CÍMKE: 'videoton'

Micsoda buli, így még nem láttad Juhász Rolandot

Micsoda buli, így még nem láttad Juhász Rolandot

Szom­ba­ton ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját a Vi­deo­ton hát­védje, a ma­gyar vá­lo­ga­tott ko­rábbi sztárja.

Szom­ba­ton ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját a Vi­deo­ton hát­védje, a ma­gyar vá­lo­ga­tott ko­rábbi sztárja.

Vasrúd okozott balesetet a Vidi-stadionnál

Baleset a Vidi-stadionnál: vasrúd szúrta át az egyik építőmunkást

Nem tudni, miért esett le a mun­kás.

Eddig is­me­ret­len okból zu­hant le az emel­vény­ről a mun­kás, aki je­len­leg a bal­eseti se­bé­sze­ten fek­szik.

Drága kaland, nyithatják a pénztárcát a magyar fociszurkolók

Drága kaland, nyithatják a pénztárcát a magyar fociszurkolók

Nem jár­tak jól a Vasas és a Hon­véd szim­pa­ti­zán­sai.

Nem jár­tak jól a Vasas és a Hon­véd szim­pa­ti­zán­sai. A Vi­deo­ton­nak Mál­tára, a Fe­renc­vá­ros­nak Lett­or­szágba kell utaz­nia.

Juventustól az NB1-ig, ő lehet a magyar bajnokság új sztárja

Juventustól az NB1-ig, ő lehet a magyar bajnokság új sztárja

Olasz és spa­nyol liga után jön ide?

Ki­nyí­lik a pénz­csap, neves csa­tár iga­zol­hat a Vi­deo­ton­hoz. Olasz és spa­nyol liga után jön a ma­gyar él­vo­nalba?

Rasszista botrány miatt rúgták ki a Vidi edzőjét

Rasszista botrány miatt rúgták ki a Vidi edzőjét

NB I-es csúcs­gá­zsit kap a bal­hés edző.

NB I-es csúcs­gá­zsit kap a bal­hés Marko Ni­ko­lics. Sz­lo­vé­ni­á­ból rasszista balhé miatt kel­lett tá­voz­nia. 20 éve­sen kezdte az edzői pá­lyát.

A portugál árából 13 évig működne a Fradi és a Videoton

A portugál árából 13 évig működne a Fradi és a Videoton

El­ké­pesztő össze­gért vált­hat klu­bot Cris­ti­ano Ro­naldo. A meg­sér­tő­dött vi­lág­klasszist több csa­pat­tal is hírbe hoz­ták már.

El­ké­pesztő össze­gért vált­hat klu­bot Cris­ti­ano Ro­naldo. A meg­sér­tő­dött vi­lág­klasszist több csa­pat­tal is hírbe hoz­ták már. Az árá­ból sok min­denre futná. A nyár slá­gere lesz a por­tu­gál iga­zo­lása.

Lesújtó szavak, távozik az NB I sztárja

Lesújtó szavak, távozik az NB I sztárja

A BL-győz­tes nor­vég nem vál­totta meg ha­zánk­ban a vi­lá­got. Egy­kori fő­nöke meg­in­do­kolta, miért vál­tak meg Hen­ning Berg­től.

A BL-győz­tes nor­vég nem vál­totta meg ha­zánk­ban a vi­lá­got. Egy­kori fő­nöke meg­in­do­kolta, miért vál­tak meg Hen­ning Berg­től.

Eldőlt, ők az NB I bajnokai és kiesői

Eldőlt, ők az NB I bajnokai és kiesői

Hu­szon­négy év után újra a Hon­véd az NB I baj­noka.

Hu­szon­négy év után újra a Hon­véd az NB I baj­noka. A kis­pes­tiek az arany­meccsen 1-0-ra le­győz­ték a Vi­deo­tont. Ki­esett az MTK.

Aranymeccs, így verte a Videoton a Honvédot

Aranymeccs, így verte a Videoton a Honvédot

A fe­hér­vá­riak a sze­zon­ban már két­szer le­győz­ték ri­vá­li­su­kat. Az első hely­hez kö­te­lező a har­ma­dik siker.

Bajnoki cím helyett Oscar-díj, szerb focistán röhög az internet

Bajnoki cím helyett Oscar-díj, szerb focistán röhög az internet

Danko La­zovics arany­ére­mért uta­zott Kis­pestre, ezüst lett be­lőle.

Danko La­zovics arany­ére­mért uta­zott Kis­pestre, ezüst lett be­lőle. Mégis ő lett a baj­noki döntő in­ter­ne­tes sztárja.

Erre senki nem gondolt, hazatérhet az NB I-es sikeredző

Erre senki nem gondolt, hazatérhet az NB I-es sikeredző

Kül­földi kar­rier he­lyett Por­tu­gá­li­á­ban kap­hat mun­kát Paulo Sousa. A Vi­deo­ton ko­rábbi mes­tere igazi sztár­csa­pat­hoz szer­ződ­het.

Kül­földi kar­rier he­lyett Por­tu­gá­li­á­ban kap­hat mun­kát Paulo Sousa. A Vi­deo­ton ko­rábbi mes­tere igazi sztár­csa­pat­hoz szer­ződ­het.

Rejtély, az utolsó pillanatig izgulhatnak a Honvéd és a Videoton játékosai

Rejtély, az utolsó pillanatig izgulhatnak a Honvéd és a Videoton játékosai

To­vábbra sem tudni, ki ve­zeti az arany­ról döntő ta­lál­ko­zót. Vél­he­tően csak pén­te­ken dől el a já­ték­ve­zető ki­léte.

Megríkatta szurkolóját a magyar sztárcsatár

Ezt látni kell: megríkatta szurkolóját a magyar sztárcsatár

Ko­rábbi csa­pa­tá­nak is üzent.

A szom­bati ma­gyar baj­noki "döntő" előtt üzent ko­rábbi csa­pa­tá­nak a Chi­cago ásza. A szur­ko­ló­kat meg­ha­tot­ták a sza­vai.

Őrület, Jolly így készül a magyar foci nagy meccsére

Őrület, Jolly így készül a magyar foci nagy meccsére

Ked­venc csa­pa­tá­nak írt dalt.

Böde Dá­niel és az Eb-sze­replő ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott után, most ked­venc klub­csa­pa­tá­nak írt dalt a mu­la­tós zene sztárja.

Sokkoló hír, arany nélkül távozik a Videoton legjobbja

Sokkoló hír, arany nélkül távozik a Videoton legjobbja

A Vidi leg­jobbja volt idén a tá­madó.

A szerb tá­madó tá­voz­hat a fe­hér­vá­ri­ak­tól, ha nincs meg az első hely. A Vidi leg­jobbja volt idén a 34 éves tá­madó, 10 gólt szer­zett eddig az NB I-ben.

Ilyen még nem történt a Videotonnal

Ilyen még nem történt a Videotonnal

Aligha jutna elő­dei sor­sára Hen­ning Berg, ha szom­ba­ton győ­ze­lemre ve­zetné a Vi­deo­tont a Hon­véd ellen és meg­nyer­nék a lab­da­rúgó NB I-et.

Aligha jutna elő­dei sor­sára Hen­ning Berg, ha szom­ba­ton győ­ze­lemre ve­zetné a Vi­deo­tont a Hon­véd ellen és meg­nyer­nék a lab­da­rúgó NB I-et.

Vezéráldozat, lemarad az aranymeccsről a csapatkapitány

Vezéráldozat, lemarad az aranymeccsről a csapatkapitány

Nagy vér­vesz­te­ség a sé­rü­lése.

Nagy vér­vesz­te­ség a sé­rü­lése. Egy év­ti­zed után ilyen ke­serű száj­íz­zel bú­csú­zik a ne­ve­lő­egye­sü­le­té­től?

Tombol a fociláz, 23 éve nem történt ilyen a magyar pályán

Tombol a fociláz, 23 éve nem történt ilyen a magyar pályán

Óri­ási az ér­dek­lő­dés a "dön­tőre".

Óri­ási az ér­dek­lő­dés a min­denki szá­mára meg­lepő "dön­tőre". Na­pok­kal a nagy mér­kő­zés előtt ki­te­he­tik a sta­di­onra a meg­telt táb­lát.

Bombát találtak a magyar klub stadionjában

Bombát találtak a magyar klub stadionjában

A sta­dion épí­tése köz­ben akad­tak rá a rob­ba­nó­anyagra. Ki kel­lett ürí­teni a kör­nyé­ket.

A sta­dion épí­tése köz­ben akad­tak rá a rob­ba­nó­anyagra.

Óriási botrány, rátámadt a bíróra a magyar focista

Óriási botrány, rátámadt a bíróra a magyar focista

Óri­ási hibát kö­ve­tett el Danko La­zovics, a Vi­deo­ton fo­cis­tája. A szerb tá­ma­dót hosszabb időre el­tilt­hat­ják a haj­rá­ban.

Elképesztő mélységben a legjobb magyar focicsapat

Elképesztő mélységben a legjobb magyar focicsapat

8 pont­tal előzi meg a Fe­renc­vá­rost.

Még a leg­elő­ke­lőbb he­lyen álló klu­bunk is na­gyon távol áll az él­me­zőny­től. Meg­le­pe­tésre nem va­la­me­lyik eu­ró­pai sztár­csa­pat lett az első he­lye­zett.

Szörnyű sérülése után gyógyul a magyar válogatott focista

Szörnyű sérülése után gyógyul a magyar válogatott focista

Ko­vács Ist­ván haza sem utaz­ha­tott Szé­kes­fe­hér­várra. Az or­vo­sok már tud­ják, mi­korra épül­het fel a lab­da­rúgó.

Ko­vács Ist­ván haza sem utaz­ha­tott Szé­kes­fe­hér­várra. Az or­vo­sok már tud­ják, mi­korra épül­het fel a lab­da­rúgó.

Halálos baleset, hazugságvizsgáló várhat a magyar focistára

Halálos baleset, hazugságvizsgáló várhat a magyar focistára

A gyá­szoló apa sú­lyos tet­tel gya­nú­sítja a Vi­deo­ton lab­da­rú­gó­ját.

A gyá­szoló apa sú­lyos tet­tel gya­nú­sítja a Vi­deo­ton lab­da­rú­gó­ját. Sze­rinte a fi­a­tal já­té­kos­nak kel­lene tisz­táz­nia magát.

A Fradi nyert, de Doll kiakadt

A Fradi nyert, de Doll kiakadt

A for­duló leg­meg­ha­tóbb pil­la­na­tát a Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője szol­gál­tatta.

A for­duló leg­meg­ha­tóbb pil­la­na­tát azon­ban a Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője szol­gál­tatta.

Gólképtelenek, fújhatja a Fradi a címvédést

Gólképtelenek, fújhatja a Fradi a címvédést

Nem bírt egy­más­sal az FTC és a Vidi.

Nem bírt egy­más­sal a Fe­renc­vá­ros és a Vi­deo­ton a lab­da­rúgó NB I rang­adó­ján.

Fejreállt az NB I, óriásit bukott a Fradi

Fejreállt az NB I, óriásit bukott a Fradi

Össze­ha­son­lí­tot­tuk a fo­ci­csa­pa­tok for­má­ját az egy évvel ko­ráb­bi­val. Szinte hi­he­tet­len vál­to­zá­sok zaj­la­nak a ma­gyar baj­nok­ság él­vo­na­lá­ban.

Össze­ha­son­lí­tot­tuk a fo­ci­csa­pa­tok for­má­ját az egy évvel ko­ráb­bi­val. Szinte hi­he­tet­len vál­to­zá­sok zaj­la­nak a ma­gyar baj­nok­ság él­vo­na­lá­ban.

Sorsdöntő nap, mindent elbukhat a Ferencváros

Sorsdöntő nap, mindent elbukhat a Ferencváros

A zöld-fe­hé­rek szom­ba­ton azt a Vi­deo­tont fo­gad­ják az NB I-ben, amely győ­zelme ese­tén ki­lenc pontra nö­velné elő­nyét az élen.

A zöld-fe­hé­rek szom­ba­ton azt a Vi­deo­tont fo­gad­ják az NB I-ben, amely győ­zelme ese­tén ki­lenc pontra nö­velné elő­nyét az élen.

Dzsudzsák a Videotonnal célozza meg a csúcsot

Dzsudzsák Balázs a Videotonnal célozza meg a csúcsot

Szé­dítő ma­gas­sá­gok­ban a fo­ci­csa­pat.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­val el­ké­pesztő ma­gas­sá­gokba ju­tott a fe­hér­vári fo­ci­csa­pat.

Micsoda? Koreába igazolt válogatott csatárunk

Micsoda? Koreába igazolt válogatott csatárunk

Je­len­tős össze­get ka­szált a Vi­deo­ton.

Fe­c­ze­sin Ró­bert olyan helyre ke­rült, ahol ma­gyar lab­da­rúgó még nem igen járt. Je­len­tős össze­get ka­szált a Vi­deo­ton a csa­tár el­adá­sá­ból.

Milliók a semmiért! Kidobják a magyar focistákat

Milliók a semmiért! Kidobják a magyar focistákat

Vál­to­zá­sok jön­nek a Vi­deo­ton­nál.

A Vi­deo­ton csa­pa­tá­nál szű­kí­teni fog­ják a ke­re­tet a téli át­iga­zo­lási idő­szak­ban.

Ez most tényleg szembeköpi a magyar fociedzőket!

Ez most tényleg szembeköpi a magyar fociedzőket!

Szo­morú sta­tisz­tika.

A hazai edző­kép­zés ered­mény­te­len­sé­gét jól mu­tatja, hogy az NB I-es lab­da­rúgó-baj­nok­ság első hét he­lye­zett­jé­ből csu­pán az egyik­nek a kis­pad­ján ül ma­gyar szak­em­ber.

Csillaghullás a magyar fociban

Csillaghullás a magyar fociban

Ma ki­esett a Ma­gyar Ku­pá­ból három él­vo­nal­beli együt­tes, pa­rá­déz­tak a kis csa­pa­tok. Öt NB I-es klub már biz­tos, hogy nincs ott a leg­jobb 16-ban, még három ta­lál­kozó hátra van.

Ma ki­esett a Ma­gyar Ku­pá­ból három él­vo­nal­beli együt­tes, pa­rá­déz­tak a kis csa­pa­tok. Öt NB I-es klub már biz­tos, hogy nincs ott a leg­jobb 16-ban, még három ta­lál­kozó hátra van.

Rangadót kapott a magyar botránybíró

Rangadót kapott a magyar botránybíró

Kas­sai Vik­tor mi­nő­sít­he­tet­len stí­lus­ban be­szélt a Fradi-Új­pest rang­adón.

Kas­sai Vik­tor mi­nő­sít­he­tet­len stí­lus­ban be­szélt a Fradi-Új­pest rang­adón. Az MLSZ egy mér­kő­zés­ről sem til­totta el, sőt tévés meccsen sze­re­pel az NB I a szom­bati for­du­ló­ban.

Lebuktatta egy futóverseny a magyar sport új álompárját

Lebuktatta egy futóverseny a magyar sport új álompárját

Sz­tár­fo­cista csa­varta el Betta fejét.

Sz­tár­fo­cista csa­varta el Lip­csei Betta fejét. Nem tit­kol­ják to­vább a kap­cso­la­tu­kat. Ré­góta ba­rá­tok vol­tak, de még kö­ze­lebb ke­rül­tek egy­más­hoz.

Micsoda baki, spanyol sztár sorsára juthat a magyar Eb-hős

Micsoda baki, spanyol sztár sorsára juthat a magyar Eb-hős

A fran­cia él­vo­nalba ke­rült volna a vá­lo­ga­tott védő, most egy hiba miatt lehet, hogy az át­iga­zo­lás­ból nem lesz semmi.

A fran­cia él­vo­nalba ke­rült volna a vá­lo­ga­tott védő, egy hiba miatt lehet, hogy az át­iga­zo­lás meg­hi­ú­sul.

Dárdai is csatlakozott, totális magyar csőd

Dárdai is csatlakozott, totális magyar csőd Európában

Régi is­me­rős vég­zett a ma­gyar szak­em­ber csa­pa­tá­val.

Régi is­me­rős vég­zett a ma­gyar szak­em­ber csa­pa­tá­val. Nem a mi na­punk volt a csü­tör­töki.

Rekop: Most akkor bilibe lóg a kezünk?

Rekop: Most akkor bilibe lóg a kezünk?

Rekop György hu­mo­rista írása a Ri­post­nak.

Rekop György hu­mo­rista írása a Ri­post­nak. Blog­ge­rünk a vá­lo­ga­tott jó Eb-sze­rep­lése és a klub­csa­pa­tok le­bő­gése közti el­lent­mon­dást bon­col­gatja.

Így alázták meg a Videoton focistáját

Így alázták meg a Videoton focistáját

Egy vesz­tes meccs után a nézők nem tét­len­ked­tek, és sa­já­tos mód­ját vá­lasz­tot­ták annak, hogy nem­tet­szé­sü­ket ki­fe­jez­zék. A biz­ton­sági őrök nem tet­tek sem­mit.

Egy vesz­tes meccs után a nézők nem tét­len­ked­tek, és sa­já­tos mód­ját vá­lasz­tot­ták annak, hogy nem­tet­szé­sü­ket ki­fe­jez­zék. A biz­ton­sági őrök nem tet­tek sem­mit. A Sír­ásók hí­re­sek az olyan mód­sze­rek­ről, ame­lyek fé­lel­met kel­te­nek.

Maradunk Európában, fociban megúsztuk a teljes csapatkivonást

Maradunk Európában, fociban megúsztuk a teljes csapatkivonást

Egyet­len együt­te­sünk ma­radt állva a nem­zet­közi ku­pa­po­ron­don. Az Eb után töb­bet vár­tunk lab­da­rú­gó­ink­tól...

Egyet­len együt­te­sünk ma­radt állva a nem­zet­közi ku­pa­po­ron­don. A si­ke­res Eb után töb­bet vár­tunk lab­da­rú­gó­ink­tól...

Ultimátum a magyar fociedzőnek

Ultimátum a magyar fociedzőnek

Hor­váth Fe­renc két fel­té­tel­lel ma­rad­hat nyár­tól a Vi­deo­ton ve­ze­tő­edzője.

Hor­váth Fe­renc két fel­té­tel­lel ma­rad­hat nyár­tól a Vi­deo­ton ve­ze­tő­edzője. A gár­dá­nak do­bo­gón kell vé­gez­nie a sze­zon­ban, il­letve a Ma­gyar Kupát is meg akar­ják nyerni a fe­hér­vá­riak.

Kleinheislerért aggódunk, mikor mentik ki Fehérvárról?

Kleinheislerért aggódunk, mikor mentik ki Fehérvárról?

Nagy luxus a mel­lő­zése.

A ma­gyar fut­ball ere­jét is­merve jó­kora luxus, amit a Vi­deo­ton művel hó­na­pok óta a vá­lo­ga­tott hő­sé­vel.

Sírtál ma már a nevetéstől? Most fogsz!

Sírtál ma már a nevetéstől? Most fogsz!

Ha va­la­mi­kor, most iga­zán be le­hetne zárni az in­ter­ne­tet. Egy Vi­deo­ton-druk­ker ve­te­me­dett a No roxa áj fel­dol­go­zá­sára. Az ered­mény el­ké­pesztő!

Ha va­la­mi­kor, most iga­zán be le­hetne zárni az in­ter­ne­tet. Egy Vi­deo­ton-druk­ker ve­te­me­dett a No roxa áj fel­dol­go­zá­sára. Az ered­mény el­ké­pesztő!

Jönnek a mínuszok! Ezért lesz drámai az NB I nézőszáma

Jönnek a mínuszok! Ezért lesz drámai az NB I nézőszáma

Ta­vas­szal még ke­ve­sebb ember látja a hazai focit. Köl­tö­zik a Ha­la­dás és a Vi­deo­ton, leg­fel­jebb a Fradi és a Di­ós­győr tölt­heti meg a le­lá­tóit.

Úgy tűnik, ta­vas­szal még ke­ve­sebb ember látja majd a hazai focit. A né­ző­csa­lo­gató csa­pa­tok közül a Ha­la­dás és a Vi­deo­ton is al­bér­letbe köl­tö­zik, leg­fel­jebb a Fradi és a Di­ós­győr tölt­heti meg va­la­mennyire a le­lá­tóit.

Elkergették a drukkerek Pintért

Elkergették a drukkerek Pintért

A fo­ci­druk­ke­re­ket a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tánnyal ri­o­gat­ták, most úgy tűnik, még­sem Pin­tér At­tila lesz a baj­noki cím­védő Vi­deo­ton ve­ze­tő­edzője.

Tel­je­sül a tömeg óhaja. A fo­ci­druk­ke­re­ket a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tánnyal ri­o­gat­ták, most úgy tűnik, még­sem Pin­tér At­tila lesz a baj­noki cím­védő Vi­deo­ton ve­ze­tő­edzője.

Utolsó perc egy magyar focimeccsen? Ez a netes fogadók álma!

Utolsó perc egy magyar focimeccsen? Ez a netes fogadók álma!

Dráma, th­ril­ler, iz­ga­lom a vég­ső­kig. A ma­gyar NB I-ben a leg­unal­ma­sabb fo­ci­meccs alatt sem vi­he­ted le a sze­me­ted a ku­kába!

Százmilliókkal búcsúzunk Európától

Százmilliókkal búcsúzunk Európától

A kon­ti­nens csa­pa­tai mil­li­ár­do­kat ka­szál­nak a nem­zet­közi ku­pa­po­ron­don.

A kon­ti­nens fo­ci­csa­pa­tai mil­li­ár­do­kat ka­szál­nak a nem­zet­közi ku­pa­po­ron­don. De nem a ma­gya­rok, a mi­e­ink jó szo­ká­suk­hoz híven idén sem érik meg az őszt.

Videoton: Csak a duma, foci nulla

Videoton: Csak a duma, foci nulla

Ko­vács Ist­ván "innen is gra­tu­lál" a len­gye­lek si­ke­ré­hez. A Vi­deo­ton fo­ci­csa­pata profi módon ma­gya­rázza meg a nagy nul­lát.

Ko­vács Ist­ván "innen is gra­tu­lál" a len­gye­lek si­ke­ré­hez. A Vi­deo­ton fo­ci­csa­pata profi módon ma­gya­rázza meg a nagy nul­lát. Vi­gyá­zat, el­ke­se­rítő nyi­lat­ko­za­tok kö­vet­kez­nek.

350-szeres pénzt ért a Videoton bravúros fordítása

350-szeres pénzt ért a Videoton bravúros fordítása

A szur­ko­lók bun­dát em­le­get­nek.

Szé­dítő szor­zó­val jött be a tippje annak, aki a 90. perc kör­nyé­kén meg­fo­gadta a baj­nok­csa­pat di­ós­győri győ­zel­mét. A szur­ko­lók bun­dát em­le­get­nek.

Tombolt a Videoton edzője, nekiment a vezetőségnek is. Máris távozhat?

Tombolt a Videoton edzője, nekiment a vezetőségnek is. Máris távozhat?

A ki­ál­lí­tott Ber­nard Ca­soni a Vi­deo­ton ve­ze­tőit is okolja a ku­dar­co­kért.

A ki­ál­lí­tott Ber­nard Ca­soni a Vi­deo­ton ve­ze­tőit is okolja a ku­dar­co­kért. Sze­rinte kevés já­té­kos al­kotja a ke­re­tet. Azt ál­lítja, ko­ráb­ban nem ezt ígér­ték neki.

Totális bénaság a Vidinél - Fotóval

Totális bénaság a Vidinél - Fotóval

A csa­pat szen­ved, a klub­ban a nap­tárt nem is­me­rik.

A ta­va­lyi baj­nok­csa­pat egy­előre szen­ved az NB I-ben, de úgy tűnik, a klub­nál a nap­tárt sem is­me­rik. Téves idő­pontra csa­lo­gat­ják a szur­ko­ló­kat.

Százmilliók várnak a magyar focistákra

Százmilliók várnak a magyar bajnok focistákra

Fő­táb­láért ját­szik az NB I-ben szen­vedő Vi­deo­ton. A piros-kékek Fe­hér­orosz­or­szág­ban egy meccsen össze­szed­he­tik az éves költ­ség­ve­té­sü­ket is, száz­mil­liók ér­kez­het­nek.

Eu­ró­pai fő­táb­láért ját­szik szer­dán az NB I-ben szen­vedő Vi­deo­ton. A piros-kékek Fe­hér­orosz­or­szág­ban egy meccsen össze­szed­he­tik az éves költ­ség­ve­té­sü­ket is, száz­mil­liók ér­kez­het­nek.

Hiába nyert bajnoki címet, mégis kirúgják a Videoton edzőjét?

Hiába nyert bajnoki címet, mégis kirúgják a Videoton edzőjét?

Tör­té­nete során má­sod­szor nyerte meg a ma­gyar lab­da­rúgó-baj­nok­sá­got a Vi­deo­ton. A siker el­le­nére meg­es­het, hogy Joan Car­ril­ló­nak tá­voz­nia kell. Akár­csak Mezey György­nek 2011-ben.

Tör­té­nete során má­sod­szor nyerte meg a ma­gyar lab­da­rúgó-baj­nok­sá­got a Vi­deo­ton. A siker el­le­nére meg­es­het, hogy Joan Car­rillo edző­nek tá­voz­nia kell. Akár­csak Mezey György­nek 2011-ben.