CÍMKE: 'versenyző'

Nagy sikert ért el a csinos magyar autóversenyző lány

Nagy sikert ért el a csinos magyar autóversenyző lány

A For­mula-3-as ázsiai baj­nok­ság­ban sze­replő BlackArts Ra­cing pi­ló­tája lesz Keszt­he­lyi Vi­vien.

Nótár Mary segíti győzelemre a Sztárban Sztár énekesnőjét

Nótár Mary segíti győzelemre a Sztárban Sztár énekesnőjét

A mu­la­tós sztár hasz­nos ta­ná­cso­kat adott Sári Évi­nek, aki most va­sár­nap az ő bő­rébe bújik.

Hihetetlen, mire költi a nyereményét A Piramis játékosa

Hihetetlen, mire költi a nyereményét A Piramis játékosa

A Pi­ra­mis­ban egy ked­ves nagy­mama és uno­kája száll­tak ver­senybe a mil­li­ó­kért.

A Pi­ra­mis­ban egy ked­ves nagy­mama és uno­kája száll­tak ver­senybe a mil­li­ó­kért.

Durván beszóltak Tóth Verának, ezt Gabi sem hagyta szó nélkül

Durván beszóltak Tóth Verának, ezt Gabi sem hagyta szó nélkül

Az in­ter­ne­te­zők sze­rint Vera el­fo­gul­tan zsű­rizte a Sz­tár­ban Sztár + 1 kicsi című mű­sor­ban a test­vé­rét.

Az in­ter­ne­te­zők sze­rint Vera el­fo­gul­tan zsű­rizte a Sz­tár­ban Sztár + 1 kicsi című mű­sor­ban a test­vé­rét.

Will Smith miatt nem nézi az amerikai focit Majka

Will Smith miatt nem nézi az amerikai focit Majka

Majka úgy meg­ijedt, hogy örökre le­mon­dott az ame­ri­kai fo­ci­ról. A mű­sor­ve­zető fé­lelme nem alap­ta­lan

Majka úgy meg­ijedt, hogy örökre le­mon­dott az ame­ri­kai fo­ci­ról. A mű­sor­ve­zető fé­lelme nem alap­ta­lan

Kigyúrt felsőtestet villantott a Sztárban Sztár versenyzője

Kigyúrt felsőtestet villantott a Sztárban Sztár versenyzője

Ilyet csak rit­kán lát­ha­tunk.

Ilyet csak rit­kán lát­ha­tunk. Pápai Joci le­dobta a tex­tilt.

Elképesztő, mit műveltek adás előtt a Sztárban Sztár énekesei

Elképesztő, mit műveltek adás előtt a Sztárban Sztár énekesei

Ha ezt a szín­pa­don is hozni tud­ják, ga­ran­tál­tan fel­rob­bant­ják a stú­diót!

Ha ezt a szín­pa­don is hozni tud­ják, ga­ran­tál­tan fel­rob­bant­ják a stú­diót!

Liptai Claudia kislánya aranyérmet nyert Magyarországnak

Liptai Claudia kislánya aranyérmet nyert Magyarországnak

Fan­tasz­ti­kus ered­mény szü­le­tett!

A Nagy duett mű­sor­ve­ze­tője kis­lá­nyát kí­sérte el egy Por­tu­gá­li­á­ban tar­tott nem­zet­közi ae­ro­bic ver­senyre.

Nagy a baj, kerekesszékbe került a Sztárban Sztár versenyzője

Nagy a baj, kerekesszékbe került a Sztárban Sztár versenyzője

Ber­kes Oli­vér még múlt hét ele­jén sé­rült le.

Ber­kes Oli­vér még múlt hét ele­jén sé­rült le, rosszul lé­pett, ezért el­sza­kadt a bo­ka­sza­lagja.

Tragédia: meghalt Ferjáncz Attila, örökös magyar ralibajnok!

Tragédia: meghalt Ferjáncz Attila, örökös magyar ralibajnok!

Egy le­gen­dát vesz­tett el a ma­gyar au­tó­sport. Fer­jáncz At­tila nagy si­ke­re­ket ért el a rali vi­lá­gá­ban.

Nevetve búcsúzott a Star Academy legújabb kiesője

Nevetve búcsúzott a Star Academy legújabb kiesője

Nem volt csa­ló­dott a fris­sen bú­csúzó, hogy el kel­lett hagy­nia az Aka­dé­miát...

Nem volt csa­ló­dott a fris­sen bú­csúzó, hogy el kel­lett hagy­nia az Aka­dé­miát...

Olyan dolog történt Győzikével, amire senki nem számított

Olyan dolog történt Győzikével, amire senki nem számított

Tény­leg hi­va­tá­sos spor­toló lett.

Hó­na­pok óta ma­gya­rázza, hogy ő bi­zony el­in­dul egy fit­nesz­ver­se­nyen, ami most már tény­leg csak egy kar­nyúj­tás­nyira van.