BOZÓT

Csal­tak az el­len­zéki elő­vá­lasz­tá­son, nagy a fel­há­bo­ro­dás

Egye­lőre tit­kolni pró­bál­ják a rész­le­te­ket, de máris nagy a fel­há­bo­ro­dás el­len­zéki ol­da­lon. Sokan bi­zo­nyít­ható, egy­ér­telmű csa­lás­ról be­szél­nek a hét­végi elő­vá­lasz­tás­sal kap­cso­lat­ban. A RIPOST ér­te­sü­lése sze­rint sok ezer olyan el­len­zéki "sza­va­za­tát" is be­szá­mí­tot­ták, akik el sem men­tek sza­vazni.
  • Szerző: RIPOST

A felháborodott ellenzéki szavazók először csak a Facebookon küldözgették körbe az értetlenkedő üzeneteket.

"Hogyhogy megköszönik nekem a szavazatot, amikor el sem menten szavazni?" "Itt valaki szórakozik! Úgy tartanak nyilván, mintha szavaztam volna Karácsony Gergelyre. Még meg is köszönik a szavazatot. Pedig nem is voltam szavazni!" - írták tucatszámra egymásnak a felháborodott kommenteket.

Egyértelműen, az e-mail cím alapján beazonosíthatóan Karácsony Gergely stábja küldte ki  a köszönőleveleket tömegesen olyan valahol más alkalommal regisztrált ellenzéki szavazóknak, akik történetesen messze elkerülték az előválasztást. Vagyis  egyértelműen olyanok neve került fel ezerszámra(!) a támogató szavazók listájára akik ott sem voltak!

Karácsony Gergely ezt a köszönőlevelet küldte ezerszámra olyanoknak, akik el sem mentek az előválasztásra és persze így nem is szavazhattak rá:

Még a Munkáspárt jól ismert  egykori alelnöke Vajnai Attila is kapott köszönőlevelet, pedig ő sem volt ott az előválasztáson és persze antifasiszta létére esze ágában sem volt a zsidók listázását megengedhetőnek tartó Karácsony Gergelyre szavazni.

Úgy tudjuk, hogy a politikus nem hagyja annyiban a dolgot, nyilvánosan akarja számon kérni , miféle csalás révén került a neve a Karácsony Gergelyt támogató szavazók közé.

A köszönőlevél miatt tömegesen reklamálókat  Karácsony Gergely választási irodájában a stáb ide-oda küldözgeti. Nem adnak semmiféle magyarázatot arra, hogyan kaphattak ilyen levelet azok, akik nemhogy nem szavaztak Karácsonyra, de még csak el sem mentek az előválasztásra.

Eközben a címlapon

Csak annyit mondanak, hogy ők nem illetékesek, aki akarja keresse fel a zuglói polgármesteri hivatalt.