CÍMKE: 'terhesség'

Végre megmutatta a várandós Tóth Gabi, már ekkora a pocakja

Végre megmutatta a várandós Tóth Gabi, már ekkora a pocakja

Az éne­kesnő na­gyon bol­dog, hogy gyer­me­ket vár, de eddig ra­jon­gói sem lát­hat­ták a hasát.

Az éne­kesnő na­gyon bol­dog, hogy gyer­me­ket vár, de eddig ra­jon­gói sem lát­hat­ták a hasát.

Nagy bejelentést tett Németh Kristóf: úton van a baba

Nagy bejelentést tett Németh Kristóf: úton van a baba

Né­meth Kris­tóf és fe­le­sége, Zita első közös gyer­me­kü­ket vár­ják.

Né­meth Kris­tóf és fe­le­sége, Zita első közös gyer­me­kü­ket vár­ják.

Gömbölyödő pocakkal is bírja a strapát Tóth Gabi

Gömbölyödő pocakkal is bírja a strapát Tóth Gabi

A stáb kü­lö­nö­sen fi­gyel rá.

A Sz­tár­ban sztár le­szek stábja ki­emelt fi­gyel­met szen­tel a vá­ran­dós éne­kes­nő­nek.

Hatalmas bejelentést tett az énekesnő élő adásban

Hatalmas bejelentést tett az énekesnő élő adásban

Jes­sie J el­ha­tá­rozta, min­dent meg­tesz azért, hogy édes­anya le­hes­sen.

Jes­sie J el­ha­tá­rozta, min­dent meg­tesz azért, hogy édes­anya le­hes­sen.

Jó ideje abbahagyta a munkát a magyar színész várandós szerelme

Jó ideje abbahagyta a munkát a magyar színész várandós szerelme

A szí­nész ked­vese egy ideig még vál­lalt fel­lé­pé­se­ket...

A szí­nész ked­vese egy ideig még vál­lalt fel­lé­pé­se­ket, mi­u­tán meg­tudta, hogy ál­dott ál­la­pot­ban van, de mára vissza­vo­nult a szín­pad­tól.

Örömteli hírt jelentett be az ismert magyar énekes

Örömteli hírt jelentett be az ismert magyar énekes

Pápai Joci az in­ter­netre posz­tolt fo­tó­já­val tu­datta a hírt ra­jon­gó­i­val. Lát­ha­tóan na­gyon bol­dog az éne­kes.

Pápai Joci az in­ter­netre posz­tolt fo­tó­já­val tu­datta a hírt ra­jon­gó­i­val. Lát­ha­tóan na­gyon bol­dog az éne­kes.

Felrobbantotta a netet ez a bátor anyuka: megmutatta, amit más szégyell

Felrobbantotta a netet ez a bátor anyuka: megmutatta, amit más szégyell

Le­vet­kőzte gát­lá­sait és ru­háit is a kis­mama.

Le­vet­kőzte gát­lá­sait és ru­háit is a kis­mama.

Szörnyű titokra derült fény Köllő Babett múltjából

Szörnyű titokra derült fény Köllő Babett múltjából

Bor­zal­mas idő­sza­kon me­he­tett ke­resz­tül a lu­xus­fe­le­ség. Ezt ki tudta róla?

Bor­zal­mas idő­sza­kon me­he­tett ke­resz­tül a lu­xus­fe­le­ség. Ezt ki tudta róla?

Nincs jól Tóth Gabi: Vera elmondta, hogy érzi magát a terhes énekesnő

Nincs jól Tóth Gabi: Vera elmondta, hogy érzi magát a terhes énekesnő

Az ének­eső je­len­leg a vá­ran­dós­sá­gá­nak nehéz sza­ka­szát éli.

Az ének­eső je­len­leg a vá­ran­dós­sá­gá­nak nehéz sza­ka­szát éli.

Hihetetlen kórkép: Pár órával a szülés előtt tudta meg egy nő, hogy terhes

Hihetetlen kórkép: Pár órával a szülés előtt tudta meg egy nő, hogy terhes

Az or­vosi szak­iro­da­lom­ban is csak na­gyon kevés olyan fel­jegy­zett eset van, ami nem­rég egy fi­a­tal angol lánnyal tör­tént.

Ezért irigyelhetik most sokan a várandós Tóth Gabit

Ezért irigyelhetik most sokan a várandós Tóth Gabit

Tóth Gabi nem­rég be­je­len­tést tett.

Tóth Gabi nem­rég je­len­tette be, hogy vá­ran­dós és ezzel egy­ide­jű­leg le­mondta a fel­lé­pé­sit is.

Kórházba kerülhet a várandós Meghan Markle

Kórházba kerülhet a várandós Meghan Markle

Be­in­dít­hat­ják a szü­lést.

Bár a sus­sexi her­cegné vágya az volt, hogy ott­hon adjon éle­tet első gyer­me­ké­nek, az or­vo­sok jó eséllyel más­hogy dön­te­nek.

Bevallotta, erre minden nap szakít időt a várandós Tóth Gabi

Bevallotta, erre minden nap szakít időt a várandós Tóth Gabi

Meg­lepő, hogy mire vá­gyik a csi­nos éne­kesnő, ami­óta kis­ba­bát hord a szíve alatt. Min­dent a ba­báért?!

Gyermeket vár a magyar tévés

Leleplező fotó, gyermeket vár a magyar tévés

Szé­pen göm­bö­lyö­dik Ber­kesi Judit po­cakja.

Szé­pen göm­bö­lyö­dik Ber­kesi Judit po­cakja, ezt már hét­vé­gén ki­szúr­hat­ták az éles sze­műek. Úgy hír­lik, hogy ne­gye­dik-ötö­dik hó­na­pos a baba.

Megszólalt egy bennfentes: ez az igazság Meghan hercegné állapotáról

Megszólalt egy bennfentes: ez az igazság Meghan hercegné állapotáról

Bár a babát már túl­hordja a her­cegné, na­gyon jól érzi magát.

Bár a babát már túl­hordja a her­cegné, na­gyon jól érzi magát.

Most közölte a 43 éves sztár: 22 évvel fiatalabb szerelme első gyermeküket várja

Most közölte a 43 éves sztár: 22 évvel fiatalabb szerelme első gyermeküket várja

A nagy kor­kü­lönb­ség el­le­nére a sze­rel­mes­pár igen jól kijön egy­más­sal.

A nagy kor­kü­lönb­ség el­le­nére a sze­rel­mes­pár igen jól kijön egy­más­sal.

Csak most derült ki: ismét gyermeket vár a legdögösebb sztárpár

Csak most derült ki: ismét gyermeket vár a legdögösebb sztárpár

Har­ma­dik gyer­me­kü­ket vár­ják.

Blake Li­vely férje, Ryan Rey­nolds film­jé­nek pre­mi­er­jén nagy po­cak­kal je­lent meg.

Végre válaszolt a terhességéről szóló pletykákra Heidi Klum

Végre válaszolt a terhességéről szóló pletykákra Heidi Klum

Hó­na­pok óta fag­gat­ták.

Hó­na­pok óta arról fag­gat­ták a mo­dellt, hogy úton van-e már az ötö­dik gyer­meke.

Most a leggyönyörűbb: megmutatta gömbölyödő pocakját a szexi sztár

Most a leggyönyörűbb: megmutatta gömbölyödő pocakját a szexi sztár

A gyö­nyörű szí­nész­nőn két hete még semmi sem lát­szott.

A gyö­nyörű szí­nész­nőn két hete még semmi sem lát­szott, csü­tör­tö­kön azon­ban egy gyö­nyörű fehér ru­há­ban lé­pett a nyil­vá­nos­ság elé.

Meglepő, mit mondott nagymamája Tóth Gabi terhességéről

Meglepő, mit mondott nagymamája Tóth Gabi terhességéről

Az éne­kesnő ma­mája hó­na­pok­kal ez­előtt kü­lö­nös dol­got mon­dott uno­ká­já­nak, ami cso­dá­la­tos módon va­lóra vált.

Az éne­kesnő ma­mája hó­na­pok­kal ez­előtt kü­lö­nös dol­got mon­dott uno­ká­já­nak, ami cso­dá­la­tos módon va­lóra vált.

Óriási hírt jelentett be Tóth Gabi, kisbabája lesz!

Óriási hírt jelentett be Tóth Gabi, kisbabája lesz!

Na­gyon bol­do­gok a ked­ve­sé­vel.

Az éne­kesnő cso­dá­la­tos öröm­hírt je­len­tett be a Fa­ce­book-ol­da­lán, Kra­usz Gá­bor­ral az első gyer­me­kü­ket vár­ják.

Itt a bizonyíték: Előre lehetett tudni, hogy anya lesz Tóth Gabi

Itt a bizonyíték: Előre lehetett tudni, hogy anya lesz Tóth Gabi

Tóth Ga­bi­val meg­tör­tént a csoda! Bár az or­vo­sok sok-sok évvel ez­előtt azt mond­ták neki, hogy nem lehet ter­mé­sze­tes úton gye­reke, té­ved­tek.

Tóth Ga­bi­val meg­tör­tént a csoda! Bár az or­vo­sok sok-sok évvel ez­előtt azt mond­ták neki, hogy nem lehet ter­mé­sze­tes úton gye­reke, té­ved­tek.

Nagy bejelentést tett Meghan hercegné: nem sokáig marad otthon a gyerekkel

Nagy bejelentést tett Meghan hercegné: nem sokáig marad otthon a gyerekkel

Meg­han her­cegné mind­össze hat hó­na­pot tölt majd távol a mun­ká­já­tól.

Meg­han her­cegné mind­össze hat hó­na­pot tölt majd távol a mun­ká­já­tól.

Reagált a vádakra, durva álhíreket terjesztenek a sztárműsorvezetőről

Reagált a vádakra, durva álhíreket terjesztenek a sztárműsorvezetőről

A rá­dió­hall­ga­tók ked­vence fel­há­bo­ro­dott.

A rá­dió­hall­ga­tók ked­vence fel­há­bo­ro­dott, mi­u­tán őt és gyer­meke édes­any­ját ke­mény vá­dak­kal il­let­ték.

Teljesen megváltoztatta a terhesség Curtis kedvesét

Teljesen megváltoztatta a terhesség Curtis kedvesét

A rap­per sze­relme sok­kal tü­rel­me­sebbé vált, ami­óta vá­ran­dós lett, úgy érzi, a baba jó irányba vál­toz­tatta a sze­mé­lyi­sé­gét.

Sugárzik a boldogságtól: így megnőtt Antal Timi pocakja

Sugárzik a boldogságtól: így megnőtt a várandós magyar énekesnő pocakja

Antal Timi nyár vé­gére várja első gyer­me­két. A meg­szo­kott­nál is job­ban ra­gyog.

Durva véget ért a Tinder randi, erre senki sem számított

Durva véget ért a Tinder randi, erre senki sem számított

A nő tö­rölte magát az ol­dal­ról.

A nő tö­rölte magát az ol­dal­ról és úgy dön­tött, kör­nye­zete előtt is el­tit­kolja a tör­tén­te­ket.

A kommentelők állítják: Cooky és párja átverték az országot

A kommentelők állítják: Cooky és párja átverték az országot

A kom­men­te­lők nem hi­szik el, hogy Cooky párja ismét gyer­me­ket vár.

A kom­men­te­lők nem hi­szik el, hogy Cooky párja ismét gyer­me­ket vár.

Kővé dermedt a fiatal nő, amikor meghallotta, mit kell tennie az esküvőért

Kővé dermedt a fiatal nő, amikor meghallotta, mit kell tennie az esküvőért

Ennél dur­vább es­kü­vői tör­té­ne­tet nem­igen hal­lot­tunk. Az ember el sem akarja hinni, hogy lé­te­zik ilyen fokú ön­ző­ség.

Súlyos vádak, ezt állítják rosszakarói Meghan hercegné babájáról

Súlyos vádak, ezt állítják rosszakarói Meghan hercegné babájáról

Nincs könnyű hely­zet­ben a vá­ran­dós Meg­han, egyre dur­vább plety­kák ter­jed­nek róla és a ter­hes­sé­gé­ról.

Bármikor érkezhet a baba, Meghan és Harry meglepő helyre utazott

Bármikor érkezhet a baba, Meghan és Harry meglepő helyre utazott

A 37 éves her­cegné férje sze­retné, ha min­den tö­ké­le­te­sen menne.

A 37 éves her­cegné már csak na­pokra van attól, hogy éle­tet adjon első gyer­me­ké­nek.

Cristiano Ronaldo szerelmének elege lett, kipakolt

Cristiano Ronaldo szerelmének elege lett, kipakolt

Tény­leg gya­ra­po­dó­ban a csa­lád. Meg­lepő val­lo­más­sal állt elő a fut­ball­sztár ked­vese.

Tény­leg gya­ra­po­dó­ban a csa­lád. Meg­lepő val­lo­más­sal állt elő a fut­ball­sztár ked­vese.

Aggódik a magyar luxusfeleség, ettől a betegségtől tart

Aggódik a magyar luxusfeleség, ettől a betegségtől tart

Már túl van egy ki­vizs­gá­lá­son.

Vas­vári Vi­vien már túl van egy ki­vizs­gá­lá­son, ám még nem kapta meg az ered­mé­nye­ket.

Harmadik gyermekével várandós a világhírű modell

Harmadik gyermekével várandós a világhírű modell

Már na­gyon vár­ják a pici ér­ke­zé­sét.

A 35 éves mo­dell, és 28 éves sze­relme már na­gyon vár­ják a pici ér­ke­zé­sét.

Kiakadtak a rajongók, undorító hazugsággal állt elő Justin Bieber

Kiakadtak a rajongók, undorító hazugsággal állt elő Justin Bieber

Sze­rin­tük a sztár éret­len, és sokak ér­zé­sét meg­sér­tette "vic­cé­vel". Bo­csá­na­tot kel­lene kér­nie, de ő egy­előre nem teszi.

Sze­rin­tük a sztár éret­len, és sokak ér­zé­sét meg­sér­tette "vic­cé­vel". Bo­csá­na­tot kel­lene kér­nie, de ő egy­előre nem teszi.

Megmutatta gömbölyödő pocakját Curtis menyasszonya

Megmutatta gömbölyödő pocakját Curtis menyasszonya

Las­san már a ha­to­dik hó­nap­ban jár Krisz­tike, a rap­per­rel már alig vár­ják, hogy a ke­zük­ben fog­has­sák ba­bá­ju­kat.

Las­san már a ha­to­dik hó­nap­ban jár Krisz­tike.

Érdekes bejelentést tettek a szülészeten dolgozó ápolónők

Ilyet még nem láttunk, érdekes bejelentést tettek a szülészeten dolgozó ápolónők

Meg­hök­kentő egy­ben cso­dá­la­tos...

Meg­hök­kentő egy­ben cso­dá­la­tos dol­got mu­tat­tak meg Fa­ce­book ol­da­lu­kon!

Újra gyereket akar szülni az 55 éves színésznő

Újra gyereket akar szülni az 55 éves színésznő

Bri­gitte Ni­el­sen akar egy ha­to­di­kat is.

Bri­gitte Ni­el­sent nem ér­dekli, hogy már kö­ze­lebb a hat­van­hoz, mint az öt­ven­hez, sze­retne egy ha­to­dik gye­re­ket.

Tényleg jön a baba? Új fotók Ronaldo szerelméről

Tényleg jön a baba? Új fotók Ronaldo szerelméről

Cris­ti­ano Ro­naldo pár­já­ról, Ge­or­gina Rod­ri­guez­ről olyan fotók ké­szül­tek, ame­lyek ta­lál­ga­tásra adnak okot.

Cris­ti­ano Ro­naldo pár­já­ról, Ge­or­gina Rod­ri­guez­ről olyan fotók ké­szül­tek, ame­lyek ta­lál­ga­tásra adnak okot.

Itt az igazság: 53 évesen apa lesz MC Hawer?

Itt az igazság: 53 évesen apa lesz MC Hawer?

A mu­la­tós sztár hetek óta láz­ban tartja ra­jon­góit árul­kodó szelfi­je­i­vel. Most tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

A mu­la­tós sztár hetek óta láz­ban tartja ra­jon­góit árul­kodó szelfi­je­i­vel.

Ez lehet a baj? Eltűnt a gyűrű Meghan hercegné ujjáról

Ez lehet a baj? Eltűnt a gyűrű Meghan hercegné ujjáról

Az ék­szert Harry her­ceg ké­szít­tette.

A gyö­nyörű ék­szer­nek, ame­lyet Harry her­ceg ké­szít­te­tett neki, vá­rat­la­nul nyoma ve­szett. Sej­teni lehet, hogy miért vette le vá­rat­la­nul az el­jegy­zési gyű­rűt.

Bradley Cooper gyerekét várja Lady Gaga? Reagált a popsztár

Bradley Cooper gyerekét várja Lady Gaga? Reagált a popsztár

Újabb pletyka ka­pott szárnyra a két sztár­ról, akik kö­zött sokak sze­rint több van, mint ba­rát­ság.

Ez nem semmi: megmutatta testét a várandós magyar énekesnő

Ez nem semmi: megmutatta testét a várandós magyar énekesnő

Nem­rég bol­do­gan je­len­tet­ték be fér­jé­vel, hogy első kis­ba­bá­ju­kat vár­ják.

Döntöttek az orvosok: Ez történik Szabó Győző kisfiával

Döntöttek az orvosok: Ez történik Szabó Győző kisfiával

Bár eddig úgy volt, hogy szer­dán min­den­képp meg­in­dít­ják a szü­lést Rezes Ju­dit­nál, végül más­hogy dön­töt­tek.

Bár eddig úgy volt, hogy szer­dán min­den­képp meg­in­dít­ják a szü­lést, végül más­hogy dön­töt­tek.

Ijesztő fotó: Ennyire hullik a haja Kulcsár Edinának

Ijesztő fotó: Ennyire hullik a haja Kulcsár Edinának

Kul­csár Edina sem tö­ké­le­tes.

Kul­csár Edina soha nem ál­lí­totta ma­gá­ról, hogy tö­ké­le­tes. Neki is van­nak prob­lé­mái.

Kiderült Meghan titka: mit szól ehhez a palota?

Kiderült Meghan titka: mit szól ehhez a palota?

Tit­kos uta­zást is meg­ej­tett.

A her­cegné fér­jé­vel egy tit­kos uta­zást is meg­ej­tett, de le­buk­tak.

Nem így terveztek: meglepő titkot árult el a várandós magyar sztár

Nem így terveztek: meglepő titkot árult el a várandós magyar sztár

Tü­csiék dol­gai nem az el­kép­ze­lé­seik sze­rint ala­kul­tak.

Tü­csiék dol­gai nem az el­kép­ze­lé­seik sze­rint ala­kul­tak. A rész­le­tek­ről a kis­mama me­sélt.

Bombaformában a magyar sztármami, pedig alig telt el idő a szülés óta

Bombaformában a magyar sztármami, pedig alig telt el idő a szülés óta

A Köl­csön­la­kás sztárja még csak négy hete adott éle­tet gyer­me­ké­nek.

A Köl­csön­la­kás sztárja még csak négy hete adott éle­tet gyer­me­ké­nek, máris vissza­nyerte régi alak­ját.

Hatalmas örömhír: babát vár az ismert magyar énekesnő

Hatalmas örömhír: babát vár az ismert magyar énekesnő

Antal Timi bol­do­gabb, mint va­laha.

Antal Timi bol­do­gabb, mint va­laha.

Elképesztő dolog történt a kómába esett tinilánnyal

Elképesztő dolog történt a kómába esett tinilánnyal

Szinte sok­kot ka­pott attól, mi tör­tént.

Mi­u­tán fel­éb­redt a kó­má­ból, szinte sok­kot ka­pott attól, mi tör­tént.

Tényleg terhes volt Diana a halálakor? Fontos bizonyíték került elő

Tényleg terhes volt Diana a halálakor? Fontos bizonyíték került elő

Azért röp­pent fel a pletyka, mert a her­ceg­nő­nek sze­re­tője volt.

Azért sem tűn­tek meg­ala­po­zat­lan­nak a plety­kák, mert Diana her­ceg­nő­nek sze­re­tője volt.

Nagyon durva, mit művelt az anyós a fiatal párral: a menye teljesen kiakadt

Nagyon durva, mit művelt az anyós a fiatal párral: a menye teljesen kiakadt

A fe­le­ség osz­totta meg a sú­lyos szto­rit a neten egy fó­ru­mon.

A fe­le­ség osz­totta meg a sú­lyos szto­rit a neten egy fó­ru­mon. És meg­döb­bentő.

Hatalmas titkot árul el Harry herceg születendő babájáról

Hatalmas titkot árul el Harry herceg születendő babájáról

Ki­váló apa vál­hat majd be­lőle.

A 34 éves her­ceg már most is na­gyon büszke gyer­me­kére, fe­le­sége sze­rint is ki­váló apa válik majd be­lőle.

Hoppá, ezt tette Ördög Nóra, mikor megtudta, hogy újra terhes

Hoppá, ezt tette Ördög Nóra, mikor megtudta, hogy újra terhes

Ördög Nóra nem az a szó­szá­tyár típus, ha a ma­gán­éle­té­ről van szó, most mégis kü­lö­nös tit­kot osz­tott meg.

Órási szextabu dőlt le megint, a nők többsége megdöbbent

Órási szextabu dőlt le megint, a nők többsége megdöbbent

Az biz­tos, hogy a férfiak na­gyon is vágy­nak rá, de leg­több­ször elő­ho­za­kodni se mer­nek vele.

Az biz­tos, hogy a férfiak na­gyon is vágy­nak rá, de leg­több­ször elő­ho­za­kodni se mer­nek vele. A nők pedig hiába sze­ret­nek el­ját­szani a gon­do­lat­tal, úgy tud­ják, hogy ve­szé­lyes. Most azon­ban ki­de­rült, hogy egy­ál­ta­lán nem az, sőt...

Megtörte a csendet Cooky, ezt mondta születendő babájáról

Megtörte a csendet Cooky, ezt mondta születendő babájáról

Bár ked­ve­sét na­ponta gyöt­rik rosszul­lé­tek, a pár már na­gyon várja a kis csöpp­ség ér­ke­zé­sét.

Bár ked­ve­sét na­ponta gyöt­rik rosszul­lé­tek, a pár már na­gyon várja a kis csöpp­ség ér­ke­zé­sét.

Elképesztő terhesfotókat osztott meg magáról Pásztor Anna

Elképesztő terhesfotókat osztott meg magáról Pásztor Anna

Az éne­kesnő a vá­ran­dós­sá­gai alatt is rend­kí­vül be­vál­la­lós volt.

Az éne­kesnő a vá­ran­dós­sá­gai alatt is rend­kí­vül be­vál­la­lós volt.

Melltartó nélkül, apró bugyiban fotózták a bombázó ügyvédnőt

Melltartó nélkül, apró bugyiban fotózták a bombázó ügyvédnőt

Meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját.

A West Ham Uni­ted­ben fut­bal­lozó Ja­vier Her­nán­dez ba­rát­nője a ten­ger­par­ton mu­tatta meg göm­bö­lyödő po­cak­ját. Sok férfi lehet irigy a me­xi­kói csa­tárra.

Balesete után tudta meg Bódi Csabi, hogy újra édesapa lesz

Balesete után tudta meg Bódi Csabi, hogy újra édesapa lesz

Nehéz idő­sza­kot tud maga mö­gött.

Az éne­kes és fe­le­sége nehéz idő­sza­kot tud­hat­nak maguk mö­gött.

Kiderült, ezért nagyon veszélyes terhesen teát vagy kávét inni

Ezért veszélyes terhesen a koffein

Új ku­ta­tási ered­mény.

Bár az ál­ta­lá­nos vé­le­ke­dés sze­rint napi két csé­sze kávé még a vá­ran­dós nők­nek sem árt, egy ku­ta­tó­cso­port in­kább azt ja­va­solja, hogy vá­ran­dó­san ha­nya­gold a koffe­in­tar­talmú ita­lo­kat.

Ijesztő diagnózist kapott Czippán Anett: szétnyílt a hasizma

Ijesztő diagnózist kapott Czippán Anett: szétnyílt a hasizma

Nők tíz­ez­rei küz­de­nek ezzel.

Nők tíz­ez­rei küz­de­nek köz­vet­le­nül szü­lés után a szét­nyílt has­izom prob­lé­má­já­val. A Ri­post meg­tudta, ha­sonló ci­pő­ben jár Czip­pán Anett is.

Teljesen felismerhetetlen: óriási lett a 38 éves sztármami terhespocakja

Teljesen felismerhetetlen: óriási lett a 38 éves sztármami terhespocakja

Nem szá­mol­gatja a ka­ló­ri­á­kat.

A szexi sző­ke­ség egy­ál­ta­lán nem szá­mol­gatja a ka­ló­ri­á­kat, ha vá­ran­dós.

Megmutatta pocakját a várandós magyar sztár!

Megmutatta pocakját a várandós magyar sztár!

Az első gyer­me­két várja.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár az első gyer­me­két várja, rövid idő alatt pedig na­gyon sokat nőtt a ha­sá­ban a mag­zat.

Ebből lett nagy elege a rajongóknak, furcsa szokást vett fel Meghan hercegné

Ebből lett nagy elege a rajongóknak, furcsa szokást vett fel Meghan hercegné

A her­cegné lát­ha­tóan na­gyon bol­dog vá­ran­dós­sága miatt, de né­há­nyan meg­pró­bál­ják tönk­re­tenni fel­hőt­len örö­mét.

Gólyahír, megszületett Tápai Szabina és Kucsera Gábor kislánya

Gólyahír, megszületett Tápai Szabina kislánya

Vi­lágra jött a pár kis­lá­nya. Nézd meg, hogy je­len­tette be az öröm­hírt az apa!

Vi­lágra jött Ku­csera Gábor és Tápai Sza­bina kis­lá­nya: most te is meg­néz­he­ted, ho­gyan je­len­tette be az öröm­hírt az apa!

Borzalom a Dunántúlon: 13 éves nevelt lányát ejtette teherbe a férfi

Borzalom a Dunántúlon: 13 éves nevelt lányát ejtette teherbe a férfi

Sze­xu­á­lis vissza­élés miatt emel­tek vádat a zalai férfi ellen.

Sze­xu­á­lis vissza­élés miatt emel­tek vádat a zalai férfi ellen, aki a 13 éves ne­velt lá­nyát.

Chuck Norris vallomása: Ezért hagyta ott a Walker, a texasi kopót

Chuck Norris vallomása: Ezért hagyta ott a Walker, a texasi kopót

A szí­nész a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban ven­dé­ges­ke­dett, ami­kor ki­ko­tyogta a tit­kot.

Árulkodó jelek: Ikreket vár Meghan Markle?

Árulkodó jelek: Ikreket vár Meghan Markle?

Egye­sek annyira biz­to­sak abban, hogy a sus­sexi her­cegné két kis­ba­bát hord a szíve alatt, hogy fo­ga­dá­so­kat is kö­töt­tek rá.

Egye­sek annyira biz­to­sak abban, hogy a sus­sexi her­cegné két kis­ba­bát hord a szíve alatt, hogy fo­ga­dá­so­kat is kö­töt­tek rá.

Aggasztó diagnózis, koraszülött lehet Zimány Linda babája

Aggasztó diagnózis, koraszülött lehet Zimány Linda babája

A gyö­nyörű ügy­véd­je­lölt­nél fenn­áll a ve­szé­lyez­te­tett ter­hes­ség és a ko­ra­szü­lés koc­ká­zata.

A gyö­nyörű ügy­véd­je­lölt­nél fenn­áll a ve­szé­lyez­te­tett ter­hes­ség és a ko­ra­szü­lés koc­ká­zata.

Nagyot nőtt a baba, megmutatta gömbölyödő pocakját Meghan hercegné

Nagyot nőtt a baba, megmutatta gömbölyödő pocakját Meghan hercegné

Az egy­kori szí­nésznő na­gyon bol­dog a baba ér­ke­zése miatt, a ter­hes­ség­től pedig még a szo­ká­sos­nál is su­gár­zóbb.

Elsápadt az orvos, amikor meglátta ezt a terhességi ultrahangon

Elsápadt az orvos, amikor meglátta ezt a terhességi ultrahangon

Azóta sok min­dent plety­kál­nak a fi­a­tal lány­ról, de csa­ládja kiáll mel­lette. Lehet, hogy ko­moly prob­lé­má­val kell szem­be­néz­nie.

Harry herceg magára hagyja a terhes Meghant

Harry herceg magára hagyja a terhes Meghant

A sus­sexi her­cegné a ter­hes­sége alatt most elő­ször ta­pasz­talja meg, hogy mi­lyen az, ha nincs mel­lette a férje.

A sus­sexi her­cegné a ter­hes­sége alatt most elő­ször ta­pasz­talja meg, hogy mi­lyen az, ha nincs mel­lette a férje.