CÍMKE: 'tuzson bence'

Magyar siker New Yorkban

Magyar siker New Yorkban

Az ENSZ mig­rá­ciós ja­vas­lata olyan, mint a "Soros-terv".

Szél­ső­sé­ge­sen be­ván­dor­lás­pár­ti­nak ne­vezte az ENSZ mig­rá­ciós ja­vas­la­tát Tu­zson Bence kor­mány­zati kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért fe­le­lős ál­lam­tit­kár.

Még szigorúbb lesz a "Stop Soros"

Még szigorúbb lesz a "Stop Soros"

A ka­bi­net meg­vi­tatta a be­ér­ke­zett ja­vas­la­to­kat.

A ka­bi­net meg­vi­tatta a több mint hat­száz be­ér­ke­zett ér­demi ja­vas­la­tot, és "le­vonta a meg­fe­lelő kö­vet­kez­te­té­se­ket".