CÍMKE: 'véletlen'
FRISS HÍREK

A házaspár se hitt a szemének, amikor kinyitotta a postás csomagját

A házaspár se hitt a szemének, amikor kinyitotta a postás csomagját

Az idős há­zas­pár nem ren­delt sem­mit, a do­bozt csak vé­let­le­nül kap­ták.

Az idős há­zas­pár nem ren­delt sem­mit, a do­bozt csak vé­let­le­nül cí­mezte nekik egy ide­gen férfi.

Olyat posztolt Facebookra az anyuka, amit senkinek sem lett volna szabad látnia

Olyat posztolt Facebookra az anyuka, amit senkinek sem lett volna szabad látnia

A nő több ezer em­ber­rel osz­totta meg, ahogy fél­mez­te­le­nül ma­gá­hoz nyúl.

A nő több ezer em­ber­rel osz­totta meg, ahogy fél­mez­te­le­nül ma­gá­hoz nyúl.

Sírva röhögött az egész stúdió Mádai Vivien erotikus sütijén

Sírva röhögött az egész stúdió Mádai Vivien erotikus sütijén

Le­állt a for­ga­tás...

A ma este adásba ke­rülő Mas­terC­hef VIP for­ga­tá­sát le kel­lett ál­lí­tani, mert a Mokka mű­sor­ve­ze­tője vé­let­le­nül olyat al­ko­tott...

Meglepő titok: Neki köszönheti sikerét a magyar színésznő

Meglepő titok: Neki köszönheti sikerét a magyar színésznő

Per­sze a szí­nésznő átütő te­het­sége egyéb­ként sem ma­radt volna fel­fe­de­zet­len, de mégis...

Elképesztő fotó: 13 év után újra együtt Molnár Anikó és VV Sziszi!

Elképesztő fotó: 13 év után újra együtt Molnár Anikó és VV Sziszi!

A két nő so­káig nem ked­velte egy­mást, most azon­ban vé­let­le­nül össze­fu­tot­tak a spa­nyol ten­ger­par­ton.

Kínosan bukott le a botcsinálta csábító - egyszerre 32 nő előtt

Kínosan bukott le a botcsinálta csábító - egyszerre 32 nő előtt

Is­mer­ke­dés­kor na­gyon fon­tos az elő­vi­gyá­za­tos­ság, na meg az is, hogy a tech­nika ör­döge ne vic­cel­jen.

Élete videóját akarta megcsinálni, de valami közbejött...

Élete videóját akarta megcsinálni, de valami közbejött...

...és így a vé­let­len­nek kö­szön­he­tően el­ké­szí­tette élete leg­vic­ce­sebb vi­de­ó­ját!