CÍMKE: 'ültetés'

Így lesz sokkal olcsóbb a leg­drá­gább ma­gyar hagyma!

Így lesz sokkal olcsóbb a leg­drá­gább ma­gyar hagyma!

A fok­­hagyma ára gyak­ran ki­­veri a biz­­to­­sí­­té­­kot. Mu­­ta­­tunk egy spó­­ro­­lós trük­­köt!

FRISS HÍREK

Ez a tavasz első virága: most sem késő elültetni

Ez a tavasz első virága: most sem késő elültetni

Sze­rezd be tál­cás pa­lán­ta­ként. Vá­lassz ki egy eny­hébb napot az ül­te­tésre. He­lyezd el a kert szél­vé­dett bok­rai alatt.

Sze­rezd be tál­cás pa­lán­ta­ként. Vá­lassz ki egy eny­hébb napot az ül­te­tésre. He­lyezd el a kert szél­vé­dett bok­rai alatt.

Ez a tojástartó-trükk maga a csoda! Irány a kert

Ez a tojástartó-trükk maga a csoda! Irány a kert

Gon­dol­tad volna, hogy erre is jó a to­jás­tartó? Gyűjts össze be­lőle jó párat télen, ta­vas­szal spó­rol­hatsz is vele.

Gon­dol­tad volna, hogy erre is jó a to­jás­tartó? Gyűjts össze be­lőle jó párat, és spó­rol­hatsz is vele.

Briliáns kerti ötlet: Raklapban érik idén az eper

Briliáns kerti ötlet: Raklapban érik idén az eper

Nem tudod, hova ül­tesd az ep­re­ket?

Nem tudod, hova ül­tesd az ep­re­ket? Meg­mu­tat­juk, ho­gyan ké­szít­hetsz rak­lap­ból egy kis kre­a­ti­vi­tás­sal ep­res­lá­dát.

Indul a szúnyoginvázió! - Ha ezt ülteted, megmenekülsz tőlük

Indul a szúnyoginvázió! - Ha ezt ülteted, megmenekülsz tőlük

A lan­gyos, egyre me­le­gebb es­té­ken kevés jobb dolog van, mint a te­ra­szon vagy kert­ben ej­tőzni. Csak szú­nyo­gok ne len­né­nek!

Ezt a 10 növényt jó, ha együtt ülteted el a kertben

Ezt a 10 növényt jó, ha együtt ülteted el a kertben

Ha iga­zán szép és egész­sé­ges ker­tet sze­ret­nél, akkor eze­ket a nö­vé­nye­ket csak egy­más mellé ül­tesd!

Ha iga­zán szép és egész­sé­ges ker­tet sze­ret­nél, akkor eze­ket a nö­vé­nye­ket csak egy­más mellé ül­tesd! 10 nö­vényt mu­ta­tunk, amik együtt cso­dákra ké­pe­sek.

Felejtsd el a kaspót a virágültetéshez! Zsákkert az új divat

Felejtsd el a kaspót a virágültetéshez! Zsákkert az új divat

Nincs szük­sé­ged többé kas­póra, sőt még ud­varra sem, ha meg­lá­tod ezt a trük­köt.

Nincs szük­sé­ged többé kas­póra, sőt még ud­varra sem, ha meg­lá­tod ezt a trük­köt.

Így lesz olcsó a legdrágább magyar hagyma!

Így lesz olcsó a legdrágább magyar hagyma!

Mu­ta­tunk egy spó­ro­lós trük­köt!

A fok­hagyma ára időn­ként tény­leg ki­veri a biz­to­sí­té­kot. Ki­lója rit­kán megy 1000 fo­rint alá. Mu­ta­tunk egy spó­ro­lós trük­köt!

Még a farmerodból is virágok nőhetnek! Képtelen ötletek virágültetéshez

Még a farmerodból is virágok nőhetnek! Képtelen ötletek virágültetéshez

Sze­ret­néd, ha trendi és egyedi lenne a ker­ted? Akkor ül­tess min­denbe, amit ott­hon ta­lálsz. El­ké­pesztő öt­le­tek!

Odvas fába csodás kertet varázsolhatsz

Odvas fába csodás kertet varázsolhatsz

A ki­vá­gott fa tönkje mesés vi­rág­kom­po­zí­ciók böl­csője lehet. A ter­mé­sze­tes közeg ki­emeli a nö­vé­nyek szép­sé­gét, vétek lenne nem ki­hasz­nálni! Al­koss te is ked­vedre!

A ki­vá­gott fa tönkje mesés vi­rág­kom­po­zí­ciók böl­csője lehet. A ter­mé­sze­tes közeg ki­emeli a nö­vé­nyek szép­sé­gét, vétek lenne nem ki­hasz­nálni! Al­koss te is ked­vedre!

Hoppácska! Elrugaszkodott a földtől a kert! Nem kell többé hajlongani!

Hoppácska! Elrugaszkodott a földtől a kert! Nem kell többé hajlongani!

Végre iga­zán öröm­teli a nö­vé­nyek gon­do­zása! Csupa ké­nye­lem!

Végre iga­zán öröm­teli a nö­vé­nyek gon­do­zása! A ma­ga­sí­tott kert­ből ké­nyel­me­sen sze­mez­get­hetsz, ha friss zöld­ségre, sa­lá­tára vagy zöld­fű­szerre vágysz.

Mikor mit ültess? Íme a kertészkedésnaptár, ami segít

Mikor mit ültess? Íme a kertészkedésnaptár, ami segít

Sze­ret­nél profi lenni? Jó volna egy kis zöld­ség is a ker­ted­ben? Biz­tosra akarsz menni? Akkor ez a cikk neked szól.

Sze­ret­nél profi lenni? Jó volna egy kis zöld­ség is a ker­ted­ben?

Végre egy csiga, aminek te is örülsz majd a kertben!

Végre egy csiga, aminek te is örülsz majd a kertben!

Egyet­len nap alatt el­ké­szít­hető!

Ha nincs csak egy zseb­ken­dő­nyi ker­ted, de imá­dod a friss fű­szer­nö­vé­nye­ket, akkor itt az ideje, hogy va­rá­zsolj ma­gad­nak egy fű­szer­spi­rált.

Ezért ültess a cserepes növényeid alá mindig egy tojást

Ezért ültess a cserepes növényeid alá mindig egy tojást

Íme, a leg­egy­sze­rűbb prak­tika.

A nö­vé­nyek szá­mára fon­tos, hogy a talaj min­dig meg­újul­jon, fel­fris­sül­jön és táp­anyag­ban gaz­dag le­gyen. Íme, a leg­egy­sze­rűbb prak­tika.

A legtutibb újítás a kertben és a teraszokon!

A legtutibb újítás a kertben és a teraszokon!

Fe­lejtsd el a ronda és drága mű­anyag vi­rág­lá­dá­kat! Csak arra jók, hogy min­den ta­vas­szal meg­ke­se­rít­sék az éle­ted

Fe­lejtsd el a ronda és drága mű­anyag vi­rág­lá­dá­kat! Csak arra jók, hogy min­den ta­vas­szal meg­ke­se­rít­sék az éle­ted és hogy le­apasszák a pénz­tár­cá­dat. Rá­adá­sul min­dig komp­ro­misszumra kény­sze­rí­te­nek, hisz so­sincs be­lő­lük olyan, ami pont a te ker­tedbe passzolna. De ennek vége, fi­gyelj csak!

Íme, a legjobb fűszernövénytrükk: bazsalikomerdőd lesz!

Íme, a legjobb fűszernövénytrükk: bazsalikomerdőd lesz!

El­ké­pesz­tően jó ötlet, fil­lé­rek­ből!

El­ké­pesz­tően jó ötlet, hogy fil­lé­rek­ből min­dig friss ba­zsa­li­kom il­la­toz­zon a kony­ha­ab­la­kod­ban!

Ne dobd el a tojáshéjat, megmentheti a kerted!

Ne dobd el a tojáshéjat, megmentheti a kerted!

Meg­aka­dá­lyoz­ha­tod, hogy a pa­lánta kár­te­vők mar­ta­léka le­gyen!

Ezzel az egy­szerű mód­szer­rel meg­aka­dá­lyoz­ha­tod, hogy a fris­sen ül­te­tett pa­lánta csi­gák és más kár­te­vők mar­ta­léka le­gyen! Meg­mu­tat­juk, ho­gyan!

Te is utálsz palántát locsolni? Most figyelj, mutatunk egy szuper trükköt!

Te is utálsz palántát locsolni? Most figyelj, mutatunk egy szuper trükköt!

Itt a ta­vasz, el­kez­dő­dött a pa­lán­tá­zás idő­szaka. Csak­hogy az apró mag­va­kat tö­ké­le­tesre ki­ne­velni nem egy­szerű fel­adat.

Trükkös ötlet: Így védd meg a palántáidat a tavaszi fagytól!

Trükkös ötlet: Így védd meg a palántáidat a tavaszi fagytól!

Áp­ri­lis vé­géig még bőven jöhet fagy, ami­től meg kell vé­de­ned a kis ma­gon­ca­i­dat. Mu­ta­tunk egy jó öt­le­tet.

El­kez­dő­dött a pa­lán­tá­zás, az ül­te­tés, a kerti mun­kák idő­szaka. Csak­hogy áp­ri­lis vé­géig még bőven jöhet fagy, ami­től meg kell vé­de­ned a kis ma­gon­ca­i­dat. Mu­ta­tunk egy jó öt­le­tet.

Nem bírod kivárni a tavaszt? Így kezdj el ültetni!

Nem bírod kivárni a tavaszt? Így kezdj el ültetni!

Ha­ma­ro­san kezd­hetsz pa­lán­tázni!

Már nem kell sokat várni, ha­ma­ro­san kezd­hetsz pa­lán­tázni! Mu­ta­tunk né­hány prak­ti­kus öt­le­tet. Ha kicsi a ker­ted, vagy az er­kélyt sze­ret­néd vi­rágba bo­rí­tani.