CÍMKE: 'terhesség'
FRISS HÍREK

Szem nem marad szárazon, őszintén vallott küzdelmeiről Csobot Adél

Szem nem marad szárazon, őszintén vallott küzdelmeiről Csobot Adél

Ter­hes­sége min­den ne­héz­sé­gét és szép­sé­gét meg­osztja ra­jon­gó­i­val.

A fi­a­tal sztár­anyuka ter­hes­sége min­den ne­héz­sé­gét és szép­sé­gét meg­osztja ra­jon­gó­i­val.

Komoly fájdalmai vannak a várandós Csobot Adélnak

Komoly fájdalmai vannak a várandós Csobot Adélnak

Az arany­hangú éne­kesnő ba­ba­nap­lót ír, amely­ben min­den rész­le­tet meg­oszt má­so­dik ter­hes­sé­gé­ről.

Az arany­hangú éne­kesnő ba­ba­nap­lót ír, amely­ben min­den rész­le­tet meg­oszt má­so­dik ter­hes­sé­gé­ről.

Dögösen cáfolta terhességét Naomi Campbell

Dögösen cáfolta terhességét Naomi Campbell

Nem túl sok ru­há­ban tu­datta a vi­lág­gal a 48 éves top­mo­dell, hogy mi is a hely­zet az ál­lí­tó­la­gos ter­hes­sé­gé­vel.

Nem túl sok ru­há­ban tu­datta a vi­lág­gal a 48 éves top­mo­dell, hogy mi is a hely­zet az ál­lí­tó­la­gos ter­hes­sé­gé­vel.

Kulcsár Edina kitálalt, ezt gondolja az őt gyalázókról

Kulcsár Edina kitálalt, ezt gondolja az őt gyalázókról

Sokan tá­mad­ják őt.

A vá­ran­dós mo­dellt sokan tá­mad­ják azért, mert a ter­hes­sége pil­la­na­tait meg­osztja a ra­jon­gó­i­val. Töb­ben úgy vé­le­ked­nek, hogy áruba bo­csájtja a kisfiát.

Kollányi Zsuzsinak 8 hónapos terhesen költöznie kell

Kollányi Zsuzsinak 8 hónapos terhesen költöznie kell

Az éne­kesnő és párja el­ad­ták a régi la­ká­su­kat, de még min­dig nem ta­lál­ták meg az újat.

Az éne­kesnő és párja el­ad­ták a régi la­ká­su­kat, de még min­dig nem ta­lál­ták meg az újat, pedig ha­ma­ro­san jön a baba.

Nevetve emlékezik terhesség alatti pluszkilóira Tatár Csilla

Nevetve emlékezik terhesség alatti pluszkilóira Tatár Csilla

A csi­nos anyuka ma már remek for­mába hozta magát, de régi fo­tó­i­val pél­dát mu­ta­tott a kis­ma­mák­nak, hogy nem kell szé­gyell­niük a ter­hes­ség alatt fel­gyü­lem­lett ki­ló­kat.

Így viseli a terhességét a mindenórás énekesnő

Így viseli a terhességét a mindenórás énekesnő

Ba­lássy Betty édes­anya lesz újra.

Ba­lássy Betty har­mad­szorra lesz édes­anya, így egyre ru­ti­no­sab­ban éli meg a ter­hes­sé­get.

Saját magát buktatta le Beyoncé, már látványosan kerekedik a pocakja

Saját magát buktatta le Beyoncé, már látványosan kerekedik a pocakja

A sztár, úgy tűnik, ismét babát vár, és így már négy gyer­mek édes­anyja lesz.

A sztár, úgy tűnik, ismét babát vár, és így már négy gyer­mek édes­anyja lehet.

Nincs több titok, kiszivárgott a hír: érkezik a sztárpár második babája

Nincs több titok, kiszivárgott a hír: érkezik a sztárpár második babája

A Mad Max sztár­já­nak és fe­le­sé­gé­nek már van egy közös gyer­me­kük.

A Mad Max sztár­já­nak és fe­le­sé­gé­nek már van egy közös gyer­me­kük, most azon­ban újabb csa­lád­tag ér­ke­zik.

Nem semmi, hatalmasra nőtt Kulcsár Edina pocakja!

Nem semmi, hatalmasra nőtt Kulcsár Edina pocakja!

A vá­ran­dós kis­mama szebb, mint va­laha, rá­adá­sul rövid idő alatt ren­ge­te­get nőtt a mag­zat a ha­sá­ban.

A vá­ran­dós kis­mama szebb, mint va­laha, rá­adá­sul rövid idő alatt ren­ge­te­get nőtt a mag­zat a ha­sá­ban.

Pikáns vallomás: ezzel őrjíti meg szerelmét Kulcsár Edina

Pikáns vallomás: ezzel őrjíti meg szerelmét Kulcsár Edina

Míg a nők ter­hes­sé­gük alatt két­ség­be­es­nek az alak­juk miatt, a férfi­ak­nak in­kább örö­met okoz­nak a ke­rek­ded for­mák.

Míg a nők ter­hes­sé­gük alatt két­ség­be­es­nek az alak­juk miatt, a férfi­ak­nak in­kább örö­met okoz­nak a ke­rek­ded for­mák.

Máris terhes Meghan Markle? Ennél is durvábbat állítanak a hercegnéről

Máris terhes Meghan Markle? Ennél is durvábbat állítanak a hercegnéről

Több kül­földi lap sze­rint máris el­ér­ke­zett Harry her­ceg­ék­nél a csa­lád­ala­pí­tás ideje. De ezzel még nincs vége...

Teljesen kiborult Kulcsár Edina, élő adásban zokogott!

Teljesen kiborult Kulcsár Edina, élő adásban zokogott!

A ra­jon­gók se­gít­sé­gét kérte.

A vá­ran­dós szép­ség­ki­rálynő szív­szo­rító je­le­net­nek volt szem­ta­núja pén­tek reg­gel. Zo­kogva kérte a ra­jon­gók se­gít­sé­gét.

Örömteli hírt jelentett be Vajna Tímea: ezért takargatta a hasát

Örömteli hírt jelentett be Vajna Tímea: ezért takargatta a hasát

Az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be.

A csi­nos üz­let­asszony az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be kö­ve­tő­i­nek a rész­le­tek­ről.

Lerántotta a leplet Pippa Middleton, ebben különböznek Katalinnal

Lerántotta a leplet Pippa Middleton, ebben különböznek Katalinnal

Pippa Midd­le­ton be­je­len­tette, hogy túl van ter­hes­sége első har­ma­dán, de őt nem kí­nozta a rosszul­lét.

Ez nem semmi, fürdőruhában mutatta meg magát a várandós Kulcsár Edina!

Ez nem semmi, fürdőruhában mutatta meg magát a várandós Kulcsár Edina!

Csi­no­sabb, mint va­laha!

Ko­ráb­ban azt nyi­lat­kozta, idén nem lát­hat­ják majd őt für­dő­ru­há­ban.

A színpadon buktatta le magát, újra babát vár a 36 éves sztáranyuka?

A színpadon buktatta le magát, újra babát vár a 36 éves sztáranyuka?

A sztár­nak és rap­per fér­jé­nek eddig három közös gyer­meke szü­le­tett, ám lehet, hogy már úton van a ne­gye­dik csöpp­ség is.

Elképesztő, ezt tette várandósan Kulcsár Edina

Elképesztő, ezt tette várandósan Kulcsár Edina

A mo­dell ál­lan­dóan moz­gás­ban van.

A mo­dell sosem tu­dott so­káig egy hely­ben ülni, ez most sincs más­képp. Vá­ran­dós­sága, és egyre na­gyobb po­cakja sem­mi­ben nem gá­tolja Kul­csár Edi­nát.

Mindenki gratulált Dundikának: Mutatjuk, miért

Mindenki gratulált Dundikának: Mutatjuk, miért

Majka és Dun­dika Tö­rök­or­szág­ban él­ve­zik a sza­bad­sá­got, ahová ter­mé­sze­te­sen a gye­re­ke­ket is ma­guk­kal vit­ték.

Majka és Dun­dika Tö­rök­or­szág­ban él­ve­zik a sza­bad­sá­got, ahová ter­mé­sze­te­sen a gye­re­ke­ket is ma­guk­kal vit­ték.

Ezért nem szülhet természetes úton a TV2 sztárja

Ezért nem szülhet természetes úton a TV2 sztárja

A Nagy Du­ett­ben már ál­dott ál­la­pot­ban állt szín­padra, amit férje árgus sze­mek­kel fi­gyelt.

A Nagy Du­ett­ben már ál­dott ál­la­pot­ban állt szín­padra, amit férje árgus sze­mek­kel fi­gyelt.

Élő adásban gyúrt az anyaságra Kollányi Zsuzsi!

Élő adásban gyúrt az anyaságra Kollányi Zsuzsi!

A csi­nos kis­mama ugyan­azt pró­bálta el a szín­pa­don, amit három-négy hónap múlva a való élet­ben is al­kal­maz­hat majd.

A csi­nos kis­mama ugyan­azt pró­bálta el a szín­pa­don, amit három-négy hónap múlva a való élet­ben is al­kal­maz­hat majd.

Meglepő kijelentés: kislánya lesz Harry hercegnek és Meghannak

Meglepő kijelentés: kislánya lesz Harry hercegnek és Meghannak

A pár első gyer­meke, egy kis­lány jö­vőre fog meg­szü­letni.

A pár első gyer­meke, egy kis­lány jö­vőre fog meg­szü­letni.

Se bugyi, se más: mindent textilt ledobott a dögös sztáranyuka

Se bugyi, se más: mindent textilt ledobott a dögös sztáranyuka

Eddig rej­te­ge­tett fotó ke­rült elő a 45 éves szí­nész anyu­ká­ról - a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére.

Így bírják a show-t A Nagy Duett kismamái!

Így bírják a show-t A Nagy Duett kismamái!

A Nagy Duett re­kor­dot dön­tött, négy ál­la­po­tos kis­mama is köz­re­mű­kö­dik.

Az idei A Nagy Duett re­kor­dot dön­tött azzal, hogy egy­szerre négy ál­la­po­tos kis­mama is köz­re­mű­kö­dik a mű­sor­ban.

Felneveli kisbabáját a baranyai tinédzser, aki nem tudta, hogy terhes

Ezt fogja tenni kisbabájával a baranyai tinédzser, aki nem tudta, hogy terhes

Ko­ra­szü­lött­ként, a he­te­dik hó­nap­ban jött a vi­lágra Detti kis­ba­bája...

Ko­ra­szü­lött­ként, a he­te­dik hó­nap­ban jött a vi­lágra a ba­ra­nyai ti­ni­lány, Detti kis­ba­bája. Az ügy­ben sok az el­lent­mon­dás...

Hűha, ez nem semmi: hatalmasra nőtt Nagy Adri pocakja!

Hűha, ez nem semmi: hatalmasra nőtt Nagy Adri pocakja!

A Nagy Duett egyet­len női zsű­ri­tagja ha­tal­mas vál­to­zá­son ment át né­hány hónap alatt, ha­ma­ro­san pedig éle­tet ad első gyer­me­ké­nek.

A Nagy Duett egyet­len női zsű­ri­tagja ha­tal­mas vál­to­zá­son ment át né­hány hónap alatt, ha­ma­ro­san pedig éle­tet ad első gyer­me­ké­nek.

Óriási örömhírt közölt a 35 éves sorozatsztár, első babájával terhes

Óriási örömhírt közölt a 35 éves sorozatsztár, első babájával terhes

A szí­nésznő po­cakja már lát­ha­tóan ki­ke­re­ke­dett, de azt nem je­len­tette be, hogy mikor ér­ke­zik a kicsi.

A szí­nésznő po­cakja már lát­ha­tóan ki­ke­re­ke­dett, de azt nem je­len­tette be, hogy mikor ér­ke­zik a kicsi.

Spontán divatbemutatót tartott a gyönyörű sztárkismama

Spontán divatbemutatót tartott a gyönyörű sztárkismama és édesanyja

Su­gár­zik a bol­dog­ság­tól Kul­csár Edina, szá­mára még az utca is lehet ki­futó!

Váratlan fordulat, kisbabát vár DJ Seherezádé?

Váratlan fordulat, kisbabát vár DJ Seherezádé?

Ezt lát­nod kell!

Meg­döb­bentő fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre az egy­kori vil­la­la­kó­ról. Ezt lát­nod kell!

Várandósan öltött menyasszonyi ruhát a TV2 gyönyörű sztárja!

Várandósan öltött menyasszonyi ruhát a TV2 gyönyörű sztárja!

To­vább­jut­tat­ták a mű­sor­ban.

A ter­hes kis­mama a me­ré­szen ki­vá­gott ru­há­ban is rend­kí­vül szexi volt, nem meg­lepő, hogy a nézők to­vább­jut­tat­ták a mű­sor­ban.

Különös képet mutatott pocakjáról Kulcsár Edina

Különös képet mutatott pocakjáról Kulcsár Edina

Ér­de­kes te­to­vá­lás...

A világ má­so­dik leg­szebb­jé­nek vá­lasz­tott Edina nem csak hogy meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját, de egy kü­lön­le­ges tet­kót is vil­lan­tott.

Exkluzív fotók! Balássy Betty és Varga Feri megmutatták a babaszobát!

Exkluzív fotók! Balássy Betty és Varga Feri megmutatták a babaszobát!

Jú­li­us­ban ér­ke­zik a har­ma­dik Varga-Ba­lássy baba!

Jú­li­us­ban ér­ke­zik a har­ma­dik Varga-Ba­lássy baba!

Hamarosan megszületik a magyar énekesnő gyereke!

Elindult a visszaszámlálás! Hamarosan megszületik a magyar énekesnő gyereke!

A 8. hó­napba lé­pett.

Nagy Adri már alig várja, hogy végre anyai örö­mök elé néz­zen.

Második gyerekét várja Konkoly Ági!

Második gyerekét várja a magyar szépségkirálynő!

Az egy­kori Miss Uni­verse Hun­gary ha­ma­ro­san két­sze­res anyuka lesz!

Az egy­kori Miss Uni­verse Hun­gary ha­ma­ro­san két­sze­res anyuka lesz! Nem­so­kára meg­szü­le­tik má­so­dik gye­reke!

Várandósan is gyönyörű és szexi Görög Zita

Várandósan is gyönyörű és szexi Görög Zita

A mo­dell már­ci­us­ban je­len­tette be, hogy babát vár. Görög Zita és párja alig vár­ják, hogy meg­szü­les­sen a pici.

A mo­dell már­cius ele­jén je­len­tette be, hogy har­ma­dik gyer­me­két várja. Görög Zita és párja alig vár­ják, hogy meg­szü­les­sen a pici.

Hatalmas örömhír: válni akart, most babát vár Tápai Szabina!

Hatalmas örömhír: válni akart, most babát vár Tápai Szabina!

A há­zas­pár nehéz idő­sza­kon van túl.

A há­zas­pár nehéz idő­sza­kon van túl, úgy érzik, a leg­jobb­kor ér­ke­zik a má­so­dik baba, aki még job­ban össze­köti majd őket.

Óriási örömhírt közölt a 48 éves színésznő: újra babát vár

Óriási örömhírt közölt a 48 éves színésznő: újra babát vár

Van már egy gyer­meke.

A ter­hes szí­nész­nő­nek és pár­já­nak is van már gyer­meke ko­rábbi kap­cso­la­ta­ik­ból.

Babaváró bulivá alakult A Nagy Duett

Babaváró bulivá alakult A Nagy Duett

A show ké­szí­tői min­denre fel­ké­szül­tek...

A show ké­szí­tői min­denre fel­ké­szül­tek: az élő műsor ideje alatt a ku­lisszák mö­gött egy or­vosi stáb is ké­szen­lét­ben áll.

Egy hónappal a szülés előtt meztelen terheshasat villantott Luxus Dalma

Egy hónappal a szülés előtt meztelen terheshasat villantott Luxus Dalma

A re­a­lity sze­replő még min­dig jó for­má­ban van!

A re­a­lity sze­replő még min­dig jó for­má­ban van! De ez nem vé­let­len: a ter­hes­ség alatt végig oda­fi­gyelt arra, hogy mit eszik.

Sokatmondó fotó, babát vár a világ legszebb modellje?

Sokatmondó fotó, babát vár a világ legszebb modellje?

Eddig sem sokat árult el ma­gán­éle­té­ről és új há­zas­sá­gá­ról, most pedig újabb ti­tok­za­tos fo­tó­val je­lent­ke­zett.

Eddig sem sokat árult el ma­gán­éle­té­ről és új há­zas­sá­gá­ról, most pedig újabb ti­tok­za­tos fo­tó­val je­lent­ke­zett.

Tényleg tilos a hajfestés, ha babát vársz? Meglepő szakértői vélemény

Tényleg tilos a hajfestés, ha babát vársz? Meglepő szakértői vélemény

A vá­ran­dó­sok­nak szóló in­ter­ne­tes fó­ru­mok örök té­mája: sza­bad-e hajat fes­tetni a ba­ba­vá­rás ide­jén.

Nyolc hónapos terhesen is napi kétszer szexel a luxusfeleség

Nyolc hónapos terhesen is napi kétszer szexel a luxusfeleség

Na, nem mintha ez sok lenne, hi­szen éppen a fele annak, amennyit a kis­mama kíván.

Édes fotón mutatta meg gömbölyödő pocakját Kulcsár Edina

Édes fotón mutatta meg gömbölyödő pocakját Kulcsár Edina

A bol­dog kis­mama már az ötö­dik hó­nap­ban van.

Edina büsz­kén mu­tatta meg szé­pen göm­bö­lyödő po­ci­ját ra­jon­gó­i­nak! Mond­hatni, el­ké­szül kisfia első, közös képe fi­a­tal anyu­kája ci­cá­já­val.Edina ha­ma­ro­san ér­kező gyer­me­ké­ről már ki­de­rült, hogy kisfiú lesz és Med­ox­nak fog­ják hívni.

Olyan helyen fotózták le Katalin hercegnét, amire senki nem számított

Olyan helyen fotózták le Katalin hercegnét, amire senki nem számított

Né­hány héten belül szülni fog, de így sem bízza másra a mun­kát.

Vil­mos her­ceg fe­le­sége né­hány héten belül szülni fog, de így sem bízza másra a mun­kát.

Meglepő vallomást tett a várandós Csobot Adél

Meglepő vallomást tett a várandós Csobot Adél

A gyö­nyörű kis­mama csep­pet sincs könnyű hely­zet­ben, de alig várja, hogy szín­padra lép­jen A Nagy Du­ett­ben.

A gyö­nyörű kis­mama csep­pet sincs könnyű hely­zet­ben, de alig várja, hogy szín­padra lép­jen A Nagy Du­ett­ben.

Megmutatta, ekkora pocakja van már Kulcsár Edinának

Megmutatta, ekkora pocakja van már Kulcsár Edinának

A vá­ran­dós kis­mama edzés után büsz­kél­ke­dett ha­sá­val. Ter­mé­sze­te­sen az apuka sem ma­rad­ha­tott le a fo­tó­ról.

Terhessége deformálta el Horváth Éva lábát: Ezt nézd!

Terhessége deformálta el Horváth Éva lábát: Ezt nézd!

Hor­váth Éva teste meg­vál­to­zott.

Hor­váth Évá­nak a ter­hes­ség miatt vál­to­zott meg a teste, emi­att kel­lett ki­cse­rél­nie a ru­ha­tá­rá­nak egy ré­szét.

Máris jön a baba? Elszólta magát Harry herceg menyasszonya

Máris jön a baba? Elszólta magát Harry herceg menyasszonya

Egyre kö­ze­lebb a nagy nap.

Egyre kö­ze­lebb a nagy nap, május 19-én veszi el ame­ri­kai sze­rel­mét Harry her­ceg - és aztán már jön is a pár első gye­reke?

Kiderült, mit egyen az, aki szeretne gyorsan teherbe esni

Kiderült, mit egyen az, aki szeretne gyorsan teherbe esni

Be­le­vág­ta­tok a ba­ba­pro­jektbe? Akkor a di­é­tá­dat is ér­de­mes át­ál­lí­tani: ezzel is te­hetsz a baba egész­sé­géért.

Be­le­vág­ta­tok a ba­ba­pro­jektbe? Akkor a di­é­tá­dat is ter­vezd újra ezzel is te­hetsz a baba egész­sé­géért.

Repülővel hozott vacsorát kívánós szerelmének Istenes Bence

Repülővel hozott vacsorát kívánós szerelmének Istenes Bence

A mű­sor­ve­zető össze­sen 957 ki­lo­mé­tert uta­zott, hogy bol­doggá tegye szíve höl­gyét!

Terhesen is bulizik, csak az alkoholt hiányolja néha Csobot Adél

Terhesen is bulizik, csak az alkoholt hiányolja néha Csobot Adél

Cso­bot Adél vá­ran­dó­san is él­vezni akarja az éle­tet, és igyek­szik min­dent úgy csi­nálni, ahogy ko­ráb­ban.

Kulcsár Edina elárulta, miként hozza világra a kis Madoxot!

Kulcsár Edina elárulta, miként hozza világra a kis Madoxot!

Csuti min­den­kép­pen el­kí­séri majd a szü­lő­szo­bára meny­asszo­nyát!

Csuti min­den­kép­pen el­kí­séri majd a szü­lő­szo­bára meny­asszo­nyát!

Kulcsár Edina komoly problémával küzd!

Kulcsár Edina komoly problémával küzd!

Edina éle­tét tel­je­sen fel­for­gatta a ter­hes­ség! A szép­ség­ki­rálynő alakja ro­ha­mo­san vál­to­zik, ezért min­den nap gon­dot okoz szá­mára az öl­töz­kö­dés!

A szép­ség­ki­rálynő alakja ro­ha­mo­san vál­to­zik, ezért min­den nap ezek­kel a gon­dok­kal küzd...

Óriási örömhírt közölt a sztárpár: kislánnyal bővül a család

Óriási örömhírt közölt a sztárpár: kislánnyal bővül a család

Mi­chael Bublé-ék babát vár­nak.

Mi­chael Bublé és csa­ládja igen nehéz idő­sza­kon van­nak túl, hi­szen Noah, az éne­kes kisfia rákos lett.

Meglepő! Kulcsár Edina gyűrűs ujjáról eltűnt a jegygyűrűje!

Meglepő! Kulcsár Edina gyűrűs ujjáról eltűnt a jegygyűrűje!

A vá­ran­dós szép­ség­ki­rálynő kezét né­hány hét­tel ez­előtt kérte meg párja!

Nem hiszed el, mit kezd nyereményével A Piramis játékosa

Nem hiszed el, mit kezd nyereményével A Piramis játékosa

Kü­lön­le­ges vá­gyát va­ló­sít­hatja meg A Pi­ra­mis já­té­kosa, így ha­ma­ro­san sok ter­hes nőnek se­gít­het.

Kü­lön­le­ges vá­gyát va­ló­sít­hatja meg A Pi­ra­mis já­té­kosa, így ha­ma­ro­san sok ter­hes nőnek se­gít­het.

Nehéz időszakon megy keresztül a várandós magyar sztár, ez a baj

Nehéz időszakon megy keresztül a várandós magyar sztár, ez a baj

Mint azt a mű­sor­ve­zető mondta, már ma is leg­alább nyolc­szor szól­tak rá, hogy ma­rad­jon ki­csit nyug­ton.

Mint írta, már ma is leg­alább nyolc­szor szól­tak rá, hogy ma­rad­jon ki­csit nyug­ton.

Durva sajtóhiba, sokkot kaptak a brit királyi család tagjai

Durva sajtóhiba, sokkot kaptak a brit királyi család tagjai

Sze­gény új­ság­író!

Nem sokan len­né­nek a szar­vas­hi­bát vétő új­ság­író he­lyé­ben!

Nem hiszed el, mitől borult ki a várandós magyar sztár

Nem hiszed el, mitől borult ki a várandós magyar sztár

Görög Zita és fo­cista párja, Lackó Zsolt már­cius ele­jén je­len­tet­ték be, hogy első közös gyer­me­kü­ket vár­ják.

Görög Zita és fo­cista párja, Lackó Zsolt már­cius ele­jén je­len­tet­ték be, hogy első közös gyer­me­kü­ket vár­ják. A gyö­nyörű szí­nésznő lánya és fia hamar el­fo­gad­ták édes­any­juk új ked­ve­sét, így na­gyon örül­nek a kis­test­vér ér­ke­zé­sé­nek is. A kis­mama pén­te­ken meg­lepő dol­go­kat írt ter­hes­sé­gé­vel kap­cso­lat­ban.

Kulcsár Edina 1000 kilóval is megharcolna gyereke kedvéért

Kulcsár Edina 1000 kilóval is megharcolna gyereke kedvéért

A szép­ség­ki­rály­nő­nek már nem koc­kás a hasa, de ez egy csep­pet sem za­varja!

A szép­ség­ki­rály­nő­nek már nem koc­kás a hasa, de ez egy csep­pet sem za­varja!

Félt a szüléstől, most még két gyereket szeretne a TV2 sztárja

Félt a szüléstől, most még két gyereket szeretne a TV2 sztárja

Mióta az éne­kes-szí­nésznő las­sabbra vette a tem­pót, a kis­ba­bá­já­val is szo­ro­sabb lett a kap­cso­lata.

Mióta az éne­kes-szí­nésznő las­sabbra vette a tem­pót, a kis­ba­bá­já­val is szo­ro­sabb lett a kap­cso­lata.

Titkolózott fiai előtt Liu Shaolinék mamája!

Titkolózott fiai előtt Liu Shaolinék mamája!

Nem akarta meg­za­varni gyer­me­keit Sza­bina asszony.

Nem akarta meg­za­varni gyer­me­keit Sza­bina asszony, aki ter­hes­sége miatt ke­rült kór­házba.

Kiderült, hogy akar szülni Kulcsár Edina

Kiderült, hogy akar szülni Kulcsár Edina

Kul­csár Edina párja repes a bol­dog­ság­tól, min­den­ben se­gí­teni akar.

Kul­csár Edina párja repes a bol­dog­ság­tól, min­den­ben se­gí­teni akarja a kis­ma­mát.

Kulcsár Edina drámája: nehéz időszak vár rá

Kulcsár Edina drámája: nehéz időszak vár rá

Egész­ség­ügyi prob­lé­mák­kal küzd meg.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek ter­hes­sége alatt azon­ban több egész­ség­ügyi prob­lé­má­val is meg kell küz­de­nie.

Otthon szülés ma Magyarországon? Ki és milyen feltételekkel teheti meg

Otthon szülés ma Magyarországon? Ki és milyen feltételekkel teheti meg

Össze­szed­tük a leg­fon­to­sabb in­for­má­ci­ó­kat és a leg­gya­ko­ribb kér­dé­se­ket a té­má­ban.

Megmutatta terhességtől duzzadó dekoltázsát a pornósztár

Megmutatta terhességtől duzzadó dekoltázsát a pornósztár

Az in­ter­ak­tív por­nó­zás ki­rály­nője lel­ke­sen posz­tolja ter­hes­ségi ké­peit...

Az in­ter­ak­tív por­nó­zás ki­rály­nője lel­ke­sen posz­tol ké­pe­ket a ter­hes­sé­gé­ről és teste át­ala­ku­lá­sá­ról.

Nem titok többé, első gyermekét várja a 39 éves világsztár

Nem titok többé, első gyermekét várja a 39 éves világsztár

Filmje pre­mi­er­jén sem je­lent meg.

A szí­nésznő, akit töb­bek közt a Doc­tor St­range című film­ből is­mer­he­tünk, az utóbbi hó­na­pok­ban nem hal­la­tott ma­gá­ról, még saját filmje pre­mi­er­jén sem je­lent meg.

Csoda Történt: Várandós a magyar szépség

Csoda Történt: Várandós a magyar szépség

Alig 10 szá­za­lék esé­lye volt rá...

A világ má­so­dik leg­szebb­jé­nek is meg­vá­lasz­tott szép­ség­nek alig 10 szá­za­lék esé­lye volt rá, hogy ter­mé­sze­tes úton te­herbe essen...

Rossz irányban feküdt szülés előtt a baba, így fordította meg az orvos

Rossz irányban feküdt szülés előtt a baba, így fordította meg az orvos

Nem min­den­napi eset. Ilyet még nem lá­tott a világ! Videó!

Má­so­dik gyer­me­két várta a te­xasi nő, és min­den­kép­pen ter­mé­sze­tes módon sze­re­tett volna szülni.

Pucéran ténykedett a konyhában a terhes sztáranyuka

Pucéran ténykedett a konyhában a terhes sztáranyuka

A 32 éves szu­per­mo­dell össze­do­bott egy sa­lá­tát a csa­lád­nak, mind­ezt pedig egy szál sem­mi­ben.

A 32 éves szu­per­mo­dell össze­do­bott egy sa­lá­tát a csa­lád­nak, mind­ezt pedig egy szál sem­mi­ben.

Ikreket vár Katalin? Vilmos herceg furcsa bejelentést tett

Ikreket vár Katalin? Vilmos herceg furcsa bejelentést tett

A her­ceg egy díj­át­adón be­szélt.

A her­ceg egy díj­át­adón be­szélt a baba ér­ke­zé­sé­ről, akit na­gyon vár, de ki­csit izgul is a jövő miatt.

Sokk a kórházban, bátyjának szült gyereket a 11 éves kislány

Sokk a kórházban, bátyjának szült gyereket a 11 éves kislány

Kínzó has­fá­jásra pa­nasz­ko­dott, ezért vit­ték be a kli­ni­kára. Szü­lei nem is sej­tet­ték, hogy ilyen fi­a­ta­lon anya lesz...

Óriási örömhír: Elárulta születendő gyermeke nemét Balássy Betty!

Óriási örömhír: Elárulta születendő gyermeke nemét Balássy Betty!

Az éne­kes há­zas­pár­nak ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik a har­ma­dik gyer­meke!

Az éne­kes há­zas­pár­nak ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik a har­ma­dik gyer­meke! Iz­gal­mas tit­kok de­rül­tek ki a ter­hes­ség­ről!

Végre rendesen látszik Katalin hercegné pocakja!

Végre rendesen látszik Katalin hercegné pocakja!

Ko­ráb­ban sokan tá­mad­ták.

Ko­ráb­ban sokan tá­mad­ták Vil­mos fe­le­sé­gét, ami­ért nem lát­szik rajta, hogy a har­ma­dik gyer­me­két várja.

Anna Kurnyikova máris ledolgozta a szülés utáni fölösleget

Anna Kurnyikova máris ledolgozta a szülés utáni fölösleget

A teste cso­dás dol­gokra képes.

Bár már 16 éve nem profi spor­toló En­ri­que Ig­le­sias sze­relme, de a teste még min­dig cso­dás dol­gokra képes.

Brutális: kis koccanás miatt gázolták el a terhes anyát

Brutális: kis koccanás miatt gázolták el a terhes anyát

A tet­tes gon­dol­ko­zás nél­kül to­vább­haj­tott a hely­szín­ről. A bal­eset miatt el­vesz­tet­ték a kis­ba­bát.

A tet­tes elő­ször meg­fe­nye­gette az édes­anyát, majd gázt adott és el­gá­zolta a nőt. Mind­ezt az anya 8 éves gyer­meke is vé­gig­nézte, aki rög­tön a kis­test­vé­réért ag­gó­dott. A tet­tes gon­dol­ko­zás nél­kül to­vább­haj­tott a hely­szín­ről, de a férj utá­na­sza­ladt és le­ol­vasta a rend­szá­mát.