CÍMKE: 'zaklató'

Elképesztő részletek: Ő az aki halálosan megfenyegette az Operett sztárját

Elképesztő részletek: Ő az a nő aki halálosan megfenyegette az Operett sztárját

Pel­ler Ká­roly zak­la­tója most a Fa­ce­boo­kon fe­nye­gette meg ha­lá­lo­san. A har­min­cas el­me­be­teg nő az­után sem állt le, hogy a rend­őr­ség be­csukta.

Újabb színészeket bosszant Rékasiék zaklatója

Újabb színészeket bosszant Rékasiék zaklatója

Nem nyug­szik az a nő, aki hosszú éve­ken ke­resz­tül zak­latta Ré­kasi Ká­rolyt és Pel­ler Ká­rolyt.

Váratlan fordulat, ez történt Rékasi Károly zaklatójával

Váratlan fordulat, ez történt Rékasi Károly zaklatójával

A szí­nész csak ennyit mon­dott, ami­kor ér­te­sült a hí­rek­ről: "tel­je­sen ma­ga­mon kívül va­gyok!"

Újabb részletek derült ki Pásztor Anna őrült zaklatójának ügyéről!

Újabb részletek derült ki Pásztor Anna őrült zaklatójának ügyéről!

Az ügyész­ség dön­tött az elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás meg­fel­leb­be­zé­sé­ről.

Öt évet is kaphat Pásztor Anna késes zaklatója!

Öt évet is kaphat Pásztor Anna késes zaklatója!

Csu­pán egy haj­szá­lon múlt, hogy nem ful­ladt tra­gé­di­ába a pén­teki kon­cert.

Viszony a konyhalánnyal? Durva vádak érték Rákóczi Ferit

Viszony a konyhalánnyal? Durva vádak érték Rákóczi Ferit

Fe­le­sé­gét üze­net­ben fi­gyel­mez­tet­ték férje ál­lí­tó­la­gos hűt­len­sé­gére.