CÍMKE: 'tészta'

Jót tettek a rosszfiúk: ezt küldték a MikulásGyárba

Jót tettek a rosszfiúk: ezt küldték a MikulásGyárba

A solti bör­tön­ből ér­ke­zett egy sú­lyos ado­mány a Mil­le­ná­ri­son ta­lál­ható Mi­ku­lásGyárba...

Jó hír a tésztaimádóknak, így lehet a spagettivel fogyni

Jó hír a tésztaimádóknak, így lehet a spagettivel fogyni

Jó hí­rünk van a tész­ta­ra­jon­gók szá­mára! Egy ku­ta­tás sze­rint ugyanis a spa­getti nem hiz­lal.

Ezért ne öntsd ki soha a tészta főzővizét a lefolyóba

Ezért ne öntsd ki soha a tészta főzővizét a lefolyóba

Nagy hiba, ha le­szű­rés­kor meg­válsz a fő­ző­lé­től! Bez­zeg a leg­jobb sza­ká­csok gon­do­san fel­fog­ják és meg­őr­zik.

Nagy hiba, ha le­szű­rés­kor meg­válsz a fő­ző­lé­től! Bez­zeg a leg­jobb sza­ká­csok gon­do­san fel­fog­ják és meg­őr­zik.

Felejtsd el a lisztet! Szuperdiétás tészta csak 2 hozzávalóból

Felejtsd el a lisztet! Szuperdiétás tészta csak 2 hozzávalóból

Így ké­szíts ott­hon, gép nél­kül, ala­csony szén­hid­rát­tar­talmú, glu­tén­men­tes sza­lag­tész­tát pár perc alatt.

Így ké­szíts ott­hon, gép nél­kül, ala­csony szén­hid­rát­tar­talmú, glu­tén­men­tes sza­lag­tész­tát pár perc alatt. Reg­gel, mun­kába menet be­ke­ve­red, el­vag­do­sod, be­hű­töd. Ha­za­térve csak be­szó­rod a forró vízbe, 1 perc, és már kész is.

Felejtsd el, amit a tésztafőzésről eddig tudtál! Sokkal jobb módszert mutatunk!

Felejtsd el, amit a tésztafőzésről eddig tudtál! Sokkal jobb módszert mutatunk!

Fel­for­ra­lod a fa­zék­ban a vizet, majd be­le­ra­kod a tész­tát? Ez a trükk jobb mód­szer ennél...

Szuper trükk a Séfek Séféből: ezért tették sütőbe a lisztet

Szuper trükk a Séfek Séféből: ezért tették sütőbe a lisztet

Olyan tip­pet mu­ta­tott a múlt heti adás­ban az egyik ver­senyző, ami­től le­esett az ál­lunk.

Olyan tip­pet mu­ta­tott a múlt heti adás­ban az egyik ver­senyző, ami­től le­esett az ál­lunk.

Norbi kitálalt a tésztabotrányról, itt a teljes igazság

Norbi kitálalt a tésztabotrányról, itt a teljes igazság

Óri­ási vi­hart ka­vart a fotó.

Óri­ási vi­hart ka­vart a Fa­ce­bookra fel­töl­tött fotó, a si­ke­res fit­nesz­guru épp ezért dön­tött úgy, hogy meg­töri a csen­det.

Felrobbantotta a netet a liszt nélküli tészta: Zéró szénhidrát!

Felrobbantotta a netet a liszt nélküli tészta: Zéró szénhidrát!

Csu­pán kettő alap­anyag kell hozzá, az íze pedig ga­ran­tál­tan le­veri a sima tész­táét!

Emlékszel még az egyszerű nudlira? Diétás csúcsdesszert lett belőle

Emlékszel még az egyszerű nudlira? Diétás csúcsdesszert lett belőle

Sokan em­lé­kez­het­nek a nud­lira, éve­ken át volt a men­zák alap­étele.

Sokan em­lé­kez­het­nek a nud­lira, éve­ken át volt a men­zák alap­étele. Ma­nap­ság plusz­ki­lók­tól tartva ke­ve­sen mer­nek ka­cér­kodni vele. Most vi­szont el­ké­szült a di­é­tás ver­zió. Jöhet a nudli, éljen a nudli!

Kiderült az olasz titok: így maradhatsz karcsú, ha imádod a tésztát!

Kiderült az olasz titok: így maradhatsz karcsú, ha imádod a tésztát!

Meg­lepő ered­ménnyel zá­rult egy ko­moly táp­lál­ko­zás­tu­do­má­nyi ku­ta­tás. A lé­nyege: nem tilos tész­tát enni, né­hány trük­kel meg­ma­rad a kar­csú­ság!

Meg­lepő ered­ménnyel zá­rult egy ko­moly táp­lál­ko­zás­tu­do­má­nyi ku­ta­tás. A lé­nyege: nem tilos tész­tát enni, csak né­hány trük­köt kell be­vetni, hogy meg­ma­rad­jon a kar­csú­ság!

Óriási hiba, amit tésztafőzés közben mindenki elkövet

Óriási hiba, amit tésztafőzés közben mindenki elkövet

Csak be­ra­kod a tész­tát a forró, sós vízbe, és megfő - egy­sze­rű­nek tűnik, ugye? Nos, azért ebben is lehet hi­bázni. Mu­tat­juk a leg­gya­ko­rib­ba­kat.

Csak be­ra­kod a tész­tát a forró, sós vízbe, és megfő - egy­sze­rű­nek tűnik, ugye? Nos, azért ebben is lehet hi­bázni. Mu­tat­juk a leg­gya­ko­rib­ba­kat, ame­lyek per­dön­tőek le­het­nek abban, hogy szu­per ola­szos tész­ta­ételt ké­szí­tesz, vagy ra­ga­csos vacak kerül az asz­talra.

Trükkös csodanokedli: Ha diétázol, íme a tökéletes recept!

Trükkös csodanokedli: Ha diétázol, íme a tökéletes recept!

Ez a rafi­nált no­kedli ga­ran­tál­tan alak­ba­rát és egész­sé­ges is! Kevés benne a szén­hid­rát, mégis is­teni finom!

Ez a rafi­nált no­kedli ga­ran­tál­tan alak­ba­rát és egész­sé­ges is! Sok­kal ke­ve­sebb benne a szén­hid­rát, mint a ha­gyo­má­nyos vál­to­zat­ban, mégis is­teni finom! De a leg­jobb benne, hogy akár va­cso­rára is ehe­ted!

Szuper tésztavacsorák főzés nélkül

Szupergyors tésztavacsorák főzés nélkül

A szó­szok több­sége pe­pe­cse­lős mun­kát és per­sze fő­zést igé­nyel.

Sokan sze­re­tik a tész­tát, mert nem­csak lak­tató, de vál­to­za­to­san el is ké­szít­hető. Azon­ban a szó­szok több­sége pe­pe­cse­lős mun­kát és per­sze fő­zést igé­nyel.

Ismered a legjobb fakanál trükköket? Ezekről még tuti nem hallottál!

Ismered a legjobb fakanál trükköket? Ezekről még tuti nem hallottál!

A fa­ka­na­lat a leg­töb­ben csak ka­var­ga­tásra hasz­nál­juk, pedig ez a kony­hai esz­köz több do­log­ban is se­gít­sé­gedre lehet.

Hibák, amivel elrontod a tésztát

5 végzetes hiba, amivel tönkreteheted a tésztát

A tész­tá­ban az a leg­jobb, hogy lak­tató és pil­la­na­tok alatt el­ké­szül.

A tész­tá­ban az a leg­jobb, hogy lak­tató és pil­la­na­tok alatt el­ké­szül. Igen ám, de sok­szor ezt a könnyű ételt is el lehet ron­tani.

Tésztatortát a gyerekeknek

Tésztatorta a gyerekek nagy kedvence

Nincs öt­le­ted a tész­ta­va­cso­rára? Akkor ezt a tor­tát neked ta­lál­ták ki.

Ha már nincs öt­le­ted a tész­ta­va­cso­rára, akkor ezt a tor­tát neked ta­lál­ták ki. Ebből biz­to­san két­szer szed majd min­denki.

A legjobb spenótkaják!

A legjobb spenótkaják!

Ha sze­re­ted a spe­nó­tot, le ne ra­gadj a fő­ze­lék­nél! Iz­gal­mas­nál iz­gal­ma­sabb ka­já­kat üt­hetsz össze!

Ha sze­re­ted a spe­nó­tot, le ne ra­gadj a fő­ze­lék­nél! Iz­gal­mas­nál iz­gal­ma­sabb ka­já­kat üt­hetsz össze a ta­vasz leg­zöl­debb le­ve­le­i­ből!