SIKK

2017 nyarán jön az új trend: Elképesztő szexi lesz a miniszoknya

2017 nyarán jön az új trend: Elképesztő szexi lesz a miniszoknya

A nyári szok­nyat­rend az iz­gal­mas­ság és a sej­tel­mes­ség je­gyé­ben fog telni, a férfiak pedig csak kap­kod­ják majd a fe­jü­ket.

Robban a bikinibomba: 2017 a szuperszexi fürdőruhák éve

Robban a bikinibomba: 2017 a szuperszexi fürdőruhák éve

Iz­gal­mas, vál­to­za­tos és szexi lesz az idei sze­zon di­vatja. Gyö­nyörű da­ra­bok közül vá­lo­gat­hatsz majd!

Iz­gal­mas, vál­to­za­tos és szexi lesz az idei sze­zon di­vatja. Gyö­nyörű da­ra­bok közül vá­lo­gat­hatsz majd!

Ez lesz a tavasz legnagyobb hajdivatja: Karamell ragyogás!

Ez lesz a tavasz legnagyobb hajdivatja: Karamell ragyogás!

Álom­szép ár­nya­la­tok­kal ér­ke­zik a ta­vasz: az új divat ren­ge­teg le­he­tő­sé­get kínál arra, hogy bom­bázó le­gyél.

Álom­szép ár­nya­la­tok­kal ér­ke­zik a ta­vasz: az új divat ren­ge­teg le­he­tő­sé­get kínál arra, hogy bom­bázó le­gyél.

Meg fogsz döbbenni: ez a szokás teszi tönkre a hajadat!

Meg fogsz döbbenni: ez a szokás teszi tönkre a hajadat!

Vi­gyázz, ho­gyan hor­dod a tás­ká­dat!

Sze­ret­néd, hogy a hajad min­dig sűrű és fé­nyes le­gyen? Akkor vi­gyázz, ho­gyan hor­dod a tás­ká­dat!

A legnagyobb divatbaki, amit tél végén mindenki elkövet

A legnagyobb divatbaki, amit tél végén mindenki elkövet

Meg­mu­tat­juk a leg­na­gyobb di­vat­hi­bát, ame­lyet min­denki el­kö­vet ilyen­kor.

Meg­mu­tat­juk a leg­na­gyobb di­vat­hi­bát, ame­lyet min­denki el­kö­vet ilyen­kor.

Téli kiegészítőt kapott a szexi forrónadrág

Téli kiegészítőt kapott a szexi forrónadrág

Egyre jobb az idő. Már nem kell el­rej­te­ned for­más comb­ja­i­dat.

Egyre jobb az idő. Már nem kell el­rej­te­ned for­más comb­ja­i­dat. Mu­tasd meg az ala­kod a hoz­zád illő stí­lus­ban!

Télből a nyárba: ilyen szexi lesz a nő idén a strandon

Télből a nyárba: ilyen szexi lesz a nő idén a strandon

Te­gyünk egy kép­ze­let­beli uta­zást.

Ha meg­un­tuk a téli hi­de­get és szür­ke­sé­get, te­gyünk egy kép­ze­let­beli uta­zást a nyárba és néz­zük meg, mi­lyen szí­nes és szexi für­dő­ru­hák vár­nak ránk idén!

Tavaszi farmerőrület: sok nő bajban lesz!

Tavaszi farmerőrület: sok nő bajban lesz!

Idén újra vissza­tér a ma­ga­sí­tott derék, de egy kacér csa­var­ral fű­sze­rezve. Min­den ed­di­gi­nél sze­xibb lesz a nők ked­venc ru­ha­da­rabja.

Idén újra vissza­tér a ma­ga­sí­tott derék, de egy kacér csa­var­ral fű­sze­rezve.

Felejtsd el a tetkót! Itt az új módszer, hogy sűrű szemöldököd legyen

Felejtsd el a tetkót! Itt az új módszer, hogy sűrű szemöldököd legyen

Sze­ret­néd, ha sű­rűbb, és tö­ké­le­tes for­májú lenne a szem­öl­dö­köd?

Sze­ret­néd, ha sű­rűbb, és tö­ké­le­tes for­májú lenne a szem­öl­dö­köd? Itt a microb­lad­ing!

Gyönyörű és nőies a tavasz slágerdarabja! Meseszép leszel!

Gyönyörű és nőies a tavasz slágerdarabja! Meseszép leszel!

Fan­tasz­ti­ku­san fogsz ki­nézni benne.

Fan­tasz­ti­ku­san fogsz ki­nézni ebben a ru­ha­da­rab­ban! Sze­rezz be egyet ma­gad­nak, és bom­bázó le­szel!

Hihetetlen, miből készül a legolcsóbb karkötő

Hihetetlen, miből készül a legolcsóbb karkötő

Egy­szerű, de nagy­szerű ötlet.

Egy­szerű, de nagy­szerű ötlet, nem kell hozzá kéz­ügyes­ség, mégis egyedi, stí­lu­sos kar­kö­tőd lehet. Bár­me­lyik szet­ted­del kom­bi­nál­ha­tod.

Íme 2017 tavaszi manikűrtrendje! Álomszép, különleges megoldások!

Íme 2017 tavaszi manikűrtrendje! Álomszép, különleges megoldások!

Na­gyon iz­gal­mas lesz a sze­zon ma­ni­kűrt­rendje.

Na­gyon iz­gal­mas lesz a sze­zon ma­ni­kűrt­rendje. Gyö­nyörű ár­nya­la­tok, iz­gal­mas min­ták, egyedi össz­ha­tás - ezek lesz­nek a ta­vasz mot­tói.

Tavasszal cipő lesz a zokni! Így villantanak szexi lábakat a nők

Tavasszal cipő lesz a zokni! Így villantanak szexi lábakat a nők

Bo­ká­hoz si­muló csiz­mák ve­lúr­ból, bár­sony­ból vagy szí­nes szö­vet­ből, mintha a ci­pő­höz szín­ben passzoló zok­nit vi­sel­nél?

Bo­ká­hoz si­muló csiz­mák ve­lúr­ból, bár­sony­ból vagy szí­nes szö­vet­ből, mintha a ci­pő­höz szín­ben passzoló zok­nit vi­sel­nél? Szexi és ké­nyel­mes ba­kancs­zokni a ta­vasz nagy do­bása.

Ez az eszméletlen nadrág lesz idén tavasszal a divat!

Ez az eszméletlen nadrág lesz idén tavasszal a divat!

Egy biz­tos: anyag­ban nem lesz hiány. Ami szin­tén ga­ran­tált, hogy bár­mi­lyen al­katra ta­lálsz ked­vedre valót! Mu­tat­juk a ta­va­szi nad­rág­tren­det!

Egy biz­tos: anyag­ban nem lesz hiány, a di­vat­ter­ve­zők sem bán­tak vele csín­ján. Ami szin­tén ga­ran­tált, hogy bár­mi­lyen al­katra ta­lálsz ked­vedre valót!

Íme, a japán nők titka, amivel 10 évet fiatalodhatsz!

Íme, a japán nők titka, amivel 10 évet fiatalodhatsz!

Te is könnyen el­les­he­ted a trük­köt.

Vajon minek kö­szön­hető a japán nők kor­ta­lan szép­sége? Jó hí­rünk van: te is könnyen el­les­he­ted a szép­ség­trük­köt, amely­nek alapja ter­mé­sze­te­sen a rizs.

Ezért eszelősen szexi a francia nők frizurája

Ezért eszelősen szexi a francia nők frizurája

Vajon mitől stí­lu­so­sak a fran­cia nők az első haj­szál­tól az utol­sóig?

Vajon mitől stí­lu­so­sak a fran­cia nők az első haj­szál­tól az utol­sóig? Mi a titka az egy­szerű, könnyen ke­zel­hető, mégis tö­ké­le­tes fri­zu­rá­juk­nak? El­árul­juk!

Elképesztő szexi lesz a 2017-es bikinidivat! Megbabonázza a férfiakat

Elképesztő szexi lesz a 2017-es bikinidivat! Megbabonázza a férfiakat

Dögös pán­tok, iz­gal­mas meg­ol­dá­sok - idén nyá­ron kü­lön­le­ge­sen szép bi­ki­nik­ben hó­dít­hatsz.

1 perc alatt tökéletes tusvonal: 2017 legnagyobb sminkrtükkje!

1 perc alatt tökéletes tusvonal: 2017 legnagyobb sminkrtükkje!

A tus­vo­nal - ha jól csi­ná­lod - azon­nal meg­nyitja és fel­fris­síti a te­kin­te­te­det. Rá­adá­sul olyan dögös, hogy alig kell mellé más.

Őrülten szexi a tavaszi divat: robban a smaragdzöld

Őrülten szexi a tavaszi divat: robban a smaragdzöld

Idén ta­vas­szal nem annyira a szín­ka­val­kád lesz a jel­lemző, mint ahogy eddig meg­szok­hat­tuk.

Idén ta­vas­szal nem annyira a szín­ka­val­kád lesz a jel­lemző, mint ahogy eddig meg­szok­hat­tuk.

Őrület, ez lesz az év cipője, pedig rémes

Őrület, ez lesz az év cipője, pedig rémes

A nagy di­vat­cé­gek úgy dön­töt­tek, hogy teret adnak a ké­nye­lem­nek.

A nagy di­vat­cé­gek úgy dön­töt­tek, hogy teret adnak a ké­nye­lem­nek. Az új pa­pucs­ci­pő­vel min­den nő sutba dob­hatja a ma­gas­sar­kú­ját.

Álomszép magassarkúban hódíthatsz tavasszal! Vadító leszel benne!

Álomszép magassarkúban hódíthatsz tavasszal! Vadító leszel benne!

Meg­mu­tat­juk, mi­lyen ma­gas­sar­kút sze­rezz be 2017 ta­va­szára. Cso­dá­san fogsz ki­nézni és min­denki meg­for­dul utá­nad.

2017 a rafinált divattrükkök éve: mutatunk néhány szuper megoldást

2017 a rafinált divattrükkök éve: mutatunk néhány szuper megoldást

Min­dig a jól be­vált alap­da­ra­bo­kért nyúlsz, mert azok­kal nem hi­báz­hatsz?

Min­dig a jól be­vált alap­da­ra­bo­kért nyúlsz, mert azok­kal nem hi­báz­hatsz? Idén újíts egy ki­csit.

Figyelj, ezekkel a trükkökkel mindig jól öltözött leszel!

Figyelj, ezekkel a trükkökkel mindig jól öltözött leszel!

Gon­dol­kod­tál már azon, hogy csi­nál­ják azok a nők, akik­nek soha nem töri fel a lábát a cipő? Meg­mu­tat­juk!

Gon­dol­kod­tál már azon, hogy csi­nál­ják azok a nők, akik­nek soha nem töri fel a lábát a cipő? Meg­mu­tat­juk!

Szexibb a copf, mint valaha! Ezekkel az ötletekkel bombázó leszel

Szexibb a copf, mint valaha! Ezekkel az ötletekkel bombázó leszel

A ló­fa­rok újra fény­ko­rát éli. De már nem kell meg­elé­ged­ned az unal­mas fa­zon­nal. Sok­kal iz­gal­ma­sab­bak ér­kez­tek a trendbe.

Mondj igent! Esküvő az Arénában

Mondj igent! Esküvő az Arénában

Ja­nuár utolsó hét­vé­gé­jén ismét Es­kü­vői Ki­ál­lí­tás

Ja­nuár utolsó hét­vé­gé­jén ismét Es­kü­vői Ki­ál­lí­tás a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban.

Eszméletlen szexi színárnyalat: Ezzel a sminkkel tündökölni fogsz!

Eszméletlen szexi színárnyalat: Ezzel a sminkkel tündökölni fogsz!

Már a ta­vaszt idézi az idei tél leg­el­bű­vö­lőbb ár­nya­lata.

Már a ta­vaszt idézi az idei tél leg­el­bű­vö­lőbb ár­nya­lata. Me­le­gíti a szí­vet és a lel­ket, min­den­nél sze­xibb! A ró­zsa­arany a bátor és si­ke­res nők leg­na­gyobb ked­vence!

Sosem találod ki, milyen bugyit hordanak most a szexi francia nők

Sosem találod ki, milyen bugyit hordanak most a szexi francia nők

A fran­cia divat egy­sze­rűen le­nyű­göző. Imád­juk a nad­rá­go­kat, szok­nyá­kat, tás­ká­kat és ka­la­po­kat.

2017 tavasz: bombapopsit formáz az új farmerdivat

2017 tavasz: bombapopsit formáz az új farmerdivat

Fan­tasz­ti­kus ala­kot va­rá­zsol.

Fan­tasz­ti­kus ala­kot va­rá­zsol és hi­he­tet­le­nül szexi ez a fazon. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld!

8 szuper sminktipp, amitől tényleg megfiatalodik az arcod

8 szuper sminktipp, amitől tényleg megfiatalodik az arcod

Ezek­kel a trük­kök­kel ga­ran­tál­tan évek­kel fi­a­ta­labb­nak fogsz lát­szani.

10-15 éve ugyan­az­zal a smink­kel mász­kálsz? Lehet, hogy profi vagy benne, és reg­gel öt perc alatt meg­vagy vele, de ami régen jót tett az ar­cod­nak, az lehet, hogy mára már nem az igazi. Va­gyis itt az ideje, hogy fel­fris­sítsd a ru­tint!

7 bombatipp: Így lehetsz szuperszexi a leghidegebb napokon

7 bombatipp: Így lehetsz szuperszexi a leghidegebb napokon

Vége a ki­fo­gá­sok­nak, hogy hi­deg­ben nincs mit fel­venni! Né­hány ki­vá­lóan va­ri­ál­ható da­rab­bal tel­jes lesz a ru­ha­tá­rad a sze­zonra.

Egyet­len csi­nos darab is elég ahhoz, hogy kifi­no­mult, nőies és tö­ké­le­tes le­gyél télen is. Vége a ki­fo­gá­sok­nak, hogy hi­deg­ben nincs mit fel­venni! Né­hány ki­vá­lóan va­ri­ál­ható da­rab­bal tel­jes lesz a ru­ha­tá­rad a sze­zonra.

Mostantól combközépig ér a nők kedvenc ruhadarabja

Mostantól combközépig ér a nők kedvenc ruhadarabja

Ko­pog­nak a mí­nu­szok, de sze­ret­nél di­va­tos ma­radni? Többé már nem je­lent prob­lé­mát, mert a régi, unal­mas kar­di­gá­nok iga­zán szí­ne­sek let­tek.

Ko­pog­nak a mí­nu­szok, de sze­ret­nél di­va­tos ma­radni? Többé már nem je­lent prob­lé­mát, mert a régi, unal­mas kar­di­gá­nok iga­zán szí­ne­sek let­tek. Biz­to­san ki­tűnsz majd a tö­meg­ből, ha ilyet vi­selsz.

Ebben a melltartóban hódít 2017-ben a nő! Ettől megőrül minden férfi

Ebben a melltartóban hódít 2017-ben a nő! Ettől megőrül minden férfi

A ma­ga­biz­tos­ság­hoz fon­tos, hogy jól érezd magad a bő­röd­ben. Ennek alapja a ké­nyel­mes, de mégis szexi fe­hér­nemű.

Most kapaszkodj meg: ilyen szexi lábakkal hódítanak tavasszal a nők

Most kapaszkodj meg: ilyen szexi lábakkal hódítanak tavasszal a nők

Ta­vas­szal újra vil­lan­nak a lábak a mi­ni­szok­nyák alól. Idén azon­ban kacér kü­lön­le­ges­ség­gel fű­sze­re­zik meg a nők a jó időt.

Tökéletes manikűr a munkahelyedre: így dobd fel a nude lakkot

Tökéletes manikűr a munkahelyedre: így dobd fel a nude lakkot

Iz­gal­mat csem­pész­hetsz a ma­ni­kű­rödbe, vi­szont ele­gáns marad az össz­ha­tás!

Iz­gal­mat csem­pész­hetsz a ma­ni­kű­rödbe, vi­szont ele­gáns marad az össz­ha­tás!

Szupernőies a tavasz divatszíne! Gyönyörű leszel!

Szupernőies a tavasz divatszíne! Gyönyörű leszel!

Fan­tasz­ti­kus ár­nya­la­tok hó­dí­ta­nak ta­vas­szal! Egy­szerre le­hetsz szexi és ele­gáns.

Fan­tasz­ti­kus ár­nya­la­tok hó­dí­ta­nak ta­vas­szal! Egy­szerre le­hetsz szexi és ele­gáns.

2017 nagy hajdivatja: blorange lesz az igazán menő

2017 nagy hajdivatja: blorange lesz az igazán menő

Ha­ma­ro­san itt a ta­vasz, ideje las­san le­vet­nünk a szür­ke­sé­get, és a ter­mé­szet­tel együtt meg­újulni.

Ha­ma­ro­san itt a ta­vasz, ideje las­san le­vet­nünk a szür­ke­sé­get, és a ter­mé­szet­tel együtt meg­újulni.

Élj a nők legfőbb fegyverével: Így lesz szuperszexi a dekoltázsod

Élj a nők legfőbb fegyverével: Így lesz szuperszexi a dekoltázsod

A de­kol­tázs a nők leg­csá­bí­tóbb test­ré­sze­i­nek egyike.

A de­kol­tázs a nők leg­csá­bí­tóbb test­ré­sze­i­nek egyike.

Nyáron megőrülnek a nők! Iszonyúan szexi lesz az ékszerdivat

Nyáron megőrülnek a nők! Iszonyúan szexi lesz az ékszerdivat

Nincs nő, aki ne imádná az ék­szert.

Nincs nő, aki ne imádná az ék­szert. A nyári trend­től min­denki meg­őrül majd. Annyi bi­zsut ag­gat­hatsz ma­gadra, amennyit csak akarsz!

Megdőlt egy régi tabu: ezzel a divatbakival hódítanak most a nők

Megdőlt egy régi tabu: ezzel a divatbakival hódítanak most a nők

Sze­rin­ted is unal­mas és íz­lés­te­len a kék és fe­kete szín együtt? Ne hidd! Csak vi­selni kell tudni és me­ré­szen vá­lo­gatni!

5 rúzsárnyalat, ami minden nőnek jól áll

5 rúzsárnyalat, ami minden nőnek jól áll

Nem tudod, me­lyik rúzs illik hoz­zád? Nem kell sokat gon­dol­kod­nod, ezek­kel az ár­nya­la­tok­kal nem nyúlsz mellé.

Nem tudod, me­lyik rúzs illik hoz­zád? Nem kell sokat gon­dol­kod­nod, ezek­kel az ár­nya­la­tok­kal nem nyúlsz mellé.

Így lesz átlátszó és őrülten szexi tavasszal a szoknya

Így lesz átlátszó és őrülten szexi tavasszal a szoknya

Ta­vas­szal végre le­dob­hat­juk a vas­tag ruhát és pu­ló­vert és lenge szok­nyába búj­ha­tunk. Idén olyan szexi lesz szok­nyat­rend, hogy min­denki meg­őrül majd érte.

Ta­vas­szal végre le­dob­hat­juk a vas­tag ruhát és pu­ló­vert és lenge szok­nyába búj­ha­tunk. Idén olyan szexi lesz szok­nyat­rend, hogy min­denki meg­őrül majd érte. Ezt ga­ran­tál­juk!

Szerezd be ezt a csizmát, mert őrületes divat lesz tavaszig!

Szerezd be ezt a csizmát, mert őrületes divat lesz tavaszig!

Na­gyon nehéz csi­nos és egy­ben ké­nyel­mes csiz­mát ta­lálni. 2017-ben azon­ban könnyű dol­guk lesz a nők­nek.

Na­gyon nehéz csi­nos és egy­ben ké­nyel­mes csiz­mát ta­lálni. 2017-ben azon­ban könnyű dol­guk lesz a nők­nek, mert ez a fazon egy­sze­rűen tö­ké­le­tes.

Ez a hajfestési technika tarol majd 2017-ben: a pinwheel

Ez a hajfestési technika tarol majd 2017-ben: a pinwheel

Is­merd meg a pinw­he­elt, ami első pil­lan­tásra na­gyon ha­son­lít a mel­íro­zásra, de mégis tel­je­sen más a tech­ni­kája.

Ez az új haj­fes­tés min­den ed­digi di­va­tot le­sö­pör a trón­ról! Is­merd meg a pinw­he­elt, ami első pil­lan­tásra na­gyon ha­son­lít a mel­íro­zásra, de mégis tel­je­sen más a tech­ni­kája. Pró­báld ki, és kö­szöntsd szu­per­sze­xin az új évet!

SOS szilveszteri partismink, hatalmas, csábító pillák!

SOS szilveszteri partismink, hatalmas, csábító pillák!

Ha iga­zán egyedi és dögös smin­ket sze­ret­nél a szil­vesz­teri par­tira, akkor nem hagy­ha­tod ki a mű­szem­pil­lát.

Ha iga­zán egyedi és dögös smin­ket sze­ret­nél a szil­vesz­teri par­tira, akkor nem hagy­ha­tod ki a mű­szem­pil­lát. Most meg­mu­tat­juk, hogy lehet a te smin­ked a leg­szebb.

Őrülten szexi lesz a 2017-es bikinidivat

Őrülten szexi lesz a 2017-es bikinidivat

Nagy do­básra ké­szül­nek a di­vat­ter­ve­zők nyárra.

Nagy do­básra ké­szül­nek a di­vat­ter­ve­zők nyárra. Hosszú ujjú lesz a für­dő­ruha!

Elképesztő szexi árnyalatokkal robban be a 2017-es körömdivat

Elképesztő szexi árnyalatokkal robban be a 2017-es körömdivat

Ideje el­fe­lej­te­ned a ha­gyo­má­nyos kö­röm­lak­ko­zást, idén télen extra ár­nya­la­tok­kal vil­lant­hatsz!

Ez a hajszín lesz 2017 legnagyobb slágere! Igazi bombázó leszel!

Ez a hajszín lesz 2017 legnagyobb slágere! Igazi bombázó leszel!

Gyö­nyörű haj­szín hó­dí­totta meg máris a 2017-es évet. Gyö­nyörű, sej­tel­mes szép­ség le­szel te is.

Gyö­nyörű haj­szín hó­dí­totta meg máris a 2017-es évet. Gyö­nyörű, sej­tel­mes szép­ség le­szel te is.

Sosem volt még ilyen izgalmas a fehérnemű - íme 2017 lenyűgöző trendje

Sosem volt még ilyen izgalmas a fehérnemű - íme 2017 lenyűgöző trendje

Gyö­nyörű for­mák, szexi csip­kék, iz­gató szép­ség. Cso­dás divat vár ránk!

Gyö­nyörű for­mák, szexi csip­kék, iz­gató szép­ség. Cso­dás divat vár ránk!

A legszebb ünnepi frizurák, amiket magadnak is gyorsan elkészíthetsz

A legszebb ünnepi frizurák, amit magadnak is gyorsan elkészíthetsz

Mind­egy, hogy rövid vagy hosszú, az ün­nepi fri­zura min­den­ki­nek fej­tö­rést okoz.

Őrület: 2017-ben ez lesz a farmerdivat

Őrület: 2017-ben ez lesz a farmerdivat

Hi­he­tet­le­nül buggyos, ami bi­zony ke­ve­sek­nek áll jól.

Mond­hatni, hogy rémes lesz a 2017-es far­mer­di­vat. Hi­he­tet­le­nül buggyos, ami bi­zony ke­ve­sek­nek áll jól.

Felejtsd el a feketét és a szürkét: megmutatjuk, mi az igazi téli divat

Felejtsd el a feketét és a szürkét: megmutatjuk, mi az igazi téli divat

Bár a ter­mé­szet­ben ilyen­kor min­den szín­te­len, a divat ezt egyen­sú­lyozza.

Bár a ter­mé­szet­ben ilyen­kor min­den hal­vány és szín­te­len, a divat ezt tö­ké­le­te­sen egyen­sú­lyozza. Kifi­no­mult és szexi.

Új őrület, ezért illatosítják a köldöküket a nők!

Új őrület, ezért illatosítják a köldöküket a nők!

Eddig a nya­kadra és a csuk­lódra tet­ted a par­fü­möt? Ezt fi­gyeld, most va­lami egé­szen újat mu­ta­tunk!

Eddig a nya­kadra és a csuk­lódra tet­ted a par­fü­möt? Ezt fi­gyeld, most va­lami egé­szen újat mu­ta­tunk! Ha erre a tit­kos helyre fújod, biz­tos le­hetsz benne, hogy a ked­venc il­la­tod nem pá­ro­log el mind­össze né­hány óra le­for­gása alatt. Még este is fan­tasz­ti­ku­san üde és il­la­tos lesz a bőröd.

10 zseniális manikűrötlet karácsonyra

10 zseniális manikűrötlet karácsonyra

Ha­ma­ro­san itt a ka­rá­csony, és végre eljön az ideje a ki­csit giccse­sebb, ün­nepi ma­ni­kűr­nek.

Ha­ma­ro­san itt a ka­rá­csony, és végre eljön az ideje a ki­csit giccse­sebb, ün­nepi ma­ni­kűr­nek. Se­gí­tünk ki­vá­lasz­tani a be­fu­tót.

Ezt figyeld: márványmintás köröm az új őrület!

Ezt figyeld: márványmintás köröm az új őrület!

Végre az egész kezed va­ló­sá­gos drá­ga­kő­nek öl­töz­tet­he­ted, hi­szen most az egyik ma­ni­kűrt­rend a már­vány­minta.

Végre az egész kezed va­ló­sá­gos drá­ga­kő­nek öl­töz­tet­he­ted, hi­szen most az egyik ma­ni­kűrt­rend a már­vány­minta. Mu­tat­juk, ho­gyan ké­szít­he­ted el, rá­adá­sul össze­gyűj­töt­tük a leg­lát­vá­nyo­sab­ba­kat!

A ronda karácsonyi pulóverek helyett megjöttek a ronda öltönyök

A ronda karácsonyi pulóverek helyett megjöttek a ronda öltönyök

A ronda ka­rá­cso­nyi pul­csik után meg­ér­ke­zett az újabb őrü­let.

A ronda ka­rá­cso­nyi pul­csik után meg­ér­ke­zett az újabb őrü­let. Ha sze­ret­nél ele­gáns, de ext­ra­va­gáns lenni a céges bulin, akkor ér­de­mes vá­lo­gat­nod a kö­vet­kező kol­lek­ci­ó­ból.

Ez a 4 jel azt mutatja, ideje abbahagyni a hajfestést

Ez a 4 jel azt mutatja, ideje abbahagyni a hajfestést

A nők több­sége akkor kezd rend­sze­res haj­fes­tésbe, ami­kor meg­látja az első ősz haj­szá­la­kat. Ettől kezdve nincs meg­ál­lás, há­rom­he­tente fes­teni kell.

A nők több­sége akkor kezd rend­sze­res haj­fes­tésbe, ami­kor meg­látja az első ősz haj­szá­la­kat. Ettől kezdve nincs meg­ál­lás, há­rom­he­tente fes­teni kell. Csak­hogy a haj egy idő után vi­lá­go­san jelzi, ha elege lesz az ag­resszív vegyi anya­gok­ból. Min­den­képp fi­gyelj fel ezekre a je­lekre!

10 női divatbaki: ne kövesd el ezeket a hibákat az ünnepi partikon!

10 női divatbaki: ne kövesd el ezeket a hibákat az ünnepi partikon!

Van né­hány tabu, amit ér­de­mes el­ke­rülni a ka­rá­cso­nyi-szil­vesz­teri par­ti­sze­zon­ban. Eze­ket tehát sem­mi­képp ne vedd fel!

Szeretnél 10 évvel fiatalabbnak tűnni?

Szeretnél 10 évvel fiatalabbnak tűnni? Lesd el a japán nők egyszerű titkát!

Az ázsiai nők tö­ké­le­tes bőre nem a vé­let­len műve. Is­me­rik és ki­hasz­nál­ják a rizs va­rázs­la­tos ere­jét, hogy ki­si­mít­sák az egye­net­len­sé­ge­ket és el­tün­tes­sék a pig­ment­fol­to­kat.

Az ázsiai nők tö­ké­le­tes bőre nem a vé­let­len műve. Is­me­rik és ki­hasz­nál­ják a rizs va­rázs­la­tos ere­jét, hogy ki­si­mít­sák az egye­net­len­sé­ge­ket és el­tün­tes­sék a pig­ment­fol­to­kat.

A push-upnak vége? 2017-ben jön az új melltartódivat

A push-upnak vége? 2017-ben jön az új melltartódivat

2017-ben a ter­mé­sze­tes­ség je­le­nik meg a mell­tar­tó­trend­ben. Lehet tel­je­sen el­fe­lejt­het­jük a push-up meg­ol­dást? Min­den­esetre a pasik imádni fog­ják!

2017-ben a ter­mé­sze­tes­ség je­le­nik meg a mell­tar­tó­trend­ben. Lehet tel­je­sen el­fe­lejt­het­jük a push-up meg­ol­dást? Min­den­esetre a pasik imádni fog­ják!

7 perc alatt tökéletes smink: Rubint Réka tippjei

7 perc alatt tökéletes smink: Rubint Réka tippjei

A sport­ban nem sze­reti a ki­fo­gá­so­kat!

A sport­ban nem sze­reti a ki­fo­gá­so­kat Ru­bint Réka, de a szép­ség­ápo­lás­ban is be­tart né­hány fon­tos sza­bályt. Sok ideje nincs, de 7 perce min­den reg­gel akad!

Néhány szexi csík, és őrülten vonzó lesz 2017-ben minden nő

Néhány szexi csík, és őrülten vonzó lesz 2017-ben minden nő

Úgy tűnik, a kacér roj­tok 2017-ben is hó­dí­ta­nak majd. Min­den ed­di­gi­nél több ru­ha­da­ra­bon és ki­egé­szí­tőn meg­je­len­nek.

Visszatér a műbőr nagy divatja, végre minden nő szexi bombázó lehet!

Visszatér a műbőr divatja, végre minden nő szexi bombázó lehet!

Szexi vad­macska és ele­gáns díva is le­hetsz, ha ma­gadra öltöd a tél leg­fon­to­sabb da­rab­ját.

Ez lesz 2017 legütősebb hajtrendje

Ez lesz 2017 legütősebb hajtrendje

Ha eddig is ka­csin­gat­tál a rö­vi­debb fri­zura felé, de nem mer­ted ki­pró­bálni, akkor itt az ideje, hogy 2017-ben le­vá­gasd a hajad! Nyugi, nem kell egy­ből a fiús fa­zonra gon­dolni, ettől ugyanis dö­gö­sebb le­szel, mint va­laha!

Ha eddig is ka­csin­gat­tál a rö­vi­debb fri­zura felé, de nem mer­ted ki­pró­bálni, akkor itt az ideje, hogy 2017-ben le­vá­gasd a hajad! Nyugi, nem kell egy­ből a fiús fa­zonra gon­dolni, ettől ugyanis dö­gö­sebb le­szel, mint va­laha!

Ez a cipő lett a sportos, szexi nők nagy kedvence

Ez a cipő lett a sportos, szexi nők nagy kedvence

Sze­retsz egy­szerre spor­to­san és nő­i­e­sen öl­tözni? Az idei tél sport­cipő trendje tö­ké­le­tes vá­lasz­tás.

Sze­retsz egy­szerre spor­to­san és nő­i­e­sen öl­tözni? Az idei tél sport­cipő trendje tö­ké­le­tes vá­lasz­tás.

Ránctalanítás felsőfokon! Ismerd meg az afrikai nők titkát!

Ránctalanítás felsőfokon! Ismerd meg az afrikai nők titkát!

A ber­ber nők év­szá­za­dok óta hasz­nál­ják az ar­gán­ola­jat.

A ber­ber nők év­szá­za­dok óta hasz­nál­ják bőrük és hajuk szép­sé­gé­nek meg­őr­zé­sére az ar­gánfa ter­mé­sé­ből ké­szült ola­jat. Ősi tu­dá­suk sze­rint ez az olaj nem­csak koz­me­ti­kai célra hasz­nál­ható. Meg­mu­tat­juk, mi min­den­ben segít a szer­ve­zet­nek.

Zseniális ötlet, ezért tegyél gumikesztyűt a befőttesüvegbe

Zseniális ötlet, ezért tegyél gumikesztyűt a befőttesüvegbe

Ho­gyan tudod mu­ta­tó­san tá­rolni ked­venc ék­sze­re­i­det? Itt egy zse­ni­á­lis meg­ol­dás.

Ho­gyan tudod mu­ta­tó­san tá­rolni ked­venc ék­sze­re­i­det? Itt egy há­zi­lag el­ké­szít­hető meg­ol­dás. Remek ka­rá­cso­nyi aján­dék is lehet, és van még időd el­ké­szí­teni.

A legújabb frizuraőrület 2017-ben a tigrisárnyalat! Neked hogy tetszik?

A legújabb frizuraőrület 2017-ben a tigrisárnyalat! Neked hogy tetszik?

Az idei téli sze­zon leg­újabb nagy rob­ba­nása hi­va­ta­lo­san is a tig­ris­haj lesz.

Az idei téli sze­zon leg­újabb nagy rob­ba­nása hi­va­ta­lo­san is a tig­ris­haj lesz.

Manikűrtéboly, elképesztő őrültség lesz a divat

Manikűrtéboly, elképesztő őrültség lesz a divat

Hi­he­tet­len újí­tást ve­ze­tett be egy mű­kör­mös. Igazi mű­vé­szi al­ko­tá­so­kat va­rá­zsol a kö­römre, de eze­ket nem elég vi­selni, gon­dozni is kell.

Hi­he­tet­len újí­tást ve­ze­tett be egy mű­kör­mös. Igazi mű­vé­szi al­ko­tá­so­kat va­rá­zsol a kö­römre, de eze­ket nem elég vi­selni, gon­dozni is kell.