CÍMKE: 'terhesség'

Ezt fogja tenni kisbabájával a baranyai tinédzser, aki nem tudta, hogy terhes

Ezt fogja tenni kisbabájával a baranyai tinédzser, aki nem tudta, hogy terhes

Ko­ra­szü­lött­ként, a he­te­dik hó­nap­ban jött a vi­lágra a ba­ra­nyai ti­ni­lány, Detti kis­ba­bája. Az ügy­ben sok az el­lent­mon­dás...

Se bugyi, se más: mindent textilt ledobott a dögös sztáranyuka

Se bugyi, se más: mindent textilt ledobott a dögös sztáranyuka

Eddig rej­te­ge­tett fotó ke­rült elő a 45 éves szí­nész anyu­ká­ról - a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére.

FRISS HÍREK

Így bírják a show-t A Nagy Duett kismamái!

Így bírják a show-t A Nagy Duett kismamái!

Az idei A Nagy Duett re­kor­dot dön­tött azzal, hogy egy­szerre négy ál­la­po­tos kis­mama is köz­re­mű­kö­dik a mű­sor­ban.

Az idei A Nagy Duett re­kor­dot dön­tött azzal, hogy egy­szerre négy ál­la­po­tos kis­mama is köz­re­mű­kö­dik a mű­sor­ban.

Hűha, ez nem semmi: hatalmasra nőtt Nagy Adri pocakja!

Hűha, ez nem semmi: hatalmasra nőtt Nagy Adri pocakja!

A Nagy Duett egyet­len női zsű­ri­tagja ha­tal­mas vál­to­zá­son ment át né­hány hónap alatt.

A Nagy Duett egyet­len női zsű­ri­tagja ha­tal­mas vál­to­zá­son ment át né­hány hónap alatt.

Óriási örömhírt közölt a 35 éves sorozatsztár, első babájával terhes

Óriási örömhírt közölt a 35 éves sorozatsztár, első babájával terhes

A szí­nésznő po­cakja már lát­ha­tóan ki­ke­re­ke­dett, de azt nem je­len­tette be, hogy mikor ér­ke­zik a kicsi.

A szí­nésznő po­cakja már lát­ha­tóan ki­ke­re­ke­dett, de azt nem je­len­tette be, hogy mikor ér­ke­zik a kicsi.

Spontán divatbemutatót tartott a gyönyörű sztárkismama

Spontán divatbemutatót tartott a gyönyörű sztárkismama és édesanyja

Su­gár­zik a bol­dog­ság­tól Kul­csár Edina, szá­mára még az utca is lehet ki­futó!

Váratlan fordulat, kisbabát vár DJ Seherezádé?

Váratlan fordulat, kisbabát vár DJ Seherezádé?

Meg­döb­bentő fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre az egy­kori vil­la­la­kó­ról. Ezt lát­nod kell!

Meg­döb­bentő fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre az egy­kori vil­la­la­kó­ról. Ezt lát­nod kell!

Várandósan öltött menyasszonyi ruhát a TV2 gyönyörű sztárja!

Várandósan öltött menyasszonyi ruhát a TV2 gyönyörű sztárja!

A ter­hes kis­mama a me­ré­szen ki­vá­gott ru­há­ban is rend­kí­vül szexi volt, nem meg­lepő, hogy a nézők to­vább­jut­tat­ták a mű­sor­ban.

A ter­hes kis­mama a me­ré­szen ki­vá­gott ru­há­ban is rend­kí­vül szexi volt, nem meg­lepő, hogy a nézők to­vább­jut­tat­ták a mű­sor­ban.

Második gyerekét várja Konkoly Ági!

Második gyerekét várja Konkoly Ági!

Az egy­kori Miss Uni­verse Hun­gary ha­ma­ro­san két­sze­res anyuka lesz! Nem­so­kára meg­szü­le­tik má­so­dik gye­reke! A szép­ség­ki­rálynő elő­ször a Ri­post­nak me­sélt a ba­ba­vá­rás­ról!

Az egy­kori Miss Uni­verse Hun­gary ha­ma­ro­san két­sze­res anyuka lesz! Nem­so­kára meg­szü­le­tik má­so­dik gye­reke! A szép­ség­ki­rálynő elő­ször a Ri­post­nak me­sélt a ba­ba­vá­rás­ról!

Várandósan is gyönyörű és szexi Görög Zita

Várandósan is gyönyörű és szexi Görög Zita

A mo­dell har­ma­dik gyer­me­két várja.

A mo­dell már­ci­us­ban je­len­tette be, hogy har­ma­dik gyer­me­két várja. Görög Zita és fi­a­ta­labb párja, Laczkó Zsolt már alig vár­ják, hogy meg­szü­les­sen a pici.

Hatalmas örömhír: válni akart, most babát vár Tápai Szabina!

Hatalmas örömhír: válni akart, most babát vár Tápai Szabina!

A há­zas­pár nehéz idő­sza­kon van túl, úgy érzik, a leg­jobb­kor ér­ke­zik a má­so­dik baba, aki még job­ban össze­köti majd őket.

Különös képet mutatott pocakjáról Kulcsár Edina

Különös képet mutatott pocakjáról Kulcsár Edina

A világ má­so­dik leg­szebb­jé­nek vá­lasz­tott Edina, nem csak hogy meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját, de egy kü­lön­le­ges tet­kót is vil­lan­tott.

A világ má­so­dik leg­szebb­jé­nek vá­lasz­tott Edina nem csak hogy meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját, de egy kü­lön­le­ges tet­kót is vil­lan­tott.

Egy hónappal a szülés előtt meztelen terheshasat villantott Luxus Dalma

Egy hónappal a szülés előtt meztelen terheshasat villantott Luxus Dalma

A re­a­lity sze­replő még min­dig jó for­má­ban van!

A re­a­lity sze­replő még min­dig jó for­má­ban van! De ez nem vé­let­len: a ter­hes­ség alatt végig oda­fi­gyelt arra, hogy mit eszik.

Óriási örömhírt közölt a 48 éves színésznő: újra babát vár

Óriási örömhírt közölt a 48 éves színésznő: újra babát vár

A ter­hes szí­nész­nő­nek és pár­já­nak is van már gyer­meke ko­rábbi kap­cso­la­ta­ik­ból.

A ter­hes szí­nész­nő­nek és pár­já­nak is van már gyer­meke ko­rábbi kap­cso­la­ta­ik­ból.

Babaváró bulivá alakult A Nagy Duett

Babaváró bulivá alakult A Nagy Duett

A show ké­szí­tői min­denre fel­ké­szül­tek...

A show ké­szí­tői min­denre fel­ké­szül­tek: az élő műsor ideje alatt a ku­lisszák mö­gött egy or­vosi stáb is ké­szen­lét­ben áll.

Sokatmondó fotó, babát vár a világ legszebb modellje?

Sokatmondó fotó, babát vár a világ legszebb modellje?

Ti­tok­za­tos fo­tó­val je­lent­ke­zett.

Eddig sem sokat árult el ma­gán­éle­té­ről és új há­zas­sá­gá­ról, most pedig újabb ti­tok­za­tos fo­tó­val je­lent­ke­zett.

Édes fotón mutatta meg gömbölyödő pocakját Kulcsár Edina

Édes fotón mutatta meg gömbölyödő pocakját Kulcsár Edina

Már az ötö­dik hó­nap­ban van.

A bol­dog kis­mama már az ötö­dik hó­nap­ban van.

Meglepő vallomást tett a várandós Csobot Adél

Meglepő vallomást tett a várandós Csobot Adél

Nincs könnyű hely­zet­ben.

A gyö­nyörű kis­mama csep­pet sincs könnyű hely­zet­ben.

Tényleg tilos a hajfestés, ha babát vársz? Meglepő szakértői vélemény

Tényleg tilos a hajfestés, ha babát vársz? Meglepő szakértői vélemény

Vajon sza­bad-e hajat fes­tetni a ba­ba­vá­rás ide­jén?

A vá­ran­dó­sok­nak szóló in­ter­ne­tes fó­ru­mok örök té­mája: sza­bad-e hajat fes­tetni a ba­ba­vá­rás ide­jén?

Nyolc hónapos terhesen is napi kétszer szexel a luxusfeleség

Nyolc hónapos terhesen is napi kétszer szexel a luxusfeleség

Na, nem mintha ez sok lenne, hi­szen éppen a fele annak, amennyit a kis­mama kíván.

Olyan helyen fotózták le Katalin hercegnét, amire senki nem számított

Olyan helyen fotózták le Katalin hercegnét, amire senki nem számított

Vil­mos her­ceg fe­le­sége né­hány héten belül szülni fog, de így sem bízza másra a mun­kát.

Megmutatta, ekkora pocakja van már Kulcsár Edinának

Megmutatta, ekkora pocakja van már Kulcsár Edinának

A vá­ran­dós kis­mama edzés után büsz­kél­ke­dett ha­sá­val. Ter­mé­sze­te­sen az apuka sem ma­rad­ha­tott le a fo­tó­ról.

A vá­ran­dós kis­mama edzés után büsz­kél­ke­dett ha­sá­val. Ter­mé­sze­te­sen az apuka sem ma­rad­ha­tott le a fo­tó­ról.

Kiderült, mit egyen az, aki szeretne gyorsan teherbe esni

Kiderült, mit egyen az, aki szeretne gyorsan teherbe esni

Be­le­vág­ta­tok a ba­ba­pro­jektbe?

Be­le­vág­ta­tok a ba­ba­pro­jektbe? Akkor a di­é­tá­dat is ter­vezd újra: van­nak olyan élel­mi­sze­rek, ame­lyek fo­gyasz­tá­sá­val sokat te­hetsz a baba egész­sé­géért.

Repülővel hozott vacsorát kívánós szerelmének Istenes Bence

Repülővel hozott vacsorát kívánós szerelmének Istenes Bence

A mű­sor­ve­zető össze­sen 957 ki­lo­mé­tert uta­zott, hogy bol­doggá tegye szíve höl­gyét!

Terhessége deformálta el Horváth Éva lábát: Ezt nézd!

Terhessége deformálta el Horváth Éva lábát: Ezt nézd!

Hor­váth Évá­nak a ter­hes­ség miatt vál­to­zott meg a teste, emi­att kel­lett ki­cse­rél­nie a ru­ha­tá­rá­nak egy ré­szét.

Hor­váth Évá­nak a ter­hes­ség miatt vál­to­zott meg a teste, emi­att kel­lett ki­cse­rél­nie a ru­ha­tá­rá­nak egy ré­szét.

Terhesen is bulizik, csak az alkoholt hiányolja néha Csobot Adél

Terhesen is bulizik, csak az alkoholt hiányolja néha Csobot Adél

Cso­bot Adél vá­ran­dó­san is él­vezni akarja az éle­tet.

Cso­bot Adél vá­ran­dó­san is él­vezni akarja az éle­tet, és igyek­szik min­dent úgy csi­nálni, ahogy ko­ráb­ban.

Kulcsár Edina elárulta, miként hozza világra a kis Madoxot!

Kulcsár Edina elárulta, miként hozza világra a kis Madoxot!

Csuti min­den­kép­pen el­kí­séri majd a szü­lő­szo­bára meny­asszo­nyát!

Kulcsár Edina komoly problémával küzd!

Kulcsár Edina komoly problémával küzd!

A szép­ség­ki­rálynő éle­tét tel­je­sen fel­for­gatta a ter­hes­ség!

A szép­ség­ki­rálynő alakja ro­ha­mo­san vál­to­zik, ezért min­den nap ezek­kel a gon­dok­kal küzd...

Máris jön a baba? Elszólta magát Harry herceg menyasszonya

Máris jön a baba? Elszólta magát Harry herceg menyasszonya

Egyre kö­ze­lebb a nagy nap, május 19-én veszi el ame­ri­kai sze­rel­mét Harry her­ceg - és aztán már jön is a pár első gye­reke?

Egyre kö­ze­lebb a nagy nap, május 19-én veszi el ame­ri­kai sze­rel­mét Harry her­ceg - és aztán már jön is a pár első gye­reke?

Nem hiszed el, mit kezd nyereményével A Piramis játékosa

Nem hiszed el, mit kezd nyereményével A Piramis játékosa

Kü­lön­le­ges vá­gyát va­ló­sít­hatja meg A Pi­ra­mis já­té­kosa, így ha­ma­ro­san sok ter­hes nőnek se­gít­het.

Kü­lön­le­ges vá­gyát va­ló­sít­hatja meg A Pi­ra­mis já­té­kosa, így ha­ma­ro­san sok ter­hes nőnek se­gít­het.

Óriási örömhírt közölt a sztárpár: kislánnyal bővül a család

Óriási örömhírt közölt a sztárpár: kislánnyal bővül a család

Mi­chael Bublé és csa­ládja igen nehéz idő­sza­kon van­nak túl, hi­szen Noah, az éne­kes kisfia rákos lett.

Mi­chael Bublé és csa­ládja igen nehéz idő­sza­kon van­nak túl, hi­szen Noah, az éne­kes kisfia rákos lett. Most azon­ban úgy tűnik, hogy kis­test­vért kap.

Meglepő! Kulcsár Edina gyűrűs ujjáról eltűnt a jegygyűrűje!

Meglepő! Kulcsár Edina gyűrűs ujjáról eltűnt a jegygyűrűje!

A vá­ran­dós szép­ség­ki­rálynő kezét né­hány hét­tel ez­előtt kérte meg párja!

Nehéz időszakon megy keresztül a várandós magyar sztár, ez a baj

Nehéz időszakon megy keresztül a várandós magyar sztár, ez a baj

Mint azt a mű­sor­ve­zető mondta, már ma is leg­alább nyolc­szor szól­tak rá, hogy ma­rad­jon ki­csit nyug­ton.

Nem hiszed el, mitől borult ki a várandós magyar sztár

Nem hiszed el, mitől borult ki a várandós magyar sztár

Görög Zi­tá­val szó­ra­koz­nak hor­mon­jai.

Görög Zita és fo­cista párja, Lackó Zsolt már­cius ele­jén je­len­tet­ték be, hogy első közös gyer­me­kü­ket vár­ják. a szí­nész­nőt gyak­ran meg­vic­ce­lik hor­mon­jai.

Félt a szüléstől, most még két gyereket szeretne a TV2 sztárja

Félt a szüléstől, most még két gyereket szeretne a TV2 sztárja

Mióta a szí­nésznő le­las­sí­tott.

Mióta az éne­kes-szí­nésznő las­sabbra vette a tem­pót, a mé­hé­ben mo­corgó kis­ba­bá­já­val is szo­ro­sabb lett a kap­cso­lata.

Nehéz időszakon megy keresztül a várandós Csobot Adél, ez a baj

Nehéz időszakon megy keresztül a várandós Csobot Adél, ez a baj

Is­te­nes Bence Ins­tag­ram-ol­da­lára fel­töl­tött fo­tó­nál ér­dek­lőd­nek Adél hogy­léte felől.

Is­te­nes Bence Ins­tag­ram-ol­da­lára fel­töl­tött fo­tó­nál ér­dek­lőd­nek Adél hogy­léte felől.

Durva sajtóhiba, sokkot kaptak a brit királyi család tagjai

Durva sajtóhiba, sokkot kaptak a brit királyi család tagjai

Sze­gény új­ság­író!

Nem sokan len­né­nek a szar­vas­hi­bát vétő új­ság­író he­lyé­ben!

Kulcsár Edina 1000 kilóval is megharcolna gyereke kedvéért

Kulcsár Edina 1000 kilóval is megharcolna gyereke kedvéért

A szép­ség­ki­rály­nő­nek már nem koc­kás a hasa, de ez egy csep­pet sem za­varja!

Titkolózott fiai előtt Liu Shaolinék mamája!

Titkolózott fiai előtt Liu Shaolinék mamája!

Nem akarta meg­za­varni gyer­me­keit Sza­bina asszony, aki ter­hes­sége miatt ke­rült kór­házba. Fiai mel­lett szü­le­tendő kis­lá­nyára is gon­dol­nia is kel­lett.

Nem akarta meg­za­varni gyer­me­keit Sza­bina asszony. Fiai mel­lett kis­lá­nyára is gon­dol­nia is kel­lett.

Megmutatta terhességtől duzzadó dekoltázsát a pornósztár

Megmutatta terhességtől duzzadó dekoltázsát a pornósztár

Az in­ter­ak­tív por­nó­zás ki­rály­nője meg­szál­lot­tan posz­tolja a ké­pe­ket a ter­hes­sé­gé­ről, teste át­ala­ku­lá­sá­ról.

Nem titok többé, első gyermekét várja a 39 éves világsztár

Nem titok többé, első gyermekét várja a 39 éves világsztár

Filmje pre­mi­er­jén sem je­lent meg.

A szí­nésznő, akit töb­bek közt a Doc­tor St­range című film­ből is­mer­he­tünk, az utóbbi hó­na­pok­ban nem hal­la­tott ma­gá­ról, még saját filmje pre­mi­er­jén sem je­lent meg.

Kulcsár Edina drámája: nehéz időszak vár rá

Kulcsár Edina drámája: nehéz időszak vár rá

A mű­sor­ve­ze­tő­nek ter­hes­sége alatt azon­ban több egész­ség­ügyi prob­lé­má­val is meg kell küz­de­nie.

Óri­ási az öröm Kul­csár Edina éle­té­ben, hi­szen végre be­je­len­tette: gye­re­ket vár. A mű­sor­ve­ze­tő­nek ter­hes­sége alatt azon­ban több egész­ség­ügyi prob­lé­má­val is meg kell küz­de­nie.

Csoda Történt: Várandós a magyar szépség

Csoda Történt: Várandós a magyar szépség

A világ má­so­dik leg­szebb­jé­nek is meg­vá­lasz­tott szép­ség­nek alig 10 szá­za­lék esé­lye volt rá.

A világ má­so­dik leg­szebb­jé­nek is meg­vá­lasz­tott szép­ség­nek alig 10 szá­za­lék esé­lye volt rá, hogy ter­mé­sze­tes úton te­herbe essen...

Rossz irányban feküdt a baba

Rossz irányban feküdt szülés előtt a baba, így fordította meg az orvos

Az orvos döb­be­ne­tes mód­szer­rel se­gí­tett rajta. Ilyet még nem lá­tott a világ!

Má­so­dik gyer­me­két várta a te­xasi nő, és min­den­kép­pen ter­mé­sze­tes módon sze­re­tett volna szülni.

Pucéran ténykedett a konyhában a terhes sztáranyuka

Pucéran ténykedett a konyhában a terhes sztáranyuka

Össze­do­bott egy sa­lá­tát a csa­lád­nak.

A 32 éves szu­per­mo­dell össze­do­bott egy sa­lá­tát a csa­lád­nak, mind­ezt pedig egy szál sem­mi­ben.

Otthon szülés ma Magyarországon? Ki és milyen feltételekkel teheti meg

Otthon szülés ma Magyarországon? Ki és milyen feltételekkel teheti meg

A több­ség­nek még min­dig nem tel­je­sen egy­ér­telmű: lehet-e ott­hon szülni.

A több­ség szá­mára még min­dig nem tel­je­sen egy­ér­telmű: lehet-e ott­hon szülni, és ha igen, ho­gyan. Össze­szed­tük a leg­fon­to­sabb in­for­má­ci­ó­kat és a leg­gya­ko­ribb kér­dé­se­ket a té­má­ban.

Óriási örömhír: Elárulta születendő gyermeke nemét Balássy Betty!

Óriási örömhír: Elárulta születendő gyermeke nemét Balássy Betty!

Az éne­kes há­zas­pár­nak ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik a har­ma­dik gyer­meke!

Az éne­kes há­zas­pár­nak ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik a har­ma­dik gyer­meke! Iz­gal­mas tit­kok de­rül­tek ki a ter­hes­ség­ről!

Ikreket vár Katalin? Vilmos herceg furcsa bejelentést tett

Ikreket vár Katalin? Vilmos herceg furcsa bejelentést tett

A her­ceg egy díj­át­adón be­szélt a baba ér­ke­zé­sé­ről, akit na­gyon vár, de ki­csit izgul is a jövő miatt.

A her­ceg egy díj­át­adón be­szélt a baba ér­ke­zé­sé­ről, akit na­gyon vár, de ki­csit izgul is a jövő miatt.

Sokk a kórházban, bátyjának szült gyereket a 11 éves kislány

Sokk a kórházban, bátyjának szült gyereket a 11 éves kislány

Kínzó has­fá­jásra pa­nasz­ko­dott, ezért vit­ték be a kli­ni­kára. Szü­lei nem is sej­tet­ték, hogy ilyen fi­a­ta­lon anya lesz...

Furcsa fotó, csak így mer kilépni az utcára Nagy Adri

Furcsa fotó, csak így mer kilépni az utcára Nagy Adri

Min­den óv­in­téz­ke­dést meg­tesz.

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi éne­kes­nője min­den óv­in­téz­ke­dést meg­tesz.

Koccanás miatt gázolták el a terhes anyát

Brutális: kis koccanás miatt gázolták el a terhes anyát

El­vesz­tette a babát.

A tet­tes gon­dol­ko­zás nél­kül to­vább­haj­tott a hely­szín­ről. Mind­ezt vé­gig­nézte az anya 8 éves kisfia. A bal­eset miatt el­vesz­tet­ték a kis­ba­bát.

Kifakadt az Oscarra jelölt színésznő, tagadja a pletykákat

Kifakadt az Oscarra jelölt színésznő, tagadja a pletykákat

Mar­got Rob­bie nem ter­hes!

A gyö­nyörű Mar­got Rob­bie nem örül, hogy mások azt gon­dol­ják, nála is job­ban is­me­rik ma­gán­éle­tét.

Végre rendesen látszik Katalin hercegné pocakja!

Végre rendesen látszik Katalin hercegné pocakja!

Ko­ráb­ban sokan tá­mad­ták Vil­mos fe­le­sé­gét, ami­ért nem lát­szik rajta, hogy a har­ma­dik gyer­me­két várja.

Ko­ráb­ban sokan tá­mad­ták Vil­mos fe­le­sé­gét, ami­ért nem lát­szik rajta, hogy a har­ma­dik gyer­me­két várja.

Anna Kurnyikova máris ledolgozta a szülés utáni fölösleget

Anna Kurnyikova máris ledolgozta a szülés utáni fölösleget

A teste cso­dás dol­gokra képes.

Bár már 16 éve nem profi spor­toló En­ri­que Ig­le­sias sze­relme, de a teste még min­dig cso­dás dol­gokra képes.

Retteg Szabó Zsófi, lehet, nem jön össze a második baba

Retteg Szabó Zsófi, lehet, nem jön össze a második baba

Három be­teg­ség ne­he­zíti az éle­tét.

Három be­teg­ség is jelen van a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető szer­ve­ze­té­ben...

Ezt gondolják a férfiak a nők legősibb trükkjéről: 13 kőkemény vélemény

Ezt gondolják a férfiak a nők legősibb trükkjéről: 13 kőkemény vélemény

Ős­régi trükk, ami­kor egy nő a ter­hes­ség­gel igyek­szik meg­fogni a férfit.

Ős­régi trükk, ami­kor egy nő a ter­hes­ség­gel igyek­szik meg­fogni a férfit.

Teljesen bekattant a képviselőnő: A parlamentben akar szülni

Teljesen bekattant a képviselőnő: A parlamentben akar szülni

Foly­tatni akarja a po­li­ti­zá­lást akkor is, ami­kor áp­ri­lis­ban meg­ér­ke­zik a baba.

Foly­tatni akarja a po­li­ti­zá­lást akkor is, ami­kor áp­ri­lis­ban meg­ér­ke­zik a baba.

Katalin hercegné elárulta harmadik gyereke nemét!

Katalin hercegné elárulta harmadik gyereke nemét!

Ha min­den igaz...

Ha min­den igaz, akkor Vil­mos her­ceg fe­le­sége egy­ér­tel­műen meg­vá­la­szolta a kér­dést, ami min­den­kit izgat.

Örömhírt kapott II. Erzsébet: újabb baba érkezik a királyi családba

Örömhírt kapott II. Erzsébet: újabb baba érkezik a királyi családba

A ki­rálynő egyik uno­kája je­len­tette be, hogy má­so­dik gyer­me­két nyá­ron fogja vi­lágra hozni.

Megmutatta, babától gömbölyödik Nagy Adri pocakja

Megmutatta, babától gömbölyödik Nagy Adri pocakja

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi éne­kes­nője nyá­ron hozza vi­lágra el­ső­szü­lött fiát.

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi éne­kes­nője nyá­ron hozza vi­lágra el­ső­szü­lött fiát.

Nincs több titok, ettől a híres férfitől vár gyereket Kapócs Zsóka!

Nincs több titok, ettől a híres férfitől vár gyereket Kapócs Zsóka!

A csi­nos kis­mama elő­ször be­szélt rész­le­te­sen új sze­rel­mé­ről.

A csi­nos kis­mama elő­ször be­szélt rész­le­te­sen új sze­rel­mé­ről és meg­is­mer­ke­dé­sük­ről.

Örömhírt jelentettek be: újabb baba érkezik Britney-ék családjába

Örömhírt jelentettek be: újabb baba érkezik Britney-ék családjába

Az éne­kesnő Twit­te­ren gra­tu­lált.

Az éne­kesnő Twit­te­ren nyil­vá­ní­totta ki örö­mét, sze­rinte a kicsi cso­dá­la­tos csa­ládba szü­le­tik.

Betegségnek hitte terhességét az énekesnő

Betegségnek hitte terhességét az énekesnő

Vé­de­ke­zés mel­lett esett te­herbe.

Ba­lássy Betty vé­de­ke­zés mel­lett esett te­herbe. Az éne­kesnő alig hitte el, hogy vá­ran­dós har­ma­dik gye­re­ké­vel...

Megmutatta terhespocakját a negyvenes világsztár

Megmutatta terhespocakját a negyvenes világsztár

Eva Lon­go­ria már nem tit­ko­ló­zik többé, és azt akarja, az egész világ lássa, hogy anya lesz.

Eva Lon­go­ria már nem tit­ko­ló­zik többé, és azt akarja, az egész világ lássa, hogy anya lesz.

Örömhírt közölt a gyönyörű színésznő: 42 évesen végre teherbe esett

Örömhírt közölt a gyönyörű színésznő: 42 évesen végre teherbe esett

A Szü­le­tett fe­le­sé­gek sztár­já­nak eddig még nem szü­le­tett gyer­meke.

A Szü­le­tett fe­le­sé­gek című so­ro­zat szexi sztár­já­nak eddig még nem szü­le­tett gyer­meke.

Súlyos betegségnek hitték: Érkezik Varga Feriék harmadik babája!

Súlyos betegségnek hitték: Érkezik Varga Feriék harmadik babája!

Fo­gal­muk sem volt, miért je­lent­kez­nek az éne­kes­nőn a fur­csa tü­ne­tek!

Ha­lálra ré­mül­tek! Fo­gal­muk sem volt, miért je­lent­kez­nek az éne­kes­nőn a fur­csa tü­ne­tek!

Árulkodó lesifotó: 35 évesen végre anya lesz Kirsten Dunst?

Árulkodó lesifotó: 35 évesen végre anya lesz Kirsten Dunst?

Azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Nem csoda, hogy azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Örömhír, gyermeket vár Farkasházi Réka!

Örömhír, gyermeket vár Farkasházi Réka!

A szí­nésznő har­mad­szor is anyai örö­mök elé néz.

A szí­nésznő har­mad­szor is anyai örö­mök elé néz, a gyer­me­kei na­gyon vár­ják a kis­test­vért.

Ötödik alkalommal lesz apa a nők álompasija

Ötödik alkalommal lesz apa a nők álompasija

Na­gyon ráér­zett az apa­ságra.

Hugh Grant na­gyon ráér­zett az apa­ságra, hat év alatt már az ötö­dik gye­re­ket hozta össze. Bár a mos­tani ba­ba­vá­rást hi­va­ta­lo­san még nem je­len­tet­ték be.

Próbára tette a sors, Szabó Zsófi innen megy a szülőszobára

Próbára tette a sors, Szabó Zsófi innen megy a szülőszobára

Szabó Zsófi kel­le­met­len hely­zet­ben.

Szabó Zsófi kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült, de a kis­mama igye­ke­zett, hogy jól ke­zelje a dol­got. A ne­héz­sé­gek el­le­nére a kis­ba­bája ér­ke­zé­sére kon­cent­rál.

Borzalom a szülőszobán

Borzalom a szülőszobán

Meg­kö­ve­se­dett mag­za­tot ta­lál­tak egy in­diai asszony has­üre­gé­ben. A nő 15 éven át szen­ve­dett, mire sor ke­rült a mű­tétre. A lát­vány­tól az or­vo­sok is meg­döb­ben­tek.

Meg­kö­ve­se­dett mag­za­tot ta­lál­tak egy in­diai asszony has­üre­gé­ben. A nő 15 éven át szen­ve­dett, mire sor ke­rült a mű­tétre. A lát­vány­tól az or­vo­sok is meg­döb­ben­tek.

Bébibumm! Sorra születnek a babák az aranynégyesnél

Bébibumm! Sorra születnek a babák az aranynégyesnél

A kvar­tett­ből hár­man már anyu­kák.

Má­so­dik gyer­me­két várja a riói kajak arany­né­gyes egyik tagja, Fa­ze­kas-Zur Krisz­tina. A kvar­tett­ből hár­man már anyu­kák.

Terhes a női kéziválogatott játékosa, kiakadt az orosz kapitány

Terhes a női kéziválogatott játékosa, kiakadt az orosz kapitány

Be­ü­tött a krach a vb-rajt előtt. A vi­lág­hírű szak­em­ber sze­rint túl későn je­len­tette be ál­la­po­tát a kézis klasszis.

Meghökkentő fotóval sokkolta rajongóit a várandós Szabó Zsófi!

Meghökkentő fotóval sokkolta rajongóit a várandós Szabó Zsófi!

A csi­nos kis­mama olyan képet rán­ga­tott elő a múlt­ból, amin sokan fel sem is­mer­nék őt.

A csi­nos kis­mama egy képet rán­ga­tott elő a múlt­ból.

Gólyahír, otthagyta a sorozatot: gyermeket vár a magyar sztárszínésznő!

Gólyahír, otthagyta a sorozatot: gyermeket vár a magyar sztárszínésznő!

A csi­nos kis­ma­mát egy ideig nem lát­hat­ják kép­er­nyőn a ra­jon­gók.

A csi­nos kis­ma­mát egy ideig nem lát­hat­ják kép­er­nyőn a ra­jon­gók.

Örömhírt jelentettek be, 62 évesen újra apa lesz a sztár

Örömhírt jelentettek be, 62 évesen újra apa lesz a sztár

Mr. Be­annek szü­le­tik gyer­meke.

A vi­lág­hírű Mr. Bean har­ma­dik gyer­meke nem­so­kára vi­lágra jön. A 62 éves apuka már na­gyon várja a kicsi ér­ke­zé­sét.

Hatalmas örömhír: Babát vár a magyar luxusfeleség

Hatalmas örömhír: Babát vár a magyar luxusfeleség

A re­a­li­tysz­tár kisfiút vár...

Vi­vien és ked­vese már egy ideje ter­vez­get­ték, hogy újabb közös gyer­me­ket vál­lal­nak. A re­a­li­tysz­tár kisfiút hord a szíve alatt.

Nincs tovább, abbahagyja a tévézést Szabó Zsófi!

Nincs tovább, abbahagyja a tévézést Szabó Zsófi!

A csi­nos kis­mama ha­ma­ro­san éle­tet ad az első gyer­me­ké­nek, ezért úgy dön­tött, egy időre vissza­vo­nul.

A csi­nos kis­mama ha­ma­ro­san éle­tet ad az első gyer­me­ké­nek, ezért úgy dön­tött, egy időre vissza­vo­nul.

Senki sem gondolta volna: Ez a várandós Szabó Zsófi új szenvedélye

Senki sem gondolta volna: Ez a várandós Szabó Zsófi új szenvedélye

A szü­le­tendő kis­baba ko­moly vál­to­zá­so­kat ho­zott az éle­tébe.

A szü­le­tendő kis­baba ko­moly vál­to­zá­so­kat ho­zott a csi­nos mű­sor­ve­zető éle­tébe.

Utálják egymást? Kiderült, mit szól Katalin hercegnő Harry szerelméhez

Utálják egymást? Kiderült, mit szól Katalin hercegnő Harry szerelméhez

Eddig nem le­he­tett sokat tudni a szí­nésznő és a her­cegnő vi­szo­nyá­ról, most azon­ban le­hullt a lepel.

Megmutatta magát C. Ronaldo terhes barátnője

Megmutatta magát C. Ronaldo terhes barátnője

Ál­dott ál­la­pot­ban van.

Cris­ti­ano Ro­naldo ba­rát­nője immár tit­kolni sem tudná, hogy ál­dott ál­la­pot­ban van.

Eltűnik a képernyőről: sírva búcsúzott Czippán Anett

Eltűnik a képernyőről: sírva búcsúzott Czippán Anett

Meg­ható pil­la­na­tok­nak le­het­tek szem-, és fül­ta­núi a reg­geli FEM3 Café nézői.

Meg­ható pil­la­na­tok­nak le­het­tek szem-, és fül­ta­núi a reg­geli FEM3 Café nézői.