CÍMKE: 'torna'

Döbbenetes, mit művelt Ohashi a szőnyegen, csoda ez a lány

Döbbenetes, mit művelt Ohashi a szőnyegen, csoda ez a lány

Mil­liók néz­ték meg hi­bát­lan gya­kor­la­tá­ról szóló fel­vé­te­lét, sőt, sokan sírva fa­kad­tak.

Napi 15 perc, és bombázóvá karcsúsodsz a tavaszi szezonra!

Napi 15 perc, és bombázóvá karcsúsodsz a tavaszi szezonra!

Leg­jobb for­má­dat hoz­ha­tod ki ma­gad­ból ezzel az egy­szerű gya­kor­lat­sor­ral.

Szétnyílt a hasfala: megszólalt állapotáról Nagy Adri

Szétnyílt a hasfala: megszólalt állapotáról Nagy Adri

Most, hó­na­pok­kal ké­sőbb be­szélt csak a prob­lé­má­ról. Így küzd el­lene a csi­nos mű­sor­ve­zető.

Most, hó­na­pok­kal ké­sőbb be­szélt csak a prob­lé­má­ról. Így küzd el­lene a csi­nos mű­sor­ve­zető.

Megható, így ünnepelt az Európa-bajnok magyar tornászlány

Megható, így ünnepelt az Európa-bajnok magyar tornászlány

Szen­zá­ciós si­kert ért el.

A leg­ma­ga­sabb pont­szám­mal ju­tott be a va­sár­napi dön­tőbe. A ma­gyar női torna har­ma­dik Eb-győz­tese lett.

Nehéz döntést hozott meg Berki Krisztián legnagyobb ellenfele

Nehéz döntést hozott meg Berki Krisztián legnagyobb ellenfele

Be­je­len­tette vissza­vo­nu­lá­sát Louis Smith, aki a ma­gyar tor­nász miatt nem lett olim­piai baj­nok Lon­don­ban.

Be­je­len­tette vissza­vo­nu­lá­sát Louis Smith, aki a ma­gyar tor­nász miatt nem lett olim­piai baj­nok Lon­don­ban. Két ezüst így is össze­jött neki az öt­ka­ri­kás já­té­ko­kon.

Napi 15 perc, és bombaalakod lesz a strandon! Íme a legjobb gyakorlatok otthonra

Napi 15 perc, és bombaalakod lesz a strandon! Íme a legjobb gyakorlatok otthonra

Káp­rá­za­tos vál­to­zá­so­kat ér­hetsz el a tes­te­den.

Káp­rá­za­tos vál­to­zá­so­kat ér­hetsz el a tes­te­den, ha be­ik­ta­tod nap­ja­idba ezt az edzést.

Elismerték Berki Krisztiánt, mégis szomorú

Elismerték Berki Krisztiánt, mégis szomorú

Az UTE spor­to­lója ran­gos so­ro­za­tot nyert meg. A kö­vet­kező vi­lág­kupa-so­ro­zat kva­lifi­kál a to­kiói olim­pi­ára.

Az UTE spor­to­lója ran­gos so­ro­za­tot nyert meg. A kö­vet­kező vi­lág­kupa-so­ro­zat kva­lifi­kál a to­kiói olim­pi­ára.

Szünetet tart Fucsovics Marci, legyőzte a fáradtság

Szünetet tart Fucsovics Marci, legyőzte a fáradtság

Nem si­ke­rült be­jut­nia a bu­da­pesti te­nisz­torna dön­tő­jébe, a teste ennyit bírt. Sze­ren­csére a láb­sé­rü­lése nem tűnik ko­moly­nak.

Nem si­ke­rült be­jut­nia a bu­da­pesti te­nisz­torna dön­tő­jébe, a teste ennyit bírt. Sze­ren­csére a láb­sé­rü­lése nem tűnik ko­moly­nak.

Itt az új, 30 napos kihívás - feszes és lapos has napi 15 perc alatt!

Itt az új, 30 napos kihívás - feszes és lapos has napi 15 perc alatt!

Rövid idő alatt lát­vá­nyos ered­ményt ér­hetsz el, ha ve­lünk tar­tasz!

Rövid idő alatt lát­vá­nyos ered­ményt ér­hetsz el, ha ve­lünk tar­tasz!

Örömhírről számolt be Berki Krisztián: ezt tervezi

Örömhírről számolt be Berki Krisztián: ezt tervezi

Sz­tá­runk a leg­főbb cél­ja­i­ról be­szélt.

Sz­tá­runk a cél­ja­i­ról be­szélt. Tor­nász klasszi­sunk egyes ré­szei még fa­gyo­sak, de már nem so­káig.

Kőkemény erőnléti edzés

Kőkemény erőnléti edzés

Egy hobbi-ma­ra­to­nista nő saját edzés­prog­ram­já­val erő­sít.

El­ké­pesztő ener­giát ad a napi edzés. Egy hobbi-ma­ra­to­nista nő most azt mu­tatja meg, hogy a 42 km-es táv le­fu­tá­sá­hoz szük­sé­ges idő­ből mi­lyen edzés­prog­ram­mal fa­ra­gott le csak­nem fél órát!

2018-ban legyél bombanő: ezek voltak 2017 leghatékonyabb edzései!

2018-ban legyél bombanő: ezek voltak 2017 leghatékonyabb edzései!

Nyerd el iga­zán dögös for­má­dat, nézz elé­ge­det­ten a tü­körbe! Mu­tat­juk, mik vol­tak az év slá­ger­tipp­jei.

Nyerd el iga­zán dögös for­má­dat, nézz elé­ge­det­ten a tü­körbe! Mu­tat­juk, mik vol­tak az év slá­ger­tipp­jei.

Padlót fogott Aleska, a szemét is alig bírta kinyitni

Padlót fogott Aleska, a szemét is alig bírta kinyitni

Ale­ska sokat edz, de néha nem úgy ala­kul­nak a dol­gok, ahogy azt el­kép­zelte.

Ale­ska sokat edz, de néha nem úgy ala­kul­nak a dol­gok, ahogy azt el­kép­zelte.

15 perc naponta, és hasad feszesebb, formásabb, szebb lesz, mint valaha!

15 perc naponta, és hasad feszesebb, formásabb, szebb lesz, mint valaha!

A leg­jobb gya­kor­la­to­kat mu­tat­juk, me­lyek se­gí­te­nek el­érni bom­ba­for­má­dat.

A leg­jobb gya­kor­la­to­kat mu­tat­juk, me­lyek se­gí­te­nek el­érni bom­ba­for­má­dat.

Elképesztő változás: így alakul át a feneked 1 hónapnyi guggolástól

Elképesztő változás: így alakul át a feneked 1 hónapnyi guggolástól

Nézd meg az alábbi fo­tó­kat, és döb­benj meg te is, mi­lyen cso­dát művel pop­sid­dal ez a fel­adat.

Gömbölyű és feszes fenék napi 10 perc alatt? Íme a megoldás!

Gömbölyű és feszes fenék napi 10 perc alatt? Íme a megoldás!

A leg­jobb gya­kor­la­to­kat gyűj­töt­tük össze neked, hogy pop­sid tö­ké­le­te­sebb le­gyen, mint va­laha.

Feszes és gömbölyű popsi: íme az új, 30 napos kitörés-kihívás! Tarts velünk az álomtestért!

Feszes és gömbölyű popsi: íme az új, 30 napos kitörés-kihívás! Tarts velünk az álomtestért!

Egyet­len hónap, de ha­tal­mas vál­to­zás.

Egyet­len hónap, de ha­tal­mas vál­to­zás. Mind­össze napi 10 per­cedbe kerül, hogy elérd ál­maid pop­si­ját. Máris mu­tat­juk a spe­ci­á­lis gya­kor­la­to­kat, ame­lyek­kel va­ló­ban for­mássá vál­hat a fenék.

Karcsú, feszes, izmos lábak? Ezekkel a gyakorlatokkal nyert ügyed lesz!

Karcsú, feszes, izmos lábak? Ezekkel a gyakorlatokkal nyert ügyed lesz!

Hordd bát­ran a rövid szok­nyá­kat, for­máld cso­dássá lá­baid! Mu­tat­juk, ho­gyan jutsz si­kerre.

Hordd bát­ran a rövid szok­nyá­kat, for­máld cso­dássá lá­baid! Mu­tat­juk, ho­gyan jutsz si­kerre.

Atyaég, mit művel Katus Attila az idős nénivel

Atyaég, mit művel Katus Attila az idős nénivel

Hi­he­tet­len si­kert ara­tott Katus At­tila kö­zös­ségi ol­da­lára fel­töl­tött posztja. Az edző min­dent meg­tett a si­ke­rért.

Hi­he­tet­len si­kert ara­tott Katus At­tila kö­zös­ségi ol­da­lára fel­töl­tött posztja. Az edző min­dent meg­tett a si­ke­rért.

Sosem látott fotó: így tornázott Ábel Anita a Szomszédok idején!

Sosem látott fotó: így tornázott Ábel Anita a Szomszédok idején!

A szí­nésznő egy csa­pásra az or­szág ked­vence lett, ami­kor kis­ka­masz­ként fel­tűnt az iko­ni­kus so­ro­zat­ban.

A szí­nésznő egy csa­pásra az or­szág ked­vence lett, ami­kor kis­ka­masz­ként fel­tűnt az iko­ni­kus so­ro­zat­ban.

Szenzáció, újabb tornát nyert a magyar teniszsztár

Szenzáció, újabb tornát nyert a magyar teniszsztár

Négy el­bu­kott fi­ná­lét kö­ve­tően most nem hi­bá­zott, pedig meccs­lab­dá­kat is há­rí­ta­nia kel­lett. El­len­fele dü­hé­ben az ütő­jét is szét­verte.

Négy el­bu­kott fi­ná­lét kö­ve­tően most nem hi­bá­zott, pedig meccs­lab­dá­kat is há­rí­ta­nia kel­lett. El­len­fele dü­hé­ben az ütő­jét is szét­verte.

Külföldön versenyez Liptai Claudia lánya, hatalmas sikert aratott

Külföldön versenyez Liptai Claudia lánya, hatalmas sikert aratott

A mű­sor­ve­zető tel­jes szí­vé­ből szur­kol neki.

A mű­sor­ve­zető még sosem volt ilyen távol a lá­nyá­tól, de tel­jes szí­vé­ből szur­kol neki.

Mi történt Hosszú Katinkáéknál? 180 fokos fordulat a házaspár életében

Mi történt Hosszú Katinkáéknál? 180 fokos fordulat a házaspár életében

Csak a szo­ká­sos módon in­dult a reg­gel Hosszú Ka­tinka és Shane Tusup éle­té­ben. Lehet utá­nuk csi­nálni!

Berki Krisztiánt üldözi a balszerencse

Berki Krisztiánt üldözi a balszerencse

Bün­te­tése miatt ma­radt le az Eb-arany­ról Berki Krisz­tián.

Idő­csap­dába esett, bün­te­tése miatt ma­radt le az Eb-arany­ról Berki Krisz­tián. Olim­piai baj­nok tor­ná­szun­kat so­ro­zat­ban ül­dözi a bal­sze­ren­cse.

Hihetetlen, ellopták Berki Krisztián aranyát?

Hihetetlen, ellopták Berki Krisztián aranyát?

Egy­sze­rűen le­késte az Eb-címet.

Egy­sze­rűen le­késte az újabb Eu­rópa-baj­noki címét olim­piai baj­nok tor­ná­szunk? Az óvá­sok után akár jogi útra is te­re­lőd­het a fura ügy.

Tragédia: tíz gyerek halt meg a buszbalesetben

Tragédia: tíz gyerek halt meg a buszbalesetben

Gyá­szol a nem­zet­közi tor­nász­vi­lág.

Gyá­szol a nem­zet­közi tor­nász­vi­lág, mi­u­tán egy ver­seny­ről ha­za­felé tartó busz bal­ese­tet szen­ve­dett. Tíz spor­toló mel­lett két edző is el­hunyt.

Az YBL Masters elvitte a trófeát

Az YBL Masters elvitte a trófeát

A ma­gyar csa­pat Kecs­ke­mé­ten vett részt egy nem­zet­közi tor­nán.

Pazar tel­je­sít­ményt nyúj­tott a ma­gyar csa­pat Kecs­ke­mé­ten, ahol egy nem­zet­közi tor­nán vett részt.

Csollány Szilveszter olimpiai bajnokból háztartásbeli lett

Csollány Szilveszter olimpiai bajnokból háztartásbeli lett

A csa­ládja miatt tért haza kül­föld­ről.

A csa­ládja miatt tért haza kül­föld­ről. A tor­nász 17 évvel ez­előtt lett arany­ér­mes Syd­ney­ben, ma­nap­ság meg...

Döbbent képviselők, lólengés a parlamentben

Döbbent képviselők, lólengés a parlamentben

Ilyet még tuti nem lát­tál ko­ráb­ban. Volt olyan is, aki mo­bil­lal ka­me­rázta a nem min­den­napi lát­vá­nyos­sá­got.

Ilyet még tuti nem lát­tál ko­ráb­ban. Volt olyan is, aki mo­bil­lal ka­me­rázta a nem min­den­napi lát­vá­nyos­sá­got.

Ennyi volt, Berkiék szakítanak a kokainos gázolóval

Ennyi volt, Berkiék szakítanak a kokainos gázolóval

Nem foly­tatja az együtt­mű­kö­dést az olim­piai baj­nok tor­nász a Petra'z ét­te­rem­lánc­cal.

Nem foly­tatja az együtt­mű­kö­dést az olim­piai baj­nok tor­nász a Petra'z ét­te­rem­lánc­cal. Egye­lőre kér­dé­ses, hogy mikor kerül le a spor­toló arc­képe a bol­tok­ból.

Szexbotrány! Beperlik a legendás magyar tornaedzőt

Szexbotrány! Beperlik a legendás magyar tornaedzőt

Edző­tá­bor­ban mo­lesz­tál­ták a lányt.

Az edző­tá­bor­ban mo­lesz­tálta az orvos a fi­a­tal lányt, az edzők sze­met huny­tak a tett fe­lett. Más be­te­ges já­té­kok, és testi fe­nyí­tés is tör­tén­he­tett, az edző hall­gat.

3 szuper gyakorlat, hogy fekvőtámasz nélkül is gyönyörű legyen a karod

3 szuper gyakorlat, hogy fekvőtámasz nélkül is gyönyörű legyen a karod

Visz­lát in­te­ge­tő­háj, ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal most újra for­mába hoz­ha­tod magad!

Feszes combokat szeretnél? Mutatjuk a leghatékonyabb gyakorlatokat!

Feszes combokat szeretnél? Mutatjuk a leghatékonyabb gyakorlatokat!

Haj­la­mos vagy combra hízni? Ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal újra vissza­nyer­he­ted álom­ala­kod! Vil­lám­edzés, napi 20 perc

Haj­la­mos vagy combra hízni? Ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal újra vissza­nyer­he­ted álom­ala­kod: vil­lám­edzés napi 20 perc­ben, 1 hónap alatt ered­mény! Rá­adá­sul most a la­ká­sod sem kell el­hagy­nod, ugyanis simán ott­hon is el­vé­gez­he­ted eze­ket a gya­kor­la­to­kat!

Cuki tetoválást varázsoltak olimpiai bajnokunk vállára

Cuki tetoválást varázsoltak olimpiai bajnokunk vállára

Nem tu­dott el­len­állni a csá­bí­tás­nak a nagy­szerű spor­toló, na­gyon elé­ge­dett volt a vég­ered­ménnyel.

Nem tu­dott el­len­állni a csá­bí­tás­nak a nagy­szerű spor­toló, na­gyon elé­ge­dett volt a vég­ered­ménnyel. A te­to­vá­ló­nak is tet­szett a mun­kája.

Übercuki videót posztolt lányáról Berki Krisztián

Übercuki videót posztolt lányáról Berki Krisztián

Nem esik messze az alma a fá­já­tól.

Nem esik messze az alma a fá­já­tól. Kis­lá­nya már apu­ká­já­val együtt gya­ko­rol. A ma­gyar olim­pia baj­nok ló­len­gés­ben már képzi az után­pót­lást.

Megtudtuk, pénz nélkül díjazták Berki Krisztiánt

Megtudtuk, pénz nélkül díjazták Berki Krisztiánt

Hiába csi­nált olyat, amit még senki.

Hiába csi­nált olyat, ame­lyet még ko­ráb­ban senki, ez anyagi szem­pont­ból nem je­lent sem­mit. Az el­is­me­rés így is óri­ási, és na­gyon so­káig fenn fog ma­radni.

Zsírgyilkos pózok: Napi 12 perc és feszesen kerek lesz a popsid

Zsírgyilkos pózok: Napi 12 perc és feszesen kerek lesz a popsid

Ezek a szu­per zsír­égető jó­ga­gya­kor­la­tok min­den­nél job­ban göm­bö­lyí­te­nek!

A bi­ki­ni­sze­zon­nak vége, de az edzést to­vábbra se ha­nya­gold el! Far­mer­ban is le­gyen ész­vesz­tően szexi a pop­sid! Ezek a szu­per zsír­égető jó­ga­gya­kor­la­tok min­den­nél job­ban göm­bö­lyí­te­nek!

Ezt egyedül Berki Krisztián tudja a világon!

Ezt egyedül Berki Krisztián tudja a világon!

Berki Krisz­tián tor­nász­ról ne­ve­zik el a ló­len­gés egyik ele­mét. A vi­lá­gon egy­előre senki sem tudja meg­csi­nálni rajta kívül.

Berki Krisz­tián tor­nász­ról ne­ve­zik el a ló­len­gés egyik ele­mét. A vi­lá­gon egy­előre senki sem tudja meg­csi­nálni rajta kívül.

Ő a legeredményesebb magyar edző Rióban

Ő a legsikeresebb magyar edző Rióban

Az ál­tala ve­ze­tett ame­ri­kai tor­nász­csa­pat össze­sen ki­lenc érmet szer­zett, ebből négy lett arany. A se­gít­ség köl­csö­nös, hi­szen Shane Tusup ma­gyar úszót se­gí­tett olim­piai győ­zel­mek­hez.

Az ál­tala ve­ze­tett ame­ri­kai tor­nász­csa­pat össze­sen ki­lenc érmet szer­zett, ebből négy lett arany. A se­gít­ség köl­csö­nös, hi­szen Shane Tusup ma­gyar úszót se­gí­tett olim­piai ér­mek­hez.

Itt a legújabb fekvőtámasz kihívás: cél az 50!

Itt a legújabb fekvőtámasz kihívás: cél az 50!

Ve­gyél részt benne, nö­veld az erőn­lé­ted, az ál­ló­ké­pes­sé­ged és va­rá­zsolj gyö­nyörű ka­ro­kat ma­gad­nak!

Ve­gyél részt benne, nö­veld az erőn­lé­ted, az ál­ló­ké­pes­sé­ged és va­rá­zsolj gyö­nyörű ka­ro­kat ma­gad­nak!

Olimpiai érmesekről került elő szexvideó

Botrány! Olimpiai érmesekről került elő szexvideó

Az egé­szet egy meleg por­nó­val fog­lal­kozó oldal hozta le.

Egész Bra­zí­lia nem­zeti hős­ként ün­ne­pelte őket, erre fel­buk­kant több meg­döb­bentő fel­vé­tel. Az egé­szet egy meleg por­nó­val fog­lal­kozó oldal hozta le.

Ezzel a csinos hölggyel mutatkozott nyilvánosan Berki Krisztián

Ezzel a csinos hölggyel mutatkozott nyilvánosan Berki Krisztián

Egy percre sem hagyja ma­gára pa­pá­ját Berki Lia. Sőt, már utá­nozza is az olim­piai baj­nok hí­res­sé­get.

Berki Krisztián üzent, mindenben kiáll a barátja mellett

Berki Krisztián üzent, mindenben kiáll a barátja mellett

Ő aztán tudja, miről be­szél. Min­dig se­gí­tik egy­mást, most erre csak a tá­vol­ból van le­he­tő­ség.

Ő aztán tudja, miről be­szél. Min­dig se­gí­tik egy­mást, most erre csak a tá­vol­ból van le­he­tő­ség.

Ez a legjobb gyakorlat, ha el akarod tüntetni a hasi zsírpárnákat

Ez a legjobb gyakorlat, ha el akarod tüntetni a hasi zsírpárnákat

Nem kell két­ség­be­es­ned, ha van egy kis úszó­gu­mid. In­kább ik­tasd be ezt a gya­kor­la­tot, és ints bú­csút neki!

Unod az otthoni tornáidat? Újítsd meg ezekkel a szuper Youtube videókkal!

Unod az otthoni tornáidat? Újítsd meg ezekkel a szuper Youtube videókkal!

Ott­hon tor­názni prak­ti­kus, de egy idő után unal­massá válik. Pró­báld ki eze­ket az on­line edzé­se­ket!

Dühöngött, ütött a Barcelona aranycipős ásza

Dühöngött, ütött a Barcelona aranycipős ásza

Su­árez ne­he­zen vi­selte el a szö­vet­ségi ka­pi­tány dön­té­sét. És még a csa­pata is ki­ka­pott.

Su­árez ne­he­zen vi­selte el a szö­vet­ségi ka­pi­tány dön­té­sét. És még a csa­pata is ki­ka­pott.

Nem bírod a strapát? Íme, a legjobb gyakorlatok lusta csajoknak!

Nem bírod a strapát? Íme, a legjobb gyakorlatok lusta csajoknak!

Akár az ágya­don is ké­nyel­me­sen vé­gez­hetsz alak­for­má­lást, erő­sí­tést. Mu­tat­juk az 5 leg­szu­pe­rebb gya­kor­la­tot!

Kiakadtak a tornászok, kikérik maguknak a durva vádakat

Kiakadtak a tornászok, kikérik maguknak a durva vádakat

Nagy vi­hart ka­vart egy egy­kori tor­nász val­lo­mása. A szö­vet­ség el­nöke ki­je­len­tette, jogi lé­pé­se­ket fon­tol­gat­nak.

Horrorsérülés, mentő vitte kórházba Berki Krisztiánt

Horrorsérülés, mentő vitte kórházba Berki Krisztiánt

Tor­nász olim­piai baj­no­kunk gya­kor­lat után ért rosszul ta­lajt. Azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták, a spor­toló ezek után üzent.

Tor­nász olim­piai baj­no­kunk gya­kor­lat után ért rosszul ta­lajt. Azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták, a spor­toló ezek után üzent.

Úszás után torna! Pedofil tornaedző molesztálta a kislányokat

Úszás után torna! Pedofil tornaedző molesztálta a kislányokat

Nem csak a me­den­cék vi­lága fer­tő­zött a sport­ban.

Egy ko­rábbi él­spor­toló sze­rint ma­gyar tor­nász­lá­nyo­kat szin­tén zak­la­tott edző­jük.

Soha többé löttyedt fenék! Így kerekítsd a popsidat!

Soha többé löttyedt fenék! Így kerekítsd a popsidat!

Mu­tat­juk a leg­jobb gya­kor­la­to­kat!

Fe­lejtsd el a pety­hüdt fe­ne­ket! Mu­tat­juk a leg­jobb gya­kor­la­to­kat, ami­ket ha rend­sze­re­sen el­vég­zel, iga­zán fe­szes pop­sid lehet a nyárra! Vágj bele!

Spórold meg a kondibérletet, ragadd meg a széket!

Spórold meg a kondibérletet, ragadd meg a széket!

Ren­ge­teg gya­kor­la­tot szé­ken.

Nem kel­le­nek drága esz­kö­zök, sőt kon­di­te­rembe sem mu­száj men­ned, hi­szen egy szék se­gít­sé­gé­vel ren­ge­teg alak­for­máló gya­kor­la­tot vé­gez­hetsz.

Apjára ütött, Berki Krisztián cuki lánya a lovon gyakorol

Apjára ütött, Berki Krisztián cuki lánya a lovon gyakorol

Olim­piai baj­nok tor­ná­szunk vég­te­le­nül büszke lehet kis­lá­nyára. A két­éves Lia be­mu­tatta apu­ká­já­nak tu­do­má­nyát.

Olim­piai baj­nok tor­ná­szunk vég­te­le­nül büszke lehet kis­lá­nyára. A két­éves Lia be­mu­tatta apu­ká­já­nak tu­do­má­nyát.

Varázsolj lapos hasat 4 lépésben!

Varázsolj lapos hasat 4 lépésben!

Hi­he­tet­len­nek tűnik? Pedig na­gyon is mű­kö­dik! Egy el­ké­pesz­tően egy­szerű, négy lé­pé­ses gya­kor­lat­sor­ral szert te­hetsz a leg­fe­sze­sebb, leg­ala­po­sabb hasra és per­sze kar­csú de­rékra is.

Hi­he­tet­len­nek tűnik? Pedig na­gyon is mű­kö­dik! Egy el­ké­pesz­tően egy­szerű, négy lé­pé­ses gya­kor­lat­sor­ral szert te­hetsz a leg­fe­sze­sebb, leg­ala­po­sabb hasra és per­sze kar­csú de­rékra is egy­ben.

Ne mondj le a mozgás öröméről! Fájó ízületre is van megoldás!

Ne mondj le a mozgás öröméről! Fájó ízületre is van megoldás!

Sokan élnek abban a tév­hit­ben, hogy a test­moz­gás csak ront a be­rozs­dá­so­dott ízü­le­tek ál­la­po­tán. Ez nem így van!

Sokan élnek abban a tév­hit­ben, hogy a test­moz­gás csak ront a be­rozs­dá­so­dott ízü­le­tek ál­la­po­tán. Ez nem így van! Rá­adá­sul a fájó boka, csukló és kö­nyök me­rev­sé­gén nem a gyógy­sze­rek, hanem a tor­na­gya­kor­la­tok se­gí­te­nek! Mu­tat­juk a leg­job­ba­kat!

Soha többé úszógumi! Íme az 5 leghatékonyabb gyakorlat!

Soha többé úszógumi! Íme az 5 leghatékonyabb gyakorlat!

Sok nő küzd a de­rék­tá­jé­kon kiülő pár­nács­kák­kal, úszó­gu­mi­val. Mu­tat­juk, ho­gyan sza­ba­dulj meg tőle!

Berki Krisztián lebetegedett, infúzióra kellett kötni

Berki Krisztián lebetegedett, infúzióra kellett kötni

Úgy tűnik, még sincs acél­ból.

Úgy tűnik, még sincs acél­ból az Édes Élet ki­gyúrt sztárja. Egy vírus ugyanis ke­mé­nyen le­dön­tötte a lá­bá­ról, és or­vos­hoz kel­lett vinni.

Szülés után sportolnál? Ezekre figyelj oda!

Szülés után sportolnál? Ezekre figyelj oda!

Sze­ret­nél fitt és csi­nos lenni szü­lés után? Nem tudod, hogy mikor és ho­gyan kezdj hozzá? Se­gí­tünk!

Sze­ret­nél fitt és csi­nos lenni szü­lés után? Nem tudod, hogy mikor és ho­gyan kezdj hozzá? Se­gí­tünk!

Ne hagyd, hogy kicsináljon az ülőmunka: tornázz titokban a munkahelyeden!

Ne hagyd, hogy kicsináljon az ülőmunka: tornázz titokban a munkahelyeden!

Fá­radt vagy, zsib­bad min­den tagod, és kép­te­len vagy kon­cent­rálni? Ettől a 10 apró gya­kor­lat­tól, ga­ran­tál­tan vissza­tér beléd az élet!

Fá­radt vagy, zsib­bad min­den tagod, és kép­te­len vagy kon­cent­rálni? Csak ülsz a szé­ke­den és szinte érzed ahogy nő a fe­ne­ked? Fi­gyelj! Ettől a 10 apró gya­kor­lat­tól, ga­ran­tál­tan vissza­tér beléd az élet!

Kezdj el fitneszterembe járni! Ez az útmutató segít, hogy hogyan vágj bele!

Kezdj el fitneszterembe járni! Ez az útmutató segít, hogy hogyan vágj bele!

Össze­gyűj­töt­tük, mi min­denre fi­gyelj oda, hogy könnye­dén be­le­kezdj

Össze­gyűj­töt­tük, mi min­denre fi­gyelj oda, ha sze­ret­néd végre rá­szánni magad a cso­por­tos órákra vagy a kon­di­gé­pekre! Vágj bele!

Elképesztő új tornát talált magának Mosolyka! - Fotó!

Elképesztő új tornát talált magának Mosolyka! - Fotó!

Fel­füg­gesz­tik, és úgy erő­sí­tik iz­mait.

Fel­füg­gesz­tik, és úgy erő­sí­tik iz­mait. Azon­nal be­le­sze­re­tett az új moz­gás­for­mába, min­den­nap megy, mióta ki­pró­bálta.

Nyaralás közben nagyot terpesztett Vajna Tímea! - FOTÓ!

Nyaralás közben nagyot terpesztett Vajna Tímea! - FOTÓ!

Timi szexi be­me­le­gí­tése.

A pro­du­cer fe­le­sé­gét annyira ma­gá­val ra­gadta a szi­get szép­sége, hogy futás előtti szexi be­me­le­gí­tés­sel várta a nap­fel­kel­tét.

Napi röhej: kőkorszaki cenzúrával takarják el a sportolónőket

Kőkorszaki cenzúrával takargatják a sportolónőket

Lát­tál már olyan gát­fu­tást, ami­kor egy hosszú, fe­kete csík mögül csak a ver­seny­zők arca lát­szott ki? Ezt a vi­deót min­den­ki­nek lát­nia kell!

Lát­tál már olyan gát­fu­tást, ami­kor egy hosszú, fe­kete csík mögül csak a ver­seny­zők arca lát­szott ki? Egy sport­csa­torna val­lási okok­ból rend­sze­re­sen el­ta­karja a spor­to­ló­nők tes­tét. Így for­dul­hat elő, hogy futók he­lyett apró csil­la­gok érnek célba.

Popsztár karjai között izzad Dukai Regina

Popsztár karjai között izzad Dukai Regina

Az éne­kesnő dup­lán jól járt jó­ga­ok­ta­tó­já­val. A jó­képű férfi pop­ze­nész volt.

Az éne­kesnő dup­lán jól járt új jó­ga­ok­ta­tó­já­val, aki nem­csak for­má­ban tartja, de akár a hang­szá­lait is edz­heti. A jó­képű férfi ugyanis nép­szerű pop­ze­nész volt ko­ráb­ban.

Ijesztően hajlékony Sarka Kata teste - FOTÓ!

Ijesztően hajlékony Sarka Kata teste - FOTÓ!

Szexi póz­zal káp­ráz­tatta el ra­jon­góit.

Hajdú Péter fe­le­sége el­ké­pesztő mu­tat­ványt haj­tott végre. A két­gyer­me­kes édes­anya szexi póz­zal káp­ráz­tatta el ra­jon­góit.

Eddz otthon a babáddal! A legjobb gyakorlatok

Eddz otthon a babáddal! A legjobb gyakorlatok

Kicsi a cse­me­téd? Így is for­má­ban tart­ha­tod magad, sőt még a baba is él­vezni fogja a mókát!

Kicsi a cse­me­téd? Így is for­má­ban tart­ha­tod magad, sőt még a baba is él­vezni fogja a mókát!