CÍMKE: 'vonat'

Dráma Debrecenben, késes támadó ejtette foglyul a rettegő nőt

Dráma Debrecenben, késes támadó ejtette foglyul a rettegő nőt

A tet­tes ele­inte csak be­szél­getni pró­bált, de aztán elő­ke­rült egy kés.

Kisbusz hajtott a vonat elé, négyen meghaltak

Kisbusz hajtott a vonat elé, négyen meghaltak

A hor­ror bal­eset hét­főn este tör­tént. A sze­rel­vény 3-400 mé­te­ren tolta maga előtt a jár­mű­vet.

Tragédia Cseklészen: Átment a vonat a sínen fekvő férfin, szörnyethalt

Tragédia Cseklészen: Átment a vonat a sínen fekvő férfin, szörnyethalt

A moz­dony­ve­ze­tőt meg­szon­dáz­ták, ami ki­zárta, hogy ittas lett volna.

A moz­dony­ve­ze­tőt meg­szon­dáz­ták, ami ki­zárta, hogy ittas lett volna.

Lecsapott az országra a vihar, közlekedési káosz a kidőlt fák miatt

Lecsapott az országra a vihar, közlekedési káosz a kidőlt fák miatt

Több vo­na­lon is aka­do­zik a vas­úti köz­le­ke­dés és még pót­ló­bu­szok sin­cse­nek.

Videó: Lángolva futott be a Fradi-vonat Debrecenbe

Videó: Lángolva futott be a Fradi-vonat Debrecenbe

A baj­noki lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros szom­ba­ton Deb­re­cen­ben lép pá­lyára a lab­da­rúgó NB I-ben.

A baj­noki lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros szom­ba­ton Deb­re­cen­ben lép pá­lyára a lab­da­rúgó NB I-ben.

Leszállt a férfi, hogy rágyújtson: Durva, mit felejtett a vonaton

Leszállt a férfi, hogy rágyújtson: Durva, mit felejtett a vonaton

Nem vette észre, hogy a vonat el­in­dult. Aztán hiába pró­bált, már nem tu­dott fel­ka­pasz­kodni a mozgó sze­rel­vényre.

A fiú teljes teste lángra kapott Rákosrendezőn

A fiú teljes teste lángra kapott Rákosrendezőn

Bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént...

Bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént pén­tek dél­után a XIV. ke­rü­leti Rá­kos­ren­de­zői Pá­lya­ud­va­ron. Négy 14 év kö­rüli fiú fel­má­szott egy vas­úti ko­csira...

Óriási tömeg lesz szombaton a Keletinél, ez az oka

Óriási tömeg lesz szombaton a Keletinél, ez az oka

Több száz fra­dista indul útnak Deb­re­cenbe. A fa­na­ti­ku­sok már korán reg­gel össze­gyűl­nek, mivel 14 órá­tól ját­szik a csa­pa­tuk a DVSC ellen.

Több száz fra­dista indul útnak Deb­re­cenbe. A fa­na­ti­ku­sok már korán reg­gel össze­gyűl­nek, mivel 14 órá­tól ját­szik a csa­pa­tuk a DVSC ellen.

Döbbenet, hogy mit találtak a halálra gázolt férfinál

Döbbenet, hogy mit találtak a halálra gázolt férfinál

Nem tud­ták azo­no­sí­tani az a férfit, akit a vonat ha­lálra gá­zolt, mert nem vol­tak nála az ira­tai.

Nem tud­ták azo­no­sí­tani az a férfit, akit a vonat ha­lálra gá­zolt, mert nem vol­tak nála az ira­tai.

Így trükköznek az ingázók a leálló vasútvonal miatt

Így trükköznek az ingázók a leálló vasútvonal miatt

El­kez­dő­dik a rész­le­ges fel­újí­tás...

Hét­fő­től el­kez­dő­dik az egyik leg­for­gal­ma­sabb hazai vas­út­vo­nal, a Bu­da­pest és Hat­van kö­zötti rész­le­ges fel­újí­tása. Ez tíz­ez­rek­nek okoz kel­le­met­len­sé­get.

Vérfagyasztó kihívás terjed a tinik közt...

Vérfagyasztó kihívás terjed a tinik közt...

Hecc­ből a ti­né­dzse­rek vonat alá fek­sze­nek, míg a töb­biek vi­de­óz­zák őket.

Hecc­ből a ti­né­dzse­rek vonat alá fek­sze­nek, míg a töb­biek vi­de­óz­zák őket.

Felfordult az utasok gyomra, ezért nem jártak a vonatok a briteknél

Felfordult az utasok gyomra, ezért nem jártak a vonatok a briteknél

Va­laki va­lami na­gyon un­do­rító dol­got kö­ve­tett el az egyik ko­csi­ban.

Va­laki va­lami na­gyon un­do­rító dol­got kö­ve­tett el az egyik ko­csi­ban, ezért tö­röl­ték a já­ra­to­kat.

Bevetésre igyekvő rendőrautóval ütközött a Fülekre tartó vonat

Bevetésre igyekvő rendőrautóval ütközött a Fülekre tartó vonat

Ba­le­set tör­tént egy vas­úti át­já­ró­ban: egy rend­őr­autó és egy vonat üt­kö­zött.

Ba­le­set tör­tént egy vas­úti át­já­ró­ban: egy rend­őr­autó és egy sze­mély­vo­nat üt­kö­zött.

Nyomoz a rendőrség a magyar focista ellen, borzalmas balesetet úszott meg

Nyomoz a rendőrség a magyar focista ellen, borzalmas balesetet úszott meg

Gon­dat­lan volt a vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó, majd­nem tra­gé­dia tör­tént.

Gon­dat­lan volt a vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó, majd­nem tra­gé­dia tör­tént.

Mit keresett egy pucér magyar férfi a sínek között délelőtt?

Mit keresett egy pucér magyar férfi a sínek között délelőtt?

Mi­atta kés­tek ugyanis a vo­na­tok...

Mi­atta kés­tek ugyanis a vo­na­tok: a kü­lö­nös in­ci­dens miatt vesz­te­gelt egy, a fő­vá­rosba tartó, il­letve a Déli pá­lya­ud­var­ról Győrbe tartó vonat Szár­nál.

Elaludt a vonaton az utas, nem hiszed el, mit tett vele Sándor

Elaludt a vonaton az utas, nem hiszed el, mit tett vele Sándor

A férfi most már gya­nú­sí­tott.

A férfi most már gya­nú­sí­tott, le­bu­kott aljas tet­té­vel! Min­denki vi­gyáz­zon, aki el­al­szik út köz­ben a vo­na­ton!

Meglepő dolgot tett karácsony előtt II. Erzsébet, lefotózták

Meglepő dolgot tett karácsony előtt II. Erzsébet, lefotózták

Sokan talán észre se vet­ték.

Sokan talán nem is vet­ték észre, hogy kit rejt a barna kabát és a kendő.

Ismét gázolt a vonat, ezúttal a Nyugati pályaudvar közelében

Ismét gázolt a vonat, ezúttal a Nyugati pályaudvar közelében

Ha­lálra gá­zolt egy em­bert egy Nyír­egy­háza-Deb­re­cen felől ér­kező vonat a fő­vá­ros­ban a Nyu­gati pá­lya­ud­var előtt.

Ha­lálra gá­zolt egy em­bert egy Nyír­egy­háza-Deb­re­cen felől ér­kező vonat a fő­vá­ros­ban.

Halálra gázolt egy embert a vonat Velencén

Halálra gázolt egy embert a vonat Velencén

Ha­lálra gá­zolt egy em­bert egy vonat szom­ba­ton a ve­len­cei vas­út­ál­lo­má­son, a szé­kes­fe­hér­vári vo­na­lon uta­zók­nak 15-20 per­ces ké­sé­sekre kell szá­mí­ta­niuk.

Tinédzsereket gázolt el a vonat, Patrícia és barátja halt szörnyet

Tinédzsereket gázolt el a vonat, Patrícia és barátja halt szörnyet

Nem tud­ták meg­men­teni az éle­tü­ket.

Mind­ket­ten a hely­szí­nen be­le­hal­tak sé­rü­lé­se­ikbe, nem tud­ták már meg­men­teni az éle­tü­ket.

Hihetetlen, ingyenes lesz a tömegközlekedés ebben a városban

Hihetetlen, ingyenes lesz a tömegközlekedés ebben a városban

A vi­lá­gon el­ső­ként Lu­xem­burg­ban lehet majd in­gyen utazni a bu­szo­kon.

A vi­lá­gon el­ső­ként Lu­xem­burg­ban lehet majd in­gyen utazni a vil­la­mo­son, a vo­na­ton és a bu­szo­kon.

Lánya zaklatóját keresi egy anya, a rendőrség feljelentéssel fenyegeti

Lánya zaklatóját keresi egy anya, a rendőrség feljelentéssel fenyegeti

Egy vo­na­ton tör­tén­he­tett a zak­la­tás.

A Fa­ce­boo­kon posz­tolt képet egy el­ke­se­re­dett édes­anya...

Óriási a füst a Keletinél, hatalmas tömeg a pályaudvaron

Óriási a füst a Keletinél, hatalmas tömeg a pályaudvaron

Fra­dis­ták lep­ték el az ál­lo­mást.

El­in­dult a fra­dis­ták kü­lön­vo­nata Mis­kolcra. A zöld-fe­hé­rek 17 órá­tól lép­nek pá­lyára a DVTK ellen az NB I-ben.

Hihetetlen, mit művelnek ma a Keletiben a fradisták

Hihetetlen, mit művelnek ma a Keletiben a fradisták

Rang­adót ren­dez­nek az NB I-ben.

Szur­ko­lói szem­pont­ból nagy rang­adót ren­dez­nek ma a lab­da­rúgó NB I-ben. A Fe­renc­vá­ros fa­na­ti­ku­sai kü­lön­vo­nat­tal utaz­nak Mis­kolcra.

Megrázó kép érkezett a Hetényegyházi vonatbalesetről

Megrázó kép
érkezett a Hetényegyházi vonatbalesetről

A bal­eset kö­vet­kez­té­ben az autó 37 éves női so­főrje olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

A bal­eset kö­vet­kez­té­ben az autó 37 éves női so­főrje olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette. A til­tás el­le­nére be­haj­tott a vas­úti ke­resz­te­ző­désbe , ez okozta a ha­lá­los bal­ese­tet.

Iszonyat, együtt állt a száguldó vonat elé két nő

Iszonyat, együtt állt a száguldó vonat elé két nő

A két el­gá­zolt nő olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy még a hely­szí­nen el­hunyt.

A két el­gá­zolt nő olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy még a hely­szí­nen el­hunyt.

Zsebkéssel randalírozott a vonaton egy 18 éves fiatal

Zsebkéssel randalírozott a vonaton egy 18 éves fiatal, többen megsérültek

A ha­tó­sá­gok köz­lése sze­rint egy 18 éves afgán be­ván­dorló tá­madt egy 27 éves férfira.

Fáklyaként lángolt egy német gyorsvonat

Fáklyaként lángolt egy német gyorsvonat

A kö­zeli au­tó­pá­lyát rész­le­ge­sen le­zár­ták, 510 utast me­ne­kí­tet­tek ki.

A kö­zeli au­tó­pá­lyát rész­le­ge­sen le­zár­ták, 510 utast me­ne­kí­tet­tek ki.

Ma újra megnyit a Déli pályaudvar

Újra felcsendül a MÁV-szignál, ma újra megnyit a forgalmas Déli pályaudvar

A két hétig tartó fel­újí­tási mun­ká­la­tok után ismét indít és fogad vo­na­to­kat a bu­da­pesti Déli pá­lya­ud­var. Az uta­sok szá­mára nem túl lát­vá­nyos a fel­újí­tás, ám a biz­ton­sá­got szol­gálja.

A két hétig tartó fel­újí­tási mun­ká­la­tok után ismét indít és fogad vo­na­to­kat a bu­da­pesti Déli pá­lya­ud­var. Az uta­sok szá­mára nem túl lát­vá­nyos a fel­újí­tás első üte­mé­nek ered­mé­nye, ám az el­vég­zett mun­kák a biz­ton­sá­got szol­gál­ják.

Szexuális zaklatás áldozata lett a sztárénekesnő, ez történt a vonaton

Szexuális zaklatás áldozata lett a sztárénekesnő, ez történt a vonaton

Elő­ször azt hitte, hogy va­laki egy tás­kát nyo­mott a vál­lá­hoz.

Elő­ször azt hitte, hogy a nagy tö­meg­ben va­laki egy tás­kát nyo­mott a vál­lá­hoz, majd ki­de­rült, hogy saj­nos egé­szen más­ról van szó.

Nagy dologra készülnek a Fradi-szurkolók, rég volt erre példa

Nagy dologra készülnek a Fradi-szurkolók, rég volt erre példa

A lab­da­rúgó NB I lis­ta­ve­ze­tője ok­tó­ber 27-én lép pá­lyára Mis­kol­con.

A Fradi ok­tó­ber 27-én lép pá­lyára Mis­kol­con. Nagy lét­szám­ban utaz­hat­nak a zöld-fe­hé­rek fa­na­ti­ku­sai.

Két hétre bezár a Déli pályaudvar. Minden, amit a felújításról tudni kell

Két hétre bezár a Déli pályaudvar. Minden, amit a felújításról tudni kell

Mától 14 napra bezár a Déli, a több­ség­nek Ke­len­föl­dön kell le­száll­nia a vo­nat­ról. A mun­kák fő­ként kar­ban­tar­tás­ról szól­nak.

Nem hiszed el, hogy miért késett ez a vonat

Nem hiszed el,
hogy miért késett ez a vonat

A vas­út­tár­sa­ság a Twit­te­ren kö­zölte .

A vas­út­tár­sa­ság a Twit­te­ren kö­zölte az okot.

Iszonyat, forgalmi órán vesztette életét a 18 éves Angelika

Iszonyat, forgalmi órán vesztette életét a 18 éves Angelika

Az ok­tató meg­me­ne­kült.

Az ok­tató a ve­szélyt látva ki­me­ne­kült a ko­csi­ból, de a fi­a­tal lány nem tu­dott idő­ben ki­sza­ba­dulni. Kór­házba vit­ték, de be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe.

Csigának öltözött egy férfi, elképesztő az indok

Ez hihetetlen! Csigának öltözött egy férfi és lefutott egy vonatot

Erre nem szá­mí­tot­tunk!

Ér­de­kes ak­ci­ó­val ké­szült a Má­té­szal­kaLe­aks nevű cso­port, nem bír­ták a las­sú­sá­got.

Családi tragédia Horton: 4 éves fia után újabb gyermekét vesztette el az anya

Családi tragédia Horton: 4 éves fia után újabb gyermekét vesztette el az anya

A 4 éves Be­net­tel a nagy­ma­mája ug­rott a vonat elé.

A 4 éves Be­net­tel a nagy­ma­mája ug­rott a vonat elé.

Iszonyat, két fiatal szenvedett áramütést a vonaton

Iszonyat, két fiatal szenvedett áramütést a vonaton

Nagy hibát kö­vet­tek el.

A 26 és 22 éves fi­a­ta­lok több ezer vol­tos áram­ütést szen­ved­tek. Nagy hibát kö­vet­tek el.

Életveszély, nyitott sorompónál közlekedett a vonat

Életveszély, nyitott sorompónál közlekedett a vonat Gárdonyban - videó

Gár­dony­ból küld­ték a fel­vé­telt!

Ol­va­só­ink sze­rint, volt olyan autós, ame­lyik meg­pró­bált át­érni a vonat előtt...

Családalapításra készült a fesztiválról eltűnt férfi

Családalapításra készült a fesztiválról eltűnt férfi

Bor­zasztó tra­gé­di­á­ról ér­te­sí­tet­ték a rend­őrök Ka­posi Sán­dor hoz­zá­tar­to­zóit...

Bor­zasztó tra­gé­di­á­ról ér­te­sí­tet­ték a rend­őrök Ka­posi Sán­dor hoz­zá­tar­to­zóit... Ked­vese meg­szó­lalt a Ri­post­nak.

Halálos baleset miatt nem jár itt a vonat

Halálos baleset miatt nem jár itt a vonat

Egye­lőre vizs­gál­ják, hogy vé­let­len volt-e a bal­eset vagy ön­gyil­kos­ság tör­tént. A MÁV-START az uta­sok el­szál­lí­tá­sá­hoz pót­ló­bu­szo­kat ren­delt a hely­színre.

Egye­lőre vizs­gál­ják, hogy vé­let­len volt-e a bal­eset vagy ön­gyil­kos­ság tör­tént. A MÁV-START pót­ló­bu­szo­kat ren­delt a hely­színre.

Szörnyű dolgot művelt a fickó egy nővel a metrón, a kezét nézd

Szörnyű dolgot művelt a fickó egy nővel a metrón, a kezét nézd

Fé­nyes nap­pal tör­tént min­den...

A hor­rorfilmbe illő je­le­ne­tet egy döb­bent utas­társ vette vi­de­óra. Fé­nyes nap­pal tör­tént min­den...

Botrány a Budapestre tartó vonaton, tinilányokat támadtak meg - videó

Botrány a Budapestre tartó vonaton, tinilányokat támadtak meg - videó

A lá­nyok vi­de­óra vet­ték a tá­ma­dást, de a férfi meg­ütötte a ka­me­rát tartó fi­a­talt.

A vonaton ment vécére a nő, szörnyű, ami ezután történt

A vonaton ment vécére a nő, szörnyű, ami ezután történt

Fáj­dal­mas ki­ál­tá­sára az utas­tár­sak let­tek fi­gyel­me­sek. Ám hiába pró­bál­tak se­gí­teni.

Fáj­dal­mas ki­ál­tá­sára az utas­tár­sak let­tek fi­gyel­me­sek. Ám hiába pró­bál­tak se­gí­teni.

Vakációbérletet kínálnak a vonatokra

Vakációbérletet kínálnak a vonatokra

A nyári idő­szak­ban, ami­kor sok diák ki­rán­dul, fesz­ti­vá­lozni indul, vagy akár nyári mun­kára uta­zik, remek le­he­tő­ség ez.

A nyári idő­szak­ban, ami­kor sok diák ki­rán­dul, fesz­ti­vá­lozni indul, vagy akár nyári mun­kára uta­zik, remek le­he­tő­ség ez.

Graffitiseket gázolt halálra a vonat

Graffitiseket gázolt halálra a vonat

Három fi­a­tal­em­bert ütött el a vonat. A sí­nek­nél fes­té­kes­do­bo­zok vol­tak.

Három fi­a­tal­em­bert ütött el a vonat annál a meg­ál­ló­nál, amely ked­velt helye a de­ko­rá­lók­nak. A sínek mel­lett fes­té­kes­do­bo­zo­kat ta­lál­tak a ki­ér­kező rend­őrök. Az eset­nek egy­előre nincs szem­ta­núja.

Nem is hinnéd, mennyi idő lejutni most a Balatonra autóval és vonattal

Nem is hinnéd, mennyi idő lejutni most a Balatonra autóval és vonattal

Ki­tört az is­ko­lák­ban a va­ká­ció és a jó idő, a fél or­szág víz­partra indul!

Irigylésre méltó ajándékot kapott, mert különleges helyen született

Irigylésre méltó ajándékot kapott, mert különleges helyen született

A leg­ke­vésbé sem szok­vá­nyos kö­rül­mé­nyek közt jött vi­lágra a kis­baba.

A leg­ke­vésbé sem szok­vá­nyos kö­rül­mé­nyek kö­zött jött vi­lágra egy kis­baba a héten, ennek el­le­nére az édes­anya és a cse­csemő is jól van. A vé­let­len­nek kö­szön­he­tően pedig egy na­gyon kü­lön­le­ges aján­dé­kot is ka­pott az új­szü­lött.

Újabb részletek a szörnyű gödi vonatbalesetről

Újabb részletek a szörnyű gödi vonatbalesetről

Ismét tra­gé­di­á­hoz ve­ze­tett a sokak által kö­ve­tett divat: ren­ge­te­gen jár­nak ugyanis a kül­vi­lá­got ki­záró fül­hall­ga­tó­val.

Ismét tra­gé­di­á­hoz ve­ze­tett a sokak által kö­ve­tett divat: ren­ge­te­gen jár­nak ugyanis a kül­vi­lá­got ki­záró fül­hall­ga­tó­val, nem fi­gyelve a kör­nye­ze­tükre... A 17 éves Kikit egy vonat gá­zolta ha­lálra, a lány a moz­dony du­dá­lá­sát sem hal­lotta meg Felső-Göd­nél. A Ri­post-nak egy szem­tanú me­sélt.

Döbbenet a nyíregyházi IC-n: otthagyta a vonatot a mozdonyvezető

Döbbenet a nyíregyházi IC-n: otthagyta a vonatot a mozdonyvezető

Le­járt a mű­szakja, ezért meg­állt és ott­hagyta az uta­so­kat.

Le­járt a mű­szakja, ezért meg­állt és ott­hagyta az uta­so­kat.

Iszonyat egy német vonaton, kegyetlen vérengzés történt

Iszonyat egy német vonaton, kegyetlen vérengzés történt

Egy rendőr is sú­lyo­san meg­sé­rült.

Egy rendőr is sú­lyo­san meg­sé­rült az in­ci­dens során. A tá­ma­dó­val vé­gez­tek.

Súlyos, ami kiderült az unokájával vonat alá ugró nagymama múltjából

Súlyos, ami kiderült az unokájával vonat alá ugró nagymama múltjából

Gyöt­rel­mes élete volt annak a nagy­ma­má­nak, aki 4 éves kis uno­ká­já­val a vonat alá ug­rott Hort­nál. Erika a múltja miatt hoz­hatta meg ezt a tra­gi­kus dön­tést...

Döbbenetes részletek: ezért ugrott a vonat elé 4 éves unokájával Erika

Döbbenetes részletek: ezért ugrott a vonat elé 4 éves unokájával Erika

A nagy­mama va­ló­szí­nű­leg rég­óta ké­szült rá, a te­le­pü­lé­sen kér­dez­gette: mennyire fáj, ha va­laki a vonat elé ugrik...

Így lehet ingyen utazgatni Európában

Így lehet ingyen utazgatni Európában

Pél­dául az In­ter­rail nevű kí­sér­leti prog­ram ke­re­té­ben.

A In­ter­rail nevű kí­sér­leti prog­ram ke­re­té­ben idén is igény­le­hető olyan uniós uta­zási iga­zol­vány, ami­vel az összes tag­ál­lamba 30 napig in­gyen lehet el­vo­na­tozni, el­ha­józni vagy akár el­re­pülni.

Négyéves unokájával ugrott egy nagymama a vonat elé

Négyéves unokájával ugrott egy nagymama a vonat elé

A Heves me­gyei rend­őrök em­ber­ölés gya­núja miatt in­dí­tot­tak el­já­rást.

A Heves me­gyei rend­őrök em­ber­ölés gya­núja miatt in­dí­tot­tak el­já­rást.

Csak javítgatják a MÁV-automatákat, mikor cserélik végre?

Csak javítgatják a MÁV-automatákat, mikor cserélik végre?

Ren­ge­te­gen pa­nasz­kod­nak.

Ren­ge­te­gen pa­nasz­kod­nak a vas­út­ál­lo­má­so­kon a hibás MÁV-jegy­au­to­ma­tákra. Sok gép bank­kár­tya el­fo­gadó ter­mi­nálja hibás.

Vonat alá esett egy idős nő, megúszta karcolások nélkül! - videó

Vonat alá esett egy idős nő, megúszta karcolások nélkül! - videó

Az asszony a saját bu­ta­sága miatt ke­rült a sze­rel­vény alá, kész csoda, hogy élve ki tu­dott mászni.

Vonat ütközött egy autóval, sok a halott

Vonat ütközött egy autóval, sok a halott

Csü­tör­tök este négy Má­ra­ma­ros me­gyei lány meg­halt, egy pedig élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült, ami­kor Zsi­bó­nál el­so­dorta az au­tó­ju­kat egy vonat a vas­úti át­já­ró­ban.

Csü­tör­tök este négy Má­ra­ma­ros me­gyei lány meg­halt, egy pedig élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült, ami­kor Zsi­bó­nál el­so­dorta az au­tó­ju­kat egy vonat a vas­úti át­já­ró­ban.

Meglepődsz, mit tud majd az új MÁV-automata!

Meglepődsz, mit tud majd az új MÁV-automata!

Idén nyár­tól több új, mo­dern, érin­tő­kép­er­nyős jegy­ér­té­ke­sítő au­to­ma­tát te­le­pít a MÁV. Vége a hosszas sor­ban ál­lá­sok­nak?

Nyár­tól több új, mo­dern, érin­tő­kép­er­nyős jegy­ér­té­ke­sítő au­to­ma­tát te­le­pít a MÁV. A ké­szü­lé­kek­kel töb­bek közt a hosszas sor­ban ál­lást akar­ják el­ke­rülni.

Vonatülések alatt rejtőző illegális migránst fogtak el a rendőrök

Vonatülések alatt rejtőző illegális migránst fogtak el a rendőrök

Egy pa­pí­rok nél­küli mig­ráns férfi pró­bált meg be­jutni Ma­gyar­or­szág te­rü­le­tére, de a rend­őrök meg­hi­ú­sí­tot­ták a ter­vét.

Elszabadult egy vonat Indiában - Videó

Elszabadult egy vonat Indiában - Videó

Az 500 utast szál­lító Ah­ma­dá­bád-Puri exp­ressz­vo­nat a kelet-in­diai Orissa ál­lam­ban, Tit­lag­arh ál­lo­más­ról kez­dett el vissza­fele gu­rulni, és 45 per­cen át ha­ladt irá­nyí­tat­la­nul.

Az 500 utast szál­lító Ah­ma­dá­bád-Puri exp­ressz­vo­nat a kelet-in­diai Orissa ál­lam­ban, Tit­lag­arh ál­lo­más­ról kez­dett el vissza­fele gu­rulni, és 45 per­cen át ha­ladt irá­nyí­tat­la­nul. Sze­ren­csére si­ke­rült meg­ál­lí­ta­niuk egy na­gyon egy­szerű esz­köz se­gít­sé­gé­vel. Az el­sőd­le­ges in­for­má­ciók sze­rint senki sem sé­rült meg.

A biztonsági kamera felvette: szellemvonat gördült be az állomásra...

A biztonsági kamera felvette: szellemvonat gördült be az állomásra...

Az alábbi videó lát­tán még a leg­edzet­teb­bek­nek is meg­rán­dul a szája...

Az alábbi videó lát­tán még a leg­edzet­teb­bek­nek is meg­rán­dul a szája...

Tragédia, így kerülhetett vonat elé a kerekesszékes férfi a hevesi állomásnál

Tragédia, így kerülhetett vonat elé a kerekesszékes férfi a hevesi állomásnál

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént a he­vesi Kál-Ká­polna vas­út­ál­lo­más­nál: egy 50 év kö­rüli férfi az ál­do­zat.

Rettenetes részletek: így ölte meg a szadista olasz gyilkos a magyar lányt

Rettenetes részletek: így ölte meg a szadista olasz gyilkos a magyar lányt

Az 50 éves olasz férfi, mint egy rongy­ba­bát, a vonat elé lökte a lányt...

Az 50 éves olasz férfi előbb meg­pró­bálta ki­ra­bolni a ma­gyar lányt, majd, mint egy rongy­ba­bát, a vonat elé lökte...

Elképesztő, mit műveltek szegény nőkkel az elővárosi vonaton

Elképesztő, mit műveltek szegény nőkkel az elővárosi vonaton

Nehéz el­hinni, hogy a vé­let­len műve lenne...

Nehéz el­hinni, hogy a vé­let­len műve lenne...

Újabb rejtély a síneknél kómában fekvő magyar férfi körül

Újabb rejtély a síneknél kómában fekvő magyar férfi körül

Fur­csa kö­rül­mé­nyek kö­zött tűnt el Abo­nyi Tamás, majd sú­lyos sé­rül­ten, 18 ki­lo­mé­ter­rel tá­vo­labb ke­rült elő.

Sínen játszó kisfiút gázolt halálra a vonat, részleteket árult el az ismerős

Sínen játszó kisfiút gázolt halálra a vonat, részleteket árult el az ismerős

Kí­sér­le­te­zés köz­ben ke­rül­he­tett a 12 éves fiú a sínek közé, ahol ha­lálra gá­zolta őt a vonat.

Embert ölt a magyar potyautas

Embert ölt a magyar potyautas

Nagy bajba ke­rült a ki­hall­ga­tása során el­lent­mon­dásba ke­ve­redő 19 éves.

Nagy bajba ke­rült a ki­hall­ga­tása során el­lent­mon­dásba ke­ve­redő 19 éves ma­gyar fi­a­tal­em­ber. A bán­tal­ma­zott kül­földi, két nap­pal az őt ért tá­ma­dás után, be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe.

Tizenkét éves fiút gázolt halálra a vonat

Tizenkét éves fiút gázolt halálra a vonat

Ha­lálra gá­zolt egy te­her­vo­nat Ta­ta­bá­nyán egy ti­zen­két éves gye­re­ket. A tra­gé­dia éppen a vas­út­ál­lo­más kö­ze­lé­ben tör­tént.

Ha­lálra gá­zolt egy te­her­vo­nat Ta­ta­bá­nyán egy ti­zen­két éves gye­re­ket. A tra­gé­dia éppen a vas­út­ál­lo­más kö­ze­lé­ben tör­tént.

Megrázó fotó: szelfizés közben gázolta el a vonat a gyönyörű tinit

Megrázó fotó: szelfizés közben gázolta el a vonat a gyönyörű tinit

Mi­csoda fe­le­lőt­len­ség!

Mi­csoda fe­le­lőt­len­ség! Ba­rát­női ha­lálra ré­mülve néz­ték végig a sok­koló je­le­ne­tet.

Fontos változások léptek életbe a MÁV-nál!

Fontos változások léptek életbe a MÁV-nál!

Sok min­den meg­vál­to­zott.

A ka­rá­cso­nyi kör­nyéki for­ga­lom­nö­ve­ke­dés és a fo­lya­ma­tos pá­lya­fej­lesz­tés miatt több fon­tos vál­to­zás is életbe lé­pett de­cem­ber­ben a MÁV-nál.

Eldurvult a graffitisek bandaháborúja, felháborító, amit csinálnak

Eldurvult a graffitisek bandaháborúja, felháborító, amit csinálnak

Egy egész sze­rel­vényt má­zol­tak össze, egyet­len sza­bad fe­lü­let sem ma­radt.

Egy egész sze­rel­vényt má­zol­tak össze, egyet­len sza­bad fe­lü­let sem ma­radt.

Megölhették a népszerű magyar humorista édesapját

Megölhették a népszerű magyar humorista édesapját

Dolák-Saly Ró­bert 12 éves volt, ami­kor rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek közt meg­halt apu­kája.

Dolák-Saly Ró­bert 12 éves volt, ami­kor rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek közt meg­halt apu­kája.

Horror a síneken: egymással szemben száguldott a két magyar vonat

Horror a síneken: egymással szemben száguldott a két magyar vonat

Csak haj­szá­lon mú­lott, hogy nem tör­tént tö­meg­ka­taszt­rófa Csen­ge­lé­nél.

Csak haj­szá­lon mú­lott, hogy nem tör­tént tö­meg­ka­taszt­rófa Csen­ge­lé­nél: a két sze­mély­szál­lító vonat ugyan­azon a sínen ha­ladt egy­más felé.

Boldog lett a vonatozó kislány, amikor meglátta, mit tesz a jegykezelő

Boldog lett a vonatozó kislány, amikor meglátta, mit tesz a jegykezelő

Csak egy ked­ves gesz­tus, de a vas­úti jegy­ke­zelő nagy örö­met szer­zett vele.

Nagy örö­met szer­zett raj­zá­val egy 3 éves kis­lány­nak a ka­lauz.

Borzasztó tragédia: vonat légáramlata okozta az 1 éves kislány halálát

Borzasztó tragédia: vonat légáramlata okozta az 1 éves kislány halálát

Ha­tal­mas ször­nyű­ség tör­tént: egy el­ha­ladó te­her­vo­nat kel­tette lég­áram­lat ki­so­dort egy ba­ba­ko­csi­ban ülő kis­lányt.

Tragédia a síneken: buszba rohant a vonat, rengeteg a halott

Tragédia a síneken: buszba rohant a vonat, rengeteg a halott

A vas­úti át­já­ró­ban ful­ladt le a tö­mött busz mo­torja.

A vas­úti át­já­ró­ban ful­ladt le a tö­mött busz mo­torja. Hiába jel­zett a moz­dony­ve­zető, már nem tudta el­ke­rülni az üt­kö­zést. A bal­eset­ben gye­re­kek is éle­tü­ket vesz­tet­ték.