CÍMKE: 'terhesség'

Bradley Cooper gyerekét várja Lady Gaga? Reagált a popsztár

Bradley Cooper gyerekét várja Lady Gaga? Reagált a popsztár

Újabb pletyka ka­pott szárnyra a két sztár­ról.

Újabb pletyka ka­pott szárnyra a két sztár­ról, akik kö­zött sokak sze­rint több van, mint ba­rát­ság.

Döntöttek az orvosok: Ez történik Szabó Győző kisfiával

Döntöttek az orvosok: Ez történik Szabó Győző kisfiával

Bár eddig úgy volt, hogy szer­dán min­den­képp meg­in­dít­ják a szü­lést Rezes Ju­dit­nál, végül más­hogy dön­töt­tek.

Bár eddig úgy volt, hogy szer­dán min­den­képp meg­in­dít­ják a szü­lést, végül más­hogy dön­töt­tek.

Ijesztő fotó: Ennyire hullik a haja Kulcsár Edinának

Ijesztő fotó: Ennyire hullik a haja Kulcsár Edinának

Kul­csár Edina soha nem ál­lí­totta ma­gá­ról, hogy tö­ké­le­tes. Neki is van­nak prob­lé­mái.

Kul­csár Edina soha nem ál­lí­totta ma­gá­ról, hogy tö­ké­le­tes. Neki is van­nak prob­lé­mái.

Kiderült Meghan titka: mit szól ehhez a palota?

Kiderült Meghan titka: mit szól ehhez a palota?

Tit­kos uta­zást is meg­ej­tett.

A her­cegné fér­jé­vel egy tit­kos uta­zást is meg­ej­tett, de le­buk­tak.

Ez nem semmi: megmutatta testét a várandós magyar énekesnő

Ez nem semmi: megmutatta testét a várandós magyar énekesnő

Nem­rég bol­do­gan je­len­tet­ték be fér­jé­vel, hogy első kis­ba­bá­ju­kat vár­ják.

A hí­res­sé­get leg­utóbb A Dal 2019-ben lát­hat­ták a nézők, ki­esé­sük után pedig bol­do­gan je­len­tet­ték be fér­jé­vel, hogy első kis­ba­bá­ju­kat vár­ják.

Bombaformában a magyar sztármami, pedig alig telt el idő a szülés óta

Bombaformában a magyar sztármami, pedig alig telt el idő a szülés óta

A Köl­csön­la­kás sztárja még csak négy hete adott éle­tet gyer­me­ké­nek, máris vissza­nyerte régi alak­ját.

Tényleg terhes volt Diana a halálakor? Fontos bizonyíték került elő

Tényleg terhes volt Diana a halálakor? Fontos bizonyíték került elő

Azért sem tűn­tek meg­ala­po­zat­lan­nak a plety­kák, mert Diana her­ceg­nő­nek sze­re­tője volt.

Nem így terveztek: meglepő titkot árult el a várandós magyar sztár

Nem így terveztek: meglepő titkot árult el a várandós magyar sztár

Tü­csiék dol­gai nem az el­kép­ze­lé­sük sze­rint ala­kul­tak.

Tü­csiék dol­gai nem az el­kép­ze­lé­seik sze­rint ala­kul­tak. Oly­annyira, hogy a pár hét múlva meg­szü­lető kis­lá­nyu­kat, Narát sem az álom­ott­ho­nukba vi­szik majd haza... A rész­le­tek­ről a mo­dell-mű­sor­ve­zető kis­mama me­sélt.

Hatalmas örömhír: babát vár az ismert magyar énekesnő

Hatalmas örömhír: babát vár az ismert magyar énekesnő

Antal Timi és Demko Gergő bol­do­gab­bak, mint va­laha, ezt pedig cso­dá­la­tos kép­pel tu­dat­ták ra­jon­gó­ik­kal is.

Antal Timi és Demko Gergő bol­do­gab­bak, mint va­laha, ezt pedig cso­dá­la­tos kép­pel tu­dat­ták ra­jon­gó­ik­kal is.

Órási szextabu dőlt le megint, a nők többsége megdöbbent

Órási szextabu dőlt le megint, a nők többsége megdöbbent

A férfiak na­gyon is vágy­nak rá...

Az biz­tos, hogy a férfiak na­gyon is vágy­nak rá, de elő­ho­za­kodni se mer­nek vele. A nők pedig úgy tud­ják, hogy ve­szé­lyes...

Elképesztő dolog történt a kómába esett tinilánnyal

Elképesztő dolog történt a kómába esett tinilánnyal

Mi­u­tán fel­éb­redt a kó­má­ból, szinte sok­kot ka­pott attól, mi tör­tént.

Mi­u­tán fel­éb­redt a kó­má­ból, szinte sok­kot ka­pott attól, mi tör­tént.

Hatalmas titkot árul el Harry herceg születendő babájáról

Hatalmas titkot árul el Harry herceg születendő babájáról

A 34 éves her­ceg már most is na­gyon büszke gyer­me­kére, fe­le­sége sze­rint is ki­váló apa válik majd be­lőle.

A 34 éves her­ceg már most is na­gyon büszke gyer­me­kére, fe­le­sége sze­rint is ki­váló apa válik majd be­lőle.

Hoppá, ezt tette Ördög Nóra, mikor megtudta, hogy újra terhes

Hoppá, ezt tette Ördög Nóra, mikor megtudta, hogy újra terhes

Ördög Nóra nem az a szó­szá­tyár típus, ha a ma­gán­éle­té­ről van szó, most mégis kü­lö­nös tit­kot osz­tott meg.

Ördög Nóra nem az a szó­szá­tyár típus, ha a ma­gán­éle­té­ről van szó.

Megtörte a csendet Cooky, ezt mondta születendő babájáról

Megtörte a csendet Cooky, ezt mondta születendő babájáról

Na­gyon várja a kicsi ér­ke­zé­sét.

Bár ked­ve­sét na­ponta gyöt­rik rosszul­lé­tek, a pár már na­gyon várja a kis csöpp­ség ér­ke­zé­sét.

Elképesztő terhesfotókat osztott meg magáról Pásztor Anna

Elképesztő terhesfotókat osztott meg magáról Pásztor Anna

Az éne­kesnő a vá­ran­dós­sá­gai alatt is rend­kí­vül be­vál­la­lós volt, így a stí­lu­sá­hoz méltó fo­tó­kat ké­szít­te­tett ma­gá­ról.

Melltartó nélkül, apró bugyiban fotózták a bombázó ügyvédnőt

Melltartó nélkül, apró bugyiban fotózták a bombázó ügyvédnőt

Meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját.

A West Ham Uni­ted­ben fut­bal­lozó Ja­vier Her­nán­dez ba­rát­nője a ten­ger­par­ton mu­tatta meg göm­bö­lyödő po­cak­ját. Sok férfi lehet irigy a me­xi­kói csa­tárra.

Megmutatta pocakját a várandós magyar sztár!

Megmutatta pocakját a várandós magyar sztár!

Az első gyer­me­két várja.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár az első gyer­me­két várja, rövid idő alatt pedig na­gyon sokat nőtt a ha­sá­ban a mag­zat.

Balesete után tudta meg Bódi Csabi, hogy újra édesapa lesz

Balesete után tudta meg Bódi Csabi, hogy újra édesapa lesz

Az éne­kes és fe­le­sége nehéz idő­sza­kot tud­hat­nak maguk mö­gött, de már nincs sok gyer­me­kük szü­le­té­séig.

Az éne­kes és fe­le­sége nehéz idő­sza­kot tud­hat­nak maguk mö­gött.

Kiderült, ezért nagyon veszélyes terhesen teát vagy kávét inni

Ezért veszélyes terhesen a koffein

Új ku­ta­tási ered­mény.

Bár az ál­ta­lá­nos vé­le­ke­dés sze­rint napi két csé­sze kávé még a vá­ran­dós nők­nek sem árt, egy ku­ta­tó­cso­port in­kább azt ja­va­solja, hogy vá­ran­dó­san ha­nya­gold a koffe­in­tar­talmú ita­lo­kat.

Óriási lett a 38 éves sztármami terhespocakja

Teljesen felismerhetetlen: óriási lett a 38 éves sztármami terhespocakja

Nem szá­mol­gatja a ka­ló­ri­á­kat.

A szexi sző­ke­ség egy­ál­ta­lán nem szá­mol­gatja a ka­ló­ri­á­kat, ha vá­ran­dós.

Ebből lett nagy elege a rajongóknak, furcsa szokást vett fel Meghan hercegné

Ebből lett nagy elege a rajongóknak, furcsa szokást vett fel Meghan hercegné

A her­cegné lát­ha­tóan na­gyon bol­dog és büszke vá­ran­dós­sága miatt.

A her­cegné lát­ha­tóan na­gyon bol­dog és büszke vá­ran­dós­sága miatt.

Ijesztő diagnózist kapott Czippán Anett: szétnyílt a hasizma

Ijesztő diagnózist kapott Czippán Anett: szétnyílt a hasizma

Nők tíz­ez­rei küz­de­nek köz­vet­le­nül szü­lés után a szét­nyílt has­izom prob­lé­má­já­val. Anett is ha­sonló ci­pő­ben jár.

Nők tíz­ez­rei küz­de­nek köz­vet­le­nül szü­lés után a szét­nyílt has­izom prob­lé­má­já­val. Anett is ha­sonló ci­pő­ben jár.

Borzalom a Dunántúlon: 13 éves nevelt lányát ejtette teherbe a férfi

Borzalom a Dunántúlon: 13 éves nevelt lányát ejtette teherbe a férfi

Sze­xu­á­lis vissza­élés miatt emel­tek vádat a zalai férfi ellen, aki­nek a 13 éves ne­velt lá­nyá­tól szü­le­tett gyer­meke.

Árulkodó jelek: Ikreket vár Meghan Markle?

Árulkodó jelek: Ikreket vár Meghan Markle?

Fo­ga­dá­so­kat is köt­nek rá!

Egye­sek annyira biz­to­sak abban, hogy a sus­sexi her­cegné két kis­ba­bát hord a szíve alatt, hogy fo­ga­dá­so­kat is kö­töt­tek rá.

Gólyahír, megszületett Tápai Szabina kislánya

Gólyahír, megszületett Tápai Szabina és Kucsera Gábor kislánya

Vi­lágra jött Ku­csera Gábor és Tápai Sza­bina kis­lá­nya! A sztá­rok lel­ke­sen szá­mol­tak be az öröm­hír­ről kö­zös­ségi ol­da­la­i­kon. Gra­tu­lá­lunk!

Vi­lágra jött Ku­csera Gábor ka­ja­kozó és Tápai Sza­bina ké­zi­lab­dázó kis­lá­nya! A sztá­rok lel­ke­sen szá­mol­tak be az öröm­hír­ről kö­zös­ségi ol­da­la­i­kon. S hogy mi­lyen nevet vá­lasz­tot­tak a bol­dog szü­lök a kis csöpp­ség­nek? Máris el­árul­juk!

Lilu kivirult, büszkén mutatta meg gömbölyödő pocakját

Lilu kivirult, büszkén mutatta meg gömbölyödő pocakját

Má­so­dik gyer­me­két várja a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető.

Má­so­dik gyer­me­két várja a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető.

Aggasztó diagnózis, koraszülött lehet Zimány Linda babája

Aggasztó diagnózis, koraszülött lehet Zimány Linda babája

Nagy a koc­ká­zat.

A gyö­nyörű ügy­véd­je­lölt­nél fenn­áll a ve­szé­lyez­te­tett ter­hes­ség és a ko­ra­szü­lés koc­ká­zata.

Harry herceg magára hagyja a terhes Meghant

Harry herceg magára hagyja a terhes Meghant

Most elő­ször lesz ilyen.

A sus­sexi her­cegné a ter­hes­sége alatt most elő­ször ta­pasz­talja meg, hogy mi­lyen az, ha nincs mel­lette a férje.

Chuck Norris vallomása: Ezért hagyta ott a Walker, a texasi kopót

Chuck Norris vallomása: Ezért hagyta ott a Walker, a texasi kopót

A szí­nész a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban ven­dé­ges­ke­dett.

A szí­nész a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban ven­dé­ges­ke­dett, ami­kor ki­ko­tyogta a tit­kot.

Nagyot nőtt a baba, megmutatta gömbölyödő pocakját Meghan hercegné

Nagyot nőtt a baba, megmutatta gömbölyödő pocakját Meghan hercegné

Az egy­kori szí­nésznő na­gyon bol­dog a baba ér­ke­zése miatt.

Az egy­kori szí­nésznő na­gyon bol­dog a baba ér­ke­zése miatt, a ter­hes­ség­től pedig még a szo­ká­sos­nál is su­gár­zóbb.

Elsápadt az orvos, amikor meglátta ezt a terhességi ultrahangon

Elsápadt az orvos, amikor meglátta ezt a terhességi ultrahangon

Azóta sok min­dent plety­kál­nak a fi­a­tal lány­ról, de csa­ládja kiáll mel­lette.

Azóta sok min­dent plety­kál­nak a fi­a­tal lány­ról, de csa­ládja kiáll mel­lette. Te mit gon­dolsz?

Terhességéről mesélt a magyar modell, aggasztó dolgot árult el

Terhességéről mesélt a magyar modell, aggasztó dolgot árult el

Tücsi fo­lya­ma­to­san az egész­ség­ügyi prob­lé­má­já­val sok­kolja a vé­dő­nő­jét, a nehéz hely­ze­té­ben már a ra­jon­gó­i­tól kért ta­ná­csot.

Megmutatta várandós kedvesét Szabó Győző, már ekkora a pocak

Megmutatta várandós kedvesét Szabó Győző, már ekkora a pocak

Jövő feb­ru­ár­ban ér­ke­zik a pici!

A szí­nész párja, Rezes Judit ok­tó­ber ele­jén je­len­tette be, hogy ismét anya lesz, má­so­dik gyer­me­két várja.

Súlyos dolgokat követelt exférjétől Meghan, Harry is teljesíteni fogja?

Súlyos dolgokat követelt exférjétől Meghan, Harry is teljesíteni fogja?

Meg­han Markle már ko­ráb­ban is na­gyon tu­da­tos volt.

Meg­han Markle már ko­ráb­ban is na­gyon tu­da­tos volt, ezért szer­ző­dés­ben rög­zí­tette né­hány kö­ve­te­lé­sét.

Drámai részletek, ikrei születtek a magyar énekesnőnek

Drámai részletek, ikrei születtek a magyar énekesnőnek

Vá­rat­lan be­je­len­tés, Kol­lá­nyi Zsu­zsi­nak két fia van. Ben­cét mű­teni kel­lett, Bá­lin­tot pedig in­ku­bá­torba tet­ték.

Elkeserítő döntés született a Viszkis bírósági ügyében, ez végleges

Elkeserítő döntés született a Viszkis bírósági ügyében, ez végleges

A ha­tó­ság em­be­reit az sem ha­totta meg, hogy Amb­rus At­tila fe­le­sége ve­szé­lyez­te­tett ter­hes.

Lehullt a lepel, ezért döntött a gyerekvállalás mellett a híres házaspár

Lehullt a lepel, ezért döntött a gyerekvállalás mellett a híres házaspár

Ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik Tápai Sza­bina és Ku­csera Gábor kis­lá­nya.

Ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik Tápai Sza­bina és Ku­csera Gábor kis­lá­nya.

Meghan édesanyja alig várja unokáját, de apja különösen viselkedik

Meghan édesanyja alig várja unokáját, de apja különösen viselkedik

Doria azon­nal re­a­gált a gó­lya­hírre, Tho­mas Markle vi­szont nem így tett. Min­den­esetre a le­endő szü­lők na­gyon bol­do­gok!

Babát vár Meghan hercegné

Most érkezett, babát vár Meghan hercegné

Ezen­nel hi­va­ta­los, jövő ta­vas­szal ér­ke­zik Meg­han és Harry első gyer­meke.

Ezen­nel hi­va­ta­los, jövő ta­vas­szal ér­ke­zik Meg­han és Harry első gyer­meke.

Itt az igazság: terhességéről szóló pletykákra reagált Ördög Nóra

Erre vártak a rajongók, itt az igazság: terhességéről szóló pletykákra reagált Ördög Nóra

El­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok. Úton van a har­ma­dik baba?

El­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok Ördög Nóri bő ruhái lát­tán. Úton van a har­ma­dik baba? Kis­test­vére lesz Mi­ci­nek és Ven­cel­nek? A té­má­ban most végre meg­szó­lalt a mű­sor­ve­zető!

Árulkodó fotók: Gyermeket vár Meghan hercegné?

Árulkodó fotók: Gyermeket vár Meghan hercegné?

Egyre töb­ben gon­dol­ják azt, hogy a sus­sex-i her­cegné és Harry her­ceg máris be­le­vá­gott a csa­lád­ala­pí­tásba!

Egyre töb­ben gon­dol­ják azt, hogy a sus­sex-i her­cegné és Harry her­ceg máris be­le­vá­gott a csa­lád­ala­pí­tásba!

Abortusz után szült fiút a nő: durva, ami ezután történt!

Abortusz után szült fiút a nő: durva, ami ezután történt!

Or­vo­sai 100%-os bi­zo­nyos­ság­gal ál­lí­tot­ták, hogy si­ke­rült a brit nő abor­tu­sza, aki 8 hónap múlva mégis vi­lágra hozta gyer­me­két.

Terhességéről mesélt Tücsi

Terhességéről mesélt Tücsi, így érzi magát most

Össze­csap­tak az ér­zelmi hul­lá­mok Tücsi és Sofi feje fe­lett.

Össze­csap­tak az ér­zelmi hul­lá­mok Tücsi és Sofi feje fe­lett. A sztár­párt meg­vi­selte a ba­ba­vá­rás kez­deti idő­szaka, de már túl van­nak a ne­he­zén.

Mindenki erre várt, Tücsi elárulta babája nemét

Mindenki erre várt, Tücsi elárulta babája nemét

A mo­dell vi­de­ó­ban je­len­tette be ra­jon­gó­i­nak a cso­dás hírt. Már gon­dol­koz­nak a baba nevén.

A mo­dell vi­de­ó­ban je­len­tette be ra­jon­gó­i­nak a cso­dás hírt. Már gon­dol­koz­nak a baba nevén.

Hatalmas örömhírt közölt a sztáranyuka: érkezik a harmadik baba

Hatalmas örömhírt közölt a sztáranyuka: érkezik a harmadik baba

A 38 éves sztár és férje na­gyon vár­ják a kis­lány ér­ke­zé­sét.

A 38 éves sztár és férje na­gyon vár­ják a kis­lány ér­ke­zé­sét, a hír­nek pedig a kicsi test­vé­rei is na­gyon örül­tek.

Kiderült Károly herceg sötét titka, aljas módon bántotta a várandós Dianát

Kiderült Károly herceg sötét titka, aljas módon bántotta a várandós Dianát

Diana Har­ryvel volt vá­ran­dós, ami­kor Ká­roly her­ceg csú­nyán meg­bán­totta.

Diana Har­ryvel volt vá­ran­dós, ami­kor Ká­roly her­ceg csú­nyán meg­bán­totta.

Mégiscsak terhes Meghan hercegné? Édesanyja buktatta le

Mégiscsak terhes Meghan hercegné? Édesanyja buktatta le

Elég egy­ér­telmű jelek van­nak...

Már nem csak a göm­bö­lyödő pocak árul­kodó, ennél egy­ér­tel­műbb jelek is van­nak.

Pluszkilói miatt támadják a várandós Kulcsár Edinát!

Pluszkilói miatt támadják a várandós Kulcsár Edinát!

Bár­mi­kor éle­tet adhat gyer­me­ké­nek.

A csi­nos kis­mama bár­mi­kor éle­tet adhat első gyer­me­ké­nek, ám még ebben a hely­zet­ben is akad­nak olya­nok, akik rossz­in­du­latú hoz­zá­szó­lá­sok­kal pró­bál­ják el­ron­tani Edina nap­ját.

Ez igen, hatalmasat villantott a várandós Kulcsár Edina

Ez igen, hatalmasat villantott a várandós Kulcsár Edina

A ma­gyar mo­dell nem­so­kára szül.

A ma­gyar mo­dell nem­so­kára meg­szüli első gyer­me­két, ám ter­he­sen is ugyan­olyan gyö­nyörű, mint előtte.

Hihetetlen, hamarosan megszületik a sztárapuka tizedik gyereke

Hihetetlen, hamarosan megszületik a sztárapuka tizedik gyereke

Egy fotó buk­tatta le a büszke édes­anyát és a szí­nész apu­kát.

Egy fotó buk­tatta le a büszke édes­anyát és a szí­nész apu­kát.

Elérkezett az idő, már pelenkáznak Kulcsár Edináék!

Elérkezett az idő, már pelenkáznak Kulcsár Edináék!

Nem várt fotót osz­tot­tak meg.

A mo­dell és új­don­sült férje már a pe­len­ká­zást ta­nul­ják annak ér­de­ké­ben, hogy minél könnyeb­ben ve­gyék az aka­dá­lyo­kat.

Hatalmas az öröm: Újra apa lesz a mulatós sztár

Hatalmas az öröm: Újra apa lesz a mulatós sztár

Az éne­kes ele­inte fel sem fogta...

Az éne­kes ele­inte fel sem fogta, mi­féle aján­dé­kot ka­pott szü­le­tés­nap­jára. Fe­le­sége rej­té­lyes üze­net­ben tu­datta a nagy hírt.

Nem hittünk a szemünknek: hatalmasra nőtt Görög Zita pocakja

Nem hittünk a szemünknek: hatalmasra nőtt Görög Zita pocakja

Már­ci­us­ban je­len­tette be, hogy ismét anyai örö­mök elé néz.

Már­ci­us­ban je­len­tette be, hogy ismét anyai örö­mök elé néz.

Szem nem marad szárazon, őszintén vallott küzdelmeiről Csobot Adél

Szem nem marad szárazon, őszintén vallott küzdelmeiről Csobot Adél

Ter­hes­sége min­den ne­héz­sé­gét és szép­sé­gét meg­osztja ra­jon­gó­i­val.

A fi­a­tal sztár­anyuka ter­hes­sége min­den ne­héz­sé­gét és szép­sé­gét meg­osztja ra­jon­gó­i­val.

Dögösen cáfolta terhességét Naomi Campbell

Dögösen cáfolta terhességét Naomi Campbell

Sőt még sza­kí­tott is a pár­já­val.

Nem túl sok ru­há­ban tu­datta a vi­lág­gal a 48 éves top­mo­dell, hogy mi is a hely­zet az ál­lí­tó­la­gos ter­hes­sé­gé­vel.

Kulcsár Edina kitálalt, ezt gondolja az őt gyalázókról

Kulcsár Edina kitálalt, ezt gondolja az őt gyalázókról

Sokan tá­mad­ják őt.

A vá­ran­dós mo­dellt sokan tá­mad­ják azért, mert a ter­hes­sége pil­la­na­tait meg­osztja a ra­jon­gó­i­val. Töb­ben úgy vé­le­ked­nek, hogy áruba bo­csájtja a kisfiát.

Komoly fájdalmai vannak a várandós Csobot Adélnak

Komoly fájdalmai vannak a várandós Csobot Adélnak

Az arany­hangú éne­kesnő ba­ba­nap­lót ír, amely­ben min­den rész­le­tet meg­oszt má­so­dik ter­hes­sé­gé­ről.

Az arany­hangú éne­kesnő ba­ba­nap­lót ír, amely­ben min­den rész­le­tet meg­oszt má­so­dik ter­hes­sé­gé­ről.

Kollányi Zsuzsinak 8 hónapos terhesen költöznie kell

Kollányi Zsuzsinak 8 hónapos terhesen költöznie kell

Az éne­kesnő és párja el­ad­ták a régi la­ká­su­kat, de még min­dig nem ta­lál­ták meg az újat.

Az éne­kesnő és párja el­ad­ták a régi la­ká­su­kat, de még min­dig nem ta­lál­ták meg az újat, pedig ha­ma­ro­san jön a baba.

Nevetve emlékezik terhesség alatti pluszkilóira Tatár Csilla

Nevetve emlékezik terhesség alatti pluszkilóira Tatár Csilla

A csi­nos anyuka ma már remek for­mába hozta magát, de régi fo­tó­i­val pél­dát mu­ta­tott a kis­ma­mák­nak, hogy nem kell szé­gyell­niük a ter­hes­ség alatt fel­gyü­lem­lett ki­ló­kat.

Így viseli a terhességét a mindenórás énekesnő

Így viseli a terhességét a mindenórás énekesnő

Ba­lássy Betty édes­anya lesz újra.

Ba­lássy Betty har­mad­szorra lesz édes­anya, így egyre ru­ti­no­sab­ban éli meg a ter­hes­sé­get.

Saját magát buktatta le Beyoncé, már látványosan kerekedik a pocakja

Saját magát buktatta le Beyoncé, már látványosan kerekedik a pocakja

A sztár, úgy tűnik, ismét babát vár, és így már négy gyer­mek édes­anyja lesz.

A sztár, úgy tűnik, ismét babát vár, és így már négy gyer­mek édes­anyja lehet.

Nincs több titok, kiszivárgott a hír: érkezik a sztárpár második babája

Nincs több titok, kiszivárgott a hír: érkezik a sztárpár második babája

A Mad Max sztár­já­nak és fe­le­sé­gé­nek már van egy közös gyer­me­kük.

A Mad Max sztár­já­nak és fe­le­sé­gé­nek már van egy közös gyer­me­kük, most azon­ban újabb csa­lád­tag ér­ke­zik.

Nem semmi, hatalmasra nőtt Kulcsár Edina pocakja!

Nem semmi, hatalmasra nőtt Kulcsár Edina pocakja!

A vá­ran­dós kis­mama szebb, mint va­laha, rá­adá­sul rövid idő alatt ren­ge­te­get nőtt a mag­zat a ha­sá­ban.

A vá­ran­dós kis­mama szebb, mint va­laha, rá­adá­sul rövid idő alatt ren­ge­te­get nőtt a mag­zat a ha­sá­ban.

Pikáns vallomás: ezzel őrjíti meg szerelmét Kulcsár Edina

Pikáns vallomás: ezzel őrjíti meg szerelmét Kulcsár Edina

A nők ter­hes­sé­gük alatt ag­gód­nak.

Míg a nők ter­hes­sé­gük alatt két­ség­be­es­nek az alak­juk miatt, a férfi­ak­nak in­kább örö­met okoz­nak a ke­rek­ded for­mák.

Örömteli hírt jelentett be Vajna Tímea: ezért takargatta a hasát

Örömteli hírt jelentett be Vajna Tímea: ezért takargatta a hasát

Az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be.

A csi­nos üz­let­asszony az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be kö­ve­tő­i­nek a rész­le­tek­ről.

Máris terhes Meghan Markle? Ennél is durvábbat állítanak a hercegnéről

Máris terhes Meghan Markle? Ennél is durvábbat állítanak a hercegnéről

Több kül­földi lap sze­rint máris el­ér­ke­zett Harry her­ceg­ék­nél a csa­lád­ala­pí­tás ideje. De ezzel még nincs vége...

Teljesen kiborult Kulcsár Edina, élő adásban zokogott!

Teljesen kiborult Kulcsár Edina, élő adásban zokogott!

A ra­jon­gók se­gít­sé­gét kérte.

A vá­ran­dós szép­ség­ki­rálynő szív­szo­rító je­le­net­nek volt szem­ta­núja pén­tek reg­gel. Zo­kogva kérte a ra­jon­gók se­gít­sé­gét.

Ez nem semmi, fürdőruhában mutatta meg magát a várandós Kulcsár Edina!

Ez nem semmi, fürdőruhában mutatta meg magát a várandós Kulcsár Edina!

Csi­no­sabb, mint va­laha!

Ko­ráb­ban azt nyi­lat­kozta, idén nem lát­hat­ják majd őt für­dő­ru­há­ban.

A színpadon buktatta le magát, újra babát vár a 36 éves sztáranyuka?

A színpadon buktatta le magát, újra babát vár a 36 éves sztáranyuka?

A sztár­nak és rap­per fér­jé­nek eddig három közös gyer­meke szü­le­tett.

A sztár­nak és rap­per fér­jé­nek eddig három közös gyer­meke szü­le­tett.

Lerántotta a leplet Pippa Middleton, ebben különböznek Katalinnal

Lerántotta a leplet Pippa Middleton, ebben különböznek Katalinnal

Pippa Midd­le­ton be­je­len­tette, hogy túl van ter­hes­sége első har­ma­dán, de őt nem kí­nozta a rosszul­lét.

Mindenki gratulált Dundikának: Mutatjuk, miért

Mindenki gratulált Dundikának: Mutatjuk, miért

Majka és Dun­dika nya­ral­nak.

Majka és Dun­dika Tö­rök­or­szág­ban él­ve­zik a sza­bad­sá­got, ahová ter­mé­sze­te­sen a gye­re­ke­ket is ma­guk­kal vit­ték.

Elképesztő, ezt tette várandósan Kulcsár Edina

Elképesztő, ezt tette várandósan Kulcsár Edina

A gyö­nyörű mo­dell sosem tu­dott so­káig egy hely­ben ülni, ez most sincs más­képp.

A gyö­nyörű mo­dell sosem tu­dott so­káig egy hely­ben ülni, ez most sincs más­képp. Vá­ran­dós­sága, és egyre na­gyobb po­cakja sem­mi­ben nem gá­tolja Kul­csár Edi­nát. Ál­lan­dóan úton van, pár­já­val több közös pro­jek­ten dol­goz­nak, tele van a ha­tár­idő­nap­lója. Igaz, néha azért lazít is.

Ezért nem szülhet természetes úton a TV2 sztárja

Ezért nem szülhet természetes úton a TV2 sztárja

A Nagy Du­ett­ben már ál­dott ál­la­pot­ban állt szín­padra, amit férje árgus sze­mek­kel fi­gyelt.

A Nagy Du­ett­ben már ál­dott ál­la­pot­ban állt szín­padra, amit férje árgus sze­mek­kel fi­gyelt.

Élő adásban gyúrt az anyaságra Kollányi Zsuzsi!

Élő adásban gyúrt az anyaságra Kollányi Zsuzsi!

A csi­nos kis­mama ugyan­azt pró­bálta el a szín­pa­don, amit három-négy hónap múlva a való élet­ben is al­kal­maz­hat majd.

A csi­nos kis­mama ugyan­azt pró­bálta el a szín­pa­don, amit három-négy hónap múlva a való élet­ben is al­kal­maz­hat majd.