CÍMKE: 'válás'

Exénél kapták lencsevégre az ismert magyar színészt

Exénél kapták lencsevégre az ismert magyar színészt

Árpa At­tila nem bánja, hogy el­vált, főleg mert azóta csak jobb lett a kap­cso­lata volt fe­le­sé­gé­vel.

Árpa At­tila nem bánja, hogy el­vált, főleg mert azóta csak jobb lett a kap­cso­lata volt fe­le­sé­gé­vel.

Kiderült, valójában ezért ment tönkre Meghan hercegné első házassága

Kiderült, valójában ezért ment tönkre Meghan hercegné első házassága

A her­cegné mind­össze két évig volt házas.

A her­cegné mind­össze két évig volt házas, mert fér­jé­vel va­lami miatt nem jöt­tek ki egy­más­sal.

Ez gyors volt, titokban vált el férjétől az énekesnő

Ez gyors volt, titokban vált el férjétől az énekesnő

Zá­tonyra fu­tott a há­zas­sága.

Adele alig egy hete je­len­tette be, hogy zá­tonyra fu­tott a há­zas­sága.

4 napig tartott Nicolas Cage házassága: most mélyen a zsebébe kell nyúlnia a váláskor

4 napig tartott Nicolas Cage házassága: most mélyen a zsebébe kell nyúlnia a váláskor

Ré­sze­gen há­za­so­dott a szí­nész, most asszony­tar­tást kö­ve­tel a fe­le­sége.

Ré­sze­gen há­za­so­dott a szí­nész.

Brutálisan őszintén vall drogos múltjáról a háromgyermekes sztármami

Brutálisan őszintén vall drogos múltjáról a háromgyermekes sztármami

A cso­dá­la­tos szí­nésznő élete nem volt egy­szerű.

A cso­dá­la­tos szí­nésznő élete nem volt egy­szerű, már túl van három vá­lá­son, de három lányt fel is ne­velt köz­ben.

Váratlan fordulat: vissza akarja kapni Brad Pittet Angelina Jolie

Váratlan fordulat: vissza akarja kapni Brad Pittet Angelina Jolie

A bot­rá­nyos sza­kí­tás után úgy tűnik, a szí­nésznő meg­gon­dolta magát.

A bot­rá­nyos sza­kí­tás után úgy tűnik, a szí­nésznő meg­gon­dolta magát. De mit szól ehhez Brad?

Hosszú Katinka emiatt örül, hogy elvált Shane Tusuptól

Hosszú Katinka emiatt örül, hogy elvált Shane Tusuptól

Sokat se­gí­tett neki a válás.

Az Iron Lady a deb­re­ceni úszó ob után már Hel­sin­ki­ben ver­se­nyez, ahol szin­tén hal­mozza az arany­ér­me­ket. Sokat se­gí­tett neki a válás.

Zokogott az adás előtt a magyar műsorvezető, ez viselte meg

Zokogott az adás előtt a magyar műsorvezető, ez viselte meg

Akkor is profin vi­sel­ke­dik, ha belül ér­zelmi vál­sá­gon megy ke­resz­tül.

A 44 éves Ábel Anita a kép­er­nyőn akkor is profin vi­sel­ke­dik, ha belül éppen ér­zelmi vál­sá­gon megy ke­resz­tül.

Teljesen összeomlott a világbajnok legenda, a felesége is elhagyja

Teljesen összeomlott a világbajnok legenda, a felesége is elhagyja

Ray­mond van Bar­ne­veld lel­ki­leg és fi­zi­ka­i­lag is meg­tört. A több­szö­rös vi­lág­baj­nok dart­sos há­zas­sága 24 év után ér véget.

Ray­mond van Bar­ne­veld lel­ki­leg és fi­zi­ka­i­lag is meg­tört. A több­szö­rös vi­lág­baj­nok dart­sos há­zas­sága 24 év után ér véget.

Mi történhetett? Egy hét után válik is a sztárszínész

Mi történhetett? Egy hét után válik is a sztárszínész

Az 55 éves sztárapu­ká­nak ez az ed­digi leg­rö­vi­debb há­zas­sága, pedig volt már, ami csak 3 hó­na­pig tar­tott.

Az 55 éves sztárapu­ká­nak ez az ed­digi leg­rö­vi­debb há­zas­sága, pedig volt már egy olyan is, ami csak 3 hó­na­pig tar­tott.

Hajdú Péter meglepő kijelentése, ezt gondolja a házasságról

Hajdú Péter meglepő kijelentése, ezt gondolja a házasságról

Nem tartja ki­zárt­nak, hogy újra nősül.

Vajon kinek dob­ban na­gyot a szíve? A te­le­ví­ziós mű­sor­ve­zető egy­ál­ta­lán nem tartja ki­zárt­nak, hogy egy­szer újra meg­nő­sül.

A válás eltitkolt részletei: Ennyi pénzt vitt el Tusup Katinkától

A válás eltitkolt részletei: Ennyi pénzt vitt el Tusup Katinkától

Az egyre fur­csább ki­je­len­té­sek­kel elő­ruk­koló ame­ri­kai csak egy fel­té­tel­lel ment bele a vá­lásba. Ka­tinka nagy árat fi­ze­tett...

Elváltak, Hosszú Katinka busásan kifizette Shane Tusupot

Elváltak, Hosszú Katinka busásan kifizette Shane Tusupot

Úgy tűnik, hi­va­ta­lo­san is le­zá­rult az úszónő, Hosszú Ka­tinka és az úszó­edző, Shane Tusup kap­cso­lata.

Váratlan fordulat, Shane Tusup ki sem ejtette Katinka nevét

Váratlan fordulat, Shane Tusup ki sem ejtette Katinka nevét

Az ame­ri­kai férfi fur­csa in­ter­jút adott a Nem­zeti Sport­nak.

Az ame­ri­kai férfi fur­csa in­ter­jút adott a Nem­zeti Sport­nak.

Apja elárulta, miben változott meg Hosszú Katinka a válása óta

Apja elárulta, miben változott meg Hosszú Katinka a válása óta

Az Iron Lady nyu­god­tabb lett.

Hosszú Ist­ván el­me­sélte, hogy lánya nyu­god­tabb és ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb lett. Ennek pedig na­gyon örül az egy­kori ki­váló ko­sár­lab­dázó.

Hosszú Katinka végre kipakolt Shane Tusupról és a válásukról

Hosszú Katinka végre kipakolt Shane Tusupról és a válásukról

Meg­törte a csen­det az úszónő. Őszin­tén val­lott az ame­ri­kai edző-férj­ről és a zá­tonyra fu­tott kap­cso­la­tuk­ról.

Megrendítő vallomás: ezért ment tönkre a magyar színésznő házassága

Megrendítő vallomás: ezért ment tönkre a magyar színésznő házassága

Ki­lenc év há­zas­ság után vált el fér­jé­től Ko­vács Pat­rí­cia.

Ki­lenc év há­zas­ság után vált el fér­jé­től Ko­vács Pat­rí­cia.

Megviselte a válás, nem akar több esküvőt Keresztes Ildikó

Megviselte a válás, nem akar több esküvőt Keresztes Ildikó

Az éne­kesnő je­len­leg tel­jes­nek érzi az éle­tét.

Az éne­kesnő je­len­leg tel­jes­nek érzi az éle­tét.

Durva módon, élő adásban sértette meg Kiskerót Dancs Annamari

Durva módon, élő adásban sértette meg Kiskerót Dancs Annamari

A szí­nész­nőt más­fél évvel ez­előtt hagyta el a férje, né­hány hó­na­pos kisfi­á­val pedig tel­je­sen ma­gára ma­radt.

"Kiszakították Leilát a kezemből" - 12 év után akadt lánya nyomára a magyar anya

"Kiszakították Leilát a kezemből" - 12 év után akadt lánya nyomára a magyar anya

Ti­zen­két éve ra­bolta el a gyer­me­ket arab édes­apja.

Ti­zen­két éve ra­bolta el a gyer­me­ket arab édes­apja.

Végleg elmenekült az országból Stohl András exe, mindenről kitálalt

Végleg elmenekült az országból Stohl András exe, mindenről kitálalt

Az egy­kori vörös bom­bázó nem bírta el­vi­selni, hogy évek­kel a sza­kí­tá­suk után is meg­szól­ták őt az em­be­rek.

Az egy­kori vörös bom­bázó nem bírta el­vi­selni, hogy évek­kel a sza­kí­tá­suk után is meg­szól­ták.

Mit csinált Tusup Budapesten? Hosszú Katinka válaszolt

Mit csinált Tusup Budapesten? Hosszú Katinka válaszolt

Tusup a céges ügye­i­ket in­tézte.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje-edzője, Shane Tusup Bu­da­pes­ten járt, céges ügye­i­ket in­tézte.

Árulkodó pesti fotó, itt bukkant fel Shane Tusup

Árulkodó pesti fotó, itt bukkant fel Shane Tusup

Újabb jel arra, hogy zaj­lik a válás.

Újabb jel arra, hogy ja­vá­ban zaj­lik Hosszú Ka­tin­káék vá­lása. A bí­ró­ság­nál ebé­delt és ká­vé­zott úszó­sztá­runk ko­rábbi edzője, egy­ben férje.

Nyolc kilót adott le a válás óta, sosem volt még ilyen szexi Ábel Anita

Nyolc kilót adott le a válás óta, sosem volt még ilyen szexi Ábel Anita

A sztár­anyuka ta­valy vált el a fér­jé­től 16 év há­zas­ság után.

A sztár­anyuka ta­valy vált el a fér­jé­től 16 év há­zas­ság után, a sza­kí­tás pedig eléggé meg­vi­selte. Most már jól van, és a ka­me­rák előtt is ra­gyog.

Villámlátogatás, Shane Tusup a milliárdok miatt érkezett

Villámlátogatás, Shane Tusup a milliárdok miatt érkezett

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi edző-férje meg­bí­zott egy ügy­vé­det Bu­da­pes­ten.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi edző-férje meg­bí­zott egy ügy­vé­det Bu­da­pes­ten.

Ez a bizonyíték rá, ha itt az ideje szakítanod...

Ez a bizonyíték rá, ha itt az ideje szakítanod...

Úgy érzed, nem vagy jó he­lyen, de még­sem vagy biz­tos benne? Se­gí­tünk dön­teni.

Úgy érzed, nem vagy jó he­lyen, de még­sem vagy biz­tos benne? Se­gí­tünk dön­teni.

Titkos találka, megegyezett Hosszú Katinka és Shane Tusup

Titkos találka, megegyezett Hosszú Katinka és Shane Tusup

Fény de­rült végre a ti­tokra. Vége az egy­kori álom­pár több mint egy éve tartó há­bo­rú­já­nak?

Hűha! Nem hiszed el, mit mondott Budapestről Jennifer Aniston

Hűha! Nem hiszed el, mit mondott Budapestről Jennifer Aniston

A szí­nésznő még Brad Pitt tár­sa­sá­gá­ban járt ná­lunk, és most meg­osz­tott né­hány em­lé­ket.

Máris válásról pletykálnak: ezt mondják Meghan és Harry alkalmazottai

Máris válásról pletykálnak: ezt mondják Meghan és Harry alkalmazottai

A her­cegi pár­ról ren­ge­teg szó­be­széd ter­jed, a sze­mély­zet pedig a hátuk mö­gött is össze­súg.

Nem érdekelte senki véleménye: kitálalt a válásáról Ábel Anita

Nem érdekelte senki véleménye: kitálalt a válásáról Ábel Anita

Nem bánta meg a dön­tést.

A szí­nésznő három hó­nap­pal ez­előtt ve­tett véget ti­zen­hat év után a há­zas­sá­gá­nak, ám egy­ál­ta­lán nem bánta meg a dön­tést.

Romantikus módon üzent Bereczki Zoltánnak Szinetár Dóra!

Romantikus módon üzent Bereczki Zoltánnak Szinetár Dóra!

Az egy­kori álom­pár már évek­kel ez­előtt el­vált egy­más­tól.

Az egy­kori álom­pár már évek­kel ez­előtt el­vált egy­más­tól.

Már a nevét is megváltoztatta a válófélben lévő Ábel Anita

Már a nevét is megváltoztatta a válófélben lévő Ábel Anita

Három hó­napja je­len­tette be, hogy ti­zen­hat év után véget ért a há­zas­sága, a jelek sze­rint férje nevét sem kí­vánja meg­tar­tani.

Teljesen összetört, terápián dolgozta fel válását a magyar színész!

Teljesen összetört, terápián dolgozta fel válását a magyar színész!

Po­lyák Lilla volt férje ne­he­zen fo­gadta el, hogy véget ért a há­zas­sága, min­den tőle tel­he­tőt meg­tett azért, hogy lel­ki­leg job­ban le­gyen.

Hétfőtől SMS-ben kell közölni a nőkkel, hogy elváltak!

Hétfőtől SMS-ben kell közölni a nőkkel, hogy elváltak!

Az új ren­del­ke­zést a szaúd-ará­biai nők ér­de­ké­ben ve­zet­ték be. Szá­munkra ez egy ki­csit fur­csa.

Az új ren­del­ke­zést a szaúd-ará­biai nők ér­de­ké­ben ve­zet­ték be. Szá­munkra ez egy ki­csit fur­csa.

Szomorú üzenettel búcsúztatta a múltját Ábel Anita

Szomorú üzenettel búcsúztatta a múltját Ábel Anita

A szí­nésznő mö­gött nehéz év áll: ti­zen­hat év há­zas­ság után úgy dön­töt­tek a fér­jé­vel, hogy el­vál­nak egy­más­tól.

A szí­nésznő mö­gött nehéz év áll: ti­zen­hat év há­zas­ság után úgy dön­töt­tek a fér­jé­vel, hogy el­vál­nak egy­más­tól.

Gregor Bernadett kitálalt a magánéletéről!

Gregor Bernadett kitálalt a magánéletéről, olyasmit mondott, amit soha

Él­vezi az egye­dül­lé­tet.

A szí­nésznő ko­ráb­ban el sem tudta kép­zelni, hogy egye­dül­álló nő­ként éljen.

Itt a megcsalás új módszere: Így tünteti el párod előled a pénzt

Itt a megcsalás új módszere: Így tünteti el párod előled a pénzt

Eddig senki nem be­szélt róla...

Job­ban be­le­gon­dolva, semmi új­don­ság nincs benne, csak eddig senki nem be­szélt róla. A ku­ta­tás ered­mé­nyei döb­be­ne­te­sek...

2018 legfájdalmasabb sztárszakításai

2018 legfájdalmasabb sztárszakításai

Bár azt min­denki tudja, hogy a leg­na­gyobb sze­rel­mek sem tar­ta­nak örökké, mégis, a 2018-as év va­la­hogy kü­lö­nö­sen bő­vel­ke­dett szét­hul­lott há­zas­sá­gok­ban, le­fújt es­kü­vők­ben.

Bár azt min­denki tudja, hogy a leg­na­gyobb sze­rel­mek sem tar­ta­nak örökké, mégis, a 2018-as év va­la­hogy kü­lö­nö­sen bő­vel­ke­dett szét­hul­lott há­zas­sá­gok­ban, le­fújt es­kü­vők­ben, fáj­dal­mas sza­kí­tá­sok­ban. Ezek a párok már biz­tos nem kö­szön­tik együtt az új­évet.

Kiderült, mit keresett a társkeresőn az elvált magyar sztár

Kiderült, mit keresett a társkeresőn az elvált magyar sztár

Saját maga mondta el, mi volt az oka annak, hogy re­giszt­rált az ol­dalra. Meg­lepő vá­laszt adott!

Saját maga mondta el, mi volt az oka annak, hogy re­giszt­rált az ol­dalra. Meg­lepő vá­laszt adott!

Elvált Hujber Ferenc: itt vannak a részletek

Elvált Hujber Ferenc: itt vannak a részletek

Hi­va­ta­lo­san is le­zár­ták a há­zas­sá­gu­kat!

Hi­va­ta­lo­san is le­zár­ták a há­zas­sá­gu­kat! 15 év után mond­tak bú­csút egy­más­nak. Hogy mit mon­dott a fe­le­sége, itt el­ol­vas­ha­tod.

Kipakolnak az elvált férfiak: Utolsó csepp a pohárban, ezért lett vége

Kipakolnak az elvált férfiak: Utolsó csepp a pohárban, ezért lett vége

Ha egy férj adja be a vá­ló­ke­re­se­tet, annak adott eset­ben igen durva oka lehet. Me­re­dek szto­rik kö­vet­kez­nek...

Részletek a zűrös válásról: így lett vége Hujber Feri és Cynthia házasságának

Részletek a zűrös válásról: így lett vége Hujber Feri és Cynthia házasságának

Egy közös is­me­rős be­szélt arról, mi is tör­tént pon­to­san...

Ti­zenöt év után hi­va­ta­lo­san is véget ért Huj­ber Fe­renc há­zas­sága, egy közös is­me­rős be­szélt arról, mi is tör­tént pon­to­san...

Baljós jelek érkeztek a túlvilágról, Amanda mindenkit figyelmeztet

Baljós jelek érkeztek a túlvilágról, Amanda mindenkit figyelmeztet

Mint mondja, a más­vi­lág nem játék. Tönk­re­ment az élete.

A nő a spi­ri­tu­á­lis sze­xet is ki­pró­bálta, de mint mondja, a más­vi­lág nem játék. Tönk­re­ment az élete.

Így vallott Hosszú Katinka nehéz válásáról

Így vallott Hosszú Katinka nehéz válásáról

El­mondta, hogy nem min­dig tu­dott erős ma­radni.

El­mondta, hogy nem min­dig tu­dott erős ma­radni.

Váratlan fordulat Angelina Jolie válásában, megegyezett Pitt-tel

Váratlan fordulat Angelina Jolie válásában, megegyezett Brad Pitt-tel

A sztár­pár so­káig vi­tá­zott azon, hogy mi­lyen arány­ban kap­ják a gye­re­kek fe­letti fel­ügye­leti jogot.

Komoly csalódás érte Ábel Anitát

Komoly csalódás érte Ábel Anitát

Min­den bi­zonnyal meg­vi­selte, hogy nem bő­vül­he­tett to­vább a csa­ládja.

Min­den bi­zonnyal meg­vi­selte, hogy nem bő­vül­he­tett to­vább a csa­ládja.

Ezért válik el férjétől Ábel Anita, nincs visszaút

Ezért válik el férjétől Ábel Anita, nincs visszaút

Férje már el is köl­tö­zött.

A mű­sor­ve­zető 16 álom­sze­rű­nek tűnő év után dön­tött úgy, hogy be­adja a vá­lási pa­pí­ro­kat és új éle­tet kezd.

Őszintén beszélt a válásáról Tatár Csilla

Őszintén beszélt a válásáról Tatár Csilla

Gönczi Gá­bor­ral négy éve fu­tott zá­tonyra a há­zas­sága.

Gönczi Gá­bor­ral négy éve fu­tott zá­tonyra a há­zas­sága. Így em­lék­szik vissza a tör­tén­tekre.

Vérlázító diktátum: pontokba szedte a feleség, mit szabad a férjnek

Vérlázító diktátum: pontokba szedte a feleség, mit szabad a férjnek

Hi­he­tet­len szi­gorú a lista, szinte le­he­tet­len be­tar­tani...

Hi­he­tet­len szi­gorú a lista, szinte le­he­tet­len be­tar­tani. Nem csu­pán a férfiak, a nők is ki­akad­tak...

Újabb fordulat Angelina Jolie és Brad Pitt válásában, húzzák az időt

Újabb fordulat Angelina Jolie és Brad Pitt válásában, húzzák az időt

Az egy­kori álom­pár rá­jött, hogy gyer­me­keik ér­de­kei a leg­fon­to­sab­bak, ezért sze­ret­nék őket meg­kí­mélni.

Megtörte a csendet: ezt mondta a 21 év után váló Robert De Niro

Megtörte a csendet: ezt mondta a 21 év után váló Robert De Niro

A szí­nész sze­retné, ha a nyil­vá­nos­ság hagyná, hogy bé­kes­ség­ben ren­dezze a hely­ze­tet a fe­le­sé­gé­vel.

Ezzel vége, 21 év után elválik a színész álompár

Ezzel vége, 21 év után elválik a színész álompár

Úgy tűnik, hogy már szét is köl­töz­tek. Ko­ráb­ban is akad­tak prob­lé­máik, mos­tanra pedig be­tel­he­tett a pohár.

Úgy tűnik, hogy már szét is köl­töz­tek. Ko­ráb­ban is akad­tak prob­lé­máik, mos­tanra pedig be­tel­he­tett a pohár.

Nem a megcsalás a válások leggyakoribb oka

Nem a megcsalás a válások leggyakoribb oka

A hűt­len­ség mel­lett van egy sok­kal meg­ha­tá­ro­zóbb és egyre gya­ko­ribb vá­lóok is. Mu­tat­juk, mi az!

A hűt­len­ség mel­lett van egy sok­kal meg­ha­tá­ro­zóbb és egyre gya­ko­ribb vá­lóok is. Mu­tat­juk, mi az!

Újabb fejlemény, folytatódik a háború Kiskero és Dancs Annamari között

Újabb fejlemény, folytatódik a háború Kiskero és Dancs Annamari között

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata már más­fél évvel ez­előtt véget ért, de még min­dig nincs re­mény arra, hogy hi­va­ta­lo­san is el­vál­nak az út­jaik.

Elárulta, kivel bújik ágyba válása óta Gregor Bernadett

Elárulta, kivel bújik ágyba válása óta Gregor Bernadett

Gre­gor Ber­na­dett te­je­sen elé­ge­dett az éle­té­vel és ezt, négy­lábú ba­rá­ta­i­nak is kö­szön­heti.

Gre­gor Ber­na­dett te­je­sen elé­ge­dett az éle­té­vel és ezt, négy­lábú ba­rá­ta­i­nak is kö­szön­heti.

"Napokig nem jött ki hang a torkomon" - egy megcsalt nő súlyos története

"Napokig nem jött ki hang a torkomon" - egy megcsalt nő súlyos története

Anna me­sélte el ne­künk, min ment ke­resz­tül, ami­kor romba dőlt az élete.

Anna me­sélte el ne­künk, min ment ke­resz­tül, ami­kor hir­te­len ro­mokba dőlt az élete.

Ismét együtt Kerényi Miklós Máté és Dancs Annamari!

Ismét együtt Kerényi Miklós Máté és Dancs Annamari!

Újra egy szín­padra áll­tak.

Az egy­kori álom­pár­ról a sza­kí­tá­suk óta nem ké­szült közös fény­kép, ám most egy kül­földi munka miatt ismét együtt áll­tak szín­padra.

Sokkoló bejelentést tett Károly herceg, ezt mondta Dianáról

Sokkoló bejelentést tett Károly herceg, ezt mondta Dianáról

A há­zas­ság ku­darcra volt ítélve.

Harry és Vil­mos her­ceg szü­le­i­nek há­zas­sága a kez­de­tek­től ku­darcra volt ítélve és ezt Ká­roly is na­gyon jól tudta.

Ennyi volt, bejelentette a válást a hollywoodi álompár

Ennyi volt, bejelentette a válást a hollywoodi álompár

A sztár­pár ve­sze­ke­dés nél­kül, bé­ké­ben írta alá a pa­pí­ro­kat, lá­nyu­kat pedig to­vábbra is kö­zö­sen ne­ve­lik.

A sztár­pár ve­sze­ke­dés nél­kül, bé­ké­ben írta alá a pa­pí­ro­kat, lá­nyu­kat pedig to­vábbra is kö­zö­sen ne­ve­lik.

Lebukott a színésznő: házas férfival szűrte össze a levet

Lebukott a színésznő: házas férfival szűrte össze a levet

Jen­ni­fer Gar­ner új sze­relme még bi­zony házas.

Jen­ni­fer Gar­ner új sze­relme még bi­zony házas.

Gesztesi kitálalt Liptai Claudiáról, ilyen a viszonyuk kamerán kívül

Gesztesi kitálalt Liptai Claudiáról, ilyen a viszonyuk kamerán kívül

A szí­nész most a Mok­ká­ban be­szélt a kap­cso­la­tuk­ról.

A múlt heti adás­ban Lip­tai Cla­u­dia fan­tasz­ti­ku­san te­het­sé­ges és cso­dá­la­tos em­ber­nek ne­vezte volt fér­jét. A szí­nész most a Mok­ká­ban be­szélt a kap­cso­la­tuk­ról.

Kiderült, válása után kivel boldog most Takáts Tamás

Kiderült, válása után kivel boldog most Takáts Tamás

Nehéz idő­sza­kon van túl...

Az éne­kest ret­te­ne­te­sen meg­vi­selte volt fe­le­sége fél­té­keny­ke­dése, nehéz idő­sza­kon van túl, új sze­rel­mé­vel na­gyon bol­dog...

A válás ellenére is jóban van Liptai és Gesztesi

A válás ellenére is jóban van Liptai és Gesztesi

Ki­egyen­sú­lyo­zott a kap­cso­la­tuk.

A szí­nész és a mű­sor­ve­zető nyolc évvel ez­előtt vált el egy­más­tól, ennek el­le­nére a kap­cso­la­tuk rend­kí­vül ki­egyen­sú­lyo­zott és ba­ráti.

Így szereti egymást nyolc évvel a válás után Liptai és Gesztesi!

Így szereti egymást nyolc évvel a válás után Liptai és Gesztesi!

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata irigy­lésre mél­tóan ala­kult a 2010-es vá­lá­suk óta, Cla­u­dia a mai napig jóban van lánya édes­ap­já­val.

Megrázó vallomás: válása után ez a férfi mentette meg Tina Turner életét

Megrázó vallomás: válása után ez a férfi mentette meg Tina Turner életét

Tina Turner sze­gé­nyen, az éle­tét féltve élt vá­lása után. De ekkor ta­lál­ko­zott David Bowie-val...

Elárulta Gregor Bernadett, mi zavarta őt a házasságában

Elárulta Gregor Bernadett, mi zavarta őt a házasságában

A szí­nésznő arról me­sélt, mi za­varta annyira a há­zas­sá­guk­ban, egé­szen meg­lepő dol­got mond...

A szí­nésznő arról me­sélt, mi za­varta annyira a há­zas­sá­guk­ban, egé­szen meg­lepő dol­got mond...

Leleplező fotó: Ezt tette a színházban Gregor Bernadett és volt férje

Leleplező fotó: Ezt tette a színházban Gregor Bernadett és volt férje

Úgy tűnik, hogy a szí­nésznő és Szar­vas At­tila hiába vál­tak el, nem tud­ják el­en­gedni egy­mást.

Borzasztó hírt kapott Harry herceg Diana egykori barátjától

Borzasztó hírt kapott Harry herceg Diana egykori barátjától

Nehéz idő­szak vár Harry her­cegre.

A régi is­me­rős még min­dig be­szél a her­ceg­nő­höz, és pon­to­san tudja, fia mi­lyen ér­zé­keny. Sze­rinte nehéz idő­szak vár Harry her­cegre.

Új apát talált kisfiának az elhagyott Dancs Annamari

Új apát talált kisfiának az elhagyott Dancs Annamari

Még tart a vá­lása Kis­ke­ró­val, de már bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él a szí­nésznő.

Még tart a vá­lása Kis­ke­ró­val, de már bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él a szí­nésznő.

Fájdalmas bejelentés: Elvált a férjétől Gregor Bernadett!

Fájdalmas bejelentés: Elvált a férjétől Gregor Bernadett!

Bé­ké­ben ért véget a há­zas­sá­guk.

A szí­nésznő és férje a Fa­ce­book-ol­da­lu­kon tu­dat­ták a szo­morú hírt. Ál­lít­ják, sze­re­tet­ben és bé­ké­ben ért véget a há­zas­sá­guk.

Válási dráma: egy évig küzdöttek Gregor Bernadették

Válási dráma: egy évig küzdöttek a házasságuk megmentéséért Gregor Bernadették

Négy év után véget ért Gre­gor Ber­na­dett há­zas­sága! Erről a volt férj, Szar­vas At­tila szá­molt be saját Fa­ce­book-ol­da­lán.

Négy év után véget ért Gre­gor Ber­na­dett há­zas­sága! Erről a volt férj, Szar­vas At­tila szá­molt be saját Fa­ce­book-ol­da­lán. A férfi egy­ér­tel­műen fo­gal­ma­zott és az eset­le­ges ta­lál­ga­tá­sok­nak is elébe ment.

Véget ért a szerelem: tönkrement a Fradi legendájának a házassága

Véget ért a szerelem: tönkrement a Fradi legendájának a házassága

Lisz­tes Krisz­tián 18 év után válik a fe­le­sé­gé­től, két gyer­meke édes­any­já­tól.

Lisz­tes Krisz­tián 18 év után válik a fe­le­sé­gé­től, két gyer­meke édes­any­já­tól.

Megtartotta volt férje nevét a sztáranyuka, elképesztő oka van

Megtartotta volt férje nevét a sztáranyuka, elképesztő oka van

Igye­ke­zett bé­ké­sen el­válni.

A 45 éves szí­nésznő igye­ke­zett a vá­lást is csen­de­sen, bé­ké­sen le­bo­nyo­lí­tani, a nevet vi­szont sze­rette volna meg­tar­tani.

Rettentő kínos helyzetbe került Victoria Beckham, ezt nem magyarázza ki

Rettentő kínos helyzetbe került Victoria Beckham, ezt nem magyarázza ki

A mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­ci­ára bízta, hogy he­lyette vá­la­szol­jon.

A mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­ci­ára bízta, hogy he­lyette vá­la­szol­jon ra­jon­gó­i­nak, de a prog­ram nem úgy fe­lelt, ahogy a sztár el­kép­zelte.