CÍMKE: 'válás'

Ezért ment tönkre Polyák Lilla és Homonnay Zsolt házassága

Ezért ment tönkre Polyák Lilla és Homonnay Zsolt házassága

A szí­nésznő kap­cso­lata már nem volt a régi Zsolt­tal.

A szí­nésznő kap­cso­lata már nem volt a régi Zsolt­tal.

Őszinte vallomás: Szinetár Dóra ezért vált el Bereczki Zoltántól

Őszinte vallomás: Szinetár Dóra ezért vált el Bereczki Zoltántól

A csi­nos szí­nésznő már há­rom­szor állt oltár elé.

A csi­nos szí­nésznő már há­rom­szor állt oltár elé.

Nyilvánosan veszekedett exével L.L. Junior

Fokozódik a feszültség: nyilvánosan veszekedett exével L.L. Junior

Egy ká­vé­zó­ban kap­tak össze.

Egy ká­vé­zó­ban kap­tak össze, bár a páros mind­két tagja más­hogy em­lék­szik a tör­tén­tekre.

Mi történik a sztármamival? Nagyon lefogyott a válás után

Mi történik a sztármamival? Nagyon lefogyott a válás után

Az éne­kes­nő­nek van ma­gya­rá­zata a vál­to­zásra. Ál­lí­tása sze­rint ren­ge­te­get szá­mít, hogy több ideje jut ma­gára.

Az éne­kes­nő­nek van ma­gya­rá­zata a vál­to­zásra. Ren­ge­te­get szá­mít, hogy több ideje jut ma­gára.

Mocskolódtam, haragudtam sírtam: kitálalt volt férjéről a TV2 sztárja

Mocskolódtam, haragudtam sírtam: kitálalt volt férjéről a TV2 sztárja

Az Ázsia Exp­ressz új éva­dá­nak sztárja a fi­a­tal kora el­le­nére már túl van egy rosszul si­ke­rült há­zas­sá­gon, ám azóta rendbe jött a kap­cso­la­tuk.

Mindenki őt hibáztatta: válása miatt támadták Détár Enikőt

Mindenki őt hibáztatta: válása miatt támadták Détár Enikőt

A szí­nésznő hat évvel ez­előtt dön­tött úgy ak­kori fér­jé­vel, Ré­kasi Ká­rollyal, hogy har­minc év után külön uta­kon foly­tat­ják.

Shane Tusupot megőrjíti Hosszú Katinka boldogsága

Shane Tusupot megőrjíti Hosszú Katinka boldogsága

Shane Tusup nem adja fel, újabb meg­hök­kentő öt­let­tel állt elő Hosszú Ka­tinka ex­férje.

Shane Tusup nem adja fel, újabb meg­hök­kentő öt­let­tel állt elő Hosszú Ka­tinka ex­férje. A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­edző ez­út­tal női fo­ci­ka­pi­tány lenne Ma­gyar­or­szá­gon, az idő­zí­tés sem lehet vé­let­len.

Exkluzív interjú: Kitálalt a válófélben lévő mulatós sztár fia

Exkluzív interjú: Kitálalt a válófélben lévő mulatós sztár fia

Egy ideje már tart az üzen­ge­tés a ma­gyar mu­la­tós há­zas­pár kö­zött han­gos sza­kí­tá­suk­kal kap­cso­lat­ban...

Egy ideje már tart az üzen­ge­tés a ma­gyar mu­la­tós há­zas­pár kö­zött...

Az asztalra csapott Brad Pitt: ultimátumot adott Angelina Jolie-nak

Az asztalra csapott Brad Pitt: ultimátumot adott Angelina Jolie-nak

A szí­nész­nek elege lett a hu­za­vo­ná­ból és meg­mondta An­ge­li­ná­nak a ma­gáét.

Ezzel vége, így ment tönkre 13 év után Jolly kapcsolata

Ezzel vége, így ment tönkre 13 év után Jolly kapcsolata

Jolly he­tek­kel ez­előtt el­köl­tö­zött.

Jolly he­tek­kel ez­előtt el­köl­tö­zött. Suzy a kis­lá­nyá­val arra ér­ke­zett haza egy dél­után az óvo­dá­ból, hogy férje össze­pa­kolt és el­ment.

Jolly kitálalt a házassága végéről: durva, mit állít Suzyról

Jolly kitálalt a házassága végéről: durva, mit állít Suzyról

A mu­la­tós éne­kes egé­szen el­ké­pesztő prob­lé­mák­ról szá­molt be a kap­cso­la­tát il­le­tően.

A mu­la­tós éne­kes egé­szen el­ké­pesztő prob­lé­mák­ról szá­molt be a kap­cso­la­tát il­le­tően. Suzy miatt nem csak a fi­á­val nem tudta tar­tani a kap­cso­la­tot, de meg is be­te­ge­dett.

Válságba került Jolly házassága: már külön is költöztek feleségével

Válságba került Jolly házassága: már külön is költöztek feleségével

Az éne­kes és fe­le­sége, Suzy rég­óta küzd gon­dok­kal.

Az éne­kes és fe­le­sége, Suzy rég­óta küzd gon­dok­kal. De most úgy tűnik, nem tud­ják meg­men­teni a há­zas­sá­gu­kat.

Válása miatt támadják Ábel Anitát: döbbenetes, mit mondanak róla

Válása miatt támadják Ábel Anitát: döbbenetes, mit mondanak róla

A szí­nésznő úgy érzi, hogy ami­óta el­vál­tak a fér­jé­vel, töb­ben meg­szól­ják és a sza­kí­tá­sért is őt okol­ják.

Ez gyors volt, titokban vált el férjétől az énekesnő

Ez gyors volt, titokban vált el férjétől az énekesnő

Zá­tonyra fu­tott a há­zas­sága.

Adele alig egy hete je­len­tette be, hogy zá­tonyra fu­tott a há­zas­sága.

"Gyűlöllek" - Harry herceg durván ráripakodott Károlyra

"Gyűlöllek" - Harry herceg durván ráripakodott Károlyra

Na­gyon kicsi volt, ami­kor szü­lei el­vál­tak, a foly­to­nos ve­sze­ke­dés pedig meg­vi­selte őt és Vil­mos her­ce­get is.

Sus­sex her­cege még na­gyon kicsi volt, ami­kor szü­lei el­vál­tak.

Exénél kapták lencsevégre az ismert magyar színészt

Exénél kapták lencsevégre az ismert magyar színészt

Árpa At­tila nem bánja, hogy el­vált.

Árpa At­tila nem bánja, hogy el­vált, főleg mert azóta csak jobb lett a kap­cso­lata volt fe­le­sé­gé­vel.

Kiderült, valójában ezért ment tönkre Meghan hercegné első házassága

Kiderült, valójában ezért ment tönkre Meghan hercegné első házassága

A her­cegné mind­össze két évig volt házas, mert fér­jé­vel va­lami miatt nem jöt­tek ki egy­más­sal.

4 napig tartott Nicolas Cage házassága: most mélyen a zsebébe kell nyúlnia a váláskor

4 napig tartott Nicolas Cage házassága: most mélyen a zsebébe kell nyúlnia a váláskor

Ré­sze­gen há­za­so­dott a szí­nész, most asszony­tar­tást kö­ve­tel a fe­le­sége.

Ré­sze­gen há­za­so­dott a szí­nész.

Brutálisan őszintén vall drogos múltjáról a háromgyermekes sztármami

Brutálisan őszintén vall drogos múltjáról a háromgyermekes sztármami

A cso­dá­la­tos szí­nésznő élete nem volt egy­szerű, már túl van három vá­lá­son.

A cso­dá­la­tos szí­nésznő élete nem volt egy­szerű.

Örök magányra van ítélve? Angelina Jolie egyre kétségbeesettebb

Örök magányra van ítélve? Angelina Jolie egyre kétségbeesettebb

A hat­gyer­me­kes sztár­anyuka azóta nem ran­di­zott, hogy szét­men­tek Brad Pit­tel, rá­adá­sul va­lódi ba­rá­tai sin­cse­nek.

Váratlan fordulat: vissza akarja kapni Brad Pittet Angelina Jolie

Váratlan fordulat: vissza akarja kapni Brad Pittet Angelina Jolie

A bot­rá­nyos sza­kí­tás után úgy tűnik, a szí­nésznő meg­gon­dolta magát. De mit szól ehhez Brad?

Bejelentette az énekesnő: elhagyta 15 évvel idősebb férjét, vége a házasságnak

Bejelentette az énekesnő: elhagyta 15 évvel idősebb férjét, vége a házasságnak

Adele és férje három év há­zas­ság után válik.

Adele és férje három év há­zas­ság után válik, gyer­me­kük sem tudta meg­men­teni a kap­cso­la­tot.

Zokogott az adás előtt a magyar műsorvezető, ez viselte meg

Zokogott az adás előtt a magyar műsorvezető, ez viselte meg

Akkor is profin vi­sel­ke­dik, ha belül ér­zelmi vál­sá­gon megy ke­resz­tül.

Akkor is profin vi­sel­ke­dik, ha belül ér­zelmi vál­sá­gon megy ke­resz­tül.

Teljesen összeomlott a világbajnok legenda, a felesége is elhagyja

Teljesen összeomlott a világbajnok legenda, a felesége is elhagyja

Van Bar­ne­veld nincs jó passz­ban.

Ray­mond van Bar­ne­veld lel­ki­leg és fi­zi­ka­i­lag is meg­tört. A több­szö­rös vi­lág­baj­nok dart­sos há­zas­sága 24 év után ér véget.

Hosszú Katinka emiatt örül, hogy elvált Shane Tusuptól

Hosszú Katinka emiatt örül, hogy elvált Shane Tusuptól

Az Iron Lady a deb­re­ceni úszó ob után már Hel­sin­ki­ben ver­se­nyez. Sokat se­gí­tett neki a válás.

Az Iron Lady a deb­re­ceni úszó ob után már Hel­sin­ki­ben ver­se­nyez. Sokat se­gí­tett neki a válás.

Mi történhetett? Egy hét után válik is a sztárszínész

Mi történhetett? Egy hét után válik is a sztárszínész

Az 55 éves sztárapu­ká­nak ez az ed­digi leg­rö­vi­debb há­zas­sága, pedig volt már egy olyan is, ami csak 3 hó­na­pig tar­tott.

Az 55 éves sztárapu­ká­nak ez az ed­digi leg­rö­vi­debb há­zas­sága, pedig volt már egy olyan is, ami csak 3 hó­na­pig tar­tott.

Kiderült Diana és Károly nagy titka, ezt senki se gondolta volna

Kiderült Diana és Károly nagy titka, ezt senki se gondolta volna

Nem úgy tör­tént Ká­roly her­ceg és Diana vá­lása, ahogy eddig hit­tük.

Nem úgy tör­tént Ká­roly her­ceg és Diana vá­lása, ahogy eddig hit­tük.

Hajdú Péter meglepő kijelentése, ezt gondolja a házasságról

Hajdú Péter meglepő kijelentése, ezt gondolja a házasságról

Nem tartja ki­zárt­nak, hogy újra nősül.

Vajon kinek dob­ban na­gyot a szíve? A te­le­ví­ziós mű­sor­ve­zető egy­ál­ta­lán nem tartja ki­zárt­nak, hogy egy­szer újra meg­nő­sül.

A válás eltitkolt részletei: Ennyi pénzt vitt el Tusup Katinkától

A válás eltitkolt részletei: Ennyi pénzt vitt el Tusup Katinkától

Az egyre fur­csább ki­je­len­té­sek­kel elő­ruk­koló ame­ri­kai csak egy fel­té­tel­lel ment bele a vá­lásba. Ka­tinka nagy árat fi­ze­tett...

Megrendítő vallomás: ezért ment tönkre a magyar színésznő házassága

Megrendítő vallomás: ezért ment tönkre a magyar színésznő házassága

Ki­lenc év há­zas­ság után vált el fér­jé­től, gyer­meke ap­já­tól a Kor­ha­tá­ros sze­re­lem című so­ro­zat női fő­sze­rep­lője, Ko­vács Pat­rí­cia.

Apja elárulta, miben változott meg Hosszú Katinka a válása óta

Apja elárulta, miben változott meg Hosszú Katinka

Hosszú Ist­ván el­me­sélte, hogy lánya nyu­god­tabb és ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb lett.

Hosszú Ist­ván el­me­sélte, hogy lánya nyu­god­tabb és ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb lett. Ennek pedig na­gyon örül az egy­kori ki­váló ko­sár­lab­dázó.

Hosszú Katinka végre kipakolt Shane Tusupról és a válásukról

Hosszú Katinka végre kipakolt Shane Tusupról és a válásukról

Meg­törte a csen­det az úszónő. Őszin­tén val­lott az ame­ri­kai edző-férj­ről és a zá­tonyra fu­tott kap­cso­la­tuk­ról.

Elváltak, Hosszú Katinka busásan kifizette Shane Tusupot

Elváltak, Hosszú Katinka busásan kifizette Shane Tusupot

Úgy tűnik, hi­va­ta­lo­san is le­zá­rult az úszónő, Hosszú Ka­tinka és az úszó­edző, Shane Tusup kap­cso­lata.

Megviselte a válás, nem akar több esküvőt Keresztes Ildikó

Megviselte a válás, nem akar több esküvőt Keresztes Ildikó

Az éne­kesnő je­len­leg tel­jes­nek érzi az éle­tét.

Az éne­kesnő je­len­leg tel­jes­nek érzi az éle­tét.

Durva módon, élő adásban sértette meg Kiskerót Dancs Annamari

Durva módon, élő adásban sértette meg Kiskerót Dancs Annamari

A szí­nész­nőt más­fél évvel ez­előtt hagyta el a férje.

A szí­nész­nőt más­fél évvel ez­előtt hagyta el a férje, né­hány hó­na­pos kisfi­á­val pedig tel­je­sen ma­gára ma­radt. Most újra bol­dog, de a té­vé­ben oda­szúrt egy­kori ked­ve­sé­nek.

Nyolc kilót adott le a válás óta, sosem volt még ilyen szexi Ábel Anita

Nyolc kilót adott le a válás óta, sosem volt még ilyen szexi Ábel Anita

A sztár­anyuka ta­valy vált el a fér­jé­től 16 év há­zas­ság után.

A sztár­anyuka ta­valy vált el a fér­jé­től 16 év há­zas­ság után, a sza­kí­tás pedig eléggé meg­vi­selte.

Árulkodó pesti fotó, itt bukkant fel Shane Tusup

Árulkodó pesti fotó, itt bukkant fel Shane Tusup

Újabb jel arra, hogy zaj­lik a válás.

Újabb jel arra, hogy ja­vá­ban zaj­lik Hosszú Ka­tin­káék vá­lása. A bí­ró­ság­nál ebé­delt és ká­vé­zott úszó­sztá­runk ko­rábbi edzője, egy­ben férje.

Villámlátogatás, Shane Tusup a milliárdok miatt érkezett

Villámlátogatás, Shane Tusup a milliárdok miatt érkezett

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi edző-férje meg­bí­zott egy ügy­vé­det Bu­da­pes­ten.

Mit csinált Tusup Budapesten? Hosszú Katinka válaszolt

Mit csinált Tusup Budapesten? Hosszú Katinka válaszolt

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje-edzője, Shane Tusup Bu­da­pes­ten járt, céges ügye­i­ket in­tézte.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje-edzője, Shane Tusup Bu­da­pes­ten járt, céges ügye­i­ket in­tézte.

Ez a bizonyíték rá, ha itt az ideje szakítanod...

Ez a bizonyíték rá, ha itt az ideje szakítanod...

Úgy érzed, nem vagy jó he­lyen, de még­sem vagy biz­tos benne? Se­gí­tünk dön­teni.

Úgy érzed, nem vagy jó he­lyen, de még­sem vagy biz­tos benne? Se­gí­tünk dön­teni.

Megegyezett Hosszú Katinka és Shane Tusup

Titkos találka, megegyezett Hosszú Katinka és Shane Tusup

Fény de­rült végre a ti­tokra. Vége az egy­kori álom­pár több mint egy éve tartó há­bo­rú­já­nak?

Fény de­rült végre a ti­tokra. Vége az egy­kori álom­pár több mint egy éve tartó há­bo­rú­já­nak?

Hűha! Nem hiszed el, mit mondott Budapestről Jennifer Aniston

Hűha! Nem hiszed el, mit mondott Budapestről Jennifer Aniston

A szí­nésznő még Brad Pitt tár­sa­sá­gá­ban járt ná­lunk, és most meg­osz­tott né­hány em­lé­ket.

Máris válásról pletykálnak: ezt mondják Meghan és Harry alkalmazottai

Máris válásról pletykálnak: ezt mondják Meghan és Harry alkalmazottai

A her­cegi pár­ról ren­ge­teg szó­be­széd ter­jed, a sze­mély­zet pedig a hátuk mö­gött is össze­súg.

Romantikus módon üzent Bereczki Zoltánnak Szinetár Dóra!

Romantikus módon üzent Bereczki Zoltánnak Szinetár Dóra!

Az egy­kori álom­pár már évek­kel ez­előtt el­vált egy­más­tól, ám közös kis­lá­nyuk, Zorka a mai napig össze­köti őket.

Hétfőtől SMS-ben kell közölni a nőkkel, hogy elváltak!

Hétfőtől SMS-ben kell közölni a nőkkel, hogy elváltak!

Fur­csa, de majd meg­ma­gya­ráz­zuk.

Az új ren­del­ke­zést a szaúd-ará­biai nők ér­de­ké­ben ve­zet­ték be. Szá­munkra ez egy ki­csit fur­csa, de majd meg­ma­gya­ráz­zuk, hogy miről van szó.

Már a nevét is megváltoztatta a válófélben lévő Ábel Anita

Már a nevét is megváltoztatta a válófélben lévő Ábel Anita

Három hó­napja je­len­tette be, hogy ti­zen­hat év után véget ért a há­zas­sága.

Három hó­napja je­len­tette be, hogy ti­zen­hat év után véget ért a há­zas­sága.

Teljesen összetört, terápián dolgozta fel válását a magyar színész!

Teljesen összetört, terápián dolgozta fel válását a magyar színész!

Po­lyák Lilla volt férje ne­he­zen fo­gadta el, hogy véget ért a há­zas­sága, min­den tőle tel­he­tőt meg­tett azért, hogy lel­ki­leg job­ban le­gyen.

Nem érdekelte senki véleménye: kitálalt a válásáról Ábel Anita

Nem érdekelte senki véleménye: kitálalt a válásáról Ábel Anita

Nem bánta meg a dön­tést.

A szí­nésznő három hó­nap­pal ez­előtt ve­tett véget ti­zen­hat év után a há­zas­sá­gá­nak, ám egy­ál­ta­lán nem bánta meg a dön­tést.

Szomorú üzenettel búcsúztatta a múltját Ábel Anita

Szomorú üzenettel búcsúztatta a múltját Ábel Anita

A szí­nésznő mö­gött nehéz év áll: ti­zen­hat év há­zas­ság után úgy dön­töt­tek a fér­jé­vel, hogy el­vál­nak egy­más­tól.

A szí­nésznő mö­gött nehéz év áll: ti­zen­hat év há­zas­ság után úgy dön­töt­tek a fér­jé­vel, hogy el­vál­nak egy­más­tól.

2018 legfájdalmasabb sztárszakításai

A tavalyi év legfájdalmasabb sztárszakításai

Bár azt min­denki tudja, hogy a leg­na­gyobb sze­rel­mek sem tar­ta­nak örökké, mégis, a 2018-as év va­la­hogy kü­lö­nö­sen bő­vel­ke­dett szét­hul­lott há­zas­sá­gok­ban, le­fújt es­kü­vők­ben.

Min­denki tudja, hogy a leg­na­gyobb sze­rel­mek sem tar­ta­nak örökké, mégis, a 2018-as év bő­vel­ke­dett szét­hul­lott há­zas­sá­gok­ban.

Itt a megcsalás új módszere: Így tünteti el párod előled a pénzt

Itt a megcsalás új módszere: Így tünteti el párod előled a pénzt

Eddig senki nem be­szélt róla...

Job­ban be­le­gon­dolva, semmi új­don­ság nincs benne, csak eddig senki nem be­szélt róla. A ku­ta­tás ered­mé­nyei döb­be­ne­te­sek...

Kiderült, mit keresett a társkeresőn az elvált magyar sztár

Kiderült, mit keresett a társkeresőn az elvált magyar sztár

Saját maga mondta el, mi volt az oka.

Saját maga mondta el, mi volt az oka annak, hogy re­giszt­rált az ol­dalra. Meg­lepő vá­laszt adott!

Gregor Bernadett kitálalt a magánéletéről, olyasmit mondott, amit soha

Gregor Bernadett kitálalt a magánéletéről, olyasmit mondott, amit soha

Él­vezi az egye­dül­lé­tet.

A szí­nésznő ko­ráb­ban el sem tudta kép­zelni, hogy egye­dül­álló nő­ként éljen, ám mára ráér­zett a ma­gány ízére, és már egy­ál­ta­lán nem szo­mor­ko­dik.

Részletek a zűrös válásról: így lett vége Hujber Feri és Cynthia házasságának

Részletek a zűrös válásról: így lett vége Hujber Feri és Cynthia házasságának

Egy közös is­me­rős be­szélt arról, mi is tör­tént pon­to­san...

Egy közös is­me­rős be­szélt arról, mi is tör­tént pon­to­san...

Kipakolnak az elvált férfiak: Utolsó csepp a pohárban, ezért lett vége

Kipakolnak az elvált férfiak: Utolsó csepp a pohárban, ezért lett vége

Ha egy férj adja be a vá­ló­ke­re­se­tet, annak adott eset­ben igen durva oka lehet. Me­re­dek szto­rik kö­vet­kez­nek...

Baljós jelek érkeztek a túlvilágról, Amanda mindenkit figyelmeztet

Baljós jelek érkeztek a túlvilágról, Amanda mindenkit figyelmeztet

A nő a spi­ri­tu­á­lis sze­xet is ki­pró­bálta, de mint mondja, a más­vi­lág nem játék. Tönk­re­ment az élete.

Elvált Hujber Ferenc: itt vannak a részletek

Elvált Hujber Ferenc: itt vannak a részletek

Hi­va­ta­lo­san is le­zár­ták a há­zas­sá­gu­kat! A szí­nész és gyer­me­ke­i­nek édes­anyja ti­zenöt év után mond­tak bú­csút egy­más­nak. Min­denki bol­dog, agy­ere­kek jól van­nak.

Hi­va­ta­lo­san is le­zár­ták a há­zas­sá­gu­kat! A szí­nész és gyer­me­ke­i­nek édes­anyja ti­zenöt év után mond­tak bú­csút egy­más­nak. Min­denki bol­dog, a gye­re­kek jól van­nak.

Így vallott Hosszú Katinka nehéz válásáról

Így vallott Hosszú Katinka nehéz válásáról

El­mondta, hogy nem min­dig tu­dott erős ma­radni.

El­mondta, hogy nem min­dig tu­dott erős ma­radni.

Váratlan fordulat Angelina Jolie válásában, megegyezett Brad Pitt-tel

Váratlan fordulat Angelina Jolie válásában, megegyezett Brad Pitt-tel

Két év után végre meg­ál­la­pod­tak.

So­káig vi­táz­tak a gye­re­kek fe­letti fel­ügye­leti jogon.

Komoly csalódás érte Ábel Anitát

Komoly csalódás érte Ábel Anitát

Min­den bi­zonnyal meg­vi­selte, hogy nem bő­vül­he­tett to­vább a csa­ládja.

Min­den bi­zonnyal meg­vi­selte, hogy nem bő­vül­he­tett to­vább a csa­ládja.

Ezért válik el férjétől Ábel Anita, nincs visszaút

Ezért válik el férjétől Ábel Anita, nincs visszaút

Férje már el is köl­tö­zött.

A mű­sor­ve­zető 16 álom­sze­rű­nek tűnő év után dön­tött úgy, hogy be­adja a vá­lási pa­pí­ro­kat és új éle­tet kezd.

Vérlázító diktátum: pontokba szedte a feleség, mit szabad a férjnek

Vérlázító diktátum: pontokba szedte a feleség, mit szabad a férjnek

Hi­he­tet­len szi­gorú a lista, szinte le­he­tet­len be­tar­tani. Nem vé­let­len, hogy ha­tal­mas fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki.

Ezzel vége, 21 év után elválik a színész álompár

Ezzel vége, 21 év után elválik a színész álompár

Úgy tűnik, hogy már szét is köl­töz­tek.

Úgy tűnik, hogy már szét is köl­töz­tek. Ko­ráb­ban is akad­tak prob­lé­máik, mos­tanra pedig be­tel­he­tett a pohár. A há­zas­pár­nak két gyer­meke szü­le­tett.

Újabb fordulat Angelina Jolie és Brad Pitt válásában, húzzák az időt

Újabb fordulat Angelina Jolie és Brad Pitt válásában, húzzák az időt

Az egy­kori álom­pár rá­jött, hogy gyer­me­keik ér­de­kei a leg­fon­to­sab­bak.

A volt álom­pár rá­jött, gyer­me­keik ér­de­kei a leg­fon­to­sab­bak. Őket kí­mél­nék meg a kel­le­met­len­sé­gek­től.

Megtörte a csendet: ezt mondta a 21 év után váló Robert De Niro

Megtörte a csendet: ezt mondta a 21 év után váló Robert De Niro

A szí­nész sze­retné, ha a nyil­vá­nos­ság hagyná, hogy bé­kes­ség­ben ren­dezze a hely­ze­tet a fe­le­sé­gé­vel.

Őszintén beszélt a válásáról Tatár Csilla

Őszintén beszélt a válásáról Tatár Csilla

Gönczi Gá­bor­ral négy éve fu­tott zá­tonyra a há­zas­sága.

Gönczi Gá­bor­ral négy éve fu­tott zá­tonyra a há­zas­sága. Így em­lék­szik vissza a tör­tén­tekre.

Nem a megcsalás a válások leggyakoribb oka

Nem a megcsalás a válások leggyakoribb oka

A hűt­len­ség mel­lett van egy sok­kal meg­ha­tá­ro­zóbb és egyre gya­ko­ribb vá­lóok is. Mu­tat­juk, mi az!

A hűt­len­ség mel­lett van egy sok­kal meg­ha­tá­ro­zóbb és egyre gya­ko­ribb vá­lóok is. Mu­tat­juk, mi az!

Elárulta, kivel bújik ágyba válása óta Gregor Bernadett

Elárulta, kivel bújik ágyba válása óta Gregor Bernadett

Gre­gor Ber­na­dett te­je­sen elé­ge­dett az éle­té­vel és ezt, négy­lábú ba­rá­ta­i­nak is kö­szön­heti.

Gre­gor Ber­na­dett te­je­sen elé­ge­dett az éle­té­vel és ezt, négy­lábú ba­rá­ta­i­nak is kö­szön­heti.

Újabb fejlemény, folytatódik a háború Kiskero és Dancs Annamari között

Újabb fejlemény, folytatódik a háború Kiskero és Dancs Annamari között

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata már más­fél évvel ez­előtt véget ért.

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata már más­fél évvel ez­előtt véget ért, de még min­dig nincs re­mény arra, hogy hi­va­ta­lo­san is el­vál­nak az út­jaik.

Ennyi volt, bejelentette a válást a hollywoodi álompár

Ennyi volt, bejelentette a válást a hollywoodi álompár

A sztár­pár ve­sze­ke­dés nél­kül, bé­ké­ben írta alá a pa­pí­ro­kat, lá­nyu­kat pedig to­vábbra is kö­zö­sen ne­ve­lik.

A sztár­pár ve­sze­ke­dés nél­kül, bé­ké­ben írta alá a pa­pí­ro­kat, lá­nyu­kat pedig to­vábbra is kö­zö­sen ne­ve­lik.

Sokkoló bejelentést tett Károly herceg, ezt mondta Dianáról

Sokkoló bejelentést tett Károly herceg, ezt mondta Dianáról

A há­zas­ság ku­darcra volt ítélve.

Harry és Vil­mos her­ceg szü­le­i­nek há­zas­sága a kez­de­tek­től ku­darcra volt ítélve és ezt Ká­roly is na­gyon jól tudta.

Lebukott a színésznő: házas férfival szűrte össze a levet

Lebukott a színésznő: házas férfival szűrte össze a levet

Jen­ni­fer Gar­ner­nek új sze­relme van.

Jen­ni­fer Gar­ner új sze­relme még bi­zony házas.

Ismét együtt Kerényi Miklós Máté és Dancs Annamari!

Ismét együtt Kerényi Miklós Máté és Dancs Annamari!

Az egy­kori álom­pár­ról a sza­kí­tá­suk óta nem ké­szült közös fény­kép, ám most egy kül­földi munka miatt ismét együtt áll­tak szín­padra.

Az egy­kori álom­pár­ról a sza­kí­tá­suk óta nem ké­szült közös fény­kép, ám most egy kül­földi munka miatt ismét együtt áll­tak szín­padra.