CÍMKE: 'tűzgömb'

Elképedtek a lakók: baljós tűzgolyó száguldott át az égen

Elképedtek a lakók: baljós tűzgolyó száguldott át az égen

Ren­ge­te­gen let­tek fi­gyel­me­sek a tűz­gömbre, töb­ben azon­nal je­len­tet­ték is a lá­tot­ta­kat.

Elképesztő látvány, váratlanul egy tűzgömb szelte át az eget

Elképesztő látvány, váratlanul egy tűzgömb szelte át az eget

Az em­be­rek csak bá­mul­tak, töb­ben pedig meg is örö­kí­tet­ték a le­nyű­göző je­len­sé­get.

Eljött a végítélet napja? Eléri a Földet a baljós meteorraj

Eljött a végítélet napja? Eléri a Földet a baljós meteorraj

Erre a napra ször­nyű pusz­tí­tást jó­sol­tak... Bajt hoz­nak ránk az égi tűz­göm­bök?

Rejtélyes tűzgömb szelte át az eget Magyarország felett!

Rejtélyes tűzgömb szelte át az eget Magyarország felett!

Kedd este fur­csa égi je­len­ség­nek le­he­tett ta­núja, aki éppen az eget fi­gyelte.

Félelmetes meteor robbant Amerikában

Félelmetes meteor csapott le Amerikában - videó

Egy biz­ton­sági ka­mera rög­zí­tette az ijesztő fel­vé­telt.

Egy biz­ton­sági ka­mera rög­zí­tette az ijesztő fel­vé­telt.

Tűzgömb volt éjjel Salgótarján felett - Fotó!

Tűzgömb volt éjjel Salgótarján felett - Fotó!

Hal­lo­ween éj­sza­ká­ján ha­tal­mas tűz­göm­böt le­he­tett Nóg­rád me­gyé­ből látni, ami fel is rob­bant.