CÍMKE: 'vénasszonyok nyara'

Kiderült, meddig tart még az őszi poloskainvázió

Kiderült, meddig tart még az őszi poloskainvázió

Or­szág­szerte pa­nasz­kod­nak az em­be­rek, hogy te­he­tet­le­nek a bü­dös­bo­ga­rak­kal szem­ben.

10 fok alá süllyed a hőmérséklet, erre kell készülni jövő héten

10 fok alá süllyed a hőmérséklet, erre kell készülni jövő héten

Nap­köz­ben nyá­rias meleg lesz, a haj­na­lok ugyan­ak­kor iga­zán hű­vö­sek lesz­nek.

Azt hiszed, tudtad, miért vénasszonyok nyara?

Azt hiszed, tudtad, miért vénasszonyok nyara?

Azt kell mond­juk, té­vedsz. A pó­kok­nak, ök­rök­nek sok­kal több közük van hozzá, mint a ko­ro­sodó asszo­nyok­nak.

Azt kell mond­juk, té­vedsz. A pó­kok­nak, ök­rök­nek sok­kal több közük van hozzá, mint a ko­ro­sodó asszo­nyok­nak.

Megbolondult az időjárás! Nyárias meleggel búcsúzik a szeptember

Megbolondult az időjárás! Nyárias meleggel búcsúzik a szeptember

Ér­de­mes ki­hasz­nálni a kö­vet­kező pár nap ked­vező idő­já­rá­sát.

Ér­de­mes ki­hasz­nálni a kö­vet­kező pár nap ked­vező idő­já­rá­sát.

Komoly veszélyre figyelmeztetnek a meteorológusok

Komoly veszélyre figyelmeztetnek a meteorológusok

Szer­dán is foly­ta­tó­dik a jó idő...

Szer­dán is foly­ta­tó­dik a vén­asszo­nyok nyara, a me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint azon­ban még­sem árt elő­vi­gyá­za­tos­nak lenni.

Időjárás: Ilyen sokáig élvezhetjük a meleget

Időjárás: Ilyen sokáig élvezhetjük a meleget

Sza­ka­do­zott fel­hő­sáv vonul dél­nyu­gat-nyu­gat felől kelet-észak­ke­let felé, de túl­nyo­móan napos idő vár­ható.

Kiszel Tünde szó szerint vette, hogy itt a vénasszonyok nyara

Kiszel Tünde szó szerint vette, hogy itt a vénasszonyok nyara - Fotó

A tőle meg­szo­kott­hoz ké­pest elég öre­ge­sen öl­tö­zött fel a "de­ko­ra­tív mé­dia­sze­mé­lyi­ség".

Hétvégén vetkőzhetünk

Hétvégén vetkőzhetünk!

Ma még senki ne hagyja ott­hon az es­er­nyőt.

Ma még senki ne hagyja ott­hon az es­er­nyőt. Aztán éljük túl va­la­hogy a pén­te­ket, és hét­vé­gén be­rob­ban a vén­asszo­nyok nyara!

Újra kánikulát ígérnek! Eső sehol sem várható

Újra kánikulát ígérnek! Eső sehol sem várható

Szá­raz és meleg le­vegő ér­ke­zik újra tér­sé­günkbe, csü­tör­tök­től tar­tó­san 30 fok fe­lett lehet a hő­mérő.