CÍMKE: 'vegán'
FRISS HÍREK

Vegánok és paleósok összefogtak, itt az új szuperdiéta

Vegánok és paleósok összefogtak, itt az új szuperdiéta

Mark Hyman ame­ri­kai orvos ta­lálta ki a di­é­ta­őrü­le­tet, ami két ét­ren­det kom­bi­nál: a paleo és a vegán ét­ren­de­ket.

Mark Hyman ame­ri­kai orvos ta­lálta ki a leg­újabb di­é­ta­őrü­le­tet, ami két ét­ren­det kom­bi­nál.

Szereted az olasz kajákat? Akkor ezt a finomságot most kell megfőznöd

Szereted az olasz kajákat? Akkor ezt a finomságot most kell megfőznöd

Az olasz éte­lekre va­lódi pa­ra­di­csom­szószt te­gyél. Így ké­szül az igazi szúgó.

Az olasz éte­lekre va­lódi pa­ra­di­csom­szószt te­gyél. Meg­mu­tat­juk, hogy ké­szül az igazi, hi­te­les szúgó.

Sütés nélkül készül ez a csokis-eperkocka!

Sütés nélkül készül ez a csokis-eperkocka!

Talán nem vagy ki­fe­je­zet­ten édes­szájú, de néha még te is meg­kí­vánsz va­lami desszer­tet. Ha ügyelsz a vo­na­la­idra, és oda­fi­gyelsz az egész­sé­gedre, akkor most meg­ta­lál­tad a tö­ké­le­tes re­cep­tet

Nem vagy édes­szájú, de néha meg­kí­vánsz va­lami desszer­tet. Ez a tö­ké­le­tes re­cept, ha ügyelsz a vo­na­la­idra és az egész­sé­gedre

Ilyen bizarr húsvéti kelléket még életedben nem láttál

Ilyen bizarr húsvéti kelléket még életedben nem láttál

Úgy­sem jössz rá, mit látsz a képen!

Fo­gad­junk, hogy nem jössz rá, mit látsz a képen! És ez nem il­lú­zió, hi­szen tesz­tel­tük!

Így reagál a magyar gyomor: Komoly próbatétel a vegán-kihívás

Így reagál a magyar gyomor: Komoly próbatétel a vegán-kihívás

Csir­ke­pör­költ csirke nél­kül és rob­ban­tott currys csoda.

Csir­ke­pör­költ csirke nél­kül és rob­ban­tott currys csoda. Ember le­gyen a tal­pán, aki le­gyűri...

Kenyér helyett ezt edd reggelire! 2 perc a mikróban, és kész

Kenyér helyett ezt edd reggelire! 2 perc a mikróban, és kész

Süss egész­sé­ges pék­sü­te­ményt!

Süss ott­hon egész­sé­ges pék­sü­te­ményt. Ez a liszt nél­kül ké­szült buci min­den ke­nyér utáni vá­gya­dat ki­elé­gíti. Di­é­tá­zók­nak hi­ány­pótló.

Itt a karfiol nagy átváltozása, ilyen finom vacsorát még nem ettél

Itt a karfiol nagy átváltozása, ilyen finom vacsorát még nem ettél

Könnyed, ízes va­csora di­é­tá­zók­nak. Nem kell sokat bab­rál­nod vele, 10 perc alatt el­ké­szül.

Így lett végre egészséges a magyarok kedvenc nasija! 5 perc alatt elkészül

Így lett végre egészséges a magyarok kedvenc nasija! 5 perc alatt elkészül

Hidd el, el­len­áll­ha­tat­lan!

Ez a könnyen el­ké­szít­hető cse­mege min­denki ked­vence. Csak egész­sé­ges össze­te­vők­ből áll, így nincs olyan diéta, amibe ne lenne be­il­leszt­hető. Hidd el, el­len­áll­ha­tat­lan!

Cukormentes mennyország: málnás kókuszkocka

Cukormentes mennyország: málnás kókuszkocka

A kó­kusz­kocka mor­zsás tész­tá­já­nál fi­no­mab­bat még nem kós­tol­tál! Rá­adá­sul mindez mál­ná­val kom­bi­nálva maga a menny­or­szág.

A kó­kusz­kocka mor­zsás tész­tá­já­nál fi­no­mab­bat még nem kós­tol­tál! Rá­adá­sul mindez mál­ná­val kom­bi­nálva maga a menny­or­szág. A süti el­ké­szí­tése pedig na­gyon egy­szerű.

Csak növényi tejet kapott, belehalt az alultápláltságba a csecsemő!

Csak növényi tejet kapott, belehalt az alultápláltságba a csecsemő!

Jót akar­tak a szü­lők, de saj­nos ka­taszt­rófa lett a vége.

Jót akar­tak a szü­lők, de saj­nos ka­taszt­rófa lett a vége. Ren­ge­teg szen­ve­dés után éhen halt a 7 éves kisfiú.

Elfogyott otthon a tojás? 7 zseniális ötlet, hogy helyettesítsd

Elfogyott otthon a tojás? 7 zseniális ötlet, hogy helyettesítsd

Süt­nél va­la­mit, de nincs kéz­nél tojás? Most meg­mu­tat­juk mi­lyen egy­sze­rűen tudod he­lyet­te­sí­teni!

Süt­nél va­la­mit, de nincs kéz­nél tojás? Most meg­mu­tat­juk mi­lyen egy­sze­rűen tudod he­lyet­te­sí­teni! Ezek az öt­le­tek se­gí­te­nek akkor is ha vegán vagy és nincs öt­le­ted mi­lyen to­jás­men­tes sü­te­ményt ké­szíts ma­gad­nak.

Ettől dobsz egy hátast: Tavaszi sztárzöldségből vegaszalonna!

Ettől dobsz egy hátast: Tavaszi sztárzöldségből vegaszalonna!

Vega vagy? Azért még nem kell le­mon­da­nod a sült sza­lonna él­ve­ze­té­ről!

Vega vagy, eset­leg di­é­tá­zol? Azért még nem kell le­mon­da­nod a sült sza­lonna él­ve­ze­té­ről! Van meg­ol­dás, mu­tat­juk!

Paleo, csokis kókusztallér csak 4 összetevőből

Paleo, csokis kókusztallér csak 4 összetevőből

Sütés nél­kül, kis mik­rós se­gít­ség­gel ké­szül ez a mennyei, kó­ku­szos-cso­kis fi­nom­ság. Hús­vétra is remek!

Sütés nél­kül, kis mik­rós se­gít­ség­gel ké­szül ez a mennyei, kó­ku­szos-cso­kis fi­nom­ság. Hús­vétra is remek!

Liszt nélkül készül a kókuszos, csokis kekszcsoda

Liszt nélkül készül a kókuszos, csokis kekszcsoda

Dup­la­cso­kis kó­kusz­keksz.

Egy­sze­rűen el­ké­szít­hető, kifi­no­mult re­cept cso­ko­lá­dé­imá­dók­nak. Dup­la­cso­kis kó­kusz­keksz.

Szuper nasi a diétához: Zéró liszt magroppancs

Szuper nasi a diétához: Zéró liszt magroppancs

Meg­meli az ener­gia­szin­ted, és finom!

A nap kö­ze­pén le­esik az ener­gia­szin­ted, ám nem sze­ret­nél enni semmi hiz­la­lót? Ez a mag­rop­pancs át­len­dít a holt­pon­ton, és újra a csú­cson foly­tat­ha­tod!

Nem hizlal többé a nasi: Cukor- és lisztmentes lett az almaropogós!

Nem hizlal többé a nasi: Cukor- és lisztmentes lett az almaropogós!

Meleg, il­la­to­san bu­bo­ré­kozó sült alma, me­lyet ro­po­gós mor­zsa takar, és a te­te­jén a hideg, lágy va­ní­lia­fagy­lalt ko­ro­náz meg.

Felejtsd el a tortalapot, mutatunk valami sokkal jobbat!

Felejtsd el a tortalapot, mutatunk valami sokkal jobbat!

Pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­he­ted

El­ké­pesz­tően meg­lepő ötlet, le­hi­dalsz tőle! Gye­rek­já­ték el­ké­szí­teni, pil­la­na­tok alatt meg­van. Süt­he­ted is, de nyer­sen is jó. Min­den kí­ván­sá­god tel­je­sül!

Csokis kávébomba a legújabb diétás álomfalat

Csokis kávébomba a legújabb diétás álomfalat

Egy va­dí­tóan finom ká­vé­kré­mes desszert, mely a mély­hű­tő­ből ki­véve a leg­él­ve­ze­te­sebb.

Egy va­dí­tóan finom ká­vé­kré­mes desszert, mely a mély­hű­tő­ből ki­véve a leg­él­ve­ze­te­sebb. Di­é­tás, így min­denki bát­ran eheti.

Vérfagyasztó videóval sokkol Steiner Kristóf

Vérfagyasztó videóval sokkol Steiner Kristóf

A vegán élet­mód egy vá­lasz­tás, ami senki szá­mára nem kö­te­lező. De...

A vegán élet­mód egy vá­lasz­tás, ami senki szá­mára nem kö­te­lező. De ha meg­né­zed ezt a vi­deót, talán te is fon­to­lóra ve­szed a dol­got...

22 év veganizmus után ezt történt a lánnyal, amikor húst evett

22 év veganizmus után ezt történt a lánnyal, amikor húst evett

A steak lett a ked­vence.

Az nem de­rült ki, hogy miért lett elege a nö­vény­alapú táp­lál­ko­zás­ból. Az vi­szont bi­zo­nyos, hogy na­gyon él­vezte!

Ez a chips lett a diétázók kedvence! Olyan finom, nem lehet abbahagyni

Ez a chips lett a diétázók kedvence! Olyan finom, nem lehet abbahagyni

Roz­ma­ring­gal fű­sze­re­zett nasi, amit kép­te­len­ség ab­ba­hagyni. Egész­sé­ges, egy­sze­rűen el­ké­szít­hető, za­ma­tos, ro­po­gós

A legújabb diétás süticsoda, amit 2 perc alatt elkészíthetsz

Diétás süticsoda, amit 2 perc alatt elkészíthetsz

Szu­per könnyű bög­rés süti

Szu­per bög­rés süti, ami nem csak finom, de egész­sé­ges is. Nincs benne se liszt, se tej, se cukor, és mind­ezt egy szem­pil­lan­tás alatt össze­dob­ha­tod.

Visszamaradt a fejlődésben a vegán anya kisbabája

Visszamaradt a fejlődésben a vegán anya kisbabája

Alig adott enni a 11 hó­na­pos kisfi­ú­nak, aki na­gyon le­fo­gyott, és sú­lyos ki­üté­sek je­len­tek meg rajta.

Alig adott enni a 11 hó­na­pos kisfi­ú­nak, aki na­gyon le­fo­gyott, és sú­lyos ki­üté­sek je­len­tek meg rajta.

Megújult a tiramisu, egészségesebb lett, mint valaha

Megújult a tiramisu, egészségesebb lett, mint valaha

Ezt a ti­ra­mi­sut még a leg­szi­go­rúbb di­é­tát kö­ve­tők is fo­gyaszt­hat­ják, mert cukor és bú­za­liszt nél­kül ké­szül

Ezt a ti­ra­mi­sut még a leg­szi­go­rúbb di­é­tát kö­ve­tők is fo­gyaszt­hat­ják. Cukor és bú­za­liszt nél­kül ké­szül, mégis mennye­ien finom.

Sütés nélkül készül a legújabb diétás süti: citromos kókuszfalat

Sütés nélkül készül a legújabb diétás süti: citromos kókuszfalat

Ez­út­tal egy sü­tibe ke­rült a di­é­tá­zók két nagy ked­vence, a kó­kusz és a cit­rom. De ezzel még nincs vége! Ebben a fi­nom­ság­ban a leg­jobb, hogy süt­nöd sem kell, most fi­gyelj!

Nincs lehetetlen: Így készül a diétás kürtőskalács

Nincs lehetetlen: Így készül a diétás kürtőskalács

Ké­szíts ott­hon di­é­tás kür­tős­ka­lá­csot!

Ne foszd meg magad a leg­nép­sze­rűbb sü­ti­től! Ké­szíts ott­hon di­é­tás kür­tős­ka­lá­csot!

Ez az egészséges fasírt lett az ősz legnagyobb diétás kedvence

Ez az egészséges fasírt lett az ősz legnagyobb diétás kedvence

Ez a di­é­tás fa­sírt az ide­á­lis étel: főzés-sütés nem teszi tönkre a benne lévő vi­ta­mi­no­kat.

Ez a di­é­tás fa­sírt az ide­á­lis étel: főzés-sütés nem teszi tönkre a benne lévő vi­ta­mi­no­kat.

A vegák rémálma! Húst találtak a banánban!

A vegák rémálma! Húst találtak a banánban!

Vega vagy és azt hit­ted, a banán vagy a füge tö­ké­le­tes étel a szá­modra? Gon­dold újra! Még ezek­ben az egy­szerű gyü­möl­csök­ben is lehet ál­lati ere­detű anyag!

Vega vagy és azt hit­ted, a banán vagy a füge tö­ké­le­tes étel a szá­modra? Gon­dold újra!