CÍMKE: 'terhesség'

Csoda Történt: Várandós a magyar szépség

Csoda Történt: Várandós a magyar szépség

A világ má­so­dik leg­szebb­jé­nek is meg­vá­lasz­tott szép­ség­nek alig 10 szá­za­lék esé­lye volt rá...

Otthon szülés ma Magyarországon? Ki és milyen feltételekkel teheti meg

Otthon szülés ma Magyarországon? Ki és milyen feltételekkel teheti meg

A több­ség szá­mára még min­dig nem tel­je­sen egy­ér­telmű: lehet-e ott­hon szülni, és ha igen, ho­gyan.

Rossz irányban feküdt szülés előtt a baba, így fordította meg az orvos

Rossz irányban feküdt szülés előtt a baba, így fordította meg az orvos

Nem min­den­napi eset. Ilyet még nem lá­tott a világ! Videó!

Má­so­dik gyer­me­két várta a te­xasi nő, és min­den­kép­pen ter­mé­sze­tes módon sze­re­tett volna szülni.

Pucéran ténykedett a konyhában a terhes sztáranyuka

Pucéran ténykedett a konyhában a terhes sztáranyuka

A 32 éves szu­per­mo­dell össze­do­bott egy sa­lá­tát a csa­lád­nak, mind­ezt pedig egy szál sem­mi­ben.

A 32 éves szu­per­mo­dell össze­do­bott egy sa­lá­tát a csa­lád­nak, mind­ezt pedig egy szál sem­mi­ben.

Óriási örömhír: Elárulta születendő gyermeke nemét Balássy Betty!

Óriási örömhír: Elárulta születendő gyermeke nemét Balássy Betty!

Az éne­kes há­zas­pár­nak ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik a har­ma­dik gyer­meke!

Az éne­kes há­zas­pár­nak ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik a har­ma­dik gyer­meke!

Ikreket vár Katalin? Vilmos herceg furcsa bejelentést tett

Ikreket vár Katalin? Vilmos herceg furcsa bejelentést tett

A her­ceg egy díj­át­adón be­szélt.

A her­ceg egy díj­át­adón be­szélt a baba ér­ke­zé­sé­ről, akit na­gyon vár, de ki­csit izgul is a jövő miatt.

Sokk a kórházban, bátyjának szült gyereket a 11 éves kislány

Sokk a kórházban, bátyjának szült gyereket a 11 éves kislány

Kínzó has­fá­jásra pa­nasz­ko­dott, ezért vit­ték be a kli­ni­kára.

Kínzó has­fá­jásra pa­nasz­ko­dott, ezért vit­ték be a kli­ni­kára.

Koccanás miatt gázolták el a terhes anyát

Brutális: kis koccanás miatt gázolták el a terhes anyát

El­vesz­tette a babát.

A tet­tes gon­dol­ko­zás nél­kül to­vább­haj­tott a hely­szín­ről. Mind­ezt vé­gig­nézte az anya 8 éves kisfia. A bal­eset miatt el­vesz­tet­ték a kis­ba­bát.

Végre rendesen látszik Katalin hercegné pocakja!

Végre rendesen látszik Katalin hercegné pocakja!

Ko­ráb­ban sokan tá­mad­ták.

Ko­ráb­ban sokan tá­mad­ták Vil­mos fe­le­sé­gét, ami­ért nem lát­szik rajta, hogy a har­ma­dik gyer­me­két várja.

Furcsa fotó, csak így mer kilépni az utcára Nagy Adri

Furcsa fotó, csak így mer kilépni az utcára Nagy Adri

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi éne­kes­nője min­den óv­in­téz­ke­dést meg­tesz.

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi éne­kes­nője min­den óv­in­téz­ke­dést meg­tesz.

Anna Kurnyikova máris ledolgozta a szülés utáni fölösleget

Anna Kurnyikova máris ledolgozta a szülés utáni fölösleget

Bár már 16 éve nem profi spor­toló En­ri­que Ig­le­sias sze­relme, de a teste még min­dig cso­dás dol­gokra képes.

Bár már 16 éve nem profi spor­toló En­ri­que Ig­le­sias sze­relme, de a teste még min­dig cso­dákra képes.

Kifakadt az Oscarra jelölt színésznő, tagadja a pletykákat

Kifakadt az Oscarra jelölt színésznő, tagadja a pletykákat

Mar­got Rob­bie nem ter­hes!

A gyö­nyörű Mar­got Rob­bie nem örül, hogy mások azt gon­dol­ják, nála is job­ban is­me­rik ma­gán­éle­tét.

Ezt gondolják a férfiak a nők legősibb trükkjéről: 13 kőkemény vélemény

Ezt gondolják a férfiak a nők legősibb trükkjéről: 13 kőkemény vélemény

Ős­régi trükk, ami­kor egy nő a ter­hes­ség­gel igyek­szik meg­fogni a férfit úgy, hogy köz­ben ha­zu­dik a fo­gam­zás­gát­lás­ról.

Retteg Szabó Zsófi, lehet, nem jön össze a második baba

Retteg Szabó Zsófi, lehet, nem jön össze a második baba

Három ko­moly be­teg­ség is jelen van a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető szer­ve­ze­té­ben.

Három ko­moly be­teg­ség is jelen van a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető szer­ve­ze­té­ben.

Teljesen bekattant a képviselőnő: A parlamentben akar szülni

Teljesen bekattant a képviselőnő: A parlamentben akar szülni

Foly­tatni akarja a po­li­ti­zá­lást akkor is, ami­kor áp­ri­lis­ban meg­ér­ke­zik a baba.

Foly­tatni akarja a po­li­ti­zá­lást akkor is, ami­kor áp­ri­lis­ban meg­ér­ke­zik a baba.

Megmutatta, babától gömbölyödik Nagy Adri pocakja

Megmutatta, babától gömbölyödik Nagy Adri pocakja

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi éne­kes­nője nyá­ron hozza vi­lágra el­ső­szü­lött fiát.

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi éne­kes­nője nyá­ron hozza vi­lágra el­ső­szü­lött fiát.

Katalin hercegné elárulta harmadik gyereke nemét!

Katalin hercegné elárulta harmadik gyereke nemét!

Ha min­den igaz...

Ha min­den igaz, akkor Vil­mos her­ceg fe­le­sége egy­ér­tel­műen meg­vá­la­szolta a kér­dést, ami min­den­kit izgat.

Örömhírt kapott II. Erzsébet: újabb baba érkezik a királyi családba

Örömhírt kapott II. Erzsébet: újabb baba érkezik a királyi családba

A ki­rálynő egyik uno­kája je­len­tette be, hogy má­so­dik gyer­me­két nyá­ron fogja vi­lágra hozni.

Nincs több titok, ettől a híres férfitől vár gyereket Kapócs Zsóka!

Nincs több titok, ettől a híres férfitől vár gyereket Kapócs Zsóka!

A csi­nos kis­mama elő­ször be­szélt rész­le­te­sen új sze­rel­mé­ről és meg­is­mer­ke­dé­sük­ről.

Örömhírt közölt a gyönyörű színésznő: 42 évesen végre teherbe esett

Örömhírt közölt a gyönyörű színésznő: 42 évesen végre teherbe esett

A Szü­le­tett fe­le­sé­gek című so­ro­zat szexi sztár­já­nak eddig még nem szü­le­tett gyer­meke.

Megmutatta terhespocakját a negyvenes világsztár

Megmutatta terhespocakját a negyvenes világsztár

Eva Lon­go­ria már nem tit­ko­ló­zik többé, és azt akarja, az egész világ lássa, hogy anya lesz.

Eva Lon­go­ria már nem tit­ko­ló­zik többé, és azt akarja, az egész világ lássa, hogy anya lesz.

Örömhírt jelentettek be: újabb baba érkezik Britney-ék családjába

Örömhírt jelentettek be: újabb baba érkezik Britney-ék családjába

Az éne­kesnő Twit­te­ren gra­tu­lált.

Az éne­kesnő Twit­te­ren nyil­vá­ní­totta ki örö­mét, sze­rinte a kicsi cso­dá­la­tos csa­ládba szü­le­tik.

Betegségnek hitte terhességét az énekesnő

Betegségnek hitte terhességét az énekesnő

Vé­de­ke­zés mel­lett esett te­herbe.

Ba­lássy Betty vé­de­ke­zés mel­lett esett te­herbe. Az éne­kesnő alig hitte el, hogy vá­ran­dós har­ma­dik gye­re­ké­vel...

Súlyos betegségnek hitték: Érkezik Varga Feriék harmadik babája!

Súlyos betegségnek hitték: Érkezik Varga Feriék harmadik babája!

Fo­gal­muk sem volt, miért je­lent­kez­nek az éne­kes­nőn a fur­csa tü­ne­tek!

Ha­lálra ré­mül­tek! Fo­gal­muk sem volt, miért je­lent­kez­nek az éne­kes­nőn a fur­csa tü­ne­tek!

Árulkodó lesifotó: 35 évesen végre anya lesz Kirsten Dunst?

Árulkodó lesifotó: 35 évesen végre anya lesz Kirsten Dunst?

Na­gyon gya­nús lát­ványt nyújt a szí­nésznő! Nem csoda, hogy azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Na­gyon gya­nús lát­ványt nyújt a szí­nésznő! Nem csoda, hogy azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Ötödik alkalommal lesz apa a nők álompasija

Ötödik alkalommal lesz apa a nők álompasija

Na­gyon ráér­zett az apa­ságra.

Hugh Grant na­gyon ráér­zett az apa­ságra, hat év alatt már az ötö­dik gye­re­ket hozta össze. Bár a mos­tani ba­ba­vá­rást hi­va­ta­lo­san még nem je­len­tet­ték be.

Borzalom a szülőszobán

Borzalom a szülőszobán: Így jött világra a 15 éves magzat

Meg­kö­ve­se­dett mag­za­tot ta­lál­tak egy in­diai asszony has­üre­gé­ben.

Meg­kö­ve­se­dett mag­za­tot ta­lál­tak egy in­diai asszony has­üre­gé­ben. A nő 15 éven át szen­ve­dett, mire sor ke­rült a mű­tétre.

Örömhír, gyermeket vár Farkasházi Réka!

Örömhír, gyermeket vár Farkasházi Réka!

A szí­nésznő har­mad­szor is anyai örö­mök elé néz, a gyer­me­kei na­gyon vár­ják a kis­test­vért., kis­lá­nya már rég­óta sze­rette volna, hogy bő­vül­jön a csa­lád.

A szí­nésznő har­mad­szor is anyai örö­mök elé néz, a gyer­me­kei na­gyon vár­ják a kis­test­vért., kis­lá­nya már rég­óta sze­rette volna, hogy bő­vül­jön a csa­lád.

Próbára tette a sors, Szabó Zsófi innen megy a szülőszobára

Próbára tette a sors, Szabó Zsófi innen megy a szülőszobára

Szabó Zsófi kel­le­met­len hely­zet­ben.

Szabó Zsófi kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült, de a kis­mama igye­ke­zett, hogy jól ke­zelje a dol­got. A ne­héz­sé­gek el­le­nére a kis­ba­bája ér­ke­zé­sére kon­cent­rál.

Meghökkentő fotóval sokkolta rajongóit a várandós Szabó Zsófi!

Meghökkentő fotóval sokkolta rajongóit a várandós Szabó Zsófi!

A csi­nos kis­mama régi képet vett elő

A csi­nos kis­mama olyan képet rán­ga­tott elő a múlt­ból, amin sokan fel sem is­mer­nék őt.

Terhes a női kéziválogatott játékosa, kiakadt az orosz kapitány

Terhes a női kéziválogatott játékosa, kiakadt az orosz kapitány

A szak­em­ber sze­rint túl későn je­len­tette be ál­la­po­tát a kézis klasszis.

Be­ü­tött a krach a vb-rajt előtt. A vi­lág­hírű szak­em­ber sze­rint túl későn je­len­tette be ál­la­po­tát a kézis klasszis.

Gólyahír, otthagyta a sorozatot: gyermeket vár a magyar sztárszínésznő!

Gólyahír, otthagyta a sorozatot: gyermeket vár a magyar sztárszínésznő!

A csi­nos kis­ma­mát egy ideig nem lát­hat­ják kép­er­nyőn a ra­jon­gók.

A csi­nos kis­ma­mát egy ideig nem lát­hat­ják kép­er­nyőn a ra­jon­gók.

Nincs tovább, abbahagyja a tévézést Szabó Zsófi!

Nincs tovább, abbahagyja a tévézést Szabó Zsófi!

A csi­nos kis­mama ha­ma­ro­san éle­tet ad az első gyer­me­ké­nek, ezért úgy dön­tött, egy időre vissza­vo­nul.

A csi­nos kis­mama ha­ma­ro­san éle­tet ad az első gyer­me­ké­nek, ezért úgy dön­tött, egy időre vissza­vo­nul.

Örömhírt jelentettek be, 62 évesen újra apa lesz a sztár

Örömhírt jelentettek be, 62 évesen újra apa lesz a sztár

Mr. Be­annek szü­le­tik gyer­meke.

A vi­lág­hírű Mr. Bean har­ma­dik gyer­meke nem­so­kára vi­lágra jön. A 62 éves apuka már na­gyon várja a kicsi ér­ke­zé­sét.

Hatalmas örömhír: Babát vár a magyar luxusfeleség

Hatalmas örömhír: Babát vár a magyar luxusfeleség

A re­a­li­tysz­tár kisfiút vár...

Vi­vien és ked­vese már egy ideje ter­vez­get­ték, hogy újabb közös gyer­me­ket vál­lal­nak. A re­a­li­tysz­tár kisfiút hord a szíve alatt.

Senki sem gondolta volna: Ez a várandós Szabó Zsófi új szenvedélye

Senki sem gondolta volna: Ez a várandós Szabó Zsófi új szenvedélye

A szü­le­tendő kis­baba ko­moly vál­to­zá­so­kat ho­zott a csi­nos mű­sor­ve­zető éle­tébe.

Bevallotta: abortusza volt a népszerű magyar sorozatsztárnak

Bevallotta: abortusza volt a népszerű magyar sorozatsztárnak

Fi­a­tal­sága el­le­nére durva tra­gé­diák ár­nyé­kol­ják be a Fe­le­sé­gek lu­xus­ki­vi­tel­ben sze­rep­lő­jé­nek éle­tét.

Eltűnik a képernyőről: sírva búcsúzott Czippán Anett

Eltűnik a képernyőről: sírva búcsúzott Czippán Anett

Meg­ható pil­la­na­tok­nak le­het­tek szem-, és fül­ta­núi a reg­geli FEM3 Café nézői.

Meg­ható pil­la­na­tok­nak le­het­tek szem-, és fül­ta­núi a reg­geli FEM3 Café nézői.

Utálják egymást? Kiderült, mit szól Katalin hercegnő Harry szerelméhez

Utálják egymást? Kiderült, mit szól Katalin hercegnő Harry szerelméhez

Eddig nem le­he­tett sokat tudni a szí­nésznő és a her­cegnő vi­szo­nyá­ról, most azon­ban le­hullt a lepel.

Megmutatta magát C. Ronaldo terhes barátnője

Megmutatta magát C. Ronaldo terhes barátnője

Ál­dott ál­la­pot­ban van.

Cris­ti­ano Ro­naldo ba­rát­nője immár tit­kolni sem tudná, hogy ál­dott ál­la­pot­ban van.

Szabó Zsófi kiskedvencének köszönheti a gyermekáldást

Szabó Zsófi kiskedvencének köszönheti a gyermekáldást

Attól tar­tott, hogy ter­mé­sze­tes úton kép­te­len lesz te­herbe esni.

A vá­ran­dós mű­sor­ve­zető attól tar­tott, hogy ter­mé­sze­tes úton kép­te­len lesz te­herbe esni.

Drámai vallomást tett Kapócs Zsóka

Drámai vallomást tett Kapócs Zsóka

Hat éven át kín­ló­dott, szen­ve­dett, küz­dött azért, hogy gye­reke le­hes­sen. 38 éve­sen lett kis­mama az ötö­dik lom­bik­prog­ram se­gít­sé­gé­vel.

Hat éven át kín­ló­dott, szen­ve­dett, küz­dött azért, hogy gye­reke le­hes­sen. 38 éve­sen lett kis­mama az ötö­dik lom­bik­prog­ram se­gít­sé­gé­vel.

Nem lesz apás szülés Cserháti Tamaráéknál!

Nem lesz apás szülés Cserháti Tamaráéknál!

Két hét múlva hozza vi­lágra első gyer­me­két.

A Miss World Hun­gary 2012 első he­lye­zettje két hét múlva hozza vi­lágra első gyer­me­két.

Nagy dolgot árult el babájáról Katalin hercegné

Nagy dolgot árult el babájáról Katalin hercegné

Fon­tos üze­ne­tet rej­tett a ru­hája.

A camb­ridge-i her­cegné elő­ször je­lent meg nyil­vá­no­san, mióta ki­de­rült, hogy har­ma­dik gye­re­két várja, és fon­tos üze­ne­tet rej­tett a ru­hája.

Nagy bejelentést tett Katalin hercegnő, izgatott a királyi család

Nagy bejelentést tett Katalin hercegnő, izgatott a királyi család

A her­cegnő rész­le­tet árult el szü­le­tendő gyer­me­ké­vel kap­cso­lat­ban.

Ka­ta­lin her­cegnő iz­gal­mas rész­le­tet árult el szü­le­tendő gyer­me­ké­vel kap­cso­lat­ban. Nem tit­ko­ló­zik to­vább, hisz göm­bö­lyödő hasa árul­kodó.

Gólyahír: Újra állapotos a magyar világsztár felesége

Gólyahír: Újra állapotos a magyar világsztár felesége

Hétfő este szűk kör­ben je­len­tette be a vi­lág­hírű he­ge­dű­vir­tuóz, hogy fe­le­sége ál­dott ál­la­pot­ban van.

Hétfő este szűk kör­ben je­len­tette be a vi­lág­hírű he­ge­dű­vir­tuóz, hogy fe­le­sége ál­dott ál­la­pot­ban van. Ani már az ötö­dik hó­nap­ban jár.

47 évesen negyedik gyerekét várja a dögös énekesnő?

47 évesen negyedik gyerekét várja a dögös énekesnő?

Gya­nú­san meg­nőtt a po­cakja.

A min­dig fitt és vé­kony éne­kesnő po­cakja gya­nú­san meg­nőtt. A ra­jon­gók sze­rint ez csak egyet je­lent­het: ismét kis­ba­bát vár.

Őszinte vallomást tett Czippán Anett: hibát követtem el

Őszinte vallomást tett Czippán Anett: hibát követtem el

Ezen pró­bál vál­toz­tatni most.

A vá­ran­dós ma­gyar mű­sor­ve­zető ma már pon­to­san tudja, mit ron­tott el a múlt­ban. Ezen pró­bál vál­toz­tatni most.

Elképesztő, mennyit költ születendő babájára az átműtött modell

Elképesztő, mennyit költ születendő babájára az átműtött modell

Sze­retné, ha az ő gye­reke lenne a leg­job­ban öl­tö­zött az egész vi­lá­gon.

Kim Kar­das­hian leg­ki­sebb húga sze­retné, ha az ő gye­reke lenne a leg­job­ban öl­tö­zött az egész vi­lá­gon.

Sokak szerint veszélyes: Terhesen is edz a sztáranyuka

Sokak szerint veszélyes: Terhesen is edz a sztáranyuka

Már több hó­na­pos ter­hes, ennek el­le­nére ugyan­úgy jár az edző­te­rembe Jes­sica Alba.

Már több hó­na­pos ter­hes, ennek el­le­nére ugyan­úgy jár az edző­te­rembe Jes­sica Alba.

Kapócs Zsóka barátnője titkokat árult el a színésznő várandósságáról

Kapócs Zsóka barátnője titkokat árult el a színésznő várandósságáról

A szí­nésznő három hó­nap­pal ez­előtt élete leg­bol­do­gabb pil­la­na­tait élte át.

A szí­nésznő három hó­napja élete leg­bol­do­gabb pil­la­na­tait élte át, ami­kor ki­de­rült: kis­ba­bát vár.

Örömhír, megszületett Szinetár Dóra kisfia

Örömhír, megszületett Szinetár Dóra kisfia

Pár nap­pal ko­ráb­ban ér­ke­zett.

Pár nap­pal ko­ráb­ban látta meg a nap­vi­lá­got Ben­já­min, de Dóra és a kicsi is na­gyon jól van­nak!

Hatalmas örömhír: őszintén beszélt a terhességről Szabó Zsófi

Hatalmas örömhír: őszintén beszélt a terhességről Szabó Zsófi

Bár nagy koc­ká­za­tot vál­lalt a ter­hes­ség­gel, Szabó Zsófi sosem volt még bol­do­gabb.

Kitálalt Agócs Judit: Ezért szakított 5 hetes terhesen

Kitálalt Agócs Judit: Ezért szakított 5 hetes terhesen

Végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

A csúcs­for­má­ban lévő mű­vésznő meg­elé­gelte az ál­hí­re­ket. Végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Ismét nagyon rosszul van Katalin hercegné! Mi lehet a baj?

Ismét nagyon rosszul van Katalin hercegné! Mi lehet a baj?

A vá­ran­dós her­cegné nincs jól.

A brit ki­rá­lyi csa­lád nem­rég je­len­tette be a camb­ridge-i her­cegné har­ma­dik vá­ran­dós­sá­gá­nak hírét.

Bikiniben bukott le: Gömbölyödik Eva Longoria pocakja

Bikiniben bukott le: Gömbölyödik Eva Longoria pocakja

A sztár vá­ran­dós­sá­gá­ról már több­ször is plety­kál­tak, bi­zo­nyító erejű fotó azon­ban eddig még nem ké­szült róla.

A szí­nésznő vá­ran­dós­sá­gá­ról már több­ször is plety­kál­tak, bi­zo­nyító erejű fotó azon­ban még nem ké­szült róla. Egé­szen mos­ta­náig!

Babától gömbölyödött Xantus Barbara pocakja

Babától gömbölyödött Xantus Barbara pocakja

2003-ban várta má­so­dik gyer­me­két.

A szí­nésznő 2003-ban várta má­so­dik, Szurdi Mik­lós­sal közös gyer­me­két.

Most közölték: Rosszul lett a várandós Katalin hercegné

Most közölték: Rosszul lett a várandós Katalin hercegné

Ag­gasztó hírt kö­zölt a pa­lota.

A har­ma­dik gyer­me­két váró Ka­ta­lin a 4 éves György her­ce­get sem tudta el­kí­sérni első is­ko­lai nap­jára.

Háborognak a britek, furcsa hagyományt tört meg Katalin hercegné

Háborognak a britek, furcsa hagyományt tört meg Katalin hercegné

Vil­mos her­ceg és Ka­ta­lin her­cegné újra babát vár­nak, immár a har­ma­di­kat.

Vil­mos her­ceg és Ka­ta­lin her­cegné újra babát vár­nak, immár a har­ma­di­kat.

Durva fotó: Mi történt a 31 éves Lindsay Lohan testével?

Durva fotó: Mi történt a 31 éves Lindsay Lohan testével?

Óri­ási vi­hart ka­vart a Gö­rög­or­szág­ban pi­henő sztár für­dő­ru­hás fo­tója! Azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok.

Óri­ási vi­hart ka­vart a Gö­rög­or­szág­ban pi­henő sztár für­dő­ru­hás fo­tója! Azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok.

Már terjed a pletyka: Katalin hercegnő húga is gyereket vár?

Már terjed a pletyka: Katalin hercegnő húga is gyereket vár?

Be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Ka­ta­lin­nak és Pip­pá­nak nagy álma volt, hogy egy­szerre néz­ze­nek anyai örö­mök elé. Nem csoda, hogy azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Így reagált Harry herceg az újabb trónörökös érkezésére

Így reagált Harry herceg az újabb trónörökös érkezésére

Ma hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tet­ték, hogy Ka­ta­lin her­cegnő har­mad­szorra is gyer­me­ket vár.

Ma hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tet­ték, hogy Ka­ta­lin her­cegnő har­mad­szorra is gyer­me­ket vár.

Harmadik gyermekét várja Besenczi Árpád és híradós kedvese!

Harmadik gyermekét várja Besenczi Árpád és híradós kedvese!

Ja­nu­ár­ban lesz négy éve, hogy egy­másba sze­ret­tek, és mind­járt meg­szü­le­tik a kö­vet­kező kis­baba!

Ja­nu­ár­ban lesz négy éve, hogy egy­másba sze­ret­tek, és mind­járt meg­szü­le­tik a kö­vet­kező kis­baba!

Eltűnik a képernyőről Czippán Anett, ez az oka

Eltűnik a képernyőről Czippán Anett, ez az oka

Eddig szó­ra­koz­tatja még a né­ző­ket.

Ki­de­rült, hogy med­dig szó­ra­koz­tatja még a né­ző­kö­zön­sé­get a csi­nos tévés.

Gólyahír, ikreket vár a népszerű énekesnő

Gólyahír, ikreket vár a népszerű énekesnő

A ha­tal­mas öröm­hír­ről az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak.

A ha­tal­mas öröm­hír­ről az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak.

Dagad a botrány, Nótár Mary óriási bajba került

Dagad a botrány, Nótár Mary óriási bajba került

Az éne­kesnő meg is úsz­hatta volna a pe­res­ke­dést, csak a vá­ran­dós­sá­gát iga­zoló or­vosi pa­pí­ro­kat kel­lett volna be­mu­tat­nia a bí­ró­sá­gon.

Az éne­kesnő meg is úsz­hatta volna a pe­res­ke­dést, csak a vá­ran­dós­sá­gát iga­zoló or­vosi pa­pí­ro­kat kel­lett volna be­mu­tat­nia a bí­ró­sá­gon. Így vi­szont 80 mil­lió fo­rint a tét!

Hatalmas örömhír, kiderült Szabó Zsófi születendő gyermekének neme

Hatalmas örömhír, kiderült Szabó Zsófi születendő gyermekének neme

Tel­je­sült Szabó Zsófi álma. A mű­sor­ve­zető fér­jére bízza a név­vá­lasz­tást.

Tel­je­sült Szabó Zsófi álma, hi­szen gyer­me­ket vár. A mű­sor­ve­zető fér­jére bízza a név­vá­lasz­tást.

Retro fotó: ilyen kismama volt második terhessége idején Szinetár Dóra!

Retro fotó: ilyen kismama volt második terhessége idején Szinetár Dóra!

A szí­nésznő tíz évvel ez­előtt ugyan­csak vá­ran­dós volt.

A szí­nésznő tíz évvel ez­előtt ugyan­csak vá­ran­dós volt, bol­do­gan várta kis­lá­nyát, Zor­kát.

Pirner Alma a veszélyes új őrületről: terhesen pörögnek a rúdon a nők!

Pirner Alma a veszélyes új őrületről: terhesen pörögnek a rúdon a nők!

A téma szak­ér­tője, Pir­ner Alma úgy gon­dolja, a ter­hes­ség se­me­lyik sza­ka­szá­ban nem sza­badna ak­ro­ba­ti­kus tán­cot lej­te­niük a vá­ran­dós asszo­nyok­nak.

Bikiniben mutatta meg pocakját a várandós Jessica Alba

Bikiniben mutatta meg pocakját a várandós Jessica Alba

Egyál­ta­lán nem szé­gyen­lős!

Sok, anyai örö­mök elé néző sztár­ral el­len­tét­ben ő egy­ál­ta­lán nem szé­gyen­lős!

Ezért igényel fokozott orvosi figyelmet az állapotos Szabó Zsófi

Ezért igényel fokozott orvosi figyelmet az állapotos Szabó Zsófi

Csü­tör­tök reg­gel rob­ban a hír.

Csü­tör­tök reg­gel bom­ba­ként rob­ban a hír, hogy Szabó Zsófi gyer­me­ket vár.

Élettársát és nevelt gyerekeit késelte meg

Rettenetes dolgok derültek ki a volt élettársát és nevelt gyerekeit megkéselő Zsoltról

Te­herbe ej­tette 14 éves ne­velt lá­nyát, majd ül­dözte az ál­ta­lá­nos is­ko­lást.

Te­herbe ej­tette 14 éves ne­velt lá­nyát, majd, mikor volt élet­társa ki­adta az útját, zak­latta is.

Megtörtént a csoda: Szabó Zsófi gyermeket vár

Megtörtént a csoda: Szabó Zsófi gyermeket vár

Szabó Zsófi szinte biz­tos volt benne, hogy be­teg­sége miatt ter­mé­sze­tes úton nem eshet te­herbe.

Szabó Zsófi szinte biz­tos volt benne, hogy be­teg­sége miatt ter­mé­sze­tes úton nem eshet te­herbe. Egy ru­tin­vizs­gá­lat során de­rült ki, té­ve­dett.

Nagy hírt jelentett be a sztáranyuka: komoly változás állt be az életében

Nagy hírt jelentett be a sztáranyuka: komoly változás állt be az életében

A nép­szerű szí­nésznő vá­rat­lan módon kö­zölte a hírt. A ra­jon­gók el­özön­löt­ték a friss posz­tot.

Szenzáció, kiderült Czippán Anett születendő gyermekének neme!

Szenzáció, kiderült Czippán Anett születendő gyermekének neme!

A mű­sor­ve­zető né­hány hét­tel ez­előtt je­len­tette be, hogy gyer­me­ket vár.

A mű­sor­ve­zető né­hány hét­tel ez­előtt je­len­tette be, hogy gyer­me­ket vár, most már az is ki­de­rült, hogy kis­lányt vagy kisfiút hord a szíve alatt.

Ezt látni kell, öt hónapos terhesen állt rajthoz!

Ezt látni kell, öt hónapos terhesen állt rajthoz!

Nem min­den­napi tel­je­sít­ményt nyúj­tott az ame­ri­kai fu­tónő, aki 800 mé­te­ren állt rajt­hoz.

Nem min­den­napi tel­je­sít­ményt nyúj­tott az ame­ri­kai fu­tónő, aki 800 mé­te­ren állt rajt­hoz.

Szinetár Dóra végre elárulta születendő kisbabája nemét

Szinetár Dóra végre elárulta születendő kisbabája nemét

Élete leg­bol­do­gabb idő­szaka elé néz!

Élete leg­bol­do­gabb idő­szaka elé néz a 40 éve­sen újra vá­ran­dós szí­nésznő!

Halle Berry 51 évesen újra anya lesz?

Halle Berry 51 évesen újra anya lesz?

A szí­nésznő min­den­kit meg­döb­ben­tett a ke­re­kedő po­cak­já­val.

Az Oscar-díjas szí­nésznő min­den­kit meg­döb­ben­tett a ke­re­kedő po­cak­já­val, fő­ként, hogy hi­va­ta­lo­san nincs párja, aki te­herbe ejt­hette volna.

Sokkoló, Vilmost is majdnem megölte Diana hercegnő

Sokkoló, Vilmost is majdnem megölte Diana hercegnő

A walesi her­cegné olyan mély de­presszi­óba süllyedt első ter­hes­sége alatt, hogy ször­nyű tettre szánta el magát.

A walesi her­cegné olyan mély de­presszi­óba süllyedt első ter­hes­sége alatt, hogy ször­nyű tettre szánta el magát.

Elképesztő, a TV2 sztárja a Facebookról tudta meg, hogy várandós

Elképesztő, a TV2 sztárja a Facebookról tudta meg, hogy várandós

Czip­pán Anett alig várta, hogy újra kis­mama le­gyen.

Czip­pán Anett alig várta, hogy újra kis­mama le­gyen. A kí­ván­sága tel­je­sült.

Megdöbbentő, így élnek vissza Király Linda nevével

Megdöbbentő, így élnek vissza Király Linda nevével

Az éne­kesnő fel­há­bo­ro­dott.

Az éne­kesnő fel­há­bo­ro­dott és jogi lé­pé­se­ket fon­tol­gat ami­ért vissza­él­tek a ne­vé­vel.

Hatalmas szenzáció, gyermeket vár a Ripost sztárja

Hatalmas szenzáció, gyermeket vár a Ripost sztárja

Czip­pán Anett má­sod­szor is anya lesz.

Czip­pán Anett má­sod­szor is anya lesz. A mű­sor­ve­zető élő adás­ban je­len­tette be az öröm­hírt.

Így bukott le terhességével Czippán Anett!

Így bukott le terhességével Czippán Anett!

Már túl van a kri­ti­kus első három hó­na­pon, s bár kol­lé­gái gya­na­kod­tak, nem mer­tek rá­kér­dezni.

Már túl van a kri­ti­kus első három hó­na­pon, s bár kol­lé­gái gya­na­kod­tak, nem mer­tek rá­kér­dezni.