CÍMKE: 'traffipax'

Nem hiszed el, mit fotózott le egy városi traffipax

Nem hiszed el, mit fotózott le egy városi traffipax

A har­min­cas táb­lá­nál gyors­haj­tót fo­tó­zott a traffi­pax egy né­met­or­szági kis­vá­ros­ban.

Hihetetlen módszer, próbababákkal fékezik meg a gyorshajtókat

Hihetetlen módszer, próbababákkal fékezik meg a gyorshajtókat

Egyre több he­lyen vet­nek be ka­mu­rend­őrö­ket és traffi­paxra em­lé­kez­tető szer­ke­ze­te­ket.

Leleplező fotó: elkapták a magyar utak rémét

Leleplező fotó: elkapták a magyar utak rémét

Több mint 100 ki­lo­mé­te­res órán­kénti se­bes­ség­gel lépte túl a meg­en­ge­dett se­bes­sé­get egy BMW so­főrje Hód­me­ző­vá­sár­hely mel­lett.

Több mint 100 ki­lo­mé­te­res órán­kénti se­bes­ség­gel lépte túl a meg­en­ge­dett se­bes­sé­get egy BMW so­főrje Hód­me­ző­vá­sár­hely mel­lett.

Vajon álcázva, civil autóból is mérhet a rendőr? Itt a válasz

Vajon álcázva, civil autóból is mérhet a rendőr? Itt a válasz

Sokan fel­há­bo­rod­tak, hogy a rend­őrök civil au­tó­ban mér­tek a na­pok­ban, fő­ként az au­tó­pá­lyá­kon.

Sokan fel­há­bo­rod­tak, hogy a rend­őrök civil au­tó­ban mér­tek a na­pok­ban, fő­ként az au­tó­pá­lyá­kon. Utá­na­jár­tunk: mi­lyen sza­bá­lyok vo­nat­koz­nak rájuk.

Megvalósult Oroszországban az autósok rémálma!

Megvalósult Oroszországban az autósok rémálma! Hamarosan itthon is ez lesz?

Bár­hol el­len­őriz­het­nek a rend­őrök!

Ki­szá­mít­ha­tat­la­nul, dró­nok­kal fog­ják a köz­uta­kat el­len­őrizni az orosz rend­őrök ezen­túl.

17 tonna fémhenger szabadult el az utakon egy magyar traffipax miatt

17 tonna fémhenger szabadult el az utakon egy magyar traffipax miatt

Fé­lel­me­tes bal­ese­tet oko­zott az egyik ma­gyar fix traffi­pax.

Fé­lel­me­tes bal­ese­tet oko­zott az egyik ma­gyar fix traffi­pax.

Autósok figyelem: Itt mérnek sebességet szombaton!

Autósok figyelem: Itt mérnek sebességet szombaton!

A fő­vá­ros­ban 35 he­lyen lesz traffi­pax.

A fő­vá­ros­ban 35 he­lyen lesz traffi­pax, egy össze­sítő táb­lá­zat­ban meg­mu­tat­juk, hol mérik majd a se­bes­sé­get a rend­őrök.

Ezeknek a traffipaxoknak biztos nem fogsz örülni Budapesten

Ezeknek a traffipaxoknak biztos nem fogsz örülni Budapesten

A fő­vá­ros­ban 32 he­lyen lesz traffi­pax va­sár­nap, egy táb­lá­zat­ban össze­ál­lí­tot­tuk, hol mérik majd a se­bes­sé­get a rend­őrök!

Döntsd el te, hol legyenek traffipaxok az utakon!

Döntsd el te, hol legyenek traffipaxok az utakon!

Áp­ri­lis 19-én, szerda reg­gel­től más­na­pig Eu­rópa összes traffi­pa­xát be fog­ják vetni a gyors­haj­tók ellen.

Áp­ri­lis 19-én, szerda reg­gel­től más­na­pig Eu­rópa összes traffi­pa­xát be fog­ják vetni a gyors­haj­tók ellen.

Ezeknek a traffipaxoknak biztos nem fogsz örülni Budapesten

Ezeknek a traffipaxoknak biztos nem fogsz örülni Budapesten

Bu­da­pes­ten 32 he­lyen lesz traffi­pax szom­ba­ton.

Egy táb­lá­zat­ban össze­ál­lí­tot­tuk, hol mérik majd a se­bes­sé­get a rend­őrök.

Garázsban állt az autója, mégis megbüntették gyorshajtásért!

Garázsban állt az autója, mégis megbüntették gyorshajtásért!

A cell­dö­mölki férfi az oszt­rák rend­őrök­től tudta meg, hogy Bur­gen­land­ban járt és gyor­san haj­tott. Pedig sosem járt ott.

Háromnapos traffipax-invázió
a magyar utakon

Háromnapos traffipax-invázió a magyar utakon

Kedd­től csü­tör­tö­kig mér­nek.

Kedd­től csü­tör­tö­kig szinte min­den úton mér­nek a rend­őrök: gyors­for­galmi uta­kon, fő­uta­kon és la­kott te­rü­le­tek köz­út­jait is fo­tóz­hat­nak.

Ezeken a helyeken nem fogsz örülni a traffipaxoknak Budapesten

Ezeken a helyeken nem fogsz örülni a traffipaxoknak Budapesten

Bu­da­pes­ten 36 he­lyen lesz traffi­pax szom­ba­ton.

Bu­da­pes­ten 36 he­lyen lesz traffi­pax szom­ba­ton, egy táb­lá­zat­ban meg­mu­tat­juk, hol mérik majd a se­bes­sé­get a rend­őrök.

Erre senki sem számított! Dugókat okoz a szupertraffipax!

Erre senki sem számított! Dugókat okoz a szupertraffipax!

Az em­be­rek le­le­mé­nyes­sége kor­lát­lan.

Az em­be­rek le­le­mé­nyes­sége kor­lát­lan, ha arról van szó, hogy meg­kí­mél­jék a pénz­tár­cá­ju­kat!

Las­san hajts! Itt lesz­nek va­sár­nap traffi­pa­xok Bu­da­pes­ten!

Las­san hajts! Itt lesz­nek va­sár­nap traffi­pa­xok Bu­da­pes­ten!

Össze­­­sen 23 he­­­lyen lesz traffi­­­pax a hét utolsó nap­ján, össze­­­gyűj­­­töt­­­tük, hol mérik majd a se­­­bes­­­sé­­­get.

Össze­­­sen 23 he­­­lyen lesz traffi­­­pax a hét utolsó nap­ján, össze­­­gyűj­­­töt­­­tük, hol mérik majd a se­­­bes­­­sé­­­get.

Meglepő adat: Kiderült, milyen pontosan mérnek a szupertraffipaxok!

Meglepő adat: Kiderült, milyen pontosan mérnek a szupertraffipaxok!

Kedd­től éles­ben mű­köd­nek a fix te­le­pí­tésű VÉDA-rend­sze­rek az or­szág­ban, össze­sen 365 darab ka­me­rát te­le­pí­tet­tek.

A hűtlenkedőkre veszélyesek a traffik

Hűtlenkedőkre a legveszélyesebbek a szupertraffipaxok

Akad­nak itt sze­mé­lyi­ség­jogi kér­dé­sek, a ka­me­rák be­lát­nak az au­tókba.

Ért­jük mi, hogy kell a pénz, de azért akad­nak itt ko­moly sze­mé­lyi­ség­jogi kér­dé­sek is, mivel be­lát­nak, sőt be is fény­ké­pez­nek az au­tókba.

Már az első órákban több millió forintot termeltek az új traffipaxok

Már az első órákban több millió forintot termeltek az új traffipaxok

Azon­nal be­vál­totta a hozzá fű­zött re­mé­nye­ket a VÉDA nevű ka­me­ra­rend­szer. Vi­gyázz, 365 esz­köz fi­gyeli, mit te­szel!

Lassan hajts! Mutatjuk, hol lesznek vasárnap traffipaxok Budapesten!

Lassan hajts! Mutatjuk, hol lesznek vasárnap traffipaxok Budapesten!

Bu­­da­­pes­­ten össze­­sen 28 he­­lyen lesz traffi­­pax va­sár­nap, egy táb­­lá­­zat­­ban össze­­gyűj­­töt­­tük, hol mérik majd a se­­bes­­sé­­get.

Indul a visszaszámlálás: Keddtől a sötétben is mérnek a traffipaxok!

Indul a visszaszámlálás: Keddtől a sötétben is mérnek a traffipaxok!

Az ér­zé­ke­lők­kel és ka­me­rák­kal fel­sze­relt esz­kö­zö­ket kedd 8 órá­tól éle­sí­tik.

Az ér­zé­ke­lők­kel és ka­me­rák­kal fel­sze­relt esz­kö­zö­ket kedd 8 órá­tól éle­sí­tik.

Kiderült, hol lesz traffipax Budapesten! Itt hajts lassabban!

Kiderült, hol lesz traffipax Budapesten! Itt hajts lassabban!

Bu­da­pes­ten 31 he­lyen lesz traffi­pax.

Bu­da­pes­ten 31 he­lyen lesz traffi­pax szom­ba­ton, egy táb­lá­zat­ban össze­ál­lí­tot­tuk, hol mérik majd a se­bes­sé­get.

Las­san hajts! Mu­tat­juk, hol lesz­nek va­sár­nap traffi­pa­xok Bu­da­pes­ten!

Las­san hajts! Mu­tat­juk, hol lesz­nek va­sár­nap traffi­pa­xok Bu­da­pes­ten!

Bu­­­da­­­pes­­­ten össze­­­sen 29 he­­­lyen lesz traffi­­­pax hús­vét va­­sár­­nap, egy táb­­­lá­­­zat­­­ban össze­­­gyűj­­­töt­­­tük, hol mérik a se­­­bes­­­sé­­­get.

Itt lesz traffipax Budapesten! Mutatjuk, hol hajts lassabban

Itt lesz traffipax Budapesten! Mutatjuk, hol hajts lassabban

Bu­da­pes­ten 29 he­lyen lesz traffi­pax szom­ba­ton, egy táb­lá­zat­ban össze­ál­lí­tot­tuk, hol mérik majd a se­bes­sé­get.

Bu­da­pes­ten 29 he­lyen lesz traffi­pax szom­ba­ton, egy táb­lá­zat­ban össze­ál­lí­tot­tuk, hol mér­nek.

Rendőrök vadásznak a gyorshajtókra! Mutatjuk, hol lassíts

Rendőrök vadásznak a gyorshajtókra! Mutatjuk, hol lassíts

Bu­da­pes­ten 28 he­lyen lesz traffi­pax!

Bu­da­pes­ten össze­sen 28 he­lyen lesz traffi­pax szom­ba­ton, egy táb­lá­zat­ban össze­gyűj­töt­tük, hol mérik majd a se­bes­sé­get.

Ennyire vághatnak meg a szupertraffipaxok!

Ennyire vághatnak meg a szupertraffipaxok!

Gőz­erő­vel dol­goz­nak az új szu­per­traffi­pa­xok, ezért táb­lá­zatba szed­tük az idei köz­le­ke­dési bír­sá­gok össze­geit. Nehéz lesz meg­úszni...

Vigyázz! Drága fotókat készítenek Gyöngyös felé!

Vigyázz! Drága fotókat készítenek Gyöngyös felé!

A RIPOST vette észre a rend­őrö­ket.

A RIPOST mun­ka­társa vette észre a rend­őrö­ket, bí­zunk benne, hogy róla nem ké­szült fotó...