RIPOSTER

A ma­gyar kor­mány fel­lép az an­ti­sze­mi­tiz­mus ellen

A kor­mány nemet mond az an­ti­sze­mi­tiz­musra, el­ítél min­den an­ti­sze­mita cse­le­ke­de­tet - mondta az igaz­ság­ügyi mi­nisz­ter a ho­lo­kauszt ma­gyar­or­szági ál­do­za­ta­i­nak em­lék­napja al­kal­má­ból tar­tott köz­ponti meg­em­lé­ke­zé­sen.

Trócsányi László kiemelte: a holokauszt az egész magyar társadalmat érintette; az emlékezés a jelennek, és még inkább a jövőnek szól.

Emlékezni kell, hogy ezt a bűnt az emberiség soha többé ne kövesse el.

A holokauszt minden jóakaratú ember fájdalma, nem történhetett volna meg, ha mindenki ellenáll.

Fotó: Gémes Sándor
Fotó: Gémes Sándor

Hangsúlyozta, hogy a szólásszabadság ugyan klasszikus alapjog, de az emberi méltóság védelme a véleménynyilvánítás korlátja kell, hogy legyen. Globális problémának nevezte az internetes gyűlöletbeszédet. Mint mondta, a fake news-zal, a trollokkal szemben a jogrendszerek lépéshátrányban vannak,

felelőssége van ebben az államoknak, az EU-nak és a nemzetközi közösségnek.

A miniszter rámutatott: a magyar polgári törvénykönyv lehetővé teszi, hogy a közösség tagja fellépjen a gyűlöletkeltő megnyilvánulások ellen, a büntető törvénykönyv pedig szankcionálja a holokauszt tagadását.Ugyanakkor a jog szükséges, de nem elégséges: nem elég nemet mondani, igent kell mondani az egymás megbecsülésén, tiszteletén, megismerésén alapuló kultúrára. Szükség van minden jóakaratú ember szerepvállalására - mondta Trócsányi László.