CÍMKE: 'viii. kerület'

Elképesztő, mire kérte a bajba jutott férfi a budapesti tűzoltókat

Elképesztő, mire kérte a bajba jutott férfi a budapesti tűzoltókat

A VIII. ke­rü­leti tűz­ol­tó­ságra sé­tált be a hét­vé­gén a szo­rult hely­zetbe ju­tott ember.

A VIII. ke­rü­leti tűz­ol­tó­ságra sé­tált be a hét­vé­gén a szo­rult hely­zetbe ju­tott ember.

Megszökött egy tolószékes rab a pesti kórházból!

Megszökött egy tolószékes rab a pesti kórházból!

Azóta is ke­re­sik a nőt!

Senki nem gon­dolta volna, hogy képes meg­szökni a 43 éves nő, így ke­vésbé fi­gyel­tek oda rá a ke­ze­lés alatt.

Nem hiszed el, hol lesz az új nyócker

Nem hiszed el, hol lesz az új nyócker

Új vá­ros­rész­ben ver­nek ta­nyát a he­te­dik és nyol­ca­dik ke­rü­let­ből ki­szo­ruló dro­go­sok, pros­ti­tu­ál­tak és ké­re­ge­tők. Mu­tat­juk, hogy hova ne tedd be a lábad.

Új vá­ros­rész­ben ver­nek ta­nyát a he­te­dik és nyol­ca­dik ke­rü­let­ből ki­szo­ruló dro­go­sok, pros­ti­tu­ál­tak és ké­re­ge­tők. Be­jár­tuk azo­kat a he­lye­ket, ahová jobb, ha tisz­tes­sé­ges ember be sem teszi a lábát.

Életveszélyben van a 3 napja bolyongó budapesti nő!

Életveszélyben van a 3 napja bolyongó budapesti nő!

Gab­ri­ella sú­lyos cu­kor­be­teg.

Egyre job­ban ag­gó­dik csa­ládja a fő­vá­ros VIII. ke­rü­le­té­ből el­tűnt Ja­kabfy Gab­ri­el­láért. A 48 éves asszony sú­lyos cu­kor­be­teg, ám gyógy­sze­rei nin­cse­nek nála...

Nem engedték be a lakók a mentősöket az ájult idős nőhöz

Nem engedték be a lakók a mentősöket az ájult idős nőhöz

Azt mond­ták, bárki ki­ad­hatja magát men­tős­nek. Majd­nem em­ber­éle­tet kö­ve­telt a bi­zal­mat­lan­ság.

Azt mond­ták, bárki ki­ad­hatja magát men­tős­nek. Majd­nem em­ber­éle­tet kö­ve­telt a bi­zal­mat­lan­ság.

Az éjjel késsel támadtak egy nőre a VIII. kerületi lépcsőházban!

Az éjjel késsel támadtak egy nőre a VIII. kerületi lépcsőházban!

A rabló si­ker­rel járt, el­vette a tár­cát és a te­le­font, de a rend­őrök 5 per­cen belül el­kap­ták.