CÍMKE: 'videó'

Durva felvételek: Suli után sörözik Kiszel Tünde lánya

Durva felvételek: Suli után sörözik Kiszel Tünde lánya

Ol­va­só­ri­por­te­rünk nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­látta egy bel­vá­rosi pub te­ra­szán.

Megható gesztust tett egy olasz pizzériás a londoni merénylet után - videó

Megható gesztust tett egy olasz pizzériás a londoni merénylet után - videó

Két­száz piz­zát osz­tott szét a rob­ban­tás hely­szí­nén dol­go­zók­nak.

Két­száz piz­zát osz­tott szét a rob­ban­tás hely­szí­nén dol­go­zók­nak.

Elképesztő balesetsorozatot úszott meg a szabálytalan motoros!

Elképesztő balesetsorozatot úszott meg a szabálytalan motoros!

Több­ször is csak egy haj­szá­lon mú­lott az élete a fi­gyel­met­len ro­bo­gós­nak.

Több­ször is csak egy haj­szá­lon mú­lott az élete a fi­gyel­met­len ro­bo­gós­nak.

A rendőrség épületébe csapódott a száguldozó autós!

A rendőrség épületébe csapódott a száguldozó autós! - videó

Kész csoda, hogy túl­élte a ha­tal­mas bal­ese­tet. Az épü­let­ben tar­tóz­ko­dók sem sé­rül­tek meg.

Kész csoda, hogy túl­élte a ha­tal­mas bal­ese­tet. Az épü­let­ben tar­tóz­ko­dók sem sé­rül­tek meg.

Őrült késes férfi támadt a tömegre, fegyverrel se tudták leteríteni! - videó

Őrült késes férfi támadt a tömegre, fegyverrel se tudták leteríteni! - videó

A kör­nyé­ken lévő em­be­rek me­ne­kül­tek, amerre csak tud­tak.

A kör­nyé­ken lévő em­be­rek me­ne­kül­tek, amerre csak tud­tak.

Előkerült a világ legkínosabb esküvői videója!

Előkerült a világ legkínosabb esküvői videója!

Nem let­tünk volna a jö­ven­dő­beli férj he­lyé­ben. Va­ló­szí­nű­leg nem együtt fog­nak meg­öre­gedni...

Nem let­tünk volna a jö­ven­dő­beli férj he­lyé­ben. Va­ló­szí­nű­leg nem együtt fog­nak meg­öre­gedni...

Élő Facebook videóban haltak meg a felelőtlen fiatalok!

Élő Facebook videóban haltak meg a felelőtlen fiatalok!

Három fi­a­tal­em­ber­halt meg.

Három fi­a­tal­em­ber egy­ből ször­nyet­halt a bal­eset­ben, az egyi­kük éle­té­ért még küz­de­nek a kór­ház­ban.

Táncra perdült Ashton Kutcher: exkluzív videó a budapesti búcsúbuliról

Táncra perdült Ashton Kutcher: exkluzív videó a budapesti búcsúbuliról

Egy bu­da­pesti ét­te­rem­ben bú­csú­zott a fő­vá­ro­sunk­tól.

Egy bu­da­pesti ét­te­rem­ben bú­csú­zott a fő­vá­ro­sunk­tól Mila Kunis és Ash­ton Kut­cher, a bulin Jus­tin The­roux és Kate McKin­non is ott volt!

Így döntötte meg a Rubik-kocka-kirakás világrekordját egy fiatal - videó

Így döntötte meg a Rubik-kocka-kirakás világrekordját egy fiatal - videó

Hi­he­tet­len ered­mény pro­du­kált a 15 éves ame­ri­kai ti­né­dzser.

Hi­he­tet­len ered­mény pro­du­kált a 15 éves ame­ri­kai ti­né­dzser a hét­végi ver­se­nyen.

Előkerült egy videó a hétvégi halálos repülőbalesetről!

Előkerült egy videó a hétvégi halálos repülőbalesetről!

A pi­lóta lé­lek­je­len­lé­tén múlt, hogy nem az em­be­rek közé csa­pó­dott a re­pü­lő­gép.

A pi­lóta lé­lek­je­len­lé­tén múlt, hogy nem az em­be­rek közé csa­pó­dott a re­pü­lő­gép.

Nem hiszed el, milyen videóban bukkant fel Gáspár Evelin

Nem hiszed el, milyen videóban bukkant fel Gáspár Evelin

Győ­zike na­gyob­bik lánya egy test­hez si­muló ru­há­ban lát­ható, a videó pedig iga­zán dö­gösre si­ke­rült!

Meztelen machetés férfi támadt a tömegre!

Meztelen machetés férfi támadt a tömegre, nem kímélték a biztonságiak!

Sok­koló fegy­ver­rel te­rí­tet­ték le.

Sok­koló fegy­ver­rel te­rí­tet­ték le több­ször is a férfit, ko­moly sé­rü­lés nem tör­tént.

Brutális képsorokat rögzítettek a tömegbaleset után - videó

Brutális képsorokat rögzítettek a tömegbaleset után - videó

Ak­ciófil­mek­ben nem látni ennyi ki­égett autót, saj­nos töb­ben meg is hal­tak a sze­ren­csét­len­ség­ben.

Mutatványa közben halt szörnyet a népszerű extrémsportoló!

Mutatványa közben halt szörnyet a népszerű extrémsportoló!

Az "iráni Pók­em­ber­nek" be­cé­zett férfi egy magas híd­ról zu­hant a gya­lo­go­sok közé. Meg­rázó videó!

Teljesen meztelenül szelfizett a szépséges francia modell! - videó

Teljesen meztelenül szelfizett a szépséges francia modell! - videó

A tükör előtt rázta a fe­ne­két, amit ter­mé­sze­te­sen fel is töl­tött az Ins­tag­ramra.

A tükör előtt rázta a fe­ne­két, amit ter­mé­sze­te­sen fel is töl­tött az Ins­tag­ramra a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére.

Elképesztő videó került elő George Clooney-ról

Elképesztő videó került elő George Clooney-ról

Min­dig ugyan­azt csi­nálja.

Az Oscar-díjas szí­nész min­dig ugyan­azt csi­nálja mind­egyik film­jé­ben, ami egye­sek sze­rint vic­ces, mások sze­rint ide­ge­sítő.

Bár ne láttuk volna, mit műveltek az utcán a szeretők

Bár ne láttuk volna, mit műveltek az utcán a szeretők

Rájuk tört a le­küzd­he­tet­len vágy.

Ilyen az, ami­kor egy fi­a­tal párra vá­rat­la­nul tör rá a le­küzd­he­tet­len vágy.

Hosszú Katinka videón üzent: befejezte az edzést!

Hosszú Katinka videón üzent: befejezte az edzést!

A víz­ből ki­szállva fel­vette a cuc­cát, és el­ment pi­henni az Iron Lady. Cso­dál­koz­nánk, ha nem foly­tatná a mun­kát.

A víz­ből ki­szállva fel­vette a cuc­cát, és el­ment pi­henni az Iron Lady. Cso­dál­koz­nánk, ha nem foly­tatná a mun­kát.

Videóra vette saját halálát a tapasztalt motoros

Videóra vette saját halálát a tapasztalt motoros

A ba­rá­ta­i­val ki­rán­dul­ga­tott.

A ta­pasz­talt sofőr a ba­rá­ta­i­val ki­rán­dul­ga­tott, ami­kor a bor­zal­mas bal­eset meg­tör­tént. A csa­ládja pedig fi­gyel­mez­te­tés­kép­pen nyil­vá­nos­ságra hozta a vi­deót.

Erdélyi Mónika elárulta a videói sikerének titkát!

Erdélyi Mónika elárulta a videói sikerének titkát!

A Chili TV mű­sor­ve­ze­tője né­hány hó­nap­pal ez­előtt in­dí­tott közös Yo­u­tube-csa­tor­nát ki­seb­bik lá­nyá­val, Mol­li­val.

A Chili TV mű­sor­ve­ze­tője né­hány hó­nap­pal ez­előtt in­dí­tott közös Yo­u­tube-csa­tor­nát ki­seb­bik lá­nyá­val, Mol­li­val.

Forró videó: Dögös modell meztelen üdvözlete a tengerpartról

Forró videó: Dögös modell meztelen üdvözlete a tengerpartról

Esze­lő­sen szexi fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

A Dél-Af­ri­ká­ban nya­raló Janna Breslin most két vi­de­ó­ban is meg­örö­kí­tette ke­rek­ded bá­jait!

Majdnem tragédiát okozott a bedrogozott sofőr! - videó

Majdnem tragédiát okozott a bedrogozott sofőr! - videó

Cen­ti­ken mú­lott a bal­eset!

Cen­ti­ken mú­lott, hogy nem ütötte el a gyer­me­két ba­ba­ko­csi­ban toló anyát a fe­le­lőt­len férfi.

Alul semmiben tarol Dér Heni az interneten

Alul semmiben tarol Dér Heni az interneten

Dér Heni nagy si­kert ara­tott leg­újabb vi­deo­klip­jé­vel.

Dér Heni nagy si­kert ara­tott leg­újabb vi­deo­klip­jé­vel. Az éne­kesnő bomba for­má­ban van, de a nóta is elég jó lett.

Életveszélyes kihívás terjeng a neten. Soha ne próbáld ki! - videó

Életveszélyes kihívás terjeng a neten. Soha ne próbáld ki! - videó

A "forró vizes ki­hí­vás" pont az, amire gon­dolsz. Töb­ben ma­ra­dandó sé­rü­lé­se­ket sze­rez­tek!

A "forró vizes ki­hí­vás" pont az, amire gon­dolsz. Töb­ben ma­ra­dandó sé­rü­lé­se­ket sze­rez­tek!

Fényes nappal akarták elrabolni az asszonyt, nagyon bátran cselekedett!

Fényes nappal akarták elrabolni az asszonyt, nagyon bátran cselekedett! - videó

He­lyén volt a szíve a ve­szély­ben lévő nőnek, a ház ka­me­rája min­dent rög­zí­tett.

He­lyén volt a szíve a ve­szély­ben lévő nőnek, a ház ka­me­rája min­dent rög­zí­tett.

Hét emeletet zuhant a nő a kocsijával a parkolóházból! - videó

Hét emeletet zuhant a nő a kocsijával a parkolóházból!

Nem sokon mú­lott, hogy egy másik ko­csira ér­kez­zen, sze­ren­csére túl­élte a bal­ese­tet.

Nem sokon mú­lott, hogy egy másik ko­csira ér­kez­zen, sze­ren­csére túl­élte a bal­ese­tet.

A tolvaj mókus és a cekász

A tolvaj mókus és a cekász

Ez­út­tal a két ani­má­ciós meg­mondó fi­gura közül Voga baba házi hor­ror­kri­mije jön egy el­ké­pesztő be­is­merő val­lo­más­sal! Ne hagyd ki, mert szem nem marad szá­ra­zon!

Ez­út­tal a két ani­má­ciós meg­mondó fi­gura közül Voga baba házi hor­ror­kri­mije jön egy el­ké­pesztő be­is­merő val­lo­más­sal! Ne hagyd ki, mert szem nem marad szá­ra­zon!

Méregdrága biciklit akart lopni a tolvaj, csúnyán pórul járt!

Méregdrága biciklit akart lopni a tolvaj, csúnyán pórul járt! - videó

Azt hitte a rabló, hogy meg­ütötte a fő­nye­re­ményt, de végül őt ütöt­ték ren­de­sen.

A videós is megdöbbent: Elképesztő tűzkígyó jelent meg az égen

A videós is megdöbbent: Elképesztő tűzkígyó jelent meg az égen

Ami­kor el­kezdte a fel­vé­telt, még nem tudta, hogy mi sül ki be­lőle. A vég­ered­mény még őt is meg­lepte...

Elképesztő aljas tettet hajtott végre a sportoló Londonban!

Elképesztő aljas tettet hajtott végre a sportoló Londonban! - videó

Az ál­do­zat akár élet­ve­szé­lye­sen is meg­sé­rül­he­tett volna, ért­he­tet­len ez a cse­le­ke­dett a futó férfi­től.

Az ál­do­zat akár élet­ve­szé­lye­sen is meg­sé­rül­he­tett volna, ért­he­tet­len ez a cse­le­ke­dett a futó férfi­től.

Tarol a neten a Despacito magyar verziója, ezt látnod kell

Tarol a neten a Despacito magyar verziója, ezt látnod kell

El­ké­pesztő fel­dol­go­zás­sal ruk­kol­tak elő Szol­noki Pé­te­rék! A vi­de­ó­ban még a vad­ál­lat­be­fogó, Both Zol­tán is sze­re­pet ka­pott!

Áram nélkül is tudod tölteni a mobilodat ezzel az eszközzel! - videó

Áram nélkül is tudod tölteni a mobilodat ezzel az eszközzel! - videó

Sőt vizet is tudsz vele for­ralni, tö­ké­le­tes esz­köz a fesz­ti­vá­lok­hoz és a sát­ra­zá­sok­hoz.

Az irodaház előtt pózolt tök meztelenül a fiatal modell! - videó

Az irodaház előtt pózolt tök meztelenül a fiatal modell! - videó

A gyö­nyörű akt­mo­dell fel is töl­tött erről egy videó rész­le­tet az Ins­tag­ram­jára!

A gyö­nyörű akt­mo­dell fel is töl­tött erről egy videó rész­le­tet az Ins­tag­ram­jára, re­mél­jük nem tör­lik a mo­de­rá­to­rok.

Véletlenül kigyulladt a szexi táncosnő feneke a diszkóban! - videó

Véletlenül kigyulladt a szexi táncosnő feneke a diszkóban! - videó

Úgy ke­rülte el a ko­mo­lyabb sé­rü­lést a twer­kelő hölgy, hogy mez­te­lenre vet­kő­zött.

Úgy ke­rülte el a ko­mo­lyabb sé­rü­lést a twer­kelő hölgy, hogy mez­te­lenre vet­kő­zött ott a hely­szí­nen.

Megörül az internet a borsodi Despacito- feldolgozásért! - videó

Megörül az internet a borsodi Despacito- feldolgozásért! - videó

Szü­li­napi meg­le­pe­tés­nek in­dult a dal.

Egy szü­li­napi meg­le­pe­tés­nek in­dult a dal, de va­ló­szí­nű­leg slá­ger lesz be­lőle!

Egy szál tangában biciklizett a dögös szőke modell! - videó

Egy szál tangában biciklizett a dögös szőke modell! - videó

Erre a vi­de­óra nin­cse­nek sza­vak...

Ennél sze­xib­ben va­ló­szí­nű­leg még soha nem lát­tál nőt bi­cik­lizni.

BorosMegaVoga egyenesen és élőben a Fehér Házból, az Ovális teremből!

BorosMegaVoga egyenesen és élőben a Fehér Házból, az Ovális teremből!

Soma Ma­ma­gésa szen­zá­ciós lá­to­má­sá­ról fe­cseg a két vén­em­ber!

Soma Ma­ma­gésa szen­zá­ciós lá­to­má­sá­ról fe­cseg a két vén­em­ber, és nem csak 18 éven fe­lü­li­ek­nek!

A forgalmas úton vizelt a férfi, a kamionos frappáns bosszút állt rajta!

A forgalmas úton vizelt a férfi, a kamionos frappáns bosszút állt rajta!

Va­ló­szí­nű­leg egy életre meg­ta­nulta a lec­két a bunkó mo­to­ros!

Va­ló­szí­nű­leg egy életre meg­ta­nulta a lec­két a bunkó mo­to­ros!

Elképesztő szexi ebben a reklámban a dús keblű szőke bombázó!

Elképesztő szexi ebben a reklámban a dús keblű szőke bombázó!

Ez­után a pi­káns film után biz­to­san iz­zadni fogsz.

Ha eddig nem lett volna me­le­ged, akkor ez­után a pi­káns film után biz­to­san iz­zadni fogsz.

Kiszivárgott felvétel: Brutális körülmények uralkodnak az iraki börtönökben!

Kiszivárgott felvétel: Brutális körülmények uralkodnak az iraki börtönökben!

Annyira túl­zsú­fol­tak, hogy maga a fel­ügyelő is em­be­re­ken lép­ked át.

Annyira túl­zsú­fol­tak, hogy maga a fel­ügyelő is em­be­re­ken lép­ked át.

Kiss Ádám búvárkodós videóján pörög a Facebook

Kiss Ádám búvárkodós videóján pörög a Facebook

A fi­a­tal po­én­gyá­ros­ban most sem csa­lód­tunk. Nya­ra­lá­sán sem bírta ki, hogy ne gyárt­son egy-két poént.

A fi­a­tal po­én­gyá­ros­ban most sem csa­lód­tunk. Nya­ra­lá­sán sem bírta ki, hogy ne gyárt­son egy-két poént.

Elképesztő módon lopott ételt egy férfi a KFC-ben! - Videó

Elképesztő módon lopott ételt egy férfi a KFC-ben! - Videó

Na­gyon éhes le­he­tett a férfi...

A ka­me­rás az első pil­la­nat­tól tudta, hogy mi fog tör­ténni, de in­kább vi­de­ó­zott, mint, hogy köz­be­lép­jen.

Kártyavárként dőlt össze a toronyház a vihar miatt! - videó

Kártyavárként dőlt össze a toronyház a vihar miatt! - videó

Több lakó is végig vi­de­ózta.

Több lakó is ször­nyül­ködve vi­de­ózta végig, hogy dől össze a la­kása.

A lány bevállalta: Kemény szexjelenetet rögzített a kamera

A lány bevállalta: Kemény szexjelenetet rögzített a kamera

Ez volt élete leg­dur­vább éj­sza­kája!

A lá­tot­tak alap­ján ez volt élete leg­dur­vább éj­sza­kája!

Tökélyre fejlesztette a popsiszelfit ez a dögös bombázó

Tökélyre fejlesztette a popsiszelfit ez a dögös bombázó

Na­gyot vil­lan­tott a leg­újabb au­tós­rek­lám­ban az ame­ri­kai fit­nesz mo­dell, ilyen tö­ké­le­tes pop­sit még nem lát­tál! Mu­tat­juk a fel­vé­te­le­ket!

Na­gyot vil­lan­tott a leg­újabb au­tós­rek­lám­ban az ame­ri­kai fit­nesz mo­dell, ilyen tö­ké­le­tes pop­sit még nem lát­tál! Mu­tat­juk a fel­vé­te­le­ket!

Gyilkos bálnák okoztak pánikot a népszerű strandon - Videó

Gyilkos bálnák okoztak pánikot a népszerű strandon - Videó

Szo­kat­la­nul közel úsz­tak a part­hoz a mé­re­tes orkák, ren­de­sen meg­ijed­tek az arra úsz­ká­lók!

Elképesztő szexi táncot lejtett a leghíresebb fiatal modell!

Elképesztő szexi táncot lejtett a leghíresebb fiatal modell!

Ale­xis Ren az Ins­tag­ram egyik leg­na­gyobb sztárja, pedig még min­dig csak 20 éves!

Ale­xis Ren az Ins­tag­ram egyik leg­na­gyobb sztárja, pedig még min­dig csak 20 éves!

Itt meglesheted, videó a szexi teniszezőnő vetkőzéséről

Itt meglesheted, videó a szexi teniszezőnő vetkőzéséről

Min­de­nét meg­mu­tatja a ko­rábbi vi­lág­első Ca­ro­line Woz­niacki. Kuk­kants be a ku­lisszák mögé!

Min­de­nét meg­mu­tatja a ko­rábbi vi­lág­első Ca­ro­line Woz­niacki. Kuk­kants be a ku­lisszák mögé!

Elképesztő videó kering az interneten Liptai Claudiáról

Elképesztő videó kering az interneten Liptai Claudiáról

Mi­csoda lát­vány!

Mi­csoda lát­vány! Bom­ba­for­mát vil­lan­tott a két­gyer­me­kes sztár­anyuka.

Élő adásban tört el a keze a tévé vetélkedő játékosának! - videó

Élő adásban tört el a keze a tévé vetélkedő játékosának! - videó

A mű­sor­ve­ze­tőt is sok­kalta az eset.

Egy ar­gen­tin mű­sor­ban tör­tént a bal­eset, ami a já­té­kos­tár­sat és a mű­sor­ve­ze­tőt is sok­kolt. Be­szün­tet­he­tik a ver­senyt!

Ilyen nincs: Videóra vették a világ leghülyébb autótolvaját!

Ilyen nincs: Videóra vették a világ leghülyébb autótolvaját!

Üres kéz­zel ment haza va­ló­szí­nű­leg a tol­vaj, bár­csak min­den rabló ilyen fi­gyel­met­len lenne!

Üres kéz­zel ment haza va­ló­szí­nű­leg a tol­vaj, bár­csak min­den rabló ilyen fi­gyel­met­len lenne!

A tisztáson tárta szét lábát a fiatal lány, videóra is vették

A tisztáson tárta szét lábát a fiatal lány, videóra is vették

Be­ger­jedt part­ne­ré­nek keze azon­nal intim te­rü­le­tekre té­vedt! Egy per­cig sem he­zi­tált!

Be­ger­jedt part­ne­ré­nek keze azon­nal intim te­rü­le­tekre té­vedt! Egy per­cig sem he­zi­tált!

Élő adásban ájult le egy daruról a tévé riporternője! - Videó

Élő adásban ájult le egy daruról a tévé riporternője! - Videó

A be­ját­szást még el­kezdte...

A be­ját­szást még el­kezdte, az alatt lett rosszul. Sze­ren­csére ki­sebb sé­rü­lé­sek­kel meg­úszta a bal­ese­tet.

Az év legmerészebb élvezését videózták le a szűk sikátorban

Az év legmerészebb élvezését videózták le a szűk sikátorban

A fel­dü­hö­dött és egy­ben kéj­só­vár asszony hiába pró­bálta el­za­varni a fel­vé­tel ké­szí­tő­jét...

A fel­dü­hö­dött és egy­ben kéj­só­vár asszony hiába pró­bálta el­za­varni a fel­vé­tel ké­szí­tő­jét...

Egyetlen rúgással tömegkarambolt okozott a motoros!

Egyetlen rúgással tömegkarambolt okozott a motoros!

Maga a mo­to­ros sem gon­dol­hatta, hogy ek­kora ká­oszt fog okozni az úton.

Maga a mo­to­ros sem gon­dol­hatta, hogy ek­kora ká­oszt fog okozni az úton.

Beismerő vallomást tett Norbi

Beismerő vallomást tett Norbi

Nor­bi­tól gyak­ran kér­de­zik meg ra­jon­gói, mi a gyors és tar­tós fo­gyás titka. A fit­nesz­guru most vi­de­óüze­net­ben igye­ke­zett vá­laszt adni a kér­dé­sekre. Nyi­lat­ko­zott a cu­kor­ról is...

Nor­bi­tól gyak­ran kér­de­zik meg ra­jon­gói, mi a gyors és tar­tós fo­gyás titka. A fit­nesz­guru most vi­de­óüze­net­ben igye­ke­zett vá­laszt adni a kér­dé­sekre. Nyi­lat­ko­zott a cu­kor­ról is...

Szörnyű balesetet okoztak a bevándorlók Calais-nál! - Videó

Szörnyű balesetet okoztak a bevándorlók Calais-nál! - Videó

Esé­lye nem volt a len­gyel kis­te­her­autó so­főr­jé­nek, a hely­szí­nen ször­nyet­halt.

Őrületes élvezést videóztak a belvárosi dugóban

Őrületes élvezést videóztak a belvárosi dugóban

Hasz­no­san töl­töt­ték el az időt.

A be­ger­jedt sze­rel­me­sek úgy gon­dol­ták, hasz­no­san ütik el a csúcs­for­ga­lom­ban töl­tött időt!

Mi a szösz? Íme a legfrissebb magyar UFO-videó

Mi a szösz? Íme a legfrissebb magyar UFO-videó

Az utóbbi évek­ben ugyan akadt egy-két ér­de­kes videó, ami kis ha­zánk­ban ké­szült az ide­ge­nek tény­ke­dé­sé­ről a lég­tér­ben, de egyik sem volt eget­ren­gető...

Hátborzongató felvétel: Áttetsző szellemalakon hajtott át a motoros

Hátborzongató felvétel: Áttetsző szellemalakon hajtott át a motoros

Sokan hi­szik, hogy a hol­tak közül nem min­denki lelke tá­vo­zik el az is­me­ret­lenbe.

Vírusvideó! Elképesztő, amit ez a két kisfiú művel!

Vírusvideó! Elképesztő, amit ez a két kisfiú művel!

Ilyen cuki sza­ba­dító ak­ciót még nem lát­tál! Sze­ren­csére a ka­mera min­dent vett!

Ilyen cuki sza­ba­dító ak­ciót még nem lát­tál! Sze­ren­csére a ka­mera min­dent vett! Pár nap alatt több mil­li­óan néz­ték meg a vi­deót.

Abbahagyta a focit az internet magyar sztárja

Abbahagyta a focit az internet magyar sztárja

A Fradi ko­rábbi csa­tára vissza­tér a Fe­renc­vá­ros­hoz. Egy vi­de­ó­nak kö­szön­he­tően lett nép­szerű a druk­ke­rek kö­ré­ben.

Kinyomtatták az első iPhone 8 modellt, így fog kinézni! - videó

Kinyomtatták az első iPhone 8 modellt, így fog kinézni! - videó

Na­gyobb lesz, mint a 7-es!

A ki­szi­vá­rog­ta­tott infók alap­ján si­ke­rült az ős­szel meg­je­lenő új iP­hone pon­tos mását re­pro­du­kálni.

Videóban üzent a megoperált Lorán Lenke

Videóban üzent a megoperált Lorán Lenke

Vi­de­óüze­net­ben szá­molt be szí­nész­tár­sa­i­nak ak­tu­á­lis hogy­lé­té­ről! Most már biz­tos, hogy a szí­nésznő job­ban van!

Vi­de­óüze­net­ben szá­molt be szí­nész­tár­sa­i­nak ak­tu­á­lis hogy­lé­té­ről! Most már biz­tos, hogy a szí­nésznő job­ban van!

Brutális balesetet szenvedett a gondatlan sofőr az autópályán! - videó

Brutális balesetet szenvedett a gondatlan sofőr az autópályán! - videó

Szinte min­den­na­po­sak az ilyen tí­pusú üt­kö­zé­sek...

Szinte min­den­na­po­sak az ilyen tí­pusú üt­kö­zé­sek, pedig könnyen el­ke­rül­he­tőek le­het­né­nek.

Vágatlan videó, Marco Rossi megható búcsúja a szurkolóktól

Vágatlan videó, Marco Rossi megható búcsúja a szurkolóktól

A baj­nok­csa­pat ve­ze­tő­edzője a druk­ke­rek kon­cert­jén je­lent meg. A Hon­véd mes­tere in­for­má­ci­ónk sze­rint Deb­re­cen­ben foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát.

Bajnoki cím helyett Oscar-díj, szerb focistán röhög az internet

Bajnoki cím helyett Oscar-díj, szerb focistán röhög az internet

Danko La­zovics arany­ére­mért uta­zott Kis­pestre, ezüst lett be­lőle. Mégis ő lett a baj­noki döntő in­ter­ne­tes sztárja.

Jól széttárta lábait a nő, videóra vették a szájjal kényeztetést

Jól széttárta lábait a nő, videóra vették a szájjal kényeztetést

Tény­leg azt hit­ték, hogy nem látja őket senki a nyílt utcán? Bár­mit is gon­dol­tak, na­gyot té­ved­tek.

Tény­leg azt hit­ték, hogy nem látja őket senki a nyílt utcán? Bár­mit is gon­dol­tak, na­gyot té­ved­tek.

Elképesztő pofont kapott a sorstól a bunkó gyalogos

Elképesztő pofont kapott a sorstól a bunkó gyalogos

Bi­zony min­den­nek van kö­vet­kez­mé­nye, most 5 má­sod­per­cen belül ér­ke­zett karma bosszúja.

Bi­zony min­den­nek van kö­vet­kez­mé­nye, most 5 má­sod­per­cen belül ér­ke­zett karma bosszúja.

Mélyugrással győzte le félelmét a magyar aktmodell

Mélyugrással győzte le félelmét a magyar aktmodell

Pin­tér Ma­ri­anna le­győzte fé­lel­mét.

Pin­tér Ma­ri­anna tér­iszo­nyos, de úgy dön­tött, le­győzi fé­lel­mét, nem is akár­ho­gyan. A fél vi­lá­got át­utazta azért, hogy bi­zo­nyít­son ma­gá­nak.

Meztelenül lovagolta meg a kocsit a részeg nő a belvárosban! - videó

Meztelenül lovagolta meg a kocsit a részeg nő a belvárosban! - videó

Nem tud­juk mit árt­ha­tott neki a lu­xus­autó, de a kör­nyé­ken sé­tá­ló­kat ez nem za­varta.

Milliók őrültek meg ettől a videótól

Milliók őrültek meg ettől a videótól

Mind­össze fél nap telt el a be­mu­ta­tás óta, több tíz mil­li­óan lát­ták már az elő­ze­test. Megér­ke­zett a tél a Hét Ki­rály­ságba.

Mind­össze fél nap telt el a be­mu­ta­tás óta, több tíz mil­li­óan lát­ták már az elő­ze­test. Megér­ke­zett a tél a Hét Ki­rály­ságba.