CÍMKE: 'tv2'

Berki Krisztián komoly arcát mutatja, keményen támadja Tarlóst

Berki Krisztián komoly arcát mutatja, keményen támadja Tarlóst

Az új fő­pol­gár­mes­ter-je­lölt a Mokka hétfő reg­geli adá­sá­ban be­szélt rész­le­te­sen a ter­ve­i­ről.

Bikinire vetkőzött Mádai Vivien, elképesztő formában van

Bikinire vetkőzött Mádai Vivien, elképesztő formában van

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője a Ba­la­ton part­ján tölti a hét­vé­gé­jét.

Sejtelmes fotót posztolt az új műsoráról Palik László

Sejtelmes fotót posztolt az új műsoráról Palik László

A mű­sor­ve­zető új show-jának elő­ké­szü­le­tei már ja­vá­ban zaj­la­nak, erről egy fel­vé­telt is meg­osz­tott.

A mű­sor­ve­zető új show-jának elő­ké­szü­le­tei már ja­vá­ban zaj­la­nak, erről egy fel­vé­telt is meg­osz­tott.

Így búcsúztak a pesti éjszakában Szabó Dórától

Így búcsúztak a pesti éjszakában Szabó Dórától

A mű­sor­ve­zető nem­rég je­len­tette be, hogy két és fél év után el­hagyja a TV2-t és más te­rü­le­ten pró­bálja ki magát.

A mű­sor­ve­zető nem­rég je­len­tette be, hogy két és fél év után el­hagyja a TV2-t és más te­rü­le­ten pró­bálja ki magát.

Életveszélyes helyzetbe került a TV2 sztárja, nagy baj lehetett volna

Életveszélyes helyzetbe került a TV2 sztárja, nagy baj lehetett volna

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője épp a Ba­la­tonra tar­tott fi­á­val.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője épp a Ba­la­tonra tar­tott fi­á­val.

Végre jó hír érkezett Demcsák Zsuzsáról: Segítettek a gyógyszerek

Végre jó hír érkezett Demcsák Zsuzsáról: Segítettek a gyógyszerek

A mű­sor­ve­ze­tőre mos­ta­ná­ban ala­po­san rá­járt a rúd, így éppen jókor jött szá­mára ra­jon­gói el­is­me­rése. Ettől néz ki így...

Új munkát vállalt Azurák Csaba, itt láthatod a jövőben

Új munkát vállalt Azurák Csaba, itt láthatod a jövőben

Két év­ti­zed­nyi té­vé­zés után meg­lepő he­lyen szer­ződ­tet­ték a kom­mu­ni­ká­ciós szak­em­bert. Úgy tűnik, sztár­iga­zo­lás tör­tént a klub­ve­ze­tés­ben.

Két év­ti­zed­nyi té­vé­zés után meg­lepő he­lyen szer­ződ­tet­ték a kom­mu­ni­ká­ciós szak­em­bert. Úgy tűnik, sztár­iga­zo­lás tör­tént a klub­ve­ze­tés­ben.

Érdemes a TV2-re kapcsolnod, nagy meglepetéssel készül a csatorna

Érdemes a TV2-re kapcsolnod, nagy meglepetéssel készül a csatorna

Vál­to­zik a mű­sor­rend! A nézői igé­nyek­hez iga­zodva hoz­ták meg a dön­tést. Máris jö­vünk a rész­le­tek­kel!

Óriási az öröm a TV2-nél, durván lekörözték a konkurenciát

Óriási az öröm a TV2-nél, durván lekörözték a konkurenciát

Győ­zel­met arat­tak.

A csa­torna a 18-49 és a 18-59 éves cél­cso­port te­kin­te­té­ben a tel­jes napot vizs­gálva is győ­zel­met ara­tott.

Gáspár Evelin vallomása: Ha ez sem jön be, elmegyek innen

Gáspár Evelin vallomása: Ha ez sem jön be, elmegyek innen

Gás­pár Eve­lin hiába szer­zett pénz­ügyi dip­lo­mát...

Gás­pár Eve­lin hiába szer­zett pénz­ügyi dip­lo­mát és tett fel­ső­fo­kon vizs­gát két ide­gen nyelv­ből, az ál­lás­in­ter­jú­kon rendre szóba sem áll­nak vele.

Kiderült, ezért hagyta ott a TV2 népszerű sorozatát Cseke Katinka

Kiderült, ezért hagyta ott a TV2 népszerű sorozatát Cseke Katinka

A szí­nésznő ti­zen­egy éven ke­resz­tül for­málta meg Bo­do­lai Böbét.

A szí­nésznő ti­zen­egy éven ke­resz­tül for­málta meg Bo­do­lai Böbe ka­rak­te­rét.

Ennyi volt, 11 év után távozik a TV2 sztárja

Ennyi volt, 11 év után távozik a TV2 sztárja

Cseke Ka­tinka 2008-ban csat­la­ko­zott a Jóban Rossz­ban csa­pa­tá­hoz.

Cseke Ka­tinka 2008-ban csat­la­ko­zott a Jóban Rossz­ban csa­pa­tá­hoz.

Új műsorába toboroz Palik László

Új műsorába toboroz Palik László

A mű­sor­ve­ze­tőt nem csak egy pro­duk­ci­óra szer­ződ­tet­ték. .

A mű­sor­ve­ze­tőt nem csak egy pro­duk­ci­óra szer­ződ­tet­ték. Je­len­leg máris egy má­si­kon dol­go­zik.

Exkluzív részletek: így készül új műsorára Palik László

Exkluzív részletek: így készül új műsorára Palik László

Ha­ma­ro­san vissza­tér a TV2 kép­er­nyő­jére Palik László, még­hozzá egy újabb sport-re­a­li­ty­vel.

Ha­ma­ro­san vissza­tér a TV2 kép­er­nyő­jére Palik László, még­hozzá egy újabb sport-re­a­li­ty­vel.

Elbúcsúzott a TV2 műsorvezetője: más területen próbálja ki magát

Elbúcsúzott a TV2 műsorvezetője: más területen próbálja ki magát

Szabó Dóra két és fél év után bú­csú­zik a csa­tor­ná­tól.

Szabó Dóra két és fél év után bú­csú­zik a csa­tor­ná­tól.

Palik László elárulta: Fordulat történt Marsi Anikó állapotában

Palik László elárulta: Fordulat történt Marsi Anikó állapotában

A Té­nyek hír­adó­sát már­ci­us­ban, az utcán érte sú­lyos bal­eset. El­tört a comb­csontja.

A Té­nyek hír­adó­sát már­ci­us­ban, az utcán érte sú­lyos bal­eset. El­tört a comb­csontja.

Női bájaktól jött zavarba a TV2 sztárja

Női bájaktól jött zavarba a TV2 sztárja

Hor­váth Tamás nincs hoz­zá­szokva, hogy csi­nos nők szexi tán­cot lej­te­nek.

Hor­váth Tamás nincs hoz­zá­szokva, hogy csi­nos nők szexi tán­cot lej­te­nek előtte, pedig mos­tan­tól bármi meg­tör­tén­het.

Így védi meg kutyáját a TV2 sztárja

Így védi meg kutyáját a TV2 sztárja

Szőcs Re­náta ne­he­zen vi­seli a hő­sé­get.

Szőcs Re­náta ne­he­zen vi­seli a hő­sé­get, ezért kü­lön­böző, ér­de­kes trük­kö­ket vet be.

Mélyen megrázta a szörnyű gyilkosság Szebeni Istvánt

Mélyen megrázta a szörnyű gyilkosság Szebeni Istvánt

A tévés a Fa­ce­boo­kon emelt szót az al­ko­ho­liz­mus és a csa­lá­don be­lüli erő­szak ellen.

A tévés a Fa­ce­boo­kon emelt szót az al­ko­ho­liz­mus és a csa­lá­don be­lüli erő­szak ellen.

Vadítóan dögös a TV2 sztárja: megmutatta formás idomait

Vadítóan dögös a TV2 sztárja: megmutatta formás idomait

Olasz­or­szág­ból je­lent­ke­zett.

Az Exat­lon egy­kori ver­seny­zője az olasz­or­szági nya­ra­lá­sá­ról je­lent­ke­zett be.

Elkezdődött a casting: Nagy munkában a Sztárban Sztár leszek! zsűrije

Elkezdődött a casting: Nagy munkában a Sztárban Sztár leszek! zsűrije

Az élő adá­sok csak ős­szel lesz­nek lát­ha­tók a te­le­ví­zi­ó­ban, de az elő­vá­lo­ga­tá­so­kat máris el­kezd­ték.

Hatalmas nemzetközi sikert ért el a TV2, Los Angelesben díjazták

Hatalmas nemzetközi sikert ért el a TV2, Los Angelesben díjazták

A TV2 egyik promo vi­de­ója ért el do­bo­gós he­lye­zést a nem­zet­közi ver­se­nyen, ahol elő­ször ne­vez­ték.

A TV2 egyik promo vi­de­ója ért el do­bo­gós he­lye­zést a nem­zet­közi ver­se­nyen, ahol elő­ször ne­vez­ték.

Leukémiából felgyógyult testvére miatt akar nyerni A Bank játékosa

Leukémiából felgyógyult testvére miatt akar nyerni A Bank játékosa

Ricsi azért ér­ke­zett a TV2 mű­so­rába, hogy va­lóra váltsa az ígé­re­tét.

Ricsi azért ér­ke­zett a TV2 mű­so­rába, hogy va­lóra váltsa az ígé­re­tét. Íme a rész­le­tek!

Ezeket a sikersorozatokat kínálja a Prime és az Izaura TV

Ezeket a sikersorozatokat kínálja a Prime és az Izaura TV

A nyári idő­szak kö­ze­led­té­vel is gon­dos­ko­dik az új­don­sá­gok­ról és a leg­na­gyobb ked­ven­cek­ről a TV2 Cso­port.

Meglepő vallomás: Nem hiszed el, kitől retteg Stohl András

Meglepő vallomás: Nem hiszed el, kitől retteg Stohl András

Ezt ke­ve­sen gon­dol­ták volna Bu­ci­ról!

Ezt ke­ve­sen gon­dol­ták volna Bu­ci­ról!

Hatalmas örömhírt jelentett be a TV2

Hatalmas örömhírt jelentett be a TV2

A TV2 cso­port né­zett­sé­gé­vel a kon­ku­rens csa­torna nem tudta fel­venni a ver­senyt. Május hó­nap­ban is a TV2 lett a pi­ac­ve­zető.

A TV2 cso­port né­zett­sé­gé­vel a kon­ku­rens csa­torna nem tudta fel­venni a ver­senyt. Május hó­nap­ban is a TV2 lett a pi­ac­ve­zető.

Elképesztő, mit művelt a sztársportoló a TV2 stúdiójában

Elképesztő, mit művelt a sztársportoló a TV2 stúdiójában

Az Exat­lon egy­kori sztárja meg­lepte a FEM3 mű­sor­ve­ze­tőit, alig hit­tek a sze­mük­nek.

Az Exat­lon egy­kori sztárja meg­lepte a FEM3 mű­sor­ve­ze­tőit, alig hit­tek a sze­mük­nek.

Óriási főnyereményt vitt haza az Ázsia Expressz sztárpárja!

Óriási főnyereményt vitt haza az Ázsia Expressz sztárpárja!

Nem tá­voz­tak üres kéz­zel.

A sze­rel­mes­pár egy másik TV2-es mű­sor­ban is meg­mé­rette magát, ahon­nan nem tá­voz­tak üres kéz­zel, sőt, ha­za­vi­het­tek egy autót.

Rubint Réka vallomása: Nem vonhatok meg semmit a gyermekeimtől

Rubint Réka vallomása: Nem vonhatok meg semmit a gyermekeimtől

A fit­nesz­edző őszin­tén be­szélt kö­zépső gyer­meke, Nor­bika el­ké­pesztő fo­gyá­sá­ról.

Elképesztő, amit a TV2 híradósa bevállalt

Elképesztő, amit a TV2 híradósa bevállalt

Gergő fo­ga­dást vesz­tett, ezért állt rajt­hoz a nem min­den­napi meg­mé­ret­te­té­sen. 23 órán át me­ne­telt a célig, majd alig pár órát aludt. De meg­csi­nálta.

Gergő fo­ga­dást vesz­tett, ezért állt rajt­hoz a nem min­den­napi meg­mé­ret­te­té­sen. 23 órán át me­ne­telt a célig, majd alig pár órát aludt.

Titokban férjhez ment Demcsák Zsuzsa, óriási az öröm

Titokban férjhez ment Demcsák Zsuzsa, óriási az öröm

Ki­de­rült, miért nem jött vissza Ázsi­á­ból, mi­u­tán be­fe­je­ző­dött az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tása. Bi­zony, Zsu­zsa nász­úton volt.

Ki­de­rült, miért nem jött vissza Ázsi­á­ból, mi­u­tán be­fe­je­ző­dött az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tása. Bi­zony, Zsu­zsa nász­úton volt.

Váratlan betegség támadta meg a Szebeni Istvánt, az ágyból üzent

Váratlan betegség támadta meg a Szebeni Istvánt, az ágyból üzent

Sem­mi­lyen gyógy­mód nem hasz­nál a Té­nyek hír­adó­sá­nak.

Sem­mi­lyen gyógy­mód nem hasz­nál a Té­nyek hír­adó­sá­nak.

Szürreális történet: szívrohamot kapott egy kakas A Bank játékosától

Szürreális történet: szívrohamot kapott egy kakas A Bank játékosától

A lány kü­lö­nös em­lé­ket ele­ve­ní­tett fel a múlt­já­ból, az el­ké­pesztő tör­té­net fő­sze­rep­lője egy szár­nyas volt.

Furcsa mutatványt adott elő a stúdióban Tilla, jó, hogy nem lett baj

Furcsa mutatványt adott elő a stúdióban Tilla, jó, hogy nem lett baj

A mű­sor­ve­zető ki­sza­ladt a Bezár a bazár! hol­mik­kal teli ter­mébe, majd egy kü­lö­nös buk­fenc­cel tért vissza Majka mellé.

Stohl András is meglepődött: különös fóbiától szenved A Bank játékosa

Stohl András is meglepődött: különös fóbiától szenved A Bank játékosa

Alexa be­val­lotta fur­csa fé­lel­mét, ami még a sokat lá­tott mű­sor­ve­ze­tőt is meg­lepte a TV2 stú­di­ó­já­ban.

Ezért akarnak nyerni: sosem hinnéd, mire gyűjtenek A Bank játékosai

Ezért akarnak nyerni: sosem hinnéd, mire gyűjtenek A Bank játékosai

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak pén­teki adá­sá­ban két jó ba­rátnő, Vera és Zsófi te­szik pró­bára a sze­ren­csé­jü­ket, hogy meg­va­ló­sít­has­sák a leg­na­gyobb ál­mu­kat.

Rendhagyó interjú, íme, Pásztor Erzsi ritkán látott lánya!

Rendhagyó interjú, íme, Pásztor Erzsi ritkán látott lánya!

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egyet­len gyer­meke, Hen­ri­ette évek óta Olasz­or­szág­ban él, ezért ami­kor ha­za­lá­to­gat, min­den per­cet együtt töl­te­nek.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egyet­len gyer­meke, Hen­ri­ette évek óta Olasz­or­szág­ban él, ezért ami­kor ha­za­lá­to­gat, min­den per­cet együtt töl­te­nek.

Itt a nagy bejelentés: visszatér Palik László

Itt a nagy bejelentés: visszatér Palik László

A mű­sor­ve­zető va­sár­nap este tér vissza a TV2 kép­er­nyő­jére.

A mű­sor­ve­zető va­sár­nap este tér vissza a TV2 kép­er­nyő­jére.

Ez nem semmi: kismama küzdött a Bezár a bazár nyereményeiért

Ez nem semmi: kismama küzdött a Bezár a bazár nyereményeiért

Au­gusz­tusra várja a kis­lá­nyát, báty­já­val pedig, aki szin­tén szü­lői örö­mök elé néz, arra vál­lal­koz­tak, hogy győz­nek.

Örömhírt jelentett be a TV2 Csoport, boldogok lehetnek a nézők

Örömhírt jelentett be a TV2 Csoport, boldogok lehetnek a nézők

Május 19-től or­szá­gos TV pre­mi­er­rel ér­ke­zik a Jocky TV-re Az alibi.

Május 19-től or­szá­gos TV pre­mi­er­rel ér­ke­zik a Jocky TV-re Az alibi.

Izgalmas párost láthatnak a nézők A Bank csütörtöki adásában!

Izgalmas párost láthatnak a nézők A Bank csütörtöki adásában!

Fanni és Tomi mind­ket­ten rend­sze­re­sen jár­nak kví­zekre.

Fanni és Tomi mind­ket­ten rend­sze­re­sen jár­nak kví­zekre.

Exkluzív fotók: zokogva ölelte magához a gyermekeit Ördög Nóra

Exkluzív fotók: zokogva ölelte magához a gyermekeit Ördög Nóra

Az Ázsia Exp­ressz mű­sor­ve­ze­tője éle­té­ben elő­ször töl­tött külön ennyi időt a gyer­me­ke­i­től.

Forró pillanatok: Így öleli rég nem látott szerelmét a magyar sztármami

Forró pillanatok: Így öleli rég nem látott szerelmét a magyar sztármami

Pa­mela he­te­ken át nem látta imá­dott kis­lá­nyát és élete sze­rel­mét sem, hi­szen Ázsi­á­ban volt.

Örömhírt jelentett be a TV2, nagy dobásra készül a csatorna

Örömhírt jelentett be a TV2, nagy dobásra készül a csatorna

A Ma­dárka című új szé­ria május 16-án dél­után indul a TV2 mű­so­rán.

Burak Öz­ci­vit és Fah­riye Evcen, a török te­le­ví­ziós so­ro­za­tok szu­per­sztár­jai a fő­sze­rep­lői a Ma­dárka című új szé­ri­á­nak, amely május 16-án dél­után indul a TV2 mű­so­rán.

Továbbra is őrzi piacvezető helyét a TV2 Csoport

Továbbra is őrzi piacvezető helyét a TV2 Csoport

Ismét le­nyomta az RTL-t.

2019 áp­ri­li­sá­ban is ma­ga­sabb kö­zön­ség­arányt ért el a TV2 Cso­port, mint az RTL Ma­gyar­or­szág.

Egymás hasonmásai a Bezár a bazár! versenyzői

Egymás hasonmásai a Bezár a bazár! versenyzői

Ikrek le­het­né­nek.

A két férfit nem köti össze ro­koni kap­cso­lat, mégis ikrek le­het­né­nek. Ez ér­de­kes és vic­ces szi­tu­á­ci­ó­kat oko­zott az éle­tük­ben.

Kedden közölte a csatorna: Új napi sorozatot indít a TV2

Kedden bejelentette a tévécsatorna: Új napi sorozatot indít a TV2

A mé­dia­cég több sa­ját­gyár­tású mű­sor­ral is ké­szül az év má­so­dik fe­lé­ben, sok meg­le­pe­tés lesz!

A mé­dia­cég több saját gyár­tású mű­sor­ral is ké­szül az év má­so­dik fe­lé­ben, ame­lyek kö­zött ka­land-re­a­lity, sport­ve­tél­kedő, nagy­sza­bású show­mű­sor és ve­tél­kedő is sze­re­pel. Ki­de­rült, kik lesz­nek a meg­újult Sz­tár­ban Sztár mes­te­rei. Ren­ge­teg meg­le­pe­tés­sel ké­szül­nek!

Nehéz napokat él át Ördög Nóra: Kislánya születésnapjára sem ér haza

Nehéz napokat él át Ördög Nóra: Kislánya születésnapjára sem ér haza

A mű­sor­ve­ze­tőt csak te­le­fo­non kö­szönt­het­ték gyer­me­kei va­sár­nap.

A mű­sor­ve­ze­tőt csak te­le­fo­non kö­szönt­het­ték gyer­me­kei va­sár­nap. Hét­főn pedig egy újabb te­le­fo­nos kö­szön­tés vár rá.

Apukája nyomdokaiba lép Szebeni István kisfia

Apukája nyomdokaiba lép Szebeni István kisfia

A sztár gyer­meke, Pat­rik, úgy dön­tött, hogy ő is hír­ol­vasó sze­retne lenni, ezért az apu­kája be­vitte dol­gozni.

A sztár gyer­meke, Pat­rik, úgy dön­tött, hogy ő is hír­ol­vasó sze­retne lenni, ezért az apu­kája be­vitte dol­gozni.

Szerelmespár vitte el a Bezár a bazár! eddigi csúcsnyereményét

Szerelmespár vitte el a Bezár a bazár! eddigi csúcsnyereményét

Au­gusz­tus­ban össze­há­za­sod­nak!

Cso­dá­la­tos aján­dék szá­mukra, hogy óri­ási összeg­gel tá­voz­hat­tak a TV2 mű­so­rá­ból.

Ez kínos: még Tillát is kellemetlen helyzetbe hozta a TV2 játékosa

Ez kínos: még Tillát is kellemetlen helyzetbe hozta a TV2 játékosa

Az első kér­dés­sel meg­gyűlt a baja.

A Bezár a bazár! kedd esti adá­sá­ban egy anya-lánya pá­rost lát­hat­nak a nézők, akik­nek már az első kér­dés­sel meg­gyűlt a bajuk.

Ördög Nóra szomorú képpel tudatta: Egyedül folytatja

Ördög Nóra szomorú képpel tudatta: Egyedül folytatja

Csa­ládja nél­kül uta­zik to­vább.

Csa­ládja nél­kül uta­zik to­vább Thai­földre az Ázsia Exp­ressz mű­sor­ve­ze­tője.

Megható videó, zokogva örült győzelmének A Bank fiatal játékosa

Megható videó, zokogva örült győzelmének A Bank fiatal játékosa

A ti­zen­nyolc éves fiú és ke­reszt­anyja több mint hét­mil­lió fo­rin­tot nyer­tek.

Új taggal bővül a TV2 csapata, sosem hinnéd, ki az új műsorvezető

Új taggal bővül a TV2 csapata, sosem hinnéd, ki az új műsorvezető

Május 6-tól Is­te­nes László ol­da­lán kö­szönti majd a né­ző­ket.

Május 6-tól Is­te­nes László ol­da­lán kö­szönti majd a né­ző­ket.

Durva történet derült ki a TV2 játékosának múltjából!

Durva történet derült ki a TV2 játékosának múltjából!

Sze­re­tett a gyu­fá­val ját­szani.

A Bezár a bazár! já­té­kosa gyer­mek­ko­rá­ban na­gyon sze­re­tett a gyu­fá­val ját­szani, ami egy­szer ko­moly ve­szélybe so­dorta őt és a kör­nye­ze­tét.

Hét év után talált rá a szerelem a TV2 gyönyörű sztárjára

Hét év után talált rá a szerelem a TV2 gyönyörű sztárjára

Jól érezte magát egye­dül is.

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője jól érezte magát egye­dül, a bol­dog­ság akkor ko­po­gott be az éle­tébe egy férfi sze­mé­lyé­ben, ami­kor nem is szá­mí­tott rá.

Durva jelenet a stúdióban, összetörte a berendezést a TV2 játékosa

Durva jelenet a stúdióban, összetörte a berendezést a TV2 játékosa

Túl sokat akart és túl ve­he­men­sen.

A Bezár a bazár! csü­tör­töki adá­sá­ban két barát szállt harcba.

Jótékonykodik a nyereményéből A Bank fiatal győztese

Jótékonykodik a nyereményéből A Bank fiatal győztese

Nehéz sorsú gyer­me­kek­nek adja nye­re­mé­nye egy ré­szét A Bank című műsor csü­tör­töki győz­tese.

Nehéz sorsú gyer­me­kek­nek adja nye­re­mé­nye egy ré­szét A Bank című műsor csü­tör­töki győz­tese.

Különleges módon segített egy játékosnak Majka

Különleges módon segített egy játékosnak Majka

Hu­mo­ros hely­ze­te­ket te­rem­tett.

A Bezár a bazár! va­do­natúj éva­dá­nak szer­dai adá­sá­ban Majka egy vér­beli ra­jon­gó­já­val ta­lál­ko­zik, ami hu­mo­ros hely­ze­te­ket te­remt a mű­sor­ban.

Izgalmas adásokkal tér vissza a TV2 népszerű műsora!

Izgalmas adásokkal tér vissza a TV2 népszerű műsora!

Óri­ási drá­mák és küz­del­mek vár­nak!

Új nye­re­mé­nyek, mó­do­sult já­ték­sza­bály, még őrül­tebb pil­la­na­tok, és emel­lett óri­ási drá­mák és küz­del­mek!

Czippán Anett komoly döntést hozott a kisfiával kapcsolatban

Czippán Anett komoly döntést hozott a kisfiával kapcsolatban

A kis Soma 2017-ben szü­le­tett, és na­gyon szé­pen cse­pe­re­dik. Édes­anyja ha­ma­ro­san böl­csibe küldi.

A kis Soma 2017-ben szü­le­tett, és na­gyon szé­pen cse­pe­re­dik. Édes­anyja ha­ma­ro­san böl­csibe küldi.

Énekesnőért rajongott a TV2 fiatal játékosa

Énekesnőért rajongott a TV2 fiatal játékosa

Igazi ka­masz­kori fel­lán­go­lá­sá­ról val­lott a kedd este in­duló ve­tél­kedő já­té­kosa. Ezért fi­gyelt fel az éne­kes­nőre 14 éve­sen.

Igazi ka­masz­kori fel­lán­go­lá­sá­ról val­lott a kedd este in­duló ve­tél­kedő já­té­kosa. Ezért fi­gyelt fel az éne­kes­nőre 14 éve­sen.

Szebeni István visszatér a Tényekbe

Szebeni István visszatér a Tényekbe

A nép­szerű hír­adóst áp­ri­lis 15-től lát­hat­juk a Super TV2 kép­er­nyő­jén.

A nép­szerű hír­adóst áp­ri­lis 15-től lát­hat­juk a Super TV2 kép­er­nyő­jén, és hét­vé­gen­ként ő lesz Andor Éva egyik mű­sor­ve­zető társa a Té­nyek­ben.

Ilyet még nem láttál: elképesztő videókon mond verset Kautzky Armand

Ilyet még nem láttál: elképesztő videókon mond verset Kautzky Armand

A Já­szai Mari-díjas szí­nész a Mo­zi­ver­zum csa­torna hang­ja­ként ér­de­kes és hu­mo­ros fel­ada­tot vál­lalt el, ami­ről videó is ké­szült.

Szomorú hírt jelentettek be: 18 év után távozik a TV2 ikonikus arca

Szomorú hírt jelentettek be: 18 év után távozik a TV2 ikonikus arca

A mű­sor­ve­zető közel egy év­ti­ze­det töl­tött a csa­tor­ná­nál.

A mű­sor­ve­zető közel egy év­ti­ze­det töl­tött a csa­tor­ná­nál, szá­mos si­ker­mű­sor fű­ző­dik a ne­vé­hez.

Botrány a forgatáson: Testőrök védték a TV2 stábját

Botrány a forgatáson: Testőrök védték a TV2 stábját

A Srí Lanka-i for­ga­tá­son egy val­lási fa­na­ti­ku­sok­ból álló ki­sebb cso­port sza­bá­lyo­san le­ro­hanta a TV2 stáb­ját.

A Srí Lanka-i for­ga­tá­son egy val­lási fa­na­ti­ku­sok­ból álló ki­sebb cso­port sza­bá­lyo­san le­ro­hanta a TV2 stáb­ját.

Közleményt adott ki a TV2, ez lesz Stohl András sorsa a csatornánál

Közleményt adott ki a TV2, ez lesz Stohl András sorsa a csatornánál

Hazai fej­lesz­tésű, va­do­natúj kvíz­show-val je­lent­ke­zik.

Hazai fej­lesz­tésű, va­do­natúj kvíz­show-val je­lent­ke­zik.

Így fog védekezni Ázsiában: Elárulta, mitől retteg Hódi Pamela

Így fog védekezni Ázsiában: Elárulta, mitől retteg Hódi Pamela

Hódi Pa­mela is ver­senybe száll. A csi­nos mo­dell Ázsi­ába uta­zik, hogy a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban a leg­jobb he­lye­zést érje el.

Eljött a búcsú ideje: Elrepült a TV2 14 sztárja

Eljött a búcsú ideje: Elrepült a TV2 14 sztárja

Kez­dő­dik a ka­land...

Egy nap­pal az­után, hogy Ördög Nóra és csa­ládja el­utaz­tak az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tá­sára, útnak in­dult a 14 já­té­kos is, hogy meg­kezd­jék a ka­lan­dot.

Vésztervvel indult Ázsiába a TV2 műsorvezetője

Vésztervvel indult Ázsiába a TV2 műsorvezetője

Min­den es­he­tő­ségre fel­ké­szül­tek.

Nóra és csa­ládja nagy ro­ha­nás­ban vol­tak kedd dél­után, de a mű­sor­ve­zető sza­kí­tott időt a Ri­postra a gép in­du­lása előtt.

Most már biztos: Ázsiában folytatja Demcsák Zsuzsa

Most már biztos: Ázsiában folytatja Demcsák Zsuzsa

Óri­ási ki­hí­vás előtt áll!

A mű­sor­ve­zető nem tu­dott nemet mon­dani a ka­landra! Óri­ási ki­hí­vás előtt áll!

Elképesztő csapat: Ők 14-en utaznak Ázsiába a TV2-vel

Elképesztő csapat: Ők 14-en utaznak Ázsiába a TV2-vel

Már csak né­hány nap, és kez­de­tét veszi min­den idők leg­ka­lan­do­sabb ce­le­b­re­a­li­ty­jé­nek for­ga­tása.

Már csak né­hány nap, és kez­de­tét veszi min­den idők leg­ka­lan­do­sabb ce­le­b­re­a­li­ty­jé­nek for­ga­tása.

Kerekesszékbe kényszerült a TV2 sztárja, így is folytatja a munkát

Kerekesszékbe kényszerült a TV2 sztárja, így is folytatja a munkát

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője comb­csont­tö­rést szen­ve­dett, ami­kor fiait vitte is­ko­lába, és vá­rat­la­nul át­esett egy be­ton­osz­lo­pon.

Hódi Pamela lelép: Kislányának csak az utolsó pillanatban szól

Hódi Pamela lelép: Kislányának csak az utolsó pillanatban szól

Egyet­len pil­la­na­tig sem he­zi­tált...

Pa­mela egyet­len pil­la­na­tig sem he­zi­tált, ami­kor meg­ke­res­ték a TV2-től, hogy in­dul­jon el min­den idők leg­ke­mé­nyebb re­a­li­ty­jé­ben.

Kiderült Curtis születendő gyerekének neme

Kiderült Curtis születendő gyerekének neme

A TV2 ka­me­rái el­kí­sér­ték a rap­pert és sze­rel­mét az or­vos­hoz, ahol nagy hírt kap­tak.

A TV2 ka­me­rái el­kí­sér­ték a rap­pert és sze­rel­mét az or­vos­hoz, ahol nagy hírt kap­tak.

Eddig ilyet nem tett: Ezt jól bevállalta Till Attila

Eddig ilyet nem tett: Ezt jól bevállalta Till Attila

Till At­tila eddig min­den­hová bi­cik­li­vel járt, de mos­tanra meg­elé­gelte a dol­got.

Till At­tila eddig min­den­hová bi­cik­li­vel járt, de mos­tanra meg­elé­gelte a dol­got.

Tilla szembesült az idő múlásával

Tilla szembesült az idő múlásával

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője 47 éves és most vette észre...

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője 47 éves és most vette észre, hogy mi­lyen gyor­san pe­reg­tek az évek fe­lette is.

Ez durva: A szcientológusok csapdába csalták a TV2 sztárját

Ez durva: A szcientológusok csapdába csalták a TV2 sztárját

Ki­de­rült, nem­csak Cur­tist, de Laky Zsu­zsi fér­jét is be akar­ták szer­vezni.

Ki­de­rült, nem­csak Cur­tist, de Laky Zsu­zsi fér­jét is be akarta szer­vezni a kétes hírű Sz­ci­en­to­ló­gia Egy­ház. A TV2 sztár­ját egy sze­ánszra is el­csal­ták.

Súlyos baleset: fájdalmai miatt altatták a TV2 sztárját

Súlyos baleset: fájdalmai miatt altatták a TV2 sztárját

A fi­a­tal lányt men­tő­vel szál­lí­tot­ták kór­házba, ahol azon­nali be­avat­ko­zásra volt szük­ség.

A fi­a­tal lányt men­tő­vel szál­lí­tot­ták kór­házba, ahol azon­nali be­avat­ko­zásra volt szük­ség.

Túl van a nehezén: napokig szenvedett a TV2 sztárja

Túl van a nehezén: napokig szenvedett a TV2 sztárja

Majd­nem két napig volt lázas.

Fodor Raj­mund majd­nem két napig volt lázas, és még min­dig nem érzi magát tel­je­sen egész­sé­ges­nek.

Elképesztő, mire vállalkozott a két magyar hegymászó

Elképesztő, mire vállalkozott a két magyar hegymászó

Óri­ási a ki­hí­vás!

Klein Dávid és Su­hajda Szi­lárd 2016-ban mász­tak elő­ször.

Most érkezett: Súlyos baleset a TV2 forgatásán

Most érkezett: Súlyos baleset a TV2 forgatásán

Azon­nal le­ál­lí­tot­ták a já­té­kot, ami­kor lát­ták, hogy Do­r­iná­val va­lami nincs rend­ben. Az or­vo­sok gyor­san re­a­gál­tak...

Azon­nal le­ál­lí­tot­ták a já­té­kot, ami­kor lát­ták, hogy Do­r­iná­val va­lami nincs rend­ben. Az or­vo­sok gyor­san re­a­gál­tak...