CÍMKE: 'thomas doll'

Thomas Doll bosszús, inkább nem mond semmit

Thomas Doll bosszús, inkább nem mond semmit

A lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Deb­re­cen ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó NB I-ben.

FRISS HÍREK

Thomas Doll váratlan vallomása, titokzatos személy köti a magyarokhoz

Thomas Doll váratlan vallomása, titokzatos személy köti a magyarokhoz

A Fe­renc­vá­ros német mes­tere sosem főzne ma­gára, de így sem éhe­zik.

A Fe­renc­vá­ros német mes­tere sosem főzne ma­gára, de így sem éhe­zik.

Csalódott Thomas Doll, nem ezt várta az Újpest ellen

Csalódott Thomas Doll, nem ezt várta az Újpest ellen

Nem sok iz­gal­mat tar­to­ga­tott saj­nos a baj­noki rang­adó.

Nem sok iz­gal­mat tar­to­ga­tott a baj­noki rang­adó. A Vi­deo­ton szin­tén gól nél­küli dön­tet­lent ját­szott az NB I szom­bati já­ték­nap­ján.

Kemény kritika, Thomas Doll leszólta a csapatát

Kemény kritika, Thomas Doll leszólta a csapatát

Egy­gó­los előny­ről bu­kott a Fe­renc­vá­ros a Di­ós­győr ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó NB I-ben.

Egy­gó­los előny­ről bu­kott a Fe­renc­vá­ros a Di­ós­győr ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó NB I-ben.

Doll elégedett, Böde felkötheti a gatyáját

Doll elégedett, Böde felkötheti a gatyáját

A Fe­renc­vá­ros mes­tere, Tho­mas Doll a csa­pat új csa­tá­rát di­csérte.

A Fe­renc­vá­ros mes­tere, Tho­mas Doll a csa­pat új csa­tá­rát di­csérte. Böde Dá­niel ko­moly ri­vá­list ka­pott.

Gondban a Fradi, Dollt külföldre csábítják

Gondban a Fradi, Dollt külföldre csábítják

Egy­kori klubja, a ki­esés ellen küzdő német Ham­burg ismét sze­met ve­tett a Fe­renc­vá­ros edző­jére, Tho­mas Dollra. Tá­vo­zik a mes­ter?

Egy­kori klubja, a ki­esés ellen küzdő német Ham­burg ismét sze­met ve­tett a Fe­renc­vá­ros edző­jére, Tho­mas Dollra.

Doll boldog lehet, ezt ünnepli a Fradival

Doll boldog lehet, ezt ünnepli a Fradival

A német tré­ner há­rom­szor nyerte meg a Ma­gyar Kupát.

A német tré­ner há­rom­szor nyerte meg a Ma­gyar Kupát a zöld-fe­hé­rek­kel. A Fradi élén 114 győ­ze­lem­nél jár a német szak­ve­zető. Ri­cardo Mo­nizt vál­totta még 2013 de­cem­be­ré­ben.

Átalakul a Fradi, Gera Zoltán sorsa is eldőlhet

Átalakul a Fradi, Gera Zoltán sorsa is eldőlhet

To­vább erő­sít­het Tho­mas Doll.

To­vább erő­sít­het az őszi sze­zont élen záró fő­vá­rosi gárda. A 38 éves Gera pót­lása is na­pi­ren­den van a zöld-fe­hé­rek­nél. Nagy ki­hí­vás lesz.

Őszinte vallomás, Thomas Dollról beszélt az edzőlegenda fia

Őszinte vallomás, Thomas Dollról beszélt az edzőlegenda fia

Négy éve de­cem­ber­ben írta alá fe­renc­vá­rosi szer­ző­dé­sét Tho­mas Doll, aki azóta hét tró­feát nyert a csa­pat­tal.

Négy éve de­cem­ber­ben írta alá fe­renc­vá­rosi szer­ző­dé­sét Tho­mas Doll, aki azóta hét tró­feát nyert a csa­pat­tal. A német tré­ner egyre fel­jebb tor­nássza magát a leg­ered­mé­nye­sebb Fradi-edzők lis­tá­ján.

Ez botrányos, ilyet még nem látott a Fradi edzője

Ez botrányos, ilyet még nem látott a Fradi edzője

A Vasas-Fe­renc­vá­ros meccs után Tho­mas Doll meg­jegy­zé­se­ket tett az öl­tö­zőre.

A Vasas-Fe­renc­vá­ros meccs után Tho­mas Doll meg­jegy­zé­se­ket tett az öl­tö­zőre.

Thomas Doll közömbös, válaszolt a pletykákra

Thomas Doll közömbös, válaszolt a pletykákra

A Ham­burg­gal hoz­zák kap­cso­latba.

A Fe­renc­vá­ros ve­ze­tő­edző­jét fo­lya­ma­to­san a Ham­burg csa­pa­tá­val hoz­zák kap­cso­latba. Már meg sem le­pő­dik, ha vele ri­o­gat­ják az edző­ket.

Mi lesz a Fradival? Folyamatosan Doll távozása a téma

Mi lesz a Fradival? Folyamatosan Doll távozása a téma

Ham­burgba hív­ják a Fradi tré­ne­rét.

Könnyen lehet, hogy Tho­mas Doll ha­ma­ro­san bú­csút int a lis­ta­ve­zető zöld-fe­hé­rek­nek.

Megdöbbentek, Doll és Priskin a szurkolóknak üzent

Megdöbbentek, Doll és Priskin a szurkolóknak üzent

A Fe­renc­vá­ros telt ház előtt 2-1-re verte a Deb­re­cent a lab­da­rúgó NB I szom­bati rang­adó­ján.

A Fe­renc­vá­ros telt ház előtt 2-1-re verte a Deb­re­cent a lab­da­rúgó NB I szom­bati rang­adó­ján.

Kisvárda lesz Thomas Doll Andorrája? Itt a szurkolók ítélete

Kisvárda lesz Thomas Doll Andorrája? Itt a szurkolók ítélete

Bernd Storck nyo­má­ban a Fradi edzője. A Kis­várda el­leni ki­esést ne­he­zen bo­csát­ják meg a szur­ko­lók a német edző­nek.

Bernd Storck nyo­má­ban a Fradi edzője. A Kis­várda el­leni ki­esést ne­he­zen bo­csát­ják meg a szur­ko­lók a német edző­nek. Az in­ter­ne­ten nem kí­mél­ték Dollt.

Beszólt a sztáredző a Fradinak, kirúgatná Dollt

Beszólt a sztáredző a Fradinak, kirúgatná Dollt

Hi­bá­zott a német az iga­zo­lá­sok­kal?

Hi­bá­zott a német az iga­zo­lá­sok­kal? Bö­löni László kül­föld­ről is tisz­tán látja, és so­rolja a ma­gyar foci hi­báit.

Balhé Felcsúton, felrobbant a dühtől a Fradi edzője

Balhé Felcsúton, felrobbant a dühtől a Fradi edzője

Egy bün­tető miatt bal­héz­tak.

Egy bün­tető miatt a Fe­renc­vá­ros edzője, Tho­mas Doll ki­kelt ma­gá­ból. Bal­hés han­gu­lat­ban zá­rult a meccs.

Tesznek a milliókra a Fradinál, Doll reagált

Tesznek a milliókra a Fradinál, Doll reagált

Sok­kal fon­to­sabb a ta­bella, mint az MLSZ-sza­bály.

Sok­kal fon­to­sabb a ta­bella, mint az MLSZ-sza­bály. Úgy tűnik, egy­előre a zöld-fe­hé­rek­nek dön­töt­tek jól.

Megbuktatják a játékosok? Válaszolt a Fradi edzője

Megbuktatják a játékosok? Válaszolt a Fradi edzője

Tho­mas Doll re­a­gált a vá­dakra...

Tho­mas Doll re­a­gált a vá­dakra, mi­sze­rint já­té­ko­sai el­lene fut­bal­loz­ná­nak.

Thomas Doll ezt üzente a Fradi vezetőinek

Thomas Doll ezt üzente a Fradi vezetőinek

A fo­cis­ták német mes­tere is érezte a bajt. Sze­rinte he­lye­sen dön­töt­tek a klub­ve­ze­tők.

A fo­cis­ták német mes­tere is érezte a bajt. Sze­rinte he­lye­sen dön­töt­tek a klub­ve­ze­tők.

Tart még a türelem? Doll többet nem hibázhat

Tart még a türelem? Doll többet nem hibázhat

A Fe­renc­vá­ros a Va­sast fo­gadja.

A Fe­renc­vá­ros szom­ba­ton 18 óra­kor a Va­sast fo­gadja a lab­da­rúgó NB I-ben.

Teljes sötétségben a Fradi, mennyi esélyt kaphat Doll?

Teljes sötétségben a Fradi, mennyi esélyt kaphat Doll?

Egy éve min­den ho­má­lyos a Fra­di­nál.

Egy éve min­den ho­má­lyos a Fra­di­nál. Vajon med­dig tűri ezt a ve­ze­tő­ség?

Drámai végjáték az Újpest-FTC rangadón

Drámai végjáték az Újpest-FTC rangadón

Két for­du­lót kö­ve­tően a Fe­renc­vá­ros nye­ret­len a lab­da­rúgó NB I-ben.

Két for­du­lót kö­ve­tően a Fe­renc­vá­ros nye­ret­len a lab­da­rúgó NB I-ben.

Doll nem kertel, jobb játékosokat kér

Doll nem kertel, jobb játékosokat kér

Immár 23 Ma­gyar Kupa-di­a­dal­nál tart a Fe­renc­vá­ros.

Immár 23 Ma­gyar Kupa-di­a­dal­nál tart a Fe­renc­vá­ros, amely szer­dán bün­te­tők­kel a Vasas ellen hó­dí­totta el a tró­feát.

Füttykoncert, elvitte a balhét a Fradi edzője

Füttykoncert, elvitte a balhét a Fradi edzője

A Fe­renc­vá­ros 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Paks­sal oda­haza a lab­da­rúgó OTP Bank Liga szom­bati, ötö­dik for­du­ló­já­ban.

A Fe­renc­vá­ros 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Paks­sal oda­haza a lab­da­rúgó OTP Bank Liga szom­bati, ötö­dik for­du­ló­já­ban.

Thomas Doll a Honvéd új edzője, jelentette a német sajtó

Thomas Doll a Honvéd új edzője, jelentette a német sportsajtó

Marco Rossi tá­vo­zása után össze­bo­ro­nál­ták a Fradi német edző­jét a friss baj­nok­csa­pat­tal.

Marco Rossi tá­vo­zása után össze­bo­ro­nál­ták a Fradi német edző­jét a friss baj­nok­csa­pat­tal.

Kifakadt Doll, óriási változások fenyegetnek a Fradinál

Kifakadt Doll, óriási változások fenyegetnek a Fradinál

Nem len­nénk a fo­cis­tái he­lyé­ben. Ég­sza­ka­dás, föld­in­du­lás jöhet a nyári szü­net­ben az Üllői úton.

Doll eltemette a Fradit, reagál az elnök

Doll eltemette a Fradit, reagál az elnök

A Fe­renc­vá­ros edzője ke­mé­nyen fo­gal­ma­zott.

A Fe­renc­vá­ros edzője ke­mé­nyen fo­gal­ma­zott. A Fradi ma saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tart...

Öt ok, ezért süllyedt mélypontra az ötödik a Fradi

Öt ok, ezért süllyedt mélypontra az ötödik a Fradi

Az utóbbi év­ti­zed leg­na­gyobb mély­pont­ját éli át a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata. A ku­darc oka össze­tett.

Az utóbbi év­ti­zed leg­na­gyobb mély­pont­ját éli át a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata. A ku­darc oka össze­tett.

Doll ismét beszólt, ilyet még nem látott

Doll ismét beszólt, ilyet még nem látott

Fe­les­le­ges cím­vé­dés­ről be­szélni a lab­da­rúgó NB I-ben. Leg­alábbis a Fe­renc­vá­ros edzője, Tho­mas Doll sze­rint csa­pata tel­je­sít­mé­nye kevés ehhez.

Fe­les­le­ges cím­vé­dés­ről be­szélni a lab­da­rúgó NB I-ben. Leg­alábbis a Fe­renc­vá­ros edzője, Tho­mas Doll sze­rint csa­pata tel­je­sít­mé­nye kevés ehhez.

Az osztrákok elvennék a Fradi legjobbját

Az osztrákok elvennék a Fradi legjobbját

A Fe­renc­vá­ros csa­pata rá­adá­sul nem sokat tehet az akció ellen.

A Fe­renc­vá­ros csa­pata rá­adá­sul nem sokat tehet az akció ellen.

Nem csak a vereség miatt dühöngött Doll: Kispesten rekedt a Fradi

Nem csak a vereség miatt dühöngött Doll: Kispesten rekedt a Fradi

Szem­ta­núi vol­tunk, dup­lán meg­jár­ták a fe­renc­vá­ro­siak a Bo­zsik-sta­di­on­ban.

Távol az aranyéremtől, Doll nagyon kiakadt

Távol az aranyéremtől, Thomas Doll nagyon kiakadt

Kis­pesti ve­re­sé­gé­vel nehéz hely­zetbe ke­rült a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata.

Kis­pesti ve­re­sé­gé­vel na­gyon nehéz hely­zetbe ke­rült a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata. A gárda német edzője so­rolta az oko­kat.

Erre a pályára vajon mit mondana Doll?

Erre a pályára vajon mit mondana Thomas Doll?

Az még nem dőlt, hogy te­he­nek, vagy libák le­gel­né­nek az orosz gye­pen.

Az még nem dőlt, hogy te­he­nek, vagy libák le­gel­né­nek az orosz gye­pen. Még Jose Mo­u­rinho is ki­akadt.

Döntöttek Doll sorsáról, ez vár a Fradi edzőjére

Döntöttek Doll sorsáról, ez vár a Fradi edzőjére

Nem kell fél­nie a német edző­nek, a kö­vet­kező sze­zon­ban is meg­tart­hatja az ál­lá­sát.

Nem kell fél­nie a német edző­nek, akkor sem rúg­ják ki, ha nem si­ke­rül be­jut­nia a csa­pa­tá­val va­la­me­lyik nem­zet­közi kupa cso­port­kö­rébe.

Németek szövetkeznek a magyar foci felemelésére

Németek szövetkeznek a magyar foci felemelésére

Bernd Storck, And­reas Möl­ler, Tho­mas Doll és a töb­biek éb­reszt­ge­tik téli ál­má­ból a lab­da­rú­gá­sun­kat.

Doll megmondta a magáét, ez a baj a magyar focival

Doll megmondta a magáét, ez a baj a magyar focival

Nem ker­telt a Fradi német edzője.

Nem ker­telt a Fe­renc­vá­ros német ve­ze­tő­edzője. Sze­rinte ezek a lab­da­rú­gá­sunk alap­vető prob­lé­mái.

Hét nap alatt tönkrement a 800 milliós libalegelő

Hét nap alatt tönkrement a 800 milliós libalegelő

Ki hi­bá­zott Új­pes­ten? Ho­gyan lett egy hét alatt hasz­nál­ha­tat­lan a fris­sen át­adott sta­dion?

Ki hi­bá­zott Új­pes­ten? Ho­gyan lett egy hét alatt hasz­nál­ha­tat­lan a fris­sen át­adott sta­dion?

Edzője is tudja, baj van a magyar focistával

Edzője is tudja, baj van a magyar focistával

Kle­in­heis­ler László kép­te­len le­nyu­godni a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pa­tá­ban. A Né­met­or­szág­ból ha­za­térő fo­cis­tá­nak Tho­mas Doll sze­rint idő kell.

Kle­in­heis­ler László kép­te­len le­nyu­godni a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pa­tá­ban. A Né­met­or­szág­ból ha­za­térő fo­cis­tá­nak Tho­mas Doll sze­rint idő kell.

Belháború a Fradiban, Doll kiakadt

Belháború a Fradiban, Doll kiakadt

Az edző­nek kel­lett szét­szedni a já­té­ko­so­kat.

Az edző­nek kel­lett szét­szedni a já­té­ko­so­kat.

Doll kegyelmet kapott, fellélegezhet a Fradi-edző

Doll kegyelmet kapott, fellélegezhet a Fradi-edző

Tö­röl­ték a bün­te­tést.

Tö­röl­ték az ere­de­ti­leg 2 mil­lió fo­rin­tos bün­te­tést, a Fe­renc­vá­ros ve­ze­tő­edző­jét a nyi­lat­ko­za­tai so­dor­ták bajba.

Ezért nem lesz bajnok a Ferencváros!

Ezért nem lesz bajnok a Ferencváros!

Már nyolc pont hát­rányt hal­mo­zott fel a cím­védő zöld-fehér sereg a lab­da­rúgó NB I-ben. Vajon ta­vas­szal ered­mé­nye­sebb lesz a csa­pat?

Már nyolc pont hát­rányt hal­mo­zott fel a cím­védő zöld-fehér sereg a lab­da­rúgó NB I-ben. Vajon ta­vas­szal ered­mé­nye­sebb lesz a csa­pat?

Árulkodó fotó, mit tettek télen a Fradival?

Árulkodó fotó, mit tettek a Fradival?

Két hónap alatt óri­á­sit vál­to­zott a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata. A Hon­véd ellen rá sem le­he­tett is­merni a kez­dőre.

Két hónap alatt óri­á­sit vál­to­zott a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata. A Hon­véd ellen rá sem le­he­tett is­merni a kez­dőre.

Fradi-balhé: Kubatov durván nekiment az MLSZ-nek

Fradi-balhé: Kubatov durván nekiment az MLSZ-nek

Ringbe szállt a klub­el­nök is.

Ringbe szállt a klub­el­nök is. Nagy lé­pésre ké­szül, mert ne­hez­mé­nyezi a já­ték­ve­ze­tők ki­vé­te­le­zett hely­ze­tét.

Dollnak nem kegyelmeztek, kemény bírságot kapott

Dollnak nem kegyelmeztek, kemény bírságot kapott

Ko­rábbi nyi­lat­ko­zata miatt bűn­hő­dik a Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak edzője.

Thomas Doll nagy döntést hozott, egyedül maradt

Thomas Doll nagy döntést hozott, egyedül maradt

A gyö­nyörű fél­vér ex­mo­dell többé már nem lá­to­gatja meg Bu­da­pes­ten. Évek óta tartó kap­cso­lat vé­gére tet­tek pon­tot. Újra sza­bad az edző szíve.

A gyö­nyörű fél­vér ex­mo­dell többé már nem lá­to­gatja meg Bu­da­pes­ten. Évek óta tartó kap­cso­lat vé­gére tet­tek pon­tot. Újra sza­bad a Fradi-edző szíve.

Beszólt Thomas Dollnak a távozó Fradi-focista

Beszólt Thomas Dollnak a távozó Fradi-focista

Ma­radt tüske a ha­za­térő lé­gi­ós­ban. El­mondta, miért nem ma­radt a Fe­renc­vá­ros­nál.

Ma­radt tüske a ha­za­térő német lé­gi­ós­ban. Flo­rian Trinks el­mondta, miért nem ma­radt a Fe­renc­vá­ros­nál. Edző- és csa­pat­fron­ton is másra vá­gyik.

Eltiltják Dollt? Erre jutott az MLSZ a balhé ügyében

Eltiltják Dollt? Erre jutott az MLSZ a balhé ügyében

Je­le­nése volt a Fradi edző­jé­nek a fe­gyelmi bi­zott­ság előtt. Akár 2 éves el­til­tás is a le­ve­gő­ben lóg.

Je­le­nése volt a Fradi edző­jé­nek a fe­gyelmi bi­zott­ság előtt. Akár 2 éves el­til­tás és 10 mil­liós pénz­bün­te­tés is a le­ve­gő­ben lóg.

Eltiltásával távozhat a Fradi edzője?

Eltiltásával távozhat a Fradi edzője?

Vá­rat­la­nul be­idézte a német szak­em­bert a Fe­gyelmi Bi­zott­ság.

Az elnök szil­vesz­teri év­ér­té­ke­lője után a Fe­gyelmi Bi­zott­ság vá­rat­la­nul be­idézte a német szak­em­bert. Ha sú­lyos bün­te­tést kap, akkor tá­voz­hat is az or­szág­ból.

Ezzel dühítené a Fradi a szurkolókat

Ezzel dühítené a Fradi a szurkolókat

A zöld-fe­hé­rek ko­moly erő­sí­té­se­ket ter­vez­nek.

A zöld-fehér csa­pat ko­moly erő­sí­té­se­ket ter­vez a téli idő­szak­ban. Va­ló­szí­nű­leg nem kül­földi, hanem ma­gyar lesz a klub új já­té­kosa.

A Fradi edzője ennyire még nem akadt ki

A Fradi edzője ennyire még nem akadt ki

Tho­mas Doll nem tudta el­vi­selni az újabb pont­vesz­tést.

Tho­mas Doll nem tudta el­vi­selni az újabb pont­vesz­tést. A Fe­renc­vá­ros német szak­ve­ze­tő­jé­nél na­gyon el­sza­kadt a cérna az MTK el­leni dön­tet­len után.

Doll kiakadt: összeesküvés a Fradi ellen?

Doll kiakadt: összeesküvés a Fradi ellen?

Cél­zás Kas­sa­i­nak és az MLSZ-nek?

El­ke­se­ríti, amit ta­pasz­tal kö­rü­löt­tük. Úgy érzi, mintha nem véd­het­nék meg a cí­mü­ket a zöld-fe­hé­rek. Cél­zás Kas­sa­i­nak és az MLSZ-nek?

Kirakta a Fradi a válogatott focistát

Kirakta a Fradi a válogatott futballistát

A kö­zép­pá­lyás­nak azon­nal utat mu­tat­tak, az MTK el­leni örök­rang­adón sem lép­het pá­lyára. Télen új csa­pat után néz­het.

A kö­zép­pá­lyás­nak azon­nal utat mu­tat­tak, az örök­rang­adón sem lép­het pá­lyára. Tho­mas Doll meg­kezdte a tisz­to­ga­tást?

Álarc nélkül lőtt győztes gólt Gera a Fradiban

Álarc nélkül lőtt győztes gólt Gera a Fradiban

Za­varja a lá­tá­sát az esz­köz.

A ma­gyar kö­zép­pá­lyás még az An­dorra el­leni vb-se­lej­te­zőn sé­rült meg, azért van szük­sége a kü­lön­le­ges vé­dő­esz­közre.

Doll kifakadt, feketén látja a jövőt: ez a baj a magyar szurkolókkal

Doll kifakadt, feketén látja a jövőt: ez a baj a magyar szurkolókkal

Nem sok jót ígér az NB I-nek.

Nem sok jót ígér az NB I-nek a Fradi-edző pesszi­mista jós­lata. Tény­leg to­vább szen­de­reg a ma­gyar foci?

Nagy a baj a Fradinál, Doll lemond az aranyakról?

Nagy a baj a Fradinál, Doll lemond az aranyakról?

Az újabb ku­darc után kár be­szélni a si­ker­ről. Vajon mit lép­nek erre a Fe­renc­vá­ros ve­ze­tői?

Az újabb ku­darc után kár be­szélni a si­ker­ről. Vajon mit lép­nek erre a Fe­renc­vá­ros ve­ze­tői?

Juhász Roland ámokfutása: egyik áldozata a fogát is otthagyta

Juhász Roland ámokfutása: egyik áldozata a fogát is otthagyta

Nem csak a pont­vesz­té­se­ket, ve­re­sé­ge­ket fáj­lal­ják a Vi­deo­ton el­len­fe­lei.

Vicces rangadó, mérgesen reagált az Újpest edzője

Vicces rangadó, mérgesen reagált az Újpest edzője

Dön­tet­len­nel zá­rult a rang­adó.

Dön­tet­len­nel zá­rult a Fe­renc­vá­ros-Új­pest meccs az NB I-ben. A lila-fe­hé­rek mes­tere zak­la­tot­tan ér­té­kelt ta­lál­kozó után.

Doll kezéből kicsúszott a Fradi?

Doll kezéből kicsúszott
a Ferencváros?

Túl sok jel mutat arra, hogy a Fe­renc­vá­ros mes­tere már nem uralja tel­jes mér­ték­ben csa­pa­tát. Tho­mas Doll hely­zete meg­vál­to­zott.

Túl sok jel mutat arra, hogy a Fe­renc­vá­ros mes­tere már nem uralja tel­jes mér­ték­ben csa­pa­tát. Tho­mas Doll hely­zete meg­vál­to­zott az ed­digi si­ker­klub­nál, és mintha a já­té­ko­sok­kal sem lenne min­den rend­ben.

A dráma után kiderült, ez a baj a Fradi focistáival

A dráma után kiderült, ez a baj a Fradival

Ma­gyar szin­ten remek kis meccset ját­szott egy­más­sal a Fradi és az Új­pest. Őszin­tén egyik fél sem örül­het.

Ma­gyar szin­ten remek kis meccset ját­szott egy­más­sal a Fradi és az Új­pest. Őszin­tén egyik fél sem örül­het.

Sokszoros német válogatott sztárra hajt a Fradi!

Sokszoros német válogatott sztárra hajt a Fradi!

Van der Va­artra kevés az esély, de...

Van der Va­artra kevés az esély, de... Doll nem adta föl, hogy nagy múltú klasszist hoz­zon az Üllői útra.

Német tévéadásban vitte el a hév a Fradi edzőjét

Német tévéadásban vitte el a hév a Fradi edzőjét

Heves vi­tába állt bele.

Tho­mas Dollt ezen­nel tisz­te­let­beli ma­gyarrá fo­gad­juk. A német te­le­ví­zi­ó­ban állt ki az ér­de­ke­in­kért. Heves vi­tába állt bele.

Bernd Storck újabb ellenséget szerzett magának

Bernd Storck újabb ellenséget szerzett magának

Tho­mas Doll sze­rint túl­zás a há­rom­he­tes szü­net a vá­lo­ga­tott mér­kő­zése miatt. Az FTC edzője Bernd Storck­nak cí­mezte a kri­ti­kát.

Tho­mas Doll sze­rint túl­zás a há­rom­he­tes szü­net a vá­lo­ga­tott mér­kő­zése miatt. Az FTC edzője Bernd Storck­nak cí­mezte a kri­ti­kát.

Elszánt a Fradi világsztár kiszemeltje: lemondana a sok pénzről!

Elszánt a Fradi világsztár kiszemeltje: sok pénzről mondana le

Sza­kaj­tó­nyi pénzt hagyna veszni. Mégis van esé­lye Doll­nak?

Mil­li­ár­dos fi­ze­tést tesz zsebre játék nél­kül, de in­kább fo­cizna jóval ke­ve­seb­bért. Sza­kaj­tó­nyi pénzt hagyna veszni. Mégis van esé­lye Doll­nak?

Thomas Doll döntött! Nagy bejelentést tett a jövőjéről

Thomas Doll döntött! Nagy bejelentést tett a jövőjéről

Csak jövő nyá­ron jár le a szer­ző­dése, de úgy néz ki, nem addig marad a Fra­di­nál. Ké­szek a ter­vei.

Csak jövő nyá­ron jár le a szer­ző­dése, de úgy néz ki, nem addig marad a Fra­di­nál. Ké­szek a ter­vei.

Ugyanabba szerelmes Thomas Doll és Koko

Ugyanabba szerelmes Thomas Doll és Koko

Ugyanaz a szen­ve­dé­lyük, együtt is hó­dol­tak neki.

Ilyet még nem lát­tál: nye­regbe pat­tant a Fradi edzője és a boksz­le­genda. Ugyanaz a szen­ve­dé­lyük, együtt is hó­dol­tak neki.

Legendák nyomában a feleselő Dárdai Pál

Legendák nyomában a feleselő Dárdai Pál

A ma­gyar tré­ner be­du­málta magát a német foci tör­té­nel­mébe.

A ma­gyar tré­ner be­du­málta magát a német foci tör­té­nel­mébe. Ki­fa­ka­dása tan­anyag lesz média- és kom­mu­ni­ká­ciós sza­ko­kon, a leg­na­gyob­bak­kal ke­rült fel egy lapra.

Dolly és pia nélkül. Ez a Fradi-edző titka

Dolly és pia nélkül. Ez a Fradi-edző titka

Tho­mas Doll a baj­noki arany mel­lett is meg­szer­zett egy elő­kelő he­lyet.

Tho­mas Doll a baj­noki arany­érem mel­lett is meg­szer­zett egy elő­kelő he­lyet. A Fradi német mes­tere el­árulta, mi az, ami­ben meg­vál­to­zott Bu­da­pes­ten.

Elveszítheti a Fradi az elégedetlen Dollt?

Elveszítheti a Fradi az elégedetlen Thomas Dollt?

Az utóbbi hetek tör­té­né­sei után is ki­tart a zöld-fe­hé­rek mel­lett?

Újabb német klub hívja a Fe­renc­vá­ros edző­jét. Az utóbbi hetek tör­té­né­sei után is ki­tart a zöld-fe­hé­rek mel­lett?

Dolltól kaptak e-mailt a Fradi-szurkolók. De milyet!

Dolltól kaptak e-mailt a Fradi-szurkolók. De milyet!

Egy-két he­lyes­írási hiba be­csú­szott.

Egy-két he­lyes­írási hiba be­csú­szott, de a gesz­tus a lé­nyeg. Le­ve­let írt a re­giszt­rált druk­ke­rek­nek a baj­nok­csa­pat edzője.

Doll nem csak ünnepel: keményen beszólt a Fradi-edző!

Doll nem csak ünnepel: keményen beszólt a Fradi-edző!

Éles kri­tika a baj­nok mes­te­ré­től.

Ve­re­ség­gel lett baj­nok a Fe­renc­vá­ros, és a német edző sem csak az öröm­ről be­szélt a le­fú­jás előtt. Éles kri­tika a baj­nok mes­te­ré­től.

Doll kiborult, ehhez nem lesz partner a Fradinál

Doll kiborult, ehhez nem lesz partner a Fradinál

Nem min­den fe­renc­vá­rosi já­té­kos tesz meg min­dent a klu­bért, és ezt nem hagyta szó nél­kül a csa­pat edzője.

Nem min­den fe­renc­vá­rosi já­té­kos tesz meg min­dent a klu­bért, és ezt nem hagyta szó nél­kül a csa­pat edzője.

Doll a Dortmundhoz, a Bild a Bayernhez hasonlította a Fradit

Doll a Dortmundhoz, a Bild a Bayernhez hasonlította a Fradit

Bu­da­pes­ten bol­dog iga­zán.

Ham­burg és Dort­mund után Bu­da­pes­ten bol­dog iga­zán az FTC német edzője. Jó úton halad pá­lyája első nagy si­kere felé.

Nagy lépés a Fradi és Stieber ügyében

Nagy lépés a Fradi és Stieber ügyében

A Fe­renc­vá­ros német edzője ba­rát­já­val egyez­ked­het.

A Fe­renc­vá­ros edzője ba­rát­já­val egyez­ked­het. A Ham­burg mes­tere üze­net írt Doll­nak, a téma egy­előre még nem a ma­gyar vá­lo­ga­tott Sti­eber Zol­tán. SMS-ben dől­het el az ő sorsa is?

Dárdai az NB I-ben kispadot sem kapna

Dárdai az NB I-ben kispadot sem kapna

Zárt osz­tály a ma­gyar él­vo­nal. Kül­föl­diek mel­lett csak baj­nok, do­bo­gós edzők kap­nak esélyt a mun­kára. Még az ala­cso­nyabb li­gák­ban is volt szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyok dol­goz­nak.

Zárt osz­tály a ma­gyar él­vo­nal. Kül­föl­diek mel­lett csak baj­nok, do­bo­gós edzők kap­nak esélyt a mun­kára. Még az ala­cso­nyabb li­gák­ban is volt szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyok dol­goz­nak.

A Bundesligából mazsolázva törne be Európába a Fradi

A Bundesligából mazsolázva törne be Európába a Fradi

Ham­burg­ban mel­lő­zött lé­gi­ó­sun­kat hozná haza Tho­mas Doll.

Doll olyat tett, mint húsz éve senki

Doll olyat tett, mint húsz éve senki

A német szak­em­ber egy­hu­zam­ban le­hú­zott két évet.

A Fe­renc­vá­ros német szak­em­bere egy­hu­zam­ban le­hú­zott két évet a kis­pa­don. A fo­ci­edző előtt erre utol­jára Novák Dezső volt képes.

A Fradi BL-hőse: történelmet írhat a Doll-csapat

A Fradi BL-hőse: történelmet írhat a Doll-csapat

Annak da­cára, hogy a Fe­renc­vá­ros ki­ka­pott a hét­vé­gén, óri­ási a hazai do­mi­nan­ci­ája.