CÍMKE: 'vallalkozas'

Ez igen: Hatalmasat kaszál Bea asszony

Ez igen: Hatalmasat kaszál Bea asszony

Gás­pár Bea élete egyik leg­na­gyobb álma vált va­lóra...

Gás­pár Bea élete egyik leg­na­gyobb álma vált va­lóra azzal, hogy hosszú évek ter­vez­ge­tése után ok­tó­ber ele­jén végre fo­gad­hatja ven­dé­geit az első bor­va­cso­rá­ján.

Bajban van Győzike felesége: veszélyben az étterme

Bajban van Győzike felesége: veszélyben az étterme

Szem­be­sült az árak­kal...

Bea asszony­nak rit­kán akad el a szava, de most meg­tör­tént. Szem­be­sült ugyanis az árak­kal, ami miatt el­akadt álma meg­va­ló­sí­tá­sá­ban.

Nem hiszed el, mire készül Budapesten a magyar pornósztár

Nem hiszed el, mire készül Budapesten a magyar pornósztár

Saját be­val­lása sze­rint re­me­kül főz...

Saját be­val­lása sze­rint re­me­kül főz az Olasz­or­szág­ban élő ma­gyar hí­res­ség és ezt meg is sze­retné mu­tatni.