CÍMKE: 'zaklató'
FRISS HÍREK

Berkinek elege lett: Pénzért zaklatja egy rajongója

Berkinek elege lett: Pénzért zaklatja egy rajongója

Berki Krisz­tián sző­rös­szí­vű­nek tűnik ugyan, de va­ló­já­ban nem ritka, hogy segít, ha úgy érzi, szük­ség van rá.

Berki Krisz­tián sző­rös­szí­vű­nek tűnik ugyan, de va­ló­já­ban nem ritka, hogy segít, ha úgy érzi, szük­ség van rá.

Panelben zaklatta a nőket: nagy erőkkel keresik ezt a férfit

Panelben zaklatta a nőket: nagy erőkkel keresik ezt a férfit

Egy bu­da­pesti, XI. ke­rü­leti tár­sas­ház­ban vi­sel­ke­dett sze­mé­rem­sértő módon a férfi.

Egy bu­da­pesti, XI. ke­rü­leti tár­sas­ház­ban vi­sel­ke­dett sze­mé­rem­sértő módon a férfi.

Retteg Vásáry André, a rendőrséghez fordult

Retteg Vásáry André, a rendőrséghez fordult

A nép­szerű éne­kes me­nedzs­mentje meg­tette a szük­sé­ges lé­pé­se­ket, már a rend­őr­ség­gel is fel­vet­ték a kap­cso­la­tot.

A nép­szerű éne­kes me­nedzs­mentje meg­tette a szük­sé­ges lé­pé­se­ket, már a rend­őr­ség­gel is fel­vet­ték a kap­cso­la­tot.

Elképesztő, magyar milliárdos ajánlott pénzt Schobert Larának

Elképesztő, magyar milliárdos ajánlott pénzt Schobert Larának

A fit­nesz­guru lánya még csak ti­zen­négy éves, de egy te­le­fo­nos app­li­ká­ción már két­száz­ezer kö­ve­tője van.

Ijesztő, vulgáris üzenet: őrült férfi zaklatja Molnár Anikót!

Ijesztő, vulgáris üzenet: őrült férfi zaklatja Molnár Anikót!

Az ide­gen gusz­tus­ta­lan le­ve­lek­kel bom­bázza a sztárt.

Az ide­gen gusz­tus­ta­lan le­ve­lek­kel bom­bázza a sztárt, aki most vég­leg be­so­kallt, és min­den­ről ki­tá­lalt.

Visszatért: újra nőket zaklat a villamos réme

Visszatért: újra nőket zaklat a villamos réme

A 62A vil­la­mos női uta­sai ismét csak félve utaz­hat­nak, vissza­tért a zak­lató.

A 62A vil­la­mos női uta­sai ismét csak félve utaz­hat­nak, mert vissza­tért az or­di­bá­lós zak­lató. Min­den­kit üvöltve sér­te­get!

Vádat emeltek a híres magyar színész őrült zaklatója ellen!

Vádat emeltek a híres magyar színész őrült zaklatója ellen!

Két éve nem hagyja békén.

2014 óta hal­mozta el ké­ret­len üze­ne­tek­kel a köz­ked­velt hí­res­sé­get.

Szétszedik a perverz férfiak Kelemen Annát

Szétszedik a perverz férfiak Kelemen Annát

An­nácska még csak a na­pok­ban tért vissza iga­zán a Fa­ce­bookra, máris nyom­da­fes­té­ket nem tűrő stí­lus­ban írnak neki.

An­nácska még csak a na­pok­ban tért vissza iga­zán a Fa­ce­bookra, máris nyom­da­fes­té­ket nem tűrő stí­lus­ban írnak neki.

Megszállott zaklató: 1122 alkalommal hívta exét

Megszállott zaklató: 1122 alkalommal hívta exét

Volt párja éle­tét tel­je­sen tönk­re­tette.

Volt párja éle­tét tel­je­sen tönk­re­tette, órán­ként több­ször hí­vo­gatta az őrült román férfi.

Zaklatót fogtak el Peller Károly kertjében

Zaklatót fogtak el az Operettszínház sztárjának a kertjében

Onnan vit­ték el a rend­őrök.

Évek óta ül­dözi a sze­rel­mé­vel, Pel­ler Ká­roly meny­asszo­nyá­nak mondja magát Haj­nalka.

Sportkocsival hajtott zaklatójának a Dortmund gólzsákja

Sportkocsival hajtott zaklatójának a Dortmund gólzsákja

A fo­cista a klub edző­köz­pont­já­nál majd­nem el­gá­zolt egy nőt. A BVB hiába pró­bálta távol tar­tani já­té­ko­sá­tól és annak csa­lád­já­tól a ko­rábbi ta­nács­adót. Mart­ina W. pénzt kö­ve­tel.

A fo­cista a klub edző­köz­pont­já­nál majd­nem el­gá­zolt egy nőt. A BVB hiába pró­bálta távol tar­tani já­té­ko­sá­tól és annak csa­lád­já­tól a ko­rábbi ta­nács­adót. Mart­ina W. pénzt kö­ve­tel a csa­tár­tól.