ÉLETMÓDI

Tuti tippek, ettől lesz fergeteges a szex

Tuti tippek, ettől lesz fergeteges a szex

Soha ne hagyd, hogy meg­szo­kott és unal­mas le­gyen a szex.

Soha ne hagyd, hogy meg­szo­kott és unal­mas le­gyen a szex. A leg­jobb, ha már nap­köz­ben be­in­dí­tod a ra­ké­tá­i­dat, az ágy­ban pedig me­ré­szen el­en­ge­ded a fan­tá­ziád.

FitDance-re perdül Budapest!

FitDance-re perdül Budapest!

Több száz ember egy he­lyen a fit­ness és a tánc örö­mé­nek él.

Több száz ember egy he­lyen a fit­ness és a tánc örö­mé­nek él. Moz­gás­sal és élet­ér­zés­sel teli nap, va­rázs­la­tos he­lyen, sok új­don­ság­gal, az egész csa­lád­nak.

Brutális melleket villantott a világ legjobb nője

Brutális melleket villantott a világ legjobb nője

Nina Agdal mell­bim­bó­vo­na­láig leérő de­kol­tá­zsa min­den más­ról el­vonja a fi­gyel­met.

Az, hogy mi tör­té­nik a lu­xus­li­mu­zin hátsó ülé­sén, va­ló­já­ban mel­lé­kes. Nina Agdal mell­bimbó vo­na­láig leérő de­kol­tá­zsa min­den más­ról el­vonja a fi­gyel­met.

A nők 67%-a egészen elképesztő dolgokra gondol orgazmus közben

A nők 67%-a egészen elképesztő dolgokra gondol orgazmus közben

Bi­zony, van némi bája annak, hogy a nők szex köz­ben is ké­pe­sek egy­szerre több min­denre kon­cent­rálni.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Cukkinispagetti a diéták új királya: Bármennyit ehetsz, nem hizlal!

Cukkinispagetti a diéták új királya: Bármennyit ehetsz, nem hizlal!

A világ leg­tö­ké­le­te­sebb di­é­tás zöld­sége ren­ge­teg rost, semmi szén­hid­rát!

A világ leg­tö­ké­le­te­sebb di­é­tás zöld­sége a cuk­kini: ren­ge­teg rost, szinte semmi szén­hid­rát! Zse­ni­á­lis, de tész­ta­ként is hasz­nál­ha­tod! Egyél fi­no­mat, lakj jól bün­tet­le­nül! Ez egy őrü­le­te­sen finom, gya­kor­la­ti­lag szén­hid­rát­men­tes re­cept.

Mindennél jobban felizgatja a férfiakat a japánok ősi szexmódszere

Mindennél jobban felizgatja a férfiakat a japánok ősi szexmódszere

Mu­tat­juk a ta­bu­men­tes fo­tó­kat!

No­buyo­shi Araki Japán is­mert akt­fo­tósa fo­tóin ke­resz­tül mu­tatja meg azt, ami a ja­pá­no­kat be­in­dítja.

A legjobb trükk, hogy minden csepp ketchup kijöjjön a flakonból

A legjobb trükk, hogy minden csepp ketchup kijöjjön a flakonból

Ne az asz­tal­te­rí­tőn lan­dol­jon.

Min­d­annyian bosszan­kod­tunk már azon, hogy a ke­tchup a ru­hán­kon vagy az asz­tal­te­rí­tőn lan­dolt.

Így jelent meg a békásmegyeri lakótelep felett a tavasz

Így jelent meg a békásmegyeri lakótelep felett a tavasz

Ri­pos­te­rünk­től kap­tuk ma dél­ben ezt a vidám és végre ta­vaszt idéző képet.

Zseniális újítással jön az IPhone 8!

Zseniális újítással jön az IPhone 8!

Ezzel újra ta­rol­hat­nak, sőt, hosszú évekre megint maguk mögé uta­sít­hat­ják a tel­jes mo­bil­pi­a­cot. Már­pe­dig a for­rá­sok meg­bíz­ha­tó­nak tűn­nek. Új di­men­zi­óba lé­pünk.

Ezzel újra ta­rol­hat­nak, sőt, hosszú évekre megint maguk mögé uta­sít­hat­ják a tel­jes mo­bil­pi­a­cot. Már­pe­dig a for­rá­sok meg­bíz­ha­tó­nak tűn­nek. Új di­men­zi­óba lé­pünk.

Fedezd fel az olasz csizma sarkát!

Fedezd fel az olasz csizma sarkát!

Ki­kap­csol­nál ki­csit? Akkor irány a Dolce Vita!

Ki­kap­csol­nál ki­csit? Akkor irány a Dolce Vita! Egy hosszú hét­vége és szám­ta­lan él­mény vár rád a Mor­ton's Tra­vel­lel.

Ha megnézed ezt a videót, megmondjuk, melyik italt fogod meginni

Ha megnézed ezt a videót, megmondjuk, melyik italt fogod meginni

A ma­gyar il­lu­zi­o­nista egy va­rázs­la­tos vi­de­ó­ban ta­lálja ki, hogy mi jár a fe­jed­ben. Egy­szerű, nagy­szerű, és a te szád is biz­to­san tátva marad a vég­ered­mény­től.

Ezt a rejtvényt csak a zsenik tudják megoldani: neked sikerül?

Ezt a rejtvényt csak a zsenik tudják megoldani: neked sikerül?

Nyolc kér­désre kell he­lye­sen vá­la­szolni. De vajon neked si­ke­rül?

Nyolc kér­désre kell he­lye­sen vá­la­szolni. De vajon neked si­ke­rül?

Íme, a plus size műfaj új királynője: Ezektől az idomoktól tuti megizzadsz!

Íme, a plus size műfaj új királynője: Idomaitól megizzadsz!

A férfiak nagy örö­mére ő is göm­böly­de­den csá­bít.

A Sports Il­lustra­ted für­dő­ru­cis kü­lön­szá­má­nak Hun­ter McG­rady az új fel­fe­de­zettje.

5 árulkodó jel: ezt figyeld, és kiderül, hogy a nő nemrég szexelt

5 árulkodó jel: ezt figyeld, és kiderül, hogy a nő nemrég szexelt

A mo­soly­gós nők­nek jó eséllyel ki­adós éj­sza­ká­ban volt ré­szük. Ha fi­gye­led a je­le­ket, te is tudni fogod, me­lyik nő hun­cut.

Lehetetlen helyesírási teszt: ezeket a szavakat mindenki rosszul írja

Lehetetlen helyesírási teszt: ezeket a szavakat mindenki rosszul írja

Csak 10 kér­dés, de csak ke­ve­sen tud­ják hi­bát­la­nul ki­töl­teni ezt a tesz­tet. Neked megy?

Elképesztő időjárás jön tavasszal! Mutatjuk, mit mondanak a meteorológusok

Elképesztő időjárás jön tavasszal! Mutatjuk, mit mondanak a meteorológusok

Kü­lö­nö­sen az áp­ri­lis és a május tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket. Már a kü­szö­bön van­nak az iga­zán meleg napok.

Maszkulin erő, állatias ösztönök: Ilyen vadító férfi alsót még nem láttál!

Maszkulin erő, állatias ösztönök: Ilyen vadító férfi alsót még nem láttál!

Me­g­elé­gelte a ha­gyo­má­nyos férfi al­só­kat egy fe­hér­ne­mű­gyártó vál­la­lat.El­ké­pesz­tően me­rész szé­ri­á­val állt elő. Ezt nézd!

Nudista világutazó lány hergeli képeivel az izgalmakra éhes férfiakat

Nudista világutazó lány hergeli képeivel az izgalmakra éhes férfiakat

Ez a len­gyel lány meg­ke­reste a leg­szebb és leg­iz­gal­ma­sabb hát­te­re­ket for­más alak­já­hoz.

Ezért kellene télen minden férfinek hetente izzadnia

Ezért kellene télen minden férfinek hetente izzadnia

Mi lehet jobb a téli hi­deg­ben, mint egy jó meleg sza­una? Min­den stresszt ki­iz­zadsz, mé­reg­te­le­ní­tesz.

Mi lehet jobb a téli hi­deg­ben, mint egy jó meleg sza­una? Min­den stresszt ki­iz­zadsz, mé­reg­te­le­ní­tesz, erő­sí­ted az im­mun­rend­sze­red.

Nem is hinnéd, mennyi finomságot készíthetsz gofrisütőben

Nem is hinnéd, mennyi finomságot készíthetsz gofrisütőben

Most új ér­­tel­­met ad­­hatsz a go­f­ri­­sü­­tőd­­nek! Nézd meg eze­ket a könnyen el­­ké­­szít­­hető fi­­nom­­sá­­go­kat, szu­per öt­le­tek!

17 szexi trükk, aminek a férfiak egyszerűen nem tudnak ellenállni

17 szexi trükk, aminek a férfiak egyszerűen nem tudnak ellenállni

A kö­vet­kező tip­pek se­gít­sé­gé­vel ak­ti­vi­zál­ha­tod ero­ti­kus csáb­erő­det, a hatás pedig ga­ran­tált!

Íme, a nők ősi szexmódszere, és azonnal ágaskodik a férfiasság

Íme, a nők ősi szexmódszere, és azonnal ágaskodik a férfiasság

Le­gyen ez a reg­gel a puha aj­kaké és az oda­le­helt csó­koké!

Le­gyen ez a reg­gel a puha aj­kaké és az oda­le­helt csó­koké! Egész nap lesz miért mo­so­lyogni!

Nem vették kutyába az ebeket Miskolcon

Nem vették kutyába az ebeket Miskolcon

Mis­kol­con hét­vé­gén nem­csak a gaz­dák és a nem gaz­dák, hanem a ku­tyák is far­san­goz­tak a Be­che­rovka Mis­kolci Ko­cso­nya Far­san­gon.

Mis­kol­con hét­vé­gén nem­csak a gaz­dák és a nem gaz­dák, hanem a ku­tyák is far­san­goz­tak a Be­che­rovka Mis­kolci Ko­cso­nya Far­san­gon.

Ezért nézd meg mindig, hány púpú paprikát veszel!

Ezért nézd meg mindig, hány púpú paprikát veszel!

Mu­tat­juk, miben kü­lön­böz­nek.

Pap­ri­ka­sa­lá­tát ké­szí­tesz? Vagy gril­lezni fogod? Nem mind­egy, hogy me­lyi­ket vá­lasz­tod!

Ez a csizma lesz a legnagyobb divat

Visszatért a régi nagy klasszikus, ez a csizma lesz a legnagyobb divat

El­ké­pesz­tően dögös vi­se­let, ebben a csiz­má­ban iga­zán stí­lu­so­san le­hetsz szexi. Lá­baid előtt he­ver­nek majd a férfiak!

El­ké­pesz­tően dögös vi­se­let, ebben a csiz­má­ban iga­zán stí­lu­so­san le­hetsz szexi. Lá­baid előtt he­ver­nek majd a férfiak!

Sokkot kapott a debreceni nő, amikor rájött, mi van macskája gyomrában

Sokkot kapott a debreceni nő, amikor rájött, mi van macskája gyomrában

Va­lami bor­za­lom, amit a cicus ki­ök­len­de­zett a pad­lóra.

Va­lami bor­za­lom, amit a cicus ki­ök­len­de­zett a pad­lóra.

Harmóniában test és lélek - élvezd ki a kövek gyógyító erejét!

Harmóniában test és lélek - élvezd ki a kövek gyógyító erejét!

A gyö­nyörű ás­vá­nyok, fél­drá­ga­kö­vek nem csak cso­dás ék­sze­rek, hanem gyó­gyító se­gí­tőid is.

Brutális mellbimbót villantott a világ legszexibb ducimodellje

Brutális mellbimbót villantott a világ legszexibb ducimodellje

A vi­lág­hírű du­ci­mo­dell ismét be­dobta magát és újabb ero­ti­kus fel­vé­tel­lel ked­ves­ke­dett a ra­jon­gó­i­nak.

Miért szeretnek tévét nézni a háziállatok?

Miért szeretnek tévét nézni a háziállatok?

Eszedbe ju­tott már, hogy mit csi­nál­hat­nak házi ked­ven­ceid, ami­kor te nem vagy ott­hon? Most meg­tud­ha­tod, mit mű­vel­nek.

Eszedbe ju­tott már, hogy mit csi­nál­hat­nak házi ked­ven­ceid, ami­kor te nem vagy ott­hon? Most meg­tud­ha­tod, mit mű­vel­nek.

Enyhíti a fejfájást, a szorongást és a cukorrohamokat - mégsem eszünk belőle eleget!

Enyhíti a fejfájást, a szorongást és a cukorrohamokat - mégsem eszünk belőle eleget!

Mit szól­nál, ha azt mon­da­nánk, hogy az édes­ség­ro­ha­maid csoki nél­kül is meg­old­ha­tók? Vagy, hogy a menst­ru­á­ciós gör­cseid és a szo­ron­gá­sod egy­aránt el­mu­lasztja egy ás­vá­nyi anyag.

Hihetetlen, de erre is jó egy félpár zokni!

Hihetetlen, de erre is jó egy félpár zokni!

Rej­té­lyes módon pá­rat­lan zokni min­den ház­tar­tás­ban akad. Ne bosszan­kodj! 5 prak­ti­kus és kre­a­tív öt­le­tet mu­ta­tunk, mire hasz­nál­ha­tod őket.

Rej­té­lyes módon pá­rat­lan zokni min­den ház­tar­tás­ban akad. Ne bosszan­kodj! 5 prak­ti­kus és kre­a­tív öt­le­tet mu­ta­tunk, mire hasz­nál­ha­tod őket.

A legújabb cipődivat, amitől minden régi ruhában szexi leszel

A legújabb cipődivat, amitől minden régi ruhában szexi leszel

2017 nagy do­bása!

2017 nagy do­bása, hogy a nyolc­va­nas évek óta elő­ször vissza­tér a ci­pő­di­vatba a fehér. Laza és szexi le­hetsz így!

Íme a 10 álomszakma, ami tényleg jól fizet

Íme a 10 álomszakma, ami tényleg jól fizet

Gon­dol­kod­tál már azon, hogy ál­lást vál­toz­tass?

Gon­dol­kod­tál már azon, hogy ál­lást vál­toz­tass? Ha igen, mu­ta­tunk 10 olyan álom­szak­mát, amely nem­csak iz­gal­mas, hanem jól is fizet!

Felesleges a plasztikai sebész! Ezzel az olcsó módszerrel is 10 évet fiatalodhatsz

Felesleges a plasztikai sebész! Ezzel az olcsó módszerrel is 10 évet fiatalodhatsz

Így őrizd meg fi­a­ta­los kül­ső­det, ra­gyogó bő­rö­det! 10 dolog, ami meg­véd a korai rán­co­so­dás­tól, az UV su­ga­rak káros ha­tá­sá­tól.

Nem is gondolnád, de erre is használhatod a citromot

Nem is gondolnád, de erre is használhatod a citromot

A cit­rom nem csak a li­mo­ná­déba való,

Ha eddig úgy gon­dol­tad, a cit­rom csak a li­mo­ná­déba való, akkor fi­gyelj! Most meg­mu­tat­juk, ho­gyan hasz­nál­ha­tod, hogy meg­könnyítse a hét­köz­na­po­kat.

Hamarosan szexelhet a férfi, aki bionikus péniszt kap

Hamarosan szexelhet a férfi, aki bionikus péniszt kap

A 40 éves szűz nem­csak egy film címe, hanem a rideg va­ló­ság And­rew szá­mára.

A 40 éves szűz nem­csak egy film címe, hanem a rideg va­ló­ság And­rew szá­mára. Az or­vos­tu­do­mány azon­ban a se­gít­sé­gére siet, így négy év­ti­ze­des ár­tat­lan­sá­gát végre el­ve­szíti.

Ne bajlódj a sütéssel, főzz tortát!

Ne bajlódj a sütéssel, főzz tortát!

Dobsz egy há­tast, ha meg­lá­tod, mi­lyen egy­szerű!

Dobsz egy há­tast, ha meg­lá­tod, mi­lyen egy­sze­rűen tudsz ün­nepi desszer­tet va­rá­zsolni az asz­talra anél­kül, hogy be­kap­csol­nád a sütőt.Eddig azért nem baj­lód­tál tor­tá­val, mert nem tudsz sütni?

Kiderült, ezt akarják valójában a férfiak szex közben

Kiderült, ezt akarják valójában a férfiak szex közben

Néha nem árt számba venni azo­­kat az ár­­nya­­lat­­nyi ap­­ró­­sá­­go­­kat is, amik­­kel még in­­kább fel­­her­­gel­­hető a férfi­­vágy.

Néha nem árt számba venni azo­­kat az ár­­nya­­lat­­nyi ap­­ró­­sá­­go­­kat is, amik­­kel még in­­kább fel­­her­­gel­­hető a férfi­­vágy.

Döbbenetes szexadat: Így változott az aktusok száma az elmúlt 20 évben

Döbbenetes szexadat: Így változott az aktusok száma az elmúlt 20 évben

Sok­kal több a szex, de a part­ne­rek száma is, mint 20-30 évvel ez­előtt!

Sok­kal több a szex, de a part­ne­rek száma is, mint 20-30 évvel ez­előtt!

Kiscsoportos foglalkozás: 10 nő iratkozott be az orál továbbképzésre

Kiscsoportos foglalkozás: 10 nő iratkozott be az orál továbbképzésre

A magas szintű szexre vágyó nők mos­tan­tól egy jó nevű sza­lon­ban sa­já­tít­hat­ják el az orá­lo­zás min­den csín­ját-bín­ját.

Teszt: 4 kérdés, ami felfedi, milyen is vagy valójában EZO

Teszt: 4 kérdés, ami felfedi, milyen is vagy valójában

Teszt: 4 kérdés, ami felfedi, milyen is vagy valójában

Ez az egy­szerű teszt fel­fedi sze­mé­lyi­sé­ged leg­mé­lyebb bugy­rait is. Nincs másra szük­sé­ged, mint egy darab papír, egy toll és a kép­ze­le­ted.

Tuti tipp csajoknak! Fújj hajlakkot a cipődbe és...

Tuti tipp csajoknak! Fújj hajlakkot a cipődbe és... És ez még nem is minden!

Ke­ve­sen tud­ják, hogy a haj­lakk nem fel­tét­le­nül haj­lak­ként tel­je­síti a leg­jobb szol­gá­la­tot. Most el­áru­lunk né­hány trük­köt.

Ke­ve­sen tud­ják, hogy a haj­lakk nem fel­tét­le­nül haj­lak­ként tel­je­síti a leg­jobb szol­gá­la­tot. Most el­áru­lunk né­hány trük­köt, ami­nek egész éle­ted során hasz­nát ve­szed majd. Akár ren­ge­teg pénzt is spó­rol­hatsz vele, nem be­szélve a kínos per­cek­ről.

Ezért szeretjük a horvát tengerpartot

Ezért szeretjük a horvát tengerpartot

A hor­vát ten­ger­par­tok nem vé­let­le­nül ör­ven­de­nek nagy nép­sze­rű­ség­nek a ma­gya­rok kö­ré­ben. Ezen­nel össze­szed­tünk tíz okot, hogy mi miért sze­ret­jük még min­dig a déli szom­szé­dun­kat.

A hor­vát ten­ger­par­tok nem vé­let­le­nül ör­ven­de­nek nagy nép­sze­rű­ség­nek a ma­gya­rok kö­ré­ben. Össze­szed­tünk tíz okot, hogy mi miért sze­ret­jük még min­dig a déli szom­szé­dun­kat.

Íme a bizonyíték: így imádják a rosszfiúkat a nők

Íme a bizonyíték: így imádják a rosszfiúkat a nők

A bör­tönt is meg­járt férfi ma már a ki­fu­tók sztárja. Le­hen­gerlő vonz­ere­jé­től, acé­los te­kin­te­té­től egye­ne­sen meg­őrül­nek a nők.

A bör­tönt is meg­járt férfi ma már a ki­fu­tók sztárja. Le­hen­gerlő vonz­ere­jé­től, acé­los te­kin­te­té­től egye­ne­sen meg­őrül­nek a nők.

Rossz hír azoknak, akik tejjel és cukorral isszák a kávét

Rossz hír azoknak, akik tejjel és cukorral isszák a kávét

Te is tej­jel és cu­kor­ral iszod a reg­geli ká­vé­dat? Mu­tat­juk, mit tesz a szer­ve­ze­ted­del.

Te is tej­jel és cu­kor­ral iszod a reg­geli ká­vé­dat? Mu­tat­juk, mit tesz a szer­ve­ze­ted­del.

Elképesztő domborulatok: Íme, 10 brutál szexi popószelfi!

Elképesztő domborulatok: Íme, 10 brutál szexi popószelfi!

Egy jól el­ta­lált kép a cso­dás női fe­nék­ről ti­pi­ku­san az a műfaj, ami­től a férfiak azon­nal be­ger­jed­nek.

Egy jól el­ta­lált kép a cso­dás női fe­nék­ről ti­pi­ku­san az a műfaj, ami­től a férfiak azon­nal be­ger­jed­nek.

Nem tudsz aludni a stressztől? Kiderül, mit lehet ellene tenni

Nem tudsz aludni a stressztől? Kiderül, mit lehet ellene tenni

De vajon mit lehet tenni?

Vi­gyázz, mert a ki­al­vat­lan­ság, és a fo­lya­ma­tos fe­szült­ség szá­mos be­teg­ség for­rása lehet, rá­adá­sul hiz­lal is.

Íme egy nagyszerű trükk, amivel mindig elkerülheted a másnaposságot

Íme egy nagyszerű trükk, amivel mindig elkerülheted a másnaposságot

Nem gyö­tör a gyo­mor­égés, nem ka­va­rog a beled, meg­me­ne­külsz a szé­dü­lés­től. Pedig ala­po­san fo­gyasz­tot­tál...

Ezt biztosan megtanulhatod, ha egy nős férfival lépsz félre

Ezt biztosan megtanulhatod, ha egy nős férfival lépsz félre

Bo­nyo­lód­tál már kap­cso­latba nős férfi­val? Nem biz­tos, hogy csak a te hibád, de min­den­kép­pen jel­zés szá­modra.

Melyik jegyben születtél? Ez a szex tesz boldoggá a horoszkópod szerint

Melyik jegyben születtél? Ez a szex tesz boldoggá a horoszkópod szerint

Csil­lag­je­gyed se­gít­sé­gé­vel most végre fel­tér­ké­pez­he­ted, mi­lyen stí­lus­je­gyek jel­lem­zik a sze­xu­a­li­tá­so­dat.

Szédítően szexi az idei nyár slágere: bralette lesz a csúcsdivat neve!

Szédítően szexi az idei nyár slágere: bralette lesz a csúcsdivat neve!

Iz­gal­mas, szexi, dögös és ki­hívó...

Iz­gal­mas, szexi, dögös és ki­hívó: ez a fa­lat­nyi ru­ha­da­rab kö­te­lező lesz idén ta­vas­szal és nyá­ron.

8 megdöbbentő tény a zsírokról, amit tudnod kell

8 megdöbbentő tény a zsírokról, amit tudnod kell

Te sem tudod el­dön­teni, hogy a vaj vagy a mar­ga­rin egész­sé­ges-e, és azt sem, hogy me­lyik­kel süs­sél, ha tu­da­to­san a job­bat vá­lasz­ta­nád?

A többszörös női orgazmus titka: így lesz igazán gyorstüzelő a csajod

A többszörös női orgazmus titka: így lesz igazán gyorstüzelő a csajod

Már akkor is bont­hatsz pezs­gőt, ha egy or­gaz­must adtál neki, de jöhet még!

Már akkor is okkal bont­hatsz pezs­gőt, ha egy or­gaz­must adtál neki: adj egy ötöst, gra­tu­lá­lunk!

Ijesztő! A Facebook azt is tudja, mit gondolsz!

Ijesztő! A Facebook azt is tudja, mit gondolsz!

Egy fény­kép­ről fel­is­mer min­den fel­hasz­ná­lót, és amit meg­tud rólad, azt egy életre el is tá­rolja. Amit meg nem, meg­szerzi má­sok­tól. A nagy test­vér min­dent lát.

Egy fény­kép­ről fel­is­mer min­den fel­hasz­ná­lót, és amit meg­tud rólad, azt egy életre el is tá­rolja. Amit meg nem, meg­szerzi má­sok­tól.

Nincs több rejtély: Így leshetsz be vadidegenek titkaiba a Facebookon

Nincs több rejtély: Így leshetsz be vadidegenek titkaiba a Facebookon

Rég el­fe­le­dett Fa­ce­book funk­ciót bá­nyá­szott elő a mély­ről egy va­gány prog­ra­mozó.

Ilyen finomat még nem ettél: Készíts vajat egyszerűen otthon

Ilyen finomat még nem ettél: Készíts vajat egyszerűen otthon

Bolti mar­ga­rint vagy pasz­tő­rö­zött tej­ből ké­szült vajat eszel? Nem is tudod, mi­lyen az or­ga­ni­kus tej­szín­ből ké­szült, va­lódi vaj!

Nem tudsz aludni? Utánajártunk, hogy szüntetheted végre meg

Nem tudsz aludni? Utánajártunk, hogy szüntetheted végre meg

Aludd magad egész­sé­gesre, fáj­dal­mak nél­kül, töl­tődj fel ener­gi­á­val.

Aludd magad egész­sé­gesre, mu­laszd el a fáj­dal­ma­i­dat, töl­tődj fel ener­gi­á­val. A kulcs az al­vási pó­zok­ban és a jól ki­vá­lasz­tott pár­nák mi­nő­sé­gé­ben van. Mu­tat­juk, hogy hasz­náld!

Soha többé nem rontod el a piskótatekercset, zseniális trükk

Soha többé nem rontod el a piskótatekercset, zseniális trükk

Sze­ren­csére a ma­gyar há­zi­asszo­nyok jól is­me­rik e remek sü­te­mény tit­kát.

Sze­ren­csére a ma­gyar há­zi­asszo­nyok jól is­me­rik e remek sü­te­mény tit­kát.

Újra tele lesz meztelen nőkkel a Playboy

Újra tele lesz meztelen nőkkel a Playboy

Hibás dön­tés volt ki­venni a mez­te­len nőket a lap­ból.

A Play­boy ügy­ve­zető igaz­ga­tója azt mondta, hogy hibás dön­tés volt ki­venni a mez­te­len nőket a lap­ból. Most vissza­áll a régi rend...

Újra tarol a magyar minta: népi hímzés a legmenőbb divattrend

Újra tarol a magyar minta: népi hímzés a legmenőbb divattrend

Hó­dí­ta­nak a ma­gyar mo­tí­vu­mok!

Hó­dí­ta­nak a ma­gyar mo­tí­vu­mok, most már nem­csak a te­rí­tő­kön. Ke­resd elő a nagy­ma­mád szek­ré­nyé­ből a hím­zé­se­ket!

Hihetetlen, így néz ki a mém-király kisfiú ma!

Hihetetlen, így néz ki a mém-király kisfiú ma!

Na­ponta száz­ez­rek oszt­ják meg évek óta, és tíz­mil­liók mo­so­lyog­nak rajta. Sőt, olyan oldal is akad, ahol az ő ké­pé­vel el­lá­tott mémek ké­szít­het bárki!

Na­ponta száz­ez­rek oszt­ják meg évek óta, és tíz­mil­liók mo­so­lyog­nak rajta. Sőt, olyan oldal is akad, ahol az ő ké­pé­vel el­lá­tott mémek ké­szít­het bárki! Sammy "Succ­ess kid" néven éppen tíz évvel ez­előtt in­dult el vi­lág­hó­dító út­jára. Édes­anyja 2007-ben a MyS­pace-ra töl­tötte fel kisfia fo­tó­ját.

Ezért fordítsd mindig fejjel lefelé a tejfölt a hűtőben

Ezért fordítsd mindig fejjel lefelé a tejfölt a hűtőben

Apró trükk, ami­vel meg­hosszab­bít­ha­tod a fel­bon­tott tej­föl el­tart­ha­tó­sá­gát. Azon­ban egy do­logra na­gyon vi­gyázz!

Apró trükk, ami­vel meg­hosszab­bít­ha­tod a fel­bon­tott tej­föl el­tart­ha­tó­sá­gát. Azon­ban egy do­logra na­gyon vi­gyázz!

Vigyázz, van, amikor tilos a kávé!

Vigyázz, van, amikor tilos a kávé!

A kávét szinte min­denki sze­reti, rá­adá­sul egy sor jó ha­tása is van. Mégis akad­nak olyan hely­ze­tek, ami­kor nem aján­la­tos ká­vézni. Mu­tat­juk, mikor.

A kávét szinte min­denki sze­reti, rá­adá­sul egy sor jó ha­tása is van. Mégis akad­nak olyan hely­ze­tek, ami­kor nem aján­la­tos ká­vézni. Mu­tat­juk, mikor.

Nem hiszel a fülednek, erre a számra huncutkodnak az ausztrálok

Nem hiszel a fülednek, erre a számra huncutkodnak az ausztrálok

Az egyik in­ter­ne­tes ze­ne­szol­gál­tató tette közzé az igen el­gon­dol­kod­tató ada­tot.

Képrejtvény! Keresd meg a katonákat a képen!

Keresd meg a katonákat a képen!

Csak a zse­nik ta­lál­nak ti­zen­ket­tőt!

Kény­te­le­nek va­gyunk le­írni: egy Bru­nei-ben gya­kor­la­tozó ka­to­nai ala­ku­lat­ról ké­szült az alábbi fotó! Való igaz, se tan­ko­kat, se pán­cé­lo­so­kat, se ka­to­ná­kat nem látni első rá­né­zésre - per­sze ez nem vé­let­len.

Az önkielégítés titkai: így kényezteti magát egy nő

Az önkielégítés titkai: így kényezteti magát egy nő

Is­­merd meg a tit­­ko­­kat!

A masz­­tur­­bá­­lás a nők­­nél is a nemi élet ter­­mé­­sze­­tes része, még­­sem gya­­kori be­­széd­­téma. Lehet csak nem kér­dez­zük meg őket? Is­­merd meg a tit­­ko­­kat!

Mellbimbóorgazmus: minden, amit a férfinek ehhez a kéjhez tudnia kell

Mellbimbóorgazmus: minden, amit a férfinek ehhez a kéjhez tudnia kell

A mell fan­­tasz­­ti­­ku­­san ér­­zé­­keny te­­rü­­let. Akár arra is képes, hogy soha nem ta­­pasz­­talt or­­gaz­­mus­­hoz jut­­tassa a nőt!

Soha többet nem lesz büdös, olajszagú a konyhád

Soha többet nem lesz büdös, olajszagú a konyhád

Sze­re­ted az olaj­ban sült éte­le­ket, de nem bírod a büdös olaj­sza­got a kony­há­ban? Meg­mu­tat­juk, mit kell ten­ned!

Sze­re­ted az olaj­ban sült éte­le­ket, de nem bírod a büdös olaj­sza­got a kony­há­ban? Meg­mu­tat­juk, mit kell ten­ned!

Zseniális trükk: soha többé nem leszel feledékeny

Zseniális trükk: soha többé nem leszel feledékeny

Sze­ret­nél min­den fon­tos ap­ró­ságra em­lé­kezni? Van egy remek trük­künk: azzal ta­nul­hatsz a leg­job­ban, ha má­so­kat ta­ní­tasz!

A szemed színe elárulja, milyen vagy az ágyban

A szemed színe elárulja, milyen vagy az ágyban

Tüzes sze­rető la­ko­zik ben­nünk?

Meg­döb­bentő, de a sze­münk színe sok­kal több min­dent el­árul ró­lunk, mint gon­dol­nánk. Azt is meg­tud­hat­juk, hogy mennyire tüzes sze­rető la­ko­zik ben­nünk.

Mit tegyünk, ha meg akarunk hódítani egy férfit?

Mit tegyünk, ha meg akarunk hódítani egy férfit?

Tet­szik egy férfi, de nem tudod, ho­gyan csá­bítsd el? Hidd el, nem is olyan bo­nyo­lult az egész.

Tet­szik egy férfi, de nem tudod, ho­gyan csá­bítsd el? Hidd el, nem is olyan bo­nyo­lult az egész, csak né­hány ap­ró­sá­got kell előre el­ter­vez­ned!

Durván rápörgött a net erre a feladványra! Te meg tudod oldani?

Durván rápörgött a net erre a feladványra! Te meg tudod oldani?

Ez a Va­len­tin-nap leg­trük­kö­sebb kép­rejt­vé­nye! Raj­tad is ki­fo­gott? Ha nem megy, se­gí­tünk...

Ez a Va­len­tin-nap leg­trük­kö­sebb kép­rejt­vé­nye! Raj­tad is ki­fo­gott? Ha nem megy, se­gí­tünk...

Ne Valentin-napon szeress! Évente 365 napod van rá...!

Ne Valentin-napon szeress! Évente 365 napod van rá...!

Imá­dod ezt az ün­ne­pet? Vagy pont, hogy a fal­nak mész tőle? Mind­egy, me­lyik cso­portba tar­to­zol, mert pró és kontra ér­vünk is van.

Ledózerolta az internetet a hatalmas mellű szexbomba!

Ledózerolta az internetet a hatalmas mellű szexbomba!

Az ame­ri­kai ke­bel­csoda csá­bos képei el­le­nére nem él ki­csa­pongó éle­tet.

Az ame­ri­kai ke­bel­csoda csá­bos képei el­le­nére nem él ki­csa­pongó éle­tet. A dögös külső egy rend­sze­rető, pe­dáns hölgy­höz tar­to­zik, aki nem él vissza testi adott­sá­ga­i­val.

Ez a biztos jele a női orgazmusnak! Nem az, amire gondolsz...

Ez a biztos jele a női orgazmusnak! Nem az, amire gondolsz...

Hon­nan tud­ha­tod, hogy a párod biz­to­san el­él­ve­zett? Most ki­de­rül, miből jö­hetsz rá biz­to­san.

Hon­nan tud­ha­tod, hogy a párod biz­to­san el­él­ve­zett? Most ki­de­rül, miből jö­hetsz rá biz­to­san.

Kiderült: ettől a fajta pornótól indulnak be a legjobban a nők

Kiderült: ettől a fajta pornótól indulnak be a legjobban a nők

Meg­lepő ered­mény szü­le­tett.

Egy fel­mé­rés során meg­lepő ered­mény szü­le­tett. Ki­de­rült, mi­lyen por­nót néz­nek leg­szí­ve­seb­ben a nők.

Kiderült, ettől a 3 apróságtól soha nem lesz unalmas a szex

Kiderült, ettől a 3 apróságtól soha nem lesz unalmas a szex

Le­­gyen a há­­ló­­szoba le­­ve­­gője újra fül­­ledt! Tudod a mód­ját, vál­toz­tass, he­lyet, pózt, hozd vissza a régi iz­gal­ma­kat!

Le­­gyen a há­­ló­­szoba le­­ve­­gője újra fül­­ledt! Tudod a mód­ját, vál­toz­tass, he­lyet, pózt, hozd vissza a régi iz­gal­ma­kat! Egy kis fan­tá­zia, egy kis szen­ve­dély, máris meg­fő­zöd a párod, mint egy remek va­cso­rát. Elég volt a ta­ka­rék­ból, van ott nagy láng, csak át kell kap­csolni!