CÍMKE: 'wifi'

Hihetetlen, de ennyi mindenre használhatod az alufóliát

Hihetetlen, de ennyi mindenre használhatod az alufóliát

Nem csu­pán a sü­tés­hez remek az alu­fó­lia. Máris mu­tat­juk a meg­le­pőbb­nél meg­le­pőbb öt­le­te­ket!

Ezt a Facebook-újítást imádni fogod!

Ezt a Facebook-újítást imádni fogod!

A Fa­ce­book leg­újabb funk­ci­ója abban segít, hogy minél ha­ma­rabb ta­lál­junk wifit. Ezen­túl tér­ké­pen mu­tatja majd a le­lő­he­lye­ket.

A Fa­ce­book leg­újabb funk­ci­ója abban segít, hogy minél ha­ma­rabb ta­lál­junk wifit. Ezen­túl tér­ké­pen mu­tatja majd a le­lő­he­lye­ket.

Így lehet ingyen wifid az egész országban!

Így lehet ingyen wifid az egész országban!

Végre el­jött az idő, amire rég­óta vár­tunk.

Hasz­náld ki te is!

Már a szexet is lecserélnénk egy jó wifire

Már a szexet is lecserélnénk egy jó wifire

Egy ta­nul­mány sok­koló képet fest a kü­tyü­füg­gő­ség­ről.

Sokan a meg­fe­lelő wifi-kap­cso­la­tért még a ba­rá­ta­ik­ról vagy a szex­ről is le­mon­da­ná­nak.

Itt a wifi-biztos alsógatya! Az egészséges spermiumok őre!

Itt a wifi-biztos alsógatya! Az egészséges spermiumok őre!

Az élet­ké­pes sper­mi­u­mok száma évente 1,9%-al csök­ken­het. Rémes hírek, de van meg­ol­dás!

Már fán is terem a wi-fi?

Már fán is terem a wi-fi?

Mo­bil­töl­tő­ként is szol­gál­nak ezek a kü­lön­le­ges pál­ma­fák.

Mo­bil­töl­tő­ként is szol­gál­nak azok a nap­ele­mes pál­mafa-szob­rok, ame­lyek áp­ri­lis óta biz­to­sí­ta­nak in­ter­ne­tes hoz­zá­fé­rést Dubaj já­ró­ke­lő­i­nek.

Hízlal a wifi, többet eszel tőle!

Hízlal a wifi, többet eszel tőle!

Fo­gad­junk, hogy erre te sem gon­dol­tál!

Amerre csak nézel, min­den­hol elekt­ro­ni­kus esz­kö­zök vesz­nek körül. De arra biz­tos nem gon­dol­tál, hogy a sok kütyü és a wifi súly­gya­ra­po­dást okoz!