CÍMKE: 'vízilabda'

Olimpiai bajnok vízilabdázónk bevallotta: szélhámos volt

Olimpiai bajnok vízilabdázónk bevallotta: szélhámos volt

Meg­lepő ki­je­len­tést tett ma­gá­ról Syd­ney arany­ér­mese, de rög­tön meg­ma­gya­rázta, hogy gon­dolta.

Nem szurkolhatott a Fradinak a magyar riporter

Nem szurkolhatott a Fradinak a magyar riporter

A Digi Sport ri­por­tere évek óta ko­moly fel­ada­tot lát el, an­go­lul köz­ve­tít ví­zi­lab­da­meccse­ket.

BL-győztes edzővel erősített a magyar válogatott

BL-győztes edzővel erősített a magyar válogatott

A két vi­a­dalra is ké­szülő pó­ló­sok a Fra­di­tól kér­ték el Nyéki Ba­lázst, aki nyá­ron lesz a csa­pat mel­lett.

A két vi­a­dalra is ké­szülő pó­ló­sok a Fra­di­tól kér­ték el Nyéki Ba­lázst, aki nyá­ron lesz a csa­pat mel­lett.

Orbán Viktor levelet írt a Ferencváros edzőjének

Orbán Viktor levelet írt a Ferencváros edzőjének

A Fradi pó­ló­sai szom­ba­ton a cím­védő Olym­pia­koszt le­győzve nyer­ték meg tör­té­ne­tük első BL-tró­fe­á­ját.

A Fradi pó­ló­sai szom­ba­ton a cím­védő Olym­pia­koszt le­győzve nyer­ték meg tör­té­ne­tük első Baj­no­kok Li­gája-tró­fe­á­ját.

Elképesztő mélységből ért a világ csúcsára a Fradi

Elképesztő mélységből ért a világ csúcsára a Fradi

Óri­ási si­ker­tör­té­net ez, mivel hat éve még a túl­élé­sért küz­dött a szak­osz­tály.

Óri­ási si­ker­tör­té­net ez, mivel hat éve még a túl­élé­sért küz­dött a szak­osz­tály.

Nem volt kérdés, magyar sztár lett a BL legjobbja

Nem volt kérdés, magyar sztár lett a BL legjobbja

El­ké­pesztő mindaz, amit a Fe­renc­vá­ros pó­ló­sai mű­vel­nek az utóbbi évek­ben.

Óriási magyar pólósiker, a Fradi nyerte a Bajnokok Ligáját

Óriási magyar pólósiker, a Fradi nyerte a Bajnokok Ligáját

Tör­té­nete során elő­ször hó­dí­totta el a leg­ran­go­sabb kupát a Fe­renc­vá­ros.

Tör­té­nete során elő­ször hó­dí­totta el a leg­ran­go­sabb eu­ró­pai kupát a Fe­renc­vá­ros.

Olimpiai bajnok polgármestert kaphat Pécs

Izgalmas bejelentés, olimpiai bajnok polgármestert kaphat Pécs

Újabb el­is­me­rés a ví­zi­lab­dá­zók­nak.

Újabb el­is­me­rés a ví­zi­lab­dá­zók­nak, a szö­vet­ség el­nö­ké­nek élete tel­je­sen meg­vál­toz­hat idén ősz­től. Jöj­je­nek a rész­le­tek!

Micsoda élmény! Bakancslistás álma teljesült Kiss Gergely vízilabdázónak

Micsoda élmény! Bakancslistás álma teljesült Kiss Gergely vízilabdázónak

Régi vágya vált va­lóra az egy­kori pólós klasszi­sunk­nak, aki a szlo­vá­kiai jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­ság­ról je­lent­ke­zett be.

Hihetetlen sorozat, a Fradi lehet Európa legjobb csapata

Hihetetlen sorozat, a Ferencváros lehet Európa legjobb csapata

A Fe­renc­vá­ros a leg­utóbbi hat meg­sze­rez­hető arany­érem­ből mind­egyi­ket be­gyűj­tötte.

A Fe­renc­vá­ros a leg­utóbbi hat meg­sze­rez­hető arany­érem­ből mind­egyi­ket be­gyűj­tötte. Csü­tör­tö­kön kez­dő­dik a leg­ne­he­zebb fel­adat, a Baj­no­kok Li­gája nyol­cas dön­tője, ami­vel meg­ko­ro­náz­hatná az utóbbi más­fél évét a ma­gyar sztár­csa­pat.

Őrjítő combok: ledobta a pólós dresszt a szexi magyar sportolónő

Őrjítő combok: ledobta a pólós dresszt a szexi magyar sportolónő

Csúcs­for­má­ban a vá­lo­ga­tott edző­tá­bo­rá­ban. Bi­ki­ni­ben na­po­zott az álom­szép ví­zi­lab­dás klasszis, Gu­ri­satti Gréta.

Csúcs­forma az edző­tá­bo­rá­ban. Bi­ki­ni­ben na­po­zott az álom­szép ví­zi­lab­dás klasszis, Gu­ri­satti Gréta.

Brutális ütés miatt bűnhődik a magyar olimpiai bajnok

Brutális ütés miatt bűnhődik a magyar olimpiai bajnok

Varga Dénes el­ve­szí­tette a fejét.

Varga Dénes Bu­rián Ger­gely­nek mo­sott be egyet a víz fö­lött, ezért fel­füg­gesz­tet­ték a já­ték­jo­gát. Szer­dán biz­to­san nem ugor­hat vízbe a klasszis pólós.

Súlyosan bántalmaztak egy magyar sportolót

Súlyosan bántalmaztak egy fiatal magyar sportolót

A rend­őr­ség is vizs­gá­ló­dik az ügy­ben.

A szen­tesi ví­zi­labda klub egyik edzője meg­ütötte 15 éves já­té­ko­sát, aki­nek el­tört a szegy­csontja és az egyik bor­dája is.

Szívműtéten esett át az olimpiai bajnok vízilabdázó

Szívműtéten esett át az olimpiai bajnok vízilabdázó

Mont­real olim­piai baj­noka, Csapó Gábor két szív­mű­té­ten is át­esett az el­múlt idő­szak­ban.

Mont­real olim­piai baj­noka, Csapó Gábor két szív­mű­té­ten is át­esett az el­múlt idő­szak­ban. To­vábbra sem sza­kadt el a sport­ág­tól.

Van mit megbeszélni: jó barátja üzent Marco Rossinak

Van mit megbeszélni: így üzent jó barátja Marco Rossinak

Märcz Tamás sze­retne hosszab­ban el­cse­vegni a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyá­val. Erre a kö­zel­jö­vő­ben talán lesz is le­he­tő­sé­gük.

Märcz Tamás sze­retne hosszab­ban el­cse­vegni a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyá­val. Erre a kö­zel­jö­vő­ben talán lesz is le­he­tő­sé­gük. Rá­adá­sul, mint mondta, nem csak a szak­má­ról be­szélne a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Hihetetlen nyilatkozat hagyta el a magyar pólósztár száját

Hihetetlen nyilatkozat hagyta el a magyar pólósztár száját

A ma­gyar vá­lo­ga­tott a világ leg­jobb csa­pa­tait meg­előzve nyerte meg az Eu­rópa Kupát.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott a világ leg­jobb csa­pa­tait meg­előzve nyerte meg az Eu­rópa Kupát.

Óriási örömhírt posztolt Marco Rossi

Óriási örömhírt posztolt Marco Rossi

Meg­lepő be­jegy­zés a szö­vet­ségi ka­pi­tány­tól.

Meg­lepő be­jegy­zés je­lent meg a szö­vet­ségi ka­pi­tány kö­zös­ségi ol­da­lán. Újra a hor­vá­tok le­győ­zése a téma, csak éppen egé­szen más­hogy.

Hatalmas magyar pólósiker, erről beszél egész Európa

Hatalmas magyar pólósiker, erről beszél egész Európa

Két év után ver­tük újra a hor­vá­to­kat.

A ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott di­a­dal­mas­ko­dott a zág­rábi Eu­rópa-kupa dön­tőn, a há­zi­gaz­dá­kat le­győzve. Két év után ver­tük újra a hor­vá­to­kat.

Szuper pólósok, vasárnap este aranyérmesek lehetünk

Szuper pólósok, vasárnap este aranyérmesek lehetünk

Má­so­dik mu­mu­sát is le­győzte Zág­ráb­ban a vá­lo­ga­tott. Bárki ellen lehet esé­lyünk.

Nagyágyú segít Hosszú Katinkának, aki új sportágba nevezne be

Nagyágyú segít Hosszú Katinkának, aki új sportágba nevezne be

Ke­mény Dénes üzent úszó­sztá­runk­nak. A le­gen­dás ví­zi­labda-ka­pi­tány ta­ná­csa­i­val va­lóra vál­hat­nak Katka álmai.

Szörnyű hírt kapott Marco Rossi, gyászol a magyar kapitány

Szörnyű hírt kapott Marco Rossi, gyászol a magyar kapitány

Az olasz ví­zi­lab­dá­zás nagy alakja hunyt el szom­ba­ton, így bú­csú­zott tőle a fo­ci­edző.

Az olasz ví­zi­lab­dá­zás nagy alakja hunyt el szom­ba­ton, így bú­csú­zott tőle a fo­ci­edző.

Óriási magyar sportsiker, hétvégén jöhet a folytatás

Óriási magyar sportsiker, hétvégén jöhet a folytatás

Vajon meg­lesz a végső siker?

Nagy ri­vá­li­sát verte könnyen a férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott Zág­ráb­ban. Vajon meg­lesz a végső siker?

Ennyi volt, fontos döntést hozott a magyar olimpiai bajnok

Ennyi volt, fontos döntést hozott a magyar olimpiai bajnok

Kis Gábor a sze­zon végén vissza­vo­nul, a klasszis pólós 2008-ban tagja volt az olim­piai arany­ér­mes ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak.

Pedofilvád: Döntöttek a megvádolt pólósok ügyében

Pedofilvád: Döntöttek a megvádolt pólósok ügyében

Sú­lyos vá­dak­kal il­let­ték a két ko­rábbi ma­gyar pó­lóst, Pe­tő­váry Zsol­tot és Kósz Zol­tánt.

Sú­lyos vá­dak­kal il­let­ték a két ko­rábbi ma­gyar pó­lóst, Pe­tő­váry Zsol­tot és Kósz Zol­tánt.

Nem lehet megműteni a súlyos betegségekkel küzdő magyar legendát

Nem lehet megműteni a súlyos betegségekkel küzdő magyar legendát

Kár­páti György cu­kor­be­teg­ség­ben és ér­szű­kü­let­ben szen­ved.

Kár­páti György cu­kor­be­teg­ség­ben és ér­szű­kü­let­ben szen­ved.

Megható: elhunyt nagypapájáról mesélt a magyar úszólány

Megható: elhunyt nagypapájáról mesélt a magyar úszólány

Nagy­nén­jé­ről is me­sélt.

A Fe­renc­vá­rosba iga­zoló Szil­ágyi Li­li­á­ná­nak na­gyon hi­ány­zik Gyar­mati Dezső. Nagy­nén­jé­ről is me­sélt a 22 éves ifjú­sági olim­piai baj­nok.

Új sportágba vág bele Hosszú Katinka klubja: Itt vannak a részletek

Új sportágba vág bele Hosszú Katinka klubja: Itt vannak a részletek

Hosszú távra ter­vez az Iron Swim.

Sok min­den sze­re­pel az Iron Swim hosszú távú ter­ve­i­ben. Egye­lőre sztár­pó­lós nél­kül ok­tat­ják a ví­zi­lab­dát a gye­re­kek­nek.

Vasrudakkal támadták meg a pólósokat, az egyikük a tengerbe ugrott

Vasrudakkal támadták meg a pólósokat, az egyikük a tengerbe ugrott

A szerb Cr­vena zvezda ví­zi­lab­dá­zó­ira tá­mad­tak hor­vát hu­li­gá­nok.

A szerb Cr­vena zvezda ví­zi­lab­dá­zó­ira tá­mad­tak hor­vát hu­li­gá­nok Split vá­ro­sá­ban, a já­té­ko­sok könnyebb sé­rü­lé­se­ket szen­ved­tek.

Fantasztikus magyar sportsiker, a Fradi edzője lett a világ legjobbja!

Óriási siker, a Fradi edzője lett a világ legjobbja!

Varga Zsolt öt tró­feát nyert 2018-ban az FTC férfi ví­zi­lab­da­csa­pa­tá­val.

Varga Zsolt öt tró­feát nyert 2018-ban az FTC férfi ví­zi­lab­da­csa­pa­tá­val. A szak­osz­tály tör­té­ne­té­nek leg­jobb évét zárta.

Durva, külföldön rabolták ki a magyar olimpiai bajnokot

Durva, külföldön rabolták ki a magyar olimpiai bajnokot

Kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte.

Kiss Ger­gely a csa­lád­já­val Auszt­rá­li­á­ban pihen. Kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok pó­lóst egy auszt­rál nagy­vá­ros­ban.

Hatalmas magyar sportsiker, Hosszú Katinka és a pólósok lettek a legjobbak

Hatalmas magyar sportsiker, Hosszú Katinka és a pólósok lettek a legjobbak

Hosszú Ka­tinka lett az év női úszója, a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott lett az év csa­pata a vizes spor­to­kat tö­mö­rítő nem­zet­közi szö­vet­ség­nél (FINA).

Megtaláltuk Magyarország legeredményesebb csapatát

Megtaláltuk Magyarország legeredményesebb csapatát

Az összes lé­tező so­ro­zat­ban arany­ér­met szer­zett a Fe­renc­vá­ros.

Az összes lé­tező so­ro­zat­ban arany­ér­met szer­zett a Fe­renc­vá­ros férfi ví­zi­lab­da­csa­pata a 2018-as nap­tári évben, amely­ben el­in­dult. A zöld-fe­hé­rek öt­ször áll­hat­tak fel a do­bogó leg­felső fo­kára.

Újabb nagy siker, rangos sporteseményt rendez Budapest

Újabb nagy siker, rangos sporteseményt rendez Budapest

Nem vé­let­len a sport­fő­vá­ros cím! Női pó­ló­vá­lo­ga­tot­tunk máris biz­tos részt­vevő a ran­gos vi­a­da­lon.

Nem vé­let­len a sport­fő­vá­ros cím! Női pó­ló­vá­lo­ga­tot­tunk máris biz­tos részt­vevő a ran­gos vi­a­da­lon.

Pedofilbotrány: Feljelentést tettek a megvádolt pólósok

Fordulat a pedofilbotrányban: Feljelentést tettek a megvádolt pólósok

Kósz Zol­tán és Pe­tő­váry Zsolt tü­relme el­fo­gyott, vá­la­szo­kat akar­nak kapni a rend­őr­ség­től.

Kósz Zol­tán és Pe­tő­váry Zsolt tü­relme el­fo­gyott, vá­la­szo­kat akar­nak kapni a rend­őr­ség­től.

Leesik az állad: a zuhanyzóban fotózták le a magyar sportolónőt

Leesik az állad: a zuhanyzóban fotózták le a magyar sportolónőt

Gangl Edina, a női pó­ló­vá­lo­ga­tott sztárja kö­zös­ségi ol­da­lán bá­mu­la­tos kép­pel lepte meg a ra­jon­góit.

Történelmi magyar sportsiker született

Történelmi magyar sportsiker született

Ennél szu­pe­reb­bek már nem is le­het­né­nek a du­na­új­vá­rosi pólós lá­nyok.

Ennél szu­pe­reb­bek már nem is le­het­né­nek a du­na­új­vá­rosi pólós lá­nyok. Óri­ási fel­tá­ma­dás kel­lett a szen­zá­ciós győ­ze­lem­hez.

Eldőlt, megválasztották Kemény Dénes utódját

Eldőlt, megválasztották Kemény Dénes utódját

Vári lett az elnök.

A két­sze­res olim­piai baj­nok Vári lett a pó­ló­sok el­nöke. A le­kö­szönő Ke­mény 2012 óta töl­tötte be ezt a posz­tot.

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a válogatott magyar vízilabdázó

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a válogatott magyar vízilabdázó

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el Vin­disch Kál­mán.

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el Vin­disch Kál­mán.

Leesik az állad: fürdőruhában pózol a dögös magyar sportolónő

Leesik az állad: fürdőruhában pózol a dögös magyar sportolónő

A női ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott klasszi­sá­ról, Gu­ri­satti Gré­tá­ról a ten­ger­par­ton ké­szült fotó.

Nemierőszak-botrány: vallott a 13 éves lány csapattársa

Nemierőszak-botrány: vallott a 13 éves lány csapattársa

A hírbe ho­zott két egy­kori ví­zi­lab­dázó ügyé­ben a nyo­mo­zók több tanút is ki­hall­gat­tak, köz­tük a vádló lány csa­pat­tár­sát is...

Nem választották meg Kemény Dénes utódját

Nem választották meg Kemény Dénes utódját

Va­sár­nap, a Duna Aréna Kon­fe­ren­cia­ter­mé­ben lesz a meg­is­mé­telt rend­kí­vüli köz­gyű­lés. Szer­dán 0 de­le­gált je­lent meg.

Va­sár­nap, a Duna Aréna Kon­fe­ren­cia­ter­mé­ben lesz a meg­is­mé­telt rend­kí­vüli köz­gyű­lés. Szer­dán 0 de­le­gált je­lent meg.

Új fejlemény a nemi erőszak-botrányban, megszólaltak a szülők

Új fejlemény a nemi erőszak-botrányban, megszólaltak a szülők

Hi­va­ta­lo­san to­vábbra sem ke­res­ték meg a két ví­zi­lab­dá­zót a rend­őrök.

Hi­va­ta­lo­san to­vábbra sem ke­res­ték meg a két ví­zi­lab­dá­zót a rend­őrök.

A zaklatási ügyről beszélt egy pszichológus

Megszólalt egy pszichológus a zaklatással vádolt sportolók ügyében

Meg­vál­to­zik a spor­to­lók élete.

Végh Jó­zsef kri­mi­nál­pszi­cho­ló­gus sze­rint az érin­tet­tek éle­té­ben min­den­kép­pen nyo­mot hagy­nak az ese­mé­nyek.

Döbbenetes, amit elmond a kislány feljelentő leveléről a megvádolt vízilabdás

Döbbenetes, amit elmond a kislány feljelentő leveléről a megvádolt vízilabdás

A sze­xu­á­lis erő­szak­kal vá­dolt Kósz Zol­tán látta, ami­ket a kis­lány leírt róluk, hi­szen az anyuka neki is el­küldte MMS-ben...

Ezért nem fürdött a boldogságban a kapitány a pólósiker után

Ezért nem fürdött a boldogságban a kapitány a pólósiker után

Märcz Tamás ter­mé­sze­te­sen na­gyon örült a vi­lág­kupa-arany­nak, de...

Märcz Tamás ter­mé­sze­te­sen na­gyon örült a vi­lág­kupa-arany­nak, de...

Vállalnák a hazugságvizsgálatot a megvádolt pólósok

Vállalnák a hazugságvizsgálatot a megvádolt pólósok

A meg­vá­dolt egy­kori ví­zi­lab­dá­sok min­dent el­kö­vet­nek annak ér­de­ké­ben, hogy ki­de­rül­jön az igaz­ság.

A meg­vá­dolt egy­kori ví­zi­lab­dá­sok min­dent el­kö­vet­nek annak ér­de­ké­ben, hogy ki­de­rül­jön az igaz­ság.

Megszólalt Kósz Zoltán, így reagált a feljelentésre

Megszólalt Kósz Zoltán, így reagált a feljelentésre

Hosszabb in­ter­jút adott a kapus.

Az olim­piai baj­nok há­lóőr el­mondta, hogy rég­óta is­meri a kis­lányt és csa­lád­ját. Hosszabb in­ter­jút adott az ügy kap­csán a pólós.

Kiállt édesapja mellett az egyik megvádolt vízilabdázó lánya

Kiállt édesapja mellett az egyik megvádolt vízilabdázó lánya

Fa­ce­boo­kon írt az ügy­ről.

A lány a Fa­ce­boo­kon írt az ügy­ről. Nem akarta szó nél­kül hagyni mind­ezt.

Emlékezetes búcsúajándékot kapott Kemény Dénes

Kemény Dénes emlékezetes búcsúajándékot kapott a magyar vízilabdától

A férfi pó­ló­sok arany­érem­mel bú­csúz­tat­ták a szö­vet­ség le­kö­szönő el­nö­két. Ber­lin­ben 19 éve nem lá­tott bra­vúrt értek el.

A férfi pó­ló­sok arany­érem­mel bú­csúz­tat­ták a szö­vet­ség le­kö­szönő el­nö­két. Ber­lin­ben 19 éve nem lá­tott bra­vúrt értek el.

Forró, nagyon szexi fotót osztott meg a magyar sportolónő

Forró, nagyon szexi fotót osztott meg a magyar sportolónő

Gu­ri­satti ismét lé­leg­zet­el­ál­lító kép­pel je­lent­ke­zett kö­zös­ségi ol­da­lán. A hoz­zá­szó­lók­tól ren­ge­teg di­csérő kom­men­tet ka­pott a klasszis pólós.

Gu­ri­satti ismét lé­leg­zet­el­ál­lító kép­pel je­lent­ke­zett kö­zös­ségi ol­da­lán. A hoz­zá­szó­lók­tól ren­ge­teg di­csérő kom­men­tet ka­pott a klasszis pólós.

Szexuális zaklatás, ez vár most a megerőszakolt magyar kislányra

Szexuális zaklatás, ez vár most a megerőszakolt magyar kislányra

Dr. Ge­ren­csér And­rás ügy­véd nyi­lat­ko­zott.

Dr. Ge­ren­csér And­rás ügy­véd nyi­lat­ko­zott a ma­gyar spor­tot fel­ka­varó bot­rány­ról.

Kínos magyarázkodásra kényszerült a magyar szövetségi kapitány

Kínos magyarázkodásra kényszerült a magyar szövetségi kapitány

A foly­ta­tás csak ne­he­zebb lesz pó­ló­sa­ink­nak. Märcz Tamás csa­pata rosszul kezdte a né­met­or­szági Vi­lág­ku­pát.

Ettől leesik az állad: lenyűgöző fotó készült a magyar sportolónőről

Ettől leesik az állad: lenyűgöző fotó készült a magyar sportolónőről

A du­na­új­vá­rosi pólós ott volt a nyári, bar­ce­lo­nai ví­zi­labda Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Mo­dell­ként is meg­állja a he­lyét.

Cuki fotó, az olimpia bajnok sportoló kivitte a kislányát a Szigetre

Cuki fotó, az olimpia bajnok sportoló kivitte a kislányát a Szigetre

Együtt fesz­ti­vá­lo­zott a csa­lád. A három gyer­mek közül a leg­ki­seb­bet vitte el Kiss Ger­gely.

Súlyos vád, mindenkit átvertek a magyar pólósok?

Súlyos vád, mindenkit átvertek a magyar pólósok?

Többé már nem hi­báz­hat az or­szág egyik ked­venc csa­pata. A ri­vá­lis éles szem­mel fi­gyeli a mi­e­in­ket..

Könnyfakasztó fotót osztott meg az olimpiai bajnok magyar sportoló

Könnyfakasztó fotót osztott meg az olimpiai bajnok magyar sportoló

A le­gen­dás pólós sokat se­gí­tett a beteg kis­lány gyó­gyu­lá­sá­ban.

A le­gen­dás pólós sokat se­gí­tett a beteg kis­lány gyó­gyu­lá­sá­ban. Ins­tag­ra­mon osz­totta meg a képet.

Oda az álom, nagy pofont kaptak a magyar pólós lányok

Oda az álom, nagy pofont kaptak a magyar pólós lányok

A spa­nyo­loké lett a bronz­érem.

A spa­nyol vá­lo­ga­tott nem ke­gyel­me­zett az Eu­rópa-baj­nok­ság bronz­meccsén. Na­gyon el­fá­radt a ma­gyar csa­pat az utolsó meccsre.

Ez nem jött össze, 27 éve nem történt ilyen a magyar pólósztárokkal

Ez nem jött össze, 27 éve nem történt ilyen a magyar pólósztárokkal

A ne­gyed­döntő je­len­tette a vég­ál­lo­mást a Märcz-csa­pat szá­mára. A szer­bek már 5-0-ra is ve­zet­tek a mi­e­ink ellen.

Teljes a letargia: összetörtek a fájdalomtól a magyar pólósztárok

Teljes a letargia: összetörtek a fájdalomtól a magyar pólósztárok

A ma­gyar ví­zi­labda ha­tal­mas po­font ka­pott, ebből nehéz lesz fel­állni.

A ma­gyar ví­zi­labda ha­tal­mas po­font ka­pott. A já­té­ko­sok is ma­gukba zu­han­tak.

Ezért lehet Európa-bajnok a magyar válogatott

Ezért lehet Európa-bajnok a magyar válogatott

Két ara­nyat nyer­tek a vb-n.

A mi­e­ink 2003-ban és 2013-ban is vi­lág­baj­noki arany­ér­met sze­rez­tek Bar­ce­lo­ná­ban. Az idei Eb-n is össze­jön a leg­fé­nye­sebb medál?

Magyar lányoktól volt hangos a barcelonai uszoda

Magyar lányoktól volt hangos a barcelonai uszoda

Ja­ví­tot­tak a mi­e­ink.

A spa­nyo­lok el­leni szom­bati ve­re­ség után ja­ví­tot­tak a mi­e­ink. Ked­den Szer­bia ellen foly­tat­ják a nem­zeti csa­pat az Eu­rópa-baj­nok­sá­got.

Ijesztő fotó, ilyen kézzel lett a magyar csapat hőse Nagy Viktor

Ijesztő fotó, ilyen kézzel lett a magyar csapat hőse Nagy Viktor

Össze kel­lett ra­gasz­tani a vi­lág­baj­nok kapus uj­jait, de ez sem ál­lít­hatta meg.

Össze kel­lett ra­gasz­tani a vi­lág­baj­nok kapus uj­jait, de ez sem ál­lít­hatta meg.

Közszemlére tette gatyáit a búcsúzó magyar olimpiai bajnok

Közszemlére tette gatyáit a búcsúzó magyar olimpiai bajnok

Ma­da­ras két­szer nyert olim­piát a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tal.

Ma­da­ras két­szer nyert olim­piát a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tal. Jú­ni­us­ban je­len­tette be a vissza­vo­nu­lá­sát.

Olimpiai bajnok sztárok vágnak neki a Balatonnak

Olimpiai bajnok sztárok vágnak neki a Balatonnak

Szé­kely Bul­csú és Biros Péter szá­mára nem ide­gen a "ma­gyar ten­ger".

Drámai bejelentést tettek az ország kedvencei

Drámai bejelentés: sokkoló döntést hoztak az ország kedvencei

Vissza­vo­nul­nak a Fradi le­gen­dái.

Ma­da­ras Nor­bert és Varga Dá­niel egy­szerre je­len­tette be a vissza­vo­nu­lá­sát. Mind­ket­ten ma­rad­nak a Fra­di­nál.

Bánatában sírna a magyar kapus, pedig a legjobb lett

Bánatában sírna a magyar kapus, pedig a legjobb lett

Nagy Vik­tor sze­rint non­szensz, ami Bu­da­pes­ten tör­tént. Már a vi­gasz­ta­lás­ból sem kér.

Nagy Vik­tor sze­rint non­szensz, ami Bu­da­pes­ten tör­tént. Már a vi­gasz­ta­lás­ból sem kér.

Mi történt? Kemény Dénes ennél boldogabb nem is lehetne

Mi történt? Kemény Dénes ennél boldogabb nem is lehetne

Óri­ási öröm érte a ví­zi­lab­da­sport le­gen­dá­ját.

Óri­ási öröm érte a ví­zi­lab­da­sport le­gen­dá­ját. És a java még csak ez­után kö­vet­ke­zett.

Ezt pletykálják, a szezon végén elbúcsúznak a Fradi legendái?

Ezt pletykálják, a szezon végén elbúcsúznak a Fradi legendái?

Két vi­lág­klasszis is be­fe­jez­heti a pá­lya­fu­tá­sát.

Két vi­lág­klasszis is be­fe­jez­heti a pá­lya­fu­tá­sát. A Fe­renc­vá­ros 18 év után nyert baj­noki címet ví­zi­lab­dá­ban.

Új kihívást talált Gyárfás Tamás, elköltözik Budapestről

Új kihívást talált Gyárfás Tamás, elköltözik Budapestről

Egerbe iga­zolt a Hon­véd te­het­sége.

Meg­tör­tént a hi­va­ta­los be­je­len­tés. Egerbe iga­zolt a Hon­véd te­het­sé­ges ví­zi­lab­dá­zója.

Már szombaton bajnok lehet a Fradi

Már szombaton bajnok lehet a Fradi

A zöld-fe­hé­rek 18 év után ün­ne­pel­het­nek baj­noki címet.

A zöld-fe­hé­rek ti­zen­nyolc év után ün­ne­pel­het­nek baj­noki címet. A Csá­szár-Kom­jádi Sport­uszo­dá­ban ren­de­zett mér­kő­zésre az összes jegy el­kelt. Szer­dán Szol­no­kon nyert a Fradi.

Döntő napok várnak a Ferencvárosra

Döntő napok várnak a Ferencvárosra

Hány­szor ün­ne­pel­nek, hány­szor szo­mor­kod­nak?

Hány­szor ün­ne­pel­nek, hány­szor szo­mor­kod­nak a zöld-fe­hé­rek? Más­fél hét alatt három csa­pat­sport­szak­osz­tá­lyuk baj­noki címét szur­kol­hat­ják ki a Fradi hívei.

Ezt ki érti? Elküldték a világbajnok magyar pólóst

Ezt ki érti? Elküldték a világbajnok magyar pólóst

A rá­ját­szás kez­dete előtt tá­vo­zott.

A rá­ját­szás kez­dete előtt kel­lett tá­voz­nia a klub­tól. Csa­ló­dott a dön­tés miatt, de bé­ké­sen vált el a csa­pat­tól. A kö­vet­kező he­tek­ben eldől a sorsa.

Átok Budapesten, senki sem érti, mi a baj

Átok Budapesten, senki sem érti, mi a baj

Hiába a töb­be­zer szur­koló, leg­jobb vá­lo­ga­tott­ja­ink meg­bé­nul­nak a siker ka­pu­já­ban hazai pá­lyán.

Hiába a töb­be­zer szur­koló, leg­jobb vá­lo­ga­tott­ja­ink meg­bé­nul­nak a siker ka­pu­já­ban hazai pá­lyán.

Új szerepben a magyar sztár, erre biztosan nem számított

Új szerepben a magyar sztár, erre biztosan nem számított

A te­le­ví­zi­ó­ban is lát­ható lesz.

A műben töb­bek kö­zött Ke­mény Dénes és Be­ne­dek Tibor is meg­szó­lal. A mo­zi­ban és te­le­ví­zi­ó­ban is lát­ható lesz.

Megtaláltuk, ebben világcsúcstartó a Fradi

Megtaláltuk, ebben világcsúcstartó a Fradi

A Fradi meg­véd­heti címét az Eu­ro­ku­pá­ban.

A nyá­ron három olim­piai baj­nok­kal erő­sítő Fe­renc­vá­ros kar­nyúj­tás­nyira van attól, hogy idén is meg­nyerje a férfi ví­zi­labda Eu­ro­ku­pát.

Ijesztő látvány, csúnyán bemostak a magyar válogatott sztárjának

Ijesztő látvány, csúnyán bemostak a magyar válogatott sztárjának

Ket­tős ve­re­sé­get szen­ved­tek pó­ló­sa­ink az ola­szok ellen.

Ket­tős ve­re­sé­get szen­ved­tek pó­ló­sa­ink az ola­szok ellen.

Lebukott, lesifotó készült a szexi magyar sportolónőről

Lebukott, lesifotó készült a szexi magyar sportolónőről

A női pó­ló­vá­lo­ga­tott ka­pu­sá­ról ké­szült a kép. Gang­lék az NB I elő­dön­tő­jé­nek az első mér­kő­zé­sén fo­gad­ják a Fra­dit.

A női pó­ló­vá­lo­ga­tott ka­pu­sá­ról ké­szült a kép. Gang­lék az NB I elő­dön­tő­jé­ben fo­gad­ják a Fra­dit.

Brutális, csapattársa bénította le a magyar válogatott sztár karját

Brutális, csapattársa bénította le a magyar válogatott sztár karját

Nagy Vik­tor­nak ez biz­to­san fájt...

Nagy Vik­tor kel­le­met­len per­ce­ket élt át Vámos Már­ton lö­vése után.

Kásás Tamás fontos bejelentést tett, aztán...

Kásás Tamás fontos bejelentést tett, aztán...

Meg­tré­fál­ták az UVSE ra­jon­góit.

Meg­tré­fál­ták az UVSE ra­jon­góit, utána per­sze min­dent tisz­táz­tak. Kásás mel­lett Be­ne­dek Tibor is benne volt a po­én­ko­dás­ban.

Örömhír, Kásás Tamásék újra visszatérnek

Örömhír, Kásás Tamásék újra visszatérnek

A ter­vek sze­rint min­den évben lesz­nek ilyen gá­la­meccsek. A Duna Aré­ná­ban fo­gad­ják a vi­lág­vá­lo­ga­tot­tat.

A ter­vek sze­rint min­den évben lesz­nek ilyen gá­la­meccsek. A Duna Aré­ná­ban fo­gad­ják a vi­lág­vá­lo­ga­tot­tat.

Lecsaptak az ellenőrök: kellemetlen helyzetbe került Nagy Viktor

Lecsaptak az ellenőrök: kellemetlen helyzetbe került Nagy Viktor

A dop­ping­el­len­őrök pi­si­lés után csön­get­tek be a vi­lág­baj­nok pó­ló­ka­pus­hoz.

A dop­ping­el­len­őrök pi­si­lés után csön­get­tek be a vi­lág­baj­nok pó­ló­ka­pus­hoz.

Ilyen forró fotót még nem láttál a legszexibb magyar sportolónőről

Ilyen forró fotót még nem láttál a legszexibb magyar sportolónőről

Ismét meg­mu­tatta tö­ké­le­tes alak­ját a pólós lány. Gu­ri­satti miatt is ér­de­mes ki­jár­niuk a vá­lo­ga­tott és a Du­na­új­vá­ros mér­kő­zé­se­ire.

Rossz hír, súlyosan megsérült olimpiai bajnok legendánk

Rossz hírt közöltek, súlyosan megsérült olimpiai bajnok legendánk

Vár­ha­tóan 3-4 hétig nem játsz­hat.

Varga Dá­niel lába egy sze­ren­csét­len moz­du­lat után tört el. Vár­ha­tóan 3-4 hétig nem játsz­hat.

Ilyen van? Német lehet a magyar válogatott kapus

Ilyen van? Német lehet a magyar válogatott kapus

Baksa László nem is olyan még a ma­gya­rok­kal állt fel a do­bo­góra. Most or­szá­got vált­hat.

Baksa László nem is olyan még a ma­gya­rok­kal állt fel a do­bo­góra. Most or­szá­got vált­hat.