CÍMKE: 'vámpír ági'

Vezetés közben őrült meg Csonka András

Vezetés közben őrült meg Csonka András

And­rás szá­mára ki­apaszt­ha­tat­lan hu­mor­for­rást je­lent az app­li­ká­ció...

And­rás szá­mára ki­apaszt­ha­tat­lan hu­mor­for­rást je­lent az app­li­ká­ció, ami­vel ontja ma­gá­ból a jobb­nál jobb vi­de­ó­kat. Most ezt.

Csonka András végre megint alkot: Vámpír Ági visszatért

Csonka András végre megint alkot: Vámpír Ági visszatért

Lehet élni nél­küle, de fe­les­le­ges...

A szí­nész jó­vol­tá­ból újabb ge­ne­rá­ció keres rá a Mó­nika show emb­le­ma­ti­kus sze­rep­lő­jére. Lehet élni nél­küle, de fe­les­le­ges...

Emlékszel még "Vámpír" Ágira? Csonka András megidézi

Emlékszel még "Vámpír" Ágira? Csonka András megidézi

Sze­ren­csére Csonka And­rás is rá­ka­pott a kü­lö­nös al­kal­ma­zás hasz­ná­la­tára és po­koli jól is csi­nálja.