CÍMKE: 'zabkása'

14 zabkása bukott meg a teszten

14 zabkása bukott meg a teszten

Zab­ká­sá­kat el­len­őr­zött a ha­tó­ság.

Zab­ká­sá­kat el­len­őr­zött a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (NÉBIH), 17 ter­mé­ket vizs­gál­tak, 14 eset­ben in­dult ha­tó­sági el­já­rás.

4 étel, amitől jobban alszik a gyerek

4 étel, amitől jobban alszik a gyerek

La­zító, nyug­tató ha­tású éte­le­ket adj a gye­rek­nek va­cso­rára

Mi, szü­lők, tel­je­sen ki­me­rü­lünk es­tére. Bez­zeg a gye­re­ke­ket kép­te­len­ség ide­jé­ben le­tenni, mert még este 10-kor is pö­rög­nek

Európai riasztás: súlyos idegméreg került reformélelmiszerekbe!

Európai riasztás: súlyos idegméreg került reformélelmiszerekbe!

A Nébih húsz­féle ter­mé­ket hí­vott vissza túl­zott DON mi­ko­to­xin­tar­ta­lom miatt.

Ez történik, ha minden reggel zabkásával nyitod a napot

Ez történik, ha minden reggel zabkásával nyitod a napot

A zab­kása az egyik leg­jobb reg­geli, tele fe­hér­jé­vel és rost­tal.