CÍMKE: 'zuckerberg'

Durva, hogy még ezt is tudja rólunk a Facebook!

Durva, hogy még ezt is tudja rólunk a Facebook!

A több­ség nem tud erről.

Ne­ki­ment Mark Zuc­ker­berg­nek egy­kori szo­ba­társa, Chris Hug­hes, a Fa­ce­book egyik ala­pí­tója. A szak­em­ber sze­rint a Fa­ce­book­nak ijesz­tően nagy a ha­talma.

Új funkciót vezet be a Facebook: segíteni fogja az ismerkedést

Új funkciót vezet be a Facebook: segíteni fogja az ismerkedést

Könnyebb kap­cso­ló­dás...

Ha­sonló ér­dek­lő­dési kör, mun­ka­hely, lak­hely ese­tén a Fa­ce­book új funk­ci­ója se­gí­teni fogja a fel­hasz­ná­lók egy­másra ta­lá­lá­sát.

Futásnak eredtek a Facebook-alapító testőrei

Futásnak eredtek a Facebook-alapító testőrei

Zuc­ker­ber­get ha­lál­lal fe­nye­ge­tik.

Mark Zuc­ker­berg ber­lini lá­to­ga­tása során futni ment, a tőle meg­szo­kott szürke pó­ló­ban, de ami szo­kat­lan, hogy meg­ter­mett test­őrei is vele tar­tot­tak.