CÍMKE: 'úzvölgyi katonatemető'

Úzvölgyi roham a magyarok ellen: Egész éjjel zokogott a 95 éves veterán

Úzvölgyi roham a magyarok ellen: Egész éjjel zokogott a 95 éves veterán

Olyan volt, mint egy csata, örü­lök, hogy élve meg­úsz­tam - me­séli a Ri­post-nak Vitéz Bar­tha Misi bácsi.

Durvul az úzvölgyi helyzet, példátlan dolog történt

Durvul az úzvölgyi helyzet, példátlan dolog történt

Meg­ta­gad­ták a pár­be­szé­det.

A román nagy­kö­vet a dip­lo­má­ci­á­ban pél­dát­lan módon meg­ta­gadta a pár­be­szé­det.

Újabb részletek az úzvölgyi barbár magyarellenes támadásról

Újabb részletek az úzvölgyi barbár magyarellenes támadásról

El­sza­ba­dult az ag­resszió, ma­gya­ro­kat do­bál­tak, le­dön­töt­ték a szé­kely­ka­put, sí­ro­kat gya­láz­tak meg.