CÍMKE: 'zöld'

Ha ezt iszod, leolvadnak a plusz kilók a hasadról

Ha ezt iszod, leolvadnak a plusz kilók a hasadról

Íme a tea, amit ha min­den­nap meg­iszol, vil­lám­gyor­san le­rob­bantja rólad az úszó­gu­mit, rá­adá­sul ennek most még az íze is finom!

Íme a tea, amit ha min­den­nap meg­iszol, vil­lám­gyor­san le­rob­bantja rólad az úszó­gu­mit, rá­adá­sul ennek most még az íze is finom! Pró­báld ki ezt a zsír­égető cso­da­italt, és hozd magad for­mába még ka­rá­csony előtt! Mu­tat­juk, mi kell hozzá, és pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­he­ted!

Ne dobd el a sárgarépa tetejét!

Ne dobd el a sárgarépa tetejét!

A zöldje is na­gyon egész­sé­ges és finom.

Ha a sár­ga­ré­pá­ról van szó, min­denki a na­rancs­színű gyö­ke­rére gon­dol, ami a ma­gyar gaszt­ro­nó­mia egyik alapja. Azon­ban a zöldje is na­gyon egész­sé­ges és finom. Nem kel­lene a sze­mét­ben lan­dol­nia!

Íme az ital, ami legyőzte a kávét!

Íme az ital, ami legyőzte a kávét! Ezt kellene innod minden reggel

Mit szól­nál, ha ezen­túl a reg­geli ká­vé­dat egy sok­kal egész­sé­ge­sebb italra cse­rél­néd? A zöld tea ugyanis nem­csak fel­éb­reszt, de az éle­te­det is meg­ment­heti!

Mit szól­nál, ha ezen­túl a reg­geli ká­vé­dat egy sok­kal egész­sé­ge­sebb italra cse­rél­néd? A zöld tea ugyanis nem­csak fel­éb­reszt, de az éle­te­det is meg­ment­heti! Fo­gyó­kú­rá­zók­nak pedig ki­mon­dot­tan aján­lott, hi­szen segít a zsír le­bon­tá­sá­ban is!

Betiltották a kávékapszulákat a német nagyvárosban

Betiltották a kávékapszulákat a német nagyvárosban

Ha­tal­mas a baj!

Egyre na­gyobb az igény a jó mi­nő­ségű ká­véra. Ennek je­gyé­ben szü­le­tett meg a kap­szu­lás kávé öt­lete, mely iga­zán il­la­tos, aro­más forró fe­ke­tét ad. Egy va­la­mire azon­ban nem gon­dol­tak a fej­lesz­tők, és baj lett be­lőle!

Vihar után rejtélyes zöld trutymó bugyogott elő a csatornából

Vihar után rejtélyes zöld trutymó bugyogott elő a csatornából

A kör­nyé­ken lakók messzire el­ke­rül­ték még a kör­nyé­két is...

A durva vihar után kü­lö­nös zöld hab buggyant elő az egyik csa­tor­na­nyí­lás­ból. A kör­nyé­ken lakók messzire el­ke­rül­ték még a kör­nyé­két is, mert azt hit­ték mér­gező...

Zöld limonádé a fogyás legújabb csodaszere

Zöld limonádé a fogyás legújabb csodaszere

Sze­ret­néd vissza­nyerni az ala­kod?

Sze­ret­néd vissza­nyerni az ala­kod pil­la­na­tok alatt? A leg­ha­té­ko­nyabb li­mo­nádé össze­te­vő­i­nek kö­szön­he­tően le­ol­vasztja rólad a fe­les­le­ges ki­ló­kat!