CÍMKE: 'vicces fotó'

Feladja a leckét ez a fejtörő: Észreveszed a hibát a képen?

Feladja a leckét ez a fejtörő: Észreveszed a hibát a képen?

A fotón el­sőre semmi kü­lö­nös nem lát­szik, de job­ban meg­nézve, va­lami na­gyon nem stim­mel vele. Hol a bibi?

A fotón el­sőre semmi kü­lö­nös nem lát­szik, de job­ban meg­nézve, va­lami na­gyon nem stim­mel vele. Hol a bibi?

Hoppá, alaposan rászálltak Tóth Gabira, de nem bánta

Hoppá, alaposan rászálltak Tóth Gabira, de nem bánta

Az éne­kesnő hí­re­sen ál­lat­ba­rát, így arc­izma sem rán­dult, ami­kor vá­rat­lan ven­dég lan­dolt a feje búb­ján.

Az éne­kesnő hí­re­sen ál­lat­ba­rát, így arc­izma sem rán­dult, ami­kor vá­rat­lan ven­dég lan­dolt a feje búb­ján.

Felrobbantották a netet: mindenki ezeken a képeken pörög

Felrobbantották a netet: mindenki ezeken a képeken pörög

Nem lehet ab­ba­hagyni a mo­soly­gást, mi­köz­ben eze­ket a ké­pe­ket néz­zük.

Nem lehet ab­ba­hagyni a mo­soly­gást, mi­köz­ben eze­ket a ké­pe­ket néz­zük.

Ezeken a képeken röhög a net: a legkínosabb helyesírási bakik

Ezeken a képeken röhög a net: a legkínosabb helyesírási bakik

Az in­ter­net tele van vic­ces he­lyes­írási hi­bák­kal, ezek­ből sze­mez­get­tünk.

Két dolgot nem értünk ezekkel a képekkel kapcsolatban!

Két dolgot nem értünk ezekkel a képekkel kapcsolatban!

Miért, és megint miért? Miért har­mo­ni­ká­zik va­laki mez­te­le­nül egy mo­só­gép­ben?

Miért, és megint miért? Miért har­mo­ni­ká­zik va­laki mez­te­le­nül egy mo­só­gép­ben, és ezt miért fo­tóz­tatja le va­la­ki­vel? Mi szük­sége az utó­kor­nak ezekre a fel­vé­te­lekre?

Az év legjobb mémjei: ezen nevetett a net 2015-ben

Az év legjobb mémjei: ezen nevetett a net 2015-ben

Zi­mány Linda sze­relme, a kis­kör­úti krá­ter rej­té­lye, a Real Mad­rid égése... eze­ken po­én­kod­tunk leg­job­ban ta­valy a neten!

Ábel Anita 30 évet öregedett

Ábel Anita 30 évet öregedett

A Heti Hetes sztárja igen­csak meg­lepte a ra­jon­góit a mai fo­tó­val

A Heti Hetes csi­nos há­zi­asszo­nya igen­csak meg­lepte a ra­jon­góit a mai fo­tó­val a kö­zös­ségi ol­da­lán

Ilyen rémes trófeákért küzdenek a sportolók

Ilyen rémes trófeákért küzdenek a sportolók

Elő­for­dul, hogy a győz­tes is csak kény­sze­re­det­ten mo­so­lyog a do­bogó te­te­jén. Fura, vic­ces, oly­kor bi­zarr dí­jak­kal lepik meg őket.

Elő­for­dul, hogy a győz­tes is csak kény­sze­re­det­ten mo­so­lyog a do­bogó te­te­jén. Fura, vic­ces, oly­kor bi­zarr dí­jak­kal lepik meg őket. Vit­rinbe vagy a ga­rázs mé­lyére ke­rül­nek?

Pizsamában ment vásárolni a szexi magyar sztáranyuka

Pizsamában ment vásárolni a szexi magyar sztáranyuka - fotó

Har­gi­tai Beát így még biz­to­san nem lát­hat­tad. Koc­kás pi­zsa­má­ban, haj­nali négy­kor egy bolt­ban.

Mateusz a Barcánál, Messit a Realba üldözné

Mateusz a Barcánál, Messit a Realba üldözné

Már a Camp No­u­ban, az ar­gen­tin 10-es számú me­zé­vel fo­tóz­ko­dott. Mi lehet a hát­tér­ben?

Nincs olyan, hogy túl kicsi a gumi!

Nincs olyan, hogy túl kicsi a gumi!

A "nekem ehhez túl nagy" csak rossz duma.

A "nekem ehhez túl nagy" csak rossz duma. Itt a bi­zo­nyí­ték!