CÍMKE: '1-es villamos'

Botrányos jelenet az 1-es villamoson, videóra vették az őrjöngő utasokat

Botrányos jelenet az 1-es villamoson, videóra vették az őrjöngő utasokat

A rend­őr­ség is­me­ret­len tet­te­se­ket keres, akik szom­ba­ton tör­tek-zúz­tak a vil­la­mo­son.

Most jött a hír: nem járnak a villamosok, baleset az 1-es vonalán

Most jött a hír: nem járnak a villamosok, baleset az 1-es vonalán

A vil­la­mos he­lyett pót­ló­bu­szok vi­szik az uta­so­kat, ugyanis az egyik irányba sem lehet köz­le­kedni.

Extrém baleset a fővárosban, ezért stoppolnak a villamosra várakozók

Extrém baleset a fővárosban, ezért stoppolnak a villamosra várakozók

Autó ke­rült a vil­la­mos­pá­lyára a Lurdy Ház­nál. Nem jár az 1-es vil­la­mos.

Autó ke­rült a vil­la­mos­pá­lyára a Lurdy Ház­nál. Nem jár az 1-es vil­la­mos.

Minden kiderült: megkapta a leleteit az 1-es villamoson megszúrt nő

Minden kiderült: megkapta a leleteit az 1-es villamoson megszúrt nő

Vé­gé­hez kö­ze­le­dik Rosta Anita hetek óta tartó kál­vá­ri­ája...

Vé­gé­hez kö­ze­le­dik Rosta Anita hetek óta tartó kál­vá­ri­ája, teg­nap ugyanis végre kéz­hez kap­hatta la­bor­ered­mé­nyét...

Horror, ami az 1-es villamos vonalán van: ebből lett elegük a villamosvezetőknek

Horror, ami az 1-es villamos vonalán van: ebből lett elegük a villamosvezetőknek

Dro­gos fi­a­ta­lok lep­ték el az 1-es vil­la­mos meg­ál­lóit.

Ön­kí­vü­leti ál­la­pot­ban föl­dön fekvő dro­gos fi­a­ta­lok lep­ték el az 1-es vil­la­mos meg­ál­lóit a Nép­li­get és a Hős utca kö­zött...

Nagy a baj, áll a forgalom: busz borult a villamossínekre

Nagy a baj, áll a forgalom: busz borult a villamossínekre

A ka­ram­bol­nak sé­rült­jei is van­nak.

Csak egy ha­tal­mas csat­ta­nás hal­lat­szott a szerda reg­geli bal­eset ide­jén, a ka­ram­bol­nak sé­rült­jei is van­nak.

Drogos fiatalok fetrengtek az 1-es villamosmegállóban

Drogos fiatalok fetrengtek az 1-es villamosmegállóban

Za­vart ál­la­pot­ban lévő fi­a­ta­lo­kat vi­de­óz­tak le az 1-es vil­la­mos Kő­bá­nyai úti meg­ál­ló­já­ban fé­nyes nap­pal.

Za­vart ál­la­pot­ban lévő fi­a­ta­lo­kat vi­de­óz­tak le az 1-es vil­la­mos Kő­bá­nyai úti meg­ál­ló­já­ban fé­nyes nap­pal.

Tömegnyomor: ezért nem férsz fel az 1-es villamosra!

Tömegnyomor: ezért nem férsz fel az 1-es villamosra!

A régi Tat­rák ki­seb­bek a kel­le­té­nél...

A vil­la­mos immár Óbu­dá­tól Új­bu­dáig köz­le­ke­dik. A ré­gebbi jár­mű­vek ki­seb­bek, mint a fris­sen vá­sá­rolt CAF-ok, s rá­adás­ként még las­sab­bak is...

Rettegnek az utasok: Egyre aggasztóbb a helyzet az 1-es villamoson!

Rettegnek az utasok: Egyre aggasztóbb a helyzet az 1-es villamoson!

A múlt héten tör­tént bru­tá­lis verés óta egyre több utas je­lent­ke­zik, aki átélt vagy lá­tott ha­sonló at­ro­ci­tást.

Rémes baleset Budapesten, nem jár a villamos, mentők a helyszínen

Rémes baleset Budapesten, nem jár a villamos, mentők a helyszínen

Az 1-es vil­la­mos­sal ka­ram­bo­lo­zott egy autó, a so­főr­höz men­tőt kel­lett hívni.

Az 1-es vil­la­mos­sal ka­ram­bo­lo­zott egy autó pén­tek dél­után, a so­főr­höz men­tőt kel­lett hívni.

A bácsi ütött először a villamoson, állítja a férfi barátnője

A bácsi ütött először a villamoson, állítja a férfi barátnője

Ön­ként ment be a rend­őr­ségre és nem dro­go­zott az a férfi, aki az 1-es vil­la­mo­son ütött meg egy bá­csit - leg­alábbis ezt mondja ba­rát­nője.

Újabb videót kaptunk az 1-es villamoson verekedő férfiről!

Újabb videót kaptunk az 1-es villamoson verekedő férfiről!

Újabb fel­vé­tel az ag­resszív tá­ma­dó­ról!

Bru­tá­li­san meg­vert egy idős bá­csit az 1-es vil­la­mos egyik utasa csü­tör­tök éjjel. Most újabb fel­vé­te­le­ket kap­tunk az ag­resszív tá­ma­dó­ról!

Botrányos ítélet született az 1-es villamoson történt verés ügyében!

Botrányos ítélet született az 1-es villamoson történt verés ügyében!

El is ítél­ték a férfit, aki össze­vert egy idős bá­csit az 1-es vil­la­mo­son.

Hét­főn, gyor­sí­tott el­já­rás­ban el is ítél­ték azt a férfit, aki még csü­tör­tö­kön éj­szaka, min­den ok nél­kül össze­vert egy idős bá­csit az 1-es vil­la­mo­son.

Brutálisan megvertek egy idős bácsit az 1-es villamoson!

Brutálisan megvertek egy idős bácsit az 1-es villamoson!

Szinte a sem­mi­ből tá­madt rá egy fehér base­ball­sap­kás férfi a vele szem­ben ülő idős utasra.

Részegen, késsel a kezében őrjöngött az 1-es villamoson!

Részegen, késsel a kezében őrjöngött az 1-es villamoson!

Csak a sze­ren­csén mú­lott, hogy senki nem sé­rült meg csü­tör­tö­kön.

Brutális baleset a Bécsi úton: Terepjáró gázolta halálra a férfit

Brutális baleset a Bécsi úton: Terepjáró gázolta halálra a férfit

Az 1-es vil­la­mos­nak üt­kö­zött, majd ha­lálra gá­zolta az egyik vá­ra­ko­zót egy autó hét­főn reg­gel.

Ezért jár csigatempóban az 1-es villamos

Ezért jár csigatempóban az 1-es villamos

Most meg­tud­ha­tod, miért.

Las­san ván­szo­rog át az 1-es vil­la­mos a Ka­csóh Pong­rác út és a Vá­gány utca kö­zötti fe­lül­já­rón?