CÍMKE: 'turistabusz'

Bombatámadás ért egy turistabuszt Egyiptomban

Bombatámadás ért egy turistabuszt Egyiptomban

A me­rény­let­ben leg­alább ti­zen­he­ten meg­se­be­sül­tek, több­sé­gük kül­földi.

Kiderült, mi segítette az égő magyar busz túlélőit

Kiderült, mi segítette az égő magyar busz túlélőit

Döb­be­ne­tes él­mé­nyeit osz­totta meg a hor­vát alag­út­ban lán­goló ma­gyar busz egyik utasa a Ri­post­tal.

Már négy halottja van az egyiptomi turistabusz-robbantásnak

Már négy halottja van az egyiptomi turistabusz-robbantásnak

Négy ha­lottja van annak a pén­teki rob­ban­tás­nak, amely­nek cél­pontja egy busz volt Egyip­tom­ban.

Durva baleset a belvárosban: villamossal ütközött egy turistabusz

Durva baleset a belvárosban: villamossal ütközött egy turistabusz

Kedd dél­előtt a Kál­vin téren tör­tént bal­eset, amely­ben egy ember meg is sé­rült.

Figyelmetlen sofőr miatt szakadt le a busz teteje, sok a sérült

Figyelmetlen sofőr miatt szakadt le a busz teteje, sok a sérült

Leg­alább 18 tu­rista meg­sé­rült, mert a busz­so­főr nem vette észre a fe­lül­já­rót.

Maszkosok támadtak a turistabuszra, terrortámadástól féltek az utasok

Maszkosok támadtak a turistabuszra, terrortámadástól féltek az utasok

A bu­szon több kis­gyer­me­kes csa­lád is uta­zott, akik na­gyon meg­ijed­tek a tá­ma­dók­tól.