CÍMKE: 'zenekar'

Szörnyű tragédia: Váratlanul elhunyt a magyar zenekar gitárosa

Szörnyű tragédia: Váratlanul elhunyt a magyar zenekar gitárosa

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel, 48 éves ko­rá­ban el­hunyt a ze­nész, aki 1994 óta volt a Kor-Zár basszus­gi­tá­rosa.

Dan Patlansky előtt az Amberjack!

Dan Patlansky előtt az Amberjack!

Elő­ször mu­tat­ko­zik be az Am­ber­jack ze­ne­kar az A38-ban!

A zse­ni­á­lis dél-af­ri­kai blues-rock gi­tá­ros, Dan Pat­lansky előtt elő­ször mu­tat­ko­zik be az Am­ber­jack ze­ne­kar az A38 kö­zön­sé­gé­nek.

Hatalmas botrány: Pataky Attila hallani sem akar a volt zenésztársakról

Hatalmas botrány: Pataky Attila hallani sem akar a volt zenésztársakról

Az igazi rock­ra­jon­gók em­lé­kez­het­nek még az EDDA ba­kan­csos" idő­sza­kára.

Az igazi rock­ra­jon­gók em­lé­kez­het­nek még az EDDA ,úgy­ne­ve­zett "ba­kan­csos" idő­sza­kára.

Kilépett a frontember! Megszűnhet a híres magyar együttes?

Kilépett a frontember! Megszűnhet a híres magyar együttes?

Külön uta­kon foly­tatja to­vább.

A nép­szerű éne­kes külön uta­kon foly­tatja to­vább. De mi lesz így a ban­dá­val?

Gyászol az Edda! Elvesztették kollégájukat

Gyászol az Edda! Elvesztették kollégájukat

Bubu több mint tíz évig kí­sérte őket.

Több mint tíz évig kí­sérte a le­gen­dás ma­gyar együt­test Gel­lért Tibor, az egy­kori gi­tá­ros ha­lál­híre le­súj­totta a ban­dát.

Ameddig a Republic él, addig Cipő is él!

Ameddig a Republic él, addig Cipő is él!

A Ri­post in­ter­jú­já­ban Ci­pő­ről is meg­em­lé­ke­zett.

A Ri­post in­ter­jú­já­ban Ci­pő­ről is meg­em­lé­ke­zett.

Kiderült, ezzel vigasztalódik Ganxsta Zolee

Kiderült, ezzel vigasztalódik Ganxsta Zolee

A ra­pert elég sok csa­pás érte mos­ta­ná­ban, nem csoda, ha új szen­ve­délyt ke­re­sett ma­gá­nak.

A ra­pert elég sok csa­pás érte mos­ta­ná­ban, nem csoda, ha új szen­ve­délyt ke­re­sett ma­gá­nak.

Váratlan tragédia: Elhunyt Szabó György Balázs, az Old Boys énekese

Váratlan tragédia: Elhunyt Szabó György Balázs, az Old Boys énekese

Múlt csü­tör­tö­kön ke­rült kór­házba, éle­tét azon­ban már az or­vo­sok sem tud­ták meg­men­teni.

Tragikus balesetben szörnyethalt egy egész popzenekar

Tragikus balesetben szörnyethalt egy egész popzenekar

Svéd­or­szág­ban egy 25 méter magas híd­ról zu­hant le a Viola Beach mind a négy tagja.

Tudtad, hogy összeállt a Beatles?

Tudtad, hogy összeállt a Beatles?

Sok­szor foly­tat­ják ze­ne­ka­rok fon­tos tagok nél­kül.

Több­ször is áll­tak már össze ze­ne­ka­rok fon­tos tagok nél­kül.

Bebe már nem énekel többé a Back II Blackben

Bebe már nem énekel többé a Back II Blackben

Az éne­kes 15 év közös munka után vá­rat­la­nul ki­lé­pett a si­ke­res funky-ze­ne­kar­ból.