CÍMKE: 'videó'

Muszlim nők: Allahért robbantjuk fel magunkat és a hitetleneket! Videó

Muszlim nők: Allahért robbantjuk fel magunkat és a hitetleneket! Videó

"Nem sze­re­tem a földi létet. Job­ban sze­re­tem a halál utáni éle­tet, közel Al­lah­hoz."

Így süllyedt el a tenger közepén a hatalmas hajó! - videó

Így süllyedt el a tenger közepén a hatalmas hajó! - videó

Ren­ge­teg áru ke­rült a ten­ger fe­ne­kére, több száz mil­lió fo­rint­nyi a kár.

Ren­ge­teg áru ke­rült a ten­ger fe­ne­kére, több száz mil­lió fo­rint­nyi a kár.

Lopott videóval kampányol Sargentini

Lopott videóval kampányol Sargentini

Nem­ré­gi­ben be­szá­mol­tunk róla, hogy Ju­dith Sar­gen­tini újabb ma­gyar­el­le­nes vi­de­ó­val kam­pá­nyol Ma­gyar­or­szág ellen. Mint ki­de­rült, lo­pott fel­vé­te­lek­kel.

Nem­ré­gi­ben be­szá­mol­tunk róla, hogy Ju­dith Sar­gen­tini újabb ma­gyar­el­le­nes vi­de­ó­val kam­pá­nyol Ma­gyar­or­szág ellen. Mint ki­de­rült, lo­pott fel­vé­te­lek­kel.

Vakító tűzgömb suhant el az autópálya felett! - videó

Vakító tűzgömb suhant el az autópálya felett! - videó

Ez a fajta me­teor a leg­lát­vá­nyo­sabb.

Ez a fajta me­teor a leg­lát­vá­nyo­sabb faj­tába tar­to­zik, igazi kü­lön­le­ges­ség ilyet élő­ben látni.

Hazug videót készített rólunk Sargentini

Hazug videót készített rólunk Sargentini

Ju­dith Sar­gen­tini sem­mit nem tud Ma­gyar­or­szág­ról - re­a­gált az uniós zöld­párti kép­vi­selő vi­de­óüze­ne­tére Men­c­zer Tamás ál­lam­tit­kár.

Ju­dith Sar­gen­tini sem­mit nem tud Ma­gyar­or­szág­ról - re­a­gált az uniós zöld­párti kép­vi­selő vi­de­óüze­ne­tére Men­c­zer Tamás ál­lam­tit­kár.

Így üldözi az elefánt a turistákat - videó

Így üldözi az elefánt a nyugalmát megzavaró turistákat - videó

Az ál­lat­nak elege lett a fény­ké­pező tu­ris­ták­ból és nekik ron­tott.

A ha­tal­mas testű ál­lat­nak elege lett a fény­ké­pező tu­ris­ták­ból és nekik ron­tott. Videó ké­szült az ül­dö­zés­ről.

Osztrák kamionokra ugráltak a marokkóiak... Videó

Osztrák kamionokra ugráltak a marokkóiak...Videó!

Au­tó­ver­seny­ről Eu­ró­pába vissza­térő, mo­to­ro­kat szál­lító te­her­au­tó­kon sze­ret­tek volna el­bújni jó né­há­nyan a Föld­közi-ten­ger part­ján.

A rally ver­seny­ről Eu­ró­pába vissza­térő, mo­to­ro­kat szá­l­ító te­her­au­tó­kon sze­ret­tek volna el­bújni jó­né­há­nyan a Föld­közi-ten­ger part­ján. Még az is lehet, hogy ez csak a napi szó­ra­ko­zá­suk volt. Ki tudja?

160-nal száguldozott az autópályán az őrült kamionos! - videó

160-nal száguldozott az autópályán az őrült kamionos! - videó

Egy előtte ha­ladó autós vi­de­ózta le a vak­merő so­főrt, aki­nek ezért simán ugor­hat a jog­sija.

Egy előtte ha­ladó autós vi­de­ózta le a vak­merő so­főrt, aki­nek ezért simán ugor­hat a jog­sija.

Az utcán verte meg brutálisan német barátnőjét egy afrikai!

Az utcán verte meg brutálisan német barátnőjét egy afrikai! Videó

Va­laki a saját la­ká­sá­ból vette fel, amint egy szí­nes bőrű férfi az utcán kezd ütni egy nőt.

Va­laki a saját la­ká­sá­ból vette fel, amint egy szí­nes bőrű férfi az utcán kezd ütni egy nőt. Ké­sőbb ki­de­rült, hogy a mig­ráns német ba­rát­nője volt az ál­do­zat.

Így szállt fel először a világ legnagyobb repülőgépe! - videó

Így szállt fel először a világ legnagyobb repülőgépe! - videó

Olyan nagy ez a gép, hogy űr­re­pülő in­dí­tó­ál­lo­más­ként is tud majd üze­melni. Több mint 100 méter a fesz­távja.

Olyan nagy ez a gép, hogy űr­re­pülő in­dí­tó­ál­lo­más­ként is tud majd üze­melni.

Ilyet még nem láttál: elképesztő videókon mond verset Kautzky Armand

Ilyet még nem láttál: elképesztő videókon mond verset Kautzky Armand

Ér­de­kes és hu­mo­ros fel­ada­tot vál­lalt el, ami­ről videó is ké­szült.

Ér­de­kes és hu­mo­ros fel­ada­tot vál­lalt el, ami­ről videó is ké­szült.

Elképesztően aranyos: videón mutatta meg kacagó kisfiát Szinetár Dóra

Elképesztően aranyos: videón mutatta meg kacagó kisfiát Szinetár Dóra

Ha­tal­mas nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a szí­nésznő fel­vé­tele a ra­jon­gói kö­zött.

Kiverte a biztosítékot a netes celeb: perverz, amit testvérével művelt

Kiverte a biztosítékot a netes celeb: perverz, amit testvérével művelt

Odáig van­nak a Yo­u­tube nézői a fi­a­tal férfi­ért, de most olyat tett, ami miatt ren­ge­te­gen el­pár­tol­tak tőle...

27 emeletnyi zuhanást élt túl egy 6 éves kislány - Videó

27 emeletnyi zuhanást élt túl egy 6 éves kislány - Videó

Sokan cso­dát em­le­get­nek...

Sokan cso­dát em­le­get­nek annak a vi­deo­fel­vé­tel­nek a lát­tán, me­lyen egy, a 26. eme­let­ről ki­zu­hant kis­lány bá­mu­la­tos meg­me­ne­kü­lése lát­ható.

Megszólal az afrikai embercsempész: elárulja, mennyit keres - videó!

Megszólal az afrikai embercsempész: elárulja, mennyit keres - videó!

Na­ponta több mint 1 mil­lió euró a be­vé­te­lük - me­sélte el egy sze­ne­gáli csem­pész Lau­ren So­ut­hern vi­lág­hírű vlog­ger­nek.

Tömegverekedésbe keveredett két híres sportoló! - videó

Tömegverekedésbe keveredett két híres sportoló! - videó

Egy éjjel-nap­pali előtt tör­tént a balhé. A két bok­szo­lót le is tar­tóz­tat­ták.

Egy éjjel-nap­pali előtt tör­tént a balhé. A két bok­szo­lót le is tar­tóz­tat­ták.

Hatalmas, világító égitest repült a Földhöz közel! - videó

Hatalmas, világító égitest repült a Földhöz közel! - videó

Flo­rida part­jai fö­lött vi­de­óz­ták le.

A zöl­des me­te­ort Flo­rida part­jai fö­lött vi­de­óz­ták le a meg­le­pett tu­ris­ták.

Hősként ünneplik az idős férfit, aki meggátolt egy merényletet! - videó

Hősként ünneplik az idős férfit, aki meggátolt egy merényletet! - videó

Saját tes­té­vel ál­lí­totta meg a késes tá­ma­dót.

Saját tes­té­vel ál­lí­totta meg a késes tá­ma­dót, aki egy idő­sek ott­ho­ná­ban gyil­kolt volna.

A cél előtt halt szörnyet az autóversenyző - videó

A cél előtt halt szörnyet az autóversenyző - videó

Egy rosszul si­ke­rült ma­nő­ver után a mélybe zu­hant a ver­seny­autó. Esé­lye nem volt a pi­ló­tá­nak a túl­élése.

Egy rosszul si­ke­rült ma­nő­ver után a mélybe zu­hant a ver­seny­autó. Esé­lye nem volt a pi­ló­tá­nak a túl­élése.

Brutális dolgot tettek a börtönőrök a védekezésre képtelen rabbal! - videó

Brutális dolgot tettek a börtönőrök a védekezésre képtelen rabbal! - videó

Három egyen­ru­hást ki is rúg­tak, több száz mil­li­ó­nyi kár­té­rí­tést ka­pott az el­ítélt.

Három egyen­ru­hást ki is rúg­tak, több száz mil­li­ó­nyi kár­té­rí­tést ka­pott az el­ítélt.

Így mentette ki az égő házból anyát és gyermekét a hős férfi!

Így mentette ki az égő házból anyát és gyermekét a hős férfi! - videó

Egy vé­kony csö­vön má­szott fel a har­ma­dik eme­leti la­kásba a bátor hely­beli.

Egy vé­kony csö­vön má­szott fel a har­ma­dik eme­leti la­kásba a bátor hely­beli.

Ön befogadná-e Alit a lakásába?

Ön befogadná-e Alit a lakásába?

Egy zse­ni­á­lis utcai videó ké­szült Svéd­or­szág­ban.

Egy zse­ni­á­lis utcai videó ké­szült Svéd­or­szág­ban, amely­hez nem sze­ret­nénk kom­men­tárt fűzni. A slussz­po­ént sem árul­juk el, ér­de­mes vé­gig­nézni és el­gon­dol­kodni rajta.

Elképesztően brutális sportág indult útjára Szibériából! - videó

Elképesztően brutális sportág indult útjára Szibériából! - videó

Nézni is fáj.

Ak­kora po­fo­nok csat­tan­nak a ver­seny­zők ar­cain, hogy nézni is rossz.

Súlyos baleset a Tigris folyón! Legalább százan meghaltak! - videó

Súlyos baleset a Tigris folyón! Legalább százan meghaltak! - videó

Egy me­net­rend­szerű komp süllyedt el a fo­lyón, szinte senki se tu­dott úszni rajta.

Egy me­net­rend­szerű komp süllyedt el a fo­lyón, szinte senki se tu­dott úszni rajta.

Felrobbant egy veszélyes anyagot szállító kamion az üdülőhelyen!

Felrobbant egy veszélyes anyagot szállító kamion az üdülőhelyen!

Ha­tal­mas lán­gok­kal égett a te­her­autó, kész csoda, hogy senki sem sé­rült meg.

Ha­tal­mas lán­gok­kal égett a te­her­autó, kész csoda, hogy senki sem sé­rült meg.

Elképesztő baki: magukat fújták le paprikaspray-vel a rendőrök! - videó

Elképesztő baki: magukat fújták le paprikaspray-vel a rendőrök! - videó

Egy bul­gá­riai tün­te­té­sen mu­tat­ták be ezt a nem min­den­napi per­for­man­szot.

Egy bul­gá­riai tün­te­té­sen mu­tat­ták be ezt a nem min­den­napi per­for­man­szot a helyi rend­őrök.

Imádják a videóit: Internetes sztár lesz Csonka András

Imádják a videóit: Internetes sztár lesz Csonka András

Na­gyon vic­ces.

Pici hu­mo­rát sokan sze­re­tik, mert őszinte és frap­páns. A fel­vé­tel­ről ját­szott szö­vegre tá­to­gós kép­so­rai a szí­né­szi játék által nyer­nek új ér­tel­met.

Részeg egyetemi tanár tette pokollá a replőuatat! - videó

Részeg egyetemi tanár tette pokollá a hosszú repülőutat! - videó

Egy egész üveg vod­kát meg­ivott.

Egy üveg vod­kát nya­kalt be a mos­dó­ban a férfi, a pia ha­tá­sára pedig ag­resszívvé vált: üvöl­tözni és ve­re­kedni kez­dett.

Végig videózta egy utas, ahogy lezuhan a gépük!

Végig videózta egy utas, ahogy lezuhan a gépük!

Ki­fogy­ha­tott az üzem­anyag.

Va­ló­szí­nű­leg ki­fogy­ha­tott az üzem­anyag a re­pü­lő­ből, öten hal­tak meg a tra­gé­di­á­ban.

Dalpremier: Ízig-vérig romantikus Kollányi Zsuzsi új dala

Dalpremier: Ízig-vérig romantikus Kollányi Zsuzsi új dala

Most Te is meg­hall­gat­ha­tod!

Most Te is meg­hall­gat­ha­tod az éne­kesnő új dalát, amit Ta­kács Ni­ko­las­szal együtt éne­kel!

Rejtélyes, fénylő objektumot videóztak le Oroszország felett!

Rejtélyes, fénylő objektumot videóztak le Oroszország felett!

Sze­ren­csére nem la­kott te­rü­le­ten csa­pó­dott be a tárgy, így nem sé­rült meg senki.

Sze­ren­csére nem la­kott te­rü­le­ten csa­pó­dott be a tárgy, így nem sé­rült meg senki.

Félt hazamenni a Jászvásári férfi, ezért megrendezte saját kirablását

Félt hazamenni a Jászvásári férfi, ezért megrendezte saját kirablását

Egy két­ség­be­esett férfi je­len­tette a se­gély­hí­vón, hogy egy is­me­ret­len sze­mély ki­ra­bolta tömb­háza lép­cső­há­zá­ban.

Egy szíriai férfi keveredett tűzharcba a nyaralóhelyen! - videó

Egy szíriai férfi keveredett tűzharcba a nyaralóhelyen! - videó

Iga­zol­ta­tás köz­ben pró­bálta meg el­venni az egyik rendőr pisz­to­lyát.

Iga­zol­ta­tás köz­ben pró­bálta meg el­venni az egyik rendőr pisz­to­lyát.

Kikerült egy videó a stockholmi buszrobbanásról!

Kikerült egy videó a stockholmi buszrobbanásról!

Nem ter­ror­tá­ma­dás tör­tént, de nagy volt a ri­a­da­lom a bel­vá­ros­ban.

Nem ter­ror­tá­ma­dás tör­tént, de nagy volt a ri­a­da­lom a bel­vá­ros­ban.

3 év börtönre ítélhetnek 12 embert egy videó miatt!

3 év börtönre ítélhetnek 12 embert egy videó miatt!

A ma­rok­kói bru­tá­lis eset­ről van szó.

A dán rend­őr­ség ko­ráb­ban azt ta­ná­csolta a nyil­vá­nos­ság­nak, hogy senki ne nézze meg a vi­deót és ha va­la­ki­nek a bir­to­ká­ban van, akkor tö­rölje azt.

Machetével támadt a rendőrökre a megvadult férfi!

Machetével támadt a rendőrökre a megvadult férfi! - videó

Ha a férfi ezt az USA-ban csi­nálja, akkor nem úszta volna meg ennyi­vel a tet­tét.

Ha a férfi ezt az USA-ban csi­nálja, akkor nem úszta volna meg ennyi­vel a tet­tét.

Ilyet se látni minden nap: különös ok miatt állt le a meccs - video

Ilyet se látni minden nap: különös ok miatt állt le a meccs - videóval

Ka­mi­kaze macska ro­hant be a női röp­lab­dá­sok közé. Ami­lyen gyor­san ér­ke­zett, olyan gyor­san is tá­vo­zott.

Ka­mi­kaze macska ro­hant be a női röp­lab­dá­sok közé. Ami­lyen gyor­san ér­ke­zett, olyan gyor­san is tá­vo­zott.

Brutális videó: Így intézi vitáit egy királykobra

Brutális videó: Így intézi vitáit egy királykobra

Ritka pil­la­na­to­kat örö­kí­tet­tek meg...

Ritka pil­la­na­to­kat örö­kí­tett meg egy ne­tező, aki­nek a szeme lát­tára tör­tént a nem min­den­napi tá­ma­dás.

Szívszorító, itt az utolsó videó Koós Jánosról

Szívszorító, itt az utolsó videó Koós Jánosról

Élete utolsó he­te­i­ben is dol­go­zott.

Be­teg­sége el­le­nére a ha­lála előtti utolsó he­tek­ben is dol­go­zott a Tánc­dal­fesz­ti­vá­lok ki­rá­lya.

Tolókocsis tüntetőt bántalmaztak a francia rendőrök! - videó

Tolókocsis tüntetőt bántalmaztak a francia rendőrök! A megosztó esetről videofelvétel is készült

Egy tou­louse-i sárga mel­lé­nyes de­monst­rá­ción tör­tént a fel­ka­varó eset.

Egy tou­louse-i sárga mel­lé­nyes de­monst­rá­ción tör­tént a fel­ka­varó eset. Ál­lí­tó­lag csak a le­esett szem­üve­gét akarta vissza­kapni a tün­tető...

Koós János lánya megtörte a csendet: ezt írta édesapjáról

Koós János lánya megtörte a csendet: ezt írta édesapjáról

A szí­nésznő a kö­zös­ségi ol­da­lán, egy vi­de­ó­val bú­csú­zott az édes­ap­já­tól, és a te­me­tés­ről is szót ej­tett.

A szí­nésznő a kö­zös­ségi ol­da­lán, egy vi­de­ó­val bú­csú­zott az édes­ap­já­tól, és a te­me­tés­ről is szót ej­tett.

Doppingolás közben ütött rajta a népszerű sportolón a rendőrség! - videó

Doppingolás közben ütött rajta a népszerű sportolón a rendőrség! - videó

Egy­ből kör­be­járta az in­ter­ne­tet az eset­ről ké­szült fel­vé­tel.

Egy­ből kör­be­járta az in­ter­ne­tet az eset­ről ké­szült fel­vé­tel.

Járókelők közé lőttek New Yorkban fényes nappal! - videó

Járókelők közé lőttek fényes nappal New Yorkban! - videó

A tet­test si­ke­rült be­azo­no­sí­tani.

A tet­test si­ke­rült be­azo­no­sí­tani, a rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi a 19 éves fi­a­tal­em­bert. Vajon mivel ma­gya­rázza majd a ször­nyű tet­tét?

Nagy bajba került a British Airways gépe leszállás közben! - videó

Nagy bajba került a British Airways gépe leszállás közben! - videó

Döb­be­ne­tes lát­vány, sze­ren­csére a pi­lóta jól re­a­gált, és ezzel el­ke­rülte az eset­le­ges re­pü­lő­gép-sze­ren­csét­len­sé­get.

Gyalogosok közé hajtott egy BMW-s, többen meghaltak! - videó

Gyalogosok közé hajtott egy BMW-s, többen meghaltak! - videó

A vét­kes so­főr­nek ta­valy be­von­ták a jo­go­sít­vá­nyát ittas ve­ze­tés miatt.

Súlyos baleset a légiparádén. A nézők közé zuhantak a gépek! - videó

Súlyos baleset a légiparádén. A nézők közé zuhantak a gépek! - videó

A lé­gi­erő be­mu­ta­tó­ján tör­tént a bal­eset, ame­lyet töb­ben le is vi­de­óz­tak.

Félelmetes videót rögzítettek az ecuadori földrengésről

Félelmetes videót rögzítettek az ecuadori földrengésről

Ha­tal­mas föld­ren­gés rázta meg pén­te­ken Dél-Ame­ri­kát. Eca­ua­dor, Peru és Ko­lum­bia is érin­tett.

Ha­tal­mas föld­ren­gés rázta meg pén­te­ken Dél-Ame­ri­kát. Eca­ua­dor, Peru és Ko­lum­bia is érin­tett.

Halálos lavinát videózott le egy alpesi síző!

Halálos lavinát videózott le egy alpesi síző!

Az eset a svájci Al­pok­ban tör­tént.

Az eset a svájci Al­pok­ban tör­tént. A fel­vé­tel ké­szí­tője a fe­jére sze­relt ka­me­rá­val éppen el­in­dult, ami­kor tőle jobbra meg­tör­tént a tra­gé­dia.

Így fogták el a zuglói gyilkost -videó

Így fogták el a zuglói gyilkost - videó

Egy 26 éves férfit gya­nú­sí­ta­nak a a va­sár­napi zug­lói gyil­kos­ság­gal. A férfit va­sár­nap késő este fog­ták el a rend­őrök.

Egy 26 éves férfit gya­nú­sí­ta­nak a a va­sár­napi zug­lói gyil­kos­ság­gal. A férfit va­sár­nap késő este fog­ták el a rend­őrök.

Súlyos baleset történt a reptéren, többen megsérültek a landolás után! - videó

Súlyos baleset történt a reptéren, többen megsérültek a landolás után! - videó

Nem várt, ritka bal­eset érte az utas­szál­lító uta­sait.

Nem várt, ritka bal­eset érte az utas­szál­lító uta­sait.

Salvini: Add meg a címed, küldök neked 20 migránst!

Salvini: Add meg a címed, küldök neked 20 migránst!

Sze­mét gyil­kos­nak ne­vezte va­laki.

Sze­mét gyil­kos­nak ne­vezte egy nyílt fó­ru­mon Mat­teo Sal­vi­nit egy bal­ol­dali ak­ti­vista. A bel­ügy­mi­nisz­ter nem sér­tő­dött meg, hanem re­me­kül vissza­vá­gott...

Élő adásban kapott hisztirohamot Zámbó Jimmy fia

Élő adásban kapott hisztirohamot Zámbó Jimmy fia

Rob­bant a bomba...

Krisz­tián egy igen kü­lö­nös élő vi­de­ó­val je­lent­ke­zett kö­zös­ségi ol­da­lán. Min­den­fé­lé­ről be­szélt, majd rob­bant a bomba...

ISIS harcosokat toborzott egy spanyol férfi. Az elfogásáról videó készült!

ISIS harcosokat toborzott egy spanyol férfi. Az elfogásáról videó készült

Elő­ször 2001-ben ke­rült bör­tönbe, ahol ra­di­ka­li­zá­ló­dott..

Elő­ször 2001-ben ke­rült bör­tönbe, ahol ra­di­ka­li­zá­ló­dott.. Pénzt aján­lott azok­nak, akik el­ol­vas­sák a Ko­ránt, sza­kál­lat nö­vesz­te­nek és kö­ve­tik a pa­ran­csait.

Leszállás közben hófalba rohant egy kisrepülő az Alpokban!

Leszállás közben hófalba rohant egy kisrepülő az Alpokban!

Ez a világ egyik leg­ve­szé­lye­sebb és leg­rö­vi­debb ki­fu­tó­pá­lyája, a fran­cia-olasz határ kö­ze­lé­ben.

Ez a világ egyik leg­ve­szé­lye­sebb és leg­rö­vi­debb ki­fu­tó­pá­lyája, a fran­cia-olasz határ kö­ze­lé­ben.

Michael Jackson alkalmazottja olyat látott, amit nem lenne szabad

Michael Jackson alkalmazottja olyat látott, amit nem lenne szabad

A sztár újra a gye­rek­mo­lesz­tá­lási ügy kö­zép­pont­jába ke­rült. Most újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a kisfi­úk­hoz való vi­szo­nyá­ról.

Előkerült egy videó: így támadt vaddisznó a piros kabátos nőre

Előkerült egy videó: így támadt vaddisznó a piros kabátos nőre

A ka­mera min­dent rög­zí­tett.

Az eset csü­tör­tö­kön tör­tént a ro­má­niai Szil­ágysom­lyón, egy térfi­gyelő ka­mera pedig min­dent rög­zí­tett.

Kitálalt Michael Jackson szobalánya: Szörnyű, mit talált a könyvtárban

Kitálalt Michael Jackson szobalánya: Szörnyű, mit talált a könyvtárban

Ad­rian McMa­nus 4 évig ve­zette a néhai pop­ki­rály ház­tar­tá­sát.

Ad­rian McMa­nus 4 évig ve­zette a néhai pop­ki­rály ház­tar­tá­sát. Most úgy dön­tött, meg­töri a csen­det...

Fényes nappal raboltak el egy gyereket, így szabadították ki - videó

Fényes nappal raboltak el egy gyereket, így szabadították ki - videó

Va­ló­szí­nű­leg csak a ko­csira haj­tot­tak.

Va­ló­szí­nű­leg csak a ko­csira haj­tot­tak a rab­lók, ami­ben a két­éves gye­rek is benn ült.

Megható videó, így emlékeznek a magyar csapat sztárjára

Megható videó, így emlékeznek a magyar csapat sztárjára

Tíz évvel a tra­gé­dia után, Ma­rian Cozma miatt újra fe­ke­tébe öl­töz­nek a druk­ke­rek.

Tíz évvel a tra­gé­dia után, Ma­rian Cozma miatt újra fe­ke­tébe öl­töz­nek a druk­ke­rek.

Hihetetlen videót közölt a MÁV, ilyen érzés egy HÉV-et vezetni

Hihetetlen videót közölt a MÁV, ilyen érzés egy HÉV-et vezetni

Végre az uta­sok is lát­hat­ják, hogy mennyi oda­fi­gye­lés szük­sé­ges a nagy, zöld-fehér vonat ve­ze­té­sé­hez.

Kamionos embercsempész, 8 afrikaival, akció közben. Videó!

Kamionos embercsempész, 8 afrikaival, akció közben. Videó!

Egy brit ka­mi­o­nos vi­de­ózta le nem sok­kal a ha­tár­át­kelő után a jármű so­főr­jét.

Így tarolt le mindent a halálos sárlavina! - videó

Így tarolt le mindent a halálos sárlavina! - videó

Ti­ze­n­egy ember éle­tét kö­ve­telte a tra­gé­dia, me­lyet a nagy eső­zés oko­zott Bo­lí­vi­á­ban.

Ti­ze­n­egy ember éle­tét kö­ve­telte a tra­gé­dia, me­lyet a nagy eső­zés oko­zott Bo­lí­vi­á­ban.

Megmutatta a valóságot: ilyen Liptai Claudia élete

Megmutatta a valóságot: ilyen Liptai Claudia élete

Őszinte vi­deót posz­tolt.

A mű­sor­ve­zető őszinte vi­deót posz­tolt az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Élő adásban lett orgazmusa a riporternőnek! - videó

Élő adásban lett orgazmusa a riporternőnek! - videó

A szőke vlog­ger egy por­nó­ki­ál­lí­tá­son pró­bált ki a ka­me­rák előtt egy esz­közt.

A szőke vlog­ger egy por­nó­ki­ál­lí­tá­son pró­bált ki a ka­me­rák előtt egy esz­közt.

Elképesztő, mi zajlott a Mátra felett, le is videózták

Elképesztő, mi zajlott a Mátra felett, le is videózták

Lát­vá­nyos fény­osz­lo­po­kat rög­zí­tett az Idő­kép Pisz­kés-tetőn el­he­lye­zett web­ka­me­rája!

Lát­vá­nyos fény­osz­lo­po­kat rög­zí­tett az Idő­kép Pisz­kés-tetőn el­he­lye­zett web­ka­me­rája!

Sosem látott interjú Andy Vajnával, ezt mondta a kulisszák mögött!

Sosem látott interjú Andy Vajnával, ezt mondta a kulisszák mögött!

A vi­lág­hírű film­pro­du­cer ta­valy nyá­ron a Ter­mi­ná­tor for­ga­tá­sán járt, ahol őszin­tén be­szélt a be­nyo­má­sa­i­ról.

Leleplező videó a Legyen Ön is milliomos stúdiójából

Leleplező videó a Legyen Ön is milliomos stúdiójából

Film­stú­diót bé­relt ki a TV2.

A profi műsor ér­de­ké­ben egy egész film­stú­diót bé­relt ki a TV2. Gun­del Ta­kács Gábor le­lep­lezte a tit­ko­kat.

Videón a kormányfő látogatása a leégett kollégiumban

Videón a kormányfő látogatása a leégett kollégiumban

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök el­ment a szer­dai tra­gi­kus tűz­eset hely­szí­nére.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök el­ment a szer­dai tra­gi­kus tűz­eset hely­szí­nére.

Súlyos balesetsorozat torlaszolta el a forgalmas alagutat!

Súlyos balesetsorozat torlaszolta el a forgalmas alagutat!

Órákra le­állt a for­ga­lom, ren­ge­te­gen meg­sé­rül­tek. Saj­nos ha­lá­los ál­do­zat is volt.

Órákra le­állt a for­ga­lom, ren­ge­te­gen meg­sé­rül­tek. Saj­nos ha­lá­los ál­do­zat is volt.

Kegyetlenül elbánt a terroristákkal az amerikai hadsereg! - videó

Kegyetlenül elbánt a terroristákkal az amerikai hadsereg! - videó

Pár napja csa­pott le a lé­gi­erő magas rangú tálib ve­ze­tőkre Af­ga­nisz­tán­ban.

Kelemen Anna reagált az aggódóknak: ezért néz ki így

Kelemen Anna reagált az aggódóknak: ezért néz ki így

Vá­la­szol a kom­men­te­lők­nek...

Min­denki An­nács­ká­já­nak fel­tűnt, hogy a kom­men­te­lők egy ideje ta­lál­ga­tá­sokba bo­csát­koz­nak a kül­se­jé­vel kap­cso­lat­ban. Re­a­gált nekik.

Budapesten forgatták Terence Hill jótékonysági felhívását

Budapesten forgatták Terence Hill jótékonysági felhívását

Ár­ve­résre bo­csájt egy autót, a be­vé­tel­ből a Heim Pál kór­há­zat tá­mo­gatja.

Ár­ve­résre bo­csájt egy autót, a be­vé­tel­ből a Heim Pál kór­há­zat tá­mo­gatja.