LELKIZŐ

Meg­ren­dítő fotó: Ez tör­tént az el­hunyt Sz­tan­kay Ist­ván ott­ho­ná­val!

2014 szep­tem­be­ré­ben, 78 éves ko­rá­ban hunyt el a le­gen­dás mű­vész. Így em­lé­kez­nek rá egy­kori la­kó­há­zá­ban!
  • Szerző: O.P.

A Farkasréti temetőben nyugszik Sztankay István, akinek halálát a mai napig nem tudta feldolgozni a magyar művésztársadalom.

Fotó: MTI

A lakóházra, melyben élt, díszes márványtáblát függesztettek. Ezzel is szeretnének tisztelegni az elhunyt színész emléke előtt.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
(Fotó: Ripost)
(Fotó: Ripost)