Kiderült, a kókusz tényleg lerobbantja rólunk a zsírt

Kiderült, a kókusz tényleg lerobbantja rólunk a zsírt

A kó­kusz az új di­é­tás őrü­let: a kó­kusz­olaj és a kó­kusz­víz már rég­óta ve­lünk van, de most itt a kó­kusz­ch­ips, a kó­kusz­fa­gyi és a többi kó­ku­szos fi­nom­ság.

Így lett szuperegészséges a szalonnás tojás

Így lett szuperegészséges a szalonnás tojás

Spe­nót és par­me­zán bo­lon­dítja meg.

Ehe­ted ott­hon reg­ge­lire, ma­gad­dal vi­he­ted a mun­kába, is­ko­lába, le­fa­gyaszt­ha­tod... Min­dent tud ez a muffin, és még szu­per íz­le­tes is.

Mostantól combközépig ér a nők kedvenc ruhadarabja

Mostantól combközépig ér a nők kedvenc ruhadarabja

Ko­pog­nak a mí­nu­szok, de sze­ret­nél di­va­tos ma­radni? Biz­to­san ki­tűnsz majd a tö­meg­ből ha ilyet vi­selsz.

Ko­pog­nak a mí­nu­szok, de sze­ret­nél di­va­tos ma­radni? Biz­to­san ki­tűnsz majd a tö­meg­ből ha ilyet vi­selsz.

Ebben a melltartóban hódít 2017-ben a nő! Ettől megőrül minden férfi

Ebben a melltartóban hódít 2017-ben a nő! Ettől megőrül minden férfi

A ma­ga­biz­tos­ság­hoz fon­tos, hogy jól érezd magad a bő­röd­ben. Ennek alapja a ké­nyel­mes, de mégis szexi fe­hér­nemű.

A ma­ga­biz­tos­ság­hoz fon­tos, hogy jól érezd magad a bő­röd­ben. Ennek alapja a ké­nyel­mes, de mégis szexi fe­hér­nemű.

Ne csüggedj, télen sem lehetetlen a fogyás!

Ne csüggedj, télen sem lehetetlen a fogyás!

Már be­le­tö­rőd­tél, hogy télen min­dig fel­szedsz két-három kilót? Ag­go­da­lomra semmi ok! Ha pár do­logra oda­fi­gyelsz, a ta­vaszt már csúcs­for­má­ban kezd­he­ted.

Már be­le­tö­rőd­tél, hogy télen min­dig fel­szedsz két-három kilót? Ag­go­da­lomra semmi ok!

Ha ezt kipróbálod, soha többé nem nassolsz esténként

Ha ezt kipróbálod, soha többé nem nassolsz esténként

Kö­vesd ezt a ve­zér­fo­na­lat!

Elő­for­dult már veled, hogy egész nap igye­kez­tél, hogy egész­sé­ge­sen ét­kezz, aztán este far­kas­éhe­sen be­va­cso­ráz­tál? Kö­vesd ezt a ve­zér­fo­na­lat.

Tökéletes manikűr a munkahelyedre: így dobd fel a nude lakkodat

Tökéletes manikűr a munkahelyedre: így dobd fel a nude lakkodat

Ezek­kel a tip­pek­kel végre egy kis iz­gal­mat csem­pész­hetsz a ma­ni­kű­rödbe, mégis vissza­fo­gott és ele­gáns marad az össz­ha­tás!

Ettől az apró trükktől lesz szuper egészséges minden diétás keksz

Ettől az apró trükktől lesz szuper egészséges minden diétás keksz

Csem­péssz egy kis zöld­sé­get min­den cso­kis kekszbe, ettől va­rá­zso­san táp­láló és egész­sé­ges lesz a nas­sol­ni­való. Fo­gyaszd bát­ran fo­gyó­kúra alatt is!

Csem­péssz egy kis zöld­sé­get min­den cso­kis kekszbe, ettől va­rá­zso­san táp­láló és egész­sé­ges lesz a nas­sol­ni­való. Fo­gyaszd bát­ran fo­gyó­kúra alatt is!

Szupernőies a tavasz divatszíne! Gyönyörű leszel!

Szupernőies a tavasz divatszíne! Gyönyörű leszel!

Fan­tasz­ti­kus ár­nya­la­tok hó­dí­ta­nak ta­vas­szal! Egy­szerre le­hetsz szexi és ele­gáns.

Fan­tasz­ti­kus ár­nya­la­tok hó­dí­ta­nak ta­vas­szal! Egy­szerre le­hetsz szexi és ele­gáns.

Az igazi profik konyhatrükkje: ezért áztasd hideg vízbe a hagymát

Az igazi profik konyhatrükkje: ezért áztasd hideg vízbe a hagymát

Ho­gyan ké­szíts sa­lá­tát vagy szend­vi­cset csók­álló hagy­má­val?

Ho­gyan ké­szíts sa­lá­tát vagy szend­vi­cset csók­álló hagy­má­val?

Itt a megoldás! Így tüntetheted el a narancsbőrt házilag

Itt a megoldás! Így tüntetheted el a narancsbőrt házilag

Pró­báld ki te is ezt a hi­he­tet­len kávés bőr­ra­dírt, ami nem csak szu­per­gyor­san el­ké­szít­hető, de hoz­zá­va­lói a te kony­hád­ban is tu­tira meg­ta­lál­ha­tóak!

Pró­báld ki te is ezt a hi­he­tet­len kávés bőr­ra­dírt, ami nem csak szu­per­gyor­san el­ké­szít­hető, de hoz­zá­va­lói a te kony­hád­ban is tu­tira meg­ta­lál­ha­tóak!

Így pörgesd fel a fogyást télen: mutatjuk, mit kell hozzá enni

Így pörgesd fel a fogyást télen: mutatjuk, mit kell hozzá enni

A nagy hi­deg­ben a leg­jobb be­ku­co­rodni a ka­na­péra, és enni-inni.

A nagy hi­deg­ben a leg­jobb be­ku­co­rodni a ka­na­péra, és enni-inni va­lami fi­no­mat. A bök­kenő csak az, hogy a ked­venc téli éte­le­ink erő­sen hiz­lal­nak. Ha vi­szont oko­san vá­lasz­tasz, nem kell tar­ta­nod a hideg év­szak­ban fel­sze­dett ki­lók­tól.

Rosszul aludtál éjszaka? Mutatjuk a gyógyírt!

Rosszul aludtál éjszaka? Mutatjuk a gyógyírt!

A kö­vet­kező tip­pek se­gít­sé­gé­vel ga­ran­tál­tad össze­sze­ded magad egy ál­mat­lan éj­szaka után.

A kö­vet­kező tip­pek se­gít­sé­gé­vel ga­ran­tál­tad össze­sze­ded magad egy ál­mat­lan éj­szaka után és nem kell ag­gód­nod a többi miatt sem!

Figyelj, ezt add a gyereknek gumicukor helyett!

Figyelj, ezt add a gyereknek gumicukor helyett!

Ele­ged van a ren­ge­teg cu­kor­ral és még ki tudja, mivel ké­szült gu­mi­cuk­rok­ból, és va­la­mi­lyen egész­sé­ges al­ter­na­tí­vát ke­re­sel he­lyette? Pró­báld ki a gyü­mölcs­bőrt!

Ele­ged van a ren­ge­teg cu­kor­ral és még ki tudja, mivel ké­szült gu­mi­cuk­rok­ból, és va­la­mi­lyen egész­sé­ges al­ter­na­tí­vát ke­re­sel he­lyette? Pró­báld ki a gyü­mölcs­bőrt! Nincs benne sem­mi­lyen ada­lék­anyag, és hoz­zá­adott cuk­rot sem tar­tal­maz, éppen ezért na­gyon egész­sé­ges. Rá­adá­sul szu­perfi­nom!

5 bögresüti, amit a mikróban is elkészíthetsz

5 bögresüti, amit a mikróban is elkészíthetsz

Édes­ségre vágysz?

Édes­ségre vágysz, de nem sze­ret­néd az egész napot a kony­há­ban töl­teni? Mu­ta­tunk 5 re­cep­tet, ame­lyek alap­ján finom tor­tács­kát ké­szít­hetsz.

Így készíts egészséges rágcsálnivalót karfiolból

Így készíts egészséges rágcsálnivalót karfiolból

Egész­sé­ges és vil­lám­gyor­san el­ké­szít­hető nas­sol­ni­va­lóra vágysz? Nem tudod majd ab­ba­hagyni a mennyei karfi­o­los po­gá­csá­kat.

Fagyi helyett ezt edd, ha diétázol

Fagyi helyett ezt edd, ha diétázol

Ezt az egy­szerű édes­sé­get könnyen el­ké­szít­he­ted, és a leg­jobb benne, hogy az egész csa­lád imádni fogja.

Ezt az egy­szerű édes­sé­get könnyen el­ké­szít­he­ted, és a leg­jobb benne, hogy az egész csa­lád imádni fogja.

Most kapaszkodj meg: ilyen szexi lábakkal hódítanak tavasszal a nők

Most kapaszkodj meg: ilyen szexi lábakkal hódítanak tavasszal a nők

Ta­vas­szal újra vil­lan­nak a lábak a mi­ni­szok­nyák alól.

Ta­vas­szal újra vil­lan­nak a lábak a mi­ni­szok­nyák alól.

2017 nagy hajdivatja: blorange lesz az igazán menő

2017 nagy hajdivatja: blorange lesz az igazán menő

Ha­ma­ro­san itt a ta­vasz, ideje las­san le­vet­nünk a szür­ke­sé­get, és a ter­mé­szet­tel együtt meg­újulni.

Ha­ma­ro­san itt a ta­vasz, ideje las­san le­vet­nünk a szür­ke­sé­get, és a ter­mé­szet­tel együtt meg­újulni.

Chiamaggal készül a legújabb málnás kókuszcsók

Chiamaggal készül a legújabb málnás kókuszcsók

Tarol a neten ez a szu­per fi­nom­ság.

Tarol a neten ez a szu­per di­é­tás fi­nom­ság, nem vé­let­le­nül! Összes hoz­zá­va­lója egész­sé­ges és gyor­sítja a fo­gyást. Rá­adá­sul na­gyon finom!

Igazi fogyó kúrabomba: így készül a téli zöldségfasírt!

Igazi fogyókúra bomba: így készül a téli zöldségfasírt!

Egy­szerű,gyors,olcsó!

A ká­poszta vi­ta­mi­nok­ban gaz­dag, és sok­fé­le­kép­pen el­ké­szít­hető. Ez na­gyon finom fa­sírt, nem csak fo­gyó­kú­rá­zók­nak.

Ferenc pápa elárulta, mit gondol a nyilvános szoptatásról

Ferenc pápa elárulta, mit gondol a nyilvános szoptatásról

Őszent­sége a Six­tus-ká­pol­ná­ban tar­tott szer­tar­tá­son arra biz­tatta az anyá­kat, hogy nyu­god­tan etes­sék meg a szer­tar­tás alatt gyer­me­ke­i­ket.

Őszent­sége a Six­tus-ká­pol­ná­ban tar­tott szer­tar­tá­son arra biz­tatta az anyá­kat, hogy nyu­god­tan etes­sék meg a szer­tar­tás alatt gyer­me­ke­i­ket.

Szuper reggeli tojásimádóknak: Turbó sebességgel indítja be a fogyást

Szuper reggeli tojásimádóknak: Turbó sebességgel indítja be a fogyást

Az első ét­ke­zés­kor dől el, hogy súly­csök­ken­tés szem­pont­já­ból si­ke­res lesz-e a napod. Ez a szu­per rán­totta olyan se­bes­ség­gel in­dítja be a fo­gyást!

Ha ko­mo­lyan ve­szed a di­é­tát, fő­kép­pen a reg­ge­lidre kon­cent­rálj. Az első ét­ke­zés­kor dől el ugyanis, hogy súly­csök­ken­tés szem­pont­já­ból si­ke­res lesz-e a napod. Ez a szu­per rán­totta olyan se­bes­ség­gel in­dítja be a fo­gyást, hogy alig hi­szel majd a sze­med­nek.

Robban a januári diétabomba: Új formában tér vissza a karfiolkenyér

Robban a januári diétabomba: Új formában tér vissza a karfiolkenyér

Még könnyebb le­mon­dani a szén­hid­rá­tok­ról ezzel a szu­per öt­let­tel!

Még könnyebb le­mon­dani a szén­hid­rá­tok­ról ezzel a szu­per öt­let­tel!

Ez a gyakorlat a hasról, csípőről, fenékről is lerobbantja a zsírt

Ez a gyakorlat a hasról, csípőről, fenékről is lerobbantja a zsírt

Mu­tat­juk, mit kell pon­to­san ten­ned!

Egyet­len gya­kor­lat­sor és rövid idő alatt meg­erő­sö­dik a fe­ne­ked, hasad, de­re­kad, sőt a hát­iz­maid is. Mu­tat­juk, mit kell pon­to­san ten­ned!

Térdfájós vagy? Akkor így eddz a fenekedre!

Térdfájós vagy? Akkor így eddz a fenekedre!

Veled is gyak­ran elő­for­dul, hogy mi­köz­ben lábra edzel, meg­fáj­dul­nak a tér­deid? Nem csoda, hi­szen ilyen­kor ha­tal­mas te­her­nek van­nak ki­téve!

Veled is gyak­ran elő­for­dul, hogy mi­köz­ben lábra edzel, meg­fáj­dul­nak a tér­deid? Nem csoda, hi­szen ilyen­kor ha­tal­mas te­her­nek van­nak ki­téve! Ezért most össze­gyűj­töt­tünk né­hány olyan pop­si­fe­sze­sítő gya­kor­la­tot, ame­lyek nem csak szu­per zsír­ége­tők, de a tér­de­i­det is meg­kí­mé­lik!

Élj a nők legfőbb fegyverével: Így lesz szuperszexi a dekoltázsod

Élj a nők legfőbb fegyverével: Így lesz szuperszexi a dekoltázsod

A de­kol­tázs a nők leg­csá­bí­tóbb test­ré­sze­i­nek egyike.

A de­kol­tázs a nők leg­csá­bí­tóbb test­ré­sze­i­nek egyike.

Íme, a világ legegészségesebb és legfinomabb körete

Íme, a világ legegészségesebb és legfinomabb körete

Ha a kel­bimbó nálad is til­tó­lis­tán volt eddig, talán ideje át­ér­té­kel­ned ezt a kér­dést. Ide süss!

Esz­mé­let­len finom köret ké­szít­hető abból a zöld­ség­ből, ami talán a leg­ke­vésbé ked­velt Ma­gyar­or­szá­gon. Ha a kel­bimbó nálad is til­tó­lis­tán volt eddig, talán ideje át­ér­té­kel­ned ezt a kér­dést. Ide süss!

5 rúzsárnyalat, ami minden nőnek jól áll

5 rúzsárnyalat, ami minden nőnek jól áll

Nem tudod, me­lyik rúzs illik hoz­zád? Nem kell sokat gon­dol­kod­nod!

Nem tudod, me­lyik rúzs illik hoz­zád? Nem kell sokat gon­dol­kod­nod, ezek­kel az ár­nya­la­tok­kal nem nyúlsz mellé.

Figyelj, ennyit számítanak az apró étrendváltoztatások!

Figyelj, ennyit számítanak az apró étrendváltoztatások!

A di­é­tá­ban min­den apró vál­toz­ta­tás szá­mít! Meg­mu­tat­juk, mennyit fogy­hatsz, ha pár dol­gon vál­toz­tatsz.

Pörögj fel! Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak 2017 edzéseihez!

Pörögj fel! Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak 2017 edzéseihez!

A leg­jobb és leg­tem­pó­sabb slá­ge­rek­ből vá­lo­gat­tunk neked.

A leg­jobb és leg­tem­pó­sabb slá­ge­rek­ből vá­lo­gat­tunk neked, hogy semmi ne szab­jon ha­tárt.

Nyáron megőrülnek a nők! Iszonyúan szexi lesz az ékszerdivat

Nyáron megőrülnek a nők! Úgy néznek ki, mint egy karácsonyfa

Nincs nő, aki ne imádná az ék­szert. A nyári trend­től min­denki meg­őrül majd. Annyi bi­zsut ag­gat­hatsz ma­gadra, amennyit csak akarsz!

Nincs nő, aki ne imádná az ék­szert. A nyári trend­től min­denki meg­őrül majd. Annyi bi­zsut ag­gat­hatsz ma­gadra, amennyit csak akarsz!

A legjobb reggeli ital, ami ünnepek után méregteleníti a szervezeted

A legjobb reggeli ital, ami ünnepek után méregteleníti a szervezeted

Tú­let­ted magad az ün­ne­pek alatt? Eset­leg al­ko­hol­ból volt ki­csi­vel több?

Tú­let­ted magad az ün­ne­pek alatt? Eset­leg al­ko­hol­ból volt ki­csi­vel több a kel­le­té­nél?

Ez a szexi nő 45 kilót fogyott a férje szeretője miatt

Ez a szexi nő 45 kilót fogyott a férje szeretője miatt

A 34 éves anyu­kát szí­ven ütötte a hír, ami­kor meg­tudta, férje meg­csalja. A sokk ha­tá­sára el­dön­tötte, hogy be­bi­zo­nyítja, sok­kal töb­bet ér, mint a sze­rető.

Kerüld el ezt a januári divatdiétát, mert csak hízhatsz tőle

Kerüld el ezt a januári divatdiétát, mert csak hízhatsz tőle

Sze­ret­néd egy gyors és ha­té­kony­nak hitt lé­böjt­kú­rá­val in­dí­tani az évet? Ne tedd, jó eséllyel töb­bet szedsz fel tőle, mint amennyit le­adsz!

Megdőlt egy régi tabu: ezzel a divatbakival hódítanak most a nők

Megdőlt egy régi tabu: ezzel a divatbakival hódítanak most a nők

Sze­rin­ted is unal­mas és íz­lés­te­len a kék és fe­kete szín együtt? Ne hidd! Csak vi­selni kell tudni és me­ré­szen vá­lo­gatni!

Sze­rin­ted is unal­mas és íz­lés­te­len a kék és fe­kete szín együtt? Ne hidd! Csak vi­selni kell tudni és me­ré­szen vá­lo­gatni!

Íme a titkos hozzávaló, amitől mindig tökéletes lesz a tojásrántotta

Íme a titkos hozzávaló, amitől mindig tökéletes lesz a tojásrántotta

Ha tojás, akkor ked­ven­ced a rán­totta? Csak az el­ké­szí­tése ne tar­tana olyan so­káig!

Íme a zöldség, amit kenyér helyett ehetsz! Mutatjuk, hogy használd

Íme a zöldség, amit kenyér helyett ehetsz! Mutatjuk, hogy használd

Soha többé nem kell le­mon­da­nod a jól meg­szo­kott szend­vi­cse­id­ről ezzel a zöld­ség­gel. Min­den­kit el­káp­ráz­tatsz majd.

Csupa dió olasz csók! Egy falat boldogság, ha diétázol

Csupa dió olasz csók! Egy falat boldogság, ha diétázol

Ez a csupa dió, csupa egész­ség sü­te­mény füg­gő­sé­get okoz, annyira finom! Óva­to­san, mert könnyen meg­szo­kod az ízét és nem tudsz le­állni vele!

Ez a csupa dió, csupa egész­ség sü­te­mény füg­gő­sé­get okoz, annyira finom! Óva­to­san, mert könnyen meg­szo­kod az ízét és nem tudsz le­állni vele!A legek na­sija a leg­újabb fi­nom­ság ami csak négy hoz­zá­va­ló­ból áll. A leg­ke­ve­sebb hoz­zá­va­ló­ból a leg­egy­sze­rűbb módon tudod el­ké­szí­teni.

Így lesz őrülten szexi tavasszal a szoknya

Így lesz átlátszó és őrülten szexi tavasszal a szoknya

Ta­vas­szal végre le­dob­hat­juk a vas­tag ruhát és pu­ló­vert és lenge szok­nyába búj­ha­tunk. Idén olyan szexi lesz szok­nyat­rend, hogy min­denki meg­őrül majd érte. Ezt ga­ran­tál­juk!

Ta­vas­szal végre le­dob­hat­juk a vas­tag ruhát és pu­ló­vert és lenge szok­nyába búj­ha­tunk. Idén olyan szexi lesz szok­nyat­rend, hogy min­denki meg­őrül majd érte. Ezt ga­ran­tál­juk!

Brutálisan finom lett az egyszerű csirkesült

Brutálisan finom lett az egyszerű csirkesült

Ez a mennyei, omlós csir­ke­sült min­denki ked­vence lesz a csa­lád­ban. Na­gyon egy­sze­rűen el­ké­szít­hető és rend­kí­vül egész­sé­ges. Bát­ran fo­gyaszt­ha­tod akár diéta ideje alatt is.

Ez a mennyei, omlós csir­ke­sült min­denki ked­vence lesz a csa­lád­ban. Na­gyon egy­sze­rűen el­ké­szít­hető és rend­kí­vül egész­sé­ges.

7 napos étrend: ezzel kezdd az újévben a diétát!

7 napos étrend: ezzel kezdd az újévben a diétát!

Fe­lejtsd el a szi­gorú ro­ham­di­é­tá­kat! Az év eleji fo­ga­dal­mad­hoz vá­lassz in­kább olyan ét­ren­det, ame­lyik min­den szük­sé­ges táp­anyag­gal ellát.

Fe­lejtsd el a szi­gorú ro­ham­di­é­tá­kat! Az év eleji fo­ga­dal­mad­hoz vá­lassz in­kább olyan ét­ren­det, ame­lyik min­den szük­sé­ges táp­anyag­gal ellát, ki­védi az ál­landó éh­ség­ér­ze­tet, és köz­ben arról is gon­dos­ko­dik, hogy leadd a fe­les­le­get. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan ér­de­mes hoz­zá­kez­deni a di­é­tá­hoz!

Gyümölcsmámor 2 perc alatt: Íme, a legfinomabb diétás bögresüti

Gyümölcsmámor 2 perc alatt: Íme, a legfinomabb diétás bögresüti

Könnyű, finom és pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­hető sü­te­mény. Rá­adá­sul, ha di­é­tá­zol, még akkor is bün­tet­le­nül ehetsz be­lőle.

Megvéd a téli hízástól és a betegségektől ez a 6 diétaszabály

Megvéd a téli hízástól és a betegségektől ez a 6 diétaszabály

Té­li­e­sítsd a di­é­tá­dat!

Fo­gyassz olyan élel­mi­sze­re­ket, ame­lyek se­gí­te­nek el­há­rí­tani a tél kel­le­met­len mel­lék­ha­tá­sait, hogy ja­nu­ár­ban is kar­csú és ener­gi­kus le­gyél.

Szerezd be ezt a csizmát, mert őrületes divat lesz tavaszig!

Szerezd be ezt a csizmát, mert őrületes divat lesz tavaszig!

Na­gyon nehéz csi­nos és egy­ben ké­nyel­mes csiz­mát ta­lálni. 2017-ben azon­ban könnyű dol­guk lesz a nők­nek.

Na­gyon nehéz csi­nos és egy­ben ké­nyel­mes csiz­mát ta­lálni. 2017-ben azon­ban könnyű dol­gunk lesz.

Ez a málnás zabpelyhes muffin egy álom: Öröm a diéta!

Ez a málnás zabpelyhes muffin egy álom: Öröm a diéta!

Ez a di­é­tás muffin úgy el­te­lít, hogy órá­kig nem le­szel éhes utána. Bün­tet­le­nül ehe­ted és bár­mi­kor el­maj­szol­ha­tod, ha meg­éhez­nél.

Ez a di­é­tás muffin úgy el­te­lít, hogy órá­kig nem le­szel éhes utána. Bün­tet­le­nül ehe­ted és bár­mi­kor el­maj­szol­ha­tod, ha meg­éhez­nél.

Szódabikarbónától lesz mennyei a teád

Szódabikarbónától lesz mennyei a teád

A szil­vesz­teri bu­lira ké­szíts nagy mennyi­ségű teát is. A tit­kos hoz­zá­va­ló­val meg­bo­lon­dítva, ha­ma­rabb fog el­fogyni, mint az al­ko­hol.

A szil­vesz­teri bu­lira ké­szíts nagy mennyi­ségű teát is. A tit­kos hoz­zá­va­ló­val meg­bo­lon­dítva, ha­ma­rabb fog el­fogyni, mint az al­ko­hol.

A legjobb ötletek, mit vegyél fel egy szilveszteri buliba

A legjobb ötletek, mit vegyél fel egy szilveszteri buliba

Kö­szöntsd dö­gö­sen az új­évet!

Kö­szöntsd dö­gö­sen az új­évet! Mu­tat­juk a leg­sze­xibb par­ti­szet­te­ket, hogy le­vedd a lá­bá­ról az egész vi­lá­got szil­vesz­ter­kor.

Ez a hajfestési technika tarol majd 2017-ben: a pinwheel

Ez a hajfestési technika tarol majd 2017-ben: a pinwheel

Kö­szöntsd rsze­xin az új évet!

Is­merd meg a pinw­he­elt, ami első pil­lan­tásra na­gyon ha­son­lít a mel­íro­zásra, de mégis tel­je­sen más a tech­ni­kája. Kö­szöntsd szu­per­sze­xin az új évet!

3 nő, akik sosem számolták a kalóriákat, mégis sikerült lefogyniuk

3 nő, akik sosem számolták a kalóriákat, mégis sikerült lefogyniuk

A ka­ló­ria­szá­mol­ga­tás bo­nyo­lult és nem is túl ha­tá­sos módja a fo­gyás­nak.

A ka­ló­ria­szá­mol­ga­tás bo­nyo­lult és nem is túl ha­tá­sos módja a fo­gyás­nak. Ennél sok­kal jobb, ha vál­toz­tatsz az élet­mó­do­don, és ér­té­kes éte­le­ket eszel, va­la­mint rend­sze­re­sen mo­zogsz. 3 nő el­árulja, nekik mi se­gí­tett.

Imádod a csokoládét? Akkor ez az új édesség a te kedvenced lesz!

Imádod a csokoládét? Akkor ez az új édesség a te kedvenced lesz!

Cso­ki­po­hár, mál­nás cso­ki­hab­bal.

Ez a cso­ki­po­hár, mál­nás cso­ki­hab­bal töltve, min­den cso­ko­lá­dé­ra­jongó álma.

SOS szilveszteri parti smink, hatalmas csábító pillák!

SOS szilveszteri partismink, hatalmas, csábító pillák!

Nem hagy­ha­tod ki a mű­szem­pil­lát!

Ha iga­zán egyedi és dögös smin­ket sze­ret­nél a szil­vesz­teri par­tira, akkor nem hagy­ha­tod ki a mű­szem­pil­lát. Így lehet a te smin­ked a leg­szebb.

Kiderült, nem az este 6 óra a legfontosabb időpont a diétában

Kiderült, nem az este 6 óra a legfontosabb időpont a diétában

Azt gon­dol­tad, ha este 6 után nem eszel, meg van oldva a fo­gyás? Ennél na­gyob­bat aligha té­ved­het­nél!

Azt gon­dol­tad, ha este 6 után nem eszel, meg van oldva a fo­gyás? Ennél na­gyob­bat aligha té­ved­het­nél! Egy másik nap­szak­ban sok­kal töb­bet te­hetsz azért, hogy pár hónap múlva egy-két szám­mal ki­sebb far­mert ve­hess. El­árul­juk, mikor!

Őrülten szexi lesz a 2017-es bikinidivat

Őrülten szexi lesz a 2017-es bikinidivat

Nagy do­básra ké­szül­nek a di­vat­ter­ve­zők nyárra. Nem is hin­néd, mi­lyen őrült öt­le­tük tá­madt: hosszú ujjú lesz a für­dő­ruha!

Nagy do­básra ké­szül­nek a di­vat­ter­ve­zők nyárra. Nem is hin­néd, mi­lyen őrült öt­le­tük tá­madt: hosszú ujjú lesz a für­dő­ruha!

Ez a hajszín lesz 2017 legnagyobb slágere! Igazi bombázó leszel!

Ez a hajszín lesz 2017 legnagyobb slágere! Igazi bombázó leszel!

Gyö­nyörű haj­szín hó­dí­totta meg máris a 2017-es évet. Gyö­nyörű, sej­tel­mes szép­ség le­szel te is.

Gyö­nyörű haj­szín hó­dí­totta meg máris a 2017-es évet. Gyö­nyörű, sej­tel­mes szép­ség le­szel te is.

Sosem volt még ilyen izgalmas a fehérnemű - íme 2017 lenyűgöző trendje

Sosem volt még ilyen izgalmas a fehérnemű - íme 2017 lenyűgöző trendje

Gyö­nyörű for­mák, szexi csip­kék, iz­gató szép­ség. Cso­dás divat vár ránk!

Gyö­nyörű for­mák, szexi csip­kék, iz­gató szép­ség. Cso­dás divat vár ránk!

Elképesztő szexi árnyalatokkal robban be a 2017-es körömdivat

Elképesztő szexi árnyalatokkal robban be a 2017-es körömdivat

Ideje el­fe­lej­te­ned a ha­gyo­má­nyos kö­röm­lak­ko­zást, idén télen extra ár­nya­la­tok­kal vil­lant­hatsz!

Így edd a karácsonyi sütiket, és nem fogsz meghízni

Így edd a karácsonyi sütiket, és nem fogsz meghízni

Ilyen­kor iga­zán meg­en­ged­hetsz ma­gad­nak egy kis bű­nö­zést, pláne, ha be­tar­tod a kö­vet­kező sza­bá­lyo­kat.

Tökéletes lett a tojásreggeli, ilyen finomat még sosem ettél

Tökéletes lett a tojásreggeli, ilyen finomat még sosem ettél

Íz­le­tes, lak­tató, mégis könnyű reg­geli.

Szen­zá­ciós újí­tás: son­kás-saj­tos muffin, mely­nek kö­ze­pé­ben sül meg a tojás.

Őrület: ez lesz a következő tavasz legnyerőbb divatszíne

Őrület: ez lesz a következő tavasz legnyerőbb divatszíne

A Pan­tone Color Ins­ti­tute min­den évben meg­vá­lasztja a kö­vet­kező idő­szak trend­szí­neit.

A Pan­tone Color Ins­ti­tute min­den évben meg­vá­lasztja a kö­vet­kező idő­szak trend­szí­neit. A 2017-es év színe a lomb­zöld lesz, ám a ta­va­szi di­vat­ban más, élénk, vagy épp sem­le­ges, ter­mé­sze­tes ár­nya­la­tok is meg­je­len­nek majd.

Figyelj, ezeket a nasikat ajánlják a szakértők éhségrohamok ellen!

Figyelj, ezeket a nasikat ajánlják a szakértők éhségrohamok ellen!

A nas­so­lás min­dig ve­szé­lyes terep: ki tudna meg­állni egy al­má­nál?

A nas­so­lás min­dig ve­szé­lyes terep: ki tudna meg­állni egy al­má­nál?

Minden diétázó álma: Fokhagymás sajtpogácsa liszt nélkül

Fokhagymás sajtpogácsa liszt nélkül

Ez a sajt­po­gá­csa az egyet­len, amit bün­tet­le­nül ehetsz, ami­kor egy kis sós na­sira vágysz. Fok­hagy­más, par­me­zá­nos íze min­den­kit el­va­rá­zsol!

Felejtsd el a feketét és a szürkét: megmutatjuk, mi az igazi téli divat

Felejtsd el a feketét és a szürkét: megmutatjuk, mi az igazi téli divat

Bár a ter­mé­szet­ben ilyen­kor min­den hal­vány és szín­te­len, a divat ezt tö­ké­le­te­sen egyen­sú­lyozza. Kifi­no­mult és szexi.

Íme a frizura, ami azonnal 10 évet fiatalít

Íme a frizura, ami azonnal 10 évet fiatalít

Ha meg­fo­ga­dod ezt a 3 egy­szerű ta­ná­csot - va­ló­ban sok­kal fi­a­ta­lo­sabb lesz pil­la­na­tok alatt a meg­je­le­né­sed.

Ha meg­fo­ga­dod ezt a 3 egy­szerű ta­ná­csot - va­ló­ban sok­kal fi­a­ta­lo­sabb lesz pil­la­na­tok alatt a meg­je­le­né­sed.

Szuperkekszet sütött Rubint Rella: Isteni finom és nem hizlal!

Szuperkekszet sütött Rubint Rella: Isteni finom és nem hizlal!

Se cukor, se ha­gyo­má­nyos liszt!

Va­lami zse­ni­á­lis kek­szet sü­tött Ru­bint Réka uno­ka­húga, Rella! Se cuk­rot, se ha­gyo­má­nyos lisz­tet nem hasz­nált a re­cept­hez, ez egy igazi di­é­tás cse­mege!

Angyalhangú, 10 éves kislány karácsonyi dala robbantotta fel a netet

Angyalhangú, 10 éves kislány karácsonyi dala robbantotta fel a netet

Ví­rus­ként ter­jed a neten egy igazi ka­rá­cso­nyi han­gu­latú, szen­zá­ciós vi­deo­fel­vé­tel!

5 szuper partifalat az ünnepre: Nassoljunk egészségesen!

5 szuper partifalat az ünnepre: Nassoljunk egészségesen!

A sok édes fi­nom­ság mel­lett időn­ként mu­száj sós na­si­kat is ro­pog­tat­nunk. Per­sze a leg­jobb, ha ezek fi­no­mak, de még­sem hiz­lal­nak.

A sok édes fi­nom­ság mel­lett időn­ként mu­száj sós na­si­kat is ro­pog­tat­nunk. Per­sze a leg­jobb, ha ezek fi­no­mak, de még­sem hiz­lal­nak. Zse­ni­á­li­san egy­szerű és egész­sé­ges rág­csál­ni­va­ló­kat mu­ta­tunk! en­dé­ges­kedő idő­szak­ban min­denki szí­ve­sen ro­pog­tat sós fa­la­to­kat.

A legszebb ünnepi frizurák, amiket magadnak is gyorsan elkészíthetsz

A legszebb ünnepi frizurák, amit magadnak is gyorsan elkészíthetsz

Ha nincs időd fod­rász­hoz menni, ké­szítsd el ma­gad­nak ott­hon.

Mind­egy, hogy rövid vagy hosszú, az ün­nepi fri­zura min­den­ki­nek fej­tö­rést okoz. Ha nincs időd fod­rász­hoz menni, ké­szítsd el ma­gad­nak ott­hon. Hidd el, nem is olyan nehéz.

Őrület: 2017-ben ez lesz a farmerdivat

Őrület: 2017-ben ez lesz a farmerdivat

Mond­hatni, hogy rémes lesz a 2017-es far­mer­di­vat. Hi­he­tet­le­nül buggyos, ami bi­zony ke­ve­sek­nek áll jól.

Mond­hatni, hogy rémes lesz a 2017-es far­mer­di­vat. Hi­he­tet­le­nül buggyos, ami bi­zony ke­ve­sek­nek áll jól.