CÍMKE: 'új év'

Furcsa szokásáról vallott Cinthya Dictator

Furcsa szokásáról vallott Cinthya Dictator

Cin­thya min­dig sa­já­tos módon kö­ze­lí­tette meg a dol­go­kat, most sem volt ez más­ként.

Veszteségeiről vallott Majka, burkoltan üzent Curtisnek

Veszteségeiről vallott Majka, burkoltan üzent Curtisnek

A rap­per­nek nem volt könnyű a 2018-as év: édes­anyja mel­lett egy ba­rá­tot is el­ve­szí­tett.

Megérkezett a 2018-as év wellness-trendje: Vadiúj ötletek az egészségért!

Megérkezett a 2018-as év wellness-trendje: Vadiúj ötletek az egészségért!

Az egész­ség jö­vőre sem megy ki a di­vat­ból, sőt!

Az egész­ség jö­vőre sem megy ki a di­vat­ból, sőt! Szu­per újí­tá­so­kat mu­ta­tunk, hogy még erő­sebb, még egész­sé­ge­sebb és ener­gi­ku­sabb le­hess! Fo­gad­junk, hogy ezekre nem szá­mí­tot­tál!

Nem hiszed el, mennyit akar még fogyni Tóth Vera

Nem hiszed el, mennyit akar még fogyni Tóth Vera

Drasz­ti­kus fo­gyása még nem állt meg.

Az éne­kesnő drasz­ti­kus fo­gyása még nem állt meg. Hi­he­tet­len, hogy még hány kilót sze­retne le­adni.

Már biztos, hogy nincs vége a világnak: itt a bizonyíték

Már biztos, hogy nincs vége a világnak: itt a bizonyíték

Éj­fél­kor nem rob­ban fel a világ: erre bi­zo­nyí­ték, hogy Auszt­rá­li­á­ban már újév van.

Éj­fél­kor nem rob­ban fel a világ: erre bi­zo­nyí­ték, hogy Auszt­rá­li­á­ban már újév van.

Rékasi Károly nem hagyja annyiban, fotóval bizonyít

Rékasi Károly nem hagyja annyiban, fotóval bizonyít

Ezzel a kép­pel kíván min­den­ki­nek bol­dog új esz­ten­dőt.

Sztárok, akikre ráfér idén a fogyás

Sztárok, akikre ráfér idén a fogyás

Min­den fel­té­te­lük meg­van hozzá, hogy tö­ké­le­tes for­má­ju­kat hoz­zák, de még­sem si­ke­rül nekik. Íme a lista azok­ról, akikre leg­in­kább ráfér a sport és a diéta.

Min­den fel­té­te­lük meg­van hozzá, hogy tö­ké­le­tes for­má­ju­kat hoz­zák, de még­sem si­ke­rül nekik. Íme a lista azok­ról, akikre leg­in­kább ráfér a sport és diéta.

Zámbó Jimmy sírjánál lett rosszul 90 éves édesanyja

Zámbó Jimmy sírjánál lett rosszul 90 éves édesanyja

15 év múl­tán sem csi­tult a fáj­da­lom...

Az a bor­zal­mas haj­nal, ami­kor meg­tudta, hogy mi tör­tént, a mai napig ele­ve­nen él benne.