CÍMKE: 'városliget'

Tesztüzem, kilenc négylábúval

Tesztüzem, kilenc négylábúval

El­ké­szült ha­zánk leg­komp­le­xebb ku­tyás él­mény­parkja.

El­ké­szült ha­zánk leg­komp­le­xebb ku­tyás él­mény­parkja a Vá­ros­li­get­ben. Je­len­leg a teszt­üzem zaj­lik, a vissza­jel­zé­sek po­zi­tí­vak.

Kíváncsi vagy, milyen lesz a megújult Városliget? Megmutatjuk!

Kíváncsi vagy, milyen lesz a megújult Városliget? Megmutatjuk!

Ja­vá­ban zaj­lik a Vá­ros­li­get park­fel­újí­tása, a ter­vek sze­rint több mint ezer új fát ül­tet­nek majd.

Ellepték a Pokémonok a Városligetet!

Ellepték a Pokémonok a Városligetet!

A Po­kémon Go já­té­ko­sok szom­ba­ton a Vá­ros­li­get­ben va­dász­hat­tak a kis ször­nyecs­kékre.

Botrány: Külföldi turista rúgta szájba a magyar rendőrt a Városligetben!

Botrány: Külföldi turista rúgta szájba a magyar rendőrt a Városligetben!

A 21 éves fran­cia fi­a­tal­em­ber a Liget-pro­jekt el­leni til­ta­ko­zá­son vett részt, ott tör­tént az in­ci­dens is...

Malacsütéssel búcsúznak 2015-től a Városligetben

Malacsütéssel búcsúznak 2015-től a Városligetben

In­gye­nes óév­bú­csúz­tató fesz­ti­vál kez­dő­dött a Vaj­da­hu­nyad vár­ban ked­den.