RIPOSTER

Min­denki ta­lál­gat, hogy kap­cso­ló­dik Tri­a­non­hoz Anna és a Bar­bies dala: Kezd­je­tek el élni!

Jú­nius 4-én, a Tri­a­non-em­lék­na­pon, a nem­zeti össze­tar­to­zás nap­ján kü­lö­nös posz­tot tett közzé Orbán Vik­tor.
  • Szerző: Ripost

Sokan találgatnak, miért éppen ezt a dalt választotta. A legvalószínűbb tipp a szöveg következő néhány sora:

"Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni majd az unokáknak, mikor körbeállnak. Mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni!"

De talán az utolsó strófa első sora a legfontosabb:

"Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni, az utolsó órában, mikor már megbántam. Ezerszer megbántam, oly sokáig vártam, hogy elmúlt az élet… …kezdjetek el élni!

Június 4-e van, a trianoni béke 98. évfordulója. Ez a nap 2010 óta a Nemzeti Összetartozás napja.