CÍMKE: 'terhesség'

Balesete után tudta meg Bódi Csabi, hogy újra édesapa lesz

Balesete után tudta meg Bódi Csabi, hogy újra édesapa lesz

Az éne­kes és fe­le­sége nehéz idő­sza­kot tud­hat­nak maguk mö­gött.

Kiderült, ezért nagyon veszélyes terhesen teát vagy kávét inni

Kiderült, ezért nagyon veszélyes terhesen teát vagy kávét inni

Egy ír­or­szági ku­ta­tó­cso­port azt ja­va­solja, hogy vá­ran­dó­san ha­nya­gold a koffe­in­tar­talmú ita­lo­kat.

Megmutatta pocakját a várandós magyar sztár!

Megmutatta pocakját a várandós magyar sztár!

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár az első gyer­me­két várja, rövid idő alatt pedig sokat nőtt a ha­sá­ban a mag­zat.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár az első gyer­me­két várja, rövid idő alatt pedig na­gyon sokat nőtt a ha­sá­ban a mag­zat.

Ebből lett nagy elege a rajongóknak, furcsa szokást vett fel Meghan hercegné

Ebből lett nagy elege a rajongóknak, furcsa szokást vett fel Meghan hercegné

A her­cegné lát­ha­tóan na­gyon bol­dog és büszke vá­ran­dós­sága miatt.

A her­cegné lát­ha­tóan na­gyon bol­dog és büszke vá­ran­dós­sága miatt.

Ijesztő diagnózist kapott Czippán Anett: szétnyílt a hasizma

Ijesztő diagnózist kapott Czippán Anett: szétnyílt a hasizma

Nők tíz­ez­rei küz­de­nek ezzel.

Nők tíz­ez­rei küz­de­nek köz­vet­le­nül szü­lés után a szét­nyílt has­izom prob­lé­má­já­val. A Ri­post meg­tudta, ha­sonló ci­pő­ben jár Czip­pán Anett is.

Gólyahír, megszületett Tápai Szabina és Kucsera Gábor kislánya

Gólyahír, megszületett Tápai Szabina kislánya

Vi­lágra jött a pár kis­lá­nya. Nézd meg, hogy je­len­tette be az öröm­hírt az apa!

Vi­lágra jött Ku­csera Gábor és Tápai Sza­bina kis­lá­nya: most te is meg­néz­he­ted, ho­gyan je­len­tette be az öröm­hírt az apa!

Árulkodó jelek: Ikreket vár Meghan Markle?

Árulkodó jelek: Ikreket vár Meghan Markle?

Fo­ga­dá­so­kat is köt­nek rá!

Egye­sek annyira biz­to­sak abban, hogy a sus­sexi her­cegné két kis­ba­bát hord a szíve alatt, hogy fo­ga­dá­so­kat is kö­töt­tek rá.

Borzalom a Dunántúlon: 13 éves nevelt lányát ejtette teherbe a férfi

Borzalom a Dunántúlon: 13 éves nevelt lányát ejtette teherbe a magyar férfi

Sze­xu­á­lis vissza­élés miatt emel­tek vádat a zalai férfi ellen.

Sze­xu­á­lis vissza­élés miatt emel­tek vádat a zalai férfi ellen, aki­nek a 13 éves ne­velt lá­nyá­tól szü­le­tett gyer­meke. Mind­ezt az el­vég­zett DNS-vizs­gá­lat is meg­erő­sí­tette.

Chuck Norris vallomása: Ezért hagyta ott a Walker, a texasi kopót

Chuck Norris vallomása: Ezért hagyta ott a Walker, a texasi kopót

A szí­nész a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban ven­dé­ges­ke­dett.

A szí­nész a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban ven­dé­ges­ke­dett, ami­kor ki­ko­tyogta a tit­kot.

Harry herceg magára hagyja a terhes Meghant

Harry herceg magára hagyja a terhes Meghant

Most elő­ször lesz ilyen.

A sus­sexi her­cegné a ter­hes­sége alatt most elő­ször ta­pasz­talja meg, hogy mi­lyen az, ha nincs mel­lette a férje.

Nagyot nőtt a baba, megmutatta gömbölyödő pocakját Meghan hercegné

Nagyot nőtt a baba, megmutatta gömbölyödő pocakját Meghan hercegné

Az egy­kori szí­nésznő na­gyon bol­dog a baba ér­ke­zése miatt, a ter­hes­ség­től pedig még a szo­ká­sos­nál is su­gár­zóbb.

Aggasztó diagnózis, koraszülött lehet Zimány Linda babája

Aggasztó diagnózis, koraszülött lehet Zimány Linda babája

A gyö­nyörű ügy­véd­je­lölt­nél fenn­áll a ve­szé­lyez­te­tett ter­hes­ség és a ko­ra­szü­lés koc­ká­zata.

A gyö­nyörű ügy­véd­je­lölt­nél fenn­áll a ve­szé­lyez­te­tett ter­hes­ség és a ko­ra­szü­lés koc­ká­zata.

Elsápadt az orvos, amikor meglátta ezt a terhességi ultrahangon

Elsápadt az orvos, amikor meglátta ezt a terhességi ultrahangon

Azóta sok min­dent plety­kál­nak a fi­a­tal lány­ról, de csa­ládja kiáll mel­lette.

Azóta sok min­dent plety­kál­nak a fi­a­tal lány­ról, de csa­ládja kiáll mel­lette. Lehet, hogy ko­moly prob­lé­má­val kell szem­be­néz­nie.

Már csak napok vannak hátra, hamarosan megszületik a sztárpár kislánya

Már csak napok vannak hátra, hamarosan megszületik a sztárpár kislánya

Cuki fotót osz­tott meg Tápai Sza­bina.

Cuki fotót osz­tott meg Tápai Sza­bina, már jó nagy a ba­ba­po­cakja.

Terhességéről mesélt a magyar modell, aggasztó dolgot árult el

Terhességéről mesélt a magyar modell, aggasztó dolgot árult el

Tücsi fo­lya­ma­to­san az egész­ség­ügyi prob­lé­má­já­val sok­kolja a vé­dő­nő­jét, a nehéz hely­ze­té­ben már a ra­jon­gó­i­tól kért ta­ná­csot.

Súlyos dolgokat követelt exférjétől Meghan, Harry is teljesíteni fogja?

Súlyos dolgokat követelt exférjétől Meghan, Harry is teljesíteni fogja?

Meg­han Markle már ko­ráb­ban is na­gyon tu­da­tos volt, ezért szer­ző­dés­ben rög­zí­tette né­hány kö­ve­te­lé­sét.

Weisz Fanni gyereket szeretne: Ezt közölte vele az orvos

Weisz Fanni gyereket szeretne: Ezt közölte vele az orvos

Weisz Fan­niék már dol­goz­nak.

Weisz Fan­niék már dol­goz­nak a babán. A mo­dell nem­rég ge­ne­ti­kai vizs­gá­la­ton esett át.

Drámai részletek, ikrei születtek a magyar énekesnőnek

Drámai részletek, ikrei születtek a magyar énekesnőnek

Vá­rat­lan be­je­len­tés, Kol­lá­nyi Zsu­zsi­nak két fia van. Ben­cét mű­teni kel­lett, Bá­lin­tot pedig in­ku­bá­torba tet­ték.

Vá­rat­lan be­je­len­tés, Kol­lá­nyi Zsu­zsi­nak két fia van. Ben­cét mű­teni kel­lett, Bá­lin­tot pedig in­ku­bá­torba tet­ték.

Elkeserítő döntés született a Viszkis bírósági ügyében, ez végleges

Elkeserítő döntés született a Viszkis bírósági ügyében, ez végleges

A ha­tó­ság em­be­reit az sem ha­totta meg, hogy Amb­rus At­tila fe­le­sége ve­szé­lyez­te­tett ter­hes.

Megmutatta várandós kedvesét Szabó Győző, már ekkora a pocak

Megmutatta várandós kedvesét Szabó Győző, már ekkora a pocak

Jövő feb­ru­ár­ban ér­ke­zik a pici!

A szí­nész párja, Rezes Judit ok­tó­ber ele­jén je­len­tette be, hogy ismét anya lesz, má­so­dik gyer­me­két várja.

Lehullt a lepel, ezért döntött a gyerekvállalás mellett a híres házaspár

Lehullt a lepel, ezért döntött a gyerekvállalás mellett a híres házaspár

Ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik Tápai Sza­bina és Ku­csera Gábor kis­lá­nya.

Ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik Tápai Sza­bina és Ku­csera Gábor kis­lá­nya.

Itt az igazság: terhességéről szóló pletykákra reagált Ördög Nóra

Itt az igazság: terhességéről szóló pletykákra reagált Ördög Nóra

El­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok. Úton van a har­ma­dik baba?

El­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok. Úton van a har­ma­dik baba? Kis­test­vére lesz Mi­ci­nek és Ven­cel­nek?

Babát vár Meghan hercegné

Most érkezett, babát vár Meghan hercegné

Ezen­nel hi­va­ta­los, jövő ta­vas­szal ér­ke­zik Meg­han és Harry első gyer­meke.

Ezen­nel hi­va­ta­los, jövő ta­vas­szal ér­ke­zik Meg­han és Harry első gyer­meke.

Árulkodó fotók: Gyermeket vár Meghan hercegné?

Árulkodó fotók: Gyermeket vár Meghan hercegné?

Be­le­vág­tak a csa­lád­ala­pí­tásba?

Egyre töb­ben gon­dol­ják azt, hogy a sus­sex-i her­cegné és Harry her­ceg máris be­le­vá­gott a csa­lád­ala­pí­tásba!

Meghan édesanyja alig várja unokáját, de apja különösen viselkedik

Meghan édesanyja alig várja unokáját, de apja különösen viselkedik

Doria azon­nal re­a­gált a gó­lya­hírre, Tho­mas Markle vi­szont nem így tett.

Doria azon­nal re­a­gált a gó­lya­hírre, Tho­mas Markle vi­szont nem így tett. Min­den­esetre a le­endő szü­lők na­gyon bol­do­gok!

Mindenki erre várt, Tücsi elárulta babája nemét

Mindenki erre várt, Tücsi elárulta babája nemét

A mo­dell vi­de­ó­ban je­len­tette be ra­jon­gó­i­nak a cso­dás hírt. Már gon­dol­koz­nak a baba nevén.

A mo­dell vi­de­ó­ban je­len­tette be ra­jon­gó­i­nak a cso­dás hírt. Már gon­dol­koz­nak a baba nevén.

Terhességéről mesélt Tücsi

Terhességéről mesélt Tücsi, így érzi magát most

Össze­csap­tak az ér­zelmi hul­lá­mok Tücsi és Sofi feje fe­lett.

Össze­csap­tak az ér­zelmi hul­lá­mok Tücsi és Sofi feje fe­lett. A sztár­párt meg­vi­selte a ba­ba­vá­rás kez­deti idő­szaka, de már túl van­nak a ne­he­zén.

Hatalmas örömhírt közölt a sztáranyuka: érkezik a harmadik baba

Hatalmas örömhírt közölt a sztáranyuka: érkezik a harmadik baba

A 38 éves sztár és férje na­gyon vár­ják a kis­lány ér­ke­zé­sét, a hír­nek pedig a kicsi test­vé­rei is na­gyon örül­tek.

Abortusz után szült fiút a nő: durva, ami ezután történt!

Abortusz után szült fiút a nő: durva, ami ezután történt!

Or­vo­sai 100%-os bi­zo­nyos­ság­gal ál­lí­tot­ták, hogy si­ke­rült a brit nő abor­tu­sza, té­ved­tek.

Or­vo­sai 100%-os bi­zo­nyos­ság­gal ál­lí­tot­ták, hogy si­ke­rült a brit nő abor­tu­sza, aki 8 hónap múlva mégis vi­lágra hozta gyer­me­két.

Kiderült Károly herceg sötét titka, aljas módon bántotta a várandós Dianát

Kiderült Károly herceg sötét titka, aljas módon bántotta a várandós Dianát

Diana Har­ryvel volt vá­ran­dós, ami­kor Ká­roly csú­nyán meg­bán­totta.

Diana her­cegnő Har­ryvel volt vá­ran­dós, ami­kor Ká­roly her­ceg csú­nyán meg­bán­totta.

Mégiscsak terhes Meghan hercegné? Édesanyja buktatta le

Mégiscsak terhes Meghan hercegné? Édesanyja buktatta le

Már nem csak a göm­bö­lyödő pocak árul­kodó, ennél egy­ér­tel­műbb jelek is van­nak.

Már nem csak a göm­bö­lyödő pocak árul­kodó, ennél egy­ér­tel­műbb jelek is van­nak.

Pluszkilói miatt támadják a várandós Kulcsár Edinát!

Pluszkilói miatt támadják a várandós Kulcsár Edinát!

Bár­mi­kor éle­tet adhat gyer­me­ké­nek.

A csi­nos kis­mama bár­mi­kor éle­tet adhat első gyer­me­ké­nek, ám még ebben a hely­zet­ben is akad­nak olya­nok, akik rossz­in­du­latú hoz­zá­szó­lá­sok­kal pró­bál­ják el­ron­tani Edina nap­ját.

Ez igen, hatalmasat villantott a várandós Kulcsár Edina

Ez igen, hatalmasat villantott a várandós Kulcsár Edina

A ma­gyar mo­dell nem­so­kára szül.

A ma­gyar mo­dell nem­so­kára meg­szüli első gyer­me­két, ám ter­he­sen is ugyan­olyan gyö­nyörű, mint előtte.

Elérkezett az idő, már pelenkáznak Kulcsár Edináék!

Elérkezett az idő, már pelenkáznak Kulcsár Edináék!

A mo­dell és új­don­sült férje már a pe­len­ká­zást ta­nul­ják annak ér­de­ké­ben, hogy minél könnyeb­ben ve­gyék az aka­dá­lyo­kat.

A mo­dell és új­don­sült férje már a pe­len­ká­zást ta­nul­ják annak ér­de­ké­ben, hogy minél könnyeb­ben ve­gyék az aka­dá­lyo­kat.

Hatalmas az öröm: Újra apa lesz a mulatós sztár

Hatalmas az öröm: Újra apa lesz a mulatós sztár

Az éne­kes ele­inte fel sem fogta...

Az éne­kes ele­inte fel sem fogta, mi­féle aján­dé­kot ka­pott szü­le­tés­nap­jára. Fe­le­sége rej­té­lyes üze­net­ben tu­datta a nagy hírt.

Szem nem marad szárazon, őszintén vallott küzdelmeiről Csobot Adél

Szem nem marad szárazon, őszintén vallott küzdelmeiről Csobot Adél

Ter­hes­sége min­den ne­héz­sé­gét és szép­sé­gét meg­osztja ra­jon­gó­i­val.

A fi­a­tal sztár­anyuka ter­hes­sége min­den ne­héz­sé­gét és szép­sé­gét meg­osztja ra­jon­gó­i­val.

Komoly fájdalmai vannak a várandós Csobot Adélnak

Komoly fájdalmai vannak a várandós Csobot Adélnak

Az arany­hangú éne­kesnő ba­ba­nap­lót ír, amely­ben min­den rész­le­tet meg­oszt má­so­dik ter­hes­sé­gé­ről.

Az arany­hangú éne­kesnő ba­ba­nap­lót ír, amely­ben min­den rész­le­tet meg­oszt má­so­dik ter­hes­sé­gé­ről.

Kulcsár Edina kitálalt, ezt gondolja az őt gyalázókról

Kulcsár Edina kitálalt, ezt gondolja az őt gyalázókról

Sokan tá­mad­ják őt.

A vá­ran­dós mo­dellt sokan tá­mad­ják azért, mert a ter­hes­sége pil­la­na­tait meg­osztja a ra­jon­gó­i­val. Töb­ben úgy vé­le­ked­nek, hogy áruba bo­csájtja a kisfiát.

Kollányi Zsuzsinak 8 hónapos terhesen költöznie kell

Kollányi Zsuzsinak 8 hónapos terhesen költöznie kell

Pár­já­val el­ad­ták a régi la­ká­su­kat

Az éne­kesnő és párja el­ad­ták a régi la­ká­su­kat, de még min­dig nem ta­lál­ták meg az újat, pedig ha­ma­ro­san jön a baba.

Dögösen cáfolta terhességét Naomi Campbell

Dögösen cáfolta terhességét Naomi Campbell

Nem túl sok ru­há­ban tu­datta a vi­lág­gal a 48 éves top­mo­dell, hogy mi is a hely­zet az ál­lí­tó­la­gos ter­hes­sé­gé­vel.

Nem túl sok ru­há­ban tu­datta a vi­lág­gal a 48 éves top­mo­dell, hogy mi is a hely­zet az ál­lí­tó­la­gos ter­hes­sé­gé­vel.

Saját magát buktatta le Beyoncé, már látványosan kerekedik a pocakja

Saját magát buktatta le Beyoncé, már látványosan kerekedik a pocakja

A sztár, úgy tűnik, ismét babát vár, és így már négy gyer­mek édes­anyja lehet.

A sztár, úgy tűnik, ismét babát vár, és így már négy gyer­mek édes­anyja lehet.

Így viseli a terhességét a mindenórás énekesnő

Így viseli a terhességét a mindenórás énekesnő

Ba­lássy Betty édes­anya lesz újra.

Ba­lássy Betty har­mad­szorra lesz édes­anya, így egyre ru­ti­no­sab­ban éli meg a ter­hes­sé­get.

Nincs több titok, kiszivárgott a hír: érkezik a sztárpár második babája

Nincs több titok, kiszivárgott a hír: érkezik a sztárpár második babája

A Mad Max sztár­já­nak és fe­le­sé­gé­nek már van egy közös gyer­me­kük, most azon­ban újabb csa­lád­tag ér­ke­zik.

Nevetve emlékezik terhesség alatti pluszkilóira Tatár Csilla

Nevetve emlékezik terhesség alatti pluszkilóira Tatár Csilla

A csi­nos anyuka ma már remek for­mába hozta magát.

A csi­nos anyuka ma már remek for­mába hozta magát, de régi fo­tó­i­val pél­dát mu­ta­tott a kis­ma­mák­nak, hogy nem kell szé­gyell­niük a ter­hes­ség alatt fel­gyü­lem­lett ki­ló­kat.

Nem semmi, hatalmasra nőtt Kulcsár Edina pocakja!

Nem semmi, hatalmasra nőtt Kulcsár Edina pocakja!

A vá­ran­dós kis­mama szebb, mint va­laha, rá­adá­sul rövid idő alatt ren­ge­te­get nőtt a mag­zat a ha­sá­ban.

A vá­ran­dós kis­mama szebb, mint va­laha, rá­adá­sul rövid idő alatt ren­ge­te­get nőtt a mag­zat a ha­sá­ban.

Ez durva, rajongói szerint babája életét veszélyezteti Kulcsár Edina

Ez durva, rajongói szerint babája életét veszélyezteti Kulcsár Edina

Min­dent meg­tesz, hogy ba­bája egész­sé­ge­sen jöj­jön vi­lágra.

Van­nak, akik sze­rint hibát követ el.

Megváltozott a teste: Narancsbőrtől szenved a népszerű magyar modell

Megváltozott a teste: Narancsbőrtől szenved a népszerű magyar modell

Görög Zita még ter­hes­sége alatt is ki­rob­banó for­má­ban van, de né­hány ne­héz­ség­gel meg kell küz­de­nie.

Pikáns vallomás: ezzel őrjíti meg szerelmét Kulcsár Edina

Pikáns vallomás: ezzel őrjíti meg szerelmét Kulcsár Edina

A nők ter­hes­sé­gük alatt ag­gód­nak.

Míg a nők ter­hes­sé­gük alatt két­ség­be­es­nek az alak­juk miatt, a férfi­ak­nak in­kább örö­met okoz­nak a ke­rek­ded for­mák.

Máris terhes Meghan Markle? Ennél is durvábbat állítanak a hercegnéről

Máris terhes Meghan Markle? Ennél is durvábbat állítanak a hercegnéről

Több lap sze­rint máris el­ér­ke­zett Harry her­ceg­ék­nél a csa­lád­ala­pí­tás ideje.

Több lap sze­rint máris el­ér­ke­zett Harry her­ceg­ék­nél a csa­lád­ala­pí­tás ideje.

Teljesen kiborult Kulcsár Edina, élő adásban zokogott!

Teljesen kiborult Kulcsár Edina, élő adásban zokogott!

A ra­jon­gók se­gít­sé­gét kérte.

A vá­ran­dós szép­ség­ki­rálynő szív­szo­rító je­le­net­nek volt szem­ta­núja pén­tek reg­gel. Zo­kogva kérte a ra­jon­gók se­gít­sé­gét.

Örömteli hírt jelentett be Vajna Tímea: ezért takargatta a hasát

Örömteli hírt jelentett be Vajna Tímea: ezért takargatta a hasát

Az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be.

A csi­nos üz­let­asszony az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be kö­ve­tő­i­nek a rész­le­tek­ről.

A színpadon buktatta le magát, újra babát vár a 36 éves sztáranyuka?

A színpadon buktatta le magát, újra babát vár a 36 éves sztáranyuka?

A sztár­nak és rap­per fér­jé­nek eddig három közös gyer­meke szü­le­tett.

A sztár­nak és rap­per fér­jé­nek eddig három közös gyer­meke szü­le­tett.

Elképesztő, ezt tette várandósan Kulcsár Edina

Elképesztő, ezt tette várandósan Kulcsár Edina

A gyö­nyörű mo­dell sosem tu­dott so­káig egy hely­ben ülni, ez most sincs más­képp.

A mo­dell sosem tu­dott so­káig egy hely­ben ülni, ez most sincs más­képp. Vá­ran­dós­sága sem­mi­ben nem gá­tolja Kul­csár Edi­nát.

Mindenki gratulált Dundikának: Mutatjuk, miért

Mindenki gratulált Dundikának: Mutatjuk, miért

Majka és Dun­dika nya­ral­nak.

Majka és Dun­dika Tö­rök­or­szág­ban él­ve­zik a sza­bad­sá­got, ahová ter­mé­sze­te­sen a gye­re­ke­ket is ma­guk­kal vit­ték.

Ezért nem szülhet természetes úton a TV2 sztárja

Ezért nem szülhet természetes úton a TV2 sztárja

A ver­seny­ben már ter­he­sen éne­kelt.

A Nagy Du­ett­ben már ál­dott ál­la­pot­ban állt szín­padra, amit férje árgus sze­mek­kel fi­gyelt. A híres spor­toló jog­gal ag­gó­dik...

Lerántotta a leplet Pippa Middleton, ebben különböznek Katalinnal

Lerántotta a leplet Pippa Middleton, ebben különböznek Katalinnal

Őt nem kí­nozta a rosszul­lét, mint ahogy Ka­ta­lin her­ceg­nét.

Pippa Midd­le­ton be­je­len­tette, hogy túl van ter­hes­sége első har­ma­dán, de őt nem kí­nozta a rosszul­lét.

Élő adásban gyúrt az anyaságra Kollányi Zsuzsi!

Élő adásban gyúrt az anyaságra Kollányi Zsuzsi!

A csi­nos kis­mama ugyan­azt pró­bálta el a szín­pa­don, amit három-négy hónap múlva a való élet­ben is al­kal­maz­hat majd.

A csi­nos kis­mama ugyan­azt pró­bálta el a szín­pa­don, amit három-négy hónap múlva a való élet­ben is al­kal­maz­hat majd.

Meglepődhetett Brigitte Nielsen, amikor ránézett a terhességi tesztre

Meglepődhetett Brigitte Nielsen, amikor ránézett a terhességi tesztre

Ezt kö­ve­tően az Ins­tag­ra­mon je­len­tette be a hírt.

Ezt kö­ve­tően az Ins­tag­ra­mon je­len­tette be a hírt, amire nem sokan szá­mí­tot­tak.

Felneveli kisbabáját a baranyai tinédzser, aki nem tudta, hogy terhes

Ezt fogja tenni kisbabájával a baranyai tinédzser, aki nem tudta, hogy terhes

Ko­ra­szü­lött­ként, a he­te­dik hó­nap­ban jött a vi­lágra Detti kis­ba­bája...

Ko­ra­szü­lött­ként, a he­te­dik hó­nap­ban jött a vi­lágra a ba­ra­nyai ti­ni­lány, Detti kis­ba­bája. Az ügy­ben sok az el­lent­mon­dás...

Se bugyi, se más: mindent textilt ledobott a dögös sztáranyuka

Se bugyi, se más: mindent textilt ledobott a dögös sztáranyuka

Eddig rej­te­ge­tett fotó ke­rült elő a 45 éves szí­nész anyu­ká­ról.

Eddig rej­te­ge­tett fotó ke­rült elő a 45 éves szí­nész anyu­ká­ról - a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére.

Így bírják a show-t A Nagy Duett kismamái!

Így bírják a show-t A Nagy Duett kismamái!

A Nagy Duett re­kor­dot dön­tött, négy ál­la­po­tos kis­mama is köz­re­mű­kö­dik.

Az idei A Nagy Duett re­kor­dot dön­tött azzal, hogy egy­szerre négy ál­la­po­tos kis­mama is köz­re­mű­kö­dik a mű­sor­ban.

Hűha, ez nem semmi: hatalmasra nőtt Nagy Adri pocakja!

Hűha, ez nem semmi: hatalmasra nőtt Nagy Adri pocakja!

Nem­so­kára éle­tet ad a gyer­me­ké­nek.

A Nagy Duett egyet­len női zsű­ri­tagja ha­tal­mas vál­to­zá­son ment át né­hány hónap alatt, ha­ma­ro­san pedig éle­tet ad első gyer­me­ké­nek.

Óriási örömhírt közölt a 35 éves sorozatsztár, első babájával terhes

Óriási örömhírt közölt a 35 éves sorozatsztár, első babájával terhes

A szí­nésznő po­cakja már ke­re­ke­dik.

A szí­nésznő po­cakja már lát­ha­tóan ki­ke­re­ke­dett, de azt nem je­len­tette be, hogy mikor ér­ke­zik a kicsi.

Spontán divatbemutatót tartott a gyönyörű sztárkismama és édesanyja

Spontán divatbemutatót tartott a gyönyörű sztárkismama és édesanyja

Su­gár­zik a bol­dog­ság­tól Kul­csár Edina!

Su­gár­zik a bol­dog­ság­tól Kul­csár Edina, aki ki­fu­tóvá vál­toz­tatta az utcát!

Váratlan fordulat, kisbabát vár DJ Seherezádé?

Váratlan fordulat, kisbabát vár DJ Seherezádé?

Ezt lát­nod kell!

Meg­döb­bentő fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre az egy­kori vil­la­la­kó­ról. Ezt lát­nod kell!

Várandósan öltött menyasszonyi ruhát a TV2 gyönyörű sztárja!

Várandósan öltött menyasszonyi ruhát a TV2 gyönyörű sztárja!

To­vább­jut­tat­ták a mű­sor­ban.

A ter­hes kis­mama a me­ré­szen ki­vá­gott ru­há­ban is rend­kí­vül szexi volt, nem meg­lepő, hogy a nézők to­vább­jut­tat­ták a mű­sor­ban.

Második gyerekét várja Konkoly Ági!

Második gyerekét várja Konkoly Ági!

Az egy­kori Miss Uni­verse Hun­gary ha­ma­ro­san két­sze­res anyuka lesz! Nem­so­kára meg­szü­le­tik má­so­dik gye­reke! A szép­ség­ki­rálynő elő­ször a Ri­post­nak me­sélt a ba­ba­vá­rás­ról!

Az egy­kori Miss Uni­verse Hun­gary ha­ma­ro­san két­sze­res anyuka lesz! Nem­so­kára meg­szü­le­tik má­so­dik gye­reke! A szép­ség­ki­rálynő elő­ször a Ri­post­nak me­sélt a ba­ba­vá­rás­ról!

Várandósan is gyönyörű és szexi Görög Zita

Várandósan is gyönyörű és szexi Görög Zita

A mo­dell har­ma­dik gyer­me­két várja.

A mo­dell már­ci­us­ban je­len­tette be, hogy har­ma­dik gyer­me­két várja. Görög Zita és fi­a­ta­labb párja, Laczkó Zsolt már alig vár­ják, hogy meg­szü­les­sen a pici.

Hatalmas örömhír: válni akart, most babát vár Tápai Szabina!

Hatalmas örömhír: válni akart, most babát vár Tápai Szabina!

A há­zas­pár nehéz idő­sza­kon van túl, úgy érzik, a leg­jobb­kor ér­ke­zik a má­so­dik baba, aki még job­ban össze­köti majd őket.

Különös képet mutatott pocakjáról Kulcsár Edina

Különös képet mutatott pocakjáról Kulcsár Edina

A világ má­so­dik leg­szebb­jé­nek vá­lasz­tott Edina, nem csak hogy meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját, de egy kü­lön­le­ges tet­kót is vil­lan­tott.

A világ má­so­dik leg­szebb­jé­nek vá­lasz­tott Edina nem csak hogy meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját, de egy kü­lön­le­ges tet­kót is vil­lan­tott.

Egy hónappal a szülés előtt meztelen terheshasat villantott Luxus Dalma

Egy hónappal a szülés előtt meztelen terheshasat villantott Luxus Dalma

A re­a­lity sze­replő még min­dig jó for­má­ban van!

A re­a­lity sze­replő még min­dig jó for­má­ban van!

Babaváró bulivá alakult A Nagy Duett

Babaváró bulivá alakult A Nagy Duett

A show ké­szí­tői min­denre fel­ké­szül­tek...

A show ké­szí­tői min­denre fel­ké­szül­tek: az élő műsor ideje alatt a ku­lisszák mö­gött egy or­vosi stáb is ké­szen­lét­ben áll.

Sokatmondó fotó, babát vár a világ legszebb modellje?

Sokatmondó fotó, babát vár a világ legszebb modellje?

Ti­tok­za­tos fo­tó­val je­lent­ke­zett.

Eddig sem sokat árult el ma­gán­éle­té­ről és új há­zas­sá­gá­ról, most pedig újabb ti­tok­za­tos fo­tó­val je­lent­ke­zett.

Óriási örömhírt közölt a 48 éves színésznő: újra babát vár

Óriási örömhírt közölt a 48 éves színésznő: újra babát vár

A ter­hes szí­nész­nő­nek és pár­já­nak is van már gyer­meke ko­rábbi kap­cso­la­ta­ik­ból.

A ter­hes szí­nész­nő­nek és pár­já­nak is van már gyer­meke ko­rábbi kap­cso­la­ta­ik­ból.