CÍMKE: 'thaiföld'

Borzasztó hírt kapott a család: titkos szexjáték közben hunyt el az eltűnt férfi

Borzasztó hírt kapott a család: titkos szexjáték közben hunyt el az eltűnt férfi

A 39 éves német tu­rista nem kö­szönt el a csa­lád­já­tól.

A 39 éves német tu­rista nem kö­szönt el a csa­lád­já­tól.

Tud élni a magyar színész: így falatozik nászútján

Tud élni a magyar színész: így falatozik nászútján

Va­sár­nap volt négy hó­napja, hogy Kris­tóf el­vette sze­rel­mét. A pár je­len­leg má­so­dik nász­út­ján jár Ázsi­á­ban.

Va­sár­nap volt négy hó­napja, hogy Kris­tóf el­vette sze­rel­mét. A pár je­len­leg má­so­dik nász­út­ján jár Ázsi­á­ban.

Elképesztő fotó: így kapták le a medencében Debreczeni Zitát

Elképesztő fotó: így kapták le a medencében Debreczeni Zitát

A gyö­nyörű mo­dell most smink nél­kül is meg­mu­tatta az arcát.

A gyö­nyörű mo­dell most smink nél­kül is meg­mu­tatta az arcát.

Betegséggel küzd: Thaiföldön érte a baj Debreczeni Zitát

Betegséggel küzd: Thaiföldön érte a baj Debreczeni Zitát

Zita nem tudja ki­él­vezni a va­ká­ciót.

Zita nem tudja ki­él­vezni a va­ká­ci­ó­ju­kat az eg­zo­ti­kus szi­ge­ten.

3 méteres piton harapta meg a munkás péniszét a WC-n

3 méteres piton harapta meg a munkás péniszét a WC-n

A férfi be­val­lotta, elő­vi­gyá­zat­lan volt, mert hal­lott róla, hogy az épü­let egy másik für­dő­szo­bá­já­ban is ta­lál­tak már kí­gyót, de azt hitte, csak vic­ce­lőd­tek.

A férfi be­val­lotta, elő­vi­gyá­zat­lan volt, mert hal­lott ilyen eset­ről, de azt hitte, csak vic­ce­lőd­tek.

Egyre aggasztóbb hírek érkeznek Sas József állapotáról

Egyre aggasztóbb hírek érkeznek Sas József állapotáról

Be­­teg­szál­lító gép­pel hoz­ták haza.

A hu­mo­rista pi­henni in­dult Thai­földre, ám kór­házba ke­rült. Be­­teg­szál­lító gép­pel jö­he­tett csak haza.

Rémálommá vált a magyar hírességek a nyaralása Thaiföldön

Rémálommá vált a magyar hírességek a nyaralása Thaiföldön

Cik­künk­ben össze­szed­tük az el­múlt évek leg­rosszab­bul si­ke­rült uta­zá­sait.

Cik­künk­ben össze­szed­tük az el­múlt évek leg­rosszab­bul si­ke­rült uta­zá­sait.

Vad kép került ki a netre a Thaiföldön edzőtáborozó úszóinkról

Vad kép került ki a netre a Thaiföldön edzőtáborozó úszóinkról

A for­má­jukra nem lehet pa­nasz, pedig még három hét van a baj­nok­sá­gig.

Koc­ka­has min­de­nütt. A for­má­jukra már nem lehet pa­nasz, pedig még három hét van a baj­nok­sá­gig.

Tüzes fotó, tan­gás pop­sit vil­lan­tott a magyar sportolólány

Tüzes fotó, tan­gás pop­sit vil­lan­tott a magyar sportolólány

Nem lehet be­le­kötni az alak­jába.

Vogel Ad­ri­enn nem akár­mi­lyen kép­pel csek­kolt be Thai­föld­ről. A szél­vész­gyors au­tó­ver­senyző alak­jába egy­sze­rűen nem lehet be­le­kötni.

Hihetetlen! Így került börtönbe az elektromos cigi miatt egy francia nő

Hihetetlen! Így került börtönbe az elektromos cigi miatt egy francia nő

Hor­ror lett a thai­földi nya­ra­lá­sá­ból, mert nem is­mert egy 2014-ben ho­zott tör­vényt és nem volt haj­landó zsebbe fi­zetni

Meglepő, új sportágat próbált ki a magyar úszósztár

Meglepő, új sportágat próbált ki a magyar úszósztár

Az olim­piai bronz­ér­mes Ken­de­resi Tamás elő­ször fo­gott bow­ling­go­lyót. Jól áll neki?

Az olim­piai bronz­ér­mes Ken­de­resi Tamás elő­ször fo­gott bow­ling­go­lyót. Jól áll neki? Je­len­leg Thai­föl­dön edző­tá­bo­ro­zik a 22 éves spor­toló.

Micsoda idomok: Kárpáti Rebeka nem volt szégyenlős a kamera előtt

Micsoda idomok: Kárpáti Rebeka nem volt szégyenlős a kamera előtt

A gyö­nyörű szí­nésznő egy szexi fo­tó­val nosz­tal­gi­á­zik.

A gyö­nyörű szí­nésznő egy szexi fo­tó­val nosz­tal­gi­á­zik.

Megbabonáz a legszexisebb magyar focistafeleség hintázó popsija

Megbabonáz a legszexisebb magyar focistafeleség hintázó popsija

A tö­ké­le­tes ido­mok­kal meg­ál­dott Varga Viki Thai­föl­dön va­ká­ci­ó­zik.

A tö­ké­le­tes ido­mok­kal meg­ál­dott Varga Viki Thai­föl­dön va­ká­ci­ó­zik.

Rémület a teniszpályán, kegyetlen lépést tett a labdaszedő

Rémület a teniszpályán, kegyetlen lépést tett a labdaszedő

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek! Na­gyon meg­ijedt a tör­tén­tek­től Sa­bine Li­sicki a thai­földi női tor­nán.

Kínzó kérdés: Volt bugyi a magyar sztáron, vagy sem?

Kínzó kérdés: Ezen a képen volt bugyi a magyar sztáron, vagy sem?

Kapás Bogi tisz­tázta a hely­ze­tet.

Kapás Bog­lárka egy komm­mentre re­a­gálva gyor­san je­lezte, nem fe­lej­tett el al­só­ne­műt húzni ma­gára.

Baleset a nyaraláson: orvoshoz vitték Kocsis Tibort

Baleset a nyaraláson: orvoshoz vitték Kocsis Tibort

Most már mo­so­lyog a tör­tén­te­ken.

Az éne­kes reg­gele nem úgy in­dult, aho­gyan ter­vezte. Ám most már mo­so­lyog a tör­tén­te­ken.

Ezt látni kell: bikinire váltott a csinos magyar sportolónő

Ezt látni kell: bikinire váltott a csinos magyar sportolónő

Keszt­he­lyi Vi­vi­ent a sze­relme fo­tózta.

Keszt­he­lyi Vi­vi­en­ről párja, David Schu­m­a­cher lőtt egy szexi fotót. A 18 éves ma­gyar au­tó­ver­senyző jól kez­dett Forma-3-as csa­pa­tá­ban.

Pintér Tibor és új szerelme elhagyták az országot, nem korai ez még?

Pintér Tibor és új szerelme elhagyták az országot, nem korai ez még?

Tenya és kol­lé­ga­nője a Jimmy-mu­si­cal köz­ben sze­ret­tek egy­másba.

Tenya és fi­a­tal kol­lé­ga­nője a Jimmy-mu­si­cal szen­ve­dé­lyes je­le­ne­tei köz­ben sze­ret­tek egy­másba.

Titokzatos nő szelleme lebeg az óriás hímtagok fölött

Titokzatos nő szelleme lebeg az óriás hímtagok fölött

Nem min­den­napi szen­tély...

Nem min­den­napi szen­tély tartja láz­ban a tu­ris­tá­kat Thai­föl­dön. A bar­langba be­lépve meg­szám­lál­ha­tat­la­nul sok, fából fa­ra­gott pé­nisz fo­gadja az ér­ke­zőt.

Felfoghatatlan baleset történt a thaiföldi Phuket egyik utcáján

Felfoghatatlan baleset történt a thaiföldi Phuket utcáján

Meg­rázó kép­so­ro­kat kö­zöl­tek.

Meg­rázó kép­so­ro­kat kö­zöl­tek a thai­földi Phu­ket­ről. A na­pok­ban ször­nyű bal­eset tör­tént, fel­bo­rult egy sört szál­lító ka­mion.

Sokkoló részletek derültek ki Ádám és Krisztián haláláról

Sokkoló részletek derültek ki Ádám és Krisztián haláláról

A két fi­a­tal bru­tá­lis mo­tor­bal­eset­ben vesz­tette éle­tét Thai­föl­dön.

A két fi­a­tal bru­tá­lis mo­tor­bal­eset­ben vesz­tette éle­tét Thai­föl­dön.

Falatnyi bikiniben mutatta meg formás idomait Kárpáti Rebeka - Fotó

Falatnyi bikiniben mutatta meg formás idomait Kárpáti Rebeka - Fotó

A mű­sor­ve­zető kü­lön­le­ges módon bú­csúz­tatta 2018-at.

A mű­sor­ve­zető kü­lön­le­ges módon bú­csúz­tatta 2018-at.

Most lebuktak: ide szökött szerelmével Kárpáti Rebeka

Most lebuktak: ide szökött szerelmével a tél elől Kárpáti Rebeka

Eg­zo­ti­kus kör­nye­zet­ben ün­ne­pel­tek a sze­rel­me­sek. Ren­ge­teg kép ké­szült a páros ka­land­ról!

A fi­a­ta­lok fog­ták ma­gu­kat és egész egy­sze­rűen a hátuk mö­gött hagy­ták a telet no meg az öreg kon­ti­nenst és in­kább eg­zo­ti­kus kör­nye­zet­ben ün­ne­pel­tek - a Távol-Ke­le­ten. Ren­ge­teg kép ké­szült a páros ka­land­ról, ér­de­mes meg­nézni mind!

Így lazít Orosz Barbara - nem semmi!

Így lazít Orosz Barbara - nem semmi!

Igazi nyár végi prog­ra­mot ta­lált ma­gá­nak a mű­sor­ve­zető. Ezt csi­nálja az eg­zo­ti­kus he­lyen, für­dő­ru­há­ban... Lehet iri­gyelni!

Igazi nyár végi prog­ra­mot ta­lált ma­gá­nak a mű­sor­ve­zető. Ezt csi­nálja az eg­zo­ti­kus he­lyen, für­dő­ru­há­ban...

Két héten át zokogott Liptai Claudia

Két héten át zokogott Liptai Claudia

A TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jét mé­lyen érin­tet­ték az ese­mé­nyek.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jét mé­lyen érin­tette a bar­lang­ban re­kedt thai­földi ka­ma­szok tör­té­nete. Végig kö­vette az ese­mé­nye­ket.

Magyarországon is gyakorlatozott a hős thaiföldi barlangi mentő

Magyarországon is gyakorlatozott a hős thaiföldi barlangi mentő

Hi­bát­lan csa­pat­munka ered­mé­nye, hogy ki­sza­ba­dí­tot­ták a 12 fiút és edző­jü­ket a Tham Luang bar­lang­rend­szer­ből.

Dráma a thaiföldi barlangban: megszólaltak a gyerekek, milyen volt

Dráma a thaiföldi barlangban: megszólaltak a gyerekek, milyen volt

A fo­cista fiúk azt hit­ték, hogy leg­fel­jebb egy órát töl­te­nek majd ott.

A fo­cista fiúk azt hit­ték, hogy leg­fel­jebb egy órát töl­te­nek majd az iz­gal­mas he­lyen, ám az élet köz­be­szólt.

Fokozódik a helyzet a barlangnál, egy gyereket hordágyon vittek el

Fokozódik a helyzet a barlangnál, egy gyereket hordágyon vittek el

Három kom­man­dós és 19 búvár vesz részt a men­tés­ben.

Három kom­man­dós és 19 búvár vesz részt a men­tés­ben. Még egy gye­rek van benn, plusz a csa­pat edzője.

Aggasztó részletekre derült fény, ez vár most a barlangban rekedt gyerekekre

Aggasztó részletekre derült fény, ez vár most a barlangban rekedt gyerekekre

A sötét fel­hők el­vo­nul­tak, ful­lasztó hőség tört rá a bar­lang kör­nyé­kére.

A sötét fel­hők el­vo­nul­tak, ful­lasztó hőség tört rá a bar­lang kör­nyé­kére.

Nem várt fordulat, szörnyű dolog történt a barlangban rekedt gyerekekkel

Nem várt fordulat, szörnyű dolog történt a barlangban rekedt gyerekekkel

A fer­tő­zé­sek saj­nos nem kí­mél­ték őket... A gye­re­kek va­ló­szí­nű­leg kissé za­va­ro­dot­tak is.

Most érkezett! Kiszabadítottak még egy fiút a barlangból!

Most érkezett! Kiszabadítottak még egy fiút a barlangból!

A bú­vá­rok egy per­cig sem áll­nak le.

A bú­vá­rok egy per­cig sem áll­nak le a mun­ká­val. Egye­lőre nem tudni, hogy gyer­mek­ről vagy eset­leg fel­nőtt­ről lehet szó. Rész­le­te­kért kat­tints!

Itt az első videó a thaiföldi mentőakcióról

Szívszorító képek! Itt az első videó a thaiföldi mentőakcióról

Az egész világ most rájuk fi­gyel!

Az egész világ most rájuk fi­gyel! A men­tő­csa­pat fo­lya­ma­to­san dol­go­zik.

Hivatalos bejelentés, ezért állították le a mentést a barlangnál

Hivatalos bejelentés, ezért állították le a mentést a barlangnál

A ko­rábbi hí­rek­kel el­len­tét­ben nem si­ke­rült a gye­re­kek felét ki­hozni, négy fiút tud­tak biz­ton­ságba he­lyezni.

A ko­rábbi hí­rek­kel el­len­tét­ben nem si­ke­rült a gye­re­kek felét ki­hozni, négy fiút tud­tak biz­ton­ságba he­lyezni.

Újabb hírek érkeztek a thaiföldi barlangról, így áll a mentés

Újabb hírek érkeztek a thaiföldi barlangról, így áll a mentés

A gye­re­kek felét már ki­men­tet­ték.

A gye­re­kek felét már si­ke­rült ki­men­teni a bar­lang­ból de az idő egyre fogy.

Fejlemény a thaiföldi barlangi drámában, ez a kihívás vár a gyerekekre

Fejlemény a thaiföldi barlangi drámában, ez a kihívás vár a gyerekekre

A bar­lang­ban re­kedt gye­re­kek bú­vá­rok se­gít­sé­gé­vel hagy­hat­ják el a csap­dát, de a men­tés négy napig is el­tart­hat.

Drámai üzenetet küldtek a thaiföldi barlangban rekedt gyerekek

Drámai üzenetet küldtek a thaiföldi barlangban rekedt gyerekek

Az el­kö­vet­kező 3-4 nap­ban nyíl­hat­nak a leg­jobb le­he­tő­sé­gek.

Az el­kö­vet­kező 3-4 nap­ban nyíl­hat­nak a leg­jobb le­he­tő­sé­gek.

Újabb hírek a barlangban rekedt gyerekekről, bizonytalan a helyzetük

Újabb hírek a barlangban rekedt gyerekekről, bizonytalan a helyzetük

Víz áraszt­hatja el a bar­lang­rend­szert.

A Thai­föl­dön ilyen­kor tom­boló mon­szun min­den ter­vet fe­lül­ír­hat.

Sipos Tomi régi álma teljesült

Sipos Tomi régi álma teljesült

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy közel egy hónap pi­he­nőt vett ki.

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy ze­ne­kar feb­ru­ári Aréna-kon­certje után közel egy hónap pi­he­nőt vett ki! A fiúk három hétig utaz­gat­tak a vi­lág­ban.

Ijesztő hang jött a falból, a szakértők is elborzadtak a látványtól

Ijesztő hang jött a falból, a szakértők is elborzadtak a látványtól

Kü­lö­nös szi­sze­gést hal­lott a fa­lá­ból egy férfi té­vé­zés köz­ben, ezért azon­nal se­gít­sé­get hí­vott.

Fura a Thaiföldön meghalt magyar férfi boncolási eredménye

Fura a Thaiföldön meghalt magyar férfi boncolási eredménye

Több hó­nap­nyi vá­ra­ko­zás után Cs. Tibor csa­ládja meg­kapta a bon­co­lási ered­mé­nye­ket...

Több hó­nap­nyi vá­ra­ko­zás után Cs. Tibor csa­ládja meg­kapta a bon­co­lási ered­mé­nye­ket...

Durva, ezt művelte a pénisz alakú sziklával a nudizó lányka

Durva, ezt művelte a pénisz alakú sziklával a nudizó lányka

A he­lyiek azt kö­ve­te­lik a rend­őrök­től, hogy ta­lál­ják meg a höl­gyet, és kény­sze­rít­sék bo­csá­nat­ké­résre.

A he­lyiek azt kö­ve­te­lik a rend­őrök­től, hogy ta­lál­ják meg a höl­gyet, és kény­sze­rít­sék bo­csá­nat­ké­résre.

Megviselte Szűcs Judithot a repülőútja: Az üléshez kötözték a fejem!

Megviselte Szűcs Judithot a repülőútja: Az üléshez kötözték a fejem!

A nép­szerű éne­kesnő nyo­masztó ka­land­já­ról me­sélt. Pár nap­pal ez­előtt fur­csa él­mény­ben volt része a fe­dél­ze­ten.

Súlyos mérgezést kapott Thaiföldön Szűcs Judith!

Súlyos mérgezést kapott Thaiföldön Szűcs Judith!

Nagy volt az ijedt­ség!

Nagy volt az ijedt­ség a nya­ra­lás első nap­ja­i­ban! Szűcs Ju­dith rosszul lett az étel­től, or­vos­hoz kel­lett for­dul­nia. Az éne­kesnő na­gyon meg­ijedt...

Forró fotók szivárogtak ki a titkos szextáborból, lecsaptak a zsaruk

Forró fotók szivárogtak ki a titkos szextáborból, lecsaptak a zsaruk

Mind a tíz szer­ve­zőt azon­nal le­tar­tóz­tat­ták.

Mind a tíz szer­ve­zőt le­tar­tóz­tat­ták, így a gya­ko­rolni vágyó tu­ris­ták­nak más hely után kell néz­niük...

Forró, bikinire vetkőzött Orosz Barbara

Forró, bikinire vetkőzött Orosz Barbara

Nagy a hőség Thai­föl­dön. Nem meg­lepő, hogy le­dobta ru­háit a mű­sor­ve­zető.

Nagy a hőség Thai­föl­dön. Nem meg­lepő, hogy le­dobta ru­háit a mű­sor­ve­zető.

Thaiföldi mérgezés: Halálhotel a magyaroknak?

Thaiföldi mérgezés: Halálhotel a magyaroknak?

Nem a tra­gi­kus étel­mér­ge­zés az első ször­nyű­ség, amely ma­gyar tu­ris­ták­kal tör­tént a thai­földi ho­tel­ben.

Nem a tra­gi­kus étel­mér­ge­zés az első ször­nyű­ség, amely ma­gyar tu­ris­ták­kal tör­tént a thai­földi ho­tel­ben.

Kiderült, mégsem a vajhal ölte meg a Thaiföldön nyaraló magyart

Kiderült, mégsem a vajhal ölte meg a Thaiföldön nyaraló magyart

Egy másik hal­faj le­he­tett a vég­ze­tes va­cso­rá­ban, mert a vaj­hal fo­gyasz­tása nem okoz ilyen durva tü­ne­te­ket.

Iszonyatos fordulat, ezért halt meg Thaiföldön a magyar turista

Iszonyatos fordulat, ezért halt meg Thaiföldön a magyar turista

A ma­gyar férfi és ba­rá­tai is azon­nal rosszul let­tek a svéd­asz­ta­los va­csora után, őt azon­ban már nem le­he­tett meg­men­teni.

Borzalmas csavar a Thaiföldön meghalt magyar férfi ügyében

Borzalmas csavar a Thaiföldön meghalt magyar férfi ügyében

A férfi­hoz egy­ből men­tőt hív­tak.

A férfi­hoz egy­ből men­tőt hív­tak, ami­kor rosszul lett, de va­lami egé­szen más ér­ke­zett, a men­tők pedig hosszú per­ce­kig vá­rat­tak ma­gukra.

Dráma a kamerák előtt: Kínzó betegségéről vallott Kulcsár Edina!

Dráma a kamerák előtt: Kínzó betegségéről vallott Kulcsár Edina!

Véget ér szá­mukra a ver­seny? A TV2 sze­rel­mes­párja ko­moly dön­tés előtt áll!

Borzalmas részleteket árult el a Thaiföldön meghalt Tibor barátnője

Borzalmas részleteket árult el a thaiföldi luxusszállóban meghalt Tibor barátnője

Di­á­nak végig kel­lett néz­nie párja több órán át tartó ha­lál­tu­sá­ját...

Di­á­nak végig kel­lett néz­nie párja több órán át tartó ha­lál­tu­sá­ját Thai­föl­dön, a fi­a­tal nő még min­dig sok­kos ál­la­pot­ban van...

Rémálom a luxusszállodában, ezért halhatott meg a magyar vendég

Rémálom a luxusszállodában, ezért halhatott meg a magyar vendég

Több ma­gyar tu­rista is rosszul lett, mi­u­tán el­fo­gyasz­totta a svéd­asz­ta­los va­cso­rá­ját a sok­csil­la­gos thai­földi ho­tel­ben.

Túladagolta a Viagrát az utas, elképesztő, mit művelt a reptéren

Túladagolta a Viagrát az utas, elképesztő, mit művelt a reptéren

Me­re­dező férfi­as­sá­gá­val ri­o­ga­tott...

Döb­be­ne­tes je­le­net ját­szó­dott le a híres thai­földi üdü­lő­hely, Phu­ket re­pü­lő­te­rén! Egy fel­aj­zott ame­ri­kai férfi me­re­dező férfi­as­sá­gá­val ri­o­gatta az uta­so­kat.

Hiába magyarázkodott, nem engedték fel a repülőre a magyar sztárt!

Hiába magyarázkodott, nem engedték fel a repülőre a magyar sztárt!

Thai­föld­ről pró­bált ha­za­jutni.

A csi­nos mo­dell a ku­tyá­já­val sze­re­tett volna ha­za­jutni Thai­föld­ről.

Kannibál démon ölt meg négy embert egy thaiföldi faluban

Kannibál démon ölt meg négy embert egy thaiföldi faluban

Köz­egész­ség­ügyi tiszt­vi­se­lő­ket, or­vo­so­kat és pszi­cho­ló­gu­so­kat küld­tek ki, hogy ki­vizs­gál­ják a négy férfi ha­lá­lát.

Or­vo­so­kat és pszi­cho­ló­gu­so­kat küld­tek ki, hogy ki­vizs­gál­ják a négy férfi rej­té­lyes ha­lá­lát.

Reptéren csaptak le a vámosok Lagzi Lajcsira

Reptéren csaptak le a vámosok Lagzi Lajcsira

Csa­lád­já­val Thai­föld­ről ér­ke­zett haza.

Csa­lád­já­val Thai­föld­ről ér­ke­zett haza a mu­la­tós ze­nész, ami­kor a zöld­fo­lyo­són ki­szed­ték a sor­ból. Laj­csi sze­rint a ha­tó­ság­nak a meg­fé­lem­lí­tés volt a célja.

Brutális üzletet kötött a magyar énekes

Brutális üzletet kötött a magyar énekes

Az éne­kes nyolc éven át bir­to­kolt egy csa­ládi házat Thai­föl­dön...

Az éne­kes nyolc éven át bir­to­kolt egy csa­ládi házat Thai­föl­dön, ami nem csak a pi­he­né­sét szol­gálta, ami­kor ősz­től ta­va­szig ott élt. Üz­le­ti­leg is jó be­fek­te­tés­nek bi­zo­nyult, hi­szen az év többi sza­ká­ban ki­adta az in­gat­lant.

Különleges nyaralásra vitte gyermekeit Lajcsi

Különleges nyaralásra vitte gyermekeit Lajcsi

Ga­lam­bos La­jos­ban egy árva gye­re­kek kö­zött töl­tött dél­utá­non ér­le­lő­dött meg a gon­do­lat, hogy kö­zel­ről meg­mu­tatja gyer­me­ke­i­nek, mi­lyen az élet a Távol-Ke­le­ten.

Ga­lam­bos La­jos­ban egy árva gye­re­kek kö­zött töl­tött dél­utá­non ér­le­lő­dött meg a gon­do­lat, hogy kö­zel­ről meg­mu­tatja gyer­me­ke­i­nek, mi­lyen az élet a Távol-Kelet tu­ris­ták által ke­vésbé is­mert he­lyein.

Mi történt? Végleg elköltözött Kasza Tibi és menyasszonya!

Mi történt? Végleg elköltözött Kasza Tibi és menyasszonya!

A mű­sor­ve­zető és sze­relme nagy lé­pésre szánta el magát! Fel­szá­mol­ták régi éle­tü­ket!

A mű­sor­ve­zető és sze­relme nagy lé­pésre szánta el magát! Fel­szá­mol­ták régi éle­tü­ket!

Hoppá, nem a barátját ölelgette Kapás Bogi!

Hoppá, nem a barátját ölelgette Kapás Bogi!

A Thai­föl­dön edző­tá­bo­rozó úszó­nak se­gít­ségre volt szük­sége.

A Thai­föl­dön edző­tá­bo­rozó úszó­nak se­gít­ségre volt szük­sége, amit az edző­jé­től ka­pott meg. A ma­gyar le­le­mé­nyes­ség­nek nincs párja.

Kapás Bogi bikiniben élvezi a habokat

Ezt látnod kell, Kapás Bogi bikiniben élvezi a habokat

A ma­gyar úszónő ismét lát­vá­nyos ké­pe­ket osz­tott meg ma­gá­ról.

A ma­gyar úszónő ismét lát­vá­nyos ké­pe­ket osz­tott meg ma­gá­ról. Ez­út­tal Thai­föld­ről üzent...

Végre kiderült, kivel osztja meg ágyát a magyar sztár

Végre kiderült, kivel osztja meg ágyát a magyar sztár

Min­dig is imádta a ku­tyá­kat Szor­csik Vik­tó­ria, de so­káig nem volt sa­játja. Aztán vett egy bo­lo­gnese öl­ebet.

Min­dig is imádta a ku­tyá­kat Szor­csik Vik­tó­ria, de so­káig nem volt sa­játja. Négy évvel ez­előtt azon­ban rá­vette magát, hogy be­sze­rez­zen egyet. Sokat gon­dol­ko­zott rajta, hogy mi­lyen faj­tát vá­lasszon. . Végül, mivel sokat uta­zik re­pü­lő­vel, a kis­testű bo­lo­gnese mel­lett dön­tött.

A pajkos pincérnő magát szolgálta fel desszert helyett - videó

A pajkos pincérnő magát szolgálta fel desszert helyett - videó

Egy pin­cérnő saját ven­dé­gé­vel bu­kott le zárás után.

Egy pin­cérnő saját ven­dé­gé­vel bu­kott le, ami­kor zárás után az ét­te­rem­ben estek egy­más­nak. Sőt, a biz­ton­sági ka­me­rá­val sem szá­mol­tak!

Több mint féltucat robbantás a turistaparadicsomban!

Több mint féltucat robbantás a turistaparadicsomban!

Leg­alább hét rob­ban­tás rázta meg Thai­föl­det né­hány órán belül. Ren­ge­teg tu­rista sé­rült meg.

Leg­alább hét rob­ban­tás rázta meg Thai­föl­det né­hány órán belül. Ren­ge­teg tu­rista sé­rült meg, eddig négy ha­lott­ról tudni.

Ez a thaiföldi lányok forró titka - ettől lesz lucskos minden lepedő

Ez a thaiföldi lányok forró titka - ettől lesz lucskos minden lepedő

Hal­lot­tál már a thai lá­nyok cso­dá­já­ról? És tudod, hogy mitől annyira fe­lejt­he­tet­le­nek? Most ki­de­rül!

Reggeli közben csapódott egy meteorit a nappalijába!

Reggeli közben csapódott egy meteorit a nappalijába!

A 65 éves asszony éppen reg­ge­li­jét fo­gyasz­totta, ami­kor ké­ret­len lá­to­gató ér­ke­zett hozzá az űrből.

8 embert ölt meg a tűzjelzőrendszer

8 embert ölt meg a tűzjelzőrendszer

Egy thai­földi bank­ban tör­tént az el­ké­pesztő tra­gé­dia.

Egy thai­földi bank­ban tör­tént az el­ké­pesztő tra­gé­dia, ahol szak­em­be­rek éppen kar­ban­tar­tást vé­gez­tek a szó­ban forgó esz­kö­zön. Va­la­mi­ért be­in­dult a rend­szer, ami nem csak tüzet, de most éle­te­ket ol­tott ki.

Hátborzongató lény keltett riadalmat egy családi házban!

Hátborzongató lény keltett riadalmat egy családi házban!

Be­le­gon­dolni is ször­nyű, mi lett volna, ha meg­tá­madja a ré­mült csa­lád négy­hó­na­pos kis­lá­nyát!

Ta­ka­rí­tás köz­ben má­szott elő a ci­pős­szek­rény mögül. Be­le­gon­dolni is ször­nyű, mi lett volna, ha meg­tá­madja a ré­mült csa­lád kis­lá­nyát!

Mutáns mélytengeri halszörnyet fogtak Thaiföld partjainál!

Mutáns mélytengeri halszörnyet fogtak Thaiföld partjainál!

Csak bot­tal mer­ték meg­pisz­kálni...

Fur­csa ka­pá­suk volt a thai­földi ha­lá­szok­nak. Olyan lény akadt a há­ló­jukba, ami­től a hideg fut­ká­ro­zott a há­tu­kon. Csak bot­tal mer­ték meg­pisz­kálni...

Mutáns szörnyet fogott ki egy rémült horgász, mi lehet ez?

Mutáns szörnyet fogott ki egy rémült horgász, mi lehet ez?

Ha­lálra ré­mült a ta­pasz­talt thai hor­gász, ami­kor meg­látta, mit fo­gott ki a helyi par­tok­nál.

Ha­lálra ré­mült a ta­pasz­talt thai hor­gász, ami­kor meg­látta, mit fo­gott ki a helyi par­tok­nál.

Nem fogod elhinni, mit ettek Thaiföldön Bódi Gusztiék!

Nem fogod elhinni, mit ettek Thaiföldön Bódi Gusztiék!

Bor­zal­mas ételt kós­tol­tak meg.

Az éne­kes há­zas­pár éppen a szo­ká­sos nya­ra­lá­sát tölti az ázsiai or­szág­ban, és va­lami egé­szen bor­zal­ma­sat kós­tol­tak meg.

Ezek a kemény mellek leigázták a focistákat

Ezek a kemény mellek leigázták a focistákat

Alice hob­bija a vet­kő­zés. Isten tartsa meg a jó szo­ká­sát!

Alice Go­od­win hob­bija a vet­kő­zés. Isten tartsa meg a jó szo­ká­sát! Ide süss, mivel bo­lon­dí­totta ma­gába még a nagy nő­csá­bász Cris­ti­ano Ro­nal­dót is!

Tesztoszteronrohamos elefánt gyilkolt meg egy turistát

Tesztoszteronrohamos elefánt gyilkolt meg egy turistát

A tra­gé­dia a férfi lá­nyá­nak szeme lát­tára tör­tént. Az ál­do­zat a mű­lába miatt nem tu­dott el­me­ne­külni az állat elől.

Le­ve­tett a há­tá­ról és agyon­ta­po­sott egy brit tu­ris­tát egy meg­va­dult ele­fánt a thai­földi Sza­muj-szi­ge­ten. A tra­gé­dia a férfi lá­nyá­nak szeme lát­tára tör­tént. Az ál­do­zat a mű­lába miatt nem tu­dott el­me­ne­külni az állat elől. Fél éven belül ez volt a he­te­dik ha­lá­los in­ci­dens ele­fánt és ember kö­zött.

Új földrészt hódítanak meg a focistákat igéző gigamellek

Új földrészt hódítanak meg a focistákat igéző gigamellek

Alice hob­bija a vet­kő­zés. Isten tartsa meg a jó szo­ká­sát! Ezzel bo­lon­dí­totta ma­gába még Cris­ti­ano Ro­nal­dót is!

Alice hob­bija a vet­kő­zés. Isten tartsa meg a jó szo­ká­sát! Ezzel bo­lon­dí­totta ma­gába Cris­ti­ano Ro­nal­dót is!

Álomnyaralásán villantott hatalmasat Rubint Réka

Álomnyaralásán villantott hatalmasat Rubint Réka

Thai­föl­dön mu­tatta meg bá­jait.

Scho­bertné épp egy me­dence hűs ví­zé­ben áz­tatja hab­tes­tét, köz­ben pedig egy eg­zo­ti­kus ital­lal a ke­zé­ben vil­lant gi­ga­de­kol­tázst. Nem semmi!

Thaiföldi pihenéssel indítják az évet Rubint Rékáék

Thaiföldi pihenéssel indítják az évet Rubint Rékáék

Egy hét nya­ra­lás után indul a munka.

Egy hét nyu­gal­mat en­ge­dé­lye­zett csak ma­gá­nak a Scho­bert-Ru­bint csa­lád, hogy aztán újult erő­vel vág­ja­nak neki 2016-nak.

Három férfi ragyogtatja a bikinis Rubint Rékát

Három férfi ragyogtatja a bikinis Rubint Rékát

Réka három férfi tár­sa­sá­gát él­vezi a fül­ledt tró­pu­so­kon. A sztár­edző a mesés Thai­föld­ről kül­dött ké­pe­ket.

Réka három férfi tár­sa­sá­gát él­vezi a fül­ledt tró­pu­so­kon. A sztár­edző a mesés Thai­föld­ről kül­dött ké­pe­ket.