CÍMKE: 'vajdaság'

Váratlan születésnapi ajándék a kormányfőtől

Váratlan születésnapi ajándék a kormányfőtől

Orbán Vik­tor a Vaj­da­ság­ban kam­pá­nyolt, ahol meg­le­pe­tést oko­zott egy kö­szön­tés­sel.

Közel a baj: gyilkos kór fenyeget a szomszédban

Közel a baj: gyilkos kór fenyeget a szomszédban

Ag­gód­nak a vaj­da­sági ma­gya­rok, mert a ma­gyar ha­tár­tól alig hat­van ki­lo­mé­terre ta­lál­ható Szeg­he­gyen is meg­je­len­tek a nyu­gat-ní­lusi láz­zal fer­tő­zött szú­nyo­gok.

Tömeggyilkosság Szeged közelében

Tömeggyilkosság Szeged közelében

Nem tet­szett fia meny­asszo­nya, ki­ir­totta az egész csa­lá­dot .

Nem tet­szett fia meny­asszo­nya, ezért ki­ir­totta az egész csa­lá­dot egy őrült férfi Sze­ged kö­ze­lé­ben...