CÍMKE: 'tüdőrák'

Szívszorító, mit üzent a kórházból a nagybeteg Székhelyi József

Szívszorító, mit üzent a kórházból a nagybeteg Székhelyi József

A leg­na­gyobb erőt kis­lá­nya, a hat­éves Sára adja.

A leg­na­gyobb erőt kis­lá­nya, a hat­éves Sára adja.

Gyász: tüdőgyulladás vitte el az ismert, hollywoodi színészt

Gyász: tüdőgyulladás vitte el az ismert, hollywoodi színészt

96 éves volt.

A szí­nész 96 éve­sen halt meg. Hosszú éve­kig küz­dött a tü­dő­rák ellen, végül tü­dő­gyul­la­dás vitte el.

Nőni kezdett a daganat: Kemoterápia vár a magyar színészre

Nőni kezdett a daganat: Kemoterápia vár a magyar színészre

Bár a nép­szerű szín­mű­vész ko­ráb­ban ki­je­len­tette, hogy szinte bi­zo­nyo­san győ­zött a ha­lá­los kór­ral szem­ben...

Bár a nép­szerű szín­mű­vész ko­ráb­ban ki­je­len­tette, hogy szinte bi­zo­nyo­san győ­zött...

Nincs jó állapotban a gyilkos kórral küzdő Székhelyi József

Nincs jó állapotban a gyilkos kórral küzdő Székhelyi József

A küz­del­me­i­ről be­szélt.

A 71 éves szí­nész az el­múlt hó­na­pok küz­del­me­i­ről be­szélt a FEM3 Ca­fé­ban.

Váratlan fordulat az életéért küzdő magyar színész életében

Váratlan fordulat az életéért küzdő magyar színész életében

Szék­he­lyi Jó­zsef­nek tü­dő­rákja van.

Szék­he­lyi Jó­zseffel pár hó­napja kö­zöl­ték or­vo­sai, hogy tü­dő­rákja van.

Új módszerrel mentették meg a rákkal küzdő magyar színész életét

Új módszerrel mentették meg a rákkal küzdő magyar színész életét

Szék­he­lyi Jó­zsef is­teni sze­ren­csé­nek tartja, hogy most jött a baj.

Szék­he­lyi Jó­zsef is­teni sze­ren­csé­nek tartja, hogy nem két évvel ko­ráb­ban di­ag­nosz­ti­zál­ták nála a tü­dő­rá­kot, hi­szen akkor a biz­tos és gyors halál várt volna rá.

Jó hírt kapott az életéért küzdő népszerű énekes

Jó hírt kapott az életéért küzdő népszerű énekes

Ta­valy ok­tó­ber­ben ke­rült kór­házba Orbán Józsi, de csak sok vizs­gá­lat után de­rült ki, hogy nagy a baj.

Időt nyert a rákkal harcoló magyar színész

Időt nyert a rákkal harcoló magyar színész

A szí­nész ta­valy je­len­tette be, hogy át­té­tes tü­dő­rák­kal küzd.

4 árulkodó jel: Így derül ki, hogy nem egyszerű nátha, amit elkaptál

4 árulkodó jel: Így derül ki, hogy nem egyszerű nátha, amit elkaptál

Sú­lyos be­teg­sé­get is je­lez­het­nek a tü­ne­tek, ezért min­den­kép­pen oda kell fi­gyel­ned ma­gadra.