CÍMKE: 'tűzoltó'
FRISS HÍREK

Még az ágyban is sminket visel az énekesnő, nem hiszed el, miért

Még az ágyban is sminket visel az énekesnő, nem hiszed el, miért

Dolly Par­ton nem mossa le a smink­jét, hátha össze­akad egy tűz­ol­tó­val.

Dolly Par­ton még éjjel sem mossa le a smink­jét, hátha össze­akad egy tűz­ol­tó­val.

Így mentette meg a beteg tűzoltót a hálás anyuka

Így mentette meg a beteg tűzoltót a hálás anyuka

Nem fe­lej­tette el, hogy mitt tett a lá­nyá­val, ezért meg­döb­bentő módon ezt is be­vál­lalta.

Nem fe­lej­tette el, hogy mitt tett a lá­nyá­val, ezért meg­döb­bentő módon ezt is be­vál­lalta.

Most érkezett: lángol egy hotel Pozsony központjában

Most érkezett: lángol egy hotel Pozsony központjában

Ki­gyul­ladt egy hotel Po­zsony köz­pont­já­ban. A helyi tűz­ol­tók nagy erők­kel pró­bál­ják meg­fé­kezni a lán­go­kat.

Ki­gyul­ladt egy hotel Po­zsony köz­pont­já­ban. A helyi tűz­ol­tók nagy erők­kel pró­bál­ják meg­fé­kezni.

Mindenki ezen a bunkón van felháborodva - te mit tennél?

Mindenki ezen a bunkón van felháborodva - te mit tennél?

El­ké­pesztő videó ke­ring az in­ter­ne­ten, nem­rég rög­zí­tet­ték Győr­ben. A po­fát­lan autós tu­do­mást se vesz a szi­ré­názó men­tős­ről.

Betontömbök és utánfutó temette be a magyar tűzoltót családja előtt

Betontömbök és utánfutó temette be a magyar tűzoltót családja előtt

A férfi hét­vé­gén há­rom­órás élet­mentő mű­té­ten esett át, mi­u­tán bi­cik­li­zés köz­ben el­so­dorta egy autó.

Hihetetlen, ezt tette a hős tűzoltó

Hihetetlen, ezt tette a hős tűzoltó

Na­gyon csú­nya bal­eset tör­tént még hét­főn Bia­tor­bágy­nál.

Na­gyon csú­nya bal­eset tör­tént még hét­főn Bia­tor­bágy­nál, a Nya­kas-kő kör­nyé­kén. A bal­ese­tet szen­vedő egyik autó ve­ze­tője félre rán­totta a kor­mányt, meg­csú­szott és az út mel­letti pa­tak­me­derbe esett.

Akadályozta az életmentést a virág a lépcsőfordulóban

Akadályozta az életmentést a virág a lépcsőfordulóban

Csak­nem egy ember éle­tébe ke­rült, hogy a lakók vi­rá­go­kat rak­tak ki egy budai tár­sas­ház­ban a lép­cső­házba.

Csak­nem egy ember éle­tébe ke­rült, hogy a lakók vi­rá­go­kat rak­tak ki egy budai tár­sas­ház­ban a lép­cső­házba. A men­tő­ket egy ful­dokló férfi­hez ri­asz­tot­ták szerda dél­után, de a lép­cső­kön fel­fele siető men­tő­ket aka­dá­lyoz­ták a lép­cső­for­du­lóra és a fo­lyo­sóra ki­tett hol­mik.

Karddal rontott be a rendőrőrsre a féltékeny erdélyi férfi

Karddal rontott be a rendőrőrsre a féltékeny erdélyi férfi

El­já­rást in­dult egy er­dé­lyi tűz­oltó ellen, aki fél­té­keny­ség­ből bán­tal­ma­zott egy rend­őrt.

El­já­rást in­dult egy er­dé­lyi tűz­oltó ellen, aki fél­té­keny­ség­ből bán­tal­ma­zott egy rend­őrt.

Elképesztő, mit tettek egy kiskutyával a magyar tűzoltók

Elképesztő, mit tettek egy kiskutyával a magyar tűzoltók

Ál­lat­men­tés miatt is hív­ják őket.

A láng­lo­va­gok nem csak lán­got ol­ta­nak, sok­szor ál­lat­men­tés miatt is hív­ják őket.

Így mentették ki a tűzoltók a kutyát a befagyott tóról - videó

Így mentették ki a tűzoltók a kutyát a befagyott tóról - videó

Spe­ci­á­lis mód­szert al­kal­maz­tak.

Spe­ci­á­lis mód­szer­rel men­tet­ték ki a bajba ju­tott ku­tyust. Az össze­han­golt ak­ci­ó­ról videó is ké­szült. Máris mu­tat­juk!

Megmenthette volna a családot az érzékelő

Megmenthette volna a családot az érzékelő

Nem volt szén-mon­oxid ér­zé­kelő a több­ge­ne­rá­ciós érdi csa­ládi ház­ban.

Nem volt szén-mon­oxid ér­zé­kelő abban a több­ge­ne­rá­ciós érdi csa­ládi ház­ban, ahon­nan csü­tör­tök reg­gel hat em­bert kel­lett mér­ge­zés miatt kór­házba szál­lí­tani.

A tűzoltók kórházba vitték a Mikulást

A tűzoltók kórházba vitték a Mikulást

Sze­ren­csére nem beteg. Nem volt hó, nem tu­dott szán­nal menni.

Sze­ren­csére nem beteg. Nem volt hó, nem tu­dott szán­nal menni, ezért a tűz­ol­tók­tól kért se­gít­sé­get. Az ab­la­kon ke­resz­tül ju­tott be.