CÍMKE: 'újrahasznosítás'

Lehullott a tűlevél a fáról? Ne dobd ki, erre is használhatod!

Lehullott a tűlevél a fáról? Ne dobd ki, erre is használhatod!

Ha­ma­ro­san itt a ka­rá­csonyfa le­sze­dé­sé­nek ideje, és sokan saj­nál­ják ki­dobni ezt a szép nö­vényt.

Soha ne dobd ki a tojástartó dobozt, ennyi mindenre használhatod

Soha ne dobd ki a tojástartó dobozt, ennyi mindenre használhatod

Eddig te is min­­dig ki­dob­tad az üres to­­jás­­tar­­tót, mert fe­­les­­le­­ges­nek érez­­ted?

Ne dobd ki a parafadugót, szuper, mit készíthetsz belőle

Ne dobd ki a parafadugót, szuper, mit készíthetsz belőle

Sok olyan fe­les­le­ges­nek tűnő dolog akad a ház­tar­tás­ban, amit az ember egy­sze­rűen csak kidob.

Sok olyan fe­les­le­ges­nek tűnő dolog akad a ház­tar­tás­ban, amit az ember egy­sze­rűen csak kidob.

Ne dobd ki a régi farmered! Trendi cuccot csinálhatsz belőle

Ne dobd ki a régi farmered! Trendi cuccot csinálhatsz belőle

He­gyek­ben áll­nak ott­hon a régi nad­rá­gok? Vagy ki­híz­tuk min­det, vagy egy­sze­rűen már nem di­va­to­sak.

Eszméletlen, mennyi mindenre jó egy régi kulcs

Eszméletlen, mennyi mindenre jó egy régi kulcs

Mu­ta­tunk né­hány zse­ni­á­lis öt­le­tet, mit tudsz ké­szí­teni régi, hasz­ná­la­ton kí­vüli kul­csok­ból.

Mu­ta­tunk né­hány zse­ni­á­lis öt­le­tet, mit tudsz ké­szí­teni régi, hasz­ná­la­ton kí­vüli kul­csok­ból.

Ha ezt elolvasod, soha többet nem öntöd ki a főtt tojás levét

Ha ezt elolvasod, soha többet nem öntöd ki a főtt tojás levét

Fel­hasz­nál­ha­tod, mu­tat­juk, mire!

Miért is ön­te­néd a le­fo­lyóba, ha fel­hasz­nál­ha­tod másra? Mu­tat­juk, mi min­denre.

Ezért gyűjtsd a babakajás üveget, rengeteg mindenre használhatod

Ezért gyűjtsd a babakajás üveget, rengeteg mindenre használhatod

Ahol pici gye­re­kek van­nak, tör­vény­szerű, hogy fel­hal­mo­zód­nak a bé­bi­éte­les üve­gek.

Hegyekben áll otthon az újságpapír? Elképesztő dolgot készíthetsz belőle

Hegyekben áll otthon az újságpapír? Elképesztő dolgot készíthetsz belőle

Ha elég ügyes vagy, neked is si­ke­rül­het új­ra­hasz­no­sí­ta­nod.

Eszedbe ju­tott már, hogy mi min­denre le­hetne fel­hasz­nálni a ren­ge­teg pa­pírt, ami fel­hal­mo­zó­dott ott­hon a la­ká­sod­ban? Ha elég ügyes vagy, neked is si­ke­rül­het új­ra­hasz­no­sí­ta­nod.

Eszméletlen, mit készített a magyar anyuka műanyag palackokból!

Eszméletlen, mit készített a magyar anyuka műanyag palackokból!

Ennek a szar­vas­nak biz­to­san örül­nek majd a gye­re­kek!

Ennek a szar­vas­nak biz­to­san örül­nek majd a gye­re­kek!

Sok otthon a porcica? Erre használhatod!

Sok otthon a porcica? Erre használhatod!

Így hasz­no­sít­ható újra a ház­tar­tási por, pi­szok és szösz.

Így hasz­no­sít­ható újra a ház­tar­tási por, pi­szok és szösz. Bár sokan biz­to­san nem fog­ják ki­pró­bálni az efféle új­ra­hasz­no­sí­tást.

Ezért tedd a sajtreszelőt ősszel az asztal közepére

Ezért tedd a sajtreszelőt ősszel az asztal közepére

A kony­hán kívül is hasz­nál­ha­tod.

Nem kell ki­dob­nod a régi, rossz sajt­re­sze­lőt, mert egy kis kre­a­ti­vi­tás­sal a kony­hán kívül is ren­ge­teg min­denre hasz­nál­ha­tod.

Ne dobd ki a müzlis dobozt, csodákat készíthetsz belőle

Ne dobd ki a müzlis dobozt, csodákat készíthetsz belőle

Szinte min­den héten ki­dobsz egyet, pedig ren­ge­teg min­denre fel­hasz­nál­ható.

Szinte min­den héten ki­dobsz egyet, pedig ren­ge­teg min­denre fel­hasz­nál­ható, és prak­ti­kus da­rabja lehet a ház­tar­tá­sod­nak. Kár a ku­ká­ban lan­dol­nia!

Hegyekben áll otthon a magnókazetta? Ne dobd ki, aranyat ér!

Hegyekben áll otthon a magnókazetta? Ne dobd ki, aranyat ér!

Ha már évek óta ke­rül­ge­ted a ka­zet­ták­kal teli do­bo­zo­kat, de nincs szí­ved ki­dobni őket, mu­ta­tunk pár tip­pet.

Ha már évek óta ke­rül­ge­ted a ka­zet­ták­kal teli do­bo­zo­kat, de nincs szí­ved ki­dobni őket, akkor mu­ta­tunk pár jó tip­pet. Úgy­sem hasz­nál­nád már sem­mire eze­ket. Nincs ve­szí­te­ni­va­lód!

Ne dobd ki a konzervdobozt, szuper dolgokat készíthetsz belőle

Ne dobd ki a konzervdobozt, szuper dolgokat készíthetsz belőle

Ki­nyi­tod a kon­zer­vet és au­to­ma­ti­ku­san megy a ku­kába doboz?

Ki­nyi­tod a kon­zer­vet, fel­hasz­ná­lod az ételt és au­to­ma­ti­ku­san megy a ku­kába doboz? Nagy hiba.

Ki ne dobd az üres gyógyszerdobozt, ennyi mindenre használhatod

Ki ne dobd az üres gyógyszerdobozt, ennyi mindenre használhatod

He­gyek­ben áll ott­hon a sok, apró mű­anyag doboz? Ren­ge­teg módon hasz­no­sít­ha­tod.

Elképesztő, mi mindent készíthetsz egy farmernadrág szárából

Elképesztő, mi mindent készíthetsz egy farmernadrág szárából

Már ron­gyosra ko­pott a régi far­me­red, de nincs ked­ved ki­dobni? Mu­ta­tunk né­hány nagy­szerű öt­le­tet.

Ezért ne dobj ki semmi öreg holmit a konyhaszekrényből!

Ezért ne dobj ki semmi öreg holmit a konyhaszekrényből!

Hasz­no­sítsd újra őket!

Tele van a kony­ha­szek­ré­nyed ócs­ka­sá­gok­kal? Nyu­god­tan sze­rezz be he­lyet­tük új fel­sze­re­lé­se­ket, de eszedbe ne jus­son ki­dobni a régit!

Hihetetlen, mi mindenre jó egy farmerzseb

Hihetetlen, mi mindenre jó egy farmerzseb

Neked is van régi far­me­red?

Neked is van olyan far­me­rod, amit hasz­nálni már nem tudsz, és még sincs szí­ved ki­dobni? Mu­tat­juk, ho­gyan hasz­náld újra a régi far­mer­zse­be­ket.

Nem hiszed el, mi mindenre jó a pukifólia!

Nem hiszed el, mennyi mindenre jó nyáron a pukifólia!

Szu­per öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Ne­hogy ki­dobd! Ott­hon, kert­ben, stran­don egy­aránt hasz­nát ve­he­ted ennek a nagy­szerű cso­ma­go­ló­anyag­nak! Szu­per öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Eszméletlen, mennyi mindenre jó a strandkukac!

Eszméletlen, mennyi mindenre jó a strandkukac!

Mu­tat­juk a leg­prak­ti­ku­sabb öt­le­te­ket!

Csak po­ro­so­dik va­la­hol a me­den­cé­ben hasz­ná­la­tos po­li­fóm kukac, mert már nem ját­sza­nak vele a gye­re­kek?

Odvas fába csodás kertet varázsolhatsz

Odvas fába csodás kertet varázsolhatsz

A ki­vá­gott fa tönkje mesés vi­rág­kom­po­zí­ciók böl­csője lehet. A ter­mé­sze­tes közeg ki­emeli a nö­vé­nyek szép­sé­gét, vétek lenne nem ki­hasz­nálni! Al­koss te is ked­vedre!

A ki­vá­gott fa tönkje mesés vi­rág­kom­po­zí­ciók böl­csője lehet. A ter­mé­sze­tes közeg ki­emeli a nö­vé­nyek szép­sé­gét, vétek lenne nem ki­hasz­nálni! Al­koss te is ked­vedre!

Szuper ötletek a kedvenc pólód újrahasznosítására!

Gyűlnek a sosem hordott holmik a szekrényedben? Ide süss!

Kel­le­mes szép em­lé­kek fűz­nek egy régi pó­lód­hoz, vagy csak egy­sze­rűen nincs szí­ved ki­dobni? Szu­per öt­le­tek!

Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket, se­gít­sé­gük­kel új­ra­ér­tel­mez­he­ted szí­ved­nek ked­ves ru­ha­da­rab­ja­i­dat!

Ne dobd ki a használt autógumit, eszméletlen, mit készíthetsz belőle!

Ne dobd ki a használt autógumit, eszméletlen, mit készíthetsz belőle!

He­gyek­ben áll a ga­rázs­ban a régi au­tó­gumi, mert jó lesz még va­la­mire? Most mu­ta­tunk né­hány remek prak­ti­kát!

Kicsi a lakásod? Így pakolj a falra!

Kicsi a lakásod, kevés a pénzed? Így pakolj a falra!

Gyor­san ren­det va­rá­zsol­hatsz, ha fel­fe­de­zed a zse­bes ci­pő­tá­ro­lót.

Gyor­san ren­det va­rá­zsol­hatsz, ha fel­fe­de­zed a zse­bes ci­pő­tá­ro­ló­ban rejlő le­he­tő­sé­ge­ket.

Ne dobd el a tojásdobozt, örömöt okozhatsz vele!

Ne dobd el a tojásdobozt, óriási örömöt okozhatsz vele!

Kis fes­ték, né­hány szí­nes papír és cso­dás gye­rek­já­té­ko­kat ké­szít­hetsz be­lőle.

Nem is gon­dol­nád, de a to­jás­do­bozt szá­mos, kre­a­tív módon fel­hasz­nál­ha­tod. Kis fes­ték, né­hány szí­nes papír és cso­dás gye­rek­já­té­ko­kat ké­szít­hetsz be­lőle.

Te is utálsz palántát locsolni? Most figyelj, mutatunk egy szuper trükköt!

Te is utálsz palántát locsolni? Most figyelj, mutatunk egy szuper trükköt!

Itt a ta­vasz, el­kez­dő­dött a pa­lán­tá­zás idő­szaka. Csak­hogy az apró mag­va­kat tö­ké­le­tesre ki­ne­velni nem egy­szerű fel­adat.

Kincset ér a szemét, vedd észre, íme 10 zseniális ötlet!

Kincset ér a szemét, vedd észre, íme 10 zseniális ötlet!

Mű­anyag pa­lack­ból, fla­ko­nok­ból per­cek alatt ké­szít­hetsz hasz­nos és jó­pofa dol­go­kat, rá­adá­sul egy fil­lé­redbe sem kerül!

Ki ne dobd a kávékapszulát! Szuper dolgokat készíthetsz belőle

Ki ne dobd a kávékapszulát! Szuper dolgokat készíthetsz belőle

Fel­dob­ha­tod vele a la­ká­sod, de pa­lán­tá­zásra is al­kal­mas!

Min­dig ki­do­bod a kap­szu­lát, mi­u­tán le­főz­ted a kávét? Pedig el­ké­pesz­tően sok­féle módon új­ra­hasz­no­sít­ha­tod. Amel­lett, hogy nem szennye­zed a kör­nye­ze­tet, fel­dob­ha­tod vele a la­ká­sod, de pa­lán­tá­zásra is al­kal­mas!

Ki ne dobd a bakelit lemezt! Valósággal aranyat ér!

Ki ne dobd a bakelit lemezt! Valósággal aranyat ér!

He­gyek­ben áll ott­hon a régi ba­ke­lit? Nincs szí­ved ki­dobni a le­me­ze­ket?

He­gyek­ben áll ott­hon a régi ba­ke­lit? Nincs szí­ved ki­dobni a le­me­ze­ket? Öt­le­tes és prak­ti­kus dol­go­kat ké­szít­hetsz be­lő­lük, la­ká­sod stí­lu­sos dí­szévé, akár ék­szerré is vál­hat­nak. Nézd csak!

Mindent tudó nejlonzacskó! Eszméletlen ötletek!

Mindent tudó nejlonzacskó! Eszméletlen ötletek!

A nej­lon­zacs­kót nem­csak pék­sü­te­mé­nyek és zöld­sé­gek tá­ro­lá­sára hasz­nál­ha­tod. Nem hi­szed el, mi­lyen el­ké­pesztő le­he­tő­sé­ge­ket rejt ez az egy­szerű ház­tar­tási cso­ma­go­ló­anyag! Fi­gyelj!

Ne dobd ki a régi bőröndöt! Nem is gondolnád, mire használhatod!

Ne dobd ki a régi bőröndöt! Nem is gondolnád, mire használhatod!

A pin­cé­ben po­ro­sod­nak a régi bő­rönd­jeid? Meg­mu­tat­juk, mi­lyen prak­ti­kus módon hasz­no­sít­ha­tod újra őket!

Ne dobd ki a régi farmerod! Gyönyörű dolgokat készíthetsz belőle!

Ne dobd ki a régi farmerod! Gyönyörű dolgokat készíthetsz belőle!

Egy sza­kadt vagy ki­hí­zott far­mer sok min­denre hasz­nál­ható, így nem ér­de­mes ki­dob­nod egyet sem.

Műanyagfaló kukacot találtak! Megmentheti a Földet!

Műanyagfaló kukacot találtak! Megmentheti a Földet!

Fel­fe­dez­tek egy olyan ku­ka­cot, amely vígan meg­eszi és le­bontja a mű­anyag hul­la­dé­ko­kat.

12 szuper ötlet konzervdobozból, amire soha nem gondoltál volna

12 szuper ötlet konzervdobozból, amire soha nem gondoltál volna

Ki ne dobd az üres kon­zerv­do­bo­zo­kat, esz­mé­let­len jó dol­go­kat ké­szít­hetsz

Ki ne dobd az üres kon­zerv­do­bo­zo­kat, esz­mé­let­len jó dol­go­kat ké­szít­hetsz be­lőle.

Soha többé ne dobd ki a ketchupos flakont! Erre is használhatod

Soha többé ne dobd ki a ketchupos flakont! Erre is használhatod

Mos­tan­tól várni fogod, hogy ki­ürül­jön!

Ez az egy­szerű doboz na­gyon prak­ti­kus és meg fogja könnyí­teni a hét­köz­nap­ja­i­dat. Mos­tan­tól várni fogod, hogy ki­ürül­jön!

Mire jó egy öreg pulóver? Alakítsd át gyorsan!

Mire jó egy öreg pulóver? Alakítsd át gyorsan!

Meg­mu­tat­juk, hogy hasz­no­sít­ha­tod!

Ki­nyúlt, ki­sz­ö­szö­sö­dött vagy ki­sza­kadt a ked­venc pu­ló­ve­red? Nincs szí­ved ki­dobni? Meg­mu­tat­juk, ho­gyan hasz­no­sít­ha­tod!

Szilika gél

Szilika gél

In­gyen van, és szu­per­hasz­nos! Ki ne dobd!Nagy hiba lenne nem ki­hasz­nálni egy ilyen öledbe pottyant aján­dé­kot!

In­gyen van, és szu­per­hasz­nos! Ki ne dobd! Nagy hiba lenne nem ki­hasz­nálni egy ilyen öledbe pottyant aján­dé­kot! Jó szol­gá­la­tod tehet neked és a ned­ves­ségre ké­nyes hol­mi­ja­id­nak

Újrahasznosítás: ne dobd ki, alkosd újra!

Újrahasznosítás: ne dobd ki, alkosd újra!

Íme né­hány ötlet, amit meg­va­ló­sít­hatsz lomb­ja­id­ból.

Bi­zo­nyára neked is teli a la­ká­sod ki­do­básra váró ka­ca­tok­kal. Ne dobd ki őket, hanem csi­nálj be­lő­lük va­lami hasz­no­sat. Íme né­hány ötlet, ami­ket össze­rak­hatsz lom­ja­id­ból.

Ki ne dobd a száraz kenyeret! Remek ötletek, hogy ne pazarolj!

Ki ne dobd a száraz kenyeret! Remek ötletek, hogy ne pazarolj!

Nem is gon­dol­nád, mi min­denre hasz­nál­ha­tod!

Nem tudsz mit kez­deni a szá­raz ke­nyér­rel? Nem is gon­dol­nád, mi min­denre hasz­nál­ha­tod! Akár remek éte­le­ket ké­szít­hetsz be­lőle!

Ki ne dobd a kukoricacsuhét! Álmodban sem gondolnád, mi mindenre jó!

Ki ne dobd a kukoricacsuhét! Nem is gondolnád, mi mindenre jó!

Ha eddig laza moz­du­lat­tal ki­dob­tad a ku­ko­rica bu­rok­le­ve­leit, ez­után gyűj­teni fogod, mint a kin­cset!

Elképesztő, mi mindenre jó a műanyag palack!

Elképesztő, mi mindenre jó a műanyag palack!

Kerti par­tit ter­ve­zel? Olcsó lam­pion!

Kerti par­tit ter­ve­zel? Dobd fel a han­gu­la­tot csini lam­pi­o­nok­kal! Ki­do­básra váró mű­anyag fla­ko­nok­ból tel­je­sen in­gyen ké­szít­hetsz de­ko­rá­ciót. Ez szu­per!

Ne dobd ki a meggymagot! Gazdaggá tehet!

Ne dobd ki a meggymagot! Gazdaggá tehet!

Azt hit­ted, a meggy­mag sze­mét?

Azt hit­ted, a meggy­mag sze­mét ? Té­ve­dés: a li­kőr­től a bio­be­to­nig ren­ge­teg min­dent lehet ké­szí­teni be­lőle. Ne dobd a ku­kába, in­kább pró­báld ki a re­cep­te­ket!

Garázsvásár okosan: csinálj pénzt a lomokból!

Garázsvásár okosan: csinálj pénzt a lomokból!

Tele van a gard­rób? De még a pince is? Ne ke­rül­gesd, add el! Meg­sza­ba­dulsz a fe­les­le­ges cuc­ca­id­tól, más pedig fil­lé­re­kért talál kin­cse­ket.

Tele van a gard­rób? De még a pince is? Ne ke­rül­gesd, add el! A ga­rázs­vá­sár jó al­ka­lom: te meg­sza­ba­dulsz a fe­les­le­ges cuc­ca­id­tól, más örül neki, hogy fil­lé­re­kért talál kin­cse­ket és köz­ben még bu­liz­tok is egy jót!

7 brilliáns ötlet miért ne dobd el a kávézaccot

7 brilliáns ötlet miért ne dobd el a kávézaccot

A zac­cot a sze­métbe dobod? Ne tedd!

Na­ponta két­szer-há­rom­szor is főzöl fe­ke­tét, és a zac­cot a sze­métbe dobod? Ha ezt el­ol­va­sod, biz­tos, hogy ez­után gyűj­teni kez­ded az ér­té­kes ma­ra­dé­kot.

20 szuper ötlet, mit csinálj a régi farmeroddal

Így hasznosítsd régi farmerod!

Többé nem fogod fel­venni?

Me­g­un­tad régi far­me­rod, tudod, hogy soha többé nem fogod fel­venni, de tar­to­ga­tod a szek­rény­ben? Ké­szítsd be­lőle tás­kát, dísz­pár­nát vagy ku­tya­já­té­kot!

Kidobnád? Ne tedd! Inkább hasznosítsd újra!

Kidobnád? Ne tedd! Inkább hasznosítsd újra!

Gyűjts innen öt­le­te­ket!

Lát­tál már zon­go­rá­ból szek­rényt, lét­rá­ból pol­cot? Gya­kor­la­ti­lag sem­mit sem ér­de­mes ki­dobni, mert egy kis kre­a­ti­vi­tás­sal min­den át­ala­kít­ható.