CÍMKE: 'al-vahda'

Leleplező fotó, ide igazol Dzsudzsák Balázs

Leleplező fotó, ide igazol Dzsudzsák Balázs

Immár egy­ér­tel­mű­nek tűnik, hogy me­lyik csa­pat­ban foly­tatja,

Dzsudzsák klubot vált, reagált a menedzsere

Dzsudzsák klubot vált, reagált a menedzsere

Dzs­u­dzsák Ba­lázs ismét klub­vál­tás előtt áll. In­gyen iga­zol­ható a vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Dzsudzsák az FTC edzőközpontjában tűnt fel

Dzsudzsák az FTC edzőközpontjában tűnt fel

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak le­járt a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál, és napok óta Ma­gyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dik.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak le­járt a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál, és napok óta Ma­gyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dik.

Meglepő hír, eldőlt Dzsudzsák Balázs sorsa

Meglepő hír, eldőlt Dzsudzsák Balázs sorsa

Új lé­giós ér­ke­zik a klub­hoz.

Új lé­giós ér­ke­zik a klub­hoz. Dzs­u­dzsák az idei sze­zon­ban 19 tét­mér­kő­zé­sen hat gólt szer­zett a klub szí­ne­i­ben, hat gól­passzt is ki­osz­tott.

Dzsudzsákot megütötték, botrányos végjáték

Dzsudzsákot megütötték, botrányos végjáték

Forr­tak az in­du­la­tok az Arab Emír­sé­gek lab­da­rúgó-baj­nok­sá­gá­nak va­sár­napi utolsó for­du­ló­já­ban.

Forr­tak az in­du­la­tok az Arab Emír­sé­gek lab­da­rúgó-baj­nok­sá­gá­nak va­sár­napi utolsó for­du­ló­já­ban.

Dzsudzsákék csődöt mondtak, óriási csalódást okoztak

Dzsudzsákék csődöt mondtak, óriási csalódást okoztak

Jó­kora csa­ló­dást oko­zott az al-Vahda.

Jó­kora csa­ló­dást oko­zott az al-Vahda, amely nye­ret­le­nül zárta az ázsiai Baj­no­kok Li­gá­ját.

Döntenie kell, Dzsudzsák elszalasztja a nagy lehetőséget?

Döntenie kell Dzsudzsáknak, vajon elszalasztja a nagy lehetőséget?

Na­po­kon belül kez­dő­dik a tár­gya­lás.

Fon­tos meg­be­szé­lés vár az al-Vahda lab­da­rú­gó­jára. Na­po­kon belül a jö­vő­jé­ről tár­gyal majd az arab csa­pat­tal.

Újabb sorscsapás: fájdalmas kudarc érte Dzsudzsák Balázst

Újabb sorscsapás: fájdalmas kudarc érte Dzsudzsák Balázst

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott sztárja ez­út­tal az Elnök-ku­pá­ból esett ki a csa­pa­tá­val.

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott sztárja ez­út­tal az Elnök-ku­pá­ból esett ki a csa­pa­tá­val.

Így szavazott Dzsudzsák Balázs Abu-Dzabiban

Így szavazott Dzsudzsák Balázs Abu-Dzabiban

Győ­ze­lem után jött az iksz. Fo­ci­vá­lo­ga­tot­tunk csa­pat­ka­pi­tá­nya büsz­kén posz­tolta a fotót.

Győ­ze­lem után jött az iksz. Fo­ci­vá­lo­ga­tot­tunk csa­pat­ka­pi­tá­nya büsz­kén posz­tolta a fotót.

Dzsudzsák magán kívül, extázisban ünnepelt

Dzsudzsák magán kívül, extázisban ünnepelt

Rég lát­tuk ennyire vadul ün­ne­pelni.

Rég lát­tuk ennyire vadul ün­ne­pelni a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyát.

Megszólalt Dzsudzsák menedzsere, szokatlan helyzetbe kerültek

Megszólalt Dzsudzsák menedzsere, szokatlan helyzetbe kerültek

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak nyá­ron lejár a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál. Ha­ma­ro­san dön­tést hoz­nak a ma­gyar lab­da­rúgó jö­vő­jé­ről.

Micsoda fotó, Dzsudzsák Nyírlugoson húsvétozik

Micsoda fotó, Dzsudzsák Nyírlugoson húsvétozik

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya ha­za­tért az ün­ne­pekre.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya ha­za­tért az ün­ne­pekre.

Új helyzet, ez vár Dzsudzsák Balázsra a nyáron

Új helyzet, ez vár Dzsudzsák Balázsra a nyáron

Olyan hely­zetbe ke­rül­het a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya, amire még nem volt példa kül­földi kar­ri­erje során.

Olyan hely­zetbe ke­rül­het a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya, amire még nem volt példa kül­földi kar­ri­erje során.

Hibázott Dzsudzsák, komoly árat fizetett érte

Hibázott Dzsudzsák, komoly árat fizetett érte

A leg­utóbbi meccsén nem lő­he­tett 11-est a ma­gyar sztár. Csa­pa­tá­val így is jól áll­nak a baj­nok­ság­ban.

A leg­utóbbi meccsén nem lő­he­tett 11-est a ma­gyar sztár. Csa­pa­tá­val így is jól áll­nak a baj­nok­ság­ban.

Dzsudzsák hazatér? Menedzsere meglepő választ adott

Dzsudzsák hazatér? Menedzsere meglepő választ adott

Hó­na­pok óta téma a ha­za­té­rés.

Hó­na­pok óta téma Dzs­u­dzsák Ba­lázs ha­za­té­rése. Me­ne­dzsere re­a­gált a hí­rekre.

Nagy formában, Dzsudzsák és Szalai góllal villant

Nagy formában, Dzsudzsák és Szalai góllal villant

Re­me­kel­tek a szom­bati já­ték­na­pon.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott két kulcs­em­bere gólt szer­zett a szom­bati já­ték­na­pon.

Furcsa pletyka, Dzsudzsák tényleg a Fradihoz tart?

Furcsa pletyka, Dzsudzsák tényleg a Fradihoz tart?

Tíz évnyi lé­gi­ós­ko­dás után ha­za­tér­het.

Tíz évnyi lé­gi­ós­ko­dás után ha­za­tér­het Dzs­u­dzsák Ba­lázs, aki 2008-ban a PSV Eind­ho­ven­nél kezdte a kül­földi kar­ri­er­jét.

Dzsudzsák tényleg klubot vált? Reagál a menedzser

Dzsudzsák tényleg klubot vált? Reagál a menedzser

Vissza­tér­het a Di­namo Moszk­vá­hoz?

Orosz­or­szági hírek sze­rint Dzs­u­dzsák Ba­lázs vissza­tér­het ko­rábbi klub­já­hoz, a Di­namo Moszk­vá­hoz.

Dzsudzsák máris ünnepel, elhalmozták ajándékokkal

Dzsudzsák máris ünnepel, elhalmozták ajándékokkal

Új sza­kasz kez­dő­dött az éle­té­ben. Már ka­rá­csony előtt is bőven van oka az örömre.

Új sza­kasz kez­dő­dött az éle­té­ben. Már ka­rá­csony előtt is bőven van oka az örömre.

Dzsudzsák besokallt? Inkább lelépett a válogatottól

Dzsudzsák besokallt? Inkább lelépett a válogatottól

Sé­rü­lés miatt le­mondta a sze­rep­lést.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs sé­rü­lés miatt le­mondta a sze­rep­lést Costa Rica ellen, négy nap­pal ké­sőbb vi­szont végig pá­lyán volt a klub­já­ban.

Dzsudzsák Balázs elkeseredett, nagy lehet a baj

Dzsudzsák Balázs elkeseredett, nagy lehet a baj

Va­lami na­gyon nincs rend­ben.

Va­lami nincs rend­ben, már nem elő­ször ütött be a krach vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyunk­nál. Rútul fest a szélső bo­kája, rá­adá­sul pont a jobb: a bal.

Kemény milliók, Dzsudzsák ennyit fizet a luxusért

Kemény milliók, Dzsudzsák ennyit fizet a luxusért

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak véget ért a nyári pi­he­nés, csat­la­ko­zik a csa­pa­tá­hoz, az al-Vah­dá­hoz.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak véget ért a nyári pi­he­nés, csat­la­ko­zik a csa­pa­tá­hoz, az al-Vah­dá­hoz.

Elvárás, Dzsudzsáknak üzent az új edző

Elvárás, Dzsudzsáknak üzent az új edző

Az al-Vahda új fő­nöke, Lau­ren­tiu Reg­he­campf el­árulta, mit vár együt­te­sé­től és a csa­pat sztár­ja­i­tól a kö­vet­kező idény­ben.

Az al-Vahda új fő­nöke, Lau­ren­tiu Reg­he­campf el­árulta, mit vár együt­te­sé­től és a csa­pat sztár­ja­i­tól a kö­vet­kező idény­ben.

Fantasztikus Dzsudzsák, átkot tört a sztárfocista

Fantasztikus Dzsudzsák, kilenc éves átkot tört meg a sztárfocista

2008 után nyert újra kupát.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya újra kupát nyert, ami leg­utóbb 2008-ban si­ke­rült neki még Hol­lan­di­á­ban. Az anyu­kája is vele ün­ne­pelt.

Dzsudzsákot már a Bajnokok Ligájában is elismerik

Dzsudzsákot már a Bajnokok Ligájában is elismerik

Ran­gos csa­patba ke­rült.

A ma­gyar szélső ha­tal­mas meg­tisz­tel­te­tés­ben ré­sze­sült.

Egymilliárdért hozhatjuk haza Dzsudzsák Balázst

Egymilliárdért hozhatjuk haza Dzsudzsák Balázst

Vajon mennyibe ke­rülne egy ma­gyar klub­nak a 30 éves fut­bal­lista? Hány csa­pa­tunk­nak lenne re­á­lis esé­lye meg­sze­rezni?

Vajon mennyibe ke­rülne egy ma­gyar klub­nak a 30 éves fut­bal­lista? Hány csa­pa­tunk­nak lenne re­á­lis esé­lye meg­sze­rezni?

Dzsudzsák gólt lőtt, de nem volt oka ünnepelni

Dzsudzsák gólt lőtt, de nem volt oka ünnepelni

Az al-Vahda oda­haza lé­pett pá­lyára az Egye­sült Arab Emír­sé­gek baj­nok­sá­gá­ban.

Az al-Vahda oda­haza lé­pett pá­lyára az Egye­sült Arab Emír­sé­gek baj­nok­sá­gá­ban.

Dzsudzsák óriási elismerést kapott

Dzsudzsák még nem kapott ilyen elismerést

Fo­lya­ma­tos jó tel­je­sít­mé­nyé­nek kö­szön­heti a meg­tisz­telő címet.

Vá­lo­ga­tot­tunk csa­pat­ka­pi­tá­nya fo­lya­ma­tos jó tel­je­sít­mé­nyé­nek kö­szön­heti a meg­tisz­telő címet.

Dzsudzsákot meglepték, nem jutott szóhoz

Dzsudzsákot meglepték, nem jutott szóhoz

Remek for­má­ban ját­szik...

Remek for­má­ban ját­szik az Egye­sült Arab Emír­sé­gek baj­nok­sá­gá­ban a ma­gyar lé­giós.

Egy vagyont ér a luxus Dzsudzsák Balázsnak

Egy vagyont ér a luxus Dzsudzsák Balázsnak

Egy éj­sza­káért is egy ki­sebb va­gyont kér­nek el abban a lu­xus­ho­tel­ben, ahol Dzs­u­dzsák Ba­lázs lakik. Hát még, ha va­laki már fél­éve él ott, ahogy a ma­gyar fut­bal­lista teszi Abu-Dza­bi­ban.

Egy éj­sza­káért is egy ki­sebb va­gyont kér­nek el abban a lu­xus­ho­tel­ben, ahol Dzs­u­dzsák Ba­lázs lakik. Hát még, ha va­laki már fél­éve él ott, ahogy a ma­gyar fut­bal­lista teszi Abu-Dza­bi­ban.

Dzsudzsák szenzációs volt, neki tapsoltak

Dzsudzsák szenzációs volt, neki tapsoltak

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya a klub­já­ban re­me­kelt, pa­rá­dés tel­je­sít­ményt nyúj­tott a leg­utóbbi baj­noki mér­kő­zé­sen.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya a klub­já­ban re­me­kelt, pa­rá­dés tel­je­sít­ményt nyúj­tott a leg­utóbbi baj­noki mér­kő­zé­sen.

Dzsudzsák megúszta a nagy verést

Dzsudzsák megúszta a nagy verést

Szur­ko­lók meg­ál­lí­tot­ták a csa­pat bu­szát és fel is ju­tot­tak rá. A já­té­ko­sokra utaz­tak, né­há­nyu­kat si­ke­rült is "el­kap­niuk".

Szur­ko­lók meg­ál­lí­tot­ták a csa­pat bu­szát és fel is ju­tot­tak rá. A já­té­ko­sokra utaz­tak, né­há­nyu­kat si­ke­rült is "el­kap­niuk".

Ezért szerződtették Dzsduzsákot

Ezért szerződtették Dzsduzsákot

Most min­denki meg­tud­hatta, miért fi­gyelt fel a klub szél­sőnkre.

Most min­denki meg­tud­hatta, miért fi­gyelt fel a csa­pat a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyára.

Megkegyelmeztek Dzsudzsáknak, fellélegezhet

Megkegyelmeztek Dzsudzsáknak, fellélegezhet

46 fo­cista ke­rült bajba.

Ilyet még sosem kér­tek a sok he­lyütt meg­for­dult ma­gyar fut­ball­sztár­tól. 46 fo­cista ke­rült bajba az Egye­sült Arab Emír­sé­gek­ben.

Dzsudzsák újra az NB I-ben focizhat

Dzsudzsák mindenkit meglep, újra az NB I-ben focizhat

A ma­gyar baj­nok­ság­ról ál­mo­do­zik Ázsi­á­ban Dzs­u­dzsák Ba­lázs.

A ma­gyar baj­nok­ság­ról ál­mo­do­zik Ázsi­á­ban Dzs­u­dzsák Ba­lázs. Az NB I-es fo­cista na­gyon irigy­ke­dik pá­lya­tár­sa­ira.

Dzsudzsákot is kiállították a botrányos bajnokin

Dzsudzsákot is kiállították a botrányos bajnokin

Három piros is vil­lant.

Három piros is vil­lant. A ma­gyar szélső re­me­kül ját­szott, a szü­net után azon­ban már nem tér­he­tett vissza.

Óriási siker, Dzsudzsák a BL-ben folytathatja

Óriási siker, Dzsudzsák a BL-ben folytathatja

Csa­pata a se­lej­te­ző­ben ma­ga­biz­tos győ­zel­met ara­tott. A ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kosa végig a pá­lyán volt a sors­döntő mér­kő­zé­sen.

Csa­pata a se­lej­te­ző­ben ma­ga­biz­tos győ­zel­met ara­tott. A ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kosa végig a pá­lyán volt a sors­döntő mér­kő­zé­sen.

Dzsudzsák már a Bajnokok Ligájára készül

Dzsudzsák már a Bajnokok Ligájára készül

De még sok a munka addig...

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya na­gyon büszke arra, hogy végre ebben a so­ro­zat­ban sze­re­pel­het.

Dzsudzsák nem adja fel, Európába vágyik

Dzsudzsák nem adja fel, Európába vágyik

Tár­sai imád­ják őt, Dzs­u­dzsák Ba­lázs igazi köz­ponti fi­gu­rá­nak szá­mít.

Tár­sai imád­ják őt, Dzs­u­dzsák Ba­lázs igazi köz­ponti fi­gu­rá­nak szá­mít az Arab Emír­sé­gek baj­nok­sá­gá­ban sze­replő al-Vah­dá­nál.

Másfél gólt lőtt Dzsudzsák: mutatjuk, hogyan lehetséges

Másfél gólt lőtt Dzsudzsák: mutatjuk, hogyan lehetséges

Na­gyon be­le­jött a ma­gyar szélső. Ha kell, akár man­di­ner­ből is be­ta­lál az el­len­fél ka­pu­jába.

Na­gyon be­le­jött a ma­gyar szélső. Ha kell, akár man­di­ner­ből is be­ta­lál az el­len­fél ka­pu­jába.

Dzsudzsák a legnehezebb időszakáról beszélt

Dzsudzsák a legnehezebb időszakáról beszélt

Dzs­u­dzsák Ba­lázs klubja az ötö­dik hely­ről várja a baj­noki foly­ta­tást az Egye­sült Arab Emi­rá­tu­sok­ban.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs klubja az ötö­dik hely­ről várja a baj­noki foly­ta­tást az Egye­sült Arab Emi­rá­tu­sok­ban.

Így tovább, Balázs! Szép elismerést kapott Dzsudzsák

Így tovább, Balázs! Szép elismerést kapott Dzsudzsák

Pár hét alatt na­gyot for­dult a világ.

Né­hány hét alatt na­gyot for­dult a világ vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyunk­kal. Bol­do­gan tu­datta a leg­fris­sebb hírt.

Ez kellemetlen, Dzsudzsák edzője magyarázkodik

Ez kellemetlen, Dzsudzsák edzője magyarázkodik

Csa­ló­dást kel­tet­tek.

Csa­ló­dást je­lentő ered­ményt ért el az Al Vahda az Arab Emír­­sé­­gek lab­­da­­rúgó-baj­­nok­­sá­­gá­­ban. Ja­vier Aguirre ma­gya­ráz­ko­dott.

Ezt várják Dzsudzsákéktól az újévben

Ezt várják Dzsudzsákéktól az újévben

Bosszantó hibák miatt vesz­tett fon­tos pon­to­kat az al-Vahda. Dzs­u­dzsák Ba­lázsék jóval elő­ke­lőbb he­lyen áll­hat­ná­nak a baj­nok­ság­ban.

Bosszantó hibák miatt vesz­tett fon­tos pon­to­kat az al-Vahda. Dzs­u­dzsák Ba­lázsék jóval elő­ke­lőbb he­lyen áll­hat­ná­nak a baj­nok­ság­ban.

Dzsudzsák hiányát ünneplik az arabok

Dzsudzsák hiányát ünneplik az arabok

Kü­lö­nös meg­jegy­zést tet­tek a csa­pat ma­gyar lé­gi­ó­sára.

Meg­sze­rezte első győ­zel­mét az al-Vahda, és az egyik ot­tani lap kü­lö­nös meg­jegy­zést tett a csa­pat ma­gyar lé­gi­ó­sára.

Ez ciki, Dzsudzsák tinik miatt nem játszik

Ez ciki, Dzsudzsák tinik miatt nem játszik

Az Arab Emír­sé­gek baj­nok­sá­gá­ban sem kap ál­landó sze­re­pet...

Arra azért ke­ve­sen szá­mí­tot­tak, hogy Dzs­u­dzsák Ba­lázs az Egye­sült Arab Emír­sé­gek baj­nok­sá­gá­ban sem kap ál­landó sze­re­pet...

Dzsudzsáknak nem ment a kiesőjelölt ellen

Dzsudzsáknak nem ment a kiesőjelölt ellen

Fon­tos pon­to­kat bu­kott a ma­gyar szélső csa­pata. Dzs­u­dzsák Ba­lázst a haj­rá­ban le­cse­rél­ték.

Fon­tos pon­to­kat bu­kott a ma­gyar szélső csa­pata. Dzs­u­dzsák Ba­lázst a haj­rá­ban le­cse­rél­ték.

Meddig süllyed Dzsudzsák Balázs?

Meddig süllyed Dzsudzsák Balázs?

Fo­lya­ma­to­san csök­ken az ér­téke.

Az hagy­ján, hogy Dzs­u­dzsák Ba­lázs több mint három hó­napja nem ta­lált a há­lóba, mind­ezt egy ní­vót­lan baj­nok­ság­ban teszi.

A kutya sem kíváncsi Dzsudzsák Balázsékra

A kutya sem kíváncsi Dzsudzsák Balázsékra

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tány kar­ri­erje nyá­ron vett újabb for­du­la­tot.

Van-e visszaút Dzsudzsák számára?

Van-e visszaút Európába Dzsudzsák Balázs számára?

A több­ség az ara­bok­hoz csak a pénz miatt megy fo­cizni.

A ma­gyar tá­madó olyan helyre iga­zolt, ahová a több­ség csak azért megy, hogy meg­szedje magát.

Dzsudzsák ezt üzente az új szerződése kapcsán

Dzsudzsák ezt üzente az új szerződése kapcsán

Habár Eu­ró­pá­ban sze­rette volna foly­tatni kar­ri­er­jét Dzs­u­dzsák, mégis kelet felé veszi az irányt.