CÍMKE: 'tinik'

Így szolgálják ki alkohollal a tiniket

Döbbenetes, így szolgálják ki alkohollal a tiniket a pesti éjszakában

A Ri­post meg­nézte, mi tör­té­nik a pesti éj­sza­ká­ban.

Ré­sze­gen az utcán fet­rengő tinik, al­ko­holt ren­delő gye­re­kek...

Kettős tragédia: újabb áldozatokat szedett az öngyilkos játék, a Momo

Kettős tragédia: újabb áldozatokat szedett az öngyilkos játék, a Momo

A két fi­a­tal ha­lál­eset össze­függ, a 16 éves fiú mu­tatta meg a já­té­kot a 12 éves lány­nak.

Utolsó pillanatban mentették meg: félelmében hipót ivott Petra

Utolsó pillanatban mentették meg: félelmében hipót ivott Petra

Petra és ba­rát­nője 14 éves volt, ami­kor meg­ver­tek egy lányt.

Petra és ba­rát­nője 14 éves volt, ami­kor fél­té­keny­ség­ből meg­ver­tek egy lányt. A bí­ró­ság ja­ví­tó­in­té­zetbe küldte őket.

Tragédia történt a nyaraláson: holtan esett össze két tini

Tragédia történt a nyaraláson: holtan esett össze két tini

Egy másik gye­rek ál­la­pota vál­sá­gos.

Egy har­ma­dik gye­re­ket vál­sá­gos ál­la­pot­ban vit­tek kór­házba. Az ő éle­té­ért még küz­de­nek.

Rémisztő dolgot árult el az eltűnt magyar tinikről a Facebook

Rémisztő dolgot árult el az eltűnt magyar tinikről a Facebook

Több ti­ni­nek is hir­te­len nyoma ve­szett Budán. Az el­tűnt fi­a­ta­lok nem adnak élet­je­let ma­guk­ról.

Több ti­ni­nek is hir­te­len nyoma ve­szett Budán. Az el­tűnt fi­a­ta­lok nem adnak élet­je­let ma­guk­ról.

Sikítozó tinilányok szállták meg a West Endet

Sikítozó tinilányok szállták meg a West Endet

Ki­tes­sé­kel­ték a fi­a­ta­lo­kat.

A biz­ton­sági őrök in­téz­ke­dése kel­lett ahhoz, hogy hely­re­áll­jon a be­vá­sár­ló­köz­pont­ban a rend. Ki­tes­sé­kel­ték a fi­a­ta­lo­kat az épü­let­ből.

Megrázó részletek: fiatal apuka halt meg az úton, végzetébe rohant

Megrázó részletek: fiatal apuka halt meg az autópályán, végzetébe rohant

A férfi nem tud­hatta, hogy mi vár rá, mi­köz­ben csa­lád­já­hoz igye­ke­zett.

A férfi nem tud­hatta, hogy mi vár majd rá, mi­köz­ben csa­lád­já­hoz igye­ke­zett. Ott­hona kö­ze­lé­ben vesz­tette éle­tét.

Két agyonlőtt tini holttestét találták meg egy bolt mögött

Két agyonlőtt tini holttestét találták meg egy bolt mögött

Egy lányt és egy fiút lőt­tek fejbe egy élel­mi­szer­bolt mö­gött Geor­giá­ban. A gyil­kost egy ben­zin­kú­ton kap­ták el.