CÍMKE: 'terhesség'

Bikiniben mutatta meg pocakját a várandós Jessica Alba

Bikiniben mutatta meg pocakját a várandós Jessica Alba

Sok, anyai örö­mök elé néző sztár­ral el­len­tét­ben ő egy­ál­ta­lán nem szé­gyen­lős!

Ezért igényel fokozott orvosi figyelmet az állapotos Szabó Zsófi

Ezért igényel fokozott orvosi figyelmet az állapotos Szabó Zsófi

Csü­tör­tök reg­gel bom­ba­ként rob­ban a hír, hogy Szabó Zsófi gyer­me­ket vár.

Dögös képet posztolt a terhes fitneszmodell, feszesebb, mint valaha

Dögös képet posztolt a terhes fitneszmodell, feszesebb, mint valaha

Sokan ter­mé­szet­el­le­nes­nek tart­ják ezt a lapos, koc­kás hasat. Pedig a hölgy már a ha­to­dik hó­nap­ban jár.

Sokan ter­mé­szet­el­le­nes­nek tart­ják ezt a lapos, koc­kás hasat.

Nagy hírt jelentett be a sztáranyuka: komoly változás állt be az életében

Nagy hírt jelentett be a sztáranyuka: komoly változás állt be az életében

A nép­szerű szí­nésznő vá­rat­lan módon kö­zölte a hírt.

A nép­szerű szí­nésznő vá­rat­lan módon kö­zölte a hírt. A ra­jon­gók el­özön­löt­ték a friss posz­tot.

Élettársát és nevelt gyerekeit késelte meg

Rettenetes dolgok derültek ki a volt élettársát és nevelt gyerekeit megkéselő Zsoltról

Te­herbe ej­tette 14 éves ne­velt lá­nyát, majd ül­dözte az ál­ta­lá­nos is­ko­lást.

Te­herbe ej­tette 14 éves ne­velt lá­nyát, majd, mikor volt élet­társa ki­adta az útját, zak­latta is.

Szenzáció, kiderült Czippán Anett születendő gyermekének neme!

Szenzáció, kiderült Czippán Anett születendő gyermekének neme!

A mű­sor­ve­zető né­hány hét­tel ez­előtt je­len­tette be, hogy gyer­me­ket vár.

A mű­sor­ve­zető né­hány hét­tel ez­előtt je­len­tette be, hogy gyer­me­ket vár, most már az is ki­de­rült, hogy kis­lányt vagy kisfiút hord a szíve alatt.

Sokkoló, Vilmost is majdnem megölte Diana hercegnő

Sokkoló, Vilmost is majdnem megölte Diana hercegnő

Ször­nyű tettre szánta el magát.

A walesi her­cegné olyan mély de­presszi­óba süllyedt első ter­hes­sége alatt, hogy ször­nyű tettre szánta el magát.

Szinetár Dóra végre elárulta születendő kisbabája nemét

Szinetár Dóra végre elárulta születendő kisbabája nemét

Élete leg­bol­do­gabb idő­szaka elé néz!

Élete leg­bol­do­gabb idő­szaka elé néz a 40 éve­sen újra vá­ran­dós szí­nésznő!

Ezt látni kell, öt hónapos terhesen állt rajthoz!

Ezt látni kell, öt hónapos terhesen állt rajthoz!

Nem min­den­napi tel­je­sít­ményt nyúj­tott az ame­ri­kai fu­tónő, aki 800 mé­te­ren állt rajt­hoz.

Nem min­den­napi tel­je­sít­ményt nyúj­tott az ame­ri­kai fu­tónő, aki 800 mé­te­ren állt rajt­hoz.

Halle Berry 51 évesen újra anya lesz?

Halle Berry 51 évesen újra anya lesz?

Az Oscar-díjas szí­nésznő min­den­kit meg­döb­ben­tett a ke­re­kedő po­cak­já­val, fő­ként, hogy hi­va­ta­lo­san nincs párja, aki te­herbe ejt­hette volna.

Az Oscar-díjas szí­nésznő min­den­kit meg­döb­ben­tett a ke­re­kedő po­cak­já­val, fő­ként, hogy hi­va­ta­lo­san nincs párja, aki te­herbe ejt­hette volna.

Így bukott le terhességével Czippán Anett!

Így bukott le terhességével Czippán Anett!

Túl van a kri­ti­kus három hó­na­pon!

Már túl van a kri­ti­kus első három hó­na­pon, s bár kol­lé­gái gya­na­kod­tak, nem mer­tek rá­kér­dezni.

Megdöbbentő, így élnek vissza Király Linda nevével

Megdöbbentő, így élnek vissza Király Linda nevével

Az éne­kesnő fel­há­bo­ro­dott.

Az éne­kesnő fel­há­bo­ro­dott és jogi lé­pé­se­ket fon­tol­gat ami­ért vissza­él­tek a ne­vé­vel.

Elképesztő, a TV2 sztárja a Facebookról tudta meg, hogy várandós

Elképesztő, a TV2 sztárja a Facebookról tudta meg, hogy várandós

Czip­pán Anett alig várta, hogy újra kis­mama le­gyen.

Czip­pán Anett alig várta, hogy újra kis­mama le­gyen. A kí­ván­sága tel­je­sült, a mű­sor­ve­zető má­so­dik gyer­me­két hordja szíve alatt, a bol­dog szü­lők no­vem­berre vár­ják a ki­csit.

Hatalmas szenzáció, gyermeket vár a Ripost sztárja

Hatalmas szenzáció, gyermeket vár a Ripost sztárja

Czip­pán Anett má­sod­szor is anya lesz. A mű­sor­ve­zető élő adás­ban je­len­tette be az öröm­hírt.

Czip­pán Anett má­sod­szor is anya lesz. A mű­sor­ve­zető élő adás­ban je­len­tette be az öröm­hírt.

Bármelyik pillanatban újra apa lehet a magyar birkózóbajnok

Bármelyik pillanatban újra apa lehet a magyar birkózóbajnok

Bár­dosi Sán­dor ha­ma­ro­san két­gyer­me­kes apuka lesz. A ma­gyar bir­kó­zó­baj­nok fe­le­sé­gé­nek ha­tal­mas a hasa.

Bár­dosi Sán­dor ha­ma­ro­san két­gyer­me­kes apuka lesz. A ma­gyar bir­kó­zó­baj­nok már na­gyon iz­ga­tott.

Papadimitriu Athina: A lányom ugyanolyan kismama, mint én voltam!

Papadimitriu Athina: A lányom ugyanolyan kismama, mint én voltam!

Már nagy a ké­szü­lő­dés a csa­lád­ban! A szí­nésznő bol­do­gan ké­szül a nagy­mama sze­repre!

Két héttel szülés után újra bombaformában Horváth Éva!

Két héttel szülés után újra bombaformában Horváth Éva!

Bol­dog és szexi kis­mama!

A szexi mo­dell el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az utóbbi he­tek­ben! Meg­kér­dez­tük, minek kö­szön­heti tö­ké­le­tes alak­ját!

Megrázó kijelentés: Abortuszon gondolkodik Molnár Anikó!

Megrázó kijelentés: Abortuszon gondolkodik Molnár Anikó!

Meg­döb­bentő gon­do­la­tok jár­nak a csi­nos hí­res­ség fe­jé­ben! Ő nem az a klasszi­kus anya­tí­pus...

A citromos víz már a múlté! Ezt idd, ha tényleg egészséges akarsz lenni

A citromos víz már a múlté! Ezt idd, ha tényleg egészséges akarsz lenni

Több liter fo­lya­dé­kot meg­inni na­ponta ko­moly ki­hí­vást je­lent. Így finom lesz!

Több liter fo­lya­dé­kot meg­inni na­ponta ko­moly ki­hí­vást je­lent. A víz ma­gá­ban unal­mas. Így finom lesz!

Örömhír, babát vár olimpiai bajnokunk!

Örömhír, babát vár olimpiai bajnokunk!

Ha min­den jól megy, akkor már 2018-ban vissza­tér­het.

A Hon­véd SE 27 éves spor­to­lója sze­rint most bőven be­le­fér a gyer­mek­vál­la­lás. Ha min­den jól megy, akkor már 2018-ban vissza­tér­het.

Itt az első fotó Horváth Éva kisbabájáról!

Itt az első fotó Horváth Éva kisbabájáról!

El­ké­pesztő fel­vé­telt mu­ta­tott...

El­ké­pesztő fel­vé­telt mu­ta­tott szü­le­tendő kis­ba­bá­já­ról Hor­váth Éva! A cse­mete már most is gyö­nyörű!

Gyermeke életéért aggódik Erdei Zsolt

Gyermeke életéért aggódik Erdei Zsolt

Erdei Zsolt sze­relme ve­szé­lyez­te­tett ter­he­sen várja má­so­dik közös gyer­me­kü­ket. A bok­szoló attól fél, hogy kisfia is ko­ra­szü­lött­ként jön majd a vi­lágra.

Erdei Zsolt sze­relme ve­szé­lyez­te­tett ter­he­sen várja má­so­dik közös gyer­me­kü­ket. A bok­szoló attól fél, hogy a kisfia is ko­ra­szü­lött­ként jön majd a vi­lágra.

Wolf Katit "megették" a gyerekei

Wolf Katit "megették" a gyerekei

Sok nő irigyli Wolf Katit: az éne­kes­nő­ről ugyanis a ter­hes­sé­gei során le­ol­vad­tak a kilók - ezért most hí­zó­kú­rára fogja magát.

Sok nő irigyli Wolf Katit: az éne­kes­nő­ről ugyanis a ter­hes­sé­gei során le­ol­vad­tak a kilók - ezért most hí­zó­kú­rára fogja magát.

Bereczki Zoltánnak megvan a véleménye volt felesége terhességéről

Bereczki Zoltánnak megvan a véleménye volt felesége terhességéről

Be­reczki Zol­tán még maga is is­mer­ke­dik a hely­zet­tel, de már kis­lá­nyát is fel­ké­szí­tette, ha­ma­ro­san test­vére ér­ke­zik.

Sosem hinnéd, milyen döntést hozott a várandós Horváth Éva!

Sosem hinnéd, milyen döntést hozott a várandós Horváth Éva!

El­ado­má­nyozza a ru­háit.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő úgy ha­tá­ro­zott, a nála ke­vésbé sze­ren­csé­sek­nek ado­má­nyozza a ru­háit.

Alig tud felkelni az ágyból az állapotos Horváth Éva!

Alig tud felkelni az ágyból az állapotos Horváth Éva!

Az ál­la­po­tos mű­sor­ve­ze­tő­nek bár­me­lyik perc­ben meg­szü­let­het kisfia! Éva alig várja a meg­ható pil­la­na­tot!

Az ál­la­po­tos mű­sor­ve­ze­tő­nek bár­me­lyik perc­ben meg­szü­let­het kisfia! Éva alig várja a meg­ható pil­la­na­tot!

Felháborodott a busz utasainak viselkedésén a terhes műsorvezetőnő

Felháborodott a busz utasainak viselkedésén a terhes műsorvezetőnő

Már csak hetek kér­dése és szülni fog Hor­váth Éva.

Már csak hetek kér­dése és szülni fog Hor­váth Éva.

Orvosi csoda: Egészséges kislányt szült egy férfi

Orvosi csoda: Egészséges kislányt szült egy férfi

Fe­le­sége kép­te­len volt te­herbe esni.

Mivel imá­dott fe­le­sége kép­te­len volt te­herbe esni, úgy dön­tött, ő hordja ki he­lyette első gyer­me­kü­ket.

Zokogtak örömükben - babát vár a magyar sztárpár!

Zokogtak örömükben - babát vár a magyar sztárpár!

Meg­tör­ték a csen­det.

Meg­tör­ték a csen­det. A pár rég­óta sze­re­tett volna gyer­me­ket, né­hány hete arról be­szél­tek, min­dent meg­tesz­nek ezért. Úgy tűnik, már akkor tud­ták, hogy...

Itt a nap videója, ez örökre megváltoztatja az életedet

Itt a nap videója, ez örökre megváltoztatja az életedet

Csu­pán né­hány perc­ben mu­tat­ják be a videó ké­szí­tői az élet leg­cso­dá­la­to­sabb pil­la­na­tait.

Csu­pán né­hány perc­ben mu­tat­ják be a videó ké­szí­tői az élet leg­cso­dá­la­to­sabb pil­la­na­tait.

Gólyahír: Zokogott az örömtől a magyar színész

Gólyahír: Zokogott az örömtől a magyar színész

Feke Pál és ked­vese jó ideje ti­tok­ban örül­nek kis­ba­bá­juk ér­ke­zé­sé­nek, de most el­árul­ták: Leila már túl van a fél­időn.

Feke Pál és ked­vese jó ideje ti­tok­ban örül­nek kis­ba­bá­juk ér­ke­zé­sé­nek, de most el­árul­ták: Leila már túl van a fél­időn.

Először mesélt terhességéről a népszerű énekesnő

Először mesélt terhességéről a népszerű énekesnő

Fresh Viki már a négy hó­napja ál­la­po­tos, de csak most sze­rette volna kö­zölni a hírt a nagy­vi­lág­gal.

Fresh Viki már a négy hó­napja ál­la­po­tos, de csak most sze­rette volna kö­zölni a hírt a nagy­vi­lág­gal.

Bréking! Első gyermekével várandós a magyar szár

Bréking! Első gyermekével várandós a magyar szár

Ne­gye­dik hó­nap­ban van Fresh Wiki.

Nyá­ron kel egybe sze­rel­mé­vel Fresh Wiki, aki csak a baba szü­le­tése után áll oltár elé.

Hihetetlen, de igaz: Allergiás volt az anya saját magzatára

Hihetetlen, de igaz: Allergiás volt az anya saját magzatára

Meg akart ölni! - mondja Jes­sica.

A kis­ba­bám meg akart ölni! - mondja Jes­sica Wil­li­ams, ami­kor a ter­hes­sé­gé­ről kér­de­zik. Csak­nem be­le­halt abba, hogy ki­hordja gyer­me­két!

Furcsa ultrahang felvétel: Mi történik Horváth Éva magzatával?

Furcsa ultrahang felvétel: Mi történik Horváth Éva magzatával?

Le kel­lett áll­nia a ter­hes­ségi vi­ta­mi­nok sze­dé­sé­vel a gyö­nyörű mo­dell­nek, mert túl nagyra nőtt po­cak­já­ban a kisfia!

Várandós az egykori szépségkirálynő

Várandós az egykori szépségkirálynő

A 2013-as Miss World Hun­gary anyai örö­mök elé néz.

A 2013-as Miss World Hun­gary anyai örö­mök elé néz.

Szinetár Dóra: Vannak bennem félelmek

Szinetár Dóra: Vannak bennem félelmek

Szi­ne­tár Dóra és férje, Mak­ran­czi Zalán is na­gyon bol­do­gok, hogy ilyen gyor­san tel­je­sült a vá­gyuk, és közös gyer­me­kük ér­ke­zik.

Szi­ne­tár Dóra és férje, Mak­ran­czi Zalán is na­gyon bol­do­gok, hogy ilyen gyor­san tel­je­sült a vá­gyuk, és közös gyer­me­kük ér­ke­zik.

Óriási hír: 40 évesen újra babát vár Szinetár Dóra

Óriási hír: 40 évesen újra babát vár Szinetár Dóra

Dóra még sze­rette volna tit­kolni...

Bár Szi­ne­tár Dóra még sze­rette volna ti­tok­ban tar­tani, hogy anyai örö­mök elé néz, de már göm­bö­lyö­dik a po­cakja...

Viccet csinált magából a magyar énekesnő

Viccet csinált magából a magyar énekesnő

Egyre ne­he­zeb­ben vi­seli ter­hes­sége utolsó nap­jait az éne­kesnő.

Egyre ne­he­zeb­ben vi­seli ter­hes­sége utolsó nap­jait az éne­kesnő. Mint min­den vá­ran­dós anyu­ká­nak, már neki is dagad a bo­kája, vi­ze­se­dik a keze.

Sokkoló jelenség a terhességi ultrahangon, elsírta magát a kismama

Sokkoló jelenség a terhességi ultrahangon, elsírta magát a kismama

Ez a bi­zo­nyí­ték arra, hogy a túl­vi­lág­ról fi­gye­lik min­den lé­pé­sét?

A le­endő anyuka sze­rint ez a bi­zo­nyí­ték arra, hogy a túl­vi­lág­ról fi­gye­lik min­den lé­pé­sét...

52 évesen újra terhes Monica Bellucci

52 évesen újra terhes Monica Bellucci

A gyö­nyörű szí­nésznő nem haj­landó a ma­gán­éle­té­ről be­szélni, de szem­mel lát­ha­tóan a har­ma­dik gyer­me­két várja.

A gyö­nyörű szí­nésznő nem haj­landó a ma­gán­éle­té­ről be­szélni, de szem­mel lát­ha­tóan a har­ma­dik gyer­me­két várja.

Megtiltották a drogos nőnek, hogy szüljön

Megtiltották a drogos nőnek, hogy szüljön

Egy bíró meg­til­totta egy négy­gye­re­kes anyá­nak, hogy újra te­herbe essen.

Egy New York-i bíró úgy dön­tött, meg­tiltja egy négy­gye­re­kes anyá­nak, hogy újra te­herbe essen. Az íté­let nagy port ka­vart.

Abortusszal vádolják a Szulejmán sztárját

Abortusszal vádolják a Szulejmán sztárját

Tö­rök­or­szág­ban azt plety­kál­ják, hogy Meryem nem akarta a picit.

Tö­rök­or­szág­ban azt plety­kál­ják, hogy iga­zak vol­tak a nyá­ron fel­röp­pent hírek és a fi­a­tal Hür­re­met ala­kító szí­nésznő babát várt vő­le­gé­nyé­től.

Michelisz cuki képet mutatott terhes feleségéről

Michelisz cuki képet mutatott terhes feleségéről

A ta­va­lyi év végén tudta meg a ma­gyar sztár­pi­lóta, hogy apa lesz. Azt is lehet tudni, hogy mikor jön a baba.

A ta­va­lyi év végén tudta meg a ma­gyar sztár­pi­lóta, hogy apa lesz. Azt is lehet tudni, hogy mikor jön a baba.

Utolsó pénzét az unokájára költi Völgyi Zsuzsi édesanyja

Utolsó pénzét az unokájára költi Völgyi Zsuzsi édesanyja

Már csak pár hét, és ke­zé­ben tart­hatja kis­lá­nyát Zsu­zsi, aki­nek sze­ren­csére ri­zi­kó­men­tes a ter­hes­sége.

Már csak pár hét, és ke­zé­ben tart­hatja kis­lá­nyát Zsu­zsi, aki­nek sze­ren­csére ri­zi­kó­men­tes a ter­hes­sége.

Beyoncé kipakolta az ikreket, most, hogy várja az ikreket

Beyoncé kipakolta az ikreket, most, hogy várja az ikreket

A ter­hes­ség le­csalta róla a tex­tilt.

Eddig nem arról volt híres az éne­kesnő, hogy sokat mez­te­len­kedne. Az iker­ter­hes­sége azon­ban le­csalta róla a tex­tilt.

Elájulsz, ha meglátod a terhes tévésztár meztelen fotóját

Elájulsz, ha meglátod a terhes tévésztár meztelen fotóját

Túl­ment min­den ha­tá­ron!

Az első gyer­me­két váró bom­bá­zó­ról eddig is tud­tuk, hogy be­vál­la­lós, most azon­ban túl­ment min­den ha­tá­ron!

Ez a bátor nő megmutatta a terhesség legsötétebb oldalát

Ez a bátor nő megmutatta a terhesség legsötétebb oldalát

Van, ami sok­ko­lóan hat a kis­ma­mákra.

A leg­több nő, ami­kor meg­tudja, hogy ter­hes, igyek­szik in­for­má­ci­ó­kat sze­rezni: bújja az in­ter­ne­tet, a köny­ve­ket, hogy fel­ké­szül­jön arra, ami rá vár. Mégis van, ami sok­ko­lóan hat a kis­ma­mákra.

Marsi Anikónak elege lett a róla keringő pletykákból

Marsi Anikónak elege lett a róla keringő pletykákból

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője tiszta vizet ön­tött a po­hárba, mi­u­tán ráunt a mos­ta­ná­ban ter­jengő hí­resz­te­lé­sekre. Azt is el­árulta, miért tűn­het úgy so­kak­nak, hogy újból anyai örö­mök elé néz.

Ijesztő perceket élt át a várandós Horváth Éva

Ijesztő perceket élt át a várandós Horváth Éva

Az első gyer­me­két váró mű­sor­ve­ze­tő­nek min­den bá­tor­sá­gát össze kel­lett szed­nie.

Az első gyer­me­két váró mű­sor­ve­ze­tő­nek min­den bá­tor­sá­gát össze kel­lett szed­nie. Ezt nem sokan csi­nál­ták volna utána!

Stresszes várakozás: Megjöttek Horváth Éva babájának genetikai leletei!

Stresszes várakozás: Megjöttek Horváth Éva babájának genetikai leletei!

Kisfiút hord a szíve alatt! Kéz­hez kapta az összes vizs­gá­lat ered­mé­nyét, mely­ből ki­de­rült, egész­sé­ges-e po­cak­já­ban a gyer­meke!

Megszületett Fejős Éva babája! Itt az első fotó!

Megszületett Fejős Éva babája! Itt az első fotó!

Az Írónő min­dig is sze­re­tett volna egy kis­lányt, azon­ban a gyer­mek­vál­la­lást so­káig ha­lo­gatta pár­já­val.

Most jelentette be: ekkor ad életet kislányának a magyar sztár

Most jelentette be: ekkor ad életet kislányának a magyar sztár

Fejős Éva kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be, hogy mikor szü­le­tik majd meg kis­lá­nya.

Kiderült, mi történik a mellel szoptatás után

Kiderült, mi történik a mellel szoptatás után

Vajon bú­csút mond­hatsz a lát­vá­nyos ci­cik­nek?

Ha a kö­zép­is­ko­lá­ban sokat pa­nasz­kod­tál a la­pos­sá­god miatt, a ter­mé­szet egyen­lí­teni fog, ami­kor babát vársz: végre ki­pró­bál­ha­tod a C ko­sa­ras mell­tar­tó­kat.

Árulkodó fotót tett közzé születendő gyermekéről Horváth Éva!

Árulkodó fotót tett közzé születendő gyermekéről Horváth Éva!

A mo­dell a ter­hes­sége alatt is su­gár­zik a bol­dog­ság­tól.

A mo­dell a ter­hes­sége alatt is su­gár­zik a bol­dog­ság­tól, a ra­jon­gók pedig máris ta­lál­gatni kezd­tek.

Veszélyeztetett terhes a magyar sorozatsztár

Veszélyeztetett terhes a magyar sorozatsztár

Ter­hes­sé­gé­nek vé­gé­hez ér­ke­zett a Som-Ba­logh Edina, erről a Mok­ká­ban.

Ter­hes­sé­gé­nek utolsó sza­kaszba ér­ke­zett a Som-Ba­logh Edina, erről me­sélt hét­főn reg­gel a Mok­ká­ban.

Soha nem derül ki az igazság Nótár Mary terhességéről

Soha nem derül ki az igazság Nótár Mary terhességéről

Már biz­tos, hogy a bíró dönt majd...

Már szinte bi­zo­nyos, hogy a bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik az a vita, ami Nótár Mary és ko­rábbi me­nedzs­mentje kö­zött rob­bant ki, és amibe be­lé­pett L.L. Ju­nior is.

Jóga közben mozog a baba Horváth Éva pocakjában!

Jóga közben mozog a baba Horváth Éva pocakjában!

A vá­ran­dós sztár nem ha­nya­golja el magát! A ter­hes­ség ideje alatt is bom­ba­for­má­ban van...

A vá­ran­dós sztár nem ha­nya­golja el magát! A ter­hes­ség ideje alatt is bom­ba­for­má­ban van, rá­adá­sul ba­bája egész­sé­gé­ről is ő dönt!

Most jelentették be: Babát vár Simon Boglárka

Most jelentették be: Babát vár Simon Boglárka

Élete leg­szebb idő­szaka elé néz a fi­a­tal te­het­ség! De vajon ki veszi át a sze­re­peit?

Élete leg­szebb idő­szaka elé néz a fi­a­tal te­het­ség! De vajon ki veszi át a sze­re­peit?

Holtan találták a tanárnőt és diákjától fogant kisfiát

Holtan találták a tanárnőt és diákjától fogant kisfiát

Bosszút áll­tak a ro­ko­nok?

Nem tudni, ön­gyil­kos­ság volt-e, vagy a dühös ro­ko­nok bosszúja.

Ezt mondták kollégái Liptai Claudiáról a háta mögött

Ezt mondták kollégái Liptai Claudiáról a háta mögött

Rész­le­te­sen ki­be­szél­tek min­dent.

A mű­sor­ve­zető kisfia szü­le­tése óta alig ta­lál­ko­zott mun­ka­tár­sa­i­val, akik kap­tak az al­kal­mon, és jól ki­be­szél­ték őt.

Bíróságra megy kisbabája miatt Horváth Éva!

Bíróságra megy kisbabája miatt Horváth Éva!

Ez élete leg­bol­do­gabb idő­szaka, és nem en­gedi, hogy bárki kel­le­met­len pil­la­na­to­kat okoz­zon neki és csa­lád­já­nak!

Ez élete leg­bol­do­gabb idő­szaka, és nem en­gedi, hogy bárki kel­le­met­len pil­la­na­to­kat okoz­zon neki és csa­lád­já­nak!

Aggódik magzatáért Horváth Éva: Otthon is figyeli babája szívhangját!

Aggódik magzatáért Horváth Éva: Otthon is figyeli babája szívhangját!

Na­ponta vizs­gá­lat­nak veti alá magát ott­ho­ná­ban.

Na­ponta vizs­gá­lat­nak veti alá magát ott­ho­ná­ban.

Elege lett! - Nótár Mary nem bocsát meg Juniornak

Elege lett! - Nótár Mary nem bocsát meg Juniornak

Tel­jes a káosz Nótár Mary körül.

Tel­jes a káosz - talán így le­hetne jel­le­mezni mind­azt, ami az el­múlt he­tek­ben tör­té­nik Nótár Mary körül. A bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik az ügy.

Pszichiáter kezeli: összeomlott a gyásztól Nótár Mary!

Pszichiáter kezeli: összeomlott a gyásztól Nótár Mary!

Az éne­kesnő el­vesz­tette a mag­za­tát.

Az éne­kesnő el­vesz­tette a mag­za­tát, a fáj­dal­má­ról pedig a Ri­post­nak val­lott.

Így lehet meggazdagodni a terhességből

Így lehet meggazdagodni a terhességből

Hi­he­tet­len, de sokan fi­zet­nek egy po­zi­tív ter­hes­ségi tesz­tért, hogy át­ver­jék vele a pár­ju­kat...

Hi­he­tet­len, de sokan fi­zet­nek egy po­zi­tív ter­hes­ségi tesz­tért, hogy át­ver­jék vele a pár­ju­kat...

Elképesztő: Így néz ki szülés után Péter Szabó Szilvi teste

Elképesztő: Így néz ki szülés után Péter Szabó Szilvi teste

Közel egy hó­­napja már, hogy nem kö­­zölt ma­­gá­­ról egész ala­­kos fotót az éne­­kesnő. De most végre meg­­lát­­hat­­juk, mi­­ként néz ki im­­má­­ron anya­­ként.

Közel egy hó­­napja már, hogy nem kö­­zölt ma­­gá­­ról egész ala­­kos fotót az éne­­kesnő. De most végre meg­­lát­­hat­­juk, mi­­ként néz ki im­­má­­ron anya­­ként.

Így tudták meg Bárdosiék a gólyahírt

Így tudták meg Bárdosiék a gólyahírt

Bár­dosi Il­dikó még szop­ta­tott, ami­kor ki­de­rült, ismét vá­ran­dós. Az öröm­hírt nem is akárki jó­solta meg neki. A kis­mama most abban bízik, kis­lá­nya szü­le­tik.

Bár­dosi Il­dikó még szop­ta­tott, ami­kor ki­de­rült, ismét vá­ran­dós. Az öröm­hírt nem is akárki jó­solta meg neki. A kis­mama most abban bízik, kis­lá­nya szü­le­tik.

Kitálalt terhességének utolsó szakaszáról Som-Balogh Edina!

Kitálalt terhességének utolsó szakaszáról Som-Balogh Edina!

Exk­lu­zív tit­kok...

A gyö­nyörű szí­nésznő és férje már na­gyon ké­szül­nek kis­lá­nyuk ér­ke­zé­sére!

Babát vár Irina Shayk

Babát vár Irina Shayk

A dögös top­mo­dell és a jó­képű szí­nész már egy éve együtt élnek, és a jelek sze­rint ko­mo­lyan gon­dol­ják a kap­cso­la­tu­kat.

A dögös top­mo­dell és a jó­képű szí­nész már egy éve együtt élnek, és a jelek sze­rint ko­mo­lyan gon­dol­ják a kap­cso­la­tu­kat.

Hoppá! Újra apa lesz a magyar olimpikon

Hoppá! Újra apa lesz a magyar olimpikon

Bár­dosi Sán­dor ked­vese je­len­tette be az öröm­hírt...

Bár­dosi Sán­dor ked­vese a hét­főn este adásba ke­rülő Mi­csoda nők című műsor fel­vé­te­lén je­len­tette be az öröm­hírt...

Durva: 13 éves diákja ejtette teherbe a szexőrült tanárnőt

Durva: 13 éves diákja ejtette teherbe a szexőrült tanárnőt

A fiú csa­ládja tá­mo­gatta őket.

Bár a fiú csa­ládja tá­mo­gatta a kap­cso­la­tot, a kéj­só­vár pe­da­gó­gus mégis el­ve­tette a babát.

Iszonyat: Vajúdás közben erőszakolták meg a zokogó kismamát

Iszonyat: Vajúdás közben erőszakolták meg a zokogó kismamát

A le­endő anyu­kát saját sze­xő­rült part­nere tette ma­gáévá.

A le­endő anyu­kát saját sze­xő­rült part­nere tette ma­gáévá.

Konyhai balesetben sérült meg a terhes Nótár Mary!

Konyhai balesetben sérült meg a terhes Nótár Mary!

Az éne­kesnő le­rán­totta a lep­let.

Az éne­kesnő le­rán­totta a lep­let, ki­de­rült, miért volt be­kötve a keze.

Börtönnek érzi terhességét az énekesnő

Börtönnek érzi terhességét az énekesnő

Össze­om­lott Palya Bea

Össze­om­lott Palya Bea, aki ken­dő­zet­leül vall arról, hogy utálja a vá­ran­dós­sá­gát, nem bírja el­vi­selni a vá­ran­dós­ság­gal járó testi tü­ne­te­ket.

Hevesen szerette, mégis megölte párját a magyar lány

Hevesen szerette, mégis megölte párját a magyar lány

A 16 éves lány egyet­len szú­rás­sal ölte meg sze­rel­mét, ami­kor közös gyer­me­kü­ket már a szíve alatt hordta.

A 16 éves lány egyet­len szú­rás­sal ölte meg sze­rel­mét, ami­kor már ter­hes volt.

Nótár Mary tagadja, hogy autóbalesetet szenvedett volna!

Nótár Mary tagadja, hogy autóbalesetet szenvedett volna!

Az éne­kesnő na­pok­kal ez­előtt szinte tel­je­sen el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől, most vi­szont meg­törte a csen­det.

Az éne­kesnő na­pok­kal ez­előtt szinte tel­je­sen el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől, most vi­szont meg­törte a csen­det.

Veszélyes betegséggel küzd a várandós Boggie!

Veszélyes betegséggel küzd a várandós Boggie!

Ko­moly oda­fi­gye­lést igé­nyel.

Ter­hes­sége alatt de­rült ki, hogy olyan prob­lé­mája van, ami ko­moly oda­fi­gye­lést igé­nyel.

Nem jár terhesgondozásra Nótár Mary?

Nem jár terhesgondozásra Nótár Mary?

Senki nem látta még ott.

Az éne­kes­nőt senki nem látta még abban a ter­hes­gon­do­zó­ban, ahová a be­je­len­tett lak­címe sze­rint tar­to­zik.

Bizonyítékot várnak a rajongók Nótár Marytől

Bizonyítékot várnak a rajongók Nótár Marytől

Az éne­kesnő szá­mí­tá­sa­ink sze­rint a má­so­dik hó­nap­ban jár­hat, de egyre han­go­sab­bak a két­ke­dők...

Az éne­kesnő szá­mí­tá­sa­ink sze­rint a má­so­dik hó­nap­ban jár­hat, de egyre han­go­sab­bak a két­ke­dők, akik ra­jon­gói ol­da­lán is ki­fe­je­zik két­sé­gü­ket ked­ven­cük ál­dott ál­la­po­tá­val kap­cso­lat­ban...

Friss: Terhesen szenvedett autóbalesetet Nótár Mary!

Friss: Terhesen szenvedett autóbalesetet Nótár Mary!

Ag­gasztó hírek ér­kez­tek szer­kesz­tő­sé­günkbe!

Egy ol­va­sónk szem­ta­núja volt az éne­kesnő au­tó­bal­ese­té­nek! Fotó is ké­szült az ijesztő eset­ről!

Nótár Mary: A lehető legrosszabbkor jött ez a baba!

Nótár Mary: A lehető legrosszabbkor jött ez a baba!

Meg­hök­kentő ki­je­len­tést tett.

A vá­ran­dós éne­kesnő meg­hök­kentő ki­je­len­tést tett a FEM3 Ca­fé­ban.

Gólyahír, újra apa lesz kedvenc világbajnokunk

Gólyahír, újra apa lesz kedvenc világbajnokunk

Ezt a neje je­len­tette be egy kü­lön­le­ges kép­pel a kö­zös­ségi mé­di­á­ban. Az új jö­ve­vény már saját cím­két is ka­pott az anyu­ká­já­tól.

Ezt a neje je­len­tette be egy kü­lön­le­ges kép­pel a kö­zös­ségi mé­di­á­ban. Az új jö­ve­vény már saját cím­két is ka­pott az anyu­ká­já­tól.