CÍMKE: 'valóságshow'

Csúnyán átverték: Fájdalmáról vallott Baukó Éva

Csúnyán átverték: Fájdalmáról vallott Baukó Éva

Baukó Éva igyek­szik ta­nulni a hi­bá­i­ból, de nem min­dig si­ke­rül neki.

Itt az igazság: elárulta, mitől fogyott 20 kilót Molnár Anikó

Itt az igazság: elárulta, mitől fogyott 20 kilót Molnár Anikó

Mol­nár Anikó hosszú idő után, ismét szí­ve­sen néz tü­körbe. Me­g­ért­jük, na­gyon jól néz ki.

Nem hittünk a szemünknek: Mi történt Baukó Évával

Nem hittünk a szemünknek: Mi történt Baukó Évával

Baukó Éva még min­dig tud meg­le­pe­tést okozni, pedig azt hit­tük, nincs több a tar­so­lyá­ban.

Baukó Éva még min­dig tud meg­le­pe­tést okozni, pedig azt hit­tük, nincs több a tar­so­lyá­ban.

Ez most komoly? Újabb őrült ötlettel állt elő Alekosz

Ez most komoly? Újabb őrült ötlettel állt elő Alekosz

Ale­kosz fan­tá­zi­ája ha­tár­ta­lan, min­den napra van egy sok­koló öt­lete.

Ale­kosz fan­tá­zi­ája ha­tár­ta­lan, min­den napra van egy sok­koló öt­lete. Mos­ta­ná­ban már az is­me­rő­sei sem tud­nak el­iga­zodni rajta.

Nem jó, ha szex közben mozog a nő

Nem jó, ha szex közben mozog a nő

Leg­alábbis Ale­kosz sze­rint. Bi­zarr vé­le­mé­nyét egy Fa­ce­book poszt­ban ecse­telte a va­ló­ság­show sztár.

Leg­alábbis Ale­kosz sze­rint. Bi­zarr vé­le­mé­nyét egy Fa­ce­book poszt­ban ecse­telte a va­ló­ság­show sztár.

Megrázó hírt kaptunk: holtan találtak a 26 éves, terhes tévésztárra

Megrázó hírt kaptunk: holtan találtak a 26 éves, terhes tévésztárra

A fi­a­tal nő a szü­le­tés­napi bu­lija után szinte azon­nal meg­halt, az utcán ta­lál­tak rá esz­mé­let­len ál­la­pot­ban.

Ezt már nehéz feldolgozni: Alekosz újabb képtelen ötlettel állt elő

Ezt már nehéz feldolgozni: Alekosz újabb képtelen ötlettel állt elő

Ale­kosz nem bír ma­gá­val, min­den­áron sze­re­pelni akar.

Ale­kosz nem bír ma­gá­val, min­den­áron a fi­gye­lem kö­zép­pont­já­ban akar ke­rülni.

Itt vannak a részletek, így meztelenkedne a tévében Cicciolina

Itt vannak a részletek, így meztelenkedne a tévében Cicciolina

El­ké­pesztő öt­let­tel ruk­kolt elő!

A ma­gyar sztár el­ké­pesztő öt­let­tel és ter­vek­kel ruk­kolt elő!

Durván kiakadt, mindenkinek beszólt Baukó Éva

Durván kiakadt, mindenkinek beszólt Baukó Éva

A vé­le­mé­nyét soha nem tartja meg.

A vé­le­mé­nyét soha nem tartja ma­gá­ban az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő, aki az iga­záért a vég­te­len­sé­gig kiáll.

Megtagadta a gyógyszeres kezelést a magyar sztár

Megtagadta a gyógyszeres kezelést a magyar sztár

Mol­nár Anikó rég­óta szen­ved a be­teg­ség­től, de talán most ja­vu­lás áll­hat be az ál­la­po­tá­ban.

Mol­nár Anikó rég­óta szen­ved a be­teg­ség­től, de talán most ja­vu­lás áll­hat be az ál­la­po­tá­ban.

Íme, a lista: ezek a sztárok az új magyar valóságshow szereplői!

Íme, a lista: ezek a sztárok az új magyar valóságshow szereplői!

Au­gusz­tus­ban ke­rül­nek a kép­er­nyőre, on­nan­tól kezdve egy egész or­szág te­kint­het bele a min­den­nap­ja­ikba.

A hí­res­sé­gek au­gusz­tus­ban ke­rül­nek a kép­er­nyőre, on­nan­tól kezdve egy egész or­szág te­kint­het bele a min­den­nap­ja­ikba.

Vallomást tett, börtönbe kerülhet VV Fanni feltételezett gyilkosa

Vallomást tett, börtönbe kerülhet VV Fanni feltételezett gyilkosa

Szinte biz­tos, hogy jövő no­vem­ber vé­géig elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban marad, majd jó né­hány év bör­tönt kap.

Kolbásszal kényezteti magát a Kossuth-díjas énekesnő

Kolbásszal kényezteti magát a Kossuth-díjas énekesnő

Bangó Mar­git sze­ret jókat enni.

Bangó Mar­git sze­ret jókat enni, de néha nincs ideje rá.

Évekig hallgatott Árpa Attila, most kitálalt: szégyelli, amit csinált

Évekig hallgatott Árpa Attila, most kitálalt: szégyelli, amit csinált

A va­ló­ság­show mű­fa­já­nak egyik ma­gyar­or­szági meg­ho­no­sí­tója Azu­rák Csaba TV2-es mű­so­rá­ban be­szélt a rész­le­tek­ről.

A va­ló­ság­show mű­fa­já­nak egyik ma­gyar­or­szági meg­ho­no­sí­tója Azu­rák Csaba TV2-es mű­so­rá­ban be­szélt a rész­le­tek­ről.

Nem hajlandó a hazugságvizsgálatra VV Fanni állítólagos gyilkosa

Nem hajlandó a hazugságvizsgálatra VV Fanni állítólagos gyilkosa

A lány vagy annak holt­teste még min­dig nincs meg.

A lány vagy annak holt­teste még min­dig nincs meg.

Baukó Éva megsértődött és kitálalt

Baukó Éva megsértődött és kitálalt

Vérig sér­tet­ték, és ezt nem tar­totta ma­gá­ban: el­árulta, ho­gyan ké­szül­tek a va­ló­ság­show-k, amik­ben sze­re­pelt!

Vérig sér­tet­ték, és ezt nem tar­totta ma­gá­ban: el­árulta, ho­gyan ké­szül­tek a va­ló­ság­show-k, amik­ben sze­re­pelt!

Most kaptuk a hírt, kisbabát vár a milliomosnő

Most kaptuk a hírt, kisbabát vár a milliomosnő

Alig 20 éve­sen néz anyai örö­mök elé...

Bom­ba­ként rob­bant a hír, hogy a híres-hír­hedt Kar­das­hian-klán alig 20 éves szex­bom­bája anyai örö­mök elé néz.

Gyászol Molnár Anikó, örökre elveszítette szeretett édesapját

Gyászol Molnár Anikó, örökre elveszítette szeretett édesapját

Mol­nár Anikó édes­apja el­ment.

Alig né­hány órája, hogy Mol­nár Anikó édes­apja örökre le­hunyta a sze­mét.

Ingyen luxusalbérletet hirdetnek Budapesten, de van egy feltétel...

Ingyen luxusalbérletet hirdetnek Budapesten, de van egy feltétel...

Már több szá­zan je­lent­kez­tek, de még min­dig van kiadó szoba a pa­no­rá­más in­gat­lan­ban.

Botrány: Durván átverték Molnár Anikót

Botrány: Durván átverték Molnár Anikót

Mol­nár Ani­kó­nak elege lett ...

Mol­nár Ani­kó­nak elege lett a dur­va­ság­ból a hazug em­be­rek­ből, akik nem csak a hét­köz­nap­jait ke­se­rí­tik meg, de anya­gi­lag is meg­ká­ro­sít­ják.

Elképesztő fotó: 13 év után újra együtt Molnár Anikó és VV Sziszi!

Elképesztő fotó: 13 év után újra együtt Molnár Anikó és VV Sziszi!

A két nő so­káig nem ked­velte egy­mást.

A két nő so­káig nem ked­velte egy­mást, most azon­ban vé­let­le­nül össze­fu­tot­tak a spa­nyol ten­ger­par­ton.

Balhézó, szeximádó csajok az új magyar reality sztárjai!

Balhézó, szeximádó csajok az új magyar reality sztárjai!

Int­ri­ká­ban nem lesz hiány!

A dögös lá­nyok három fi­ú­val és a volt pa­si­ja­ik­kal száll­nak harcba a nye­re­mé­nyért, hisz­ti­ben és int­ri­ká­ban nem lesz hiány!

Gyilkos valóságshow indul: félmilliárdot kap, aki túléli!

Gyilkos valóságshow indul: félmilliárdot kap, aki túléli!

Erő­szak, medve, gyil­kos­ság...

A je­lent­ke­zők­nek alá kel ír­niuk, az éle­tük a tét. Fél­mil­li­ár­dot zse­bel be, aki nem hal meg és ki­bírja a ki­lenc hó­na­pot. Egy ame­ri­kai je­lent­kező is van.

Lebukott: Zsúfolt klubban kéjelgett szeretője ölében a dögös tévésztár!

Lebukott: Zsúfolt klubban kéjelgett szeretője ölében a dögös tévésztár!

A bár­ban már min­denki csak őket nézte.

Még az sem za­varta az intim pil­la­nat­ban, hogy a bár­ban már min­denki csak őket nézte.

Elképesztő követeléssel állt elő Michael Jackson orvosa!

Elképesztő követeléssel állt elő Michael Jackson orvosa!

Meg­döb­bentő ter­vet eszelt ki, hogy fel­len­dítse anyagi hely­ze­tét!

Con­rad Mur­ray egyre na­gyobb pénz­ügyi gon­dok­kal küzd, mióta ki­ta­szí­totta a szakma.

Keményen nekiment egykori csatornájának Náray Tamás

Keményen nekiment egykori csatornájának Náray Tamás

A mai kí­ná­lat os­toba és egy­síkú.

A leg­si­ke­re­sebb hazai di­vat­dik­tá­tor már nem néz tévét, sze­rinte a kí­ná­lat egy­síkú, os­toba és unal­mas.

Anyaszült meztelenül szelfizett a valóságshow sztárpárja!

Anyaszült meztelenül szelfizett a valóságshow sztárpárja!

A be­vál­la­lós sze­rel­me­sek egy ro­man­ti­kus nya­ra­lá­son pó­zol­tak pu­cé­ran. Ero­ti­kus akt­fo­tó­juk azon­nal fel­rob­ban­totta a netet!

Kamerák előtt dobta ki hatalmas melleit a vak valóságshow-sztár!

Kamerák előtt dobta ki hatalmas melleit a vak valóságshow-sztár!

Nem érte be azzal, hogy egyik mel­lé­ről le­csú­szott a felső.

Nem érte be azzal, hogy egyik mel­lé­ről le­csú­szott a felső. Egy hir­te­len öt­let­től ve­zé­relve úgy dön­tött, mind­két mel­lét meg­mu­tatja az au­tó­ban ülve!

Kitiltották a lóversenyről a valóságshow meztelenkedő sztárjait!

Kitiltották a lóversenyről a valóságshow meztelenkedő sztárjait!

Óri­ási bot­rány tört ki Ang­li­á­ban!

Óri­ási bot­rány tört ki, ami­kor a két szex­bomba elő­kapta ha­tal­mas mel­lét.

Mi a közös Madonnában, a Rolling Stones-ban és a TV2-ben?

Mi a közös Madonnában, a Rolling Stones-ban és a TV2-ben?

Elég sok, rá­adá­sul a sor még bő­vít­hető, hi­szen az em­lí­tet­te­ken túl Elt­hon John és a U2 is ugyan­azt a tech­ni­kát hasz­nálja.

Úgy be volt állva a valóságshow-sztár, hogy a bokorban kötött ki

Úgy be volt állva a valóságshow-sztár, hogy a bokorban kötött ki

A celeb annyit ívott, hogy el­vesz­tette egyik ci­pő­jét, ami­nek az lett a vége, hogy be­esett a bo­korba.

Csak a műsor miatt jött Magyarországra a TV2 felfedezettje

Csak a műsor miatt jött Magyarországra a TV2 felfedezettje

Ko­moly dön­tésre szánta el magát az a ma­gyar szár­ma­zású svéd lány, aki szom­bat este a Star Academy-ben pró­bál sze­ren­csét.

Ko­moly dön­tésre szánta el magát az a ma­gyar szár­ma­zású svéd lány, aki szom­bat este a Star Academy-ben pró­bál sze­ren­csét.

Őrülten szexi szelfivel búcsúzik Magyarországtól az egykori RTL-es!

Őrülten szexi szelfivel búcsúzik Magyarországtól az egykori RTL-es!

El­köl­tö­zik Ma­gyar­or­szág­ról a va­ló­ság­show-hős.

El­köl­tö­zik Ma­gyar­or­szág­ról az egy­kor min­den este az RTL Klu­bon fel­tűnő va­ló­ság­show-hős. A bú­csút egy szexi szelfi­vel tette még szo­mo­rúbbá. Re­mél­jük nem kell vég­le­ge­sen bú­csút in­te­nünk a kerek ido­mok­nak...

El sem fogod hinni! Kiderült, miért vált munkát Szabó Zsófi!

El sem fogod hinni! Kiderült, miért vált munkát Szabó Zsófi!

A mű­sor­ve­zető és párja nehéz fába vágja a fej­szét! Most azt is el­árul­ták, mér­föld­kő­höz ér­ke­zett a kap­cso­la­tuk!

A csi­nos mű­sor­ve­zető és párja nehéz fába vágja a fej­szét! Most azt is el­árul­ták, mér­föld­kő­höz ér­ke­zett a kap­cso­la­tuk!

Kamerák előtt fojtogatta feleségét a feldühödött férfi!

Kamerák előtt fojtogatta feleségét a feldühödött férfi!

Sza­bá­lyo­san sok­kot kap­tak a nézők.

Sza­bá­lyo­san sok­kot kap­tak a nézők, ami­kor az egyik va­ló­ság­show sze­rep­lője a vita he­vé­ben ne­ki­esett fe­le­sé­gé­nek, és meg­pró­bálta meg­foj­tani.

Te bevállalnád a legújabb pucér valóságshow-t?

Te bevállalnád a legújabb pucér valóságshow-t?

Dur­vább, mint az elő­dei vol­tak.

Aki­nek nem volt elég a pucér ran­di­mű­sor, az most meg­néz­heti a leg­újabb angol re­a­li­tyt, ami még dur­vább, mint az elő­dei vol­tak.

Ők voltak a ValóVilág válogatásának legdurvább arcai!

Ők voltak a ValóVilág válogatásának legdurvább arcai!

Ez lesz a leg­bot­rá­nyo­sabb szé­ria?

Kor­mány­tiszt­vi­selő és transz­vesz­tita is van a je­lent­ke­zők kö­zött. Úgy tűnik, ez lesz a leg­bot­rá­nyo­sabb szé­ria.

30 másodperc alatt elégült ki az RTL fiatal sztárja!

30 másodperc alatt elégült ki az RTL fiatal sztárja!

Gyor­san ment a dolog...

Gyor­san ment a dolog, az aktus az ele­jé­től a vé­géig mind­össze egy szem­pil­lan­tás volt...

Ők a meztelenkedős reality legújabb áldozatai

Ők a meztelenkedős reality legújabb áldozatai

A dol­gok nem úgy sül­tek el, aho­gyan sze­ret­ték volna. Pár­ke­re­sé­sük csú­nya ku­darcba ful­ladt.

A dol­gok nem úgy sül­tek el, aho­gyan sze­ret­ték volna. Pár­ke­re­sé­sük csú­nya ku­darcba ful­ladt.

Nagy bejelentést tett a TV2

Nagy bejelentést tett a TV2

Kedd­től je­lent­kez­het­nek a ma­gu­kat te­het­sé­ges­nek tartó em­be­rek.

Kedd­től je­lent­kez­het­nek a TV2-nél azok a ma­gu­kat te­het­sé­ges­nek tartó em­be­rek, akik sze­ret­né­nek be­futni éne­kes­ként a csa­torna új re­a­lity-jében.

Ezek a sztárok bármit bevállalnának a pénzért

Ezek a sztárok bármit bevállalnának a pénzért

Min­dig van egy összeg, ami­ért igen.

A múlt héten in­dult el a VIASAT3 mez­te­len­ke­dős mű­sora. Vok­sán Virág és Mé­szá­ros Dóra el­árul­ták, hogy be­vál­lal­nák-e a pu­cér­sá­got a ka­me­rák előtt.

Már forog Magyarország legdurvább reality-je

Már forog Magyarország legdurvább reality-je

Ta­vasz­tól ala­po­san befűt né­ző­i­nek a Vi­a­sat3. El­in­dít­ják mez­te­len va­ló­ság­show-jukat.

Ta­vasz­tól ala­po­san befűt né­ző­i­nek a Vi­a­sat3. El­in­dít­ják mez­te­len va­ló­ság­show-jukat.

Babáját kockáztatja a forgatásokkal a terhes RTL-es!

Babáját kockáztatja a forgatásokkal a terhes RTL-es!

Ter­he­sen vág bele a Farmba.

Több­he­tes ter­he­sen vág bele a Farmba az egyik ver­senyző, pedig a műsor által meg­kö­ve­telt ke­mény fi­zi­kai mun­ká­val ve­szé­lyez­teti a mag­za­tot.

Hatalmas melleivel hódít a világ legdögösebb reality sztárja!

Hatalmas melleivel hódít a világ legdögösebb reality sztárja!

Holly Hagan-ről eddig nem sokat hall­hat­tunk, de­kol­tá­zsá­nak lát­vá­nyá­tól azon­ban el­akadt a sza­vunk.

Tragédiába torkollhat az RTL Klub valóságshow-ja

Tragédiába torkollhat az RTL Klub valóságshow-ja

Tina ál­dott ál­la­pota el­le­nére is vál­lalta a Fram­ban rá váró meg­pró­bál­ta­tá­so­kat. De vajon szá­molt a leg­rosszabb es­he­tő­ség­gel is? Aligha!

Tina ál­dott ál­la­pota el­le­nére is vál­lalta a Fram­ban rá váró meg­pró­bál­ta­tá­so­kat. De vajon szá­molt a leg­rosszabb es­he­tő­ség­gel is? Aligha!

Megmutatta pucér hátsóját az átműtött tinisztár

Megmutatta pucér hátsóját az átműtött tinisztár

Kim Kar­das­hian leg­ki­sebb húga ero­ti­kus vi­de­ó­já­val tett róla, hogy min­denki megint a tes­té­vel le­gyen el­fog­lalva.

Kim Kar­das­hian leg­ki­sebb húga ero­ti­kus vi­de­ó­já­val tett róla, hogy min­denki megint a tes­té­vel le­gyen el­fog­lalva.

ValóVilág: a műsor, ami vonzza a drogokat és törvénysértést

ValóVilág: a műsor, ami vonzza a drogokat és törvénysértést

Ká­bí­tó­sze­rek, ve­re­ke­dé­sek.

A va­ló­ság­show majd­nem min­den szé­ri­á­jára jut egy dro­gos tör­té­net. Vagy egy ki­sebb-na­gyobb testi sér­tés.

Elképesztő! Testépítő lett Gáspár Győzike

Elképesztő! Testépítő lett Gáspár Győzike

A show­man fi­a­tal test­épí­tők lát­tán dön­tött úgy, hogy ő is ki­gyúrja magát.

A show­man fi­a­tal test­épí­tők lát­tán dön­tött úgy, hogy ő is ki­gyúrja magát, hi­szen tö­ké­le­tes kül­alakra vá­gyik.

Győzike magára rántotta a sajtót! Mit kap érte Bea asszonytól?

Győzike magára rántotta a sajtót! Mit kap érte Bea asszonytól?

Hol van már a zeb­ra­minta? Győ­zike be­tűkre vál­tott!

Hol van már a zeb­ra­minta? Győ­zike be­tűkre vál­tott! Új­ság­cik­kek­ből össze­tol­dott öl­töny­ben pa­rá­dé­zott szil­vesz­ter­kor. Az össz­ha­tás vi­szont elég fur­csára si­ke­re­dett. Neked, hogy tet­szik az ext­rém öl­tö­zet?

BB Évit zaklatják otthonában. Veszélyben az élete

BB Évit zaklatják otthonában. Veszélyben az élete

BB Évi nagy­ma­mája attól fél, hogy uno­ká­ját va­laki meg­veri, netán el­ve­szi az éle­tét.

Kutyajó képek Kim Kardashianról

Kutya jó képek Kim Kardashianról

Egy kutya le­má­solta Kim Kar­das­hian szexi fo­tóit.

A vi­lág­háló leg­nép­sze­rűbb mop­sza fogta magát, és le­utá­nozta Kim Kar­das­hian szexi selfie-jeit.

Robbant az internet! Kim Kardashian apjából gyönyörű nő lett - fotók

Robbant az internet! Kim Kardashian apjából gyönyörű nő lett - fotók

Bruce Jen­ner im­má­ron bol­dog nő­ként éli az éle­tét, és ezen­túl Ca­itlyn­nek hív­ják.

A sokkoló valóság(show)

A sokkoló valóság(show)

A nézők in­ger­kü­szö­bét egyre ne­he­zebb át­lépni.

A nézők in­ger­kü­szö­bét egyre ne­he­zebb át­lép­nie a té­vé­csa­tor­nák­nak, de azért így is si­ke­rül jó né­hány al­ka­lom­mal messzire rúg­niuk a pöttyöst.