CÍMKE: 'tök'

Erőszakos jelenet a Pest megyei lovardában, mentők és rendőrök lepték el a helyszínt

Erőszakos jelenet a Pest megyei lovardában, mentők és rendőrök lepték el a helyszínt

Két férfi ve­szett össze szom­ba­ton.

Két férfi szó­lal­ko­zott össze szom­ba­ton, a vita pedig tett­le­ges­sé­gig fa­jult.

Elképesztő citromlekvár: sosem találod ki, mitől lett sokkal olcsóbb!

Elképesztő citromlekvár: sosem találod ki, mitől lett sokkal olcsóbb!

Po­koli jó ötlet ér­ke­zett Orosz­or­szág­ból! Fo­gad­junk, soha nem ju­tott volna eszedbe össze­há­za­sí­tani a tököt a cit­rom­mal! Főleg nem egy lek­vár­ban.

Halloweennel húzzák ki a zsebünkből a pénzt

Halloweennel húzzák ki a zsebünkből a pénzt

Ha kell, ha nem, be­le­üt­kö­zünk a Hal­lo­weenbe! Min­dent a ré­miszt­ge­tős tök­bu­li­val akar­nak el­adni, a cu­kor­ká­tól a hús­fa­lat­ká­kig.

Ha kell, ha nem, be­le­üt­kö­zünk a Hal­lo­weenbe! Min­dent a ré­miszt­ge­tős tök­bu­li­val akar­nak el­adni, a cu­kor­ká­tól a hús­fa­lat­ká­kig, a jog­hurt­tól a fa­rag­ható tökig. Hiába van­nak sokan, akik egye­ne­sen ke­gye­let­sér­tő­nek te­kin­tik Min­den­szen­tek és ha­lot­tak napja ide­jén az ide­gen ün­ne­pet, az üzlet dü­bö­rög.

Lélegzetelállító ötletek: így dekoráld a tököd

Lélegzetelállító ötletek: 2016-ban így dekoráld a tököd

Íme az idei év leg­me­nőbb da­rab­jai.

Né­hány éve már Ma­gyar­or­szá­got is el­árasz­tot­ták ok­tó­ber ele­jé­től a ha­tal­mas Hal­lo­ween tökök. Most meg­mu­tat­juk az idei év leg­me­nőbb da­rab­jait..

Ilyen izgatóan még nem játszott tökkel egyetlen szexi nő sem

Ilyen izgatóan még nem játszott tökkel egyetlen szexi nő sem

Egy iga­zán buja lá­tás­módú vi­deó­ren­dező rend­kí­vül pi­káns, már-már per­verz mi­nik­li­pek­kel szó­ra­koz­tatja a férfi­a­kat, talán saját magát is...

Egy iga­zán buja lá­tás­módú vi­deó­ren­dező rend­kí­vül pi­káns, már-már per­verz mi­nik­li­pek­kel szó­ra­koz­tatja a férfi­a­kat, talán saját magát is. Sze­ren­csére a tök­té­mát nem fe­lej­tette ki a re­per­to­ár­ból.

5 érv, miért egyél sütőtököt Halloween idején

5 érv, miért egyél sütőtököt Halloween idején

A leg­egész­sé­ge­sebb fi­nom­ság.

Szinte már ha­gyo­mány a tök­fa­ra­gás itt­hon is, de csak rit­kán fo­gyasz­tunk sü­tő­tö­köt. Pedig az egyik leg­egész­sé­ge­sebb di­é­tás őszi fi­nom­ság.