CÍMKE: 'világbajnok'

Most bizonyíthatja a magyar világsztár, hogy nincs elátkozva

Most bizonyíthatja a magyar világsztár, hogy nincs elátkozva

Két vi­lág­baj­nok­ság előtt meg­sé­rült, de most bom­ba­for­má­ban ké­szült Ma­ro­zsán Dzse­ni­fer.

Se bugyi, se más: levetkőzött a sportolónő, megmutatta hetyke melleit

Levetkőzött a sportolónő, megmutatta hetyke melleit

Jev­ge­nyija világ- és Eu­rópa-baj­nok szink­ron­úszó volt, de akt­mo­dell­ként is bá­mu­la­tos.

Jev­ge­nyija világ- és Eu­rópa-baj­nok szink­ron­úszó volt, de akt­mo­dell­ként is bá­mu­la­tos.

Megvan a világbajnok, nem született meglepetés a budapesti döntőn

Megvan a világbajnok, nem született meglepetés a budapesti döntőn

Az asz­ta­li­te­nisz-vi­lág­baj­nok­sá­got simán nyerte a kínai páros pén­te­ken.

Az asz­ta­li­te­nisz-vi­lág­baj­nok­sá­got simán nyerte a kínai páros pén­te­ken.

Még csak 9 éves, de már háromszoros világbajnok ez a fiú

Még csak 9 éves, de már háromszoros világbajnok ez a fiú

Egyet­len nap alatt lett há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok sport­ágá­ban egy ki­lenc éves brit kisfiú.

Egyet­len nap alatt lett há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok sport­ágá­ban egy ki­lenc éves brit kisfiú. A vi­lág­ver­se­nyen nála na­gyob­ba­kat is le­győ­zött.

Gyomorforgató dolgot művelt a világbajnok futballista

Gyomorforgató dolgot művelt a világbajnok futballista

Most de­rült ki, hogy Gen­naro Gat­tuso né­hány éve szem­reb­be­nés nél­kül le­nyelt egy mez­te­len csi­gát.

Most de­rült ki, hogy Gen­naro Gat­tuso né­hány éve szem­reb­be­nés nél­kül le­nyelt egy mez­te­len csi­gát.

Csúcsmeccs Budapesten, világsztárok ellen készülnek a hokisaink

Csúcsmeccs Budapesten, világsztárok ellen készülnek a hokisaink

Nem min­den­napi meccsel kezdi meg a fel­ké­szü­lést a ma­gyar férfi jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott a vi­lág­baj­nok­ságra.

Kínos lebukás: idegen nőt csókolgatott a világbajnok sztár

Kínos lebukás: idegen nőt csókolgatott a világbajnok sztár

Ray­mond van Bar­ne­veld nyil­vá­nos he­lyen ra­gad­tatta el magát, pech­jére le­vi­de­óz­ták.

Ray­mond van Bar­ne­veld nyil­vá­nos he­lyen ra­gad­tatta el magát, pech­jére le­vi­de­óz­ták.

Most érkezett, elhunyt a világbajnok futball-legenda

Most érkezett, elhunyt a világbajnok futball-legenda

Évek óta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött.

Évek óta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött a vi­lág­klasszis kapus, aki já­té­kos­ként vb-arany­ér­met nyert.

Gyász, elhunyt a világbajnok, sikeres magyar olimpikon

Gyász, elhunyt a világbajnok, sikeres magyar olimpikon

Olim­piai ezüst­ér­mes volt.

Olim­piai ezüst­ér­mes és vi­lág­baj­noki arany­ér­mes volt a szom­ba­ton el­hunyt ma­gyar klasszis.

Most kiderült: Itt őrzi a receptet a világbajnok magyar csilikirály

Most kiderült: Itt őrzi a receptet a világbajnok magyar csilikirály

Sörös-man­gós ma­gyar csi­li­szósz lett a világ leg­jobbja.

Újabb díjat zse­belt be a Nagy­ma­ro­son élő Nagy Gábor: a GaBko sörös-man­gós csi­li­szó­szát a világ leg­jobb­já­nak vá­lasz­tot­ták az ame­ri­kai meg­mé­ret­te­té­sen, és nem csak a ka­te­gó­ri­á­ját nyerte meg, hanem ez lett az ab­szo­lút győz­tes is!

Mindenki csak pislog a világsztár meglepő húzásán

Mindenki csak pislog a világsztár meglepő húzásán

Ri­valdo a ma­rok­kói har­mad­osz­tály­ban vál­lalt mun­kát. A ké­sőb­bi­ek­ben edzői fel­ada­to­kat is el­lát­hat.

Ri­valdo a ma­rok­kói har­mad­osz­tály­ban vál­lalt mun­kát. A 46 éves arany­lab­dás ké­sőbb edzői fel­ada­to­kat is el­lát­hat.

Sosem látott fotó került elő Michael Schumacherről

Sosem látott fotó került elő Michael Schumacherről

2009-ben ké­szült róla a kép.

A vi­lág­baj­nok au­tó­ver­senyző 2009-ben ké­szí­tett közös fotót Hajdú Pé­ter­rel, aki ezt a fel­vé­telt a mai napig nagy becs­ben őrzi.

Brutális öngyilkosságra készült a legenda felesége

Döbbenet: Brutális öngyilkosságra készült a sportlegenda felesége

Van Bar­ne­veld párja ki­ké­szült.

Ray­mond van Bar­ne­veld fe­le­sége annyira ki­bo­rult, hogy csőre töl­tött pisz­tolyt nyo­mott a saját fe­jé­hez.

Igazi örömhír, nagy bejelentést tett a Forma-1-es világbajnok

Igazi örömhír, nagy bejelentést tett a Forma-1-es világbajnok

Jen­son But­ton a kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be, hogy ha­ma­ro­san apa lesz.

Jen­son But­ton a kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be, hogy meny­asszo­nya vá­ran­dós. Képet is mu­ta­tott a mag­zat­ról.

Forma-1: Hamilton versenyre kel Schumacherrel

Forma-1: Hamilton versenyre kel Schumacherrel

Me­lyi­kük a jobb? Vi­lág­baj­noki címek szá­má­ban még a német vezet, de sok mu­ta­tó­ban vesz­tésre áll. Le­gen­dák jó­sol­nak csúcs­dön­tést.

Me­lyi­kük a jobb? Vi­lág­baj­noki címek szá­má­ban még a német vezet, de sok mu­ta­tó­ban vesz­tésre áll. Le­gen­dák jó­sol­nak csúcs­dön­tést.

Ez a világbajnok magyar sportoló a Ninja Warrior nagy esélyese

Ez a világbajnok magyar sportoló a Ninja Warrior nagy esélyese

Me­zőfi Ri­chárd igazi ver­senyző csa­ládba szü­le­tett.

Me­zőfi Ri­chárd igazi ver­senyző csa­ládba szü­le­tett, a nagy­pa­pája boksz­ban je­les­ke­dett.

Meglepő vallomás: Két hónapja szingli a világbajnok magyar sportoló

Meglepő vallomás: Két hónapja szingli a világbajnok magyar sportoló

Végül úgy tűnik, azok­nak lett iga­zuk, akik már a kap­cso­lat ele­jén úgy gon­dol­ták, a nagy kor­kü­lönb­ség miatt ké­rész­életű lesz.

Szörnyű tragédia: autóbalesetben vesztette életét a világbajnok sportoló

Szörnyű tragédia: autóbalesetben vesztette életét a világbajnok sportoló

Árokba zu­hant a ko­csi­já­val Ni­cho­las Bett. A vi­lág­baj­nok ke­nyai gát­futó a hely­szí­nen be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe. 28 évet élt.

Fájdalmas napja ez a magyar sportnak: tíz éve halt meg a kenus zseni

Fájdalmas napja ez a magyar sportnak: tíz éve halt meg a kenus zseni

Élete utolsó olim­pi­á­ján akart bi­zo­nyí­tani, de már nem marad rá ideje. Edzés köz­ben állt le a szíve...

Tragédia, vízbe fulladt a világbajnok sportlegenda

Szörnyű tragédia, vízbe fulladt a világbajnok sportlegenda

Eric Ge­bo­erst gyá­szolja Bel­gium.

Eric Ge­bo­ers a tóba csú­szott kis­ku­tyá­ját akarta meg­men­teni. Órák­kal ké­sőbb ta­lál­ták meg a mo­to­ros holt­tes­tét.

Itt a nagy bejelentés: Visszavonul a kilencszeres magyar világbajnok

Itt a nagy bejelentés: Visszavonul a kilencszeres magyar világbajnok

Fe­kete Laci három év ki­ha­gyás és szen­ve­dés után újra edzi magát...

Fe­kete Laci három év ki­ha­gyás és szen­ve­dés után újra edzi magát...

Itt a vége: búcsút int a sportnak a világbajnok sztár

Itt a vége: búcsút int a sportnak a világbajnok sztár

Ren­ge­teg érmet nyert.

A 28 éves spor­toló szá­mos vi­lág­baj­noki érmet nyert pá­lya­fu­tása alatt. Az egyet­len ara­nyát 2016-ban 1500 mé­te­ren sze­rezte.

Óriásira nőttek a mellei, nehéz döntést hozott a világsztár

Óriásira nőttek a mellei, nehéz döntést hozott a világsztár

Rá­szánta magát a mű­tétre.

Marie-t ka­masz­kora óta nem hagyta nyu­godni a gon­do­lat. Iri­gyelte a fi­úk­nál nép­sze­rűbb ba­rát­nő­jét. Most rá­szánta magát a mű­tétre.

Óriási bajban a világbajnok futballsztár: többéves börtön fenyegeti

Óriási bajban a világbajnok futballsztár: több év börtön fenyegeti

Nem ússza meg fel­füg­gesz­tett bün­te­tés­sel, mint a tár­sai?

Nem ússza meg fel­füg­gesz­tett bün­te­tés­sel, mint a ha­sonló ci­pő­ben járó tár­sai? Nyolc évre is le­csuk­hat­ják.

Ettől elolvadsz! Ilyen volt a lánykérése világbajnok sztárunknak

Ettől elolvadsz! Ilyen volt a lánykérése világbajnok sztárunknak

Ten­ger­par­ton, nap­fel­kel­te­kor mon­dott igent ked­ve­sé­nek Már­ton Anita.

Ten­ger­par­ton, nap­fel­kel­te­kor mon­dott igent ked­ve­sé­nek Már­ton Anita. Tokió után jöhet a baba.

Örömhír: anya lesz a világbajnok magyar fitneszmodell

Hatalmas örömhír: anya lesz a világbajnok magyar fitneszmodell

Az Ins­tag­ra­mon osz­totta meg a hírt.

Né­meth Do­rottya az Ins­tag­ra­mon osz­totta meg ra­jon­gó­i­val a hírt.

Hosszú Katinka világbajnok magyar sportolótól kapott ajánlatot

Hosszú Katinka világbajnok magyar sportolótól kapott ajánlatot

Klasszis úszó­nőnk új sport­ág­ban is ki­pró­bálta magát. Na­gyon moz­gal­mas hét­vé­gén van túl, a test­vére is meg­lá­to­gatta.

Súlyos vádak, nagy bajban a világbajnok sportcsillag

Súlyos vádak, nagy bajban a világbajnok sportcsillag

Az ügyész­ség sze­rint szán­dé­kos erő­szak­kal tá­madt egy férfia Pi­erre-Amb­roise Bosse.

Az ügyész­ség sze­rint szán­dé­kos erő­szak­kal tá­madt egy férfia Pi­erre-Amb­roise Bosse.

Gyászol Anglia: meghalt a világbajnok focilegenda

Gyászol Anglia: meghalt a világbajnok focilegenda

1959 és 1966 kö­zött 43-szor volt vá­lo­ga­tott Jimmy Armfield. A 82 éves le­genda hosszabb ideje har­colt a rák­kal.

1959 és 1966 kö­zött 43-szor volt vá­lo­ga­tott Jimmy Armfield. Hosszabb ideje har­colt a rák­kal.

Egy egész város gyászolja az elhunyt világbajnok magyar sportolót

Egy egész város gyászolja az elhunyt világbajnok magyar sportolót

Szo­morú szil­vesz­ter: el­ma­rad a csin­nad­ratta. Koc­cin­tás és ut­ca­bál he­lyett a csönd lesz az úr Sza­lay Gyön­gyi ha­lála miatt.

Most jött a hír, optimistán beszélt Schumacherről a régi jó barát

Most jött a hír, optimistán beszélt Schumacherről a régi jó barát

A csa­lád­hoz közel álló Jean Todt po­zi­tí­van nyi­lat­ko­zott a Forma-1 le­gen­dá­já­ról. Meg­szó­lalt a me­ne­dzser is.

Elcsukló hangon mesélt férje a magyar világbajnok haláláról

Elcsukló hangon mesélt férje a magyar világbajnok haláláról

Hor­váth Ernő még nem tudta fel­dol­gozni, hogy el­ve­szí­tette pár­ját. A tra­gé­dia előtt még fi­gyel­mez­tette is Sza­lay Gyön­gyit.

Hor­váth Ernő még nem tudta fel­dol­gozni, hogy el­ve­szí­tette pár­ját. A tra­gé­dia előtt még fi­gyel­mez­tette is Sza­lay Gyön­gyit.

Nincs mese: A világ legjobbjai lettek a TEK-esek

Nincs mese: A világ legjobbjai lettek a TEK-esek

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont csa­pata Or­lan­dó­ban meg­nyerte a kü­lön­le­ges rend­őri szol­gá­la­tok vi­lág­baj­nok­sá­gát.

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont (TEK) csa­pata éj­szaka az egye­sült ál­la­mok­beli Or­lan­dó­ban meg­nyerte a kü­lön­le­ges rend­őri szol­gá­la­tok vi­lág­baj­nok­sá­gát.

Hatalmas az öröm: Újra apa lesz a magyar világbajnok

Hatalmas az öröm: Újra apa lesz a magyar világbajnok

Az egy­kori vi­lág­baj­nok spor­toló éppen egy éve is­merte meg sze­rel­mét, akit nem­ré­gi­ben el is jegy­zett.

Az egy­kori vi­lág­baj­nok spor­toló éppen egy éve is­merte meg sze­rel­mét, akit nem­ré­gi­ben el is jegy­zett.

Tragikus hír jött: baleset érte a világbajnok sportolót, belehalt

Tragikus hír jött: baleset érte a világbajnok sportolót, belehalt

A férfi ta­pasz­talt spor­toló volt, de va­lami hiba csú­szott a ve­szé­lyes mu­tat­ványba. Nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Drámai percek, tömeg előtt sírta el magát a magyar sportoló

Drámai percek, tömeg előtt sírta el magát a magyar sportoló

A hazai te­nisz­csil­lag meg­ha­tódva me­sélt a tor­nán átélt per­cek­ről.

Német sztár zavarná haza Dárdait, csattanós választ kapott

Német sztár zavarná haza Dárdait, csattanós választ kapott

Vi­lág­baj­nok szállt bele ke­mé­nyen a Her­tha ma­gyar edző­jébe. Ex­ka­pi­tá­nyunk a csa­pata élén a le­hető leg­job­ban re­a­gált.

Oxigénhiányos állapotba került a TV2 sztárja

Oxigénhiányos állapotba került a ketrecharcos kurzuson, a TV2 sztárja

Ket­rec­har­cos kur­zu­son járt.

Régi vágya vált va­lóra Apáti Ben­cé­nek, ami­kor ki­de­rült, hogy részt vehet a kép­zé­sen.

Világbajnokot avathat a Forma-1

Világbajnokot avathat a Forma-1

Ha­mil­ton­nak egy­szer már ara­nyat ért az Ame­ri­kai Nagy­díj.

Ha­mil­ton­nak egy­szer már ara­nyat ért az Ame­ri­kai Nagy­díj.

Piásan okozott botrányt a világbajnok focista

Piásan okozott botrányt a világbajnok focista

Ivós játék miatt dob­ták ki.

Egy nép­szerű ivós játék miatt dob­ták ki a cim­bo­rá­i­val együtt. Alex Mor­gan és mu­la­tozó tár­sa­sága re­pült a Dis­ney World­ből.

Sokkolta a sportvilágot a hír, óriási bajba került a világbajnok

Sokkolta a sportvilágot a hír, óriási bajba került a világbajnok

Sú­lyos vád­dal tar­tóz­tat­ták le. Ott­ho­ná­ban csap­tak le a nem­rég fi­a­ta­lon vissza­vo­nult sztárra.

Sú­lyos vád­dal tar­tóz­tat­ták le. Ott­ho­ná­ban csap­tak le a nem­rég fi­a­ta­lon vissza­vo­nult sztárra.

Kemény döntés, börtönre ítélték a világbajnok futballistát

Kemény döntés, börtönre ítélték a világbajnok futballistát

Nem fi­zette ren­de­sen a gye­rek­tar­tást, ezért ítél­ték el a bí­ró­sá­gon.

Nem fi­zette ren­de­sen a gye­rek­tar­tást, ezért ítél­ték el. Ügy­védje sze­rint el­ke­rül­hető a bör­tön.

Magyar aranyérem a vb-n, így ünnepel az első győztesünk

Magyar aranyérem a vb-n, így ünnepel az első győztesünk

Az érem­szer­zés­ben is bí­zott...

Az érem­szer­zés­ben is bí­zott, de az első nyolc közé ke­rü­lés volt az el­vá­rás.

Kitálalt a súlyos gondokkal küzdő magyar világbajnok

Kitálalt a súlyos gondokkal küzdő magyar világbajnok

A ke­nu­zást sem sze­rette egy ideig.

Ma­gán­életi és tech­ni­kai prob­lé­mák is hát­rál­tat­ják a fi­a­tal ke­nust. Most be akarja bi­zo­nyí­tani, hogy nem rossz ver­senyző.

Itt mérik a csodafagyit a Balcsiparton: minden gombóc világszám

Itt mérik a csodafagyit a Balcsiparton: minden gombóc világszám

Ne menj el mel­lette, ha a Ba­la­to­non jársz, nyalj bele a csúcs­fa­gyiba!

Ne menj el mel­lette, ha a Ba­la­to­non jársz, nyalj bele a csúcs­fa­gyiba! Ke­resd a Brin­ga­ta­nyát, hogy el­mond­hasd ma­gad­ról, a világ má­so­dik leg­jobb hű­sítő fi­nom­sá­gát kós­to­lod!

Döbbenetes fotó szivárgott ki a részeg Tiger Woodsról

Döbbenetes fotó szivárgott ki a részeg Tiger Woodsról

Ittas ve­ze­tés miatt kap­ták el...

Ittas ve­ze­tés miatt kap­ták el Tiger Woods-ot ott­hona kö­ze­lé­ben. El­ké­pesz­tően fes­tett...

Már a visszatérésre készül a doppingvétség miatt eltiltott kajakos

Már a visszatérésre készül a doppingvétség miatt eltiltott világbajnok magyar

Dudás Mik­lós ja­nu­ár­ban tér­het vissza a ver­seny­sport­hoz, mi­u­tán le­te­lik a két év el­til­tás.

Döbbenet, doppingolt a világbajnok brazil futballista?

Döbbenet, doppingolt a világbajnok brazil futballista?

Sú­lyos vádat fo­gal­maz­tak meg a Real Mad­rid és a bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ko­rábbi klasszisa ellen.

Sú­lyos vádat fo­gal­maz­tak meg a Real Mad­rid és a bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ko­rábbi klasszisa ellen.

Meglepő sportágra váltott a Forma-1-es világbajnok

Meglepő sportágra váltott a Forma-1-es világbajnok

A 2016-ban vissza­vo­nult brit pi­lóta vissza­vo­nu­lása után sem pihen, ren­ge­te­get edz és ver­seny­zik.

A 2016-ban vissza­vo­nult brit pi­lóta vissza­vo­nu­lása után sem pihen, ren­ge­te­get edz és ver­seny­zik.

Brutálszexi képek Sharypováról, világbajnok focistával jött össze

Brutálszexi képek Sharypováról, világbajnok focistával jött össze

Nem csoda, hogy csúcs­for­mába len­dült a Dort­mund sztárja.

Nem csoda, hogy csúcs­for­mába len­dült a Dort­mund sztárja. Anna mel­lett nem la­zsál­hat.

Gyász, elhunyt a magyar világbajnok

Gyász, elhunyt a magyar világbajnok

A sportág le­gen­dája fel­adta a har­cot a be­teg­ség­gel szem­ben.

A sportág le­gen­dája fel­adta a har­cot a be­teg­ség ellen.

Döbbenet, visszavonul a sportlegenda

Döbbenet, bejelentette visszavonulását a sportlegenda

Ko­ráb­ban semmi elő­jele nem volt a dön­té­sé­nek.

Sze­retne több időt töl­teni a csa­lád­já­val, a ba­rá­ta­i­val. Ko­ráb­ban semmi elő­jele nem volt a dön­té­sé­nek.

Nagy a baj, veszélybe kerülhet a világbajnok focista pályafutása

Nagy a baj, veszélybe kerülhet a világbajnok focista pályafutása

Jelen pil­la­nat­ban nem is edz­het.

A 24 éves já­té­kos jelen pil­la­nat­ban nem is edz­het. Nem tud­ják, mikor tér­het vissza. Három éve ő dön­tötte el a vb-dön­tőt.

Nem történt csoda, új világbajnokot avattak az F1-ben!

Nem történt csoda, új világbajnokot avattak az F1-ben!

Nem for­gott ve­szély­ben az elő­nye.

Egy pil­la­na­tig sem for­gott ve­szély­ben a német ver­senyző 12 pon­tos elő­nye. A 2009-es vb-győz­tes nem tudta be­fe­jezni utolsó ver­se­nyét.

Forma-1-es pilóta akarsz lenni? Jelentkezz!

Forma-1-es pilóta akarsz lenni? Jelentkezz!

Szinte ga­ran­tált, hogy vi­lág­baj­no­kot fa­rag­nak a nyer­tes pá­lyá­zó­ból.

Szinte ga­ran­tált, hogy vi­lág­baj­no­kot fa­rag­nak a nyer­tes pá­lyá­zó­ból.

Bombahír! Visszavonul a világbajnok!

Bombahír! Visszavonul a világbajnok!

Idén elő­ször nyerte meg a szá­guldó cir­kuszt, ma be­fe­jezte a pá­lya­fu­tá­sát.

Idén elő­ször nyerte meg a szá­guldó cir­kuszt, ma be­fe­jezte a pá­lya­fu­tá­sát.

Tragédia! Szörnyethalt a világbajnok

Tragédia! Szörnyethalt a világbajnok

Ti­zen­két eme­le­tet zu­hant. Nem le­he­tett meg­men­teni a baj­no­kot.

Ti­zen­két eme­le­tet zu­hant. Nem le­he­tett meg­men­teni a baj­no­kot.

Gólyahír, újra apa lesz kedvenc világbajnokunk

Gólyahír, újra apa lesz kedvenc világbajnokunk

Ezt a neje je­len­tette be egy kü­lön­le­ges kép­pel a kö­zös­ségi mé­di­á­ban. Az új jö­ve­vény saját cím­két ka­pott.

Ezt a neje je­len­tette be egy kü­lön­le­ges kép­pel a kö­zös­ségi mé­di­á­ban. Az új jö­ve­vény már saját cím­két is ka­pott az anyu­ká­já­tól.

Hoppá! Újabb fotó bizonyítja Palvin Barbi és Hamilton kapcsolatát!

Hoppá! Újabb fotó bizonyítja Palvin Barbi és Hamilton kapcsolatát!

A ma­gyar top­mo­dell és az F1 vi­lág­baj­nok is ta­gadja kap­cso­la­tu­kat.

A ma­gyar top­mo­dell és az F1 vi­lág­baj­nok is ta­gadja kap­cso­la­tu­kat.

Brazil világbajnok focista futott be Nyíregyházára!

Brazil világbajnok focista futott be Nyíregyházára!

Már pá­lyára is lé­pett Edu.

Megér­ke­zett, sőt már pá­lyára is lé­pett Edu. Van kitől ta­nul­niuk a Sz­pari fi­a­tal lab­da­rú­gó­i­nak: Pelé csa­pat­társa volt.

Dzsudzsák tudja, így kell verni a bajnokot

Dzsudzsák már tudja, így kell verni a világbajnokot

Van, aki már a má­so­dik si­ke­rére ké­szül az ak­tu­á­lis vi­lág­baj­nok ellen.

Má­mo­rító érzés a győ­ze­lem a világ leg­jobbja ellen. A ma­gyar fo­cis­ták most ha­son­lóra ké­szül­nek. Van, aki már a má­so­dik si­ke­rére ké­szül.

Tragikus baleset, elhunyt Besenyei Péter barátja

Tragikus baleset, elhunyt Besenyei Péter barátja

Han­nes Arch 2008-ban még Be­se­nye­i­vel har­colt a cí­mért, most egy he­li­kop­ter­ben ülve halt meg.

Han­nes Arch 2008-ban még Be­se­nye­i­vel har­colt a cí­mért, most egy he­li­kop­ter­ben ülve halt meg. A bal­eset­ről sokat még nem lehet tudni, az idő­já­rás­sal biz­to­san nem volt gond.

Világbajnok brazilt vár a harmadosztályú magyar fociklub

Világbajnok brazilt vár a harmadosztályú magyar fociklub

Fel­boly­dul­hat az egész város. Pelé egyik leg­jobb fegy­ver­hor­do­zója ér­ke­zik Nyír­egy­há­zára.

Fel­boly­dul­hat az egész város. Pelé egyik leg­jobb fegy­ver­hor­do­zója ér­ke­zik Nyír­egy­há­zára.

Hosszú Katinka átverte az országot április elsején

Hosszú Katinka átverte az országot

Nép­szerű úszó­nőnk ismét meg­mu­tatta: a ren­ge­teg edzés köz­ben sem ve­szí­tette el a hu­mor­ér­zé­két...

Világbajnok focista tolta a maffia szekerét?

Világbajnok focista tolta a maffia szekerét?

Ap­já­val együtt vá­dol­ják a csa­tárt.

Ap­já­val együtt az egyik leg­ke­mé­nyebb bűn­szer­ve­zet tá­mo­ga­tá­sá­val vá­dol­ják a csa­tárt. Il­le­gá­lis fegy­ver­vi­se­lés is a ro­vá­sán van.

Kucsera attól fél, tönkretette fia életét

Saját hírnevétől félti fiát Kucsera Gábor

Két­sze­res vi­lág­baj­nok ka­ja­ko­sunk 2015 au­gusz­tu­sá­ban bu­kott meg egy drog­tesz­ten, ami­kor is ko­ka­int ta­lál­tak a szer­ve­ze­té­ben. Fi­á­val ha­ma­ro­san el kell be­szél­get­nie.

Két­sze­res vi­lág­baj­nok ka­ja­ko­sunk 2015 au­gusz­tu­sá­ban bu­kott meg egy drog­tesz­ten, ami­kor is ko­ka­int ta­lál­tak a szer­ve­ze­té­ben. A spor­toló azóta új éle­tet kez­dett, és vissza­vett a tem­pó­ból, mégis attól fél, fiát is egy életre meg­bé­lye­gezte tet­té­vel.

Nyílt utcán, fényes nappal lőtték agyon a világbajnokot

Nyílt utcán, fényes nappal lőtték agyon a többszörös világbajnokot

Rab­ló­tá­ma­dás ál­do­zata lett a ko­rábbi vi­lág­sztár. Bell egy busz­ról szállt le At­lan­tá­ban, ami­kor má­sod­ma­gá­val lö­völ­dö­zés vég­zett vele.

Rab­ló­tá­ma­dás ál­do­zata lett a ko­rábbi ököl­vívó vi­lág­sztár. A ja­ma­i­cai ex­spor­toló egy busz­ról szállt le At­lan­tá­ban, ami­kor má­sod­ma­gá­val lö­völ­dö­zés vég­zett vele.

Törölték az úszódöntőket, Hosszú Katinkáért aggódnak a rajongói!

Törölték az úszódöntőket, Hosszú Katinkáért aggódnak a rajongói!

To­vábbra is na­gyon durva a hely­zet Szin­ga­púr­ban. A le­ve­gő­szennye­zett­ség ugyanis jócs­kán az egész­ség­te­len szint fe­lett van.

Schumiról eltűntek az izmok, már a barátai sem látogatják

Schumiról eltűntek az izmok, már a barátai sem látogatják

Egy nép­szerű bra­zil sport­kom­men­tá­tor sze­rint a pi­lóta csak ve­ge­tál svájci ott­ho­ná­ban. Ál­lítja, kö­zeli ba­rá­tai rég­óta nem jár­tak a vb-re­kor­der­nél.

Egy nép­szerű bra­zil sport­kom­men­tá­tor sze­rint a pi­lóta csak ve­ge­tál svájci ott­ho­ná­ban. Ál­lítja, Schu­m­a­chert a csa­lád kö­zeli ba­rá­tai sem lá­to­gat­ják, Fel­ipe Massa pél­dául rég­óta nem járt a vb-re­kor­der­nél.

Már a suliban is utálták Hamiltont! A tanárai miatt lett bunkó?

Már a suliban is utálták Hamiltont! A tanárai miatt lett bunkó?

A vi­lág­baj­nok pi­ló­tát gye­rek­ként sok meg­ráz­kód­ta­tás érte. Az is­ko­lá­ban meg­aláz­ták, a ver­seny­pá­lya kö­ze­lé­ben le­néz­ték.

F1: Lewis Hamilton harmadszor is világbajnok!

F1: Lewis Hamilton harmadszor is világbajnok!

Ele­inte a zuhé, de a végén a régi-új vi­lág­baj­nok pezs­gője áz­tatta a Forma-1 ame­ri­kai pá­lyá­ját.

Ele­inte a Pat­ri­cia hur­ri­kán okozta zuhé, de a végén már a régi-új vi­lág­baj­nok pezs­gője áz­tatta a Forma-1 ame­ri­kai pá­lyá­ját. Három fu­tam­mal a vége előtt révbe ért a Mer­ce­des brit "rock­sztárja".

Világbajnok magyar csiliszósz

Világbajnok magyar csiliszósz

A ma­gyar ké­szít­mény arany­ér­mes lett egy ame­ri­kai ver­se­nyen.

Egy ma­gyar ké­szít­mény arany­ér­mes lett a világ leg­erő­sebb ön­te­teit fel­so­ra­koz­tató The World Hot Sauce Awards gaszt­ro­nó­miai szpar­ta­ki­ád­ján. A Spi­rit of At­tila a Chili Hun­gá­ria ve­zér­ter­méke.